Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Bostadsrättsforum
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Bostadsrättsforum
Sveriges största och bästa samlingsplats för bostadsrättshavare! Syftet med detta forum är att värna om bostadsrättshavarnas intressen och utveckla/förbättra bostadsförhållanden för dem som bor i bostadsrätt, öka engagemanget samt att fungera som styrelsestöd och bistå med hjälp till övriga förtroendevalda i föreningen. Hur fungerar det i din brf? Vad är bra/dåligt? Vilken information önskar du? Vad behöver du hjälp med? Genom att uppmärksamma de problem och frågeställningar som finns i brf:ar kan vi alla påverka i riktning mot en bättre boendemiljö. Dela med dig av Dina kunskaper och erfarenheter! Läs FAQ för att lära dig mer om alla funktioner/finesser i detta forum! De 10 senaste inläggen. Frågor om forumets användning; Brf gästbok RSS-feed för detta forum med de senaste trådarna som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!
                            Skriv motioner!

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2009-04-01, 00:02
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
OBS! OBS! OBS! Bostadsrätt och äganderätt blir ett

Det var egentligen tänkt att att den nya boendeformen, äganderätt, skulle införas i maj 2009, men regeringen sätter nu stopp för detta. Man anser att det inte är rimligt att ha två typer av boende som är så lika varandra, och vill i stället att bostadsrätter mer ska fungera som äganderätter.

Bostadsrättslagen och föreningslagen revideras
Ulf Ståhl (m) har suttit i utskottet som tagit fram det nya förslaget till regelverk för äganderätten och han säger att de under denna process upptäckt många brister i de lagar som idag främst gäller för bostadsrätten, dvs bostadsrättslagen och föreningslagen. Han säger att det inte vore rätt mot landets alla bostadsrättshavare att ta ta fram ett bättre och mer tidsenligt regelverk för äganderätter samtidigt som bostadsrättshavare skulle få fortsätta att leva med ett i många avseenden förlegat regelverk. Nu kommer i stället förslaget till regelverk för äganderättslägenheter att appliceras på bostadsrätterna.

Bostadsrätt blir äganderätt under 2009
Skillnaden mellan bostadsrätter och äganderätter är i praktiken väldigt liten. En bostadsrättshavare har en andel i föreningen, dvs ett "ägande" som mest bara finns på papperet. Regeringen vill därför att bostadsrättslagen ska förändras så att de som bor i bostadsrätt i stället ska anamma den ägandeform som annars var tänkt att gälla för äganderätter. Det innebär en större frihet för bostadsrättshavare, och skulle med all säkerhet lösa många av dagens problem, säger Ulf Ståhl.

Marie-Louise Wiederhielm (s) håller med och tillägger att de tagit åt sig av den kritik som riktats såväl mot bostadsrätter som mot de tidigare planerade äganderätterna. Hon säger att man hoppas hinna genomföra denna förändring innan årsskiftet, där då bostadsrättslagen ska genomgå en rejäl förbättring parallellt med att bostadsrättshavare övergår till att bli bostadsrättsägare.

Bostadsorganisationerna HSB och Riksbyggen
På frågan om vad bostadsorganisationerna HSB och Riksbyggen tycker om detta svarar Ulf Ståhl att de kanske inte är så positivt inställda till detta idag eftersom det minskar dessa organisationers inflytande i föreningarna, men han tror att de kommer att se fördelarna med tiden.
Ewa Thalén Finné (m) säger att bostadsorganisationerna säkert kommer att ha en funktion att fylla i framtiden, men de kommer att behöva lägga om kurs så att de är mer av ett stöd för de enskilda medlemmarna, och inte enbart för föreningarnas styrelser.

Fler boendeformer överflödiga
Det är inte hållbart att ha bostadsrätter och äganderätter som är såpass lika varandra, där egentligen den enda skillnaden är ägandet av lägenheten. Även i en äganderätt måste man ha en styrelse för gemensamhetsförvaltningen, man måste komma överens med sina grannar, osv. Då är det bättre att ha ett system. Även om tanken var att äganderätter inledningsvis skulle införas för nybyggda lägenheter så kommer underhållsbehovet att successivt öka även för dessa bostäder, och att införa äganderätter nu skulle bara vara att skjuta problemen framför sig. Vi ser att bostadsrätt, hyresrätt och den kooperativa hyresrätten kompletterar varandra mer än väl, och det går i dagsläget inte att motivera en fjärde boendeform, säger Ulf Ståhl.

Många problem i boendet
Ett exempel på de svårlösta problem som finns är störningsfrågor. Där kan man bara konstatera att det inte fungerar särskilt bra idag. Det finns inget tydligt regelverk för störningsärenden, och det är inte lyckat att varje förening och varje styrelse hela tiden gör sina egna tolkningar. Vi vill ha ett regelverk som gör att det kommer att fungera mycket bättre än tidigare, säger Ulf Ståhl. En annan inte helt oväsentlig fördel är att ett tydligare regelverk kommer att minska belastningen på domstolarna, som därmed slipper ägna så mycket tid åt svåra tolkningsfrågor av bostadsrättslagen och föreningslagen.


Enhetligt system för allas bästa
Vi vill ha ett enhetligt system. Vi har inga erfarenheter av ägarlägenheter i Sverige, men det finns runtom i Europa. Å andra sidan så finns bostadsrätter enbart i Sverige. Vi har studerat äganderätter bl.a. i Danmark och kunnat konstatera att det inte är helt enkelt, fortsätter Ulf Ståhl. Vi måste lära oss av de erfarenheter som finns i andra länder och vi måste se till medborgarnas bästa i de beslut vi tar. Det anser vi att vi gör när vi försöker skapa det bästa av två världar genom att bostadsrätter mer jämställs med den form av äganderätt som finns i andra länder.

Konsekvenserna av detta blir att pilotprojekt för ägarlägenheter, t.ex. i Ystad, läggs på is i väntan på att nya regelverk tas fram.


Källa: SR


Min kommentar:
Ett steg i rätt riktning, eller hur?
Återstår bara att se hur väl de lyckas med att omvandla bostadsrätter så att bostadsrättshavare i stället äger sina lägenheter.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #2  
Gammal 2009-04-01, 00:40
totiki totiki är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Aug 2008
Ort: sthlm
Inlägg: 2 204
Standard

Med tanke på dagens datum, så får de jobba på för att hinna med detta. Men eftersom alla partier är överens i frågan har de beslutat att till viss del även jobba under riksdagens sommaruppehåll, läste jag. Så då skall de nog hinna.
__________________
STÄMMAN JUBLAR!! FANTASTISKT!! TROLLERI!! GÖR DET IGEN!!
Och När tycker Man? Att Evigheten Ska gå och Lägga sig?
Grottekvarnen ett Levande Slukhål!
Svara med citat
  #3  
Gammal 2009-04-01, 11:51
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Standard Tidspress för att avveckla dagens bostadsrätter

Ja, jag läste också att de ska ge järnet för att hinna med att växla över till bostadsrätter där medlemmarna faktiskt äger sina bostadsrätter som i andra länder, men om det inte hinns med i år så får de gärna genomföra detta senare... bara det blir av!
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #4  
Gammal 2009-04-03, 20:46
totiki totiki är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Aug 2008
Ort: sthlm
Inlägg: 2 204
Standard

April, april.
__________________
STÄMMAN JUBLAR!! FANTASTISKT!! TROLLERI!! GÖR DET IGEN!!
Och När tycker Man? Att Evigheten Ska gå och Lägga sig?
Grottekvarnen ett Levande Slukhål!
Svara med citat
  #5  
Gammal 2009-04-07, 08:46
dicks avatar
dick dick är inte inloggad
Mega medlem
 
Reg.datum: Aug 2008
Inlägg: 54
Standard

För min egen del ser jag det som ett principiellt stort problem att radikalt ändra förutsättningarna för en boendeform som massor av människor redan bor i idag. Visst kan saker bli bättre, men om de gör det lättare att hyra ut i andra hand så är det ett kraftigt kliv i fel riktning.

// Dick
Svara med citat
  #6  
Gammal 2009-04-07, 09:26
j.a j.a är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Inlägg: 207
Standard

Detta var inget aprilskämt hoppas jag?

Låter som någon äntligen har lyssnat, jag vet inte om jag tycker bostadsrättsformen har så enorma brister men klart är att äganderättslägenheter är överflödiga vid sidan av bostadsrätter. Verkar bättre att reformera de system som finns.

T ex är det ju ännu svårare att komma till rätta med störningar i en äganderättssamfällighet m.m. Situationen är ju densamma som störningar mellan hus/villor och kräver att man stämmer in någon vid tingsrätten med allt vad det innebär. I ljuset av det framstår styrelsens (ibland bristfälliga) möjligheter att vidta åtgärder mot störande medlemmar som mindre ekonomisk riskabel för den som störs.
Svara med citat
  #7  
Gammal 2009-04-07, 11:02
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Aprilskämt

Jo, som Totiki hjälpte mig här lite innan att informera om så var det faktiskt ett aprilskämt. Jag har några tunga stämmor framför mig så jag har inte riktigt haft tid att att gå in och understryka att det inte var sanning i vad jag skrev (ni som skickat meddelanden till mig, jag kommer att svara er så fort jag får tid!).

Men håll med om att det hade varit en bra idé, eller?

De som läst mina inlägg om äganderätter känner till att jag är mycket kritiskt inställd till denna nya form av boende. Jag tycker i stället att om bostadsrätter formas om en aning så att medlemamrna förstår vilket ansvar det innebär att bo i bostadsrätt så hade det varit ojämförligt mycket bättre än att bara bygga på med nya former av boenden som inte heller kommer att fungera.

Om de som bor i bostadsrätt får mer inflytande och mer förståelse för sitt ofta livs största investering så kanske bostadsrätter så smått kan börja fungera om 5-10 år.

Precis som du säger j.a., så blir störningar inte på något sätt lättare att hantera i en äganderätt. Man har försökt lösa detta med ett stort antal sidor mer eller mindre allmän text om detta i lagverket, men kontentan är ändå att störningsproblem är minst lika svårhanterliga som i bostadsrätter.

En styrelse i en brf är skyldig att hantera störningsfrågor, men baserat på viket regelverk?
Ska vi som bor i bostadsrätt börja referera till utdrag från lagverket för äganderätter, och hur krångligt blir då inte detta?

Nej, politikerna får snart börja ta lite ansvar!
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2009-04-07 klockan 11:15.
Svara med citat
  #8  
Gammal 2009-04-07, 11:14
totiki totiki är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Aug 2008
Ort: sthlm
Inlägg: 2 204
Standard

"har de beslutat att till viss del även jobba under riksdagens sommaruppehåll"

Detta var iallafall ett aprilskämt och inte särskilt svårt att genomskåda.
__________________
STÄMMAN JUBLAR!! FANTASTISKT!! TROLLERI!! GÖR DET IGEN!!
Och När tycker Man? Att Evigheten Ska gå och Lägga sig?
Grottekvarnen ett Levande Slukhål!
Svara med citat
  #9  
Gammal 2009-04-07, 15:55
j.a j.a är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Inlägg: 207
Standard

Där ser man hehe, blåögd o lättlurad.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
ROT och RUT blir husavdrag Admin ROT-avdraget - Hushållsnära tjänster 0 2009-03-27 09:50
Så blir du en vinnare på krisen Admin Senaste Nytt 0 2009-03-18 18:40
Så blir du av med dina skulder Admin Senaste Nytt 0 2009-03-09 23:39
Ny boendeform införs i Sverige - Äganderätt ! Admin Ombildning av hyresrätt - Kooperativ hyresrätt - Ägarlägenheter 7 2008-11-15 13:29
Ägarlägenhet/äganderätt införs Admin Ombildning av hyresrätt - Kooperativ hyresrätt - Ägarlägenheter 2 2008-03-31 11:01Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 02:09.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2020.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare