Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Tolkningar av lagar och stadgar, Likabehandlingsprincipen, Lagen om ekonomiska föreningar (LEF), Bostadsrättslagen (BrL), vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt, informationsplikt, jäv (styrelse/stämma, för revisorer, HSB-representant, ledamöter, mötesordförande, m.fl.), trivselföreskrifter. Faktabanken innehåller många viktiga tips! Faktabanken RSS-feed för juridikforumet som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #11  
Gammal 2008-10-27, 00:29
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
OBS! OBS! OBS! Undersökningsplikt vid köp av bostadsrätt

Nej, du kan inte referera till eklaminatluckorna och inte heller bubbelbadkaret (som väl är lätt att dra igång) och eldragningen. Detta eftersom du har en undersökningsplikt och som jag skrev tidigare så måste felen vara av väsentlig betydelse.

KÖPARENS UNDERSÖKNINGSPLIKT
Som jag nämnt så omfattas köp av bostadsrätt av köplagens regelverk och inte av jordabalkens regler (som gäller för köp av fastigheter).
Däremot kan bl.a. fastighetsmarknadens praxis och jordabalkens regelverk ha en viss inverkan på hur reglerna tolkas.
Har köparen före köpet underlåtit att undersöka bostadsrätten så är det svårt att åberopa fel som köparen borde ha märkt vid undersökningen, om inte säljaren har handlat i strid mot tro och heder. Enligt köplagen får köparen inte såsom fel åberopa vad han måste antas ha känt till vid köpet. Detta innebär att du måste undersöka lägenheten innan du undertecknar överlåtelseavtalet! Det rekommenderas att anlita en besiktningsman.

SÄLJARENS SKYLDIGHETER
Säljaren ansvarar för de löften och utfästelser som ges.
Ersättningsskyldighet för säljaren kan inträffa om en klart uttalad och specificerad utfästelse lämnas (till vilket generella uttalanden och allmänt lovprisande inte räknas) och inte infrias.

Det är en sak att få kompensation för brister (vilket du bör kunna få), men en annan att ha rätt att häva köpet.
Och vad gäller garderoben, så om den inte var fast monterad som en del av lägenheten och inte uttalat att den skulle finnas kvar så kan man inte bara förutsätta att den följer med bostadsrätten (precis som "mäklare" påpekat).

PS.
Du kan bo i en lägenhet där badrummet renoveras/avfuktas. Det är inga problem. Men du har kanske bara inte tillgång till dusch (och ev toalett en kortare tid) under dessa veckor.
Det är heller inte alls säkert att det är säljaren som behöver stå för detta. Undersökningsplikten innebär att man även måste kontrollera om det finns fuktskador.


Om undersökningsplikt (och dolt fel) för köpare av bostadsrätt;
Köp av bostadsrätt - viktiga frågor att ställa när du ska köpa bostadsrätt!
Förvärv av bostadsrätt - Köpa bostadsrätt
Felaktiga uppgifter vid köp av bostadsrätt
Försäljarens ansvar vid försäljning av bostadsrätt
Överlåtelse/försäljning av bostadsrätt - vad gäller för brf? - HSB - Vad gäller vid försäljning/överlåtelse?
Mäklare felaktigt utlovat stambyte i brf - undersökningsplikt?

Ansvar efter försäljning av bostadsrätt
Ersättning från granne pga vattenskada i brf, vad gäller?
Vem betala rörmokare i ombyggd lokal? Undersökningsplikt för ombyggnad?
Hur fullgöra undersökningsplikt av bostadsrätt?
Fuskbygge, omfattande renoveringar och inkompetent styrelse i brf
Vem ska ta kostnad för vattenskada i badrum i bostadsrätt? Dom i HD
Det luktar mögel i badrummet. Vem har ansvaret att kontrollera det i en brf?
Renoverat badrum i brf har grova fel - Golvbrunn ej enligt normer
Modifierat (felaktigt) badrum i nybyggd brf - Vems ansvar?
Vattenskada i badrum, sättning i huset, vad gäller i en brf?
Avgiftshöjning 25% för stambyte i brf utan att stambyte genomförts
Fuktskada i bostadsrätt - Bostadsrättslagen och särskilt avtal med brf
Fuktskada i vindsförrådstak - vems ansvar där förråd ej är kopplat till lgh i brf?
Uteplats i brf utnyttjanderätt vs köpt
Egen uteplats" enligt mäklare, "gemensam yta" enligt förening
Målning av fönster i brf
Utlovad havsutsikt finns ej
Lokal eller lägenhet!
Installation av nytt TV-uttag i lgh
Hur länge ansvarar jag för renoveringen av badrum?
Störande granne i brf dolt fel?
Vad ingår i mäklarens upplysningsplikt? - Svenska Dagbladet
Massor med fel efter köp av bostadsrätt- Vad har jag för rättigheter?
Samma andelstal i brf men olika avgifter?
Tips från den nakna mäklaren
Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt - lån förening vs. medlem
Sälja bostadsrätt utan mäklare

Sälja bostadsrätt utan mäklare
Mäklarens/säljarens ansvar vid köp av bostadsrätt
Avgift chockhöjdes - mäklare stäms - Sydsvenskan
Vems ansvar är nycklarna? - Bokningstavla tvättstugan i brf
Hur ett stamrörsbyte INTE ska genomföras i en brf
Avgift för besiktning av fastighetsskötare vid flytt
Protokollsutdrag i brf, rätt att få detta för det som rör en själv?
Vattenskada, element, avlopp, ledningar - vem ska betala vad vid skada i en brf?
Köp av bostadsrätt följt av hot om avhysning

Kallt badrum i BR utgjorde dolt fel som berättigar till ersättning - Dagens Juridik
Felinlagt golv i bostadsrätt. Vems ansvar? Dolt fel?
Kakelplattor trillar spontant ned i brf - Gäller köplagen?
Läckage från tätskikt, dolt fel i brf?
Fukt i badrum pga fel av BRF
Fuktskada hos grannen, vems ansvar? Säljarens?
Stambytt eller inte i brf, ansvar, ersättning
Förlikning om fel i bostadsrätt - Dagens Juridik
Styrelsen ljög om avgiftshöjning i brf vid köp av lägenhet
Vatten under golv i nyköpt brf-lägenhet, vems ansvar?
Vem ansvarig för kostnad för fuktmätning vid ev. skada av tak i brf - Fuktskada
Badrum renovering, kvitto saknas innan tillträde - vad göra för att minska risk?
Rökkanaler i bostadsrätt - Vem äger rätt att använda denna?
Varning för Veidekke, eller hur en önskedröm blev en mardröm
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-02-27 klockan 15:27.
Svara med citat
  #12  
Gammal 2008-10-27, 00:47
mäklare mäklare är inte inloggad
Peta-medlem
 
Reg.datum: Mar 2008
Inlägg: 126
Standard

Läs det här om ansvar:

Köparens rättigheter & skyldigheter
Citat:
När man talar om köparens undersökningsplikt syftar man oftast på den undersökning av
en fastighet eller bostadsrätt som köparen ska göra, för att få en uppfattning om den
blivande bostadens skick. Fel eller brister som man skulle ha kunnat upptäcka vid en
omsorgsfullt genomförd undersökning, får man sedan inte åberopa mot säljaren för att få
nedsättning av köpeskillingen.
Beträffande fastigheter gäller reglerna i Jordabalken 4:19.
Jordabalken utgår från att det pris som förhandlas fram mellan köpare och säljare gäller
det skick som köparen har anledning att förvänta sig med hänsyn tagen till
undersökningsplikten. Lagreglerna utgår ifrån att köparen själv undersöker bostaden,
men de allra flesta anlitar idag en särskild besiktningsman för överlåtelsebesiktning.
Missar man något vid en egen undersökning - och det är lätt gjort - får man ju själv
också bära det ekonomiska ansvaret.
Om det framkommer dolda fel i fastigheten, dvs. fel som inte köpare eller säljare kände
till eller man inte hade anledning att förvänta sig, har köparen möjlighet att kräva att
säljaren återbetalar en del av köpeskillingen. Utgångspunkten för beräkning av det
belopp köparen i sådana fall kan kräva av säljaren är skillnaden i fastighetens
marknadsvärde, med och utan det åberopade felet. Man tar alltså inte hänsyn till vad det
skulle kosta att åtgärda felet. Det ligger också på köparen att själv kontrollera uppgifter
om fastigheten hos de kommunala myndigheterna, såsom att fastigheten har uppförts i
enlighet med givna byggnadslov. Fastighetsmäklaren ger alltid råd och information i
dessa frågor.
Beträffande bostadsrätter gäller köplagens regler om köparens undersökning före köp.
Dessa innebär att en köpare inte får åberopa fel som han antas ha känt till vid köpet.
Säljaren ska för att skydda sig mot krav från köparen uppmana köparen att noggrant
undersöka bostaden och oavsett om köparen väljer att undersöka eller inte, får köparen

inte åberopa fel som borde ha framkommit vid en undersökning.


Lite mer:


När du skrev på överlåtelseavtalet, träffade du säljarna då?

Nedan har jag punktat upp de dokument som är vanligt förekommande vid försäljning. Detta pga av att du måste veta vad du har gjort, och skrivit på innan du börjar slå på någon stortrumma. I nuläget råder bara en begreppsförvirring och många olika frågeställningar.

Skrev du på ett överlåtelseavtal på ca 2-3 sidor, ca 15 paragrafer. Som både du och säljare, samt mäklare signerade på varje sida, samt skrev under med fullständig namnteckning på sista sida?

Skrev du på en objektsbeskrivning(ca 2-3 sidor). Objektsbeskrivningen är en bilaga till kontraktet, och brukar i huvudsak innehålla annonstexten. Alltså informationen om själva objektet, objektbeskrivningen.

Upprättade ni en boendekostnadskalkyl (1 sida), eller skrev du på "avstående från boendekostanadskalkyl"

Skrev du på något som heter depositionsatal (1 sida), en bilaga till överlåtelseavtalet (köpekontrakt) som reglerar handpenningens insättande på mäklarens konto. Eller var tanken att handpenningen skulle sättas direkt in på säljarens konto?

Visade du legitimation vid något tillfälle, förslagsvis vid överlåtelseskrivningen?

Ovanstående är punkter/dokument som sker i de flesta affärer/kontraktskrivningar. Steg 2 är tillträdet, när man tar över lägenheten och gör den sista betalningen.

På tillträdet ska ni träffas för att skriva under en uppställning av betalningsströmmarna. (2-3 sidor)

Bla är regleringen av månadsavgiften med (hyran som många kallar det...). Du skriver att du betalat avgiften för oktober... säljaren är ansvarig för avgiften till tillträdet, och du som köpare efter tillträdet. Om tillträdet sker tex den 15e i en månad så måste man reglera den, om inte endera part vill "bjuda" på de pengarna...

vissa mäklare använder även ett dokument som heter "överlåtelsebevis, som ett sista dokument för att allt är "klart". Detta dokument är iof onödigt, 1 sida.


Nej, du kan inte backa affären.

Senast redigerad av Admin: 2009-03-24 klockan 12:11. Anledning: Rättat upp länkar
Svara med citat
  #13  
Gammal 2008-10-27, 08:01
Chilli Chilli är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: Oct 2008
Ort: Botkyrka
Inlägg: 17
Skicka ett meddelande via ICQ till Chilli
Standard Problem vid köp av bostadsrätt

Citat:
Ursprungligen skrivet av mäklare Visa inlägg
När du skrev på överlåtelseavtalet, träffade du säljarna då?
Nej.

Citat:
Ursprungligen skrivet av mäklare Visa inlägg
Nedan har jag punktat upp de dokument som är vanligt förekommande vid försäljning. Detta pga av att du måste veta vad du har gjort, och skrivit på innan du börjar slå på någon stortrumma. I nuläget råder bara en begreppsförvirring och många olika frågeställningar.
Denna mäklare är en oerhört förrvirrad person och när han ska förklara något så kan han inte förklara det, utan rör till det. Han tittar ner i marken, är röd som en gris och "jiddrar". I hans rum har han en extrastol, förmodligen för besökare, men i den stolen har han sin portfölj och han tar inte bort portföljen utan man får stå bredvid stolen! Han irrar runt på kontoret och kan alltså inte sätta sig ner 5 minuter och prata. Samma gäller vid mina telefonkontakter med honom. Han avbryter mig hela tiden och jag får inte tala till punkt, innan han säger att han ska iväg.
Jag försökte få till stånd ett trepartssamtal (telefon) med honom, men han avböjde. Det verkar som han bara klarar av ett möte med en person, dvs så det inte finns vittnen.

Citat:
Ursprungligen skrivet av mäklare Visa inlägg
Skrev du på ett överlåtelseavtal på ca 2-3 sidor, ca 15 paragrafer. Som både du och säljare, samt mäklare signerade på varje sida, samt skrev under med fullständig namnteckning på sista sida?
Ja.
Nej
Jag skrev bara på ett överlåtelseavtal den 12 augusti, men detta lästes inte upp för mig.

Ingen hade skrivit på när jag skrev på. Detta överlåtelseavtal gick sedantill säljarna (som skrev på) och därifrån fick det tydligen till HSB (15 augusti) och jag fick det den 25 september.

Inga signaturer finns, inte heller mäklarens namn/namnteckning el. signatur/- Säljarna och jag har skrivit våra namn på överlåtelseavtalet men ej mäklaren.

Citat:
Ursprungligen skrivet av mäklare Visa inlägg
Skrev du på en objektsbeskrivning(ca 2-3 sidor). Objektsbeskrivningen är en bilaga till kontraktet, och brukar i huvudsak innehålla annonstexten. Alltså informationen om själva objektet, objektbeskrivningen.
NEJ

Citat:
Ursprungligen skrivet av mäklare Visa inlägg
Upprättade ni en boendekostnadskalkyl (1 sida), eller skrev du på "avstående från boendekostnadskalkyl"?
JA. jag fick kopia av det i början av oktober.

Citat:
Ursprungligen skrivet av mäklare Visa inlägg
Skrev du på något som heter depositionsatal (1 sida), en bilaga till överlåtelseavtalet (köpekontrakt) som reglerar handpenningens insättande på mäklarens konto. Eller var tanken att handpenningen skulle sättas direkt in på säljarens konto?
Nej, ingen bilaga.
I överlåtelseavtalet finns det inbakat detta med handpenning och att mäklaren kvarhåller handpenningen, men inget separat papper skrevs på.

Citat:
Ursprungligen skrivet av mäklare Visa inlägg
Visade du legitimation vid något tillfälle, förslagsvis vid överlåtelseskrivningen?
Nej, inte vad jag minns.

Citat:
Ursprungligen skrivet av mäklare Visa inlägg
Ovanstående är punkter/dokument som sker i de flesta affärer/kontraktskrivningar. Steg 2 är tillträdet, när man tar över lägenheten och gör den sista betalningen.
Jag har under årens lopp köpt/sålt flera lägenheter här i området. Har alltså flyttat runt här en del och har aldrig tidigare råkat ut för detta.

Citat:
Ursprungligen skrivet av mäklare Visa inlägg
På tillträdet ska ni träffas för att skriva under en uppställning av betalningsströmmarna. (2-3 sidor)
Handpenningen betalades den 17 oktober, då jag var på banken, dock kunde inte banken göra så mycket mer.

Det fanns ett tillägg med förlängd tillträdesdatum . Detta papper skrevs den 4 oktober och säljarna vägrade först skriva på det. Till slut skrev dom på det förrförra veckan och då betalades handpenningen ut- till mäklarens konto.
Jag fick inget besked av mäklaren om att handpenningen betalats ut, det var banken som ringde mig.

Citat:
Ursprungligen skrivet av mäklare Visa inlägg
Bla är regleringen av månadsavgiften med (hyran som många kallar det...). Du skriver att du betalat avgiften för oktober... säljaren är ansvarig för avgiften till tillträdet, och du som köpare efter tillträdet. Om tillträdet sker tex den 15e i en månad så måste man reglera den, om inte endera part vill "bjuda" på de pengarna...
Suck. Den 20 augusti blev jag ju godkänd av HSB föreningen, och i september dök hyresavierna upp i mitt namn. Jag betalade alltså dubbelhyra för hela oktober. Tillträdet var ju från början den 1 oktober i överlåtelseavtalet: Det skrevs ett tillägg till detta avtal där man då sköt fram tillträdesdatumet till den 31 oktober. Jag var enligt HSB (södertörn) tvungen att betala hyra för oktober om inte en annuleringen skedde från mäklaren. Jag bad honom annulera det men han gjorde inte det.

Turerna är alltså många och mina inlägg här är ju bara en bråkdel av vad som hänt!

Citat:
Ursprungligen skrivet av mäklare Visa inlägg
vissa mäklare använder även ett dokument som heter "överlåtelsebevis, som ett sista dokument för att allt är "klart". Detta dokument är iof onödigt, 1 sida.

Nej, du kan inte backa affären.
Du skriver om undersökningsplikt av lägenheten.
Jag bad om en sista visning och hade då tänkt ta med mig elektriker och besiktningsman. Denna sista visning nonchalerade mäklaren, han hörde inte av sig.


När jag efteråt var i lägenheten ( den nya) efter att vi alla träffats på banken, dvs den 24 oktober (fredags) och skulle låsa igen ytterdörren, visade sig att jag fått nycklar till ytterligare en lägenhet. Nu sitter jag på tre par nycklar, på tre olika adresser men alla är (port) nr 13 och sen är det 5tr, 6tr,och 7tr!!

Senast redigerad av Admin: 2010-11-29 klockan 16:59.
Svara med citat
  #14  
Gammal 2008-10-27, 16:45
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Se här... Mäklarproblem

"mäklare" kan säkert detta bättre än jag, men som jag ser det är de "brister" i lägenheten inget som du kan kräva att köpet går tillbaka för.

Den undersökningsplikt du har gäller innan du skriver på överlåtelseavtalet.
Om du inte får undersöka lägenheten på det sätt du vill ska du inte skriva under överlåtelseavtalet (i alla fall inte utan reservationer om detta, i så fall).

Det verkar som allt inte gått riktigt rätt till i samband med dina kontakter med den aktuella mäklaren, och det är väl där, som jag ser det, som du har dina största chanser... även om jag har svårt att se att det ska räcka för att häva köpet.

Har du ett tillägg till överlåtelseavtalet där tillträdesdatumet skjutits fram som du säger, så räcker detta för att du ska slippa betala avgiften för oktober (om det är undertecknat av säljaren). Vilket datum du blivit godkänd av föreningen har ingen betydelse för detta.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #15  
Gammal 2008-10-27, 17:33
Chilli Chilli är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: Oct 2008
Ort: Botkyrka
Inlägg: 17
Skicka ett meddelande via ICQ till Chilli
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
Har du ett tillägg till överlåtelseavtalet där tillträdesdatumet skjutits fram som du säger, så räcker detta för att du ska slippa betala avgiften för oktober (om det är undertecknat av säljaren). Vilket datum du blivit godkänd av föreningen har ingen betydelse för detta.
Tillägget skrevs den 4 oktober (har inte just nu pappret framför mig)- Affären skulle göras upp senast den 31 oktober. Jag betalade avgiften (hyran) för oktober.

Nu har iaf säljaren och jag kommit överens ang. bubbelkaret, inkoppling, mm.
Mäklaren har även blåst dem. När handpenningen skulle betalats dvs den 19 augusti var säljarna bortresta o kom hem 30 augusti. Då visste de ännu inte att handpenningen inte var betald. Mäklaren hade sagt till både Nordea och mig att säljarna sa att det var ok, att de kunde vänta med handpenningen.
Detta är alltså inte sant. De var inte ens i Sverige under den perioden som mäklaren påstått att han varit i kontakt med dem.

Nåväl: Förvaltaren från min "nya" förening var upp till min köpta lägenhet i dag och mätte fukten + kollade elen. Han skakade på huvudet men menade att det inte fanns mätbara fuktgenomslag i badrummet.

Nu återstår bara mäklaren och hans felaktiga annons med "ekluckor" som är
alltså eklaminat.
Mäklaren skrev ett mail till mig idag(svar på mitt) att det som står i objektbeskrivningen gäller.

QUE?
Går det att försöka pressa ner hans arvode?

Säljarna vill nu också anmäla mäklaren så jag o de kommer att träffas och gå igenom alla turer- efter det att jag flyttat in, vilket sker i morgon.

Jag ber att få tacka er som engagerat er i min affär. Synd bara att jag inte upptäckte forumet tidigare!

Senast redigerad av Admin: 2009-06-16 klockan 09:41. Anledning: Rättat upp dubblerat citat
Svara med citat
  #16  
Gammal 2008-10-27, 19:58
mäklare mäklare är inte inloggad
Peta-medlem
 
Reg.datum: Mar 2008
Inlägg: 126
Standard Överlåtelse, problem

Citat:
Ursprungligen skrivet av Chilli Visa inlägg
Tillägget skrevs den 4 oktober(har inte just nu pappret framför mig)- Affären skulle göras upp senast den 31 oktober. Jag betalade avgiften (hyran) för oktober. Nu har iaf säljaren och jag kommit överens ang. bubbelkaret, inkoppling, mm.
Raskt marscherat, grattis.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Chilli Visa inlägg
Mäklaren har även blåst dem. När handpenningen skulle betalats dvs den 19 augusti var säljarna bortresta o kom hem 30 augusti. Då visste de ännu inte att handpenningen inte var betald. Mäklaren hade sagt till både Nordea och mig att säljarna sa att det var ok, att de kunde vänta med handpenningen.
Detta är alltså inte sant. De var inte ens i Sverige under den perioden som mäklaren påstått att han varit i kontakt med dem.
Här kan jag faktiskt förstå mäklaren, han har en köpare (du) som inte kan betala handpenningen enligt avtal... samtidigt är säljarna på semester... Det hade knappast varit någon till gagn att dra igång en process där säljarna blir oroliga/etc genom att dra igång en process som går ut på att driva in pengarna från dig

eller vad tycker du?

Citat:
Ursprungligen skrivet av Chilli Visa inlägg
Nåväl: Förvaltaren från min "nya" förening var upp till min köpta lägenhet i dag och mätte fukten + kollade elen. Han skakade på huvudet men menade att det inte fanns mätbara fuktgenomslag i badrummet.

Nu återstår bara mäklaren och hans felaktiga annons med "ekluckor" som är alltså eklaminat.
Mäklaren skrev ett mail till mig idag (svar på mitt) att det som står i objektbeskrivningen gäller.
QUE?
Ja, que? Du hade ju inte skrivit på någon objektsbeskrivning. Be han skicka över en signerad sådan.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Chilli Visa inlägg
Går det att försöka pressa ner hans arvode?
Går och går, anything goes. Han borde vara villig att släppa till för att slippa problem. Om han förstår att han har problem dvs.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Chilli Visa inlägg
Säljarna vill nu också anmäla mäklaren så jag o de kommer att träffas och gå igenom alla turer- efter det att jag flyttat in, vilket sker i morgon.
Säljarna kan oxå anmäla, men vad är de upprörda över?

Senast redigerad av Admin: 2010-11-29 klockan 17:03.
Svara med citat
  #17  
Gammal 2008-10-28, 07:00
Chilli Chilli är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: Oct 2008
Ort: Botkyrka
Inlägg: 17
Skicka ett meddelande via ICQ till Chilli
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av mäklare Visa inlägg
Raskt marscherat, grattis.
Jo, jag brukar vara snabb, kan vara både positivt och negativt!

Citat:
Ursprungligen skrivet av mäklare Visa inlägg
Här kan jag faktiskt förstå mäklaren, han har en köpare (du) som inte kan betala handpenningen enligt avtal... samtidigt är säljarna på semester... Det hade knappast varit någon till gagn att dra igång en process där säljarna blir oroliga/etc genom att dra igång en process som går ut på att driva in pengarna från dig.
Eller vad tycker du?
Jag tycker att mäklaren borde sagt att de är på semester, att han inte får tag i dem. Det jag ogillar hos denne mäklare, är alla lögner. Han ljuger sig röd och svettig! Han skulle kanske ha kunnat skicka dem ett SMS och frågat!

Citat:
Ursprungligen skrivet av mäklare Visa inlägg
Ja, que? Du hade ju inte skrivit på någon objektsbeskrivning. Be han skicka över en signerad sådan.
Jag har ju en objektbeskrivning här, som jag fått av mäklaren och där det står ekluckor. Det är alltså en annonsfolder, A4 - lixom ett häfte, där allt står. Där står även fel elförbrukning.

Mäklaren mailade mig igår:
...för övrigt gäller förhållandena på kontraktsdagen med hänvisning till den objektbeskrivning som upprättats och skrivits under av parterna.

Citat:
Ursprungligen skrivet av mäklare Visa inlägg
Går och går, anything goes. Han borde vara villig att släppa till för att slippa problem. Om han förstår att han har problem dvs.
Tror knappast han förstår problemet!

Citat:
Ursprungligen skrivet av mäklare Visa inlägg
Säljarna kan oxå anmäla, men vad är de upprörda över?
Över hans lögner som han serverat dem hela tiden!

Vet inte om jag nämnt det i nåt av inläggen, men när säljarna gav mig nycklarna i fredags så gav mig mäklaren också nycklar, dels till min lägenhet men även till en annan lägenhet, som varken är säljarnas el. min.

Har kollat upp nycklarna och den lägenheten är nyligen såld. Han har tabbat sig även här. Jag har kvar nycklarna, tänkte att mäklaren skulle få jobba litet och undra vart nycklarna tagit vägen innan han får dem.

Hur sjutton kan han bete sig så här? Nollkoll alltså.

Strax kommer flyttgubbarna :-)

Senast redigerad av Admin: 2010-11-29 klockan 17:09.
Svara med citat
  #18  
Gammal 2008-11-01, 19:10
Chilli Chilli är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: Oct 2008
Ort: Botkyrka
Inlägg: 17
Skicka ett meddelande via ICQ till Chilli
Standard Ni ska inte tro att det är över än :-(

Jag skrev här om dagen följande:

"Har kollat upp nycklarna och den lägenheten är nyligen såld. Han har tabbat sig även här. Jag har kvar nycklarna, tänkte att mäklaren skulle få jobba litet och undra vart nycklarna tagit vägen :-) innan han får dem."

------------
Nu har jag flyttat in. Har gått husesyn (lägenhetssyn) och hittar en hel del småfel, gäller elen. Jag tilläts inte göra en besiktning av lägenheten när handpenningen var betald, inte heller har säljarna gett mig någon som helst info om lägenheten, de har inte varit här tillsammans med mig etc, så ringde jag upp dem om elfelen. Säljaren blev förbannad och slängde på luren i örat på mig. När det gäller upplysningsplikt från säljaren så har de över huvud taget inte pratat med mig. Dialog hade vi ang. bubbelkaret, där de snärjde in sig i någon lögn och jag la ner det hela.

I torsdags skulle jag gå och kasta sopor. Träffade vår förvaltare och bad honom visa hur "bricksystemet" funkar. Jag hade tidigare försökt själv men fick inte dörren att öppna sig. Förlvaltaren tar brickan till miljörummet och försöker öppna med den, men se, det går inte. Brickan är blockerad och tillhör en annan lägenhet på en annan adress. Han tar brickan och dagen efter får jag en ny, "reservbricka". På dagen ringer säljaren upp mig och ber om ursäkt för hans humör och då frågar jag om dom öht bott i lägenheten. Tänkte på detta med sophantering. Han berättar då att han har köpt en bricka till tvättstugan som ska funka till miljörummet. Han frågar om jag vill ha den. Jag menar att den ska återlämnas till förvaltaren.
Ok, jag får låna den och senare på dagen får jag en resevbricka av förlvaltaren. Här har alltså mäklaren åter igen gett mig en fel nyckel.

När jag sedan håller på att städa min gamla lägenhet (den 30/10) ringer det på mobilen. Då ringer köparen och frågar om han kan få nycklarna till lägenheten den 31/10. Jag undrar varför, eftersom affären ska göras upp den 4 november och att han då får nycklarna.

Killen (jättetrevlig, ung) säger att "mäklaren sa att han ska ha nycklarna den 31/10".

Jag blir som ett frågetecken och menar att "du får gärna komma o titta på lägenheten men jag kan ju absolut inte ge dig några nycklar, du har ju inte betalt lägenheten, bara handpenningen." Han ger sig.

Den 31/10 vid 11.00 är jag klar med städningen. Killen, köparen ringer och säger att mäklaren skrivit ett HYRESAVTAL som han(köparen) vill att vi ska skriva på, så kan han hyra min lägenhet tills den 4/11.
Jag blir fullständigt stum.

Det framgår då i samtalet att köparen för länge sedan betakt in 500 kr till HSB och att mäklaren glömt att säga att killen också ska betala in 250 till brf där han köper lägenheten och att det sedan ska tas beslut om han godkänns som medlem.

Detta innebär att han fortfarande inte är godkänd av brf-föreningen och att affären troligen inte slutförs den 4/11, som det står i "överlåtelseavtalet".

Ytterligare en miss från mäklaren.

Jag måste ju lösa mitt lån den 4/11 och tänker sjuttsingen inte sitta och betala extrapengar till banken för att mäklaren "glömt informera köparen...."

Jag fick se "hyresavtalet" igår och jag bara säger STÖÖÖÖÖN vad är detta för något??

Killen, köparen, hade med sig den förre mäklaren (hans vän) han som sålde lägenheten till mig (mycket bra mäklare) och han sa att det var ett olagligt papper och att vi absolut inte ska skriva på något, vilket vi inte gjorde heller.
Självklart var köparen besviken. Jag gick igenom lägenheten med honom, alla vitvaror mm och vår kontakt var bra.

Men, denna mäklare...? Som jag skrivit tidigare så är detta bara en bråkdel av det som hänt det jag skrivit om här.

Mäklarens tabbar kan inte vara medvetna, det måste vara nåt fel på honom.
Jag tror inte att en mäklare medvetet kan snärja in sig i sådana här otroliga sjuka "historier", att t.ex flera gånger ge mig fel nycklar. Jag har snart nycklar till alla nr XX lägenheter i våra olika föreningar här. Det måste vara nåt fel på mannen. Han är fullständigt förvirrad och har varit det ända från början!

Jag har skickat mäklaren mail ang. ekluckorna men har inte fått nåt svar mer än att "det som står i objektbeskrivningen gäller" (där står det ekluckor).

Mina vänner säger att dom inte förstår att jag orkar, men vad har jag för alternativ? Hoppa från balkongen, eller?
Svara med citat
  #19  
Gammal 2008-11-01, 21:12
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
OBS! OBS! OBS! Hyresavtal för dagarna innan köp av bostadsrätt till icke godkänd medlem...

Citat:
Ursprungligen skrivet av Chilli Visa inlägg
Den 31/10 vid 11.00 är jag klar med städningen. Killen, köparen ringer och säger att mäklaren skrivit ett HYRESAVTAL som han(köparen) vill att vi ska skriva på, så kan han hyra min lägenhet tills den 4/11.
Jag blir fullständigt stum.

Det framgår då i samtalet att köparen för länge sedan betakt in 500 kr till HSB och att mäklaren glömt att säga att killen också ska betala in 250 till brf där han köper lägenheten och att det sedan ska tas beslut om han godkänns som medlem.

Detta innebär att han fortfarande inte är godkänd av brf-föreningen och att affären troligen inte slutförs den 4/11, som det står i "överlåtelseavtalet".
Ja, vilken galen historia du råkat ut för. Naturligtvis är detta hyresavtal från mäklaren olagligt. Kan du inte be om en kopia av detta och lägga ut här... eller skicka till mig, så lovar jag att sudda bort personuppgifter innan jag lägger ut det.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Chilli Visa inlägg
Mina vänner säger att dom inte förstår att jag orkar, men vad har jag för alternativ? Hoppa från balkongen, eller?
Man måste hävda sin rätt ibland. Om alla bara lägger sig platt vid minsta möjliga motstånd så får t.ex. mäklare som den du råkat ut för fortsätta obehindrat och drabba en stor mängd andra människor. Hur bra är det?__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #20  
Gammal 2008-11-02, 01:12
mäklare mäklare är inte inloggad
Peta-medlem
 
Reg.datum: Mar 2008
Inlägg: 126
Standard

Jag förstår inte riktigt heller vad mäklaren sysslar med.

Nu vet jag att det finns rätt många mäklare som går in i väggen, har problem med alkohol etc. Sista tidens omsättningsminskning, dvs uteblivna löner etc kan sätta oerhörd press på den enskilda individen. Gemene man förstår inte under vilka villkor vi mäklare jobbar under, och under sista året har det lagts enorm press på oss iom att de flesta jobbar uteslutande på 100%-ig provisionslön. Finns lixom inte tid eller pengar för sjukdom eller missade affärer...

Men det förklarar inte hans "kreativa" lösningar på saker och ting... samtidigt är det motsägelsefullt, för han kan knappast pysslat med detta under alla år han varit verksam...

Å andra sidan verkar inte säljarna varit helt 100 heller...

Bästa är att anmäla, så får någon utomstående granska hela förloppet. En mäklare som balanserar på gränsen för galenskap behöver någon som säger stopp innan det gått för långt.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Ansvar efter försäljning av bostadsrätt Nils Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 11 2013-11-12 07:38
Mäklarens ansvar vid köp av bostadsrätt? Ninnaninna Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 6 2010-10-08 16:40
Trasig balkongdörr till bostadsrätt, vems ansvar? ulrikano Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 12 2010-08-20 01:25
Felinlagt golv i bostadsrätt. Vems ansvar? Dolt fel? rosenlorden Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 7 2010-08-18 23:55
Märkligt hanterad budgivning för bostadsrätt - Mäklarens ansvar rannerboy Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 10 2009-01-18 16:25Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 08:26.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare