800 poliser/kravallpolis, hundar, helikopter för EU-migranter i Malmös kåkstad & vänsterextremister

En jättelik polisinsats mot Malmös migrantläger är nära. Massdemonstrationer fruktas.

Hundratals poliser över hela Sydsverige förbereds på att gå in i lägret.

Polispersonal från Kalmar, Blekinge och Kronobergs län har kommenderats in till Malmö ihop med kollegor från övriga Skåne.

Polisledningen räknar med en flera dagar lång samordnad aktion mot kåkstaden som vuxit upp på Industrigatan i Malmö.

Tre olika scenarier planeras: lägena grönt, gult och rött. Rött är värsta tänkbara, men även grönt innebär en massiv polisnärvaro.

Minst 160 poliser

Minst 160 poliser ska delta vid den mest kritiska tidpunkten, som planeras till en vardagseftermiddag om bara några veckor.

Avhysning planeras en eftermiddag, en vardag, om ett par veckor

Malmöpolisens operative chef Mats Karlsson vill inte bekräfta den exakta tidpunkten för eller omfattningen av insatsen, men säger att ”förundersökningen ska slutföras” i vinter.

Red’s kom:
Dvs avhysning kommer att genomföras en tidig morgon. Gissningsvis om cirka tre veckor från idag.

Det bästa hade naturligtvis varit om polisen genomfört avhysningen de närmaste dagarna, innan vänsterextremisterna hunnit samla ihop sig, men man kan ana att polisen inväntar att kommunen förberett sig inför vad som komma skall.

Särskild polistaktik

Utgångspunkten är ett beslut om ”särskild händelse” av biträdande regionpolischef Jarl Holmström för en vecka sedan. Beslutet öppnar verktygslådan för det som kallas särskild polistaktik.

Chefsstab med ett antal specialgrupper för insatsen

Under en specialinrättad stab av chefer fördelas insatsen på en rad specialgrupper, enligt den planering som Sydsvenskans källor redovisat i detalj.

Kravallpolis/Deltagrupper

Det handlar dels om vad som i dagligt tal kallas kravallpoliser – uniformerade konstaplar med sköldar, hjälmar och batonger – Deltagrupper. De ska lyfta bort EU-migranter som inte självmant lämnar platsen efter uppmaning.

Ordningspolis/Alfagrupper, polishundar och dialogpoliser

Dels kallar man också in vanliga ordningspoliser (Alfa), polishundgrupper (Echo) och dialogpoliser.

Polishelikopter

Polisledningen ska enligt Sydsvenskans källor även ha varslat en polishelikopter.

Detta är alltså läge grönt.

Rött läge – fyrdubbling av poliser för avhysning och kontroll av vänsterextremister

Katastrofkalkylen från polisen sida, läge rött, innebär en fyrdubbling av manskapet.

Drygt 800 poliser kan behövas för att genomföra vräkningen om det kommer väl motiverade demonstranter.

Red’s kom:
Se: Vänsteraktivister sätter skräck i Sverige – Danska journalister hotas av folk på gatan i Malmö

Tidpunkt för insatsen hemlig

Polischefen Mats Karlsson vill inte bekräfta tidpunkten för eller omfattningen av insatsen.

Red’s kom:
Naturligtvis. Det vore osmart att säga för mycket, men han vill skicka rätt signaler (i motsats till så många politiker) till vänsterextremisterna om att motstånd inte kommer att löna sig.

Ett problem polisen har här är att när de anlitar tolk så är sannolikheten stor att denna tolk avslöjar tidpunkten för avhysningen till vänsterextremisterna.

Känsligt att säga att det handlar om att ”tömma lägret”, fast det är vad det är

Mats Karlsson vänder sig emot begreppet ”tömma lägret”.
– Det är inte vår uppgift. Vi ska slutföra en förundersökning om olaga intrång på en plats. Konstaterar vi att det sker på platsen ser vi till att det upphör. Då kan effekten bli att lägret töms, säger han.

Red’s kom:
Det blir lite löjligt att först sätta in historiskt starka resurser och sedan försöka påstå att polisen bara är där för att kolla läget lite.

Självfallet kommer det att ske en avhysning i samband med denna polisinsats.

Det skulle vara intressant att veta vilka åtgärder Malmö kommun planerar för detta, och vad kostnaden blir för skattebetalarna. Malmö stad tiger som muren om allt detta.

Bortförklaringar

– Markägaren polisanmälde olaga intrång först i april i år, är hans förklaring till att insatserna dröjt medan kåkstaden vuxit till nära 400 boende.
– Vi kunde inte få ihop resurser till insatser under sommaren på grund av alla sprängningar och skjutningar i Malmö. Och efter sommaren kom flyktingströmmen, säger Mats Karlsson.

Red’s kom:
Justitieombudsmannen vägrar att ta ställning till Malmöpolisens ogrundade vägran att identifiera personer (där identifiering inte ens behövs för avhysning, enligt lag).
Se: DI kritiserar polisens lögner om EU-migranter – Identifiering ej lagkrav för avhysning!

På den privatägda ödetomten (som idag inte är särskilt öde) längs Industrigatan mitt i Malmö bor cirka 350 EU-migranter i skjul, husvagnar, bilar och tält mot markägarens vilja.
För närvarande pågår en rättsprocess kopplad till Mark- och miljööverdomstolen.Klicka här för att gå till artikeln i SDS, 2015-10-02
Se även bl a;
Polisen planerar för avhysning av EU-migranter – som ska identifieras – i Malmös kåkstad


Vänsteraktivister börjar nu bygga ut kåkstaden med EU-migranter i Malmö


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *