Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma
Valberedning, mötesordförande, dagordning, "omedelbart justerat", ansvarsfrihet, klander/ogiltigförklaring av stämma, votering, rösträtt, röstningsordning, fullmakt, röstlängd, medlemsförteckning, tolka årsredovisning, o.dyl. RSS-feed för detta forum om stämmor, motioner, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!
Berätta gärna hur stämmorna går till i din brf. Vad fungerar bra/dåligt?

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2009-01-08, 13:21
str3303 str3303 är inte inloggad
Bannad
 
Reg.datum: Jan 2009
Inlägg: 5
Standard Antal röster i en brf

Jag äger en lägenhet i vår bostadsrättsförening. Min man och jag samäger en annan lägenhet i samma förening. Jag har två frågor:

1. Kan jag utnyttja en röst i föreningen för min lägenhet och min man en annan röst för den lägenhet vi samäger, d v s kan vi utnyttja två röster tillsammans trots att vi är gifta och sammanboende i båda lägenheterna?
2. Spelar det någon roll hur stor andel av den samägda lägenheten min man innehar för att han ska kunna utöva sin rösträtt? M a o, om han bara äger några procent av lägenheten, kan han fortfarande inneha hela rösträtten för lägenheten?
Svara med citat
  #2  
Gammal 2009-01-08, 13:55
totiki totiki är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Aug 2008
Ort: sthlm
Inlägg: 2 204
Standard

Jag förmodar att detta gäller ett stämmodeltagande.
Gå till era stadgar och se vad som där stipuleras, röstlängdsförfarandet brukar man kunna finna i slutet efter föreningsstämma.
Vanligt är att stadgarna ger en röst per lgh.

Våra standardstadgar lyder som följer: Vid föreningsstämma har varje medlem en röst per lägenhet denne innehar. Innehar flera medlemmar en bostadsrätt gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst per lägenhet.....

Det förekommer dock stadgar som säger att man har endast en röst även om man innehar fler än en lägenhet.
Så det är bäst att du konsulterar era egna stadgar för det är dessa som reglerar er förening.
__________________
STÄMMAN JUBLAR!! FANTASTISKT!! TROLLERI!! GÖR DET IGEN!!
Och När tycker Man? Att Evigheten Ska gå och Lägga sig?
Grottekvarnen ett Levande Slukhål!
Svara med citat
  #3  
Gammal 2009-01-08, 14:10
str3303 str3303 är inte inloggad
Bannad
 
Reg.datum: Jan 2009
Inlägg: 5
Standard

Stadgarna är inte specifika I detta avseende. Så frågan kvarstår om min man kan rösta för den ena och jag för den andra lägenheten. Även om han är minoritestägare.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2009-01-08, 14:21
totiki totiki är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Aug 2008
Ort: sthlm
Inlägg: 2 204
Standard

Kan du kopiera vad stadgarna säger så jag får läsa dem själv.
Oavsett av vad jag säger så är det det som står i stadgarna som gäller.
__________________
STÄMMAN JUBLAR!! FANTASTISKT!! TROLLERI!! GÖR DET IGEN!!
Och När tycker Man? Att Evigheten Ska gå och Lägga sig?
Grottekvarnen ett Levande Slukhål!
Svara med citat
  #5  
Gammal 2009-01-08, 16:50
str3303 str3303 är inte inloggad
Bannad
 
Reg.datum: Jan 2009
Inlägg: 5
Standard

Problemet är att det inte står något i stadgarna om vem som får rösta i föreningen.

Senast redigerad av Admin: 2012-03-22 klockan 21:14.
Svara med citat
  #6  
Gammal 2009-01-08, 16:54
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Rösträtt

Citat:
Ursprungligen skrivet av str3303 Visa inlägg
1. Kan jag utnyttja en röst i föreningen för min lägenhet och min man en annan röst för den lägenhet vi samäger, d v s kan vi utnyttja två röster tillsammans trots att vi är gifta och sammanboende i båda lägenheterna?
Svar: Här måste man tänka till lite... svar kommer strax på denna fråga!

Citat:
Ursprungligen skrivet av str3303 Visa inlägg
2. Spelar det någon roll hur stor andel av den samägda lägenheten min man innehar för att han ska kunna utöva sin rösträtt? M a o, om han bara äger några procent av lägenheten, kan han fortfarande inneha hela rösträtten för lägenheten?
Svar: Det spelar ingen roll. Oavsett hur lite han äger så har han en röst för lägenheten.
Ni måste inbördes komma överens om vem av er två som ska utöva rösträtten.
Skulle ni inte komma överens (bara som allmän info) så förlorar ni rösträtten helt.


För mer information om röstning och röstlängd i brf, se bl a;
Beslut på stämman - olika typer av majoritet - Faktabanken

Stämma - Beslut på stämman, votering - Faktabanken

Rösträtt för medlem, stämma - Röstlängd - Faktabanken

Beslut i brf - Hur och med vilken majoritet på stämma? - Hur röstar man i en brf? Med hur stor majoritet måste beslut tas vid röstning för att beslut ska gå igenom. Med exempel. Faktabanken

Röstning 2/3 beslut, hur räknas det? - Hyresnämnden tror att blankröster ska räknas in i majoritetsbeslut vid röstning på stämma

Olika typer av majoritet vid röstning på stämma - Röstning med enkel majoritet

Hur avgörs beslut på stämma vid lika röstetal?

Vem får rösta på en bostadsrättsförenings stämma (årsstämma eller extrastämma)? - Vem har rösträtt i en brf? Rösta via ombud. Exempel på jävsituationer vid röstning på föreningsstämma

Får sambo till styrelseledamot rösta på stämman i föreningen? - I vilka frågor får styrelsen inte rösta på stämman?

Ombud och biträde på stämman - Faktabanken
Regelverk för ombud på stämma i brf, hur många röster? - I röstlängden ska framgå vem som utövar rösträtt

Exempel på fullmakt i brf - En genomtänkt mall för fullmakt vid röstning i bostadsrättsföreningen
Mall för fullmakt till ombud - Exempel på hur en giltig fullmakt ska se ut i en brf. Regelverk för ombud. Vem får vara ombud i föreningen?
Vad gäller för fullmakter? - Frågor och svar om röstning via fullmakt? Hur länge gäller en fullmakt?
Fuska med fullmakt i brf
Hur ska giltig fullmakt se ut? - Vad ska fullmakt för röstning innehålla?
Regelverk för röstning via fullmakt - Kan två medlemmar i samma familj (samma bostadsrätt) ta var sin fullmakt?

Vem får rösta på stämma i brf för avliden medlem? - Hur styrker den som röstar för avliden medlem sin legitimitet och hur ska detta redovisas av styrelsen?

Får medlem som äger två lägenheter rösta två gånger på föreningsstämma i brf? - Har medlem lika många röster som bostadsrätter?
Rösträtt per medlem eller per bostadsrätt i brf? - Möjlighet att köpa sig mer makt i en brf, jämfört med andra medlemmar
Hur många röster har medlem som äger fler än en bostadsrätt?
Har ordföranden, som äger tre lokaler i föreningen, tre röster på stämman? - "En röst per medlem som innehar bostadsrätt gemensamt"

Är frågan om ansvarsfrihet ett majoritetsbeslut? - Hur många röster krävs för att neka ansvarsfrihet för styrelsen i en brf?
Är röstning på stämma om ansvarsfrihet för styrelsen ett minoritetsbeslut?
Vem får rösta på föreningsstämman i frågan om ansvarsfrihet? - Kan medlem som ingått i styrelsen rösta mot ansvarsfrihet eller är denna medlem jävig vid röstning?
Styrelsen röstar i egen sak vid frågan om ansvarsfrihet - Är styrelsens ledamöter röstberättigade om styrelsens ansvarsfrihet?

Har styrelsen rösträtt i frågan om utbyte av styrelse? - Får styrelseledamot rösta på stämma om att byta ut styrelse?

Kan man rösta i ett ärende som finns på dagordningen men endast som diskussions/informationspunkt? - Kan beslut tas under diskussionspunkt i dagordning?

Kan stämman rösta om att få in en ny punkt i dagordningen?

Förfalskade fullmakter, mutade ja-röstare och slagsmål på stämman - Artikel i SDS om hur det kan gå till vid röstning i samband med ombildning
Fusk vid rösträkning på stämma i samband med ombildning - Hur vet man att rösträkning gått rätt till?

Har HSB 1 eller 2 röster i bostadsrättsförening hörande till HSB? - Har HSB-ledamot rösträtt på föreningsstämma?

Röstning på föreningsstämma om inglasning, socialens röster inräknade?

Kvalificerad majoritet vid röstning om stamrenovering/badrumsrenovering i brf?

Röstning i samband med balkongbygge - Hur stor majoritet måste det vara vid röstningen för att balkongbygge ska gå igenom?

HSB/Mötesordförande, tillika advokat, hittar på vad som gäller avseende röstning om nya stadgar

Exempel på stämma med sluten röstning där röstning ändå genomförs öppet

Måste inte större förändringar i brf röstas om på stämma? - Styrelsens rättighet att ta beslut om TV/bredband/telefoni

Vid röstning på stämma, måste ej närvarande medlemmar också tillfrågas? - Röstning om tillbyggnad av entré

Vid röstning på stämma om garage fick de med garage inte rösta - Fick ej rösta "i egen sak"

Illojal styrelseledamot - röstar mot sig själv på stämman - Illojalt för ledamot att rösta mot styrelsens förslag?

Får styrelsen rösta om motion? - Får styrelseledamot rösta i motion som innebär ändring av styrelsebeslut?

Rösta på sin egen motion - Styrelsens ordförande säger att medlem inte får rösta på sin egen motion

En nej-röst räcker för att beslut ej ska genomföras? - Veto-rätt i brf? Röstning per capsulam

HSB:s kod för föreningsstyrning - - 2:a principen; "Medlemmarna i primärkooperativ har lika rösträtt (en medlem, en röst)".
1.3.4 "Röstning ska genomföras på ett formellt, noggrant och tillgängligt sätt. Vid föreningsstämman ska det användas en rättvis och tydlig metod för rösträkning och stämmoordföranden ska förklara denna metod".


Arbetsordning för styrelse i en brf - Majoritetskrav vid styrelsebeslut

Styrelsemöte brf - Lägga ner sin röst/reservera sig

HSB-ledamotens rätt att rösta om inträde i brf på styrelsemöte - HSB Riksförbund svarar

Rösta in vicevärd i styrelsen - Jäv?


För mer info om röstlängd och rösträtt på föreningsstämma se bl a;
Specifikation av röstlängd - Motion till HSB Malmö
Medlemmar ska erhålla röstlängd vid förfrågan - (eller läggas ut på webbplats) Motion till HSB Malmö

Upprättande och godkännande av röstlängd - Klander av HSB Malmös årsstämma
HSB Malmös svar på klander av årsstämma
Upprättande och godkännande av röstlängd - HSB Malmö. Motion

Röstlängd på stämma och felaktigt genomförd stämma
Om röstlängd och rösträtt samt klander av stämma

Rösträtt för sambo till styrelseledamot vid röstning om ansvarsfrihet?

Hur fastställs röstlängd på stämma i brf?

Röstlängd och icke rättskapabla medlemmars rösträtt

Hur många medlemmar på stämma för att vara beslutsmässig?
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-03-24 klockan 20:39. Anledning: Lagt till länkar som mer klargör frågeställningen
Svara med citat
  #7  
Gammal 2009-01-08, 17:32
j.a j.a är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Inlägg: 207
Standard

Eftersom era stadgar inte tar upp frågan gäller följande

Citat:
14 § Bestämmelserna om föreningsstämman i 7 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller i tillämpliga delar för bostadsrätts- föreningar med följande undantag:
1. Om flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt har de endast en röst, om inte något annat bestämts i stadgarna...
Dvs ni har en röst för den gemensamma lägenheten samt du själv en röst för den du äger själv.
Svara med citat
  #8  
Gammal 2009-01-08, 17:42
totiki totiki är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Aug 2008
Ort: sthlm
Inlägg: 2 204
Standard

Då inget står i stadgarna skall ni be stämmoordföranden förklara hur det ligger till vid röstlängdens upprättande på stämman. Kan denne inte förklara hur röstlängden skall upprättas med styrkt underlag får ni senarelägga stämman till saken är utredd. Inga beslut kan tas om det inte finns ett regelverk för hur röstlängden upprättas och hur röstningen skall gå till.

Jag har svårt att tro att detta inte regleras i era stadgar.

Bolagsverket har era stadgar registrerade, i registreringsbeviset står en hel del om styrelsens sammansättning om stämman m m. men konstigt nog inget om röstlängden, vilket det borde med hänsyn till de andra uppgifter som står där.
Ännu en anledning till att kalla på en Bostadsmyndighet som kan klargöra och likställa grundläggande regler för BRF:er.
__________________
STÄMMAN JUBLAR!! FANTASTISKT!! TROLLERI!! GÖR DET IGEN!!
Och När tycker Man? Att Evigheten Ska gå och Lägga sig?
Grottekvarnen ett Levande Slukhål!
Svara med citat
  #9  
Gammal 2009-01-09, 13:00
Gusten Gusten är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Nov 2008
Ort: Sundbyberg
Inlägg: 3 538
Standard

Det verkar inte finnas något krav i lagen på att stadgarna
måste ha bestämmelser om rösträtten. Saknar stadgarna
röstbestämmelser får man gå efter röstbestämmelserna i
bostadsrättslagen.
Om jag tolkat BRL rätt så blir det i ert fall två röster
totalt, dock att man beträffande den samägda lägenheten
måste komma överens om hur man ska rösta för att
få nyttja rösträtten för den lägenheten.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Hur räknar man antal medlemmar vid underskriftinsamling Francois Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 7 2009-03-09 22:39
Avgift baserad på antal rum i lägenhet stephan Administration, förvaltning - Upphandling & Anbud - Ekonomi 3 2008-09-02 15:48
Antal föreningar... tractors Bostadsrättsforum 2 2008-05-02 08:00
Antal lgh i snitt per brf aftersun Bostadsrättsforum 7 2008-04-24 17:36Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 21:18.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare