11 miljoner kr till EU-migranter i Umeå, Örnsköldsvik och Sundsvall – Syfte okänt!

Umeå, Örnsköldsvik och Sundsvall har beviljats 10,7 miljoner kronor ur FEAD-fonden för att arbeta med utsatta EU-medborgare.

Red’s kom:
Alltså för specifikt romer som är medborgare i andra länder! Inte för Sveriges egna utsatta medborgare eller andra folkslag än romer.

Se: Sverige satsar 87 miljoner kr på samhällsinfo till 700 tiggare
och;
Projekt startas för att informera EU-migranter om deras rättigheter i Sverige

Vad media inte informerar om är det faktum att av dessa 10,7 miljoner kronor kommer en stor del att gå enbart till administrationskostnad för pengarna. FEAD-pengar kräver nämligen oerhört mycket administration och redovisning.

Hur stor del av dessa 10,7 miljoner kronor som kommunen (eller staten) bidragit med avslöjas inte. Det skulle vara intressant att se hur ansökan om dessa pengar formulerats av de tre kommunerna samt hur redovisningen ser ut framöver hur pengarna använts.

Not.
Kommunalförbundet Västernorrland söker för detta uppdrag en projektledare under 3½ år och där är beskrivningen (med felstavning) för detta uppdrag;
En stor del av uppdraget är att leda projektet så det följer projektplan, att redovisa och rapportera projektet enligt FEAD:s riktlinjer. Det är projektledarens ansvar att inkludera jämställdhets- och diskrimmineringsperspektiven i arbetet. Vidare ska projektledaren samordna de lokala mötesplatserna i Umeå, Örnsköldsvik och Sundsvall samt bidra till kunskapsspridning till andra intresserade kommuner.

Ej heller kommunalförbundet vill vara ärlig med vilka projektet riktas till, utan skriver;
Vi söker dig som vill vara med att bidra till ökad egenmakt och social inkludering för målgruppen EU-medborgare som befinner sig i en och social och ekonomisk utsatt situation.

Varför alla är så rädda att erkänna att det endast handlar om romer kan man fråga sig.

Projektet heter ”Make Sense – Social inkludering och egenmakt för utsatta EU-medborgare i norra Sverige”.

Syftet med pengarna är inte vad som hävdas!

Syftet är att öka möjligheterna till försörjning i det egna hemlandet.

Red’s kom:
Nej, det är en ren och skär lögn!
För detta specifika syfte har EU istället avsatt 471 miljarder kronor (allra mest från svenska medborgare) till Rumänien;
Se: Justitieministern chockad över hur mycket bistånd Rumänien får

Det finns inte något överhuvudtaget som säger att syftet med FEAD-pengarna är att öka möjligheter till försörjning i hemlandet. Tvärtom!

Dessa 10,7 miljoner kr får alltså endast användas till att;
• Göra reklam för Sverige bland romerna och locka fler tiggare att komma till Sverige i tron att Sverige kommer att ta över försörjningen av dem.
• Sprida information om hur tiggarna kan få ut mesta möjligt av Sveriges skattebetalare och den svenska välfärden på bekostnad av en ännu sämre välfärd för svenska medborgare.

Pengarna får inte användas för basbehov som boende, mat, toaletter eller duschmöjligheter. Bidraget ska endast täcka kostnader för projektpersonal och information till de utsatta EU-medborgarna.

80% av Sveriges romer lever i utanförskap

80% av Sveriges 50 000 romer har inte integrerat sig i samhället – Kostnad: 560 miljarder kr

Innan Sverige försöker ge sig in i ett hopplöst projekt med romer från Rumänien och Bulgarien kanske man ska sopa rent framför egen dörr först?

Hur många gånger ska Sverige göra om samma misstag innan man lär sig att det inte fungerar med tidigare strategi utan man måste pröva något nytt?

300 EU-migranter i mellersta och övre Norrland

För närvarande vistas omkring närmare 300 utsatta EU-medborgare i mellersta och övre Norrland.

Red’s kom:
Notera hur man hela tiden försöker anonymisera romerna. Här genom att använda sig av västerextremisternas senaste förslag på beteckning för romer; ”utsatta EU-medborgare”.

Regeringen stödjer inte ”dessa människor” i hemlandet

– Regeringen och EU arbetar långsiktigt för att stödja dessa människor i hemländerna Rumänien och Bulgarien.

Red’s kom:
Det är inte sant. S+MP-regeringen gör inget sådant långsiktigt arbete i Rumänien. Se bl a;
Hemligt avtal mellan Rumänien och Sverige klart – Inte om romer!
och;
Åsa Regnér lurar medborgarna om åtgärder för problemen med EU-migranter

Och inte heller i Bulgarien;
Åsa Regnér vill ha avtal om rökridå med Bulgarien

För oss som dagligen möter människorna som är här i Sverige, ser vi också ett behov av insatser som ger personerna möjligheter till egen försörjning, säger Margareta Rönngren (S), kommunalråd i Umeå i ett pressmeddelande.

Red’s kom:
Det finns många med detta behov, inte bara romer, och det finns inget Sverige har gjort eller kommer att göra – ej heller med de 10,7 miljoner kronorna från FEAD, som inte ens är till för detta – i Sverige som ger EU-migranterna en egen försörjning. Bortkastade pengar som kunde använts till något meningsfullt istället.

Dessa 10,7 miljoner kr är enbart till för några enstaka kyrkor och organisationer och deras personliga tillfredsställelse.

”Samhälls- och hälsoorienterad information”, ”familjeplanering”, ”rättigheter i det egna hemlandet”

Projektet ”Make Sense” ska bistå med aktiviteter i de mötesplatser som skapas i projektets respektive kommuner samt via uppsökande verksamhet.

Red’s kom:
Flum!

Mötesplatserna är tänkta att ge samhälls- och hälsoorienterad information och erbjuda utbildningsinsatser som exempelvis familjeplanering och rättigheter i det egna hemlandet.

All verksamhet kommer att ske utifrån individernas behov, och tanken är skapa ett första steg till egenmakt och social inkludering i samhället.

Mål: Ökad social delaktighet och känsla av egenmakt

Målet är att gruppen ska få en ökad social delaktighet och känsla av egenmakt samt att insatserna ska öka möjligheterna till försörjning i det egna hemlandet.

Red’s kom:
Precis som i alla övriga insatser som denna kommer inget resultat att uppnås. Vad som behövs är i stället främst;
1. Krav på EU-migranter.
2. Grundläggande utbildning: språk, lära sig läsa och skriva.
3. Yrkesutbildning.
4. Arbete.
Allt annat är meningslöst.

Samarbete med frivilligorganisationer, ”idéburen sektor” och religiösa organisationer

Projektet ska samarbeta med olika parter i respektive kommun. Det handlar om frivilligorganisationer, idéburen sektor och församlingar med gedigna erfarenheter kring minoritetsgrupper och där man har stor inblick i dessa EU-medborgares situation.

Red’s kom:
Idéburen sektor???

Begreppet ”idéburen sektor” innefattar; ideella föreningar, ekonomiska föreningar, stiftelser, trossamfund, aktiebolag med begränsad vinstutdelning, och som delar ett antal grundläggande karaktäristika:
– De syftar grundläggande till att främja ett värde, en idé (i fallet med EU-migranter främjas inget värde, tvärtom)
– De syftar inte till direkta privata ekonomiska vinster (i fallet med EU-migranter gäller inte detta)
– De gynnar allmän- eller medlemsintresset (i fallet med EU-migranter gynnas endast medlemsintresset)
– De är inte en del av stat/kommuner (i fallet med EU-migranter är de djupt integrerade med kommunen, men utan kontroll att organisationen gör rätt eller att skattemedel används rätt).

Linköpings kommun har en helt egen definition av vad ”idéburen sektor” är; ”civilsamhälle, social ekonomi, tredje sektorn, folkrörelse, aktörer utan formell organisation, t.ex. olika nätverk”.

Den ”idéburna organisationen” används av kommuner bara för att lasta över ett uppdrag på och sedan tar kommunen sin hand från projektet och när det går fel (som mot förmodan upptäcks) läggs all skuld på organisationen samtidigt som kommunen svär sig fri från ansvar.


PRESSMEDDELANDE 2015-10-01 FRÅN Aurora Lindberg, Kommunförbundet Västernorrland:

Örnsköldsvik, Sundsvall och Umeå kraftsamlar för att vända utsatta EU-medborgares situation

I hela Sverige ses en stor ökning av EU-medborgare som lever i en utsatt situation. Den synligaste gruppen är de som försörjer sig genom tiggeri.
Projektet Make Sense – Social inkludering och egenm akt för utsatta EU-medborgare i norra Sverige syftar till att skapa bättre framtida föruts
ättningar för den grupp EU-medborgare som vistas tillfälligt i norra delen av Sverige.

I dag vistas omkring närmare 300 utsatta EU-medborgare i mellersta och övre Norrland.

Projektet ska bistå med aktiviteter i de mötesplatser som skapas i projektets respektive kommuner samt via uppsökande verksamhet.

Mötesplatserna ska ge samhälls- och hälsoorienterad information och erbjuda utbildningsinsatser som exempelvis familjeplanering och rättigheter i det egna hemlandet.

Red’s kom:
Detta har resulterat i totalt misslyckande i tidigare försök. Inte bara i Sverige där 80% av Sveriges egna romer lever i utanförskap.
Se: Handlingsplan för romer i Norge gav ingen effekt

All verksamhet sker utifrån individernas behov och tanken är skapa ett första steg till egenmakt och social inkludering i samhället.Klicka här för att gå till artikeln i SVT, 2015-10-01
Se även bl a;
Föreningar i Eskilstuna avslöjar hur de vill lura till sig pengar för EU-migranter

ABF byter inriktning, blir biståndsorgan för EU-migranter i Sverige

Malmös handlingsplan för EU-migranter – Samordnare för 100-200 tiggare


EU-tiggares boende och försörjning inget kommunalt ansvar, säger moderat politiker

Nej till camping för EU-migranter i Umeå, skulle kosta 4 miljoner

EU-migranter i Umeå får nya boenden

Ska Umeå avhysa tiggare till Skellefteå? Samarbete mellan kommuner önskas

Umeå kommun efterlyser riktlinjer för stöd till frivilligorganisationer för EU-migranter

Svenska kyrkan i Umeå fikar efter mer pengar för EU-migranter – åtgärder som inte tillför något

Daniel Kallos (V) efterlyser kortsiktiga icke-lösningar för EU-migranter

I Umeå ska EU-migranters barn få omsorg med pedagogiska inslag


Sundsvall: Subventionerat boende för inte bara EU-migranter, utan alla världsmedborgare

Sundsvall bygger upp kåkstad för tiggare, humant och rakryggat?

Moderater i Sundsvall vill avhysa EU-migranter, men möter motstånd av bl a MUF


Örnsköldsvik utreder om EU-migranters barn ska erbjudas skolgång

Örnsköldsvik planerar gratis boende och skola specifikt för romer

Skolgång för barn till EU-migranter överklagas till förvaltningsrätten


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *