Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Bostadsrättsforum
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Bostadsrättsforum
Sveriges största och bästa samlingsplats för bostadsrättshavare! Syftet med detta forum är att värna om bostadsrättshavarnas intressen och utveckla/förbättra bostadsförhållanden för dem som bor i bostadsrätt, öka engagemanget samt att fungera som styrelsestöd och bistå med hjälp till övriga förtroendevalda i föreningen. Hur fungerar det i din brf? Vad är bra/dåligt? Vilken information önskar du? Vad behöver du hjälp med? Genom att uppmärksamma de problem och frågeställningar som finns i brf:ar kan vi alla påverka i riktning mot en bättre boendemiljö. Dela med dig av Dina kunskaper och erfarenheter! Läs FAQ för att lära dig mer om alla funktioner/finesser i detta forum! De 10 senaste inläggen. Frågor om forumets användning; Brf gästbok RSS-feed för detta forum med de senaste trådarna som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!
                            Skriv motioner!

Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2013-09-29, 22:10
Silva Silva är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2012
Inlägg: 1 169
Fråga Kommentarer från Anders Mallmén, Håkan Julius, Bob Nilsson Hjort och Ingrid Uggla

Är kommentarer att betrakta som lag?

Jag ställd frågorna nedan till Bolagsverket och fick följande svar.

Hej!

Ditt ärende gällande Styrelseprotokoll, är avslutat.
Mina svar finns under respektive fråga.

Hälsningar

Styrelseprotokoll

Företag, förening eller ärende

I LEF 8 § står det Vid styrelsens sammanträden skall det föras protokoll som undertecknas eller justeras av ordföranden och den ledamot som styrelsen utser till det. Styrelseledamöterna och verkställande direktören har rätt att få avvikande mening antecknad till protokollet. Protokollen skall föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt.

I min förenings stadgar 28 § står det Vid styrelsens sammanträden skall det föras protokoll, som justeras av ordföranden och den ytterligare ledamot, som styrelsen utser. Protokoll skall förvaras på betryggande sätt och skall föras i nummerföljd.

1. Kan medlem i en BRF begära att få en kopia av styrelsens protokoll?

Nej det kan inte medlemmen göra. Styrelseprotokollet är inte offentliga. Varken medlem i föreningen eller utomstående har rätt att ta del av dem.

2. I vilket lagstiftning stå det att medlemmarna inte har rätt att begära att få se styrelsens protokoll?

Det står i 9 kap, 12 § bostadsrättslagen och i 6 kap. 8 § lagen om ekonomiska föreningar, som i vissa delar reglerar även bostasrättsföreningar. I kommentaren till lagen "Lagen om ekonomiska föreningar, En kommentar" av Ander Mallmén och "Bostadsrättslagen En kommentar" av Håkan Julis, Bob Nilsson Hjort och Ingrid Uggla, framgår det.

3. Får styrelsen vägra att lämna styrelsens protokoll till medlem om det inte strider mot lagstiftningen?
4. Kan en föreningsstämma, manipulerad av styrelsen, fatta beslut att styrelseprotokoll inte skall offentliggöras för medlemmarna?

Svar till punkterna 3 och 4: Då protokollen inte är offentliga så har inte medlemmarna rätt att ta del av dem. Styrelsen kan således neka medlem att ta del av styrelseprotokollen. Föreningsstämman kan då inte heller besluta att protokollen från styrelsemöten ska vara offentliga.

Bifogar de sidor ur boken "Bostadsrättslagen, En kommentar". De två första sidorna är inledningen till boken. På sidan tre till fem är det som berör styrelsen och styrelseprotokoll. De understrykningar som finns i texten är inte gjorda nu utan är gjorda sedan tidigare. Hälsningar

Utdrag ur bilagan jag fått från Bolagsverket:
"Styrelseprotokoll är inte offentliga. Det är styrelsen som bestämmer, med iakttagande av sin vårdnadsplikt, om spridningen av protokollen. Varken medlem eller någon utomstående har rätt att få del av protokollen. Revisorerna har dock alltid en rätt att ta del av protokollen eftersom de har att granska verksamheten."

Första meningen och andra meningen är inte det motsägelsefullt? Alltingen är styrelsens protokoll offentliga eller är det inte. Det är inte konstigt att styrelsen kan använda styrelseprotokoll för att kränka en medlem och bryta mot gällande lagstiftningar som det behagar.

Är kommentarer att betrakta som lag?

Senast redigerad av Admin: 2013-10-15 klockan 18:23. Anledning: Rättat stavfel
Svara med citat
  #2  
Gammal 2013-09-30, 00:24
kluringens avatar
kluringen kluringen är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Dec 2009
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 608
Standard

När en formulering i lagtexten inte är entydig tittar man i förarbetena vad som är syftet är med lagen. Domstolar brukar med hjälp av förarbetena tolka och bedöma vad lagen egentligen betyder. Sjukt, men så ser tillämpningen av lagen ut. Boverket hänvisar även till annan litteratur än förarbeten, det tycker jag är fel. Jag skulle nog kräva att de hänvisar till en vägledande dom i frågan.
__________________
Med vänlig hälsning
Svara med citat
  #3  
Gammal 2013-09-30, 09:06
Gusten Gusten är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Nov 2008
Ort: Sundbyberg
Inlägg: 3 575
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Silva Visa inlägg

Är kommentarer att betrakta som lag?
Jag antar att med kommentarer avses boken "Bostadsrättslagen -en kommentar" av Julius m fl.
Man kan ibland i domstolsinlagor se att juristerna hänvisar till vad som står i juridisk litteratur om en viss fråga.
Tydlig lag, förarbeten eller rättspraxis är förstås att föredra, men även juridisk litteratur på området räknas som sk rättskälla.
Man kanske kan tycka att Bolagsverket borde varit mindre tvärsäkra när man bara använder boken som rättskälla.

Kan hålla med om det Harald skrev i en annan tråd igår, att rättsläget är osäkert och skulle behöva prövas i domstol för att få klart besked.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2013-09-30, 09:55
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
OBS! OBS! OBS! Bolagsverket har med 100% säkerhet fel !!!

Bolagsverket svarar;
Citat:
Ursprungligen skrivet av Helen_Westman Visa inlägg
Då protokollen inte är offentliga så har inte medlemmarna rätt att ta del av dem. Styrelsen kan således neka medlem att ta del av styrelseprotokollen. Föreningsstämman kan då inte heller besluta att protokollen från styrelsemöten ska vara offentliga.
Det är allvarligt när bolagsverket uppger något som är i direkt strid med lagen och där rättsläget definitivt inte är osäkert.

Vem på bolagsverket är det som givit dig detta vansinniga svar?

Självfallet kan föreningsstämman besluta att styrelseprotokollen ska vara offentliga. Det finns ingen kunnig inom området som någonsin hävdat något annat (även om HSB ibland med retorik försöker ge sken av att styrelsen står över föreningens högsta beslutande organ).

Det enda som är osäkert här är om föreningsstämman kan bestämma att alla delar av styrelseprotokollen ska vara offentliga. Jag hävdar att det inte är möjligt, men det finns ingen direkt lag eller rättsfall att vila min åsikt på. Dock ser jag inte hur en föreningsstämma ska kunna besluta att känslig information om enskilda medlemmar ska offentliggöras, vilket därmed kan kränka den personliga integriteten.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Silva Visa inlägg
Första meningen och andra meningen är inte det motsägelsefullt? Alltingen är styrelsens protokoll offentliga eller är det inte.
Du har helt rätt. Det är motsägelsefullt och det är inte bara bolagsverket som bevisar sitt eget feltänk genom att uttala sig på detta sätt. Alla bostadsorganisationer är emot öppenhet och uttalar sig på på samma sätt som bolagsverket.


Vad gäller hänvisningar till ovanstående nämnda författare måste man vara införstådd med att en hel del av vad de skrivit är personligt tyckande. Det blir inte bra när rättsvårdande instanser förlitar sig till detta tyckande istället för till regelverk, förarbeten och rättsfall.

Men detta visar också på hur farligt vi lever i ett land med okunniga domstolar som i alltför stora delar saknar kompetens för att avgöra rättsfall där lagen inte är tydlig/entydig.


Se även;
Offentliga styrelseprotokoll - Sanningen! Anders Mallmén, Håkan Julius, Ingrid Uggla - Faktabanken

Bolagsverkets syn på stadgar om öppna styrelseprotokoll i brf
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2013-12-01 klockan 15:11.
Svara med citat
  #5  
Gammal 2013-09-30, 11:04
Gusten Gusten är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Nov 2008
Ort: Sundbyberg
Inlägg: 3 575
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
Det enda som är osäkert här är om föreningsstämman kan bestämma att alla delar av styrelseprotokollen ska vara offentliga. Jag hävdar att det inte är möjligt, men det finns ingen direkt lag eller rättsfall att vila min åsikt på. Dock ser jag inte hur en föreningsstämma ska kunna besluta att känslig information om enskilda medlemmar ska offentliggöras, vilket därmed kan kränka den personliga integriteten.
Jag antar att du därmed menar att en stadgebestämmelse om att helt ocensurerade styrelseprotokoll ska vara offentliga, strider mot lagen.

Senast redigerad av Admin: 2013-10-15 klockan 11:27. Anledning: Rättat felaktig tagg
Svara med citat
  #6  
Gammal 2013-09-30, 11:50
Silva Silva är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2012
Inlägg: 1 169
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg

Vem på bolagsverket är det som givit dig detta vansinniga svar?Den som gav mig detta svar var Helen Westman
_____________________________________________
Helen Westman
Juridikassistent
Telefon direkt: 060-18 44 02, Mobil: 076-115 86 61

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, Telefon: 0771-670 670
bolagsverket@bolagsverket.se - http://www.bolagsverket.se


Nedan är det andra mejlet jag fått
från en annan handläggare på Bolagsverket med svar på samma frågor.

Hej!

I 9 kap. 12 § i bostadsrättslag framgår att 6 kap. i föreningslagen ska tillämpas gällande bostadsrättsföreningens ledning. Av kommentaren till 6 kap. 8 § föreningslagen framgår följande: "Styrelseprotokoll är inte offentliga. Varken en medlem av föreningen eller utomstående har rätt att få del av dem. Styrelsen bestämmer med iakttagande av sin vårdnadsplikt om spridningen av protokollen. Revisorerna har dock alltid rätt att ta del av protokollen, som de ju skall granska" För att svara på dina frågor så kan en medlem självklart begära att få se protokollen, men en medlem har inte rätt att få se dem. Det är styrelsen som gör den bedömningen. Att frågan sedan tagits upp på en stämma tycker jag inte ändrar bedömningen, då det fortfarande är styrelsen som ska göra bedömningen om styrelseprotokollen ska lämnas ut eller inte. Som nämns i kommentaren får dock en revisor granska styrelseprotokollen. Detsamma torde gälla en särskild granskare som du kan läsa mer om i 9 kap. 26 § bostadsrättslagen och i 8 kap. 17 § föreningslagen.

Med vänlig hälsning
Fredrik Qvist
Team 1
________________________________________________
Bolagsverket, 851 81 Sundsvall (Besökare: Stuvarvägen 21)
Telefon: 0771-670 670, Fax: 060-12 98 40
bolagsverket@bolagsverket.se - http://www.bolagsverket.se

Senast redigerad av Silva: 2013-09-30 klockan 16:31.
Svara med citat
  #7  
Gammal 2013-09-30, 11:52
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Glad Offentliga styrelseprotokoll, men inte till 100%

Citat:
Ursprungligen skrivet av Gusten Visa inlägg
Jag antar att du därmed menar att en stadgebestämmelse om att helt ocensurerade styrelseprotokoll ska vara offentliga, strider mot lagen.
Ja, det är min absoluta övertygelse att helt ocensurerade styrelseprotokoll som offentliggörs strider mot lagen i de fall styrelseprotokollen innehåller information som kan uppfattas som kränkande (t.ex. betalningssvårigheter)
.

Sedan är det alltid en tolkningsfråga vad som kan anses kränkande för den personliga integriteten.

Så länge detta inte prövats i domstol, upp till HD, är det ingen som kan säga detta med säkerhet. Men det skulle förvåna mig oerhört mycket om inte HD skulle komma till samma slutsats.

Jag vet att det förekommer offentliga styrelseprotokoll, utan någon som helst censur. Men så länge ingen opponerar sig så står det ju fritt att bryta mot lagen.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2013-09-30 klockan 12:18.
Svara med citat
  #8  
Gammal 2013-09-30, 12:06
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
OBS! OBS! OBS! Att kunna läsa/tolka lag och förarbeten

Citat:
Ursprungligen skrivet av Fredrik Qvist Visa inlägg
Av kommentaren till 6 kap. 8 § föreningslagen framgår följande: "Styrelseprotokoll är inte offentliga. Varken en medlem av föreningen eller utomstående har rätt att få del av dem. Styrelsen bestämmer med iakttagande av sin vårdnadsplikt om spridningen av protokollen."
Alltså framgår det inte av kommentaren att föreningens högsta beslutande organ inte har rätt att besluta att styrelseprotokollen ska vara offentliga.
Det är en fördel om man behärskar att läsa lagtexter och kommentarer innan man yttrar sig.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Fredrik Qvist Visa inlägg
För att svara på dina frågor så kan en medlem självklart begära att få se protokollen, men en medlem har inte rätt att få se dem. Det är styrelsen som gör den bedömningen.
Vet inte vem Fredrik Qvist är på bolagsverket, men han har i alla fall inget att grunda sina åsikter på att stämman inte kan besluta om offentliga styrelseprotokoll.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Fredrik Qvist Visa inlägg
Att frågan sedan tagits upp på en stämma tycker jag inte ändrar bedömningen, då det fortfarande är styrelsen som ska göra bedömningen om styrelseprotokollen ska lämnas ut eller inte.
Fredrik Qvist har tråkigt nog låtit sig påverkas av grundlösa åsikter från bostadsorganisationer i stället för att grunda sig på vad lagen (med tillhörande kommentarer) säger.
Att han tycker att föreningens högsta beslutande organ inte har rätt att ta beslut saknar rättslig grund
.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2013-11-30 klockan 20:19.
Svara med citat
  #9  
Gammal 2013-09-30, 12:31
Gusten Gusten är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Nov 2008
Ort: Sundbyberg
Inlägg: 3 575
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
Ja, det är min absoluta övertygelse att helt ocensurerade styrelseprotokoll som offentliggörs strider mot lagen i de fall styrelseprotokollen innehåller information som kan uppfattas som kränkande (t.ex. betalningssvårigheter).
Det skulle alltså innebära, att i en stadgebestämmelse om offentliga styrelseprotokoll ska det
stå i bestämmelsen att eventuella känsliga uppgifter ska censureras bort innan styrelseprotokollet publiceras?
Svara med citat
  #10  
Gammal 2013-09-30, 12:48
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Glad Stadgetext för brf om offentliga styrelseprotokoll

Citat:
Ursprungligen skrivet av Gusten Visa inlägg
Det skulle alltså innebära, att i en stadgebestämmelse om offentliga styrelseprotokoll ska det stå i bestämmelsen att eventuella känsliga uppgifter ska censureras bort innan styrelseprotokollet publiceras?
Om man för in i stadgarna för en brf att styrelseprotokollen ska vara offentliga vill jag nog säga att det är en absolut fördel om man förtydligar att känsliga uppgifter inte ska offentliggöras. Detta tillsammans med en så tydlig definition som möjligt av vad känsliga uppgifter innebär (denna text förändrar inte regelverket på något sätt, men sätter ribban för föreningen/styrelsen och gör så att alla vet vad som gäller).

Det ska också kompletteras i stadgarna att varje medlem har rätt att snarast erhålla utdrag om vad som skrivits om medlemmen i styrelseprotokoll.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2013-09-30 klockan 14:19.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Offentliga styrelseprotokoll - Sanningen! Håkan Julius, Ingrid Uggla, Anders Mallmén Admin Faktabanken 0 2013-10-18 20:46
Caroli och Nilsson (HSB Malmö) om jämnt och ojämnt misteln Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 6 2012-07-17 10:51Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 09:34.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2023.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare