Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige
HSB-ledamoten, HSB:s strategi/prioritering, fördelar/nackdelar med att vara med i HSB/Riksbyggen/SBC, utträde, bostadspolitik, kooperativt tänkande, tillvarata/främja medlemmarnas ekonomiska intresse, certifiering, medlemsavgift, etc. Vikten av att påverka bostadsorganisationen! RSS-feed för detta forum om HSB, Riksbyggen, Bostadsrätterna, etc, som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2008-10-12, 17:02
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
OBS! OBS! OBS! HSB Malmös styrelse bryter medvetet mot lagen - HSB-ledamoten

I "HSB Malmö Nytt" står följande, författat av Blanka Kruljac;
Citat:
Diskussion om jäv för den av HSB Malmö utsedde ledamoten uppstår till och från i bostadsrättsföreningen när det gäller frågor om upphandling av tjänster där HSB Malmö säljer tjänster, men det kan också vara andra skiljaktigheter mellan bostadsrättsföreningen och HSB Malmö. Om och i vilka situationer en HSB-ledamot blir jävig är beroende av vilken person som HSB Malmö har utsett till ledamot i bostadsrättsföreningens styrelse. För att anses som jävig skall HSB-ledamoten anses ha ett väsentligt intresse i HSB Malmö.

Jäv föreligger när HSB-ledamoten är så starkt knuten till HSB Malmö så att ledamotens lojalitet mot HSB Malmö medför att detta intresse kan strida mot bostadsrättsföreningens intressen. VD eller styrelseledamot i HSB Malmö får anses vara så starkt kopplade till HSB Malmö att jäv generellt sett föreligger. Enbart den omständighet att HSB Malmö utsett ledamoten innebär dock inte med automatik att HSB-ledamoten är jävig.
Men vad händer sedan? Blanka skriver ju att även de i HSB Malmös styrelse är jäviga.
Varför sitter styrelseledamöterna då än idag kvar på sina poster som HSB-ledamöter?

HSB Malmös styrelse får samma information som Michael Carlsson, och som vi alla kan läsa i HSB Malmös tidning, men ingen i styrelsen tar någon notis om detta. De begår alltså medvetet lagbrott!

Vilka styrelseledamöter som sitter som HSB-ledamot var och vilka som är fullmäktigeledamot var är något som HSB Malmö inte vill avslöja, men från årsredovisningarna kan man se att följande ledamöter i HSB Malmös styrelse även har uppdrag som HSB-ledamot;

Styrelseledamot Olle Strand
HSB-ledamot (och vice ordförande) i Brf Domaren
HSB-ledamot i Brf Notarien
Styrelseordförande i Brf Lugnet
Fullmäktigeledamot för Brf Lugnet

Styrelseledamot Maj-Britt Thulin
HSB-ledamot i Brf Lutan
Sekreterare i Brf Bollebygd
Fullmäktigeledamot för Brf Bollebygd

Inte nog med att de gamla styrelseledamöterna fortsätter att sitta kvar på sina poster som HSB-ledamöter, nu har VD Michael Carlsson och HSB Malmös styrelse dessutom utsett styrelsens nyaste medlem Mimmi Zetterman som HSB-ledamot.

Styrelseledamot Mimmi Zetterman
HSB-ledamot i Brf Almgården

HSB Malmö tror att de står över lagen och att de alltid kommer undan sitt ansvar när de inte bryr sig om att följa lagen. Ja, som regel kommer styrelsen lindrigt undan, eftersom det inte finns några fullmäktigeledamöter som bryr sig eller ställer några krav. Och de oengagerade medlemmarna vet ingenting om vad som pågår.

Det är VD MIchael Carlsson som rekommenderar HSB-ledamöter. Styrelsen tar beslut utifrån detta, och sedan är det Börje NIlsson som är ansvarig för att placera HSB-ledamöterna ute i brf:arna.

Vad har styrelserna i
- Brf Domaren,
- Brf Notarien,
- Brf Lutan och
- Brf Almgården
att säga till sitt försvar?
De är ju delaktiga i det lagbrott som HSB Malmös styrelse begår!

Se även;
HSB-ledamöter i HSB Malmö

Subversiv verksamhet inom HSB - Stänga stämman med hjälp av HSB-ledamoten

Hemligt HSB-dokument - Uppdragsavtal för HSB ledamöter
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2008-10-12 klockan 21:12.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2008-10-12, 17:55
Henric Lellky Henric Lellky är inte inloggad
Tera-medlem
 
Reg.datum: May 2008
Inlägg: 102
Standard Jäv är inget lagbrott.

Hej!

Det du tar upp är risken att en HSB-ledamot är jävig vid en situation där "man" skulle kunna ifrågasätta om ledamoten är beslutsför i ett beslut i en bostadsrättsförenings styrelse där HSB Malmö kan ha ett intresse som strider mot bostadsrättsföreningens intressen.

För en HSB-ledamot som tillika är styrelseledamot i HSB Malmö kallas jävet "Ställföreträdarjäv", vilket innebär att den som är ställföreträdare för den som saken angår eller som kan ha synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång är jävig.

I en sådan situation bör HSB-ledamoten anmäla jäv och inte delta i handläggningen eller själva beslutet för att undvika eventuella misstänkliggöranden.

Det är bostadsrättsföreningens medlemmar som kan väcka frågan vid en stämma om jäv förelegat vid ett styrelsebeslut och därmed ändra på det fattade beslutet. Stämman kan också välja att godta det fattade beslutet.

Syftet med jäv är dels att hindra att sådant som inte hör till saken får bestämma utgången, dels att hindra att misstanke uppstår om att beslutet inte är fattat på saklig grund. Men att säga att "jäv är ett lagbrott" är lite magstarkt tycker jag.

Svara med citat
  #3  
Gammal 2008-10-12, 18:35
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Fråga Jäv ej olagligt?

Men det är ju inte jag som säger detta, utan den person som HSB Malmö påstår är mest kunnig i Sverige i bostadsrättsfrågor (vilket jag inom parantes starkt ifrågasätter).

Blanka skriver;
Citat:
VD eller styrelseledamot i HSB Malmö får anses vara så starkt kopplade till HSB Malmö att jäv generellt sett föreligger.

Men är detta inte helt uppenbart ändå, utan att någon måste tala om detta?
Det är väl fullständigt uppenbart för alla att en person som sitter i HSB-regionens styrelse omöjligen kan befinna sig i något annat än en jävsituation?

Du skriver;
Citat:
Det är bostadsrättsföreningens medlemmar som kan väcka frågan vid en stämma om jäv förelegat vid ett styrelsebeslut och därmed ändra på det fattade beslutet. Stämman kan också välja att godta det fattade beslutet.
Ja, det skulle medlemmarna kunna göra... om de haft den minsta aning om vad som händer bakom styrelsens lyckta dörrar. Nu vet vi alla att det som regel inte ser ut på det sättet att medlemmarna har någon som helst insyn i vad som händer i styrelsen. I alla fall inte för de brf:ar där styrelseprotokollen inte är offentliga. Och inom HSB Malmö är det kanske bara en brf som har offentliga styrelseprotokoll.
Sedan är det nog väldigt få medlemmar som ens har en aning om att det sitter en extern person i styrelsen i deras brf.

Emellertid håller jag med dig om att medlemmarna har ett stort ansvar här.
Men frågan är varför HSB Malmös styrelseledamöter frivilligt sätter sig i en besvärlig situation där deras roll hela tiden kan ifrågasättas (dvs t.o.m. betydligt mer än övriga HSB-ledamöter).

Störst ansvar har dock styrelserna i de aktuella föreningarna (Brf Domaren, Brf Notarien, Brf Lutan och Brf Almgården).
Hur dessa styrelser kunnat acceptera en styrelseledamot från HSB Malmö som HSB-ledamot är för mig obegripligt. Det känns som att dessa styrelser inte värnar om sina medlemmar.

Sedan borde det vara helt självklart att inte heller någon tjänsteman på HSB får fungera som HSB-ledamot. Att detta ändå förekommer i stor omfattning visar på hur illa uppbyggt systemet är.

Det är också viktigt att känna till att vissa HSB-ledamöter även har poster, i de styrelser de sitter i, som ordförande, vice ordförande eller sekreterare.

I förvaltningslagen 11 § finns åtta olika jävsgrunder som delas in i fem olika grupper varav en är just ställföreträdarjäv, som du tar upp här. Men jag vill understryka att det inte bara är ställföreträdarjäv som det kan vara frågan om för en styrelseledamot i HSB Malmö som också är HSB-ledamot för HSB Malmö.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2008-10-12 klockan 19:00.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2008-10-12, 19:04
totiki totiki är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Aug 2008
Ort: sthlm
Inlägg: 2 204
Standard

"Det är bostadsrättsföreningens medlemmar som kan väcka frågan vid en stämma om jäv förelegat vid ett styrelsebeslut och därmed ändra på det fattade beslutet. Stämman kan också välja att godta det fattade beslutet."

Om medlemmarna inte känner till detta jäv p g a. att de inte är informerade om förhållandet p g a. att styrelseprotokollen inte redovisas för medlemmarna kan de svårligen påpeka förhållandet vid stämman. Detta benämnes då "tyst medgivande" av dem som inte informerat. Så kan man också gå bakom ryggen på dem som berörs av diverse olika beslut.
Detta är inte ovanligt. Det förekommer hela tiden från myndigheter av olika slag.

Och det är precis det detta forum försöker beivra genom att informera borätthavare om hur de skall gå tillväga för att få mer adekvat information och förhindra maktmissbruk genom paragrafrytteri.
Ifall det är ett lagbrott eller inte beror helt och enbart på sakfrågan det gäller. Det kan ju ligga mutbrott eller nepotism i bakgrunden t ex.
__________________
STÄMMAN JUBLAR!! FANTASTISKT!! TROLLERI!! GÖR DET IGEN!!
Och När tycker Man? Att Evigheten Ska gå och Lägga sig?
Grottekvarnen ett Levande Slukhål!
Svara med citat
  #5  
Gammal 2008-10-13, 03:04
Henric Lellky Henric Lellky är inte inloggad
Tera-medlem
 
Reg.datum: May 2008
Inlägg: 102
Standard Styrelsen förvaltar och medlemmarna bevakar styrelsen.

Man ska naturligtvis hantera sitt uppdrag i en bostadsrättsförening med bostadsrättsföreningens bästa i åtanke. Detta är min åsikt och uppfattning och jag tror att denna uppfattning delas av de flesta som läser detta forumet. Jag har också åsikten att man inte ska sprida ut felaktig information på forum som detta, lika lite som man ska försöka påverka beslut i en styrelse med argument som inte är sakliga.


Det finns relativt explicita regler för hur jäv ska hanteras i "Kommunallagen". Så pass explicita jävsregler finns inte i "Lagen om ekonomiska föreningar" eller i "Aktiebolagslagen" och de lyser med sin frånvaro i "Bostadsrättslagen".

Alltså får till stora delar det sunda förnuftet råda och som 'totiki' säger så är det upp till medlemmarna att bevaka beslut och resultatet av beslut. Till sin hjälp har medlemmarna revisorer. Det är allt. Hur svårt det än kan upplevas att kunna "bevaka" så är det så det är. Skyll på lagstiftarna om lagen har brister.


För övrigt så anser jag att det är naivt att tro att man kan lagstifta bort all ohederlighet, oärlighet och lurande. Sådant kommer tyvärr alltid att förekomma i mer eller mindre utsträckning.


Svara med citat
  #6  
Gammal 2008-10-13, 09:15
totiki totiki är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Aug 2008
Ort: sthlm
Inlägg: 2 204
Standard

Ja, Henric. Det stämmer som du säger.

Och det är en av de saker som påpekas här. BRL har brister, stora sådana. Dessa borde rättas till. Och givetvis skall bostadsrättsorganisationerna medverka i detta, men det skall även andra aktörer såsom representanter för mindre föreningar samt oberoende jurister samt andra kunniga i bostadsfrågor.

Det bör finnas en rapporteringsplikt i så mån att styrelseprotokoll skall vara tillgängliga för medlemmar. Då skulle "tyst medgivande" i mindre utsträckning kunna användas genom utebliven information, exempelvis.
Nu använder myndigheter som har denna informationsplikt andra vägar för att driva igenom sina beslut för att minska oppositionella krafter. Som att ge korta remisstider och i samma veva skicka ut saker och ting på remiss vid midsommar och före jul.
Jag kan ha viss förståelse för detta också. Varje fråga kan, men bör inte, drivas "in absurdum". För då kommer vi att få en mycket tungrodd, kanske omöjlig, administration. Som kommer att svälja det kapital som egentligen skall tillställas utförandet av de projekt de gäller.

Boendet har fråntagits sin infrastrukturella status. Denna bör återupprättas. Därför skall ni klicka på länken nedan och skicka in upplysningar om hur BRL på det ena eller andra viset fallerat för er del. Kräv en bostadsmyndighet eller bostadsutskottet tillbaka.
__________________
STÄMMAN JUBLAR!! FANTASTISKT!! TROLLERI!! GÖR DET IGEN!!
Och När tycker Man? Att Evigheten Ska gå och Lägga sig?
Grottekvarnen ett Levande Slukhål!
Svara med citat
  #7  
Gammal 2008-10-13, 09:27
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Fråga Vem ska vi skylla på?

Henric, du tar upp en viktig punkt.
Lagen om ekonomiska föreningar", "Aktiebolagslagen" och "Bostadsrättslagen" är nästan kliniskt rena från regler om jäv. Utan att ha kollat så tror jag även förarbetena är befriade från en uppstyrning inom detta område. Detta är naturligtvis inte bra.
Något så viktigt kan man inte bortse från, och det måste sättas upp ramar här.

Vad som står i kommunallagen vet jag inte, eller om det finns något där som klargör jävsituationer mer än vad förvaltningslagen gör, men oavsett vad det står i kommunallagen så anser jag att jäv måste definieras i bostadsrättslagen, där det hör hemma.

Det är faktiskt inte bara HSB-ledamoten som lätt kan hamna i en jävsituation, utan det gäller varje styrelseledamot. Om man kontrollerade 100 styrelser så skulle man nog bli förvånad över resultatet, över hur vanligt jäv är.

Citat:
Alltså får till stora delar det sunda förnuftet råda och som 'totiki' säger så är det upp till medlemmarna att bevaka beslut och resultatet av beslut. Till sin hjälp har medlemmarna revisorer. Det är allt. Hur svårt det än kan upplevas att kunna "bevaka" så är det så det är. Skyll på lagstiftarna om lagen har brister.
Jag kan inte alls instämma i att vi bara ska låta det sunda förnuftet råda. Det är som att säga att vi kan skrota föreningslag, bostadsrättslag och stadgar... vad ska vi med dem till, när vi har det sunda förnuftet att luta oss mot?

Det är, som du säger, i medlemmarnas ansvar att bevaka beslut och resultaten av dessa. Men nu fungerar inte detta. Jag skulle kunna rada upp ett smörgåsbord med exempel på hur omöjligt detta är.

Ett exempel är att stämman i min brf tagit ett beslut att dela ut mina stadgeförslag till medlemmarna i min brf. Denna styrelse, där Bengt Skånhamre ingår och där han som protokollförare inte fört in beslutet som ett beslut, vägrar nu att följa detta stämmobeslut. Jag måste alltså stämma styrelsen för att tvinga styrelsen att genomföra stämmans beslut.

Systemet är genomgående sådant att det ska vara så svårt som möjligt för medlemmarna att bevaka hur beslut genomförs och att de genomförs, med sanktioner om styrelsen missköter sina uppgifter. Detta är fakta, och något vi alla måste bidraga till med krav på förändringar.

När du säger att vi ska skylla på lagstiftarna att lagen brister så instämmer jag till 100 % (se Totikis ämne; Bostadsmyndighet = Valfråga 2010). Det ska vi defintivt göra! Ingen tvekan om detta. Men det utesluter inte att vi inte även ska skylla på HSB som varit med om att ta fram dessa lagar för bostadsrättsföreningar. Vi ska också skylla på HSB för att de sedan inte bidragit till att uppdatera och komplettera lagarna, och påverka makthavarna att se till att så sker. Och vi ska börja ställa krav på HSB (m.fl.) att arbeta för medlemamrna och medlemmarnas säkerhet.

Ingen har sagt att man kan lagstifta bort "ohederlighet, oärlighet och lurande". Det kan man inte. Men lagarna är till för att försvåra detta på olika sätt.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #8  
Gammal 2008-10-13, 09:47
totiki totiki är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Aug 2008
Ort: sthlm
Inlägg: 2 204
Standard

Detta är också ett exempel på något som ofta avverkas utan eftertanke på stämmor och i styrelser. Vikten av en god protokollförare samt den stora vikten av tillförlitliga justeringsmän. Så att det justerade protokollet verkligen överensstämmer med de beslut som tagits.
Då först kan man sätta press på styrelsen att dessa beslut skall genomföras.
__________________
STÄMMAN JUBLAR!! FANTASTISKT!! TROLLERI!! GÖR DET IGEN!!
Och När tycker Man? Att Evigheten Ska gå och Lägga sig?
Grottekvarnen ett Levande Slukhål!
Svara med citat
  #9  
Gammal 2008-10-14, 10:56
Kulan Kulan är inte inloggad
Exa-medlem
 
Reg.datum: Jun 2008
Inlägg: 158
Standard

Bäste Henric
Jäv i sig är inget lagbrott men beslut som fattats kan innebära att besluten de facto är ogiltiga eller t.o.m. olagliga. Det finns något som heter etik och moral, vilket man inom HSB Malmö tycks ha förbisett helt och hållet.
Du skriver att Till sin hjälp har medlemmarna revisorer.
Har det undgått dig att det är samma revisorer, Borevision, som reviderar bostadsrättsföreningarna? Borevision ägdes ju tidigare av HSB men har enligt uppgift sålts. Borevision hyrde sedan in revisorer från olika håll.
Om man tittar på en revisionsberättelse avseende en bostadsrättsförening så är det ju samma revisorer som granskar samma bostadsrättsföreningar och skriver under i Borevisions namn. Detta är ju verkligen något att luta sig emot eller hur? Denna typ av kraftfulla åtgärder tycks vara HSB Malmö: s signum.
Borevisions granskning och agerande i Turning Torsoaffären och i Bolina – eskapaderna lämnade mycket i övrigt att önska.
Det är ju dessutom så, att HSB Malmös stämmobeslut innebär att protokollen saknar relevans och därmed omöjliggjor revision, eftersom all revision börjar med protokollen. Hur skall man då kunna ha hjälp av revisorerna om HSB Malmös högsta beslutande organ, stämman, har fattat ett beslut som innebär att revision är omöjlig.
SKÄMS!
Svara med citat
  #10  
Gammal 2008-10-14, 11:04
Goran Goran är inte inloggad
Tera-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Inlägg: 101
Standard Lurande,oärlighet och ohederlighet enligt Lellky.

För övrigt så anser jag att det är naivt att tro att man kan lagstifta bort all ohederlighet, oärlighet och lurande. Sådant kommer tyvärr alltid att förekomma i mer eller mindre utsträckning.

Ja det är väl en erfarenhet som Henric Lellky gjorde under sin tid i HSB Malmös styrelse.

Naivt var väl också det försvarstal som han ständigt återupprepade i sitt och styrelsens försvar av sina beslut gällande inlämnade motioner.

Vem trodde man att man lurade med dessa svar ?

Sen handlar det inte bara om lagstiftning utan kanske framförallt om etik och moral. Det du Henric Lellky.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
HSB Malmös styrelse flippat ut helt nu? Admin Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 35 2008-06-28 19:00
HSB Malmös styrelse utreder sig själv! Admin Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 1 2008-05-29 13:17
Subversiv verksamhet inom HSB - Stänga stämman med hjälp av HSB-ledamoten Admin Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 6 2008-04-24 20:47
Har HSB-ledamoten tystnadsplikt? Admin Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 11 2008-03-15 18:05Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 02:04.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2020.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare