Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Bostadsrättsforum
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Bostadsrättsforum
Sveriges största och bästa samlingsplats för bostadsrättshavare! Syftet med detta forum är att värna om bostadsrättshavarnas intressen och utveckla/förbättra bostadsförhållanden för dem som bor i bostadsrätt, öka engagemanget samt att fungera som styrelsestöd och bistå med hjälp till övriga förtroendevalda i föreningen. Hur fungerar det i din brf? Vad är bra/dåligt? Vilken information önskar du? Vad behöver du hjälp med? Genom att uppmärksamma de problem och frågeställningar som finns i brf:ar kan vi alla påverka i riktning mot en bättre boendemiljö. Dela med dig av Dina kunskaper och erfarenheter! Läs FAQ för att lära dig mer om alla funktioner/finesser i detta forum! De 10 senaste inläggen. Frågor om forumets användning; Brf gästbok RSS-feed för detta forum med de senaste trådarna som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!
                            Skriv motioner!

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2008-09-24, 12:41
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Fråga Vantolkar HSB frågan om postboxar?

I ett pressmeddelande bemöter HSB kritik från FFF som påstår att HSB vantolkar frågan om fastighetsboxar.

Pressmeddelande från HSB

HSB Riksförbund HSB kräver besked från PTS om postboxar 2008-09-24

I ett pressmeddelande påstår Forum För Fastighetsboxar (FFF) att HSB vantolkar Post- och Telestyrelsens bestämmelser om införandet av postboxar senast 1 januari 2011.

- FFF anser att HSB sprider felaktig information när vi i tidningen HSB Uppdraget (en tidning till styrelseledamöter i HSBs bostadsrättsföreningar runt om i Sverige) förklarat att införande av postboxar inte är något absolut tvång. Som vi uppfattat PTS finns det inget sådant tvång och därför är FFF:s synpunkter märkliga. Vi kräver nu att PTS tydligt redovisar vilka regler som gäller. Alla fastighetsägare och hushåll måste få veta om Posten kan vägra dela ut post i deras hus om man inte följt rådet att installera postboxar senast 1 januari 2011 säger Kent-Olof Stigh, ordförande i HSB Riksförbund.

Egna formuleringar från PTS

Tvånget handlar egentligen om vilken rätt Posten har att vägra dela ut post om det inte finns postboxar installerade den 1 januari 2011.

- Det som vi informerar våra bostadsrättsföreningar är helt och hållet hämtat från PTS egen promemoria som presenterades på försommaren där man på regeringens uppdrag skulle klargöra vilka regler som gäller, säger Kent-Olof Stigh och hänvisar till att PTS i sin utredning skriver att det aldrig har varit avsikten att boende i samtliga fastigheter som saknar postboxar ska kunna tvingas hämta sin egen post.

- Tvärtom skriver PTS att vägran att dela ut post enbart är en sista utväg och en "selektiv" åtgärd där man måste väga in de boendes egna möjligheter att själva påverka införandet av postboxar. Jag kan inte förstå detta på annat sätt än att det inte finns något allmänt tvång på att införa postboxar, säger Kent-Olof Stigh som hänvisar till att samma tolkning gjorts av övriga bostadsorganisationer och många journalister som rapporterade om innehållet i PTS-utredningen.

Ny-och ombyggda hus förses alltid med postboxar

PTS skriver att Posten också kommer att ha rätt att vägra dela ut post i nybyggda hus om fastighetsägaren inte har installerat postboxar.

-Vi i HSB har sedan många år som standard att installera postboxar i vår nyproduktion och i totalrenoverade hus. Jag har personligen framfört det till Forum För Fastighetsboxar och att vi i HSB medverkar till att boxar installeras även i det befintliga bostadsbeståndet, men att det då är rimligt att detta sker i anslutning till att den aktuella fastigheten/byggnaden blir föremål för renovering/upprustning, vilket givetvis kan komma att dröja ett antal år framöver, säger Kent-Olof Stigh

- Det är mycket märkligt att postoperatörerna nu via sin organisation Forum För Fastighetsboxar vill inta rollen av att vara överdomare beträffande vad som är rätt eller fel när det gäller hur man ska tolka formuleringar som kommer från myndigheten PTS. Pressmeddelandet från Forum För Fastighetsboxar skapar förnyad oklarhet om vad som egentligen gäller i sakfrågan och därför begär jag nu att PTS omedelbart och mer tydligt klargör förhållandet mellan det allmänna rådet och Postens utdelningplikt så att olika aktörer kan veta vad som gäller.

Se även;

Majoritet säger nej till fastighetsboxar

År 2011 ska nästan alla som bor i flerfamiljshus hämta sin post i en box på bottenvåningen
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2008-09-24 klockan 13:19.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2008-09-25, 16:18
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
OBS! OBS! OBS! Pressmeddelande från Forum För Fastighetsboxar

Vilseledande information försvårar för alla

HSB försvårar reformarbetet genom att påstå att fastighetsboxar inte är obligatoriska. Detta är en direkt felaktig uppgift som FFF vill tillrättalägga.

I maj 2005 kom PTS allmänna råd om införande av fastighetsboxar. Det var då 64 månader till årsskiftet 2010/2011, den tidpunkt då reformen ska vara genomförd. Nu har mer än halva tiden gått. Alla som arbetar med eller berörs av denna viktiga fråga är sannolikt medvetna om den stundtals intensiva debatt som varit. En öppen debatt och saklig informationsgivning är en viktig del i stora samhällsreformer. Det förutsätter samtidigt att informationen är riktig och att kommentarer av myndighetstext återspeglar det verkliga innehållet.

Vi beklagar därför den uppgift som står att finna i HSB:s tidning HSB Uppdraget nummer 5/08. Där sägs att fastighetsboxar inte längre är ett tvång med hänvisning till det klarläggande som PTS lämnade till infrastrukturministern i juni i år. För den som läser klarläggandet blir det snart tydligt att uppgiften i HSB:s tidning är direkt felaktig.

Vad PTS säger är att Posten hittills endast i undantagsfall har tvingats tillgripa åtgärden med utdelning till annan plats än den egna fastigheten om inte fastighetsboxar har funnits installerade. Ett exempel som nämnts är nybyggda fastigheter. Detta exempel har HSB tolkat som det enda fall där det kan bli aktuellt med utdelning till annan plats.

Denna tolkning är dock direkt felaktig. Det allmänna rådet omfattar alla flerfamiljshus. De enda grupper som generellt undantas från regeln om fastighetsboxar från 2011 är äldre över 80 år och funktionshindrade. Därutöver kan undantag bestämmas i samråd mellan FFF och berörd fastighetsägare. Skäl för undantag kan vara planerade ombyggnader, mycket skyddsvärda miljöer eller att det efter grundlig analys visar sig omöjligt att få plats med fastighetsboxar.

Mot den bakgrunden är det ytterst beklagligt när denna typ av felaktiga uppgifter får utrymme. Det skymmer reformens viktiga syften - att komma till rätta med ett stort arbetsmiljöproblem, att skapa förutsättningar för postutdelning även i framtiden och att följa internationell standard.

Därför är det FFF:s förhoppning att detta klargörande ska vara till hjälp för alla som berörs av reformen kring fastighetsboxar och att arbetet ska kunna fortsätta utan osäkerhet. Läs mer om PTS klargörande på www.pts.se (Dnr: 08-6484/69).

2008-09-18

Min kommentar:
Jag har läst PTS rekommendationer samt PTS tolkningar av sina egna rekommendationer (snurrigt men sant!) och jag kan intyga att FFF är helt ute i det blå. Inte mycket rätt i detta helt absurda pressmeddelande !!!
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #3  
Gammal 2008-09-26, 05:16
Erikejw Erikejw är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: May 2008
Inlägg: 6
Standard

Nogot som jag tycker verkar intressant i sammanhanget är att det är ytterst brandfarligt med en massa papper i trappuppgången i postfack etc.

Det är förbjudet att ställa något som helst som är brandfarligt i trappuppgången enligt räddningstjänsten.

Om man inte gillar tvånget så vore en intressant linje att höra med räddningstjänsten vad de anser, de kan ju tom förbjuda viss "verksamhet" i trappuppgången.

Dessutom har många äldre föreningar väldigt trångt med utrymme och det borde avsevärt hindra en utryminng eller räddningsinsats.

Två lagar som står mot varandra måste lösas och räddningstjänstens önskemål borde väga ytterst tungt. Tänk er skriverierna om räddningstjänsten efter dödsfall skyller på trångt utrymme, vem vill då har varit ansvarig att sätta upp det eller kräva det.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2008-09-29, 18:33
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Fråga Nackdelar med postboxar och tidningsprenumerationer

Absolut bitar väl värda att beakta i sammanhanget.

Det är också intressant att det inte med ett enda ord någonstans, under de år denna diskussion om postboxar pågått, nämnts något om tidningsutdelare (och reklamutdelare). Varför är det bara "postgubbarna" det är synd om?

I motsats till posten så har bevisligen inte tidingsutdelarna någon som talar för deras bästa.

Ska tidningar fortsätta att delas ut i fack intill lägenhetsdörrarna, med alla de nackdelar detta innebär?

Vad blir konsekvenserna för tidningarna om postboxar införs?
Ger det inte en minskning i antalet prenumerationer av dagstidningar (och kanske även prenumerationer på övriga publikationer)?

Det skulle vara intressant att se någon statistik på detta i de fastigheter där det idag finns postboxar.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #5  
Gammal 2008-09-30, 22:00
dicks avatar
dick dick är inte inloggad
Mega medlem
 
Reg.datum: Aug 2008
Inlägg: 54
Standard

Angående brandäkerheten så får man ha saker i trapphuset om det inte är i vägen eller brandfarligt, och till och med pappersåtervinning kan vara tillåten i plåtkärl i trapphus (fast då möjligen inte i bostadshus). Antagligen är postboxarna brandsäkra, men i trånga trapphus är det knepigt. Det måste vara minst 90 cm fri bredd kvar.

Vad det gäller tidningsprenumerationer så har jag sett att man även där de har fastighetsboxar (i ett alldeles nytt hus) så har varje dörr en lite hållare för morgontidningen. Det är tydligen OK att strunta i tidningsbuden då ja. Märklig värld vi lever i!

I övrigt antar jag att marknadskrafterna reder ut den här frågan. När posten slutar att dela ut så kommer väl CityMail att ta över Postens besvikna kunder bara.

// Dick
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 17:27.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare