Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer
Konstituering, ordförande, sekreterare, studieorganisatör, ledamöter, suppleant, reservationer, styrelsemöten, maktmissbruk, vicevärd & vaktmästare, anställda RSS-feed för detta forum om styrelse, protokoll, arbetsordning, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2008-10-02, 14:21
Emperor Foo Emperor Foo är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: Sep 2008
Inlägg: 3
Fråga Styrelsearvoden. Hur mycket?

I vår förening har vi för närvarande inga styrelsearvoden. För att göra styrelsearbetet mer attraktivt (det har varit problem att få folk att ställa upp) och motiverande, så funderar jag på att föreslå att det ska utgå ett arvode till de som är beredda att lägga ner tid och arbete på föreningen.

Hur mycket är brukligt? Brukar det vara olika arvode för t.ex. ordförande, kassör, ledamot? Hur ser det ut i er förening?


För arvode och ersättningar till styrelse/styrelseledamöter, sekreterare, ordförande, revisor, valberedning och andra förtroendevalda, se;

Styrelsearvoden, här är listan! - Vad är rimlig nivå på styrelsens arvode?
Styrelsearvode för bostadsrättsföreningar - Sorterat på antal lägenheter - Arvode till styrelse per lgh för 200 brf:ar inom HSB Malmö

Högsta arvodet till styrelse i brf: 372 651 kr - Vad är rimlig nivå på styrelsearvodet?
Ledamöterna i Brf Näset, Höllviken (HSB Malmös styrelseordförandes brf) får i snitt minst 11 000 kr var (26 lgh).
Årsredovisning HSB Brf Näset Höllviken, Claes Caroli - att tolka en årsredovisning

Tak på arvoden för förtroendevalda i brf - Att fördela ett styrelsearvode. Hur fördela styrelsearvode inom styrelsen?

Arvode för styrelse efter prestation - Motion om att styrelsens arvode ska baseras på vad styrelsen presterar

Hur fastställa styrelsearvode? - Styrelsearvode bostadsrättsförening, vad är rimligt? Förslag på hur arvodet till styrelsen ska fördelas.

Arvode i bostadsrättsföreningar - Vad är rimligt styrelsearvode i en bostadsrättsförening? Arvodesfördelning.

Vilken nivå på arvodet för styrelsen i bostadsrättsföreningen? - Vad är rimlig nivå på arvode för en styrelse i brf?

Arvode för styrelse i brf, vad är lagom? - Rätt nivå på arvoden i brf

Hur mycket är OK i arvode för styrelse? - Vad ska arvodet baseras på? Vad är skälig ersättning för en styrelse i en brf?

När ska arvode till styrelse/förtroendevalda i brf betalas ut? - Hur bestämma arvode i brf?


Arvode till brf-styrelse - Vad händer med arvodet till styrelsen om en ledamot hoppar av under mandatperioden?

Dela på arvode från avhoppad ledamot i styrelsen? - Kan/får resterande ledamöter dela på avhoppad ledamots arvode?

Ersättning till styrelse utöver av stämman beslutade arvoden i brf - Ersättning till styrelse i brf utöver av stämman beslutade arvoden. Olagligt?

Brf-styrelse tar ut 1 miljon kronor i stället för det bestämda arvodet på 100.000 kr - Maktmissbruk av styrelse

Arvodesutbetalning i brf - Styrelsen fick ej ansvarsfrihet - Styrelsen vägrar följa stämmans beslut att arvoden/ersättningar ska återbetalas till föreningen

Arvodesfördelning styrelse - trolöshet mot huvudman? - Styrelsens ordförande fördelar arvodet efter eget tycke. Vad är skäligt styrelsearvode?


Arvode till styrelsens suppleanter - Hur ska suppleanter i en brf-styrelse arvoderas? Vilket arvode till suppleant som ersätter ledamot?

Alternativt arvode till styrelse i brf - "Konferensresa" för styrelse istället för arvode? Måste restaurangbesök godkännas av stämman?

Arvode till styrelse och intern representation i brf? - Representation utan stämmans medgivande tillåtet i brf-styrelse?

Arvode på förslag av valberedningen - Vem föreslår arvode till förtroendevalda? Ska valberedning föreslå arvoden? Vad är rimliga arvoden till bostadsrättsföreningens styrelse, revisor, etc?

Arvode till styrelse och suppleanter - Arvode till styrelsen och övriga förtroendevalda. Kan frågan om arvode i dagordningen skjutas till annan stämma?

Arvode betalas ut retroaktivt till styrelse i brf - Styrelsearvode i brf. 260.000 kr i arvode till styrelsen


TV4 och Fastighetsägarna om styrelsearvode till styrelsemedlemmar - Äger bostadsrätt, vill inte engagera sig
Styrelsearvode för styrelseledamöter (TV4)

Hur mycket tid ska läggas på styrelsearbetet? - Indirekt arvode - Fem timmars styrelsearbete per vecka för ordföranden

Styrelsearvode i brf, ej tillräckligt - Styrelsens arvode ej tillräckligt i förhållande till arbetsbörda för styrelse i brf. Bristande intresse från medlemmar.


Styrelse lånar pengar av medlemmar istället för arvode - Kan en styrelse på eget bevåg låna pengar av föreningens medel?

Kan styrelse avstå från arvode? - Fråga om en brf-styrelse kan välja att inte ta ut det arvode stämman fastställt


Kostnader för förtroendevalda/personal - Övriga arvoden/ersättningar - Motion

Styrelsen har tagit ut mer arvode än stämman fastställt - Redovisning av arvoden - Motion

Återbetalning av för höga arvoden som styrelsen tagit ut till sig själva - Motion

Sänkning av revisorsarvode - Motion

Arvode för valberedning - Motion

Regelverk för arvoden i stadgar, förslag §17 och §18

Ersättning till styrelseledamöter i brf-styrelse - Hur mycket i ersättning till styrelse för bilkörning är rimligt?

Ersättning för förlorad arbetsinkomst för ledamöter

Julmiddag redovisas inte


Arvode/lön till vicevärd i bostadsrättsförening (inom HSB Malmö)
Vicevärdsarvode - Rimligt arvode för vicevärd i bostadsrättsförening?


Fiffel med arvoden inom HSB Malmö - Sveriges högsta arvode!

Styrelsens (och VDs) arvode i HSB Malmö

Arvode styrelse och VD-lön i alla HSB-regioner

En ordförande motsvarar 110 ledamöter i arvode - HSB Riksförbunds styrelseordförandes arvode

HSB-VD ½ mkr mer än statsministern i lön

VD:ns lön och förmåner inom HSB Malmö - Sveriges högsta löner för anställda?


Motioner till HSB Malmö - årsstämma 2008
- Halvering av valberedningens arvode
- Fastställande av framtida arvode till valberedning
- Revidering av arvode till HSB Malmös styrelse

Fastställande av arvode till valberedning - Motion

Arvodeskommitténs förslag till ekonomiska förmåner för förtroendevalda inom HSB Malmö ek. för. - UTKAST arvodesreglemente
Bilaga A till Arvodeskommitténs förslag 2009-01-20
Arvodesreglemente, HSB, förslag 2011


Principer för fördelning av arvode i dagordning - Arbetsordning för styrelse

Senast redigerad av Admin: 2012-03-15 klockan 19:41. Anledning: Lagt till länkar
Svara med citat
  #2  
Gammal 2008-10-02, 14:27
clabbe clabbe är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2008
Inlägg: 2 599
Standard Fördela styrelsearvode, rimlig nivå

Vi är en liten förening. Styrelsen delar på 10 000 kr efter egen fördelning (ett år fick ordförande och sekreterare mer än de andra och det blev ett väldigt rabalder hos en av dem som fick mindre. Året därefter återgick vi till att dela lika).
Sen har vi en fastighetsskötare i föreningen som fakturerar 10 000 kr plus moms per år för allehanda praktiska uppgifter.

Senast redigerad av Admin: 2012-03-08 klockan 16:20. Anledning: Lagt in rubrik
Svara med citat
  #3  
Gammal 2008-10-02, 14:34
totiki totiki är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Aug 2008
Ort: sthlm
Inlägg: 2 204
Standard Styrelsearvodet i brf

I en liten förening som er med endast tio lägenheter behövs inget styrelsearvode.
På stämman som ni ändå ska hålla för att rösta in de blivande medlemmarna i styrelsen, så utökar ni styrelsen till 7 ledamöter och 3 suppleanter alternativt 10 ledamöter. Iofs kan ni då sätta vilket arvode ni vill om det anses attraktivt, ni betalar ju ändå ert eget arvode själv.

En styrelse med alla lgh representerade är bra. Ingen kan dra sig undan ansvar. Alla måste på egen hand hålla sig underrättade om styrelsens arbete och har tillgång till styrelseprotokollen. Underhand lär sig medlemmarna vad som krävs av olika poster och dessa kan rotera. Ledamöterna får större förståelse för kostnader och vilka som betalar dessa.

Enligt skatteverket får inte en hyressänkning p g a. arbete i styrelsen, i storlek, skilja sig från varandra ledamöterna emellan utan likhetsprincipen gäller. En hyressänkning är skattefri medan ett arvode är skattepliktigt.

Senast redigerad av Admin: 2012-03-08 klockan 16:28. Anledning: Lagt in rubrik
Svara med citat
  #4  
Gammal 2008-10-02, 15:02
clabbe clabbe är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2008
Inlägg: 2 599
Standard Styrelsearvodet - skattefri avgiftssänkning, självförvaltning

Man kan inte få styrelsearvode som en skattefri avgiftssänkning. Se Skatteverkets broschyr Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar. På sidan 21 står det vad som gäller för självförvaltning.

Däremot om föreningen håller kostnaderna nere genom att inte betala styrelsearvode så är det ju bra (givet att om medlemmarna engagerar sig lika mycket gratis som om de får betalt, vill säga.

Senast redigerad av Admin: 2014-08-24 klockan 18:05. Anledning: Lagt in rubrik
Svara med citat
  #5  
Gammal 2008-10-02, 15:09
totiki totiki är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Aug 2008
Ort: sthlm
Inlägg: 2 204
Standard Styrelsearvode brf

Om alla sitter i styrelsen och alla arvoden eller hyressänkningar är lika, är det samma sak som att man håller hyran nere. Det var precis det jag skrev.

Sedan kan de ge varandra hur mycket som helst i arvode, det kommer att ligga på deras egen månadsavgift.

Vitsen med att alla sitter i styrelsen är att alla kommer att sträva efter så låg månadsavgift som möjligt. Bättre morot finns inte.

Senast redigerad av Admin: 2012-03-08 klockan 16:22. Anledning: Lagt in rubrik
Svara med citat
  #6  
Gammal 2008-10-02, 15:12
stephan stephan är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: stockholm
Inlägg: 861
Standard Arvode till styrelse i bostadsrättsförening

Arvoden i en bostadsrättsförening har diskuterats glatt på dessa sidor.
Små föreningar lite styrelsearvode och vice versa?

Nej, egentligen handlar det ju om vad styrelseldamöterna gör.

Alltså borde "någon" komma på ett system för prestationsbaserat arvode.

Arvodesfördelning är nog det som är orsaken till de flesta "splittringar" av styrelser?

I Brf Väduren, med sina 900 lägenheter, har styrelsen ett arvode om 10 basbelopp, cirka 400 000 kr, att som stämman beslutat "fördela inom sig".

Beslutet om så högt arvode togs år 2000.
Då var styrelsen en väl fungerande "maskin" där ledamöterna bland mycket annat i princip skötte en fasadrenovering á 30 miljoner kronor.

Styrelseledamöterna skötte upphandling, besiktningar, byggmöten och allt därtill i stora entreprenader.
Visst anlitades konsulter men mest som en kontrollåtgärd.

Alla ledamöter förde dagbok på nerlagt arbete och arvodesfördelningen grundades på detta.

Åren går, arvodet sjunker inte, vem föreslår arvodessänkning på en stämma?
Ny förvaltare anlitas, mycket av det styrelsen gjorde förr läggs in i förvaltaravtalet.

Förvaltaren tar över det mesta, till och med att vara sekreterare på styrelsemötena och skriva protokollen.

Detta gör att styrelseledamöterna i genomsnitt får ett årsarvode på 50 000kr, och ingen vill lämna sitt välbetalda styrelseuppdrag.

Till sist: i ett öppet samhälle borde väl arvodesfördelningen skrivas ut i föreningens årsredovisning?

Senast redigerad av Admin: 2012-03-08 klockan 16:24. Anledning: Lagt in rubrik
Svara med citat
  #7  
Gammal 2008-10-02, 15:21
totiki totiki är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Aug 2008
Ort: sthlm
Inlägg: 2 204
Standard Rimlig nivå på styrelsearvode i bostadsrättsförening

Ta upp det på stämman i samband med styrelsens ansvarsfrihet och för en öppen diskussion.

Eller som en egen punkt innan den nya styrelsen väljs så att de vet vad som väntar.

"Klara papper för alla parter" ger en rättvis förhandlingssituation.

Senast redigerad av Admin: 2012-03-08 klockan 16:25. Anledning: Lagt in rubrik
Svara med citat
  #8  
Gammal 2008-10-02, 21:07
Micke1 Micke1 är inte inloggad
Avancerad medlem
 
Reg.datum: Mar 2008
Inlägg: 44
Standard Skäligt styrelsearvode i brf

Rätt siffra nu som senare inlägg berättar om.

1% av omsättningen anser jag är rätt nivå på arvodet om det är en medelstor och uppåt förening.
Är det mindre så hade jag förklarat vad man gör på ett år samt ansvaret och därefter får stämman som alltid beslutar arvodet fått avgöra arvodet.

Senast redigerad av Admin: 2012-03-08 klockan 16:27. Anledning: Lagt in rubrik
Svara med citat
  #9  
Gammal 2008-10-03, 10:48
clabbe clabbe är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2008
Inlägg: 2 599
Standard Rimligt arvode till styrelse i bostadsrättsförening (i förhållande till omsättning)

Citat:
Ursprungligen skrivet av Micke1 Visa inlägg
10% av omsättningen anser jag är rätt nivå på arvodet om det är en medelstor och uppåt förening.
Är det mindre så hade jag förklarat vad man gör på ett år samt ansvaret och därefter får stämman som alltid beslutar arvodet fått avgöra arvodet.
Oj. Tycker du att det t.ex. i en förening med 38 mkr i årsomsättning ska det vara ett styrelsearvode på 3,8 mkr?

Senast redigerad av Admin: 2012-03-08 klockan 16:31. Anledning: Lagt in rubrik
Svara med citat
  #10  
Gammal 2008-10-03, 11:04
stephan stephan är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: stockholm
Inlägg: 861
Standard Arvode till styrelse/förtroendevalda, prestationsbaserat

Det måste vara 1% du menar?

Men det blir väldigt orättvist att gå på omsättningen.

Någon styrelse kan få för sig att gå på 1% av balansomsättningen, vilket i 38 miljoner-kronors-föreningen skulle bli cirka 750 000 kr i styrelsearvode.

Det skulle också slå fel i nya föreningar där avgifterna är höga.

Sist men inte minst skulle det nog dyka upp en och annan styrelseledamot som vill höja avgifterna för att få högre arvode?

Nej, fram för prestationsbundet arvode.

En bra arbetsordning för styrelsen, klart utformade arbetsuppgifter och klara regler hur arvodet skall ersättas.

Är det inte så idag att lättast för att "ta" styrelseuppdrag är de som har tid.

Tyvärr tror jag detta sänker kompetensen i styrelserna.

Senast redigerad av Admin: 2012-03-08 klockan 16:33. Anledning: Lagt in rubrik
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Styrelsearvoden i brf stephan Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 8 2009-03-01 11:38Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 13:31.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2022.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare