Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige
HSB-ledamoten, HSB:s strategi/prioritering, fördelar/nackdelar med att vara med i HSB/Riksbyggen/SBC, utträde, bostadspolitik, kooperativt tänkande, tillvarata/främja medlemmarnas ekonomiska intresse, certifiering, medlemsavgift, etc. Vikten av att påverka bostadsorganisationen! RSS-feed för detta forum om HSB, Riksbyggen, Bostadsrätterna, etc, som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2008-09-30, 09:49
totiki totiki är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Aug 2008
Ort: sthlm
Inlägg: 2 204
Standard Bostadsmyndighet = Valfråga 2010

Jag anser att de stora formerna för Brf:er som HSB, SBC m fl. är till just för de som inte själva vill/kan engagera sig. Detta gäller ju särskilt när föreningarna är så stora att de kan räknas som/jämföras med ett medelstort företag. Vi talar om omslutningar på 100 tals miljoner kronor.
Hur många är skickade att klara det jobbet när den enda kvalifikationen är att man är medlem i föreningen.

Samtidigt måste man som medlem i en förening också även vara medveten om att man är att jämställa som aktieägare, i betydelsen att man måste bevaka sin investering. Föreningen kan faktiskt gå i KK. Det är tyvärr inte alla medlemmar som är medvetna om detta. Många går inte heller på stämman och bryr sig alltså inte ens.

Till viss del beror detta på den större expansion inom Brf:er som skett under de senaste 15 åren. Kunskapsbanken i fråga om humankapital har inte räckt till åt alla föreningar.
Samtidigt har framförallt hela föreningssverige utarmats då tillgången på pengar varit så hög att en stor andel av enskilda individer beslutat sig för att betala sig fria istället för att dela på ansvar genom en samfällighet av skilda slag. Samma sak ser vi i båtklubbar, ridklubbar, gym, ja i all form av traditionell föreningsverksamhet där man tidigare delade på ansvaret för att få en lägre kostnad och större inflytande.

När medlemmarna inte engagerar sig i sin brf. så sitter samma gamla styrelse kvar och allt går i samma banor som alltid trots att omvärlden förändrar sig.
Brf. är nog egentligen mer av en politisk rörelse än en ekonomisk sådan. Detta är numera helt bortglömt då privata ekonomiska motiv under de senaste åren helt tagit över.

Så åter till käpphästen. Bostadsmarknaden reglerar inte sig själv oavsett vad politikerna tror och/eller hoppas på. Får den nuvarande situationen fortlöpa kommer bostadsmarknaden att utvecklas till ett ruffel-o-bågträsk. Och det kommer att gå fort.
Många privata investeringar, de största de flesta människor gör i hela sitt liv, är på väg att gå förlorade.

När inte Bostadsorganisationerna gör det, måste vi medlemmar i alla olika enskilda föreningar göra det...gör BOSTADSMYNDIGHETEN TILL EN VALFRÅGA!!!
Svara med citat
  #2  
Gammal 2008-09-30, 10:21
stephan stephan är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: stockholm
Inlägg: 861
Standard så sant

Det du tar upp är LIVSVIKTIGA frågor för oss medlemmar i bostadsrätter.
du skriver:
Får den nuvarande situationen fortlöpa kommer bostadsmarknaden att utvecklas till ett ruffel-o-bågträsk. Och det kommer att gå fort.

Detta har redan skett, och ökar lavinartat.
Byggbranchen lever i ett aldrig skådat slag av vinster, på grund av det som sker i bostadsrättsbranchen.

Förr handlade det om att styrelser försåg sig med gratis kaffe, nu gäller helt annat.

Men det viktigaste som du tar upp är medlemmarnas ovilja att engagera sig.

Det måste börja i änden med att medlemmarna går på stämmor, ställer frågor, skriver motioner, kollar ekonomin genom årsredovisningen i annat fall kommer det bara att "tuffa på" med det ena avslöjandet efter det andra avseende oegentligheter i föreningarna.

Kan man hoppas på att historien ändrar sig.?

Då bör man nog börja i änden att hela lagregelverket ändras så att bostadsrättshavare får något att säga till om.

Så länge allt styrs av Bostadsrättslagen som togs fram av chefer för Riksbyggen och HSB, som därtill garderat sina intressen med sina stadgar som gäller i branchen kommer för var dag medlemmar i bostadsrätter att vara statister.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2008-09-30, 10:59
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
OBS! OBS! OBS! Har Sverige en bostadsminister? Som gör vad?

Kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell (kd) lär ha ett litet sidouppdrag som bostadsminister. Vad hans uppdrag som bostadsminister innebär är det kanske ingen som vet, men jag vill minnas att det definierats med ett enda ord som "bostadsförsörjning", vilket naturligtvis inte är ett tillräckligt brett område för en bostadsminister.

Personligen tycker jag att en bostadsminister bör syssla med mer än att inviga nya bostadsbyggen.

Söker man på regeringens sajt så är denna stora sajt i princip kliniskt ren från allt som berör bostadsministern. Som alla förstår händer det alltså inte något på denna front.

Ett tips är att skriva till Mats Odell (mats.odell@finance.ministry) och framföra synpunkter på införande av ett bostadsutskott tillsammans med synpunkter på vad detta bostadsutskott ska syssla med (utöver att arbeta fram bättre lagar som värnar om medlemmarna och bl.a. minskar risken för en maffialiknande organisation).

Påverka även andra i regeringen och i oppositionen!

Kräv dessutom att det tillsätts en bostadsrättsutredning med huvudsyfte att se över bostadsrättslagen med prioritet på bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter samt styrelsens rättigheter och skyldigheter.

Not.
Göran Hägglund (kd) var ordförande i riksdagens bostadsutskott 2002-2004.
Statssekreterare Ragnwi Marcelind var ordförande 2004-2006 i det nu nedlagda bostadsutskottet.

Notera följande pressmeddelande från regeringen i samband med att riksdagen, helt unikt, avvecklade bostadsutskottet år 2006;
Citat:
Pressmeddelande
ONSDAG 13 SEPTEMBER 2006

Civilutskottet – ett nytt utskott för bostadspolitik, konsumentpolitik och civilrätt

För första gången under enkammarriksdagens tid genomförs en större förändring i riksdagens utskottsindelning. Det är riksdagens lagutskott och bostadsutskott som slås samman. Beslutet fattades av riksdagen våren 2006 efter en översyn av riksdagens arbetsformer. Det innebär att antalet utskott i riksdagen fr.o.m. 1 oktober i år uppgår till 15 i stället för tidigare 16.

Det nya civilutskottet kommer i huvudsak att ta över ansvarsområdena från de hittillsvarande lag- och bostadsutskotten. Civilutskottet kommer att svara för riksdagens beredning av frågor om bostadspolitik och fysisk planering i vid bemärkelse liksom av frågor om konsumentpolitik och huvuddelen av civilrätten.

Skillnaden blir att bostadsutskottets ansvar för frågor om bl.a. länsstyrelserna flyttas till konstitutionsutskottet och lagutskottets ansvar för immaterialrätten, dvs. upphovsrättsliga frågor m.m., flyttas till näringsutskottet. Civilutskottet tar över vissa anslagsfrågor för konsumentpolitiken som tidigare beretts av näringsutskottet.

Det nya utskottet kommer att få ansvar för beredningen av förslag om lagstiftning, anslag och andra frågor inom ett mycket brett område. I riksdagsordningen uttrycks det nya utskottets beredningsområde på följande sätt:

”Civilutskottet skall bereda ärenden om
1. äktenskaps-, föräldra-, ärvda-, handels-, jorda- och utsökningsbalkarna och lagar som ersätter eller anknyter till föreskrifter i dessa balkar, i den mån ärendena inte tillhör ett annat utskotts beredning
2. försäkringsavtalsrätt
3. bolags- och föreningsrätt
4. skadeståndsrätt
5. transporträtt
6. konkursrätt
7. konsumentpolitik
8. internationell privaträtt
9. lagstiftning i andra ärenden av allmänt privaträttslig beskaffenhet
10. bostadspolitik
11. vattenrätt
12. bebyggelseplanläggning
13. byggnadsväsendet
14. fysisk planering samt
15. expropriation, fastighetsbildning och lantmäteriväsendet

Ärenden om anslag inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik bereds av civilutskottet.”

Det nya utskottet samlas första gången den 10 oktober då också val av ordförande kommer att ske.

Information om civilutskottet kan lämnas av kanslichef Lars Haglind telefon 08-786 43 04 och om riksdagens förändrade beredning av bostadspolitiska frågor av föredragande Anders Löfgren telefon 08-786 42 98.

Christina Green
Pressekreterare, tfn 08-786 40 54, 070-609 64 48
Se även;

Kräv bostadsutskottet tillbaka!
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2008-09-30 klockan 14:33.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2008-09-30, 11:51
totiki totiki är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Aug 2008
Ort: sthlm
Inlägg: 2 204
Standard

Jo, det är bra vägar att gå. Vi vet ju hur enkelt det är att engagera medlemmarna i varje förening.

För att föra upp frågan på ett riksplan och nå ut till brf: medlemmarna krävs nog hjälp från media.
Det är inget särskilt parti det gäller, alla partier måste redovisa vad de anser om bostadsmarknaden. De flesta människor har ju ett boende trots allt, så som väljargrupp står vi nog rätt starkt och kan inte negligeras.

I finanskrisens spår kommer nog att följa en del KK och människor som måste gå från hus och hem, detta kommer säkert att följas upp av media.
Då är det bra om det finns en färdig kravlista på regleringar för brf:er. Krav på enhetliga nyckeltal och årsredovisningar, klarare regleringar av stadgarnas innebörd m m. och kravet på att vi boende inte vill se att marknaden återigen själv skall lösa detta.
Kräv att boende skall betraktas som en primär del av infrastrukturen och därmed samhällets absoluta ansvar.

Om vi sammanställer en enkel lista med få övergripande krav och avslutar med krav på en särskild myndighet, lär det inte vara omöjligt att engagera ett så stort antal individers stöd att att detta inte går att vare sig negligera eller avfärda.

Låt oss prova och se om vi kan göra det här.

Kräv att boende skall betraktas som en primär del av infrastrukturen och därmed samhällets absoluta ansvar.

Kräv dessutom att det tillsätts en bostadsrättsutredning med huvudsyfte att se över bostadsrättslagen med prioritet på bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter samt styrelsens rättigheter och skyldigheter.

Kräv en blocköverskridande långsiktig bostadspolitisk plan avseende demografi m m.

Senast redigerad av totiki: 2008-09-30 klockan 12:29.
Svara med citat
  #5  
Gammal 2008-09-30, 14:48
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
OBS! OBS! OBS! Krav att ställa avseende boendet i brf

Andra viktiga och övergripande punkter som ett bostadsutskott måste arbeta med;

- Ökad medlemskontroll.

- Ökad insyn i brf:en för medlemmarna.
Där det bl.a. är lagstadgat att medlemmarna ska få antingen en skriftlig kopia av stämmoprotokoll eller en kopia som kan läsas via inernet.
Det måste också lagstadgas att varje medlem har rätt att ta del av styrelseprotokoll i sin helhet, med undantag av vissa personliga och för stunden upphandlingskänsliga uppgifter.

- Ökat inflytande för medlemmarna.
Där det inte bara är i motioner och på årsstämman som medlemmar har möjlighet att påverka.

- Lagstadgad informationsrätt för medlemmarna.

- Tydlig definition av vad en styrelse har rätt att besluta om utan stämmobeslut.
Med bl.a. krav på att beslut som leder till kostnader över en viss given nivå i förhållande till föreningens storlek alltid kräver stämmobeslut oavsett vad beslutet avser.

- Spikklart regelverk för ledningar/rör/radiatorer i fastigheten.
Vem ansvarar för vad och på vilket sätt och i vilka lägen?

Ovanstående är exempel på frågor som bostadsorganisationerna aldrig vill ta tag i.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2008-09-30 klockan 15:04.
Svara med citat
  #6  
Gammal 2008-10-01, 11:56
stephan stephan är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: stockholm
Inlägg: 861
Standard det finns hopp

Tydligen finns ett visst intresse av några få avseende framtidens bostadsrätt.

http://www.uppsatser.se/uppsats/5131cc790f/
Svara med citat
  #7  
Gammal 2008-10-09, 14:52
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Granskning Skrivelse till regeringen

Jag har nu följt Totikis uppmaning och skickat en del av mina sypunkter till Finansdepartementet.

Se förslag på text till regering/riksdag/utskott/departement, etc, i inlägg # 8 nedan!

Skriv du också !!!
Det måste handla om behovet av ett bostadsutskott/bostadsombudsman samt att bostadsrättslagen och föreningslagen uppdateras (speciellt för att värna om enskilda medlemmar, men även för att ta fram ett vettigt regelverk för t.ex. stamledningar).

Om du skriver till regering, riksdag, politiker (inte bara finansminister Anders Borg), m.fl. - kanske framförallt till Civilutskottet och Justitieutskottet - så lägg gärna in här vad du skrivit och de svar du fick (du kan kopiera delar av vad jag skrivit eller allt, om du vill... bara du skriver något!).


Kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell (med sidouppdrag som bostadsminister)

Ansvarsområde, bl.a.:
Bostadsförsörjning
Finansdepartementet ansvarar för förvaltnings- och lagstiftningsärenden som gäller bostadsförsörjningsfrågor, bostadsfinansiering och allmännyttiga bostadsföretag.

E-post till Mats Odell, Finansdepartementet, via registrator


Daniel Liljeberg, politiskt sakkunnig (till Mats Odell) på Finansdepartementet och förespråkare för ägarlägenheter. E-post.


Partiledare för socialdemokraterna

Mona Sahlin, f.d. samhällsbyggnadsminister.

E-post: mona.sahlin@riksdagen.se

Hemsida

Partistyrelsen:

Partistyrelseledamot Karl Gustav Abramsson, riksdagsledamot från Vilhelmina E-post

Urban Ahlin, riksdagsledamot, riksdagsledamot från Skaraborg E-post

Berit Andnor, riksdagsledamot från Jämtlands län E-post

Margareta Widén-Berggren, Östhammar E-post

Mikael Damberg, riksdagsledamot från Stockholms län E-post
Ordförande socialdemokraterna i Stockholms län

Tomas Eneroth, riksdagsledamot från Växjö E-post

Marie Granlund, riksdagsledamot från Skåne E-post

Lena Hallengren, riksdagsledamot från Kalmar län E-post

Hans Hoff, riksdagsledamot från Slöinge i Halland E-post

Anneli Hulthén, kommunalråd i Göteborg E-post

Peter Hultqvist, riksdagsledamot från Borlänge E-post

Berit Högman, riksdagsledamot från Värmland E-post

Mats Johansson, regionråd, region Blekinge E-post

Morgan Johansson, riksdagsledamot från Skåne läns södra E-post

Ingrid Lennerwald, regionråd Skåne E-post

Lena Micko, kommunalråd Linköping E-post
Ella Niia, ordförande Hotell och Restaurangfacket E-post

Pia Nilsson, riksdagsledamot från Västmanlands län E-post
Raimo Pärssinen, riksdagsledamot från Gävleborg E-post
Mariam Osman Sherifay, ledamot i Sundbybergs KS E-post

Hans Stenberg, riksdagsledamot från Sundsvall E-post
Hans Tilly, förbundsordförande Byggnads E-post

Kristina Zakrisson, riksdagsledamot från Norrbotten E-post
Ordförande för socialdemokraterna i Norrbotten

Ingela Nylund-Watz, gruppledare för socialdemokraterna i Stocholms läns landsting E-post

Suppleanter:
Carin Jämtin, oppositionsborgarråd i Stockholm E-post
Hans Ekström, kommunalråd Eskilstuna E-post
Anna-Carin Magnusson, landstingsråd i Jönköpings län E-post
Åke Svensson, Gotland, pastor Metodistkyrkan E-post
Britt-Marie Andrén Karlsson, regionpolitiker Västra Götalandsregionen E-post
Tommy Ternemar, riksdagsledamot från Värmland E-post
Phia Andersson, riksdagsledamot från Älvsborgs södra E-post
Lena Ludvigsson-Olafsen E-post
Luciano Astudillo, riksdagsledamot från Malmö E-post
Mariana Buzaglo E-post
Kent Ögren, landstingsråd Norrbottens läns landsting E-post
Monica Haider, kommunalråd Älmhult E-post
Niklas Karlsson, kommunalråd Landskrona E-post
Benita Vikström, kommunalråd Oxelösund E-post
Mattias Ottosson, kommunalråd Norrköping E-post


Sveriges statsminister

Fredrik Reinfeldt, partiledare för Moderaterna.

E-post till Fredrik Reinfeldt, via registrator

Hemsida
Civilutskottet (som övertog bostadsutskottets uppgifter) - hänvisas till av Berit Högman i partistyrelsen (s)

"Vill du säga vad du tycker till ledamöterna i utskottet eller har du politiska frågor? Kontakta då ledamöterna direkt:"

Ordförande Moberg, Carina (s) Stockholms län - carina.moberg@riksdagen.se - Hänvisad till av Mikael Damberg och Morgan Johansson, ledamöter i partistyrelsen,

Vice ordförande René, Inger (m) Västra Götalands läns västra - inger.rene@riksdagen.se,

Ledamöter:
Carlsson, Rose-Marie (s) Malmö kommun - rose-marie.carlsson@riksdagen.se (se nedan, även suppleant i justiteutskottet),
Larsson, Hillevi (s) Malmö kommun - Ledig från uppdraget som ledamot, ersatt av Rose-Marie Carlsson - rose-marie.carlsson@riksdagen.se,
Jönsson, Christine (m) Skåne läns södra - christine.jonsson@riksdagen.se,
Thalén Finné, Ewa (m) Skåne läns södra - ewa.thalen.finne@riksdagen.se - första som svarat I CU, dessutom positivt svar,
Linander, Johan (c) Skåne läns södra - johan.linander@riksdagen.se (även ledamot i justitieutskottet),
Holm, Ulf (mp) Skåne läns södra - ulf.holm@riksdagen.se,
Nilsson, Ulf (fp) Skåne läns södra - ulf.nilsson@riksdagen.se,
Pettersson, Lennart (c) Skåne läns västra - lennart.pettersson@riksdagen.se har hand om bostadsfrågor,
Sander, Mats (m) Skåne läns västra - mats.sander@riksdagen.se,
Andersson, Jan R (m) Kalmar län - jan.r.andersson@riksdagen.se,
Kornevik Jakobsson, Maria (c) Västra Götalands läns västra - maria.kornevik.jakobsson@riksdagen.se,
Tysklind, Lars (fp) Västra Götalands läns västra - lars.tysklind@riksdagen.se,
Frid, Egon (v) Västra Götalands läns östra - egon.frid@riksdagen.se,
Vänerlöv, Ingemar (kd) Västra Götalands läns norra - ingemar.vanerlov@riksdagen.se,
Oskarsson, Christina (s) Västra Götalands läns norra - christina.oskarsson@riksdagen.se,
Ertsborn, Jan (fp) Hallands län - jan.ertsborn@riksdagen.se (även suppleant i justiteutskottet),
Krantz, Tobias (fp) Jönköpings län - tobias.krantz@riksdagen.se - skickat vidare till Jan Ertsborn ovan,
Karlsson, Ulrika i Uppsala (m) Uppsala län - ulrika.karlsson@riksdagen.se (även ledamot i justitieutskottet),
Vestlund, Börje (s) Stockholms kommun - borje.vestlund@riksdagen.se,
Avsan, Anti (m) Stockholms län - anti.avsan@riksdagen.se - ingår i referensgrupp för utredning av föreningslagen,
Ödmann, Christopher (mp) Stockholms kommun - christopher.odmann@riksdagen.se - Ersättare för ledamot 080901-081231 (Per Bolund),
Brännström, Katarina (m) Kronobergs län - katarina.brannstrom@riksdagen.se,
Thorell, Olle (s) Västmanlands län - olle.thorell@riksdagen.se,
Kihlström, Dan (kd) Värmlands län - dan.kihlstrom@riksdagen.se,
Andersson, Yvonne (kd) Östergötlands län - yvonne.andersson@riksdagen.se,
Löfstrand, Johan (s) Östergötlands län - johan.lofstrand@riksdagen.se,
Norlén, Andreas (m) Östergötlands län - andreas.norlen@riksdagen.se (även suppleant i justitieutskottet),
Lindholm, Jan (mp) Dalarnas län - jan.lindholm@riksdagen.se - Jan Lindholm i CU ansvarar för bostadsfrågor för miljöpartiet,
Forslund, Patrik (m) Dalarnas län - patrik.forslund@riksdagen.se - Hänvisar till vice ordförande i CU, Inger René,
Lindberg, Camilla (fp) Dalarnas län - camilla.lindberg@riksdagen.se,
Sandberg, Gunnar (s) Jämtlands län - gunnar.sandberg@riksdagen.se,
Lundqvist-Brömster, Maria (fp) Västerbottens län - maria.lundqvist.bromster@riksdagen.se,
Olsson, LiseLotte (v) Västerbottens län - liselotte.olsson@riksdagen.se,
Sonidsson, Eva (s) Västernorrlands län - eva.sonidsson@riksdagen.se,
Pettersson, Leif (s) Norrbottens län - leif.pettersson@riksdagen.se,
Stenberg, Maria (s) Norrbottens län - maria.stenberg@riksdagen.se,
Lundh, Fredrik (s) Norrbottens län - fredrik.lundh@riksdagen.se (även suppleant i justitieutskottet),
Åström, Karin (s) Norrbottens län - karin.astrom@riksdagen.se
Not. Moderaterna och folkpartiet är de enda som svarat i civilutskottet.


Justitieutskottet

Ordförande Bodström, Thomas (s) Örebro län - thomas.bodstrom@riksdagen.se,

Vice ordförande Davidson, Inger (kd) Stockholms län - inger.davidson@riksdagen.se,

Ledamöter:
Garstedt, Inge (m) Malmö kommun - inge.garstedt@riksdagen.se,
Linander, Johan (c) Skåne läns södra - johan.linander@riksdagen.se + ledamot i CU, vidarebefordrat frågan till Lennart Pettersson i CU som har hand om bostadsfrågor,
von Arnold, Otto (kd) Skåne läns södra - otto.von.arnold@riksdagen.se,
Adelsbo, Christer (s) Skåne läns norra och östra - christer.adelsbo@riksdagen.se,
Haglö, Kerstin (s) Blekinge län - kerstin.haglo@riksdagen.se,
Wigström, Cecilia i Göteborg (fp) Göteborgs kommun - cecilia.wigstrom@riksdagen.se,
von Sydow, Henrik (m) Hallands län - henrik.von.sydow@riksdagen.se,
Persson, Margareta (s) Jönköpings län - margareta.persson@riksdagen.se,
Bouveng, Helena (m) Jönköpings län - helena.bouveng@riksdagen.se,
Karlsson, Ulrika i Uppsala (m) Uppsala län - ulrika.karlsson@riksdagen.se + ledamot i CU,
Kaplan, Mehmet (mp) Stockholms kommun - mehmet.kaplan@riksdagen.se,
Olsson, Lena (v) Dalarnas län - lena.olsson@riksdagen.se,
Markström, Elisebeht (s) Södermanlands län - elisebeht.markstrom@riksdagen.se,
Abramsson, Karl Gustav (s) Västerbottens län - kg.abramsson@riksdagen.se,
Hammarbergh, Krister (m) Norrbottens län - krister.hammarbergh@riksdagen.se,

Justitieutskottet, suppleant
Carlsson, Rose-Marie (s) Malmö kommun - rose-marie.carlsson@riksdagen.se + ledamot i CU,
Hansson, Anders (m) Skåne läns södra - anders.hansson@riksdagen.se,
Johnsson, Jeppe (m) Blekinge län - jeppe.johnsson@riksdagen.se,
Ertsborn, Jan (fp) Hallands län - jan.ertsborn@riksdagen.se + ledamot i CU,
Åström, Alice (v) Jönköpings län - alice.astrom@riksdagen.se,
Johansson, Annie (c) Jönköpings län - annie.johansson@riksdagen.se - hänvisar till Lennart Pettersson i CU, talesman i bostadspolitiska frågor (c),
Engelhardt, Christer (s) Gotlands län - christer.engelhardt@riksdagen.se,
Andersson, Max (mp) Göteborgs kommun - max.andersson@riksdagen.se - hänvisar till Jan Lindholm (mp) i Civilutskottet,
Magnusson, Cecilia (m) Göteborgs kommun - cecilia.magnusson@riksdagen.se,
Brandin, Claes-Göran (s) Göteborgs kommun - claes-goran.brandin@riksdagen.se,
Leander, Helena (mp) Uppsala län - helena.leander@riksdagen.se - vidarebefordrat till Jan Lindholm i CU som ansvarar för bostadsfrågor för miljöpartiet,
Pethrus Engström, Désirée (kd) Stockholms kommun - desiree.pethrus.engstrom@riksdagen.se,
Schulte, Fredrik (m) Stockholms län - fredrik.schulte@riksdagen.se,
Yazdanfar, Maryam (s) Stockholms län - maryam.yazdanfar@riksdagen.se,
Brännström, Katarina (m) Kronobergs län - katarina.brannstrom@riksdagen.se,
Nilsson, Karin (c) Kronobergs län - karin.nilsson@riksdagen.se,
Särnblad, Anneli (s) Dalarnas län - anneli.sarnblad@riksdagen.se,
Lindberg, Camilla (fp) Dalarnas län - camilla.lindberg@riksdagen.se,
Eldensjö, Kjell (kd) Södermanlands län - kjell.eldensjo@riksdagen.se,
Linna, Elina (v) Södermanlands län - elina.linna@riksdagen.se,
Norlén, Andreas (m) Östergötlands län - andreas.norlen@riksdagen.se + ledamot i CU,
Kjellberg, Bertil (m) Västernorrlands län - bertil.kjellberg@riksdagen.se,
Lundh, Fredrik (s) Norrbottens län - fredrik.lundh@riksdagen.se + ledamot i CU,
Zakrisson, Kristina (s) Norrbottens län - kristina.zakrisson@riksdagen.se,
Not. Centern och miljöpartiet är de enda som svarat i justitieutskottet


Justitiedepartementet

Ansvarsområde, bl.a.:
Lagstiftning
Lagstiftning bl.a. vad gäller grundlagarna, familjerätt, straffrätt, upphovsrätt, fastighetsrätt och bolagsrätt.

Rättsväsendet
Frågor som rör polis, åklagare, domstol, kriminalvård, brottsoffer, brottsförebyggande arbete.


E-post till registrator justitiedepartementet

E-post till justitieminister Beatrice Ask, via registrator

E-post till statsrådsassistent Alexandra Hleb

E-post till statssekreterare Magnus Graner

E-post till politiskt sakkunnig Christoffer Järkeborn

E-post till politiskt sakkunig Tanja Rasmusson


JO - Justitieombudsmannen

En justitieombudsman (JO) är en av riksdagen vald person som skall övervaka att domstolar och andra myndigheter och tjänstemän vid myndigheter (samt även andra vilkas arbete innebär s.k. myndighetsutövning) följer lagar och andra författningar och att de även i övrigt uppfyller sina skyldigheter.

Vilka "maktmedel" (befogenheter) har en JO när han eller hon vid sin tillsyn upptäcker att en tjänsteman har tillämpat en lag felaktigt? Det yttersta vapnet är att en JO, som särskild åklagare, kan väcka åtal mot en tjänsteman för tjänstefel eller annat brott i tjänsten. Detta händer mycket sällan, men bara vetskapen om att JO har denna möjlighet har stor betydelse för JO-ämbetets auktoritet! JO har även rätt att initiera disciplinförfarande mot en tjänsteman för tjänsteförseelse. Vanligast är att en JO i sin tillsynsverksamhet gör kritiska, vägledande och/eller rådgivande uttalanden. Ett uttalande från JO är aldrig rättsligt bindande. JO-ämbetet är helt opolitiskt.

Webb: www.jo.se

E-post: justitieombudsmannen@riksdagen.se


Justitiekanslern

Chef: Justitiekansler Göran Lambertz (sedan 1 oktober 2001)

Webb: Justitiekanslern (JK)

E-post till justitiekanslernMiljödepartementet

Ansvarsområde, bl.a.:
Boende och byggande
Hållbar samhällsplanering, stadsutveckling, Plan- och bygglagen, boendemiljö, buller, luftföroreningar.

E-post till registrator

E-post till Andreas Carlgren, via registrator


Socialdepartementet

E-post till registrator

E-post till Göran Hägglund, via registrator
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2008-10-16 klockan 13:05.
Svara med citat
  #8  
Gammal 2008-10-10, 13:54
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Medborgarkrav till civilutskottet och justitieutskott/justitiedepartementet

Förslag (utkast) på skrivelse till civilutskottet/justitieutskottet och dess ledamöter.


Stort behov av omarbetning av bostadsrättslagen och föreningslagen med utökat minoritetsskydd

De juridiska förutsättningarna för dem som bor i bostadsrätt är under all kritik, inte minst genom att medlemmar i princip helt saknar möjlighet att hävda sig mot maktfullkomliga lekmannastyrelser. Med dagens högst odemokratiska och slutna system är det praktiskt taget omöjligt att komma åt en styrelse oavsett hur allvarliga lagbrott denna styrelse än begår. Bristen på öppenhet - och lagar som tvingar till öppenhet mot medlemmarna - gör också att styrelser fritt kan dölja och ljuga om precis vad de vill, utan att riskera något. Av olika anledningar så finns det ingen som kontrollerar styrelsens ledamöter. Det har fastställts av forskare att det råder oligarki i bostadsrättsföreningar och bostadsorganisationer. Denna oligarki måste motarbetas på alla sätt som är möjliga och rättssäkerheten för medlemmarna måste utökas avsevärt. Det går alltså inte att avfärda problemen bara med att det är dåliga styrelser. Det är nämligen regelverket för styrelserna som gör att styrelser kan bete sig illa, oansvarigt, maktfullkomligt och t.o.m. rent bedrägligt.

Som vi kunnat läsa i media så är maktfullkomliga styrelser mycket frekvent förekommande och regelverket är uppbyggt på ett sådant sätt att det ska vara praktiskt taget omöjligt att kunna få rätt mot en styrelse som beter sig illa/lagvidrigt gentemot en medlem. Är detta rimligt?

Bara det faktum att en styrelse alltid fritt kan utnyttja föreningens medel (inklusive den drabbade medlemmens egna pengar) till att angripa eller hävda sig mot en medlem, medan den enskilda medlemmen tvingas använda sina egna surt förvärvade pengar för sitt försvar i ett alltid redan från början klart underläge för den enskilda medlemmen, känns helt oförsvarbart. Jag har själv många skrämmande exempel från verkligheten på detta.

Vi ser också gång på gång hur bostadsorganisationer kör över medlemmar och frångår demokratiska grundläggande idéer. Från hur bostadsorganisationerna agerar kan man tydligt notera att de ofta anser sig stå över lagen. Bostadsorganisationerna vrider och vänder på lagar och stadgar oavbrutet så att deras tolkningar ska passa dem själva och deras personliga intresse bäst (i stället för medlemmarnas intresse i stort).

Bostadsorganisationerna står aldrig på en medlems sida gentemot en styrelse. Bara detta säger väl en hel del om hur illa det är? Bostadsorganisationerna är endast intresserade av att hålla sig väl med styrelsen. Därför har styrelsen alltid fullt stöd av bostadsorganisationen. Resterande medlemmar (som inte har någon att vända sig till för råd eller stöd) är bara något nödvändigt ont.

Som om det inte var illa nog så har HSB och Riksbyggen en ledamot i varje styrelse som styr styrelsen mot det som bostadsorganisationerna vill. HSB har själv skrivit att HSB-ledamoten befinner sig i en uppenbar jävsituation. Ändå är det ingen som bryr sig eller gör något åt detta. Bostadsorganisationens styrelseledamöter och höga chefstjänstemän i bostadsorganisationen fortsätter sitta i de lokala bostadsrättsföreningarnas styrelser.

Ett annat högaktuellt exempel är att HSB-stämman beslutat att avslå en medlems mycket noga utarbetade och för organisationen synnerligen värdefulla motioner i ett svep och utan diskussion, samtidigt som medlemmen förvägrades sin rätt att yttra sig om sina motioner. Detta beslutades för endast en av flera motionärer. Dessutom med det enda uttalade skälet att medlemmen kritiserat fullmäktige för deras bristande engagemang. Vem skulle kunna tro att en så flagrant särbehandling och mobbning av enskilda medlemmar förekommer i ett demokratiskt land som Sverige? När stämman sedan klandras pga särbehandling går styrelsen ut och - i en lång rad av kränkningar/lögner - kraftfullt angriper medlemmen enkom för att medlemmen utnyttjat sin rätt att klandra stämman. Detta utan att medlemmen ges möjlighet att ens försvara sig mot alla de allvarliga kränkningarna. Hur kan det bli värre? Jo, det kan det bli. När domstolen helt utan giltigt skäl vägrar ta upp detta fall!

Boendet har en omfattande infrastrukturell vikt och det måste vara samhällets ansvar att detta fungerar så bra som möjligt.
Boendet måste lyda under samma demokratiska regelverk som övriga delar av samhället. Dvs bara för att man ingår som medlem i en brf ska man inte behöva stå utanför lagen, så som tyvärr alltför ofta gäller idag (t.ex. när det gäller diskriminering och kränkningar), till stor del för att det bristfälliga regelverket bjuder in till et sådant beteende.

Eftersom lagarna är så undermåliga skapas en ohållbar situation för medlemmarna, där avsaknaden av regelverk ger upphov till ett rena "vilda västern tillstånd". Detta i sin tur skapar en osäker boendesituation för bostadsrättshavare, där nu allt fler inte ens vågar bo i bostadsrätt, och där enskilda medlemmar som vågar göra sin röst hörd mer eller mindre förtrycks av styrelsen och dess allierade.

Att bo och att byta boende skall vara en enkel och trygg händelse. Dels för att rörligheten på arbetsmarknaden stimuleras och för att boendet idag framstår för många medborgare som det största ekonomiska åtagande dessa gör i livet. För de flesta innebär boendet ett livslångt sparande och den första och viktigaste delen i det personliga skyddsnätet. Den största investering som man gör i sitt liv ska inte behöva vara förenat med onödiga obehagliga överraskningar.

Vem är bostadsrättslagen till för?
Bostadsrättslagen, som tagits fram av bostadsorganisationerna, värnar inte om de enskilda medlemmarna, utan är mest till för att skapa en maktposition för dem som arbetat fram bostadsrättslagen, och för att generera en orimlig beroendeställning till bostadsorganisationerna. Bostadsrättslagen, liksom föreningslagen, är bristfällig på så många sätt att det är närmast ofattbart att ett demokratiskt land i modern tid kan fungera överhuvudtaget med ett så dåligt regelverk som grund.

Felaktiga domar
Sedan saknar domstolarna emellanåt kunskaper i området och dömer hej vilt precis som de känner för det, utan någon förankring i varken lagar, stadgar eller verkligheten. Jag har själv mycket konkreta exempel på detta och kan alltså bevisa att vad jag säger här är med sanningen överensstämmande. Inte ens förarbetena ger någon vägledning. De är ofta skrivna på ett så sällsynt okunnigt och ologiskt sätt att man undrar hur dagens lagar kommit till. När domstolarna dömer i fall som rör bostadsrätter så utgår domstolarna inte så mycket direkt från lagen, och kanske inte ens förarbetena. De använder sig i stället till största delen av olika författares personliga och mer eller mindre fria tolkningar av lagen. Dessa tolkningar är långt ifrån alltid varken korrekta eller fullständiga.

En av de värsta domarna i svensk historia avsåg ett vattenläckage i en bostadsrätt (HD, Mål nr Ö 4023-05, Stockholm, 27/12 2006). Jag vet inte hur det ska kunna bli tydligare än i detta fall att lagarna kraftigt måste förbättras för bostadsrättshavare och föreningar.

Rättslös medlem i bostadsrätt - prövningstillstånd
En medlem som vänder sig till en domstol för att försöka hävda sin rätt har mycket, mycket små utsikter att få rätt, oavsett hur uppenbart det är att ett lagbrott begåtts gentemot denna medlem. Dessutom är de tolkningar av lagen som ofta måste göras ytterst sällan till medlemmens fördel. De prövningstillstånd som för inte så länge sedan införts i Sverige gör situationen ännu allvarligare. Eftersom det inte ens finns något krav att domstolarna måste motivera varför de nekar prövningstillstånd, så nekar domstolarna prövning av fall på löpande band (ett i och för sig redan välkänt problem, men ändå har ingen tagit tag i detta). Jag har själv ett konkret exempel där Tingsrätten inte tog upp ett fall baserat på skäl som inte hade det minsta med fallet att göra. Trots detta nekade hovrätten prövningstillstånd (naturligtvis helt utan motivering).

Ett tydligt regelverk skulle avsevärt minska trycket på domstolarna och är därför av stor samhällsekonomisk vinst.

Här följer några exempel på punkter som är viktiga att strukturera upp med tydliga lagtexter.
- Ökad medlemskontroll.

- Ökad insyn i brf:en för medlemmarna.
Där det bl.a. är lagstadgat att medlemmarna ska få antingen en skriftlig kopia av stämmohandlingar inkl. röstlängd eller en kopia som kan läsas via internet.
Det måste också lagstadgas att varje medlem har rätt att ta del av styrelseprotokoll i sin helhet, med undantag av vissa personliga och för stunden upphandlingskänsliga uppgifter.

- Ökat inflytande för medlemmarna.
Där det inte bara är en gång om året i motioner och på årsstämman (eller via extrastämma) som medlemmar har möjlighet att påverka.

- Lagstadgad informationsrätt för medlemmarna.

- Krav på röstlängd.

- Tydlig definition av vad en styrelse har rätt att besluta om utan stämmobeslut.
Med bl.a. krav på att beslut som leder till kostnader över en viss given nivå i förhållande till föreningens storlek alltid kräver stämmobeslut oavsett vad beslutet avser.

- "Spikklart" regelverk för ledningar/rör/radiatorer i fastigheten.
Vem ansvarar för vad och på vilket sätt och i vilka lägen?
Vattenskador är det kanske största problemet i bostadsrättsföreningar, men ändå finns det inget tydligt regelverk för vem som ansvarar för vad och på vilket sätt.
Varje gång en vattenskada inträffar leder detta alltså till en stor förvirring där ofta de alla parter friskriver sig från ansvar eftersom det inte finns något regelverk att luta sig mot. Vi pratar här om över 100.000 vattenskador i byggnader varje år (varav en stor del i bostadsrätter) och närmast ofattbara kostnader på 5 miljarder kronor varje år.
Badrumsrenoveringar är också ett stort problem och dagens regelverk är alltför bristfälligt i vad som gäller här ansvarsmässigt.

- Definition av vad störningar är.
Detta är viktigt eftersom jag ser att styrelser missbrukar sin makt och skrämmer medlemmar genom att referera till dagens luddiga lagparagrafer om störningar, utan att lagparagraferna alls behöver ha att göra med den påstådda "störningen".

- Årsredovisningar för föreningar måste utformas så att de blir möjliga att förstå.
Krav på att nyckeltal skall finnas i årsredovisningarna och måste definieras lika, så bostadsrättsföreningarna blir jämförbara.
Samma gäller energiprestanda.
Som det ser ut idag finns det i praktiken inte en enda medlem som begriper den årsredovisning som stämman sedan godkänner.
Hur är det möjligt att begära att man ska godkänna något som innehåller en mängd information som mest bara döljer sanningen?

- 7 kap 9 § Lag om ekonomiska föreningar; "omedelbart föranleds av ett annat ärende" måste formuleras om.
"Stämman får dock även utan sådant samtycke avgöra ett ärende som inte har tagits upp i kallelsen, om ärendet enligt stadgarna skall förekomma på stämman eller omedelbart föranleds av ett annat ärende som skall avgöras".
Formuleringen "eller omedelbart föranleds av ett annat ärende som skall avgöras" är orimligt vag och skapar enormt svåra tolkningsproblem. Var går gränsen mellan ett helt nytt ärende och ett ärende som omedelbart föranleds av ett annat, i dagordningen upptaget, ärende? Jag skulle vilja säga att denna formulering är det viktigaste (men kanske svåraste) som måste ändras i föreningslagen!!!

I mallen för stadgar som jag länkar till här nedan har jag, utöver normala stadgeparagrafer, tagit upp en stor del av det som i stället borde ingå i lagverket.
Om så önskas förklarar jag gärna närmare vilka paragrafer som avses och varför det är av vital vikt att just dessa förs in i bostadsrättslagen/föreningslagen.

Jag har skrivit tusentals sidor om alla problem med regelverket för bostadsrättsföreningar och det är naturligtvis inte lätt att sammanfatta dessa här, men jag hoppas ändå att det framgår hur viktigt det är att någon nu börjar engagera sig i dessa viktiga frågor så att förbättringar kommer till stånd.

Ingen revision
Det finns ej heller någon revision värd namnet av varken bostadsrättsföreningarna eller bostadsorganisationerna. Jag är själv ganska väl insatt i detta och de problem som finns här (med konkreta exempel), så jag vet vad jag talar om. Det tillsätts revisorer i alla brf:ar, helt utan kompetenskrav, där dessa "revisorer" oftast inte har en aning om varken vad de ska göra, vilka krav som ställs på dem eller vilka skyldigheter de har.

Bostadsrättsutredning om bostadsrättslagen
Jag anser att det behöver tillsättas en bostadsrättsutredning med huvudsyfte att se över bostadsrättslagen med prioritet på bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter samt styrelsens rättigheter och skyldigheter. När nu föreningslagen ändå ska ses över, enligt regeringens direktiv, så måste även bostadsrättslagen omarbetas i samband med detta! Med tanke på den utredning som just nu pågår om ägarlägenheter ser jag det som alldeles särskilt viktigt att också bostadsrättslagen ses över så att man inte bara flyttar med sig alla problem från bostadsrättsvärlden till denna nya boendeform!

Bostadsutskott, bostadsombudsman, bostadsminister, översyn av bostadsrättslagen
Med anledning av dagens situation anser jag att ett bostadsutskott ska återinföras och/eller att en myndighet med en bostadsombudsman inrättas, dit medlemmar i trångmål kan vända sig. Det finns inget som pekar på att civilutskottet kan hantera boendefrågor, så som det fungerar idag.

Det finns ett flertal olika boendeformer och av den orsaken regelverk som skiljer dem från varandra. Detta tillför ytterliggare förvirring till det redan ohållbart luddiga regelverk som finns för bostadsrätter. En oberoende myndighet med övergripande ansvar kan förenkla detta och leda till en mer enhetligt syn och ett mer jämlikt förhållande mellan boendeformerna ur ett demokratiskt perspektiv. Inte minst bör det finnas en oberoende myndighet där kunskap och erfarenhet löpande samlas för att få till ett enhetligt och tillfredsställande regelverk som tryggar boendet och minskar problem samt konflikter.

Dessutom behöver det tillsättas en bostadsminister som även tar ansvar för de problem som finns inom bostadsorganisationer, bostadsrättsföreningar, och lagar/stadgar som styr bostadsorganisationerna och bostadsrättsföreningarna.

Slutligen måste det verkas för att inte bara föreningslagen omarbetas på bästa möjliga sätt utan att även bostadsrättslagen genomgår en fullständig översyn samt moderniseras och förbättras i alla avseenden.


Jag undrar också om du personligen har några förslag för att komma tillrätta med de åtskilliga och allvarliga problem som finns i bostadsrättsvärlden?


Webb: Allt om bostadsrätt - http://hotpot.se/php/vb/ - Sveriges största sajt om bostadsrätter (mall för stadgar: http://hotpot.se/lag-stadgar/index-6.htm)Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt


Om du vill så kan du använda dig av delar av ovanstående text när du ställer krav på att lagarna ska förbättras.

Notera att utskotten själva uppmanar medborgarna att framföra sina synpunkter eller ställa frågor till dem !!!

Dags för dig att ta ansvar och börja påverka makthavarna i rätt riktning!
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2008-10-22 klockan 21:03. Anledning: Uppdaterat skrivelse med mer synpunkter
Svara med citat
  #9  
Gammal 2008-10-13, 11:32
totiki totiki är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Aug 2008
Ort: sthlm
Inlägg: 2 204
Standard

Admins förslag är bra. Kanske lite långt. Här några tillägg.

Jag tycker man skall trycka på boendets stora infrastrukturella vikt och att detta är samhällets ansvar.

Att klara regler skulle minska trycket på domstolarna och vara av samhällsekonomisk vinst.

Boendet skall lyda under samma demokratiska rättigheter som övriga delar av samhället.

Skicka även era skrivelser till oppositionen tex. Socialdemokraternas partistyrelse. Det kan ju hända att regeringsmakten förändras innan frågan blir aktuell att lösa eller verkligen kan förvandlas till en valfråga.

Här kan ni kontakta alla i partistyrelsen http://www.socialdemokraterna.se/Var...partistyrelse/
__________________
STÄMMAN JUBLAR!! FANTASTISKT!! TROLLERI!! GÖR DET IGEN!!
Och När tycker Man? Att Evigheten Ska gå och Lägga sig?
Grottekvarnen ett Levande Slukhål!
Svara med citat
  #10  
Gammal 2008-10-13, 23:58
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
OBS! OBS! OBS! Positivt svar. Föreningslagen ses över !

Föreningslagen ses över

Regeringen har nu tillsatt en utredning för en fullständig översyn, genomgång och modernisering av föreningslagen.
Om det är läge att försöka föra fram behovet av vissa viktiga förändringar som måste göras så är det idag !

Bostadsrättslagen kan som en konsekvens av denna översyn också omarbetas, men då gäller det att det finns engagerade personer där ut som tillräckligt tydligt kan förklara behovet av detta!

Föreningslagen har nu varit i kraft i snart 20 år och bygger i tekniskt på 1975 års numera föråldrade och utstädade aktiebolagslag.
Det samt att de förhållanden som de ekonomiska föreningarna verkar under har genomgått stora förändringar motiverar, anser regeringen, att en större, samlad, översyn av föreningslagen görs.

"Överhuvudtaget har det kooperativa företagandet ökat under senare år och den ekonomiska föreningen är i dag den företagsform som växer snabbast relativt sett" skriver man i direktivet till den nya utredningen.

Justitiedepartementets åtgärdslista

Åtgärder som genomförs eller kan komma att genomföras 2008 och framåt

Åtgärder som minskar de administrativa kostnaderna

Associationsrätt

Översyn av lagen om ekonomiska föreningar
Syfte: Att modernisera och förenkla reglerna för de ekonomiska föreningarna.
Beskrivning: En viktig del av företagandet i Sverige sker i ekonomiska föreningar. Sedan lagen om ekonomiska föreningar trädde i kraft har de förhållanden som de ekonomiska föreningarna verkar under genomgått stora förändringar. I departementet finns därför planer på att ge en utredare i uppdrag att se över lagen.
Övriga effekter: Inriktningen på arbetet kommer att var att skapa ett modernt och konkurrenskraftigt regelverk för föreningar.
Tidsplan: Arbetet är inriktat på att utredningsdirektiv ska tas fram under år 2008.

Se även; Motion till riksdagen 2008/09:s25078 av Lars U Granberg och Ann-Kristine Johansson (s) Kooperativ företagsutveckling.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2008-10-14 klockan 01:01.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 04:02.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare