Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma
Valberedning, mötesordförande, dagordning, "omedelbart justerat", ansvarsfrihet, klander/ogiltigförklaring av stämma, votering, rösträtt, röstningsordning, fullmakt, röstlängd, medlemsförteckning, tolka årsredovisning, o.dyl. RSS-feed för detta forum om stämmor, motioner, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!
Berätta gärna hur stämmorna går till i din brf. Vad fungerar bra/dåligt?

Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2008-10-06, 12:53
moncan moncan är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: Oct 2008
Ort: Norrort Sthlm
Inlägg: 6
Standard Fusk vid rösträkning

Min hyresrätt är på väg att bli bostadsrätt och jag är mycket övertygad om att rösträkningen vid köpstämman inte gick rätt till.

Nu blev det efter mycket om och men ändå ett nej till min stora glädje, men det kommer att komma nya köpstämmor tills man får ett ja.

Hur går jag till väga för att se till att rösträkningen går rätt till. Vet ju med 100% säkerhet att det fuskades vid förra stämman.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2008-10-06, 13:02
totiki totiki är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Aug 2008
Ort: sthlm
Inlägg: 2 204
Standard

Verkar som intresset för ombildningar svalnat betydligt.
I Stockholm har kommunen ställt in alla ombildningar för att det inte går att rätt värdera värdet av husen längre. Beroende på svängningarna på bostadsmarknaden.

Jag säger som Banken: "Sitt lugnt i båten". Efter valet är det väl tvärstopp dessutom. Kanske inga ombildningar på de närmaste 6 á 7 åren?
Svara med citat
  #3  
Gammal 2008-10-06, 13:24
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
OBS! OBS! OBS! Hur ser man till att det inte fuskas med rösträkningen?

Citat:
Ursprungligen skrivet av moncan Visa inlägg
Nu blev det efter mycket om och men ändå ett nej till min stora glädje, men det kommer att komma nya köpstämmor tills man får ett ja.
Jo, det är så det går till. Man lär sig av varandra. Köpstämmor fortsätter tills man på olika sätt lyckats forcera igenom ett ja.
Men precis som Totiki säger så har nog de flesta ombildningar lagts på is i alla fall för den närmaste tiden.

Citat:
Ursprungligen skrivet av moncan Visa inlägg
Hur går jag till väga för att se till att rösträkningen går rätt till. Vet ju med 100% säkerhet att det fuskades vid förra stämman.
Det torde vara enkelt att kontrollera.
  1. Se till att det blir en sluten omröstning.
    Om en röstberättigad stämmodeltagare kräver sluten omröstning så måste det bli så.
  2. Försök få in pålitliga justerare och rösträknare (t.ex. du själv).
  3. När sedan stämmoprotokoll med röstlängd är klart och justerat begär att få läsa detta och kontrollera röstlängden så gott det går.
Men om du vet med säkerhet att rösträkningen inte gått rätt till vid förra ombildningsstämman så går det utmärkt att anmäla detta, för att på detta sätt minskar risken att det inträffar igen nästa gång.


För mer information om röstning och röstlängd i brf, se bl a;
Beslut på stämman - olika typer av majoritet - Faktabanken

Stämma - Beslut på stämman, votering - Faktabanken

Rösträtt för medlem, stämma - Röstlängd - Faktabanken

Beslut i brf - Hur och med vilken majoritet på stämma? - Hur röstar man i en brf? Med hur stor majoritet måste beslut tas vid röstning för att beslut ska gå igenom. Med exempel. Faktabanken

Röstning 2/3 beslut, hur räknas det? - Hyresnämnden tror att blankröster ska räknas in i majoritetsbeslut vid röstning på stämma

Olika typer av majoritet vid röstning på stämma - Röstning med enkel majoritet

Hur avgörs beslut på stämma vid lika röstetal?

Vem får rösta på en bostadsrättsförenings stämma (årsstämma eller extrastämma)? - Vem har rösträtt i en brf? Rösta via ombud. Exempel på jävsituationer vid röstning på föreningsstämma

Får sambo till styrelseledamot rösta på stämman i föreningen? - I vilka frågor får styrelsen inte rösta på stämman?

Ombud och biträde på stämman - Faktabanken
Regelverk för ombud på stämma i brf, hur många röster? - I röstlängden ska framgå vem som utövar rösträtt

Exempel på fullmakt i brf - En genomtänkt mall för fullmakt vid röstning i bostadsrättsföreningen
Mall för fullmakt till ombud - Exempel på hur en giltig fullmakt ska se ut i en brf. Regelverk för ombud. Vem får vara ombud i föreningen?
Vad gäller för fullmakter? - Frågor och svar om röstning via fullmakt? Hur länge gäller en fullmakt?
Fuska med fullmakt i brf
Hur ska giltig fullmakt se ut? - Vad ska fullmakt för röstning innehålla?
Regelverk för röstning via fullmakt - Kan två medlemmar i samma familj (samma bostadsrätt) ta var sin fullmakt?

Vem får rösta på stämma i brf för avliden medlem? - Hur styrker den som röstar för avliden medlem sin legitimitet och hur ska detta redovisas av styrelsen?

Får medlem som äger två lägenheter rösta två gånger på föreningsstämma i brf? - Har medlem lika många röster som bostadsrätter?
Rösträtt per medlem eller per bostadsrätt i brf? - Möjlighet att köpa sig mer makt i en brf, jämfört med andra medlemmar
Hur många röster har medlem som äger fler än en bostadsrätt?
Två röster tillsammans trots gifta/sammanboende i två lägenheter i samma brf? - Hur stor andel som innehas av bostadsrätt ej relevant för rösträtt
Har ordföranden, som äger tre lokaler i föreningen, tre röster på stämman? - "En röst per medlem som innehar bostadsrätt gemensamt"

Är frågan om ansvarsfrihet ett majoritetsbeslut? - Hur många röster krävs för att neka ansvarsfrihet för styrelsen i en brf?
Är röstning på stämma om ansvarsfrihet för styrelsen ett minoritetsbeslut?
Vem får rösta på föreningsstämman i frågan om ansvarsfrihet? - Kan medlem som ingått i styrelsen rösta mot ansvarsfrihet eller är denna medlem jävig vid röstning?
Styrelsen röstar i egen sak vid frågan om ansvarsfrihet - Är styrelsens ledamöter röstberättigade om styrelsens ansvarsfrihet?

Har styrelsen rösträtt i frågan om utbyte av styrelse? - Får styrelseledamot rösta på stämma om att byta ut styrelse?

Kan man rösta i ett ärende som finns på dagordningen men endast som diskussions/informationspunkt? - Kan beslut tas under diskussionspunkt i dagordning?

Kan stämman rösta om att få in en ny punkt i dagordningen?

Förfalskade fullmakter, mutade ja-röstare och slagsmål på stämman - Artikel i SDS om hur det kan gå till vid röstning i samband med ombildning

Har HSB 1 eller 2 röster i bostadsrättsförening hörande till HSB? - Har HSB-ledamot rösträtt på föreningsstämma?

Röstning på föreningsstämma om inglasning, socialens röster inräknade?

Kvalificerad majoritet vid röstning om stamrenovering/badrumsrenovering i brf?

Röstning i samband med balkongbygge - Hur stor majoritet måste det vara vid röstningen för att balkongbygge ska gå igenom?

HSB/Mötesordförande, tillika advokat, hittar på vad som gäller avseende röstning om nya stadgar

Exempel på stämma med sluten röstning där röstning ändå genomförs öppet

Måste inte större förändringar i brf röstas om på stämma? - Styrelsens rättighet att ta beslut om TV/bredband/telefoni

Vid röstning på stämma, måste ej närvarande medlemmar också tillfrågas? - Röstning om tillbyggnad av entré

Vid röstning på stämma om garage fick de med garage inte rösta - Fick ej rösta "i egen sak"

Illojal styrelseledamot - röstar mot sig själv på stämman - Illojalt för ledamot att rösta mot styrelsens förslag?

Får styrelsen rösta om motion? - Får styrelseledamot rösta i motion som innebär ändring av styrelsebeslut?

Rösta på sin egen motion - Styrelsens ordförande säger att medlem inte får rösta på sin egen motion

En nej-röst räcker för att beslut ej ska genomföras? - Veto-rätt i brf? Röstning per capsulam

HSB:s kod för föreningsstyrning - - 2:a principen; "Medlemmarna i primärkooperativ har lika rösträtt (en medlem, en röst)".
1.3.4 "Röstning ska genomföras på ett formellt, noggrant och tillgängligt sätt. Vid föreningsstämman ska det användas en rättvis och tydlig metod för rösträkning och stämmoordföranden ska förklara denna metod".


Arbetsordning för styrelse i en brf - Majoritetskrav vid styrelsebeslut

Styrelsemöte brf - Lägga ner sin röst/reservera sig

HSB-ledamotens rätt att rösta om inträde i brf på styrelsemöte - HSB Riksförbund svarar

Rösta in vicevärd i styrelsen - Jäv?
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-03-24 klockan 22:00.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2008-10-06, 13:25
moncan moncan är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: Oct 2008
Ort: Norrort Sthlm
Inlägg: 6
Standard

Hur och vart anmäler jag?
Svara med citat
  #5  
Gammal 2008-10-06, 13:37
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Se här... Var anmäler man en felaktigt genomförd rösträkning?

Eftersom detta inte är något som hyresnämnden befattar sig med (klicka här; "Lag (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder" för att se vilka typer av ärenden som hyresnämnden tar upp) så återstår tyvärr bara en stämningsansökan till Tingsrätten.

Det blir ju då mest bara i avskräckande syfte inför nästa stämma eftersom det inte blev en ombildning ändå, men jag tror ett klander av stämman får en rätt stor effekt. Man tänker nog till lite då i alla läger, och blir mer försiktig med att göra fel när man vet att det kan få rättsliga följder.

Dessutom kan jag inte nog understryka vikten av att prata med dina grannar och sprida information i fastigheten.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #6  
Gammal 2008-10-06, 13:43
moncan moncan är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: Oct 2008
Ort: Norrort Sthlm
Inlägg: 6
Standard

Tack så väldigt mycket för hjälpen.

Nu vet jag hur jag ska gå vidare. Jobbigast blir nog ekonomen hos Bergs fastighetsjuridik. Har redan fått några kängor av honom för att jag är nejsägare, men jag tänker absolut inte ge upp.
Svara med citat
  #7  
Gammal 2008-10-06, 13:46
Myggans avatar
Myggan Myggan är inte inloggad
Exa-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Trollhättan
Inlägg: 147
Standard Lobba

Oro på bostadsrättsmässa
Vågar vi ombilda till bostadsrätt? Måste vi acceptera skambud för att få sålt? Vad kostar det att hoppa av en nybyggd lägenhet?

Det här med fusk i rösträkning är inget nytt problen.
Du MÅSTE lobba själv.
Du måste övertyga grannar om att en ombildning i dagen läge vore helt katastrofalt.
Friserade siffrer är heller inte ovanligt.
Ta med dig siffrerna till en OBEROENDE revfirma och slå hål på bluffen!

Senast redigerad av Admin: 2009-03-23 klockan 03:44. Anledning: Fixat länk
Svara med citat
  #8  
Gammal 2008-10-06, 15:17
moncan moncan är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: Oct 2008
Ort: Norrort Sthlm
Inlägg: 6
Standard

Problemet är att jag inte kan få fram alla siffror. Allt jag vet är att det är 213 lgh.

Enl all information jag läst om ombildningar så har alla lgh en rösträtt, vare sig man e en el två på kontraktet, men på vår stämma fick alla som stod på kontraktet rösta.

Enl styrelsen behövdes 154 ja för att ombildningen skulle ske, men man fick bara 150. Det e alla siffror som redovisats. Skickade ett mail till styrelseordf. och bad om alla siffror, men har inte fått något svar.

Om 150 röster är ja av 213 så är det 70% vilket betyder att det borde blivit ett ja. Alltså tog dom en chansning från början, (och har inte räknat med dem som inte kom till stämman som automatiskt är nejare) och trodde att det skulle få fram ett ja lättare. Visst, det klubbades ett ja först eftersom dom bara slängde ur sig frågan utan att man hann reagera, men jag protesterade högljutt och fick fram en korrekt röstning där alla som var på plats blev uppropade och fick svara ja eller nej. Därav blev det nej.

Alla som inte va på plats räknades alltså inte med.
Svara med citat
  #9  
Gammal 2008-10-06, 15:44
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
OBS! OBS! OBS! Lagstadgad rätt att läsa protokoll/röstlängd

Citat:
Ursprungligen skrivet av moncan Visa inlägg
Enl styrelsen behövdes 154 ja för att ombildningen skulle ske, men man fick bara 150. Det e alla siffror som redovisats. Skickade ett mail till styrelseordf. och bad om alla siffror, men har inte fått något svar.
Du har en lagstadgad rätt att få läsa hela stämmoprotokollet (med röstlängd). Vill styrelsen inte ge dig en kopia av protokoll/röstlängd (vilket styrelsen inte vill, om styrelsen har något att dölja), skriv av protokoll/röstlängd och kontrollera uppgifterna i lugn och ro hemma.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #10  
Gammal 2008-10-07, 00:31
moncan moncan är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: Oct 2008
Ort: Norrort Sthlm
Inlägg: 6
Standard

Hur är det med dom som hyr lokaler? Får de vara med och rösta?

Vi har 20 butiker o restauranger i området.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 13:12.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2022.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare