225 000 pensionärer lever under fattigdomsgränsen – varför prioritera EU-migranter?

Andelen fattiga äldre har nästan fördubblats sedan 2006, och kommer bara att fortsätta öka.

225 000 pensionärer lever under EU’s fattigdomsgräns. Det betyder att de lever på under 10.800 kr/månaden.

545 kr/mån att leva på för 225.000 pensionärer

Månadsinkomsten för en pensionär går enligt SCB i snitt till:
Livsmedel: 1 631 kr/månad (vad får man för 54 kr/dag?)
Hälsa & sjukvård: 494 kr/månad (större behov för äldre)
Transport: 2 400 kr/månad
Kläder & skor: 640 kr/månad
Boende: 5 090 kr/månad

Kvar att leva på är 545 kr/mån.

För att det överhuvudtaget ska bli några pengar över har posterna Kultur & fritid samt mat utanför bostaden tagits bort i kalkylen.

4,5 miljarder kr/år behövs

Det behövs ett tillskott på 4,5 miljarder kr/år om man ska kunna lyfta pensionärerna över EU’s fattigdomsgräns. Det är mindre än vad EU-migranterna kostar Sverige varje år. Utslaget på varje pensionär rör det sig om ungefär 1.700 kronor i månaden, enligt Pensionsmyndighetens beräkningar.

Sedan tillkommer alla övriga icke-pensionärer som också lever under EU’s fattigdomsgräns i Sverige, t ex Sveriges 35 000 egna hemlösa samt alla de som har försörjningsstöd (och arbetslösa). Det blir väldigt, väldigt många. Ändå handlar diskussionerna bara om hur man kan distribuera så mycket resurser som möjligt till fattiga som är medborgare i andra länder.

Någon som tycker politikerna gör ett bra jobb?

Om pengar satsats på att lyfta Sveriges egna fattiga ur sin fattigdom så hade det skapat en bättre ekonomi inte bara för de fattiga utan även för Sverige som helhet i och med att pengarna satts i rullning inom landets gränser istället för att pengarna används i andra länder och dessutom inte ens leder till att dessa länders medborgare blir mindre fattiga.

Trist att inga vänsterextremister i Sverige kämpar för välfärden för svenska medborgare. Där kunde de gjort lite nytta.

Sveriges politik

Vad är syftet med den för landet destruktiva politik som förs?
Är målet att förflytta Europas eller världens fattigdom till Sverige?

Vi betalar de nästhögsta skatterna i världen och har världens högsta marginalskatt, men vad får vi för detta? I alla fall inte en ökad välfärd i Sverige. Tvärtom utarmas landet av politikerna.

EU:s fattigdomsgräns

EU:s fattigdomsgräns är 60 procent av landets genomsnittliga (median) disponibla inkomst. I Sverige motsvarar det strax under 11.000 kronor i månaden. Nu slår Pensionärernas Riksorganisation, PRO, larm om att de fattiga pensionärerna i framtiden kommer att bli allt fler. Därför kräver de en utvärdering av hela pensionssystemet.

FAKTA OM ALLMÄN PENSION

Garantipension: Finansieras av staten och ska fungera som grundskydd för dem med liten eller ingen pensionsgrundande inkomst under arbetslivet. Gäller från det att man fyllt 65 år. För att ha rätt till full grundpension måste man bott minst 40 år i Sverige. För den som bott kortare tid i landet minskas beloppet med 1/40 per år som saknas.

Inkomstpension: Fungerar som en inkomstgrundad pension och baseras på de pensionsrätter som betalats in under arbetslivet. Beloppet varierar beroende på hur mycket som betalats in under arbetslivet, samt inkomstutvecklingen i samhället.

Premiepension: Är inkomstgrundad och baseras på pensionsrätterna i premiepensionssystemet. Storleken på premiepensionen varieras beroende på hur mycket som investerats under arbetslivet och hur fonderna utvecklats. För den som väljer att inte göra aktiva val förvaltas pengarna av Sjunde AP–fonden.

Den allmänna pensionen är skattepliktig. Utöver den allmänna pensionen kan man vara berättigad till följande ersättningar:

Bostadstillägg: (behovsprövas, betalas ut efter 65 års ålder), äldreförsörjningsstöd, särskilt pensionstillägg, efterlevandestöd till barn.

Den som går i pension från 61 års ålder får endast ut inkomstpension och premiepension fram tills man fyller 65 år.Klicka här för att gå till artikeln i SVT, 2015-03-17

Tillägg:
2015-10-09 rapporterar nyheterna att antalet fattigpensionärer ökat med 50% under en åttaårsperiod. Var tionde pensionär lever nu under fattigdomsgränsen (11 000 kr/mån).

Se även bl a;
Pensionerna räcker inte till alla

Regeringens plan för reformering av nyanländas etablering

Centerpartiets integrationspolitik

Folkpartiets nya villkor för invandrare

Många oklarheter i överenskommelsen

Integrationen nu nästviktigaste frågan för väljarna


EU-migranter får bidrag trots att de vistas i Sverige olagligt – Försäkringskassan kräver lagändring

EU-migranter är turister, och har därmed inte rätt till skola för barnen

EU-migranter kostar miljontals kronor i vårdkostnader i Örebro län

MP vill att alla EU-migranter ska få gratis vård i Sverige

Vad tycker politikerna ska göras åt problemen med tiggande EU-migranter?

Dagverksamhet för EU-migranter i Malmö kostar 3,5 miljoner kr/år

Stockholm erbjuder gratis härbärge till EU-migranter under minst resten av året

Ökat ekonomiskt stöd för gratis boende till icke-hemlösa EU-migranter i Uppsala, Socialdemokraterna

Förbud mot tiggeri minskar fattigdom och EU-migranter

Sverige satsar 87 miljoner kr på samhällsinformation till 700 tiggare

Stadsmissionen får 7 miljoner kr för att försöka skapa jobb i Sverige till EU-migranter

Regeringen lägger 52 miljoner kr på ”romers inkludering”. Vad betyder detta, Alice Bah Kuhnke?


Sveriges bistånd drygt 40 miljarder kr år 2015, 3-4:e mest i världen

Svenskar betalar mest i Europa till EU

Vad är kostnaden för Sveriges 5 000-6 000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

En kommentar till “225 000 pensionärer lever under fattigdomsgränsen – varför prioritera EU-migranter?”

  1. Detta med att inkomstpension o premiepension bara betalas ut t om 65 års ålder om man väljer att gå i pension vid 61 är felaktigt. Du kan alltid välja 5 år 15 år eller livsviktiga, beloppet förändras givetvis men det är ditt val.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *