Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma
Valberedning, mötesordförande, dagordning, "omedelbart justerat", ansvarsfrihet, klander/ogiltigförklaring av stämma, votering, rösträtt, röstningsordning, fullmakt, röstlängd, medlemsförteckning, tolka årsredovisning, o.dyl. RSS-feed för detta forum om stämmor, motioner, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!
Berätta gärna hur stämmorna går till i din brf. Vad fungerar bra/dåligt?

Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2009-03-10, 02:57
Trötters avatar
Trötter Trötter är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2009
Ort: Ängelholm
Inlägg: 749
Skicka ett meddelande via MSN till Trötter
Cool Stämmoprotokoll, frågor

När det upprättas ett protokoll på stämma.
  1. Vilka regler är det som reglerar förfarandet med stämma protokoll.
  2. Vilka eller vem är det som har makten över protokollet på stämman.
  3. Om ordföranden efter ett mötet kasserar det upprättade protokollet och författar ett eget protokoll som en av justerarna inte godkänner, vad innebär detta.
  4. Om ordföranden vägrar att godkänner det upprättade protokollet, vad har detta för inverkan på stämmans legitimitet.
Detta med att ordföranden inte godkänner det av protokollföraren upprättade och justerade protokollet är en verklig händelse.

Se även;
Hur HSB hanterar en Extrastämma

Senast redigerad av Admin: 2014-07-13 klockan 21:36.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2009-03-10, 08:23
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Glad Protokoll och stämma - Frågor och svar

Citat:
Ursprungligen skrivet av Trötter Visa inlägg
Vilka regler är det som reglerar förfarandet med stämma protokoll.
Svar: Föreningslagen och stadgarna.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Trötter Visa inlägg
Vilka eller vem är det som har makten över protokollet på stämman.
Svar: Protokollföraren (och mötesordföranden och styrelsen).

Citat:
Ursprungligen skrivet av Trötter Visa inlägg
Om ordföranden efter ett mötet kasserar det upprättade protokollet och författar ett eget protokoll som en av justerarna inte godkänner, vad innebär detta.
Svar: Varken styrelseordföranden eller mötesordföranden har denna makt att kassera protokollförarens protokoll.
Vad justering av protokoll har för praktisk betydelse är oklart, men en justerare har inte rätten att inte godkänna ett protokoll, enbart att lägga till sin egen syn.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Trötter Visa inlägg
Om ordföranden vägrar att godkänner det upprättade protokollet, vad har detta för inverkan på stämmans legitimitet.
Svar: Jag vet inte vilken ordförande du menar, men om du menar styrelseordföranden så ska denne inte skriva på (om han inte också är mötesordförande) eller godkänna något. Om du menar att mötesordföranden inte godkänner protokollet genom att skriva under det så får det ingen praktisk betydelse (precis som allting annat) förrän någon klandrar stämman (i de flesta fall brukar det lösa sig mellan protokollförare, mötesordförande och styrelse eftersom de samarbetar i framtagandet av protokollet... gärna då till styrelsens fördel).

Det är därför av extremt stor betydelse att det finns medlemskontroll, och att alla medlemmar får ta del av protokollen.

Alla medlemmar i föreningar utan öppna protokoll lever mycket, mycket farligt !!!


För mer information om stämmoprotokoll, se bl a;

Om stämmoprotokoll i förslaget till den nya föreningslagen
Ny föreningslag - Krav införs att yrkanden ska tas med i stämmoprotokoll

Förslag på ändringar och tillägg av föreningens stadgar avseende protokoll - Stämmoprotokoll: Punkt 43, 49, 51, 54, 55 70-73. Styrelseprotokoll: Punkt 91-95, 98. Även om valberedningens protokoll.
Förslag på stadgeändringar om arvoden i stämmoprotokoll, rutiner för stämmoprotokoll och styrelseprotokoll - §17, §18, §33

Förslag på nya stadgar, om stämmo- och styrelseprotokoll

Ogiltigt stämmoprotokoll, justering. Styrelse som försöker dölja justering - Måste bägge justerares namnteckning finnas med? Styrelse som försöker dölja justering; urkundsförfalskning och trolöshet mot huvudman. Kan protokoll ändras i efterskott? Kan protokoll skrivas om? Utdelning av stämmoprotokoll till medlemmarna

Justering av stämmoprotokoll - Manipulering av protokoll. Referens till justerares bilaga ska finnas i protokoll. Renskrivning av justerarnas justering. Vem får justera stämmoprotokoll? Hur ska ett protokoll från årsmötet justeras?

Justeringsmans avvikande mening i stämmoprotokoll - Stämmoordförande som försöker styra protokollets utformning. Vad göra om ordföranden inte accepterar avvikande mening från protokolljusterare? Samt en del om mötesordföranden

Exempel på justering av protokoll - Stämmoprotokoll (behäftat med enormt mycket fel) med inlagda justeringar av felaktigheter, 2009
Bilaga till justerat stämmoprotokoll - I justeringen har jag som justerare tagit tillfället i akt att bättre spegla vad som diskuterades och beslutades (bl a för att därmed stärka justeringarna av de direkta felen i protokollet), 2009

Justering av stämmoprotokoll med fler än 143 fel - 2007
Motion om stämmoprotokoll som efter justering visat sig innehålla fler än 143 fel - 2010

Vikten av att välja RÄTT justerare av protokoll - Om oengagerad justerare av stämmoprotokoll väljs så riskerar medlemmarnas sista säkerhet i föreningen att falla

Revisor och styrelseledamot justerar sig själva - Motion: Som justeringsman av stämmoprotokoll ska inte jäviga personer, t ex styrelseledamot och lekmannarevisor, väljas

Motion: Justerarens ansvar och uppgifter - Välj justerare på stämman som justerar felen som förekommer i protokoll

Motion: Uppgifter för justerare/rösträknare specificeras - Arvodering av protokolljusterare/rösträknare
Motion: Vad innebär det att vara justerare? - Vad är protokolljusterarens uppgift? Ta fram riktlinjer för justerare. Arvodering av justerare
Vad är justerarens uppgift? - Sammanställning över motioner om justerarens roll på stämman. Information om rutiner för justeringsman

Protokoll från extrastämma styrd av HSB - Protokoll justeras innan mötesordföranden skrivit på. Ordföranden som protokollförare.

Exempel på hur stämmoprotokoll ska skrivas av protokollförare - Mall, hur man skriver ett protokoll. Stämmoprotokoll skrivet av HSB där väsentlig information tagits med

Exempel på hur stämmoprotokoll inte ska skrivas - Protokollskrivning som det inte ska se ut
Justering av ovanstående torftiga stämmoprotokoll - Som justerare kan man få in information till protokollet som är av vikt

Exempel på stämmoprotokoll för brf - (2005)

Vad ska protokollföras från föreningsstämman? - Vad innehåller protokoll?

Hur protokollförs fullmakter vid röstning på föreningsstämma? - Enkelt att fuska vid röstning om fullmakter ej protokollförs korrekt

Rösträtt för medlem, stämma - Röstlängd - FAKTABANKEN

Vem ansvarar för stämmoprotokollet? - Ansvar för innehåll i protokoll från stämman. Om mötesordförande och protokollförare inte är överens om skrivningen i protokollet?

Stämmoprotokoll i brf inte skrivet fem veckor efter stämman

Från hur långt tillbaka i tiden kan medlem begära tillgång till stämmohandlingar?

Stämmoprotokoll saknas för tidigare år, hur vet man t ex om styrelsen fått ansvarsfrihet? - Hur länge kan man vänta med att skriva ett stämmoprotokoll för att det ska vara giltigt?

Stämmoprotokoll på anslagstavlan - Skyldig att sätta upp protokoll från årsmötet på trappuppgången?

Vem skriver under stämmoprotokoll?

Planering för styrelsearbete med bl a hantering av stämmoprotokoll

Numrerad röstlängd på stämma - Alla medlemmar ska kunna se hur var och en har röstat

"Öppenhet och insyn ska prägla nya HSB" - Verkligen? Varför inte öppna styrelseprotokoll då?

HSB Riksförbund vill utan grund ge sken av att medlem ej har rätt att skriva av/kopiera stämmoprotokoll
Hur ser HSB Riksförbund på stämmoprotokoll och det till stämmoprotokollet hörande röstlängden? - HSB Riksförbund vill insynsskydda föreningarna
HSB Riksförbund vägrar lämna ut eller visa stämmoprotokoll - Idag har dock HSB Riksförbund vikt sig i denna fråga
Bristen på öppenhet inom HSB - HSB Riksförbund rädd för att medlemmarna ska engageras genom enkel tillgång till stämmoprotokoll
Hemliga stämmoprotokoll inom HSB

HSB Landskrona vill försöka hålla stämmoprotokoll hemliga för medlemmarna
Stämmoprotokoll från olika HSB-regioner

HSB Malmös omotiverade beslut att censurera stämmoprotokoll - HSB Malmö inför censur av stämmoprotokoll för att försöka skydda sig själva från insyn
HSB Malmös stämmoprotokoll, exempel på den "nya öppenheten"?
Censurerade stämmoprotokoll från HSB - HSB följer ej riktlinjer, ETHOS, lagar, etik eller något annat
Exempel på stämmoprotokoll, HSB Malmö 2007
Exempel på stämmoprotokoll, HSB Malmö 2008
Exempel på stämmoprotokoll, HSB Malmö 2009
Exempel på stämmoprotokoll, HSB Malmö 2010 - HSB Malmös censurerade stämmoprotokoll från 2010
Exempel på stämmoprotokoll, HSB Malmö 2011
HSB Malmö lämnar ej ut stämmoprotokoll

Klander av HSB Malmös årsstämma pga felaktigt stämmoprotokoll - Årsmötesprotokoll förening, felaktigt

Stämmobeslut om medlemsavgift i HSB Malmö skiljer sig från vad protokollföraren skrivit i stämmoprotokoll
Motion om hur HSB Malmö manipulerar stämmoprotokoll - HSB hittar på uppgifter om medlemsavgift som förs in i protokoll av utsedd protokollförare

Motioner till HSB Malmö om stämmohandlingar på webben
Motion: Justerat stämmoprotokoll ska läggas ut på hemsidan - Motion till HSB om stämmoprotokollet. Justerat stämmoprotokoll med alla justeringar på webben
Motion: Stämmoprotokoll till medlemmarna - Motion till HSB om medlemmarnas möjlighet att läsa stämmoprotokoll

HSB Malmö vill inte låta medlemmarna få tillgång till stämmoprotokoll - HSB Malmös styrelse bryter direkt mot föreningslagen (2007)
HSB Malmö vill ännu en gång inte låta medlemmarna läsa stämmoprotokoll - (2012)

a. Styrelse i brf vägrar låta medlemmar få tillgång till stämmoprotokoll - Lagbrott stödjs av HSB !
b. Motion: Brf-styrelsen bryter mot lagen, vägrar lämna ut stämmoprotokoll
c. Anmälan till hyresnämnden med anledning av att styrelse ej vill ge medlem tillgång till stämmoprotokoll
d. Styrelses vägran att visa stämmoprotokoll tas upp i Hyresnämnden - Hyresnämnden är extremt okunnig om regelverk för brf, utreder inget och tillför inget !
e: Motion: Styrelse ska följa stämmobeslut att lämna ut stämmoprotokoll - Styrelse bryter mot stämmobeslut att varje medlem som begär detta ska erhålla stämmoprotokoll skriftligt. Årsmötesprotokoll ska kopieras till de medlemmar som önskar detta

Styrelsen vägrar ge tillgång till stämmoprotokoll - Hyresnämnden gör inget. Vad göra?

Nummerordning i protokollen - Hur ska de olika protokollen i en brf numreras?

Bolagsverket, vilka protokoll måste skickas in till dem? - Vad måste föreningen skicka till Bolagsverket?
Bolagsverket och protokoll - Bolagsverket utför ingen kontroll av de protokoll som skickas in till dem (protokollen bara arkiveras, de läses inte ens)

Allvarliga brister i protokoll. Ändra styrelse/stämmoprotokoll i efterskott - Kan styrelseprotokoll och stämmoprotokoll ändras i efterskott? Hur gör man om fel upptäcks i stämmoprotokoll efter justering?

Riktlinjer för styrelsen, om bl a stämmoprotokoll och styrelseprotokoll - Motion
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-03-23 klockan 14:55.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2009-03-10, 11:25
Trötters avatar
Trötter Trötter är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2009
Ort: Ängelholm
Inlägg: 749
Skicka ett meddelande via MSN till Trötter
Standard Ordförande = Mötesordförande

Detta har hänt:
Under en extrastämma den 16/2 så upprättades det ett protokoll enligt de regler som vår stadga föreskriver av den av ordförande valda protokollförare. Efter att protokollföraren upprättat protokollet överlämnades detta till båda av stämman valda protokolljusterarna för justering och inga anmärkning nämndes av justerare.

Sedan följer det besynnerliga i hela historian, Protokollet sänds omgående till den av stämman valda ordförande "en manipulatör från HSB" för granskning och undertecknande.

När nu manipulatören får dokumentet från mötet händer detta. Manipulatören försöker nå protokollföraren men misslyckas första dagen varvid protokollföraren kontaktar manipulatören dagen där på.

Den ordväxling som sedan sker diskvalificerar HSBs manipulatör från allt vad suntförnuft och hyfs bekommer.
Manipulatören får en anmodan av protokollföraren att tillföra en protokollsanteckning på en separat bilaga för justering. Varvid manipulatören vägrar och uppger att hela protokollet från stämman är felaktigt och han tänker inte skriva något tillägg till protokollet. För att det är han som bestämmer över protokollet.


Protokollet från stämman distribueras ut till medlemmarna samt revisorn med en bilaga upprättad av protokollföraren som redogör för manipulatörens agerande om detta att han vägrar godkänna protokollet.

Det går en vecka och det dyker upp ett nytt protokoll i föreningen som de valda justerarna SKA underteckna utan att få läsa och granska protokollet, för att det är bråttom tiden håller på att rinna ut för det 3 veckor som distribueringen får ta enligt stadgan. En av justerarna för sin namnteckning även på detta protokoll.

Madens den andra protokolljusteraren uppger att detta protokoll inte innehåller det som avhandlades på mötet och därav ej skriver under detta av mötesordföranden uppdiktade protokoll.


Detta agerande anser jag föranleder en eventuell juridisk utredning/prövning

Jag återkommer med hela innehållet som finns i båda protokollen när tiden är mogen.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2009-03-10, 11:38
Francois Francois är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: tyresö
Inlägg: 803
Standard

Vad är det som var problemet i detta protokoll egentligen?
Bedrövlig historia. Vilket protokoll var närmast sanningen? Vad ändrades?

Och angående detta:
Citat:
Ursprungligen skrivet av Trötter Visa inlägg
En av justerarna för sin namnteckning även på detta protokoll.
Det är tusen gånger viktigare att få protokoll rätt än att det ska vara klart i tid (fast helst ska det vara både rätt och vara klart i tid).
Svara med citat
  #5  
Gammal 2009-03-10, 12:08
Trötters avatar
Trötter Trötter är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2009
Ort: Ängelholm
Inlägg: 749
Skicka ett meddelande via MSN till Trötter
Standard

Jag kommer att lägga upp båda protokollen här på forumet. men jag väntar på besked från jurister om hur vi ska gå tillväga med denna manipulatör från HSB.

Problemet i protokollet är att stämman inte har utförts enligt vad som är angivet i stadgan samt att de punkter som är relevanta har strukits i det protokoll som manipulatör har skrivit.

Senast redigerad av Admin: 2010-11-28 klockan 19:57.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Justering av stämmoprotokoll Admin Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 10 2010-12-22 18:40
Justera styrelseprotokoll tractors Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 5 2010-05-31 10:54
Fel i stämmoprotokoll - Vad göra? Admin Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 0 2009-03-27 16:52
Vem skriver under stämmoprotokoll i en brf? Francois Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 1 2009-01-18 10:26
HSB Malmös stämmoprotokoll Goran Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 4 2008-06-15 17:57Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 08:26.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2023.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare