Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Tolkningar av lagar och stadgar, Likabehandlingsprincipen, Lagen om ekonomiska föreningar (LEF), Bostadsrättslagen (BrL), vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt, informationsplikt, jäv (styrelse/stämma, för revisorer, HSB-representant, ledamöter, mötesordförande, m.fl.), trivselföreskrifter. Faktabanken innehåller många viktiga tips! Faktabanken RSS-feed för juridikforumet som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2008-10-07, 11:53
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
OBS! OBS! OBS! Prövning av medlemskap i brf - Bortselekterad som medlem pga indicier

Nedanstående 2 första inlägg flyttade från ämnet Kreditprövning/kreditupplysning av ny medlem överflödig.

Citat:
Ursprungligen skrivet av totiki Visa inlägg
Jag skall försöka beskriva ett fall jag själv varit med om och detta hade aldrig fungerat i en större förening, det var endast p g a. att alla medlemmar informellt kunde ge sin röst som styrelsen kunde handla på det vis som skedde. Beslutet var unisont.

En lgh till försäljning visade sig ha en budgivare som konsekvent lade sig 2000 kr över alla bud. Detta väckte uppmärksamhet och någon inhämtade information som visade att det var en politisk extremist som lade buden och som också sysslade med oegentlig, ej bevisad, ekonomisk verksamhet.
Vid kontroll av BRL och efter inhämtande av information visade det sig att detta ej var grund för nekande till medlemsskap.

§1. i stadgarna är ett starkt verktyg. Det skall värna de som är medlemmar, inte de som söker medlemsskap.
Med argument som befarad skadegörelse med ekonomisk betydelse, av politiska motståndare i första hand (grafitti o s v.), det fanns ytterliggare argument men detta var nog avgörande för medlemmarna. Och ett styrelsemöte där alla lgh var representerade och styrelsen lovade ta majoritetens beslut som sitt eget, så kunde man lägga fram ett förslag på kreativ lösning.
Det förslaget bestod i att föreningen gemensamt kom överens med säljaren att denne skulle välja motparten i budgivningen.
Säljaren har nämligen möjlighet att välja vem dom vill sälja till, oavsett höjd på budet. I detta fallet handlade det endast om 2000 kr och säljaren tyckte inte att det var nödvändigt att bli kompenserad för detta inkomstbortfall. Men om så vore kunde föreningen enligt §1. gått in och svarat för kompensation i det aktuella fallet i den mån man kunnat befara att kompensationen skulle understiga kostnaden för den befarade skadegörelsen.

I en större förening skulle detta ej vara möjligt, tror jag. I detta fallet löste det sig på ett, enligt föreningen, godtagbart sätt.
Men det kan givetvis uppstå andra situationer av extrem karaktär som är mycket svårare att lösa, kanske olösliga med tanke på att det är så kort tid att lösa detta vid en försäljning.
Men kommunikation inom föreningen och inhämtande av information är A & O och därför anser jag att de 125:- som en kreditprövning på Ratsit kostar, icke är en bortkastad utgift.
Ja, det var ju också en originell lösning.
I det här fallet kanske det var befogat, men det finns ju en viss fara med att man kringgår regelverket på detta sätt och styr bort medlemmar som föreningen eller delar av föreningen (kanske t.o.m. bara delar av styrelsen) finner oönskade, utan stöd i lagen för detta.

Vad är det som säger att den sökande verkligen har de oönskade kvalifikationer som hävdades?
Som du själv skriver Totiki;
"någon inhämtade information som visade att det var en politisk extremist som lade buden och som också sysslade med oegentlig, ej bevisad, ekonomisk verksamhet".
Dvs det fanns inga bevis för den oegentliga ekonomiska verksamheten, och "politisk extremist" är en subjektiv bedömning.
Något som vid rättslig prövning knappast hade accepterats.

Ibland kanske man måste frångå regelverken, jag vill här bara understryka faran med detta. Det skulle kunna hända vem som helst att stämplas på detta eller liknande sätt, t.ex. dig och mig, utan att man ens får en möjlighet att försvara sig. Hade vi blivit glada då?

Demokratiskt?

Var går gränserna?

PS.
Jag vet inte vilken info som ingår i en Ratsit-upplysning men en UC-upplysning kostar 195 kr... och innehåller kanske mer info?
Alla kan begära en UC-upplysning gratis om sig själv (max en gång/år).


Se även;
* Medlemskap och ägarskap i bostadsrätt - Vad gäller?
* Medlemskap och ägarskap i brf, på vilket sätt hör dessa ihop?

* Hur många bostadsrätter kan man köpa och sälja samt äga?
* Spekulationsköp av bostadsrätter via bulvan

* Vilka får äga bostadsrätt i föreningen?
* Jag har fått nog!

* Minimiandel i bostadsrätt för att bli medlem?

* Styrelse kan stoppa delat ägarskap av bostadsrätt...
* Fråga kring delägande av bostadsrätt
* Går det att äga fler än en bostadsrätt på egen hand?

* Andrahandsuthyrning (Faktabanken)
* Olovlig andrahandsuthyrning till kriminell
* Föräldrar 100% ägare till barnets bostadsrätt. OK?
* Min farfars bostadsrätt - Medlemskap, uthyrning, andrahand

* Borgensman för månadsavgiften
* Borgenär som inte vill vara borgenär längre

* Kreditupplysning
* Kreditprövning/kreditupplysning av ny medlem i brf överflödig

* Att godkänna en ny medlem i bostadsrättsförening

* Betalningsanmärkning - vad gäller för att godkännas som medlem i brf?
* Nekande av medlemskap i brf, betalningsanmärkningar
* Medlemskap i bostadsrättsförening med betalningsanmärkningar

* Vara i stånd att fullgöra sina förpliktelser mot föreningen

* Gnällkärring - Kurs i bostadsrättsjuridik - Rätt att neka medlemskap i brf?

* Bli godkänd som medlem i brf?

* Stadgeändring äldreboende, olaglig

* Överdrivna krav för ansökan av medlemskap i brf

* Kan en styrelse neka medlemskap pga att inspektion först måste utföras?

* Befogat avslå ansökan om medlemskap i bostadsrättsförening?

* Folkbokförd på annan adress

* Medlemskap i BRF vid tidigare utlandsboende

* Tre köpare i rad nekades medlemskap

- Vägras inträde i brf Trollstigen i Hultsfred
- Brf Järnhand rostar smått! - Nekad medlemskap
- Styrelsen vägrar ny medlem medlemskap i brf

- Funderingar gällande medlemskap i brf
- Frågor angående medlemskap i BRF

* Ansökan om medlemskap i BRF

* Policy för prövning av medlemskap i brf (Faktabanken)
* Utökning av " policy för prövning av medlemskap i brf "?

* Hur lång tid ska det ta att godkänna medlem i brf?

* Rutiner för ansökning av medlemskap i Brf

* Skadestånd på 1,3 mkr för styrelse pga nekat medlemskap i brf

* Köpare hoppat av, dessutom nekad medlemskap

* Prövning av medlemskap i brf - Prop. 1990/91:92 s 61 och RH 2000:22

* Prövning av medlemskap i brf - Personliga egenskaper

* Ansökan om medlemskap, mall (Pdf)

* Överlåtelseavtal (Doc)
* Överlåtelse av bostadsrätt, mall från HSB (Pdf)
* Upplåtelseavtal, mall (Pdf)

* Överlåtelse/försäljning av bostadsrätt - vad gäller för brf?
* Förvärv av bostadsrätt - Köpa bostadsrätt (Faktabanken)
* Överlåtelse, övergång av bostadsrätt (Faktabanken)
* Överlåtelse, förvärv av bostadsrätt

* Hyresnämnden - Vad gör de för bostadsrättshavare? (Faktabanken)

* Hur protokollför man nekat medlemskap?

* Sälja bostadsrätt (utan mäklare) - Tillvägagångssätt för att sälja bostadsrätt, steg för steg

* Mäklarens ansvar vid köp av bostadsrätt?

* Sambo ej medlem i brf?
* Ta över lägenhet och lån av sambo i brf

* Godkännande av ny medlem i brf
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-12-19 klockan 17:51.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2008-10-07, 12:41
totiki totiki är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Aug 2008
Ort: sthlm
Inlägg: 2 204
Standard

UC & Ratsit är likvärdiga men UC kräver nu medlemsskap á 2000:- för företag som jag uppfattade det. Använde UC tidigare men har nu bytt alltså.
--------------
Det var jag som fick informationen och kontrollerade den. Det gällde en fd ordförande i en av samhället klart definierad extrem politisk sammanslutning. Vid den tidpunkten var inte brottsligheten bevisad men den är det numera. Så i backspegeln visade det sig vara rätt. Men som du mycket riktigt påpekar, inte särskilt demokratiskt vid tidpunkten ifråga.

Fast vi kringgick inte regelverket. Regelverket tillåter säljaren att sälja till vem den vill. Det finns ingen lag som säger att högst bjudande nödvändigtvis skall erhålla borätten.
Det finns heller ingen lag som förbjuder lobbyverksamhet eller överenskommelser av denna typ.
Men som du mycket riktigt påpekar hade nekande av "personliga egenskaper" knappast hållit vid en rättslig prövning. Därav denna "kreativa" lösning.

Vart går gränsen? Det går givetvis inte att säga. Men går man "klart" över gränsen får man hoppas att det finns en medlem som kommer att känna detta och opponera sig.

Det var en liten förening, 9 lgh, och därför var det genomförbart genom alla medlemmars samtycke. Men det skedde inte utan diskussion.
Som jag påpekade var det §1 som gjorde att frågan kunde tas upp ur ett ekonomiskt perspektiv och som grogrund för diskussionen. Ett flertal olika andra argument diskuterades dock under mötena. Men det var fortfarande §1 som enade medlemmarna till ett gemensamt beslut. Säljaren var ju fortfarande medlem och med på mötena dessutom.

Vad jag vill visa med detta är att många inte förstår styrkan hos §1. som är föreningens mål och syfte. Det är en formell styrka som ingen rättslig instans kan bortse ifrån. Det är faktiskt den starkaste §:en i alla stadgar i alla föreningar av olika typ. En förening/företag som inte lever upp till §1 efter tillsägelse av rättslig instans kan faktiskt upplösas.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2008-10-07, 22:44
mäklare mäklare är inte inloggad
Peta-medlem
 
Reg.datum: Mar 2008
Inlägg: 126
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av totiki Visa inlägg

Vad jag vill visa med detta är att många inte förstår styrkan hos §1. som är föreningens mål och syfte. Det är en formell styrka som ingen rättslig instans kan bortse ifrån. Det är faktiskt den starkaste §:en i alla stadgar i alla föreningar av olika typ. En förening/företag som inte lever upp till §1 efter tillsägelse av rättslig instans kan faktiskt upplösas.
Jag stör mig på att du försöker via, med ditt exempel, på "styrkan" av paragraf 1.

Detta av den enkla anledningen att det är tvistligt om ni verkligen värnar era medlemmar med ett sådant förfarande.

Det är tveksamt att sätta en enkild medlem i en sådan situation, där samtliga medlemmar beslutar att genomdriva nekandet, trots säljarens godkännande. Han är i beroendeställning, och enbart det borde göra ert avtal mellan förening och säljare ogiltigt enligt avtalslagen.

Det är givetvis inget problem... tills den gången när budgivare 2 hoppar av för att det "verkar skumt att budgivare 1 inte får köpa"... "är det fuskbud"... "fifflar mäklaren".... tjong i ballongen och en tappad budgivning senare och 100.000 i avgifter, brygglån, annonskostnader senare så är den förfördelade medlemmen inte riktigt lika munter längre.

I det läget har ni 1) inte sett till era medlemmars bästa 2) medverkat till ekonomisk skada

Så motivera inte ert handlande med paragraf 1, tack.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2008-10-08, 09:04
totiki totiki är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Aug 2008
Ort: sthlm
Inlägg: 2 204
Standard

Mäklaren: Du har inte läst igenom vad som skrivits ordentligt.
Ingen har drivit igenom ett nekande.
Säljaren hade inte gett något godkännande. Detta skedde innan säljaren gjort sitt val.

Detta stycke är särskilt intressant: "Det är givetvis inget problem... tills den gången när budgivare 2 hoppar av för att det "verkar skumt att budgivare 1 inte får köpa"... "är det fuskbud"... "fifflar mäklaren".... tjong i ballongen och en tappad budgivning senare och 100.000 i avgifter, brygglån, annonskostnader senare så är den förfördelade medlemmen inte riktigt lika munter längre."

* För det första är det mäklarens uppgift att framstå som seriös, inte säljarens. Att mäklarna fått en "tveksamhetsstämpel" på sig har aldrig berott på säljarna utan kan enbart tillskrivas mäklarna.
* För det andra finns det många exempel på säljare som väljer annan budgivare än den som lägger det högsta budet. Även om högsta budet är det vanligaste.
* För det tredje måste mäklaren vid varje försäljning fråga säljaren om vilken köpare som skall få objektet innan man kan gå vidare med försäljningen vilket gör talet om avgifter, brygglån m m. fullständigt irrelevant.

För övrigt är medlemmarna föreningen och föreningen är medlemmarna vilket gör att denna raden "I det läget har ni 1) inte sett till era medlemmars bästa 2) medverkat till ekonomisk skada", endast verkar gälla mäklaren som inte var medlem av föreningen.
__________________
STÄMMAN JUBLAR!! FANTASTISKT!! TROLLERI!! GÖR DET IGEN!!
Och När tycker Man? Att Evigheten Ska gå och Lägga sig?
Grottekvarnen ett Levande Slukhål!
Svara med citat
  #5  
Gammal 2008-10-09, 19:03
mäklare mäklare är inte inloggad
Peta-medlem
 
Reg.datum: Mar 2008
Inlägg: 126
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av totiki Visa inlägg
Mäklaren: Du har inte läst igenom vad som skrivits ordentligt.
Ingen har drivit igenom ett nekande.
Säljaren hade inte gett något godkännande. Detta skedde innan säljaren gjort sitt val..
Jag anser, att när en styrelse driver igenom ett nekande (med allas vetskap om FAKTISKA oegentligheten) tillsammans med SAMTLIGA boenden, så befinner sig den ENSKILDA medlemen (SÄLJAREN) i ett sådant underläge och beroendesituation att han SVÅRLIGEN kan hävda sin rätt. Hans förmedlade uppfattning (i ert fall, där han tycker det är OK) är ointressant, då den kommit till under förhållanden där uppenbart grupptryck etc förekommit. Om du inte kan förstå det, så kan du sätta in dig i begreppet "gruppdynamik". Därav min kommentar om att jag anser att det är ett brott mot avtalslagen, läs den.

Citat:
Ursprungligen skrivet av totiki Visa inlägg

* För det första är det mäklarens uppgift att framstå som seriös, inte säljarens. Att mäklarna fått en "tveksamhetsstämpel" på sig har aldrig berott på säljarna utan kan enbart tillskrivas mäklarna...
Ointressant. Sakfrågan är att FÖRENINGEN flyttar över RISKEN till SÄLJAREN, dessutom sätter ni mäklaren i en tveksam situation. Hur ska en seriös mäklare kunna medverka till ett försäljningsförfarande som redan från början bygger på felaktiga grunder?


Citat:
Ursprungligen skrivet av totiki Visa inlägg

* För det andra finns det många exempel på säljare som väljer annan budgivare än den som lägger det högsta budet. Även om högsta budet är det vanligaste.
Ja, men det beror på faktiska och sakliga förhållanden, som MÄKLAREN kan vidarebefodra till BUDGIVARNA. I många situationer är det MÄKLAREN som rekommenderar en specifik budgivare, PÅGRUND AV att det är en säkrare köpare. Det handlar om RISKELIMINERING för att trygga affären. (något som jag pekade på att FÖRENINGEN inte har gjort, utan TVÄRTOM ÖKAT RISKEN för säljaren).

Citat:
Ursprungligen skrivet av totiki Visa inlägg

* För det tredje måste mäklaren vid varje försäljning fråga säljaren om vilken köpare som skall få objektet innan man kan gå vidare med försäljningen vilket gör talet om avgifter, brygglån m m. fullständigt irrelevant.
...
FÖRENINGEN har ökat risken för SÄLJAREN, vilket i förlängningen ökar SANNOLIKHETEN till en misslyckad affär. KOSTNADER såsom dubbel boendekostnad, räntor, omförsäljning etc är definitivt inte irrelevant.

Mäklaren förlorar arbetstid och i viss mån en del kostnader. Hur tror du HAN kommer reagera när han förlorar tid och pengare pga av ERT felaktiga hanterande. Eller tror du han kommer genomdriva affären på ett kostlat sätt utan att ha någon som helst bakgrundsinformation? Du menar att han ska hitta på lögner gentemot högsta budgivaren, eller är det säljaren som ska ljuga gentemot mäklaren...

Och hur tror du en seriös mäklare med rättspatos kommer agera när krav på att inga invandrare får flytta in, eller handikappade...

Jag tänker inte skriva mer i frågan, för om ovanstående inte går in så är det ett omöjligt case.
Svara med citat
  #6  
Gammal 2008-10-09, 20:13
totiki totiki är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Aug 2008
Ort: sthlm
Inlägg: 2 204
Standard

Det där är ju bara rena nyset.
Men du är givetvis välkommen att ha din egen uppfattning.
__________________
STÄMMAN JUBLAR!! FANTASTISKT!! TROLLERI!! GÖR DET IGEN!!
Och När tycker Man? Att Evigheten Ska gå och Lägga sig?
Grottekvarnen ett Levande Slukhål!
Svara med citat
  #7  
Gammal 2008-10-09, 20:17
Francois Francois är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: tyresö
Inlägg: 803
Standard Vem har rätt?

Jag har läst totikis och mäklarens debatt, och tycker att mäklarens argumentation vinner.

En intressant begrepp är "gruppdynamik": många av oss som skriver i detta forum, har fått uppleva hur svårt det kan vara ibland att hävda sin argumentation i en grupp som är inställt på en annan idé. Många årsstämmor är lysande exempel på detta.

Dessutom tycker jag att det låter förkastligt att döma en invånare utan beviss. Det är inte olagligt att vara politiskt extremist. Etik och moral är två begrepp som jag tycker alla ska leva upp till, oavsett om man är minister, bandirektör eller styrelseledamot.

Det var bara det jag ville tillägga.

PS: Jag har haft två gånger med en mäklare att göra i mitt liv. Både gångerna har mäklaren inte levt upp till god etik,anser jag. Det kan jag berätta om en annan gång.
Svara med citat
  #8  
Gammal 2008-10-10, 07:52
totiki totiki är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Aug 2008
Ort: sthlm
Inlägg: 2 204
Standard

Mäklaren, du drar förhastade slutsatser om vad som hänt och bildar ditt resonemang om det. Fakta är att diskussionerna var desamma som här, om det var rätt eller fel.
__________________
STÄMMAN JUBLAR!! FANTASTISKT!! TROLLERI!! GÖR DET IGEN!!
Och När tycker Man? Att Evigheten Ska gå och Lägga sig?
Grottekvarnen ett Levande Slukhål!
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Kreditprövning/kreditupplysning av ny medlem i brf överflödig Admin Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 47 2012-12-13 22:29
Prövning av medlemskap i brf - Prop. 1990/91:92 s 61 och RH 2000:22 Admin Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 4 2008-10-07 15:34
Prövning av medlemskap i brf - Personliga egenskaper totiki Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 0 2008-10-07 13:29
Rutiner för ansökning av medlemskap i Brf steiermark Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 1 2008-07-30 16:42
Hur HSB:s förbundsordf.stoppar mailväxling med medlem misteln Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 2 2008-07-21 17:33Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 06:56.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare