Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma
Valberedning, mötesordförande, dagordning, "omedelbart justerat", ansvarsfrihet, klander/ogiltigförklaring av stämma, votering, rösträtt, röstningsordning, fullmakt, röstlängd, medlemsförteckning, tolka årsredovisning, o.dyl. RSS-feed för detta forum om stämmor, motioner, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!
Berätta gärna hur stämmorna går till i din brf. Vad fungerar bra/dåligt?

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2009-02-16, 11:49
anderssons avatar
andersson andersson är inte inloggad
Avancerad medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Helsingborg
Inlägg: 46
OBS! OBS! OBS! Årsmöte

Till årsmötet skall vi medlemmar taga ställning till ett otroligt förslag som styrelsen har fått i uppdrag av en motion som en minoritet drev igenom vid förra årsmötet,nämligen att föreningen skall bygga ut och bygga nya balkonger till en kostnad av c:a 15 miljoner.

Vi kommer att drabbas av hyreshöjning på 19%! Detta är enl. ordförande redan klart, innan vi har röstat!!

Vi börjar att misstänka att han räknat med Socialens 8 lägenheter i röstlängden. Dessa personer äger inte sina lägenheter och har enligt min mening inte rösträtt.
Oklart är om Socialen äger dessa lägenheter, men i så fall har ägarna till dessa lägenheter endast 1 röst.

Hur skall vi gå till väga?
I detta balkong-förslag är att de gamla inglasningarna, som inte går att använda, ska erhålla en ersättning på 10.000 kr.
Detta strider väl mot likarättsprincipen. Dessa 10.000 kr ska ingå i det stora lånet och ska betalas även av de medlemmar som inte har någon inglasning.


För mer information om röstning och röstlängd i brf, se bl a;
Beslut på stämman - olika typer av majoritet - Faktabanken

Stämma - Beslut på stämman, votering - Faktabanken

Rösträtt för medlem, stämma - Röstlängd - Faktabanken

Beslut i brf - Hur och med vilken majoritet på stämma? - Hur röstar man i en brf? Med hur stor majoritet måste beslut tas vid röstning för att beslut ska gå igenom. Med exempel. Faktabanken

Röstning 2/3 beslut, hur räknas det? - Hyresnämnden tror att blankröster ska räknas in i majoritetsbeslut vid röstning på stämma

Olika typer av majoritet vid röstning på stämma - Röstning med enkel majoritet

Hur avgörs beslut på stämma vid lika röstetal?

Vem får rösta på en bostadsrättsförenings stämma (årsstämma eller extrastämma)? - Vem har rösträtt i en brf? Rösta via ombud. Exempel på jävsituationer vid röstning på föreningsstämma

Får sambo till styrelseledamot rösta på stämman i föreningen? - I vilka frågor får styrelsen inte rösta på stämman?

Ombud och biträde på stämman - Faktabanken
Regelverk för ombud på stämma i brf, hur många röster? - I röstlängden ska framgå vem som utövar rösträtt

Exempel på fullmakt i brf - En genomtänkt mall för fullmakt vid röstning i bostadsrättsföreningen
Mall för fullmakt till ombud - Exempel på hur en giltig fullmakt ska se ut i en brf. Regelverk för ombud. Vem får vara ombud i föreningen?
Vad gäller för fullmakter? - Frågor och svar om röstning via fullmakt? Hur länge gäller en fullmakt?
Fuska med fullmakt i brf
Hur ska giltig fullmakt se ut? - Vad ska fullmakt för röstning innehålla?
Regelverk för röstning via fullmakt - Kan två medlemmar i samma familj (samma bostadsrätt) ta var sin fullmakt?

Vem får rösta på stämma i brf för avliden medlem? - Hur styrker den som röstar för avliden medlem sin legitimitet och hur ska detta redovisas av styrelsen?

Får medlem som äger två lägenheter rösta två gånger på föreningsstämma i brf? - Har medlem lika många röster som bostadsrätter?
Rösträtt per medlem eller per bostadsrätt i brf? - Möjlighet att köpa sig mer makt i en brf, jämfört med andra medlemmar
Hur många röster har medlem som äger fler än en bostadsrätt?
Två röster tillsammans trots gifta/sammanboende i två lägenheter i samma brf? - Hur stor andel som innehas av bostadsrätt ej relevant för rösträtt
Har ordföranden, som äger tre lokaler i föreningen, tre röster på stämman? - "En röst per medlem som innehar bostadsrätt gemensamt"

Är frågan om ansvarsfrihet ett majoritetsbeslut? - Hur många röster krävs för att neka ansvarsfrihet för styrelsen i en brf?
Är röstning på stämma om ansvarsfrihet för styrelsen ett minoritetsbeslut?
Vem får rösta på föreningsstämman i frågan om ansvarsfrihet? - Kan medlem som ingått i styrelsen rösta mot ansvarsfrihet eller är denna medlem jävig vid röstning?
Styrelsen röstar i egen sak vid frågan om ansvarsfrihet - Är styrelsens ledamöter röstberättigade om styrelsens ansvarsfrihet?

Har styrelsen rösträtt i frågan om utbyte av styrelse? - Får styrelseledamot rösta på stämma om att byta ut styrelse?

Kan man rösta i ett ärende som finns på dagordningen men endast som diskussions/informationspunkt? - Kan beslut tas under diskussionspunkt i dagordning?

Kan stämman rösta om att få in en ny punkt i dagordningen?

Förfalskade fullmakter, mutade ja-röstare och slagsmål på stämman - Artikel i SDS om hur det kan gå till vid röstning i samband med ombildning
Fusk vid rösträkning på stämma i samband med ombildning - Hur vet man att rösträkning gått rätt till?

Har HSB 1 eller 2 röster i bostadsrättsförening hörande till HSB? - Har HSB-ledamot rösträtt på föreningsstämma?

Kvalificerad majoritet vid röstning om stamrenovering/badrumsrenovering i brf?

Röstning i samband med balkongbygge - Hur stor majoritet måste det vara vid röstningen för att balkongbygge ska gå igenom?

HSB/Mötesordförande, tillika advokat, hittar på vad som gäller avseende röstning om nya stadgar

Exempel på stämma med sluten röstning där röstning ändå genomförs öppet

Måste inte större förändringar i brf röstas om på stämma? - Styrelsens rättighet att ta beslut om TV/bredband/telefoni

Vid röstning på stämma, måste ej närvarande medlemmar också tillfrågas? - Röstning om tillbyggnad av entré

Vid röstning på stämma om garage fick de med garage inte rösta - Fick ej rösta "i egen sak"

Illojal styrelseledamot - röstar mot sig själv på stämman - Illojalt för ledamot att rösta mot styrelsens förslag?

Får styrelsen rösta om motion? - Får styrelseledamot rösta i motion som innebär ändring av styrelsebeslut?

Rösta på sin egen motion - Styrelsens ordförande säger att medlem inte får rösta på sin egen motion

En nej-röst räcker för att beslut ej ska genomföras? - Veto-rätt i brf? Röstning per capsulam

HSB:s kod för föreningsstyrning - - 2:a principen; "Medlemmarna i primärkooperativ har lika rösträtt (en medlem, en röst)".
1.3.4 "Röstning ska genomföras på ett formellt, noggrant och tillgängligt sätt. Vid föreningsstämman ska det användas en rättvis och tydlig metod för rösträkning och stämmoordföranden ska förklara denna metod".


Arbetsordning för styrelse i en brf - Majoritetskrav vid styrelsebeslut

Styrelsemöte brf - Lägga ner sin röst/reservera sig

HSB-ledamotens rätt att rösta om inträde i brf på styrelsemöte - HSB Riksförbund svarar

Rösta in vicevärd i styrelsen - Jäv?

Not från Admin
Vissa inlägg här har flyttats till tråden;
Går det att äga fler än en bostadsrätt på egen hand?

Senast redigerad av Admin: 2012-03-24 klockan 21:02.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2009-02-16, 23:08
Myggans avatar
Myggan Myggan är inte inloggad
Exa-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Trollhättan
Inlägg: 147
Standard Omröstning

Innan ni kommer så långt att ni ska rösta om dessa inglasningar borde du samla dina medmedlemmar till ett möte som du kallar till.
Ta upp frågan med dina medmedlemmar +att du ska se till så att alla som inte kan gå på omröstningen ger en annan medmedlem en fullmakt .

Minst 67% måste rösta "ja" annars så faller hela förslaget.
Se till så att DU blir en av rösrräknarna annars kommer dom att räkna på det berömda HSB-viset.
Dvs "jasidan vann med en röst"

Även om "jasidan" vinner så ska detta dras i hyresnämden för att det är en väsentlig förändring.

Om det finns lägenheter UTAN balkong och dessa inte vill ha balkong så kommer hyresnämden fram till att dessa i vart fall inte ska eller skulle kunda tvingas till balkong.

Om det blir som i detta jag har beskrivit nu så innebär det att andelstalen måste göras om.
__________________
Commander Crowe
Svara med citat
  #3  
Gammal 2009-02-16, 23:22
Francois Francois är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: tyresö
Inlägg: 803
Standard

Socialen har 8 röster om de äger 8 bostadsrätter i föreningen. Försök prata med socialen och övertyga dem att rösta nej.

Mitt påstående ovan är felaktigt, som framgår av diskussionen som följer.

Senast redigerad av Admin: 2012-03-23 klockan 23:20. Anledning: Lagt in text i rött enl. önskemål från medlemmen
Svara med citat
  #4  
Gammal 2009-02-17, 09:08
anderssons avatar
andersson andersson är inte inloggad
Avancerad medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Helsingborg
Inlägg: 46
OBS! OBS! OBS! Årsmöte

Detta med rösträtt tror jag att det är litet fel. Enligt lagen har man bara en röst även om man äger flera bostadrätter.
Kanske Admin kan klargöra detta lite närmare.

Senast redigerad av Admin: 2012-03-23 klockan 23:20.
Svara med citat
  #5  
Gammal 2009-02-17, 09:10
Trötters avatar
Trötter Trötter är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2009
Ort: Ängelholm
Inlägg: 749
Skicka ett meddelande via MSN till Trötter
Standard

Om röster! så ska detta vara reglerat i stadgan.
Om jag inte har helt fel så enligt normalstadgan så är rösterna fördelade på EN fysisk person som står som medlem i föreningen och det är oavsett hur många bostäder personen äger, och det är medlemmen som äger rösträtten inte antal lägenheter. Kolla stadgan och lagen om ekonomiskförening.
Svara med citat
  #6  
Gammal 2009-02-17, 09:21
totiki totiki är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Aug 2008
Ort: sthlm
Inlägg: 2 204
Standard

Som ni kan se i 6 kap. 3 § En juridisk person som är medlem i en bostadsrättsförening får inte utan samtycke av föreningens styrelse genom överlåtelse förvärva bostadsrätt till en bostadslägenhet som inte är avsedd för fritidsändamål.
Samtycke behövs dock inte vid
1. förvärv vid exekutiv försäljning eller tvångsförsäljning enligt 8 kap., om den juridiska personen hade panträtt i bostadsrätten, eller
2. förvärv som görs av en kommun eller ett landsting. Lag (1995:1464).

Så finns det rakt igenom BRL diverse undantag för kommun och landsting genom Lag (1995:1464).

Det innebär inte nödvändigtvis att det påverkar röstetalet, jag har inte tid att se igenom lagen för just detta och nu, men det måste man kolla upp innan man går vidare. Så man är klädd för det bistra klimat man kan råka ut för i frågan. Kommun och Landsting har en förmåga att överskrida regler slentrianmässigt, enligt går det så går det-principen, och i efterhand säga "det hade vi ingen aaaaaning om".
__________________
STÄMMAN JUBLAR!! FANTASTISKT!! TROLLERI!! GÖR DET IGEN!!
Och När tycker Man? Att Evigheten Ska gå och Lägga sig?
Grottekvarnen ett Levande Slukhål!
Svara med citat
  #7  
Gammal 2009-02-17, 09:32
anderssons avatar
andersson andersson är inte inloggad
Avancerad medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Helsingborg
Inlägg: 46
OBS! OBS! OBS! Årsmöte

Inlägget från "Trötter " har jag kollat, och det stämmer.

Senast redigerad av Admin: 2012-03-23 klockan 23:21.
Svara med citat
  #8  
Gammal 2009-02-18, 06:43
clabbe clabbe är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2008
Inlägg: 2 599
Standard

Instämmer om antalet röster. Röstetalet är kopplat till innehavaren, inte antalet ägda lägenheter.

Balkonger är väl vanligtvis värdehöjande så det kan ju vara ett riktigt bra förslag... fast se till att höjningen av årsavgiften enbart landar på de lägenheter som får balkong.
Frågan om någon betalning för inglasningar är svår att bedöma utifrån vad du skriver. Kan du ge lite mer upplysningar om vad som hänt där?

Senast redigerad av Admin: 2012-03-23 klockan 23:21.
Svara med citat
  #9  
Gammal 2009-02-18, 10:00
totiki totiki är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Aug 2008
Ort: sthlm
Inlägg: 2 204
Standard

Nu vet jag inte riktigt vem du vänder dig till?
Och jag förstår inte helt vilket av de två alternativen vi talar om längre?

För kommun och Landsting finns undantag, dessa undantag regleras av det villkor som är ställt mellan föreningen och kommun och Landsting. Detta kan variera från fall till fall och är inte beskrivet i denna tråden vad det gäller detta specifika fallet. Kommun och Landsting är att betrakta som juridisk person.

En person kan som jag nämnde tidigare endast äga fler lgh om dessa befinner sig i samma trappuppgång. En person med fler lgh än en, har fortfarande bara en röst om inte annat sägs i stadgarna. Det är i alla fall så jag uppfattar det.
__________________
STÄMMAN JUBLAR!! FANTASTISKT!! TROLLERI!! GÖR DET IGEN!!
Och När tycker Man? Att Evigheten Ska gå och Lägga sig?
Grottekvarnen ett Levande Slukhål!

Senast redigerad av Admin: 2009-03-23 klockan 18:54. Anledning: Tagit bort onödigt citat
Svara med citat
  #10  
Gammal 2009-02-18, 10:28
Trötters avatar
Trötter Trötter är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2009
Ort: Ängelholm
Inlägg: 749
Skicka ett meddelande via MSN till Trötter
Standard

Om man är ett par så kan bara en stå som medlem i föreningen med rätt att rösta och där med ge en röst om nu paret äger två bostäder så är det smart att skriva den ena på en av bostäderna som medlem med rätt att rösta. Det behöver inte var den som äger bostaden juridiskt.

"Här gäller att man har ett avtal mellan paret om ägerförhållandet"
För då har man två bostäder som ger två röster inom familjen. Är man i en familj 11 st och har 11 lägenheter så kan man ha 11 röster inom familjen. Sen vid en eventuell votering i föreningen så är det med största sannolikhet reglerat i stadgan hur många man får biträda eller var ombud. Jag skulle tro att det står i stadgarna att man kan ha ett biträde med sig och endast vara ombud för en medlem mm.

Tilläggsinformation!!!!!!!!!!

Om man investerar eller tänker att investera i någonting så finns det några sätt att gör detta på

1: SPARA TILL DET MAN VILL SKAFFA SIG.
2: LÅNA UPP KAPITALET SOM MEDFÖR EN UTSPRID KOSTNAD ÖVER TIDEN.
3: HAR TUR, MAN HAR PENGAR PÅ BANKEN

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

1: VÄNTA MED INVESTERINGEN

2 FÖR ATT BETALA DE ÖKADE KOSTNADERNA SÅ KAN MAN HÖJA AVGIFTEN, ALTERNATIVT SE ÖVER KOSTNADERNA. FÖR ATT SE ÖVER KOSTNADERNA SÅ SKA MAN FÖRHANDLA OM AVTAL MED LEVERANTÖRER AV TJÄNSTER, AVSKAFFA BEKVÄMLIGHETER GENOM ATT GÖRA EN DEL AV ARBETET I FÖRENINGEN I EGEN REGI.

3: UTFÖRA INVESTERINGEN UTAN ATT HÖJA AVGIFTERNA. I DETTA FALL KOLLA OM NI HAR NÅGON TYP AV FOND. KOLLA HUR DEN EKONOMISKA PLANEN ÄR SKRIVEN OM DET STÅR ATT FÖRENINGEN SKA SÄTTA AV KAPITAL I EN DISPOSITIONSFOND ELLER DYLIKT SÅ ÄR DET MÖJLIGT ATT DET FINNS STÅLAR I FÖRENINGEN.

Snacka med styrelsen "om det går". Rådet du skulle kunna ge dem är att utreda hur kostnaderna för investeringen påverkar föreningens ekonomi över en längre period och att de utformar en ekonomisk strategi för investeringen.

Detta arbete bör inte HSB göra.

Mottot i alla föreningar borde vara att använd den kunskap och det engagemang som finns i föreningen SAMT ATT LYSSNA PÅ VARANDRA.

Senast redigerad av Admin: 2012-03-23 klockan 23:24.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
HSB Malmös årsmöte per_a Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 0 2008-10-07 22:54Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 22:44.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare