Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Bostadsrättsforum
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Bostadsrättsforum
Sveriges största och bästa samlingsplats för bostadsrättshavare! Syftet med detta forum är att värna om bostadsrättshavarnas intressen och utveckla/förbättra bostadsförhållanden för dem som bor i bostadsrätt, öka engagemanget samt att fungera som styrelsestöd och bistå med hjälp till övriga förtroendevalda i föreningen. Hur fungerar det i din brf? Vad är bra/dåligt? Vilken information önskar du? Vad behöver du hjälp med? Genom att uppmärksamma de problem och frågeställningar som finns i brf:ar kan vi alla påverka i riktning mot en bättre boendemiljö. Dela med dig av Dina kunskaper och erfarenheter! Läs FAQ för att lära dig mer om alla funktioner/finesser i detta forum! De 10 senaste inläggen. Frågor om forumets användning; Brf gästbok RSS-feed för detta forum med de senaste trådarna som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!
                            Skriv motioner!

Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2014-02-05, 18:01
andresthlm andresthlm är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: Jan 2012
Inlägg: 2
Fråga Suppleantens roll i styrelsen? Vi är väldigt oense i styrelsen, hjälp!!

Det råder delade meningar i vår styrelse kring frågan om suppleantens roll som ersättare och beslutsförheten i styrelsen. Frågan är under förra veckan även ställd till "Bostadsrätterna".
Det en ledamot ställer sig emot vid det tillfället suppleanten/er som träder in som ersättare för en ordinarie ledamot och hävdar att fortfarande i den juridiska meningen är kvarstår som suppleant med andra ord inte som ordinarie ledamot med samma befogenheter och ansvar.
Situationen i styrelsen är något komplicerad, i våra stadgar står det att ledamöterna ska bestå av minst 5 högst 7 och för tillfället har 3 ordinarie ledamöter avgått och vi är endast 4 ordinarie ledamöter kvar och vi kallar därefter 2 suppleanter till våra styrelsemöten och träder in på styrelsemötet ersättare och per automatik på mötet blir likställd som en ordinarie ledamot.
Ledamoten som sätter sig emot detta skriver detta i ett mejl som jag inte vet hur jag ska bemöta, läs nedan:

= = = =

Brf xxx har för tillfället ingen styrelse varpå beslut tagna efter att xxx, xxx, xxx avgick inte är giltigt tagna och skall därför inte tas hänsyn till. Ja vi är fortfarande 4 ledamöter och tre suppleanter.

Stadgarna 18§ säger dock klart och tydligt att styrelsen skall bestå av minst 5 och högst 7 ledamöter. Detta är inte alls svårtolkat. Är vi bara fyra så har vi ingen styrelse. Detsamma gäller om alla utom en avgår. En ensam ledamot utgör ingen styrelse.

Nu är säkert någon kreativ och tänker att suppleanterna är beslutsför. Ja det stämmer om vi har en styrelse med minst 5 ledamöter och någon ledamot uteblir från ett styrelsemöte. Suppleanter är och förblir endast suppleanter. De är aldrig en ledamot. Blanda inte ihop detta med att de kan vara ersättare och beslutsför på det specifika styrelsemötet.

förtsätter...

20§ Styrelsen är beslutför när antalet närvarande ledamöter vid sammanträdet överstiger hälften av
samtliga ledamöter. ... För giltigt beslut erfordras enhällighet när för beslutförhet minsta antalet ledamöter är närvarande.

Då vi saknar styrelse är vi inte beslutsför. Suppleanter är inte ledamöter.
Om ni ändå envisas med att hävda annat så är jag den 4:e ledamoten som kommer säga nej till förslag till styrelsebeslut (i likhet med erat agerande under året) varpå enhällighet uteblir bland kvarvarande ledamöter och giltigt beslut uteblir.

= = =

Jag behöver nu ni er hjälp i frågan hur jag ska hantera detta, vad och hur ska man svara ledamoten och hur vi kommer vidare. Tacksam för era kloka svar och eventuella hänvisningar vart jag kan hitta korrekt information för att motbevisa vad som påstås från denne person.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2014-02-05, 20:26
tette tette är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: uppland
Inlägg: 1 895
Standard extrastämma

Om 3 ordinarie styrelseledamöter avgår uppfattas det nog som att något är galet?
Om det inte bara är någon månad till stämman, tror jag det bästa för föreningen är att kalla till extra stämma o välja ny styrelse.
Kanske tillochmed att föreslå mindre antal ledamöter till styrelsen.
7 ordinarie verkar mycket.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2014-02-05, 20:31
Harald Harald är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Mar 2008
Ort: Göteborg
Inlägg: 3 316
Standard

Nej detta är fel. Ni är utanför mötet 4 ledamöter och 2 suppleanter. Alla kallas till varje möte. Mötet börjar med att klargöra "tjänstgörande ledamöter", alltså sätta suppleanter på frånvarande ledamöters platser.

Suppleant Anders går in för Greta, och Suppleant Malin går in för Thomas. För detta till protokollet.

Nu är ni 6 fullvärdiga ledamöter. Enligt stadga skall ni vara minst 5 (tjeck!), och för att vara beslutsföra skall alla vara eniga om ni endast är hälften (3 st. nu i ert fall).

En suppleant blir fullvärdig ledamot varje möte, om mötet så beslutar i början. Ingen skillnad görs för att stämman valt in denne som suppleant, ni i styrelsen använder ju er av suppleanterna precis som stämman velat.

Hade stämman inte velat att suppleanterna Anders och Malin skulle kunna fatta beslut i egenskap av ledamot på styrelsemöte, så hade inte stämman valt in dessa över huvud taget.

Alternativ:

Detta kötthuvud till gruskastande idiot, som uppenbarligen vill sabotera styrelsens arbete, skall omgående plockas bort ur styrelsen. Sammankalla en extra stämma, skriv öppet till medlemmarna exakt varför ni vill att stämman avsätter denna kanalje, och passa samtidigt på att begära att suppleanterna väljs in som permanenta ledamöter nu när tre st. sådana saknas.

Man kan inte bedriva seriös verksamhet med den här typen av människor i styrelsen.

Puts. Väck.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2014-02-05, 23:15
beko beko är inte inloggad
Tera-medlem
 
Reg.datum: May 2013
Ort: Stockholm
Inlägg: 107
Standard Trådskaparen ville ha motbevis

Jag tror Haralds svar är rätt men kanske inte den hjälp som trådskaparen tänkte sig.
Svaret är trots allt bara påståenden från en anonym användare på ett forum utan hänvisning till rättskälla.
Det är ett problem att lagtexten inte ger tydligt stöd för det Harald skriver.

Citat från trådskaparen:
"20§ Styrelsen är beslutför när antalet närvarande ledamöter vid sammanträdet överstiger hälften av samtliga ledamöter"
Meningen ovan borde vara tydligare formulerad alternativt kompletterad med t ex:
"Med ledamot avses i detta sammanhang vald ledamot alternativt en ersättande suppleant".

Problemet är att bevisa att det är underförstått att ordet ledamot ibland även kan betyda ersättande suppleant.
Eftersom det i lagen inte är tydligt skrivet om suppleantens roll är det naturligt att en läskunnig person motsätter sig att en suppleant ska jämställas med ledamot.

Jag tror jag har läst i juridisk litteratur om bostadsrätter och styrelsearbete att det ska gå till som Harald beskriver men det är språkligt logiskt att argumentera emot och hävda att en suppleant inte är ledamot när lagen eller stadgan hänvisar till ledamot.
Trådskaparen behöver något som kan fungera övertygande och det är knappast påståenden från anonyma internetanvändare.
Det som skulle behövas är hänvisning till rättskälla som stöder våra påståenden.
Kanske något är skrivet i lagens förarbeten om någon vet?
Svara med citat
  #5  
Gammal 2014-02-06, 00:35
Borättexperten Borättexperten är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: Lund
Inlägg: 519
Granskning Suppleanter är ersättare på riktigt

Jag håller faktiskt med om att lagar och stadgar tyvärr ger visst utrymme för olika tolkningar, det är inte riktigt solklart. Så här ser jag det:

Föreningens stadgar: "styrelsen skall bestå av minst 5 och högst 7 ledamöter"
Det betyder att man på stämman ska välja 5, 6 eller 7 ordinarie ledamöter.
Stämman hade tydligen valt 7 ledamöter.
Dessutom har det tydligen valts 3 suppleanter.

Därefter händer det saker, som vanligt, vilket innebär att 3 ordinarie avgått eller lämnat föreningen.
I det läget borde allt fortfarande vara frid och fröjd, eftersom föreningen har 3 suppleanter, som alltså kan ersätta de 3 ordinarie som fallit ifrån. Det är ju själva poängen med suppleanter!

Så här skriver Bolagsverket på sin hemsida:
"En styrelsesuppleant ska ersätta en ordinarie styrelseledamot om han eller hon avgår, entledigas, avlider, förlorar behörighet eller vid sjukdom eller annan frånvaro..."
"När styrelsesuppleanten ersätter en styrelseledamot har personen samma ställning och ansvar som andra styrelseledamöter."

Även om man inte haft suppleanter, eller att t ex ingen suppleant kan närvara, så är styrelsen fortfarande beslutsför. Denna styrelsen är nämligen beslutsför om mer än hälften är närvarande på styrelsemötet. Hälften av vadå? Hälften av de ursprungliga 7 naturligtvis!

Alltså, i denna styrelse måste man vara åtminstone 4 närvarande röstberättigade för att kunna fatta beslut. (Och det kan i extremfallet alltså vara 1 ordinarie + 3 suppleanter!) Men då måste man å andra sidan vara eniga. Är man däremot 5 närvarande räcker det med vanligt majoritetsbeslut, alltså 3 röster för ett beslut! (Lite ologisk kan tyckas, men så är det.) Är ni 6 närvarande (4 ord + 2 suppl) bör det vara minst 4 som röstar för ett beslut, eller (vilket man bör undvika) 3 röster + ordf utslagsröst.

__________________
Mer information om bostadsrättsfrågor hittar du på Borättupplysning.se

Senast redigerad av Borättexperten: 2014-02-06 klockan 01:05.
Svara med citat
  #6  
Gammal 2014-02-06, 10:25
Harald Harald är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Mar 2008
Ort: Göteborg
Inlägg: 3 316
Standard

Citat:
Jag tror Haralds svar är rätt men kanske inte den hjälp som trådskaparen tänkte sig.
Svaret är trots allt bara påståenden från en anonym användare på ett forum utan hänvisning till rättskälla.
Jag tycker man måste fundera på vad man skall lägga energi på. Ska man engagera sig i att övertyga denne ledamot om att den har fel? Eller ska man ifrågasätta vad ledamoten vill över huvud taget med sin inställning?

Ledamoten uttrycker:

Citat:
Om ni ändå envisas med att hävda annat så är jag den 4:e ledamoten som kommer säga nej till förslag till styrelsebeslut (i likhet med erat agerande under året) varpå enhällighet uteblir bland kvarvarande ledamöter och giltigt beslut uteblir.
Och TS frågar:

Citat:
Jag behöver nu ni er hjälp i frågan hur jag ska hantera detta, vad och hur ska man svara ledamoten och hur vi kommer vidare.
Svaret kan då endast bli, att denne ledamot måste bort! För varför ska vi ha en ledamot som försöker lägga krokben för arbetet i styrelsen? Vad kommer nästa "invändning" från denne bli?

Nä, enklast och korrekt, är att "runda frågan", och helt enkelt lyfta bort denne femtekollonnare omedelbums!
Svara med citat
  #7  
Gammal 2014-02-08, 12:22
beko beko är inte inloggad
Tera-medlem
 
Reg.datum: May 2013
Ort: Stockholm
Inlägg: 107
Standard Svara sakligt på frågan som ställdes och utelämna onödiga tillmälen om motparten

Harald skrev:
"Ska man engagera sig i att övertyga denne ledamot om att den har fel?"

Det här är ett diskussionsforum och tråden har rubrik med befogad fråga.
Fler personer kommer att hitta till tråden och undra samma sak.
Då är det bra att övertyga alla läsare om varför (och när) ordet suppleant är synonymt med ordet ledamot i en stadga.


Harald skrev:
"Eller ska man ifrågasätta vad ledamoten vill över huvud taget med sin inställning?"

Det kan man ifrågasätta men det är inte samma sak som att (med informationen som har framgått av tråden) tvärsäkert fastställa att han är den sämsta ledamoten som ska bort.
Du uppmanar styrelsen att skriva ett öppet för att motivera varför övriga styrelsen vill avsätta "denna kanalje".
I ett sådant brevutskick bör även "kanaljen" erbjudas att redogöra för sin ståndpunkt och försvara sitt agerande?
När ledamoten i sitt mejl skrev "i likhet med erat agerande under året" så vet vi inte vad han menade, hur trådskaparen och övriga styrelsen har agerat under året.
Övriga styrelsen kan ha gjort liknande eller ännu värre saker.

Ledamoten kanske är fullständigt övertygad om att hans åsikt om ledamöter och suppleanter är korrekt, vilket är förståeligt som jag nämnde tidigare.
När man är helt övertygad om att den egna åsikten är den korrekta innebär det självklart en frustration över att de övriga inte vill respektera reglerna.
Då försökte han sätta press på styrelsen med att hota med att säga nej till styrelsebeslut.
Det är naturligtvis inte bra men det är som sagt inte självklart att den ledamoten är den värsta i styrelsen eftersom vi inte känner till övriga konflikter och ageranden från ledamöterna.

Harald, du är snabb på att döma efter att ha tagit del av omständigheterna från ena parten och drämmer då till med tillmälen som kötthuvud, kanalje, femtekollonnare och gruskastande idiot.
Det är tur att vi har ett system i våra domstolar som är annorlunda än ditt onyanserade sätt att döma.
I domstol lyssnar man noggrant in alla parters redogörelser innan man tar ställning till vem som har mest rätt.
Den möjligheten har vi inte här i ett anonymt forum men vi kan vara lite mer ödmjuka inför det faktum att vi inte känner till alla omständigheter och därför inte heller kan dra dina långtgående slutsatser över vem som är den värsta idioten.
Svara med citat
  #8  
Gammal 2014-02-08, 22:21
Harald Harald är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Mar 2008
Ort: Göteborg
Inlägg: 3 316
Standard

Oavsett hur dåligt insatta eller engagerade en styrelse är, så är krav 1 på listan att själva styrelsearbetet måste fungera. Beslut måste kunna tas, allt annat är faktiskt sekundärt.

Felaktiga beslut kan många gånger rättas till, och en styrelse som uppenbarligen återkommande fattar knasiga beslut, blir utbytt av stämman. Bra så långt.

Men om inga beslut tas? Detta är livsfarligt för vilket företag eller bostadsrättsförening som helst.

Denne ledamot (eller kanalje eller kötthuvud osv) har ju inget intresse i att LÖSA det problemet. Har han föreslagit fyllnadsval? Har han krävt extra stämma? Nej, han har endast satt sig på tvären, och förklarat för övriga ledamöter, att nu kan inga beslut tas, och jag kommer hindra er om ni försöker.

Denne komplette idiot har ingenting med medlemmarnas investerade pengar och trygga hem att göra. Övriga ledamöter är skyldiga att informera uppdragsgivaren (medlemmarna) hur denne ledamot agerar.

Puts. Och väck.
Svara med citat
  #9  
Gammal 2014-02-09, 00:44
Adde Adde är inte inloggad
Giga-medlem
 
Reg.datum: Jun 2012
Inlägg: 79
Standard

Nu har vi inte fått någon beskrivning vad ledamoten anser att man ska göra, av mailet att döma så anser personen att föreningen inte har en giltig styrelse. Men mailet citeras inte i sin helhet och vi har heller inte hört något om vad ledamoten har sagt tidigare (till exempel förslag på fyllnadsval).
Den ursprungliga frågeställaren har heller inte förklarat varför det inte är aktuellt med fyllnadsval, utan att det är av vikt att reda ut om det går att fortsätta med nuvarande styrelse med endast 4 ordinarie.

I vilket fall som helst, vad kan vara enklare än att sammankalla en extrastämma och fylla på styrelsen?

Jag instämmer för övrigt i tidigare trådskrivares synpunkt, att Harald dömer för snabbt.

Mvh,
Adde
Svara med citat
  #10  
Gammal 2014-02-09, 15:10
Tomass avatar
Tomas Tomas är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: May 2012
Inlägg: 273
Standard Lagen för styrelseledamöter gäller även suppleanter i "tillämpliga delar"

Citat:
Ursprungligen skrivet av andresthlm Visa inlägg
Jag behöver nu ni er hjälp i frågan hur jag ska hantera detta, vad och hur ska man svara ledamoten och hur vi kommer vidare. Tacksam för era kloka svar och eventuella hänvisningar vart jag kan hitta korrekt information för att motbevisa vad som påstås från denne person.
Några relevanta citat från lagtexter:

BRL 9;12
Citat:
Bostadsrättsföreningens ledning
12 § Bestämmelserna om en förenings ledning i 6 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller i fråga om bostadsrättsföreningar ...
LEF 6;1;4
Citat:
Vad som sägs i denna lag om styrelseledamöter ska i tillämpliga delar gälla även suppleanter.
LEF 6;2;2
Citat:
Om en styrelseledamots uppdrag upphör i förtid eller hinder enligt 4 § uppkommer för honom att vara styrelseledamot och det inte finns någon suppleant som kan inträda i hans ställe, ska övriga styrelseledamöter vidta åtgärder för att en ny styrelseledamot tillsätts för den återstående mandattiden ...
Ska ledamoten väljas på föreningsstämma, kan utan hinder av 1 § första stycket valet anstå till nästa ordinarie stämma på vilken styrelseval förrättas, om styrelsen är beslutför med kvarstående ledamöter och suppleanter.
LEF 6;9;1
Citat:
9 § Styrelsen är beslutför, om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter eller det högre antal som föreskrivs i stadgarna är närvarande.
Beslut i ett ärende får dock inte fattas, om inte såvitt möjligt samtliga styrelseledamöter har fått tillfälle att delta i ärendets behandling och erhållit tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet.
Om en styrelseledamot inte kan komma och det finns en suppleant som skall träda in i hans ställe, skall suppleanten ges tillfälle till det...
Enligt LEF 6;1;4 gäller lagen för ledamöter även för suppleanter i "tillämpliga delar".
(men detta hade gärna kunnat uttryckas på ett tydligare sätt, dvs vilka delar som är tillämpliga för suppleanter och vilka delar som inte är tillämpliga...)

Enligt LEF 6;2;2 måste en ny ledamot väljas för att ersätta en avgående ledamot om det inte finns någon suppleant som kan ersätta.
I samma stycke står det också att man kan vänta till ordinarie stämma med att välja ny ledamot om styrelsen är beslutför med kvarstående ledamöter och suppleanter.
När styrelsen är beslutför regleras av LEF 6;9;1.

Enligt LEF 6;9;1 är styrelsen beslutför om mer än hälften av ledamöterna (eller ett högre antal som föreskrivs i stadgarna) är närvarande.
I samma stycke (som handlar om när styrelsen är beslutför) står det att suppleanten kan ersätta en ledamot.
Eftersom det här påpekas att en suppleant kan ersätta en ledamot i samma stycke som det står att styrelsen är beslutför med mer än hälften (eller fler enligt stadgarna) av ledamöterna närvarande, så är det rimligt att tolka det som att detta stycke (LEF 6;9;1) är en "tillämplig del" (enligt LEF 6;1;4) där suppleanter kan likställas med ledamöter.

Enligt stadgarna i den aktuella föreningen är hela antalet ledamöter minst fem (och stadgarna verkar inte föreskriva något högre antal än hälften för att vara beslutsför).
Styrelsen är beslutför om mer än hälften av ledamöterna (eller suppleanterna, enligt LEF 6;1;4 och slutet av den ovan citerade delen från LEF 6;9;1).
Därför bör styrelsen vara beslutför om minst tre (5/2=2,5 < 3) av ledamöterna/suppleanterna är närvarande.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Har möjlighet att bygga nedåt i källare, dock väldigt mycket rör i taket Angis Badrum/badrumsrenovering, Stamrör/stamrörsbyte, Rör/ledningar 6 2013-09-18 14:05
Styrelsesuppleantens roll i styrelsen Mr Magoo Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 1 2011-01-17 17:35
"Hjälp! Styrelsen gör inte sitt jobb" - Årtusendets aprilskämt? stephan Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 4 2008-10-05 16:11Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 20:15.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2023.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare