Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Tolkningar av lagar och stadgar, Likabehandlingsprincipen, Lagen om ekonomiska föreningar (LEF), Bostadsrättslagen (BrL), vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt, informationsplikt, jäv (styrelse/stämma, för revisorer, HSB-representant, ledamöter, mötesordförande, m.fl.), trivselföreskrifter. Faktabanken innehåller många viktiga tips! Faktabanken RSS-feed för juridikforumet som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2009-05-02, 14:55
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Tummen upp Ny föreningslag - Unik chans att påverka

Nu stundar det förändringar av föreningslagen (och bostadsrättslagen).

Det gäller att påverka, och denna chans att få till förändringar kan det kanske ta ytterliggare 20 år att uppnå, så tipsa Regeringen och utredningen om vad som behöver förändras.

Jag vet att Regeringen (och vissa av dem som ingår i utredningarna) läser detta forum, men det är ännu bättre om du kontaktar dem direkt.

Det nya förändringarna av föreningslagen tillsammans med kontaktvägar hittar du på följande sida;
Ny föreningslag

Förslaget till ny föreningslag innehåller några av de saker jag talat mig mest varm för; problemen och otydligheterna kring ombud och biträden samt närvarorätten på stämman. Frågor som aldrig funnits uppe till diskussion någon annanstans innan jag tog tag i detta. Den statliga utredningen har tydligen dragit nytta av mina utredningar inom detta eftersom de flesta av dessa problem löses med de nya förslagen till förändringar av föreningslagen.

Dessutom rättar man nu upp den fråga som hör till de mest diskuterade här, och som inte minst jag tryckt hårt på.
Dvs medlemmarnas rätt att få en skiftlig kopia av stämmohandlingarna (dock finns det brister i utredningens förslag här)

Den nya föreningslagen stoppar också en del av de trick som HSB Malmös styrelse tillsammans med fullmäktige, i sitt sanslösa maktmissbruk och totala ointresse för medlemmarnas bästa, använde sig av till årsstämman 2009 för att se till så att behandlingen av motioner hoppades över.

Det kommer nu även att införas krav på att yrkanden ska tas med i stämmoprotokoll (ofattbart att detta krav inte funnits tidigare).

Men det finns en hel del stora och svåra problem som man missat i de förslag som nu tillkommit.

Var med och påverka !!!

Se även;
Förslag om enklare beslutsfattande i ekonomiska föreningar

Stadgar för ekonomisk förening
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2010-02-16 klockan 12:08.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2009-05-02, 23:39
Francois Francois är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: tyresö
Inlägg: 803
Standard

Kan vi inte fråga att träffa dem för att ha en arbetsdag med dem?
Svara med citat
  #3  
Gammal 2009-05-03, 12:44
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Glad Arbetsdag om föreningslagen

Jo, det skulle ju vara det bästa, men det finns då två problem.
Jag vet inte hur många som är intresserade av en personlig träff, men vi bor ju alla i olika delar av landet.
Sedan är frågan vilka vi ska träffa och vem som ska ta initiativ till detta. Utredningen är klar med sitt arbete, nu ska lagrådet ge sina synpunkter innan regeringen ska föreslå lagändringarna för Riksdagen.
Kanske Riksdagens utskott är de som ska påverkas nu... såtillvida inte ärendet återremitteras till den ursprungliga utredningen.
Eller så är det justitieminister Beatrice Ask som vi måste påverka?

Frågan är om det finns någon som bryr sig vad vi medborgare tycker och vem detta i så fall skulle vara.

Jag har tillskrivit Beatrice Asks pressekreterare så får vi se vad det finns för intresse där. Fler får gärna göra samma sak.

Jag tror att om vi ska få en audiens hos Regeringen, utredning eller utskott så måste vi ha ett material att utgå från.
Dvs vi måste först sätta upp en punktlista med förslag på förändringar av föreningslag/bostadsrättslag.

Jag gör det med start här;
- Krav på att röstlängd förs med specifikation på innehåll i röstlängd
- Inspelning av stämmor

- Krav på att kopior av stämmprotokoll med tillhörande röstlängd ska ges de medlemmar som så önskar (alt. läggs ut på webbplats)

- Rutiner för korrigering av stämmoprotokoll som visat sig felaktiga även efter justerarnas justering.

- Krav på justerare.

- Krav på lekmannarevisorer.

- Krav på ökad öppenhet vad gäller styrelseprotokoll (spec i brf:ar)

- Krav på att motioner ska skickas ut senast i samband med kallelsen
- Krav på beredning och svar av styrelsen på varje motion
- Motioner får ej behandlas i grupp mot motionärens vilja
- Utskick av motioner på papper

- Tydligare definitioner/konsekvenser om stämmobeslut ej följs av styrelsen

- Definition av vad "Protokollen ska förvaras på ett betryggande sätt" innebär i praktiken och konsekvenser om så ej sker.

- Utökade möjligheter för engagerade medlemmar att kunna påverka utan att de ska behöva lida/straffas för andra medlemmars oengagemang

- Minskade möjligheter för maktmissbruk av fullmäktige; t.ex. att kunna trycka ner och köra över medlemmar
- Minskade möjligheter till maktmissbruk av styrelse, speciellt avseende motioner

- För att understryka vikten av en valberedning bör någon text om detta (om än allmänt formulerad) föras in i föreningslagen.

- Alla motioner från olika motionärer ska behandlas lika.
- Styrelsen ska besvara varje motion.
- Rekommendation till stämman från styrelsen ska innehålla en konsekvensanalys (dvs avslag/bfall på sakliga grunder).
- Om motion avslås på en stämma är motionären fri att återkomma med motionen till framtida stämma.


- En del av de största problemen som finns idag beror på att bostadsrättsföreningarna är för stora, och en lekmannastyrelse saknar kompetens, möjlighet och tid att driva så stora föreningar och medlemmarnas engagemang minskar i takt med storleken på bostadsrättsföreningen. En brf borde på något sätt begränsas i antal lägenheter.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2009-05-20 klockan 14:40.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2009-05-05, 17:53
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Glad Synpunkter saknas

Är det verkligen ingen som har synpunkter på förslaget till den nya föreningslagen?

När det nu finns en unik chans att påverka beslutsfattarna till att skapa en lag som kan eliminera många av dagens problem så trodde jag att det skulle vara ett stort intresse för detta.

Jag vet att materialet är extremt omfattande och därför inte så lattjolajbans att ta sig igenom, men en bra start är ju de förslag till ändringar som jag gett så här långt på främst kapitel 7 i föreningslagen. Någon som har synpunkter på mina synpunkter?
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #5  
Gammal 2009-05-11, 15:00
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Glad Processen är igång...

Utmärkt, jag väntar nu på svar från justitieminister Beatrice Ask.

Sveriges media tycks helt ha missat att skriva om förändringarna i föreningslagen, trots att väl sällan någon lagändring påverkat så många människor på ett så omfattande sätt.

Det är ett problem, eftersom det då inte kan skapas någon opinion.

Precis som i Sverige så har man även i bl.a. Finland bestämt sig för att ändra föreningslagen, men där fick hela befolkningen tycka till. Fullt lika demokratiskt är det tyvärr inte i Sverige.

En av de bitar som jag finner mycket uppseendeväckande i utredningens förslag till föreningslag är att man tar bort tvåstämmokravet för stadgeändringar, samtidigt som man försämrar medlemmarnas möjlighet till information om stadgeändringar (när man i stället borde infört förbättringar av kraven på informationen runt stadgeändringar).
Hur har man tänkt här, egentligen?
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #6  
Gammal 2009-05-11, 17:23
totiki totiki är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Aug 2008
Ort: sthlm
Inlägg: 2 204
Standard

"Min kommentar: Det är knappast rimligt att årsstämman kan hållas så sent som sex månader efter redovisningsårets slut i en brf. Det innebär en stor osäkerhet för medlemmarna i en brf där lekmannastyrelsen kan fortsätta under ytterliggare sex månader (el. längre) innan medlemmarna, med nuvarande högst insynsskyddade system, har en möjlighet att upptäcka begångna fel. "
Jag tycker nog 6 månader kan vara rimligt. Det kan behöva spridas ut lite grann så inte revisorerna ökar priset med motiveringen att alla jobb skall göras inom loppet av 3 månader.

"Det blir också helt orimligt, inte minst ur demokratisk synvinkel, att det ska kunna passera 5 månader (eller mer) från sista datum för inlämnande av motioner till dess att dessa motioner behandlas. Det kan hinna dyka upp mycket under ett halvår som ger behov av motioner. "
Kan istället ställas som 2 månader före årstämman t ex. eller ifall kallelsen går ut vid en bestämd tidpunkt, "1 vecka innan kallelsen går ut".


I övrigt har jag bara hunnit läsa så långt dina kommentarer är med och jag tycker de är rimliga och borde leda till eftertanke för lagstiftaren.

Det borde kanske finnas med som en inriktning för lagstiftaren att, medlemmens rättighet är det som skall användas som utgångspunkt för tankesätt och formulering i lagen.
__________________
STÄMMAN JUBLAR!! FANTASTISKT!! TROLLERI!! GÖR DET IGEN!!
Och När tycker Man? Att Evigheten Ska gå och Lägga sig?
Grottekvarnen ett Levande Slukhål!
Svara med citat
  #7  
Gammal 2009-05-12, 11:11
totiki totiki är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Aug 2008
Ort: sthlm
Inlägg: 2 204
Standard Styrelsens ansvar...

Jag hittar inte hela det nya förslaget?

Jag är särskilt intresserad av styrelsens ansvar, hur "kompis-förfarandet" mellan styrelse/entreprenörer/revisorer o s v. skall kunna beaktas på ett enklare vis.
Hur medlemmarna skall kunna få mer insyn i hur upphandlingarna går till.
Ifall riktlinjer för hur revisionen skall utföras kommer att tas upp, detta med tanke på hur enkelt det är att utarma föreningens kapital för att hålla priset uppe på kort sikt.

Det är ju en del som värnar de demokratiska begreppen och det är bra, men samtidigt vill man utöka möjligheten till de representativa styrelseformerna och det är sämre.

En utredning av BRL borde gå hand i hand med detta nya förslag eftersom Brf:er är ekonomiska föreningar (ca. 30.000) som tillsammans representerar ett så stort värde. För det blir ändå så till slut att specifika frågor för BRFr blir svåra att inrangera under LEF och domstolsutslag skall på nytt avgöra frågor som lagstiftaren, just vad det gäller BRFr, har en särskild mening med. Bättre då att modernisera BRL och få dessa intentioner inskrivna direkt.


Utöver detta bör lagstiftaren också se till den spännvidd i omsättning som föreligger vad det gäller BRFr. Det är ytterliggare en orsak till att BRL bör revideras i samklang med LEF eftersom så olika förutsättningar gäller.

När nu ägarlägenheterna kommer så kommer dessas samfälligheter förmodligen till största delen att gälla mindre föreningar med lägre omsättning exempelvis.
__________________
STÄMMAN JUBLAR!! FANTASTISKT!! TROLLERI!! GÖR DET IGEN!!
Och När tycker Man? Att Evigheten Ska gå och Lägga sig?
Grottekvarnen ett Levande Slukhål!

Senast redigerad av Admin: 2010-11-28 klockan 22:51.
Svara med citat
  #8  
Gammal 2009-05-12, 12:44
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Glad Ny föreningslag

Hela det nya förslaget på föreningslag hittar du i början av dokumentet om ny föreningslag (med tillhörande ändringar i BrL:en), under "Ladda ner".

Det du tar upp är viktiga punkter, men jag tror inte man tänkt i dessa banor, tyvärr.
Därför viktigt såväl att media börjar intressera sig och att regeringen tar ansvar för att uppnå bästa möjliga resultat.

Jag har tidigare framfört, flera ggr, till regeringen och utredningsgruppen att bostadsrättslagen måste omarbetas parallelllt med föreningslagen (och med regelverket för ägarlägenheter), men jag har inte fått något gehör för detta.

Inte minst måste de representativa styrelseformerna (fullmäktige) styras upp långt bättre än hur det ser ut idag !!!
Det är av kritisk betydelse!

Nu görs ändringar i bostadsrättslagen, men enbart de ändringar som är absolut nödvändiga pga ändringarna som föreslagits i föreningslagen.

Det är ju helt uppåt väggarna med tanke på att ändringarna i föreningslagen medför att alla brf-stadgar måste skrivas om.
Det är därför givet att man måste ta detta tillfälle i akt och få till nödvändiga viktiga förbättringar i bostadsrättslagen i samband med att föreningslagen förbättras.

Kan passa på tillfället att ge ett mycket värdefullt tips för alla bostadsrättsföreningar som nu måste skriva om sina stadgar från och med nästa år.

Dela upp stadgarna i två delar.
Del 1: Stadgar som enbart är tillägg till föreningslagen och bostadsrättslagen.
Del 2. Stadgar som enbart är upprepningar av FL och BrL.

Det kommer göra stadgarna så oerhört mycket mer lättlästa och meningsfulla !!!

PS.
Jag tror det är lite närmare 25.000 bostadsrättsföreningar (800.000 bostadsrätter) som finns. Det beror lite på hur man räknar (se statistik).
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2010-11-28 klockan 22:53.
Svara med citat
  #9  
Gammal 2009-05-12, 13:49
totiki totiki är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Aug 2008
Ort: sthlm
Inlägg: 2 204
Standard

3.5.6
Andra förenklingsåtgärder
Ett sätt att åstadkomma regelförenklingar kan vara att begränsa regelverkets tillämplighet för vissa grupper, t.ex. småföretag. Föreningslagen skiljer för närvarande inte mellan olika slag av ekonomiska föreningar. I vårt uppdrag ingår att överväga om det finns skäl att införa särskilda regler för vissa former av ekonomiska föreningar, exempelvis så att föreningar med litet antal medlemmar eller liten omsättning inte behöver följa samma regler som föreningar med många medlemmar eller omfattande verksamhet. Denna fråga kommer vi att behandla i vårt slutbetänkande. Det är möjligt att en sådan differentiering av regelverket kan innebära regelförenklingar för vissa grupper av ekonomiska föreningar. Det är dock i detta skede av utredningsarbetet inte möjligt att lämna några konkreta förslag till sådana differentierade lagregler.


Här dök en av mina frågor upp...man får vänta på slutbetänkandet.

11.1.2
Utredningens överväganden
Förslag: I bostadsrättföreningar ska, liksom hittills, beslut om stadgeändringar och beslut om likvidation fattas på två stämmor, om inte samtliga röstberättigade medlemmar i föreningen är ense om beslutet. Vidare ska, liksom hittills, beslut om god-kännande av fusionsplan fattas på två stämmor, om beslutet inte biträds av minst nio tiondelar av de röstberättigade.
I övrigt ska de föreslagna ändringarna i föreningslagen till-lämpas också i fråga om bostadsrättsföreningar.


Detta kan jag också tycka är rätt OK. Skillnaden är att alla röstberättigade skall vara eniga för att det skall gå att ändra stadgarna på en stämma. Det är rimligt.

Nu har jag skummat igenom hela förslaget till modernisering av LEF och finner att BRL behöver moderniseras i lika hög grad om inte än mer.
__________________
STÄMMAN JUBLAR!! FANTASTISKT!! TROLLERI!! GÖR DET IGEN!!
Och När tycker Man? Att Evigheten Ska gå och Lägga sig?
Grottekvarnen ett Levande Slukhål!
Svara med citat
  #10  
Gammal 2009-05-12, 18:41
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Granskning Tvåstämmokrav borttaget... men ej för brf:ar

Citat:
Ursprungligen skrivet av totiki Visa inlägg
11.1.2
Utredningens överväganden
Förslag: I bostadsrättföreningar ska, liksom hittills, beslut om stadgeändringar och beslut om likvidation fattas på två stämmor, om inte samtliga röstberättigade medlemmar i föreningen är ense om beslutet. Vidare ska, liksom hittills, beslut om god-kännande av fusionsplan fattas på två stämmor, om beslutet inte biträds av minst nio tiondelar av de röstberättigade.
I övrigt ska de föreslagna ändringarna i föreningslagen tillämpas också i fråga om bostadsrättsföreningar.
Ovanstående text (placerad under under "Regleringen för övriga kooperativa företagsformer") är inte aktuell för brf:ar... trots att de skriver så... eller hur menar de?
Tillägg: brf:ar ska alltså ha kvar tvåstämmokravet till skillnad mot andra typer av föreningar.

Se; Stadgeändringar enligt utredningens förslag.

Tvåstämmokravet för stadgeändringar är enligt förslagen tidigare i utredningens text borttaget (förutom i vissa extremfall) samtidigt som man lättat på kraven på information om stadgeändringar.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2009-05-12 klockan 19:07.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
I svensk historia unik stämma: HSB Malmö 2009 !!! Admin Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 2 2009-04-25 20:41
Påverka beslutsfattare Trötter Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 1 2009-04-08 19:59
Medlemmarna får vara med och påverka... genom att leka Admin Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 4 2008-10-07 13:43Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 08:28.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2023.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare