10 felaktiga punkter om EU-migranter av Sofia Mirjamsdotter

Sofia Mirjamsdotter eldar på sina åsikter i sina ledare om EU-migranter. Tyvärr besitter inte Sofia Mirjamsdotter kunskap eller förståelse för de EU-migranter hon så frekvent skriver om. Det framgår tydligt från hennes ledare – där hon målar upp en onyanserad bild av verkligheten – att hon har mycket att lära och man kan bara stilla hoppas hon gör detta genom att läsa vad som skrivs här:

I går skrev jag om att husvagnslägret i hamnen [Sundsvall] är strömlöst. Jag tog också ställning för de insatser som kommunen gör för dem som bor där. Enligt uppgifter till SVT Nyheter Västernorrland diskuteras en ny möjlig plats för lägret. Något som vare sig bekräftas eller dementeras från kommunen. Det är bara att hoppas att en lösning är nära. Och att en ny plats kan erbjuda något bättre faciliteter för de boende än den nere i hamnen.

Red’s kom: Det är ingen lösning på något!

Att fatta beslut gällande vad som är bäst för alla när det kommer till EU-migranterna är inget jag avundas. Det är självklart enklare att sitta på läktaren och ha åsikter. Men det måste gå att föra en sansad diskussion om situationen, och komma bort från den polarisering som alldeles för ofta uppstår när detta kommer upp på bordet. Därför finns det några saker som är viktiga att hålla i huvudet för alla som är i kontakt med tiggarna.

Har EU-migranterna rätt att vistas i Sverige?

1. Personerna i lägret är EU-medborgare och omfattas av den fria rörligheten. De har alltså rätt att vistas här.

Red’s kom:
EU-migranterna har inte rätt att vistas i Sverige längre än tre månader. Men det bryr de sig inte det minsta om. Precis som myndigheterna, som inte vågar utvisa dem som bryter mot EU:s rörlighetsdirektiv av rädsla för att bli kallade rasister av vänsterextremisterna.

EU-migranterna har heller inte rätt att vistas i Sverige om de inte kan försörja sig, och det framgår med all önskvärd tydlighet att de inte kan detta, eftersom de endast kan vistas här om de försörjs av samhället, på skattebetalarnas bekostnad.

När EU-migranter bryter mot lagen så händer normalt ingenting. Men det måste finnas en gräns för acceptans av lagbrott innan utvisning sker av denna anledning.

Fega politiker vågar inte stå på de svenska medborgarnas sida

2. De har inte rätt att bosätta sig var som helst, varken på offentlig eller privat mark. I Sundsvall har de blivit hänvisade den plats där det nuvarande lägret finns.

Red’s kom:
EU-migranterna har särbehandlats av politiker som av ren feghet inte vågat ställa några krav på EU-migranterna utan istället belönat deras brott med särskilda rättigheter som ingen annan får. Det är skamligt av politikerna.

Det är i dagsläget den minst dåliga lösningen. Sämre än i vissa andra kommuner, men betydligt bättre än i många andra där tiggarna hänvisas ingenstans och bor i tält eller utomhus.

Red’s kom:
Den bästa lösningen är att lagen upprätthålls och att EU-migranter inte särbehandlas av ansvarslösa politiker och myndigheter.
Den sämsta lösningen är att särbehandla EU-migranterna, så som sker i bl a Sundsvall.

EU-migranternas boende i Sverige är inte skattebetalarnas ansvar.

Varför kan man inte begära att EU-migranter ska respektera Sverige eller åka hem?

3. Det största ansvaret för dessa personer har såklart deras hemländer, ofta är hemlandet Rumänien. Det pågår mängder av insatser för att förbättra situationen för de fattigaste i Rumänien, både inom landet och från andra länder och EU. Men det är stora förändringar som krävs, förändringar som inte görs i en handvändning.

Det går inte att begära av enskilda personer som själva försöker göra något åt sin situation att de ska åka hem och vänta på bättre tider.

Red’s kom:
EU-migranterna försöker inte göra något åt sin situation genom att sitta som zombier 8 timmar per dag framför butiker och tigga. Vad EU-migranterna gör – när de permanentar sig som tiggare och skaffar barn på löpande band som de inte kan försörja istället för att ägna sig åt något konstruktivt – är absolut raka motsatsen till att försöka göra något åt sin situation.

Det går alldeles utmärkt att begära att EU-migranter ska åka hem. Det innebär emellertid inte att de bara ska sitta och ”vänta på bättre tider”, utan att de lär sig att deras passiva beteende – och att göra ingenting – inte leder till några förbättringar för dem och att de får en möjlighet att ta del av det pågående förbättringsarbetet i hemlandet.

Akuta åtgärder

4. Socialtjänsten har ansvar för akuta åtgärder när det gäller dem som har det som svårast, detta gäller även dessa personer.

Red’s kom:
Akuta åtgärder” innebär exakt vad det säger. Inget annat. Det innebär t ex inte att socialtjänsten ska underlätta tiggeri eller permanenta EU-migranternas utsatthet, så som sker i bl a Lund och Göteborg (och i ett tjugotal andra kommuner i Sverige).

Ett ansvar som inte sällan försvåras av bristen på tillit till myndigheter från dem det berör. Här krävs insatser för att underlätta kommunikation, inte minst är behovet av tolkar stort.

Red’s kom:
Det finns ett överflöd av tolkar. EU-migranterna skulle kunna få 5 tolkar per EU-migrant om så önskades. Detta är inget problemområde på något sätt.

Tolkar som inte bara kan översätta, utan även försöka förklara hur saker och ting fungerar i Sverige.

Red’s kom:
EU-migranterna vet vad de behöver veta, och behöver ingen särskild behandling.
Deras bristande respekt för lagen beror inte på okunskap utan på att de inte känner för att följa lagen samt att de vet att de är mer eller mindre straffbefriade för lagbrott.

Tiggeriförbud – den enda fungerande lösningen

5. Att förbjuda tiggeri löser inga som helst problem, det flyttar bara problemen och riskerar att förvärra dem.

Red’s kom:
Självklart löser tiggeriförbud en lång rad problem, om än inte fullt ut. Någon sådan komplett lösning finns inte.

Tvärtom så förvärras problemen om inte ett tiggeriförbud i någon form införs, eventuellt i form av ett partiellt tiggeriförbud, men då måste det vara i kombination med en komplett registrering av samtliga utländska tiggare.

Varför lagförs inte EU-migranter för sina brott?

6. Det finns personer som kommer hit inte främst för att tigga utan för att livnära sig genom mer ljusskygg verksamhet. Dessa personer skall lagföras. Det gäller självklart även dem som begår brott mot den egna gruppen, som utövar hot och utpressning mot andra fattiga EU-migranter.

Red’s kom:
Det är en självklarhet. Vi kan bara konstatera att det inte fungerar på detta sätt, pga fega och handlingsförlamade politiker och myndigheter. Detta skapar svåra konsekvenser för Sverige på kort och lång sikt.

Rimligt att brott mot EU-migranter ska prioriteras högre än brott mot svenska medborgare?

7. Brott som begås mot EU-migranterna ska alltid utredas. De upprepade trakasserier som lägret utsatts för får inte nonchaleras.

Red’s kom:
Det är i teorin en självklarhet. Problemet är bara att brott som begås mot svenskar utreds i en extremt liten omfattning, och då uppstår osökt frågan varför just brott mot utländska medborgare – EU-migranter som inte visar respekt för det land de befinner sig i – ska ha högre prioritet?

Även här finns problem med tillit och minimalt förtroende för polisen. Kanske just därför är det av yttersta vikt att ta de anmälningar som görs på allvar för att visa att polisen i grunden finns för att hjälpa, …

Red’s kom:
EU-migranternas eventuellt bristande förtroende för polisen kan inte vara ett skäl för att ge brott mot EU-migranter högre prioritet än brott mot svenska medborgare.

Och frågan är om förtroendet för polisen är lägre bland EU-migranterna än bland svenska medborgare?

… och för att Sverige ska vara ett rättssäkert land där det råder likhet inför lagen.

Red’s kom:
Men nu är den bistra verkligheten sådan att Sverige verkligen inte är ett rättssäkert land. Långt, långt, långt därifrån.

Och likhet inför lagen existerar definitivt inte i Sverige. Det finns i det närmaste oändlig många exempel på detta, men bara för att nämna ett exempel så kan det inte ha undgått någon i Sverige att om svenska medborgare gjort vad EU-migranter gör så skulle de straffats för detta, medan EU-migranterna nästan undantagslöst undgår straff. De bötfälls t ex inte (med böter som de behöver betala).

Är tiggeri exempel på handlingskraft?

8. De vuxna EU-migranterna är handlingskraftiga, om än väldigt utsatta, människor.

Red’s kom:
Hur kan man definiera apatiska tiggare som inte tar tag i sin livssituation, och inte tar ansvar för sina handlingar, som ”handlingskraftiga”?

Det bevisas inte minst av att de tagit sig hit och trots stora umbäranden försöker förbättra sin och sina barns situation.

Red’s kom:
Det finns ingen handlingskraft i att ta sig till Sverige för att tigga och begå brott.

Och vad gäller att de skulle förbättra situationen för sina barn så skaffar EU-migranter, på ett extremt ansvarslöst sätt, ett så stort antal barn att de själva omöjliggör en förbättring.

De bör självklart behandlas med respekt, och som de handlingskraftiga, starka människor de är.

Red’s kom:
handlingskraftiga, starka människor”?

Om EU-migranterna hade visat Sverige och dess medborgare lite respekt så behandlas de säkert med respekt.

Respekt fungerar sällan ensidigt.

Varför ska en eventuell antiziganism vara viktigare än att ställa krav?

9. Ovanstående bör kombineras med en ödmjukhet inför de flesta av EU-migranternas bakgrund, och inte minst medvetenhet om den anti-ziganism som romerna utsatts och utsätts för.

Red’s kom:
Jag tror inte man kan skyla över lagbrott och bristande respekt för landet genom att generalisera med en eventuell ”antiziganism” (ett ord som vänsterextremister alltid kastar ur sig utan att ens ha en definition av ordet) som de utsatts för tidigare i andra länder.

Den rasismen och diskrimineringen gör saker med människor, som förmodligen är helt omöjliga att helt förstå om man inte varit där.

Red’s kom:
Rasism och diskriminering – som så mycket annat – gör säkert ”saker” med människor. Men man har fel fokus om man utgår från detta i vad som görs för och med EU-migranter i Sverige.

Tiggeriet är här för att stanna bara så länge politikerna fortsätter vara handlingsförlamade

10. Tiggeriet är här för att stanna, åtminstone under överskådlig tid.

Red’s kom:
Det är en av vänsterextremisternas favoritfloskler, och något Sofia Mirjamsdotter gärna vill upprepa, men faktum är att tiggeriet är här för att stanna enbart så länge politiker och myndigheter fortsätter med sitt daltande av EU-migranter och handlingsförlamningen inte upphör.

Ingen tjänar på att göra problemen större än de redan är eller skulle behöva vara.

Red’s kom:
Tyvärr är det just vad politiker samt okunniga religiösa organisationer och hjälporganisationer gör. Inklusive Sofia Mirjamsdotter med sina oseriösa åsikter utan verklighetsförankring.

Det finns många i civilsamhället som är beredda att göra omfattande insatser för att underlätta tillvaron för EU-migranterna. Här skulle ökad samordning av olika insatser, både från myndighetshåll och civilsamhälle, göra stor nytta.

Red’s kom:
Problemet är att detta ”civilsamhälle”, bestående av vänsterextremister och kyrkliga organisationer som fikar efter pengar, saknar insikt och kunskap om problemen, och därför inte gör annat än att förvärra situationen för alla parter.Klicka här för att gå till ledaren i ST, 2016-01-05
Se även bl a;
Falska rykten om gratis bostäder i Sverige cirkulerar i Rumänien – Anstormning av EU-tiggare

EU-tiggare tar med sig sina barn till Sundsvall – Bråk mellan EU-tiggare eskalerar

EU-migranters barn erbjuds ej skola i Sundsvall – Pirjo Holmström (MP) ljuger

Sundsvall: Subventionerat boende för inte bara EU-migranter, utan alla världsmedborgare

Sundsvall bygger upp kåkstad för tiggare, humant och rakryggat?

Moderater i Sundsvall vill avhysa EU-migranter, men möter motstånd av bl a MUF

11 miljoner kr till EU-migranter i Umeå, Örnsköldsvik och Sundsvall – Syfte okänt!

EU-migranter i Sundsvall flyttas till gratis härbärge över vintern

Gratis vinterhärbärge etc för 80 EU-migranter med 21 husvagnar i Sundsvall

Sundsvall lägger 1,5 miljoner kr på att finansiera EU-migranters tiggeri och kåkstad

EU-migranter som resurs – Stadsmissionens meningslösa projekt

Ström för Sundsvalls EU-migranter avstängd pga olagliga inkopplingar

Vilka privilegier är rimliga för EU-migranter i Sundsvall?


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?

Samordnare och Åsa Regnér: Kommun ska ej upplåta mark till EU-migranter


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *