Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige
HSB-ledamoten, HSB:s strategi/prioritering, fördelar/nackdelar med att vara med i HSB/Riksbyggen/SBC, utträde, bostadspolitik, kooperativt tänkande, tillvarata/främja medlemmarnas ekonomiska intresse, certifiering, medlemsavgift, etc. Vikten av att påverka bostadsorganisationen! RSS-feed för detta forum om HSB, Riksbyggen, Bostadsrätterna, etc, som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2008-02-28, 16:09
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Tummen upp Yttranderätt enligt HSB Riksförbund

Jag har ställt följande fråga till HSB Riksförbunds förbundsordförande:

Jag undrar vad din åsikt är om jag i egenskap av motionär men inte fullmäktigeledamot ska ha yttranderätt för mina motioner?

Jag vet att det är stämman som tar detta beslut men min mycket viktiga fråga här är specifikt riktad till dig eftersom jag vill ha din syn på saken om vad som är rätt och fel.

Jag förutsätter att du är väl insatt i denna fråga, och vad jag vill veta är alltså din konkreta åsikt som förbundsordförande i HSB Riksförbund, inte vad andra tycker och tänker.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #2  
Gammal 2008-02-28, 16:11
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Tummen upp Svar från HSB Riksförbund


Svar från Kent-Olof Stigh, förbundsordförande HSB Riksförbund

Den fråga du ställer i ditt mail är mycket enkel att svara på. Min principiella inställning till frågan huruvida en motionär som inte är fullmäktigeledamot ska ha yttranderätt på föreningsstämma, när en av denne avgiven motion behandlas, är att vederbörande bör av stämman beviljas yttranderätt. Har man som enskild medlem tagit initiativet att lämna ett välgrundat förslag i en fråga som känns angelägen så är det rimligt att man också får ”tala för sin sak”. Sedan är det ju så, som du själv skriver i ditt mail, att det är den till föreningsstämma samlade fullmäktigegruppen som slutligen avgör frågan om en person som inte själv är utsedd fullmäktige skall få yttra sig eller ej.

Ett överraskande positivt svar.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #3  
Gammal 2008-02-28, 16:14
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Fråga Hur ska en motion behandlas som berör en tidigare punkt i dagordningen?

Mitt svar med följdfrågor till HSB Riksförbund:

Om du väljs till mötesordförande på HSB Malmös årsstämma, vilket jag personligen hoppas, så hoppas jag också att du informerar stämman om din ståndpunkt i denna fråga innan stämman går till beslut om vem som ska få yttranderätt.

Det är ju också stadgegruppens förslag inom HSB Malmö att det ska föras in i stadgarna att en motionär ska ha yttrande- och förslagsrätt (och ingen tycks ha haft invändningar mot detta). Så det skulle kännas rätt märkligt om stämman gick emot detta stadgeförslag (som säkert kommer att antas mer eller mindre i sin helhet), även om stadgeändringsförslaget inte hunnit antas till årsstämman.

Men sedan uppstår per automatik en aning svårare fråga.
En motion som behandlar en av de föregående punkterna i dagordningen, hur ska denna hanteras?

Jag vet att olika styrelser/mötesordförande agerar olika, likväl som att samma styrelse/mötesordförande hanterar frågan olika beroende på vem som ställt motionen (och ibland t.o.m. beroende på vad motionen handlar om).

Detta är inte direkt reglerat i lagen (och förmodligen inte heller i någon förenings stadgar) så det blir upp till var och en att göra en personlig bedömning från fall till fall, vilket ofrånkomligen skapar diverse problem.

Men hur tycker du, som förbundsordförande (och ev. kommande mötesordförande på HSB Malmös årsstämma), att detta ska hanteras?
Ska den medlem som skrivit motionen (i detta specifika fall jag, som enskild medlem, men frågan skulle kunna utvecklas i vissa delar till en motion från en fullmäktigeledamot) få yttra sig och delvis behandla sin motion under denna tidigare punkt i dagordningen som är direkt avhängig motionärens motion?

Exempel.
Jag skriver en motion om hur arvodet till en styrelsesuppleant ska beräknas med förslag på nivå. Punkten om styrelsesuppleanten behandlas som vanligt i dagordningen, men när man kommer till dagordningens sista punkt, behandling av motioner, så kan min motion inte behandlas eftersom arvodet för styrelsesuppleanten redan behandlats och spikats.

Eftersom motionerna alltid ligger sist i dagordningen så kommer mina motioner som berör punkter i dagordningen därför aldrig någonsin att kunna behandlas, om inte motioner av denna typ kan flyttas upp i dagordningen till tillhörande punkt.

Notera att detta bara var ett enkelt exempel. Det kan röra sig om betydligt mer avancerade och viktiga frågor, så det är mer principen jag är ute efter, enligt hur du ser på saken.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #4  
Gammal 2008-02-28, 16:15
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Cool Svar från HSB Riksförbund

Svar från Kent-Olof Stigh, förbundsordförande HSB Riksförbund

När styrelsen kallar till föreningsstämma skall den också ange förslag till dagordning för stämman. Denna dagordning skall givetvis innehålla samtliga de ärenden som enligt lag och/eller stadgar skall tas upp på stämman. Det är dock inget oeftergivligt krav att dessa ärenden måste tas upp i den ordning som de är uppräknade i lagen/stadgarna, utan stämman har frihet att behandla ärendena i den ordning som är mest ändamålsenligt för att stämman skall kunna genomföras så effektivt som möjligt.

Om det inför en stämma inkommer motion/motioner som innefattar förslag som har, eller i vart fall kan förväntas ha, inverkan på ärenden vilka enligt vad nyss sagts skall tas upp på stämman, kan det vara lämpligt att dessa motioner behandlas först, detta får avgöras från fall till fall. Det är dock givetvis så att det slutligen är stämman som avgör i vilken ordning ärenden skall behandlas och detta sker ju inledningsvis under punkten; Fastställande av dagordning. Om det senare under stämmans gång skulle visa sig att det finns skäl att ändra i den dagordning som inledningsvis fastställts av stämman, finns det inget som hindrar att stämman gör erforderliga justeringar i dagordningen.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #5  
Gammal 2008-02-28, 16:18
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Fråga Hur/när kan dagordning ändras?

Min följdfråga till HSB Riksförbund:

Jo, det du säger låter bra i teorin. Men som en av de i Sverige med mest erfarenhet inom detta område (bl.a. pga av att jag prövat gränserna) så ser jag haken i det hela.

Dels så är tolkningarna av om man får ändra dagordningen varierande
- från mötesordförande/styrelse till mötesordförande/styrelse och
- från tillfälle till tillfälle och dessutom
- till och med beroende på vem som önskar ändring av dagordningen.
Det är en extremt subjektiv bedömning. Jag vet att man kan ändra dagordningen, och det är jättebra att du känner till detta, men det hjälper inte medlemmarna i t.ex. min brf - eller fullmäktigeledamöterna i HSB Malmö - särskilt mycket när HSB Malmö bryter mot lagen och hävdar motsatsen.

Det finns inget i stadgar eller lagar som talar om på vilket sätt man får ändra dagordningen, varken i de fall föreningen har en punkt i stadgarna för beslut om dagordning eller om föreningen inte har detta. Och det finns inget i lag eller några stadgar (normalt sett) om ifall man kan ändra dagordningen efter att beslut tagits (under punkten för detta) om ändring av dagordningen (eller på vilket sätt). Det blir därför upp till var och en vid varje tillfälle att göra sin personliga bedömning om vad som ska gälla för regelverk i denna specifika fråga om dagordningen.

Men det viktigaste i just denna fråga är att ditt resonemang inte håller riktigt pga en enda sak, och det är att jag som enskild medlem inte har yttranderätt förrän i bästa fall till dess att mina motioner behandlas. Jag kan alltså inte gå in någonstans i dagordningen och förklara varför beslut inte kan tas för aktuell punkt förrän min motion behandlats (alternativ att min motion behandlas parallellt).

Jag är inte precis någon vekling när det gäller att ställa mig upp på en stämma och tala för mig, men inte ens jag skulle bryta stämman för att föreslå ändring av dagordningen, inte minst eftersom jag vet hur styrelsen för HSB Malmö kommer att bemöta detta.

Du fanns inte med i HSB Malmös röstlängd för årsstämman 2007, men jag känner ju till att du var närvarande och då såg du själv ett konkret exempel på detta problem. En motion föll bort enbart pga att den redan behandlats tidigare i dagordningen.

Det är kanske lätt att svara på detta med att det är klart att jag får yttra mig på stämman och förklara varför jag vill att min motion ska behandlas i samband med eller före en viss punkt i dagordningen. Men här skiljer sig teorin från verkligheten en hel del. HSB Malmös styrelse har redan klargjort att de inte vill att jag ska få yttranderätt till mina motioner. Knappast troligt att de då heller vill ge mig möjlighet att placera mina motioner rätt. Jag skulle t.o.m. vilja uttrycka det som att HSB Malmös styrelse kommer att göra allt som står i dess makt för att förhindra att vissa av mina motioner landar rätt (i rent egenintresse av styrelsen, eftersom det handlar om styrelsens arvode). HSB Malmös styrelse har också med all önskvärd tydlighet klargjort att de inte kommer att diskutera någon motion med någon medlem, så de visar tydligt att de inte bryr sig om vad motionärer tycker, tänker, vill eller önskar.

Av alla de åtskilliga tusentals sidor jag skrivit om bostadsrätter så är denna fråga en av de viktigaste. Inte för att det kanske inträffar särskilt ofta att en motion står i konflikt med dagordningen, men det är en demokratisk principsak. En av de oändligt många luckorna i lagarna och stadgarna för bostadsrätter/bostadsrättsorganisationer gör att det emellanåt uppstår problem här som inte borde få förekomma i en demokratisk organisation.

Inte ens bland de 178 motioner jag skrivit till HSB Malmös årsstämma finns det särskilt många motioner som står i konflikt med dagordningen. Jag kommer inte ihåg exakt men jag tror det är fem-sex motioner, varav de flesta handlar om arvoden till valberedning/styrelse/styrelsesuppleant. Dessa motioner är dock aldrig någonsin genomförbara med dagens system.

Men om jag förstått dig rätt så kommer i alla fall du att göra vad du kan från din sida för att motionerna som berör tidigare punkter i dagordningen på HSB Malmös årsstämma 2008 behandlas på rätt ställe under HSB Malmös årsstämma?Ännu inget svar från HSB Riksförbund på ovanstående
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #6  
Gammal 2008-03-22, 17:16
Tommy Tommy är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Lund
Inlägg: 25
Fråga Varför ska någon bestämma om motionär har rätt att yttra sig?

Jag föstår inte detta riktigt.
Så det gäller olika regler inom HSB? Eller tolkar man reglerna olika inom HSB?

Hur kan en HSB-förening hävda som HSB Malmö att en motionär inte ska få yttranderätt? Det är ju för jä#¤!gt!

Även om fullmäktigeledamöterna kör över styrelsen för HSB Malmö på den kommande årsstämman så kan man fråga sig om det överhuvudtaget ska finnas en möjlighet för någon att neka en motionär yttranderätt.

Vad är HSB för en hemsk organisation egentligen?
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 13:51.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2020.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare