Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer
Konstituering, ordförande, sekreterare, studieorganisatör, ledamöter, suppleant, reservationer, styrelsemöten, maktmissbruk, vicevärd & vaktmästare, anställda RSS-feed för detta forum om styrelse, protokoll, arbetsordning, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2008-11-26, 00:38
ulf30 ulf30 är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: Nov 2008
Ort: Norrköping
Inlägg: 9
Standard Arvode för styrelse i brf

Arvodet i vår förening ligger på 137 000 kronor för 2009. Föreningen har 54 lägänheter. Jag är nyligen inflyttad men tycker att det är en hög summa. Arvodet kommer öka med 15% från 2008 till 2009.

- Ordföranden tar ut 57 000 kr i arvode.
- Vice ordförande får 30 000 kr i arvode.

Resten är förtroendevalda samt sociala kostnader.

Vad tycker ni, är det för mycket?


För arvode och ersättningar till styrelse/styrelseledamöter, sekreterare, ordförande, revisor, valberedning och andra förtroendevalda, se;

Styrelsearvoden, här är listan! - Vad är rimlig nivå på styrelsens arvode?
Styrelsearvode för bostadsrättsföreningar - Sorterat på antal lägenheter - Arvode till styrelse per lgh för 200 brf:ar inom HSB Malmö

Högsta arvodet till styrelse i brf: 372 651 kr - Vad är rimlig nivå på styrelsearvodet?
Ledamöterna i Brf Näset, Höllviken (HSB Malmös styrelseordförandes brf) får i snitt minst 11 000 kr var (26 lgh).
Årsredovisning HSB Brf Näset Höllviken, Claes Caroli - att tolka en årsredovisning

Tak på arvoden för förtroendevalda i brf - Att fördela ett styrelsearvode. Hur fördela styrelsearvode inom styrelsen?

Arvode för styrelse efter prestation - Motion om att styrelsens arvode ska baseras på vad styrelsen presterar

Hur fastställa styrelsearvode? - Styrelsearvode bostadsrättsförening, vad är rimligt? Förslag på hur arvodet till styrelsen ska fördelas.

Arvode i bostadsrättsföreningar - Vad är rimligt styrelsearvode i en bostadsrättsförening? Arvodesfördelning.

Vilken nivå på arvodet för styrelsen i bostadsrättsföreningen? - Vad är rimlig nivå på arvode för en styrelse i brf?

Vad är lämplig nivå på styrelsearvodet? - Styrelsearvoden, hur mycket är brukligt i arvoden i en brf? Rimliga arvoden i bostadsrättsföreningen

Hur mycket är OK i arvode för styrelse? - Vad ska arvodet baseras på? Vad är skälig ersättning för en styrelse i en brf?

När ska arvode till styrelse/förtroendevalda i brf betalas ut? - Hur bestämma arvode i brf?


Arvode till brf-styrelse - Vad händer med arvodet till styrelsen om en ledamot hoppar av under mandatperioden?

Dela på arvode från avhoppad ledamot i styrelsen? - Kan/får resterande ledamöter dela på avhoppad ledamots arvode?

Ersättning till styrelse utöver av stämman beslutade arvoden i brf - Ersättning till styrelse i brf utöver av stämman beslutade arvoden. Olagligt?

Brf-styrelse tar ut 1 miljon kronor i stället för det bestämda arvodet på 100.000 kr - Maktmissbruk av styrelse

Arvodesutbetalning i brf - Styrelsen fick ej ansvarsfrihet - Styrelsen vägrar följa stämmans beslut att arvoden/ersättningar ska återbetalas till föreningen

Arvodesfördelning styrelse - trolöshet mot huvudman? - Styrelsens ordförande fördelar arvodet efter eget tycke. Vad är skäligt styrelsearvode?


Arvode till styrelsens suppleanter - Hur ska suppleanter i en brf-styrelse arvoderas? Vilket arvode till suppleant som ersätter ledamot?

Alternativt arvode till styrelse i brf - "Konferensresa" för styrelse istället för arvode? Måste restaurangbesök godkännas av stämman?

Arvode till styrelse och intern representation i brf? - Representation utan stämmans medgivande tillåtet i brf-styrelse?

Arvode på förslag av valberedningen - Vem föreslår arvode till förtroendevalda? Ska valberedning föreslå arvoden? Vad är rimliga arvoden till bostadsrättsföreningens styrelse, revisor, etc?

Arvode till styrelse och suppleanter - Arvode till styrelsen och övriga förtroendevalda. Kan frågan om arvode i dagordningen skjutas till annan stämma?

Arvode betalas ut retroaktivt till styrelse i brf - Styrelsearvode i brf. 260.000 kr i arvode till styrelsen


TV4 och Fastighetsägarna om styrelsearvode till styrelsemedlemmar - Äger bostadsrätt, vill inte engagera sig
Styrelsearvode för styrelseledamöter (TV4)

Hur mycket tid ska läggas på styrelsearbetet? - Indirekt arvode - Fem timmars styrelsearbete per vecka för ordföranden

Styrelsearvode i brf, ej tillräckligt - Styrelsens arvode ej tillräckligt i förhållande till arbetsbörda för styrelse i brf. Bristande intresse från medlemmar.


Styrelse lånar pengar av medlemmar istället för arvode - Kan en styrelse på eget bevåg låna pengar av föreningens medel?

Kan styrelse avstå från arvode? - Fråga om en brf-styrelse kan välja att inte ta ut det arvode stämman fastställt


Kostnader för förtroendevalda/personal - Övriga arvoden/ersättningar - Motion

Styrelsen har tagit ut mer arvode än stämman fastställt - Redovisning av arvoden - Motion

Återbetalning av för höga arvoden som styrelsen tagit ut till sig själva - Motion

Sänkning av revisorsarvode - Motion

Arvode för valberedning - Motion

Regelverk för arvoden i stadgar, förslag §17 och §18

Ersättning till styrelseledamöter i brf-styrelse - Hur mycket i ersättning till styrelse för bilkörning är rimligt?

Ersättning för förlorad arbetsinkomst för ledamöter

Julmiddag redovisas inte


Arvode/lön till vicevärd i bostadsrättsförening (inom HSB Malmö)
Vicevärdsarvode - Rimligt arvode för vicevärd i bostadsrättsförening?
Arbetsbeskrivning vicevärd - arbetsordning/arbetsuppgifter för vicevärden i en brf
Vicevärdens uppgifter i en brf

Fiffel med arvoden inom HSB Malmö - Sveriges högsta arvode!

Styrelsens (och VDs) arvode i HSB Malmö

Arvode styrelse och VD-lön i alla HSB-regioner

En ordförande motsvarar 110 ledamöter i arvode - HSB Riksförbunds styrelseordförandes arvode

HSB-VD ½ mkr mer än statsministern i lön

VD:ns lön och förmåner inom HSB Malmö - Sveriges högsta löner för anställda?


Motioner till HSB Malmö - årsstämma 2008
- Halvering av valberedningens arvode
- Fastställande av framtida arvode till valberedning
- Revidering av arvode till HSB Malmös styrelse

Fastställande av arvode till valberedning - Motion

Arvodeskommitténs förslag till ekonomiska förmåner för förtroendevalda inom HSB Malmö ek. för. - UTKAST arvodesreglemente
Bilaga A till Arvodeskommitténs förslag 2009-01-20
Arvodesreglemente, HSB, förslag 2011


Principer för fördelning av arvode i dagordning - Arbetsordning för styrelse

Senast redigerad av Admin: 2013-05-16 klockan 18:31. Anledning: Lagt till länkar
Svara med citat
  #2  
Gammal 2008-11-26, 00:43
Myggans avatar
Myggan Myggan är inte inloggad
Exa-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Trollhättan
Inlägg: 147
Standard Högsta arvodet till styrelse i Sverige?

Detta var det saftigaste jag har hört i en så liten förening.
Eller snarare någonsin!

Hoppas Admin eller nån annan ger dig ett bättre svar för detta låter inte bra!
__________________
Commander Crowe

Senast redigerad av Admin: 2012-03-08 klockan 16:47. Anledning: Lagt in rubrik
Svara med citat
  #3  
Gammal 2008-11-26, 01:00
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
OBS! OBS! OBS! Vad är ett rimligt arvode för en styrelse i en bostadsrättsförening?

Ja, till att börja med så vill jag bara säga att det alltid underlättar om man fyller i sina uppgifter i profilen i forumet.
Uppgifter (utöver personlig information som t.ex. dina intressen) som gör det lättare att föra en diskussion;
- typ av förening (HSB, SBC, Riksbyggen eller privat brf),
- om du innehar någon förtroendepost i föreningen,
- hur många medlemmar i föreningen,
- stad, och
- gärna om du har tillgång till föreningens stadgar.

Arvoden har diskuterats en hel del i såväl tidigare forum som i detta forum, t.ex.;
Styrelsearvoden. Hur mycket?
Nivå på arvoden
Årsredovisning HSB Brf Näset Höllviken, Claes Caroli - att tolka en årsredovisning

Hur medlemmarna i din brf kunnat acceptera detta är oförklarligt, och man undrar om det är pga någon speciell anledning?

Sveriges troligen högst arvoderade styrelse är HSB Malmös styrelseordförandes förening, Brf Näset, där Claes Caroli också är ordförande. Där har styrelsen 80.000 kr med endast 26 lägenheter. Dvs t.o.m. ännu högre arvode än i din brf, Ulf30. Det är tråkigt när man sitter i en styrelse enbart för makt och pengar, och det är inget som gagnar föreningen. Speciellt när det ofta tycks vara de okunnigaste som de högsta arvodena.

Jag har en lista med arvoden för förtroendevalda i runt 300 olika bostadsrättsföreningar, men problemet är att tiden aldrig räcker till för att sammanställa dessa uppgifter och lägga ut här så alla kan få en bättre bild om vad som gäller.

HSB Malmö har lovat presentera arvodena för alla styrelser inom HSB Malmö. Jag tror aldrig att HSB Malmö kommer att hålla detta löfte, men vi får se. Annars kommer jag att göra det, så fort jag får tid.

Se även;

Lista över arvode för styrelser i brf:ar inom HSB Malmö
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-03-08 klockan 16:48.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2008-11-26, 01:29
stephan stephan är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: stockholm
Inlägg: 861
Standard Skäligt arvode för styrelse i brf - medlemsnytta

Ordföranden som får 57 000 kr, var det inklusive sociala avgifter?

Om denna ordförande kan visa på att han lägger ner 200 timmar om året är arvodet okej anser jag.

Men då ska de flesta timmarna kunna visa på att föreningen annars skulle behövt köpa tjänster.

Det måste fram ett arvodessystem där ledamöter får ersättning för vad de gör för medlemsnytta.

Svårast i detta är att arvoden sänks väl aldrig? Någon som hört talas om att någon på en stämma föreslagit sänkt arvode?

Därför blir det åt helskotta ibland.

Exempel:

Brf Vädurens styrelse utökade till 11 styrelseledamöter 1998.
Styrelsen utförde en fasadrenovering under 3 år. Gjorde det mesta själva, besiktningar, byggmöten medlemsinformation m.m.

Stämman beslutade att styrelsen då skulle ha 10 basbelopp (ett basbelopp fördelades bland hjälpande medlemmar utanför styrelsen).

Idag sitter 8 ledamöter och försvarar en förvaltare som lurat föreningen på mångmiljonbelopp med samma arvode.

Och som ni vet som läst "när förvaltaren får fria tyglar" så har brf Väduren världens "snällaste" attesterare som ordförande, som gladeligen skrev på fakturor för arbeten som knappt utfördes och utan styrelsebeslut för mångmiljoner.

Rättvist?

Senast redigerad av Admin: 2012-03-08 klockan 16:50. Anledning: Lagt in rubrik
Svara med citat
  #5  
Gammal 2008-11-26, 01:45
Myggans avatar
Myggan Myggan är inte inloggad
Exa-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Trollhättan
Inlägg: 147
Standard 285 kr i timmen i arvode till styrelseordföranden?

Det kan du inte tycka! 285 kr/tim låter för mig helt åt blåbärsskogen.

Föredrar fast summa på 10 000 om året för ordföranden.
54 lägenheter är ingenting.
5 000 kr/år för övriga.
__________________
Commander Crowe

Senast redigerad av Admin: 2012-03-08 klockan 16:51. Anledning: Lagt in rubrik
Svara med citat
  #6  
Gammal 2008-11-26, 01:53
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
OBS! OBS! OBS! Arvode till styrelseordförande på 57.000 kr för 200 timmar?

Jag instämmer helt med Myggan.

Ett styrelseproffs tar 50.000 kr för att arbeta som ordförande i en stor förening (alltså många ggr större än denna förening med 54 lägenheter).

I den aktuella föreningen bör det ligga mer i nivå med vad Myggan föreslår såtillvida inte det är styrelseproffs i hela styrelsen som gör ett speciellt arbete för föreningen som bevisligen sparar in pengar för föreningen utöver normalt.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #7  
Gammal 2008-11-26, 10:12
totiki totiki är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Aug 2008
Ort: sthlm
Inlägg: 2 204
Standard Hur arvodera styrelse i brf?

Jag svarar gärna på frågan men då behöver jag mer information;
- Var ligger Brf:en?
- Vilken är årsomsättningen i runda tal?
- Omsätts många lgh/år?
- Håller ni på med omfattande renoveringar eller står ni inför sådana?
- Är föreningen i övrigt eftersatt?
- Hur många möten har styrelsen/månad och hur mycket uträttas mellan mötena?

Jag gör gärna en mer allmän bedömning i förhand.
Allt hänger ju egentligen på hur mycket arbete ordföranden behöver lägga ner. Det är ju hans fritid som inskränks. Och hur mycket arbete kan man tycka är rimligt att begära oavlönat.

En enkel uträkning visar att er ordf. får 475 kr/timme före skatt om han lägger ner 10 timmar per månad. Tio timmar är nog inom gränsen för vad man kan anse vara rimligt att begära oavlönat.

475 kr/timme är en hög timpenning anser jag. Det är ganska kvalificerad arbetskraft som tar ett sånt arvode. Det motsvarar en månadslön på 83 600 kr före skatt. Har er ordförande motsvarande kvaliteter och utbildning som andra inom bostadssektorn som har denna lön? Ja, då kan han vara värd detta under förutsättning att hans arbete motsvarar en lika stor besparing.

Har han inte det kan det var läge att begära in en offert på förvaltningen från exempelvis ISS som just nu driver en kampanj som verkar prisvärd. De har utbildad personal med de kvaliteter som krävs och jag tror att prisnivån inte är högre än det arvode ni betalar er styrelse. Men det kommer offerten att visa, så lita inte på vad jag tror. Då vet ni att ni får full valuta för pengarna i form av kunskap.
Styrelsen kommer då inte att behöva ha mer än ett styrelsemöte per månad á två timmar och det kan man alltid begära oavlönat.

Vad tycker du själv om ovanstående uträkning och framförallt, vad tror du resten av medlemmarna tycker om den?
__________________
STÄMMAN JUBLAR!! FANTASTISKT!! TROLLERI!! GÖR DET IGEN!!
Och När tycker Man? Att Evigheten Ska gå och Lägga sig?
Grottekvarnen ett Levande Slukhål!

Senast redigerad av Admin: 2012-03-08 klockan 16:55. Anledning: Lagt in rubrik
Svara med citat
  #8  
Gammal 2008-11-26, 10:14
stephan stephan är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: stockholm
Inlägg: 861
Standard Arvode till styrelse och ordförande i bostadsrättsförening

Sitter vi inte och gissar här och nu?
Min gissning för att 57 000 kr skall vara försvarbart.

Föreningen har en ordförande som är ekonom?
För den ekonomiska förvaltningen skulle HSB ta ut 100 000 kr, nu gör ordföranden detta + lite mer för 59 000 kr.

Är arvodet till ordföranden inte rimligt då?

Senast redigerad av Admin: 2012-03-08 klockan 16:56. Anledning: Lagt in rubrik
Svara med citat
  #9  
Gammal 2008-11-26, 10:29
totiki totiki är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Aug 2008
Ort: sthlm
Inlägg: 2 204
Standard Ersättning till ordförande i brf

57.000 kr- + sociala avgifter 18.480 kr = 75.480 kr + moms = 94.350 kr.

Tja, arvodet till ordföranden är i paritet med HSB, så då kan man lika gärna köpa in tjänsten och veta att man får den kompetens som detta uppdrag tydligen kräver.
__________________
STÄMMAN JUBLAR!! FANTASTISKT!! TROLLERI!! GÖR DET IGEN!!
Och När tycker Man? Att Evigheten Ska gå och Lägga sig?
Grottekvarnen ett Levande Slukhål!

Senast redigerad av Admin: 2012-03-08 klockan 16:58.
Svara med citat
  #10  
Gammal 2008-11-26, 18:38
ulf30 ulf30 är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: Nov 2008
Ort: Norrköping
Inlägg: 9
Standard Arvode styrelseordförande i brf

Föreningen är en hsb förening, Ligger i Norrköping. Vi har 54 lägenheter.
Omsättningen var 2008 1,7 miljoner kronor. 2009 är omsättningen 1.9 miljoner kr.

Tack vare en hyreshöjning med 16% för 2009 (tycker att det är en hög höjning) har föreningen bara 4 miljoner kronor i lån. Alla renoveringar är gjorda mitten av 90 talen; stambyte, nya fönster, dörrar, tillägsisolering.

Styrelsen har haft 11 sammanträden 2008. Det är en välskött förening har jag hört av alla, men trots detta en hyreshöjning med 16 % i år, och förra året 10 %, alltså 26 % på två år. Men styrelsen kommer plocka ut 13 700 kr nästa år. Någonstans på vägen har det skett något. Hyreshöjningen beror på ökade driftkostnader påstås det. Föreningen har inga anställda.

Senast redigerad av Admin: 2012-03-08 klockan 17:02. Anledning: Lagt in rubrik
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Kan en styrelse avstå från sitt arvode? Borättexperten Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 14 2011-03-09 13:11
Hur mycket är OK i arvode för styrelse? Undrandez Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 30 2011-02-16 14:32
Arvode till styrelse och suppleanter Mr Magoo Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 3 2010-11-09 07:29
Styrelse låna pengar från medlemmar i brf istället för arvode plattipus Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 11 2010-04-30 17:56
Alternativt arvode för styrelsen i brf Grönlund Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 2 2009-05-26 13:33Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 13:52.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2022.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare