Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Badrum/badrumsrenovering, Stamrör/stamrörsbyte, Rör/ledningar
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Badrum/badrumsrenovering, Stamrör/stamrörsbyte, Rör/ledningar
Vatten, avlopp, golvbrunn, relining/partiellt, våtrum/kök, ballofixer, handdukstork, termostat, element/radiatorer, ventilation, mögel, vattenskada/fuktskada, brand/checklista, ombyggnad/renovering, yt- och tätskikt, skadestånd, försäkringsregler/självrisk/åldersavdrag RSS-feed för detta forum om badrum, stamrör, vatten- och fuktskador, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2008-11-25, 09:38
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Granskning Finn Fem Fel - Rördragning, badrumsrenovering - Fakta om vad som gäller!

Jag har ställt ett antal frågor till HSB Malmös styrelse. Egentligen om HSB-ledamoten, men frågorna berörde även det som tagits upp i trådarna om stambyte och att styrelsen vill dra utanpåliggande rör i medlemmarnas lägenheter för en HSB-förening med HSB:s normalstadgar rakt av;
Stambyte och rördragning, sammanställning
Hur ett stamrörsbyte INTE ska genomföras i en brf
Styrelsen bussar advokat på medlem i stället för att besvara frågor!
HSB-ledamoten, en fara för föreningen!

I samband med detta svar fick jag ett svar från HSB Malmös jurist Stellan Håkansson.
Det han skriver kan vid en första anblick tyckas vara en tråkig teknisk och juridisk specifikation. Men det är faktiskt långt mer än så! Utan att redan nu avslöja alltför mycket så föreslår jag att du tittar på texten från Stellan (i lila) och ser vilka fel du kan hitta. Facit kommer senare, men jag kan ge ett litet tips redan nu och säga att det är enklare än vad du tror att hitta felen.

17b. Tycker du att en HSB-ledamot gjort rätt, med det extra ansvar han har bl.a. genom sitt avtal som HSB-ledamot men även i egenskap av den speciella kunskap han sitter i styrelsen för, som inte sett till att styrelsen utrett ens de allra mest grundläggande frågor inför ett stambyte med tillhörande rördragning i medlemmarnas bostadsrättslägenheter, t.ex.
- med vilken rätt styrelsen drar rör i medlemmarnas bostadsrättslägenheter?
Svar från HSB Malmös styrelse: Styrelsen har en självklar rätt och skyldighet att utföra underhållsarbete på de installationer som är bostadsrättsföreningens ansvar att åtgärda.

28. Tycker du det står i överensstämmelse med lagar/stadgar att förändra medlemmars bostad invändigt (garderob, hall, badrum, köksskåp), utan att medlemmen ska ha något att säga till om detta?
Svar från HSB Malmös styrelse: Det är inte ovanligt att så sker i samband med olika typer av renoveringar.

28b. Om du tycker att det följer lagar och stadgar, vill jag ha en motivering.
Svar från HSB Malmös styrelse: Stambyte är en underhållsfråga och styrelsen bestämmer utformningen.
Se svar nedan som jag fått från Stellan Håkansson vår jurist. Han har noga granskat.
Som stöd för ändrad rördragning kan anföras Boverkets regelsamling för byggande, BBR. Denna tar sikte på nybyggnader. Vid ändringar av byggnader finns Boverkets allmänna råd för ändring av byggnad, BÄR.
Denna bygger mycket på BBR, men undantag görs när hänsyn måste tas till byggnadens förutsättningar och ändringens omfattning. Jag håller mig därför mycket till BBR, som innehåller regler för byggande som man skall följa. Detta är ett förtydligande av lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. och förordningen (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m.

Enligt 2:2 BBR får byggherren välja de material och tekniska lösningar som är ekonomiskt rimliga och praktiska att sköta så länge lagens krav på ekonomiskt rimlig livslängd uppfylls.

Byggnadsdelar och installationer med kortare livslängd än byggnadens avsedda brukstid bör vara lätt åtkomliga och lätta att byta ut samt även på annat sätt vara lätta att underhålla, driva och kontrollera.

Fastighetsägaren måste då se till att tappvattenledningar läggs synligt. Lätt att underhålla, kontrollera och byta ut.

Enligt 6.5335 BBR får i de delar av golvet som regelmässigt blir utsatta för vattenbegjutning eller vattenspill endast genomföringar för avloppsenheter utföras.
I badrum där fuktspärr finns får man inte lägga tappvattenledningar i golvet.

Enligt 6:625 ang utformning av tappvatteninstallationer skall risk för skador på omgivande byggnadsdelar eller andra olägenheter på grund av frysning, kondensering eller till följd av utströmmande vatten begränsas.

Som allmänt råd anges att tappvattenledningar bör utformas så att eventuellt utläckande vatten från ledningarna snabbt kan upptäckas och så att vattnet inte orsakar skador.

I BÄR står att nya va-system bör förläggas och utföras så att de är åtkomliga för underhåll och byte.

Att man ska ta hänsyn till byggnadens förutsättningar i BÄR kan innebära att tappvattenledningar inte placeras i vägg.

Invändningar om försämrat estetiskt utseende och dammsamling är vaga invändningar.

Även Miljöbalkens regler och brandskyddsregler kan bli tillämpliga.

Försäkringsbolagen ställer för ersättning ur försäkring krav på att BBR , branschregler och ”Säkert vatten” följs.

28c. Om du håller med mig om att det inte följer lagar/stadgar så vill jag veta hur du anser att HSB-ledamoten ska följa sin uppgifter och ta tag i detta.
Svar från HSB Malmös styrelse: Av svaret ovan ser du att jag inte håller med dig.

.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2011-12-03 klockan 17:41.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2008-11-25, 16:54
Tommy Tommy är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Lund
Inlägg: 25
Standard BBR och BÄR - Regelverk för BBR gäller bara nybygge

Jag vet inte, men är inte ett av felen att nästan allt som HSBs jurist hänvisar till är fel regelverk? Det borde väl vara rekommendationerna för en existerande byggnad som gäller (BÄR), om jag förstått det hela rätt?

Det verkar vara väldigt mycket text för väldigt lite information i HSB-juristens svar på vad som gäller för våtrum.

Senast redigerad av Admin: 2011-12-03 klockan 17:43.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2008-11-30, 20:20
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Fråga Är du lättlurad?

Ja, när argument inte finns i gällande regelverk så vänder man sig tydligen till regelverk som inte gäller, i hopp om att hitta något där som kan vara till stöd för styrelsen. Allt för att backa upp styrelsen mot medlemmarna.

Först säger Stellan att BBR avser nybyggnad, och att BÄR avser ändring av byggnader. Men i stället för att då referera till det som är aktuellt för detta fall så refererar Stellan ändå till regelverket för nybyggnad, dvs BBR.


Byggnadsdelar och installationer med kortare livslängd än byggnadens avsedda brukstid bör vara lätt åtkomliga och lätta att byta ut samt även på annat sätt vara lätta att underhålla, driva och kontrollera.

Detta speciellt utvalda utdrag från BBR (alltså inte från BÄR, som i stället är det korrekta regelverket för detta fall där det rör sig om ändring av befintlig byggnad) i uppenbart syfte att enbart försöka berättiga styrelsens agerande står som "allmänt råd" under rubriken "2 Allmänna regler för byggande" (senaste lydelse BFS 2006:12).

Hela texten lyder som följer:
2:2 Ekonomiskt rimlig livslängd
Allmänt råd
Byggherren får välja de material och tekniska lösningar som är ekonomiskt rimliga och praktiska att sköta så länge lagens krav på ekonomiskt rimlig livslängd uppfylls. Med livslängd avses den tid under vilken en byggnad eller byggnadsdel med normalt underhåll uppvisar erforderlig funktionsduglighet.
Byggnadsdelar och installationer med kortare livslängd än byggnadens avsedda brukstid bör vara lätt åtkomliga och lätta att byta ut samt även på annat sätt vara lätta att underhålla, driva och kontrollera.
Byggnadsdelar och installationer som inte avses bytas ut under byggnadens avsedda brukstid bör antingen vara beständiga eller kunna skyddas, underhållas och hållas i stånd så att kraven i dessa föreskrifter uppfylls.
Förväntade förändringar av egenskaperna bör beaktas vid val av material och tekniska lösningar. (BFS 2006:12).
Denna text saknar värde i sammanhanget.


Fastighetsägaren måste då se till att tappvattenledningar läggs synligt.
Lätt att underhålla, kontrollera och byta ut.

Denna ovanstående text om att fastighetsägaren måste se till att tappvattenledningar läggs synligt finns varken i BBR eller BÄR! Det är helt uppenbart att detta bara är en personlig åsikt!!!
Det finns ingen text som ställer krav på att tappvattenledningar ska vara lätta att underhålla, kontrollera och byta ut (även om detta naturligtvis inte är någon nackdel). Denna subjektiva åsikt har mixats in bland texterna från regelverken för att läsaren ska luras att tro att formuleringen är hämtad från regelverket!!! Ett mycket vanligt trick från HSB (notera att källan ej uppgavs, och när HSB ej anger källan kan man ana ugglor i mossen).

Notera också hur Stellan inte bara gett sin subjektiva åsikt från ett regelverk som är felaktigt, utan han har dessutom ändrat om formuleringen "bör" under allmänna råd till "måste". Allt för att skydda styrelsen. Medlemmarna är inget värda för HSB, och på detta sätt kör HSB hela tiden över medlemmar som tyvärr inte är insatta i sina rättigheter. Riktigt lika lätt att lura mig är det dock inte!
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2008-12-01 klockan 14:47.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2008-11-30, 21:10
j.a j.a är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Inlägg: 207
Standard Utanpåliggande vattenledningsrör, ej estiskt men praktiskt och ekonomiskt

Jag har bott i två stambytta fastigheter (senast min nuvarande). I båda ligger alla vattenledningsrör utanpå. Skälet är att man direkt ska kunna upptäcka läckor, kunna byta delar samt att de gamla (inbyggda rören) inte var tekniskt/ekonomiskt möjliga att åter bygga in.

Detsamma gäller de nya värmestammarna i min fastighet, dessa går på utsidan i t ex vardagsrummet. Avloppsrören ligger dock dolda men med inspektionslucka, å andra sidan är dessa inte utsatta för tryck så skaderisken är rimligen mindre vid ett läckage.

Min uppfattning efter kontakt med många hantverkare och företag är att man alltid lägger nya rör på utsidan vilket jag personligen tycker verkar helt förnuftigt ur både praktiskt och ekonomiskt perspektiv.

Det är såklart skillnad om fastigheten har förberedda rörschakt och rören därför inte är inbyggda i väggen i egentlig mening men detta har jag inte sett på bostadsfastigheter.

Senast redigerad av Admin: 2011-12-03 klockan 17:46.
Svara med citat
  #5  
Gammal 2008-11-30, 22:56
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Skäl för utanpåliggande rör i badrum? - Inget hinder för att rör ska gå i väggar

Det finns ett brett mellanrum mellan lägenheterna (så trodde jag det såg ut i de flesta flerbostadshus bl.a. pga nödvändig ljuddämpning), men detta rörschakt används inte för de nya stammarna, utan i stället dras stammarna genom garderoben.

Citat:
Ursprungligen skrivet av j.a Visa inlägg
I båda ligger alla vattenledningsrör utanpå. Skälet är att man direkt ska kunna upptäcka läckor, kunna byta delar samt att de gamla (inbyggda rören) inte var tekniskt/ekonomiskt möjliga att åter bygga in.
Då är det viktigt att tänka på fyra saker;
  • Rören har hållit i 50 år utan problem, och jag har inte heller hört om någon annans rör som läckt någon gång (kopplingar ska inte förläggas i väggar).
    Efter vad jag hört så är det i 90-95 % av fallen avloppsbrunnen där läckage sker i badrum.
  • Förhoppningsvis är kvaliteten på rör (och arbete) bättre idag, 50 år senare.
  • Livslängden på badrum är kortare än livslängden på rör.
  • Det finns inga hinder för att bila in rören i mitt badrum och den extra kostnaden för att göra detta blir ganska liten i och med att jag avser att renovera badrummet samtidigt.
Jag vet inte varför det skulle vara tekniskt omöjligt att bygga in rören i vissa lägen, men i sådant fall finns det ju ett giltigt skäl för att dra utanpåliggande rör. Det gäller dock inte i mitt fall.

Sedan är det viktigt att känna till att rören för vissa badrum (mitt inbegripet) kommer att börja uppifrån. Dvs rören dras inte bara längs väggen vid golvet som det annars normalt görs. Och det ser rent ut sagt för j-ligt ut i ett såpass litet badrum.

Jag har inte pratat med en eller två hantverkare, utan ett antal, och de håller inte med dig där. Det är inte alls så att rör alltid dras utvändigt. Men av naturlig anledning är det blilligare, alldeles särskilt om styrelsen inte planerat vettigt så att badrumsrenovering sker samtidigt.

Faktum kvarstår;
  • Det finns inget regelverk för att rör ska dras utanpå väggarna.
  • Styrelsen har inget stöd i lagen för att på det sätt de genomfört detta tvinga medlemmen till vad styrelsen egenmäktigt bestämt.
  • Styrelsen bryter mot lagen om styrelsen vill tvinga medlemmen till utanpåliggande rör.
Den förhållandevis lilla extrakostnaden för att bila in rören i väggen, enligt hur det var tidigare, i samband med min badrumsrenovering vill jag därför inte ta personligen, när nu den maktfullkomliga och arroganta styrelsen strulat till det.

OBS! Det finns fler fel i juristens svar !!!

Se;
Stambyte och rördragning, sammanställning
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2011-12-03 klockan 17:52.
Svara med citat
  #6  
Gammal 2008-12-20, 23:57
Smurfen Smurfen är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: Dec 2008
Inlägg: 2
Glad jag är så nöjd

nu kanske Admin tycker att vi övriga meddlemmar inte lägger oss i tillräckligt, och att han därmed måste ta sitt ansvar också för vår del. och det finns säkert en del medlemmar som skulle kunna vara mer aktiva. men samtidigt så har vi alla mkt att göra, och när mötena i regel (ingen överdrift) tar upp mot 6 timmar eller mer, och innefattar ett tjugotal svårförståeliga motioner (skrivna av samma person) som vid varje inlägg bestämt hävdar sin demokratiska rätt, ja då orkar de flesta inte mer. mitt råd till Admin är därför; njut av livet, det behöver inte vara så svårt, ropa inte efter hajen i onödan, förstå att vi inte förstår oss på dig (inte illa ment, men trots att jag är beläst o normalintelligent så kan jag i många fall inte förstå vad det är du egentligen vill), försök att formulera dig kort o konsist, linda inte in vad du egentligen vill i långa resonemang för det leder (som synes) ingen vart, antingen slutar folk läsa eller så tolkar de in vad de själva vill (vilket i regel inte är till din fördel).


Not från Admin.
Eftersom samma inlägg placerats på två ställen i forumet har den första delen av texten tagits bort här men ligger kvar på annan plats i sin exakta utformning, med mina kommentarer till detta i där efterföljande inlägg.

Senast redigerad av Admin: 2011-12-01 klockan 10:57.
Svara med citat
  #7  
Gammal 2008-12-21, 11:14
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Engagemang och motioner

För synpunkter på den första delen av ditt inlägg om stambytet här ovan, se;
Allt är bra... eller?


EN DEL MEDLEMMAR KAN VARA MER AKTIVA?
Citat:
Ursprungligen skrivet av Smurfen Visa inlägg
nu kanske Admin tycker att vi övriga meddlemmar inte lägger oss i tillräckligt, och att han därmed måste ta sitt ansvar också för vår del. och det finns säkert en del medlemmar som skulle kunna vara mer aktiva.
Ja, det är ett budskap som jag försökt få fram under åren här. Inte för att det verkar ha hjälpt särskilt mycket. 240 medlemmar, men ändå inget engagemang!
Det är fortfarande idag bara jag som talar för medlemmarna i föreningen.
Ett skäl till det bristande engagemanget är oundvikligen att medlemmarna är rädda för att behandlas lika illa som jag bara för att man har synpunkter.
Att säga att det säkert finns "en del medlemmar som skulle kunna vara mer aktiva" är inte det en "understatement of the year", om något?
Hur många aktiva medlemmar, utöver mig, kan du komma på av föreningens 240 medlemmar?
Jag kommer fram till ungefär noll stycken, men sedan finns det ett par stycken som i alla fall har något att tillföra på stämman. Det är inte precis mycket att hänga i julgranen i jul!

ENDA ENGAGEMANGET I FÖRENINGEN ÄR I FORM AV KRITIK MOT ENSKILD MEDLEM
Den i princip enda form av engagemang som finns i föreningen är att på ett icke konstruktivt sätt kritisera de som är engagerade enbart för att de är engagerade.
Tycker du inte det är lite konstigt att den enda form av engagemang som finns i föreningen är kritiken från dig och några till mot enskild medlem samt mina väl genomarbetade motioner.
Tänk om denna lilla form av engagemang hade använts till något konstruktivt i stället!

ATT KRITISERA MIG KOMMER INTE ATT FÖRA FÖRENINGEN FRAMÅT EN MILLIMETER
Att kritisera mig är inget som helst konstruktivt och det tillför inget för föreningen på något sätt.
Jag kommer inte heller att skriva färre/mindre motioner för den missriktade kritiken mot mig. Tvärtom. All kritik mot enskild medlem befogar bara fler motioner.
Det enda som skulle vara konstruktivt i föreningen är att;
- kritisera styrelsen när den gör fel,
- rosa styrelsen när den gör något bra, samt att
- ställa krav på styrelsen.
Först då börjar föreningen så smått kunna gå in på rätt väg.

HÄTSKA ANGREPP PÅ STÄMMAN SKADAR VARJE MEDLEM I FÖRENINGEN
På varje stämma sitter det en liten grupp styrelsetrogna medlemmar där ingen av dessa har något annat att säga eller göra än att gnälla på motioner som de inte förstår att de bara är för deras eget bästa, och som de i många fall inte ens har läst. Varje sådan medlem kan ställa till med mycket stor skada, speciellt när andra medlemmar är så rädda för att be dem skärpa till sig. När styrelsens mötesordförande dessutom låter detta fortgå eftersom det är ett sätt att skydda styrelsen skadar det föreningen och demokratin ännu mer.

RÄDDA MEDLEMMAR
Själv tycker jag det är tråkigt att medlemmar kommer till mig och ber mig framföra saker, i motioner och på stämman, bara för att de själva inte vågar säga något. De är livrädda för att de också ska hotas och bli omänskligt behandlade. De är dessutom rädda för den egenmäktiga styrelsen (särskilt för ordföranden). Ska det verkligen behöva vara så? Är det hur demokrati ska fungera, tycker du?

De kommer till stämman och sitter tysta som små skrämda möss, medan de ser hur vissa medlemmar attackerar mig på ett fult sätt, i stället för att rikta kritiken mot dem som förtjänar det, dvs den styrelse som så uppenbart missköter sina uppgifter. Klart att den obehagliga stämning som dessa medlemmar och styrelsen och mötesordföranden tillsammans skapar inte bidrar med något positivt för föreningen och att det skrämmer medlemmar.

INGEN ÖVERDRIFT?
Citat:
Ursprungligen skrivet av Smurfen Visa inlägg
men samtidigt så har vi alla mkt att göra, och när mötena i regel (ingen överdrift) tar upp mot 6 timmar eller mer
Ja visst har vi alla mycket att göra, även jag. Det är den definitivt vanligaste bortförklaringen till att man inte engagerar sig, men vad man måste förstå är att detta handlar i grunden om sin egen ekonomi. Den kan man inte bara glatt lämna i händerna på ett liten maktlysten och okunnig lekmannastyrelse bestående av 2-3 personer (eg. bara en) som dessutom inte ens är kapabel till en långsiktig planering.

Men tycker du inte det är en överdrift att mötena i regel tar 6 timmar eller mer? Du skriver att det inte är en överdrift.
Kom ihåg att jag bor i denna förening, och jag vet hur lång tid mötena tar.
Därför kan jag intyga att det är just en överdrift av dig att mötena som regel tar 6 timmar eller mer.
Det genomfördes en årsstämma, som styrelsen förstörde på sitt vanliga sätt, som startade 09.00 en lördag morgon och slutade ca. 17.00-17.30. Det var en maratonstämma. Tyvärr utan minsta framgång för medlemmarna (kom ihåg att mina motioner inte är för mig, utan de är för varje medlems eget bästa).

Samtliga övriga stämmor har varit kortare (runt 3 timmar, förutom de ännu kortare extrastämmorna), och som regel avsevärt kortare än vad de borde ha varit, om det funnits några fler medlemmar som bryr sig.

SVÅRT ATT FÖRSTÅ MOTIONER?
Citat:
Ursprungligen skrivet av Smurfen Visa inlägg
och innefattar ett tjugotal svårförståeliga motioner (skrivna av samma person) som vid varje inlägg bestämt hävdar sin demokratiska rätt, ja då orkar de flesta inte mer
Problemet är väl snarare att du/de inte "orkar" alls.
Ja, antalet motioner från mig under de senaste åren har faktiskt varierat från ett 15-tal upp till närmare 50.
Jag är stolt över att jag engagerar mig. Hur mycket engagemang har du t.ex. visat själv? Hur många motioner har du skrivit?

Jag har definitivt inte i varje motion hävdat min demokratiska rätt, som du påstår. Långt, långt därifrån. Överdrifterna haglar från dig. Men är det något fel i att göra det, om så hade varit fallet? Jag förstår inte riktigt hur du menar här?

Jag (och alla andra) borde definitivt mer hävda vår demokratiska rätt. Speciellt i en brf som är så kliniskt ren från demokrati.

Alla motioner är svåra att förstå, oavsett hur korta eller få de är, om engagemang saknas.

ANTALET MOTIONER ÄR UTAN BETYDELSE
Sedan är det i denna brf precis som i HSB Malmö.
I HSB Malmö (där heller inget engagemang finns) har vi sett att det spelar ingen som helst roll om det är 2 eller 200 motioner.
Det finns nu svart på vitt att de behandlas exakt lika dåligt.
Förändringar har utlovats av HSB Malmös styrelse till nästa år. Vi får se om det blir så, men det lär tyvärr inte bli några förbättringar av motionsbehandlingen i vår egen brf.

KONKURS
Eftersom antalet motioner bevisligen är helt utan betydelse, såväl som innehållet, för resultatet så kan jag lika gärna trycka in alla mina synpunkter och förslag som jag har för stunden, eller hur?
Kanske med åren kan de börja väcka något intresse, och förhoppningsvis sker det innan föreningen lidit alldeles för stor skada.
En styrelse kan försätta en förening i konkurs eller nära en konkurs. Då skulle nog medlemmarna vakna, men då är det också för sent att göra något åt saken.

VAD FINNS DET ATT INTE FÖRSTÅ?
Citat:
Ursprungligen skrivet av Smurfen Visa inlägg
förstå att vi inte förstår oss på dig
Du kan bara tala för dig själv men jag vet att det är mer eller mindre bortkastad tid att engagera sig i denna förening, med den styrelse vi har idag, men jag är inte en person som finner mig i att fel, lagbrott, kränkningar och dylikt begås, bara för att andra inte bryr sig om någonting.
Jag lägger mig inte platt bara för att det finns en maktgalen styrelse, som dessutom inte lyckas göra mycket rätt.

Sedan är det inte mig medlemmarna ska förstå, det är motionerna!
Men visst är det beklagligt om man inte kan förstå att någon är intresserad av sin egen ekonomi... de personer som inte förstår en så elementär sak förstår jag mig inte på.

VEM VÄNDER JAG MIG TILL MED MINA MOTIONER?
Mina motioner vänder sig till de sunt tänkande i denna förening, inte till dem som ändå aldrig kommer att engagera sig eller förstå.
Lyckas jag få några medlemmar att förstå allvaret i situationen, och att vår styrelse medför stora enorma och onödiga kostnader för föreningen och för dig som enskild medlem, så är det ett plus.

HUR GÖR MAN NÅGOT LÄTT LÄTTARE?
Citat:
Ursprungligen skrivet av Smurfen Visa inlägg
försök att formulera dig kort o konsist, linda inte in vad du egentligen vill i långa resonemang för det leder (som synes) ingen vart
Men problemet består då av två delar.
1. Det går inte att formulera något kort som i sig inte är kort, och som ingen begriper om det är i kortfattad form.
Speciellt inte när stämmoordförande tillsammans med styrelse bryter mot lagen på stämman och tar bort medlemmarnas yttranderätt
2. Det handlar om viljan att förstå hos medlemmarna, inte om storleken på motionen!
Ingen motion jag skrivit, eller kommer att skriva, är särskilt svår att förstå.

Den som inte orkar läsa mer än ett par rader kan läsa sammanfattningarna/yrkandena.
Orkar man inte ens läsa dessa så kan man lika gärna stanna hemma från stämman, för då tillför man ändå inget varken för sig själv, eller för föreningen (såtillvida man inte går på stämman för att rösta för motionerna).

Du kan ju själv se att det är lika trögt i stämman om det är en motion på några rader som på några sidor. Ingen som helst skillnad.

Det spelar heller ingen roll om det är jag som skrivit motionen eller någon annan.
Samtliga motioner föreslås avslag på av styrelsen på ett eller annat sätt.

Och stämman tycks inte ha någon egen hjärnkapacitet, utan de följer blint styrelsen... och på tal om blint... så är det som liknelsen; en blind som leder en blind.

ÄR DET MOTIONÄREN ELLER MEDLEMMARNA SOM SKA ÄNDRA PÅ SIG?
Tack för dina tips om hur jag ska skriva motioner, men här är en revolutionerande idé;
Är det dem som är engagerade som ska ändra på sig, eller kan det kanske t.o.m. vara så att det är de oengagerade medlemmarna som måste ändra på sig?
Dvs så att dessa medlemmar ändrar attityd, där de förstår att motioner är livsviktiga i en förening (speciellt i en förening där det inte finns tillräcklig kompetens i styrelsen).
Medlemmarna måste nog lära sig att det inte är bra att hoppa på dem som engagerar sig, bara för att de engagerar sig. Det drabbar bara dem själva i slutänden.

EN STYRELSE MÅSTE VARA BEREDD PÅ KRITIK OCH KUNNA LÄRA SIG AV KRITIK
Sitter man i en styrelse måste man vara beredd på kritik och kunna tåla detta.
Men man måste också lära sig och göra förbättringar.
Kan du se att detta någonsin hänt i vår brf?

VAD ÄR TILL MIN FÖRDEL?
Citat:
Ursprungligen skrivet av Smurfen Visa inlägg
antingen slutar folk läsa eller så tolkar de in vad de själva vill (vilket i regel inte är till din fördel)
Ja, det gör de oavsett vilket. Jag vänder mig i mina motioner till dem som är åtminstonde normalbegåvade samt läskunniga.
För alla som ingår i denna kategori är 99% av mina motioner inget som helst konstigt.
Jag kan och vill inte anpassa motioner för 5-åringar (dvs så som styrelsen formulerar sina svar på motioner, etc) och jag kan inte ta någon notis om vad medlemmar fritt lägger in för egna tolkningar i mina motioner.

Det som är till min fördel är även till alla andra medlemmars fördel. Det handlar bara om att förstå detta.

FRÅGA MIG!
Citat:
Ursprungligen skrivet av Smurfen Visa inlägg
trots att jag är beläst o normalintelligent så kan jag i många fall inte förstå vad det är du egentligen vill

Kan jag vara såpass engagerad i min egen ekonomi att jag kan lägga ner den tid det tar att skriva mina motioner så ska bannemej varje annan medlem kunna ta tillräckligt mycket ansvar för att sätta sig in i mina motioner, Jag har gjort den tunga delen, och gjort det enkelt för medlemmarna så att de själva slipper anstränga sig särskilt mycket.


Det är bara att slå mig en signal om du vill lära dig mer.

Alla är välkomna att före stämman ställa frågor direkt till mig om motionerna. Med lite engagemang kan alla förstå alla motioner jag skriver. Saknas engagemang så spelar det ändå noll roll vad jag gör.

Du är i alla fall tillräckligt engagerad för att kritisera mig här i forumet, och det är i alla fall något!

ÄR DET BARA JAG SOM GÖR FEL?
Med tanke på all den kritik du har mot mig så kan jag inte låta bli att undra över hur du ser på styrelsen?
Trots allt jag redovisat här om vad styrelsen gjort så har du inte ett enda kritiskt ord om styrelsen.
Nu tillåter jag i och för sig dig att kritisera mig anonymt (vilket eg. inte följer forumets regler), men man kan inte låta bli att undra om denna, enligt min mening, snedbelastade kritik kan bero på att du ingår i styrelsen, är det så?

AVSLUTNINGSVIS
Vi behöver inte vara överens om allt, men det är bra om det är fler som strävar efter en bättre förening och om det är fler som visar lite engagemang.

Jag hoppas du har några konstruktiva motioner till nästa årsstämma. De ska vara inlämnade senast i februari 2009, även om styrelsen naturligtvis valt att inte upplysa medlemmarna om detta nya datum för motionsinlämnande.

Ett hett tips är att läsa och sätta dig in i de motioner jag skriver till nästa årsstämma, och att göra detta innan styrelsen lämnar ut dem (jag lägger ut dem via detta forum). För styrelsen kommer definitivt inte att lämna ut motionerna i tillräckligt god tid för att någon medlem ens ska hinna sätta sig in i en mindre del av motionerna.

En God Jul och Gott Nytt År önskas dig och alla alla andra i föreningen !
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2011-12-03 klockan 18:16.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Stambyte och badrumsrenovering i brf masu Badrum/badrumsrenovering, Stamrör/stamrörsbyte, Rör/ledningar 26 2010-11-17 21:14
Likabehandlingsprincipen - Badrumsrenovering i brf på styrelsens villkor? Lego Badrum/badrumsrenovering, Stamrör/stamrörsbyte, Rör/ledningar 59 2010-10-26 09:54
Betalning av reparationer BrL 7 kap 14 § - Badrumsrenovering utan stambyte i brf bosse88 Badrum/badrumsrenovering, Stamrör/stamrörsbyte, Rör/ledningar 8 2009-08-21 17:44
FAKTA: Rotavdraget hela listan Admin ROT-avdraget - Hushållsnära tjänster 0 2009-03-13 00:46
Stambyte och badrumsrenovering - Hur säkra framtid och göra alla nöjda? Andreas Lundgren Badrum/badrumsrenovering, Stamrör/stamrörsbyte, Rör/ledningar 6 2008-11-11 02:46Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 22:07.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2020.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare