Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige
HSB-ledamoten, HSB:s strategi/prioritering, fördelar/nackdelar med att vara med i HSB/Riksbyggen/SBC, utträde, bostadspolitik, kooperativt tänkande, tillvarata/främja medlemmarnas ekonomiska intresse, certifiering, medlemsavgift, etc. Vikten av att påverka bostadsorganisationen! RSS-feed för detta forum om HSB, Riksbyggen, Bostadsrätterna, etc, som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2013-09-19, 20:39
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
OBS! OBS! OBS! HSB styr över autonoma brf:ar - tvingar brf:ar till 2011 års normalstadgar

På HSB Riksförbunds interna sidor skriver Eva Sörqvist;

Övergångsbestämmelser till antagande av 2011 års stadgar

Från och med den 1 januari 2013 gäller som huvudregel att bostadsrättsföreningar som önskar anta nya stadgar ska anta HSB normalstadgar från 2011.

Två undantag finns i form av övergångsbestämmelser.

HSB Riksförbunds styrelse har beslutat att anpassningar får göras i enstaka paragrafer i 2003 års normalstadgar under förutsättning att § 38 (§ 28 i korta normalstadgar) i stadgarna tas bort. Detta ska gälla tills vidare.

Citat:
§ 38
Bostadsrättshavaren ansvarar gentemot föreningen för sådana
åtgärder i lägenheten som har vidtagits av tidigare innehavare av
bostadsrätten, såsom reparationer, underhåll och installationer
som denne utfört.

Vidare gäller ett äldre beslut av HSB Riksförbunds styrelse som innebär att bostadsrättsföreningar som har tagit första stämmobeslutet om anpassning av normalstadgar senast den 30 juni 2013 får fortsätta sin process att anta normalstadgar äldre än 2011 års normalstadgar.

Eva Sörqvist 2013-07-11, 14.00Eva Sörqvist har tidigare (3/4 2013) skrivit följande;

Nya stadgar för HSB bostadsrättsföreningar

En del bostadsrättsföreningar har hört talas om att det finns nya stadgar för bostadsrättsföreningar och jag har förstått att en viss förvirring råder om vad som gäller. Gäller de nuvarande stadgarna? Vad innebär de nya stadgarna för förändringar?

På HSB Riksförbunds stämma i maj 2011 antogs nya normalstadgar för HSB bostadsrättsföreningar. Dessa stadgar kan nu antas av bostadsrättsföreningarna. Fram till dess att er egen bostadsrättsförening har antagit de nya stadgarna gäller era nuvarande stadgar. Det är upp till föreningen när man vill byta stadgar.

De nya stadgarna kan ni få del av genom att vända er till er regionala HSB-förening.

De nya stadgarna är uppbyggda på så sätt att det finns en huvudvariant av normalstadgarna (uppdelningen i långa och korta normalstadgar som funnits tidigare är borttagen).

En bostadsrättsförening kan även fortsättningsvis begära anpassningar i de paragrafer där man känner ett behov av att anpassa till den egna föreningens förutsättningar, gäller främst i underhållsparagraferna.

Dock kan påpekas att HSB Riksförbunds förbundsstyrelse har beslutat att inte godkänna endast språkliga ändringar.

Det finns i dagsläget fyra färdiga anpassningar rörande Insats, HSB-certifiering, Nyproduktion och Seniorboende.


En stadgeändring kräver som huvudregel att samtliga röstberättigade är ense eller beslut på två på varandra följande stämmor, med 2/3 majoritet på den andra stämman.

Rutinen vid stadgeändringar

Enligt HSB normalstadgar för bostadsrättsföreningar så behöver nya stadgar godkännas av HSB Riksförbund, i vissa fall räcker det dock med godkännande av den regionala HSB-föreningen (HSB Riksförbund har delegerat till HSB föreningarna att godkänna vissa ändringar).

Från den 1 januari 2012godkänner HSB Riksförbund respektive HSB föreningarna bara stadgeändringar där de nya stadgarna från 2011 antas. Detta gäller även då en bostadsrättsförening bara vill göra en anpassning i en enda paragraf. Bostadsrättsföreningen får i den situationen lov att anta de nya stadgarna och om en anpassning önskas begära godkännande av den.Undantag kommer att göras för de bostadsrättsföreningar som har påbörjat en stadgeändring under 2011 och under 2011 haft den första stämman där man har antagit 2003 år stadgar. Detta under förutsättning att den andra stämman hålls senast den 30 juni 2012. I de fallen kommer HSB Riksförbund respektive HSB föreningen godkänna stadgarna trots att det är 2003 års stadgar.

Vilka förändringar har gjorts i de nya stadgarna?

Kort kan sägas beträffande 2011 års stadgar att det inte är så stora materiella förändringar. Huvudsakligen är det en språklig och strukturell förändring som har skett av stadgarna. Språket har vi försökt att lätta upp, varje paragraf har fått en rubrik och stadgarna har fått en innehållsförteckning.

Några av de viktigaste materiella förändringarna är
andelstal är beräkningsgrund för årsavgiften,
en ändrad tid för kallelse till stämma,
fri krets av ombud och biträde,
valberedningen ska lämna förslag på arvoden,
bostadsrättsföreningen ansvarar för ytterdörren och
bostadsrättshavaren ansvarar för samtliga elledningar.


Att tänka på inför antagandet av de nya stadgarna

Det finns givetvis en hel del föreningen behöver fundera på inför antagandet av de nya stadgarna. Ta gärna kontakt med er regionala HSB-förening så kan de säkert hjälpa er.

En viktig sak att fundera på är om föreningen idag har andelstal eller insats som beräkningsgrund för årsavgiften och hur man vill ha det framöver. Om föreningen idag har HSB normalstadgar utan någon anpassning så har föreningen insats som beräkningsgrund för årsavgiften. I HSB normalstadgar av 2011 utgår man istället från andelstal som beräkningsgrund för årsavgiften.

Om föreningen vill ha kvar insats som fördelningsgrund för årsavgiften så ska föreningen ta den färdiga anpassningen som finns för insats som beräkningsgrund för årsavgiften.


Om föreningen istället vill gå över till att ha HSB normalstadgar av 2011 i dess originalutförande med andelstal som beräkningsgrund måste nya andelstal antas på stämma. Dessutom krävs i detta fall på den andra stämman en majoritet om ¾ av de röstande (eftersom grunderna för beräkning av årsavgiften då ändras från insats till andelstal).

Ändringar i lagen om ekonomiska föreningar

En förändring av lagen om ekonomiska föreningar är på gång (kan däremot inte säga när den väntas träda i kraft). De nya stadgarna har till viss del anpassats till de ändringar som gjorts i förslaget till ny lag om ekonomiska föreningar. Om föreningen nu antar de nya stadgarna så ska man dock vara medveten om att det kan bli aktuellt att anta nya stadgar på nytt när ändringarna i lagen om ekonomiska föreningar träder i kraft, då ytterligare justeringar kan behövas i någon paragraf i stadgarna för att överensstämma med lagen.


Till ovanstående kan tilläggas att 2011 års normalstadgar från HSB Riksförbund innehåller ett antal mindre bra formuleringar samtidigt som HSB Riksförbund i många fall undvikit att rätta upp tidigare oklarheter som ställer till med problem för brf:arna. En del förbättringar har dock gjorts.

Som exempel på dåliga (jurdiskt inkorrekta) nya stadgeformuleringar från HSB Riksförbund kan nämnas bostadsrättens ytterdörr.
En brf kan inte bara sådär ta över "äganderätten" för något som enskild medlem betalat för. HSB Riksförbund verkar inte ha ansträngt sig för mycket i sina tankar när de formulerat sina normalstadgar
.

Se;
HSB:s normalstadgar 2011 - Jämförelse mellan HSB's normalstadgar från 2011 och HSB's normalstadgar från 2003.

HSBs normalstadgar 2011

HSBs normalstadgar, anpassning fördelningsgrund insats-andelstal

OCH;

Fullmakt för godkännande av normalstadgar för HSB bostadsrättsförening med anpassningar
§ 11 Insats, andelstal och årsavgift

EN brf inom HSB har av HSB Riksförbund (utan rättsligt korrekt avtal för detta) fråntagits sina rättigheter att enbart ändra föreningsstadgarna avseende insats och andelstal.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2014-02-11 klockan 22:15.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2013-09-20, 11:38
Gusten Gusten är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Nov 2008
Ort: Sundbyberg
Inlägg: 3 503
Standard

Jag ser att HSB skriver att man för fördelning av årsavgifter har ändrat från insatser till andelstal i mönsterstadgarna utan att förklara varför.

HSB skriver att föreningen bör fundera över om man vill ha insatserna som fördelningsgrund eller om man vill gå över till andelstal som i de nya mönsterstadgarna.
Man nämner dock inget om ifall det skulle vara några fördelar med en sådan förändring och inte heller något om var de nya andelstalen dokumenteras.
Är det tänkt att dom nya andelstalen ska skrivas in i stadgarna?

Senast redigerad av Gusten: 2013-09-20 klockan 11:52.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2013-09-20, 13:55
Korsdraget Korsdraget är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2009
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 292
OBS! OBS! OBS! HSB ägnar sig åt bedrägeri genom sina halvsanningar

Gusten, jag har rört mig i denna typ av kretsar länge. Jag väntar förgäves att HSB visar hela sanningen. Såklart de gör allt för att insatsernas värde skall gömmas. I det ögonblicket deras nya stadgar är tagna får de tillgång till ombyggnad av hela det fastighetsbeståndet, utan att ägarna fattat ett smack.

Sen kommer RB med nästan samma typ av ändring.

Sen blir det fest på tjuvarnas marknad, med humlesirap, cykelskydd mm
Gratis styrelsekurs kanske? Vem tackar nej till det???
Svara med citat
  #4  
Gammal 2013-09-20, 16:27
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
OBS! OBS! OBS! Varför ändra fördelningsgrund för avgifter från insats till andelstal?

Citat:
Ursprungligen skrivet av Gusten Visa inlägg
Jag ser att HSB skriver att man för fördelning av årsavgifter har ändrat från insatser till andelstal i mönsterstadgarna utan att förklara varför.

Man nämner dock inget om ifall det skulle vara några fördelar med en sådan förändring
Ja, motiveringarna lyser med sin frånvaro, i vanlig ordning.

Förtydligande för dem som funderar på att gå HSB:s omotiverade vilja till mötes att byta grund för föreningens avgifter från insats till andelar:

Ändring av fördelningsgrund för avgifter kräver stadgeändring:
- Ändring i stadgar avseende grunderna för beräkning av årsavgiften.
Exempel: Beräkningsgrunden för årsavgift ändras från insats till andelstal.
Hur stämmobeslut fattas:
• Godkännande av samtliga röstberättigade i föreningen, eller
• Beslut på två stämmor och med minst 3/4 majoritet på den andra stämman.


Se Bostadsrättslagen 9 kap. 23-25 §§;
Ändring av stadgar
23 § Ett beslut om ändring av en bostadsrättsförenings stadgar är giltigt om samtliga röstberättigade i föreningen är ense om det.
Beslutet är även giltigt, om det har fattats på två på varandra följande föreningsstämmor och minst två tredjedelar av de röstande på den senare stämman gått med på beslutet.
Om beslutet avser ändring av de grunder enligt vilka årsavgifter skall beräknas, fordras dock att minst tre fjärdedelar av de röstande på den senare stämman gått med på beslutet.


Om föreningen ska gå över till andelstal som fördelningsgrund för avgifterna, i stället för insats som fördelningsgrund, krävs alltså (utöver själva stagdeändringen) beslut om detta på två stämmor med minst 3/4 majoritet på den andra stämman.


Det finns mer märkligheter här, men mer om detta senare.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Korsdraget Visa inlägg
I det ögonblicket deras nya stadgar är tagna får de tillgång till ombyggnad av hela det fastighetsbeståndet
Hur menar du då? På vilket sätt skulle HSB:s normalstadgar från 2011 göra att HSB får uppdrag till en omfattande ombyggnad av brf:ar?
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2013-09-21 klockan 09:57.
Svara med citat
  #5  
Gammal 2013-09-20, 21:04
Korsdraget Korsdraget är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2009
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 292
En bra idé Stadgeändringar

Admin: Min text utgick från nedanstående:
Ursprungligen skrivet av Gusten Visa inlägg: Jag ser att HSB skriver att man för fördelning av årsavgifter har ändrat från insatser till andelstal i mönsterstadgarna utan att förklara varför.

Varje förening som har insatser (andelsvärden som grund) får en försvagat rätt om/när HSB lyckas ändra från insats till andelstal för avgifterna. De skall hållas isär menar jag.
I klartext: Om/när HSB som förvaltare med plats i lekmannastyrelser kan de enkelt genomföra att t ex fjärrvärmen m fl löpande kostnader läggs ovanpå andelsvärden/insatserna. det är då föreningen är ute på ett sluttande plan. Läs tettes olika inlägg "när en förvaltare får fria händer"

Stadgans år nämnde jag inte alls.

Jag har själv sett att förvaltarnas inflytande fått ta oanade proportioner och flera här på forumet har vittnat om hur lekmannastyrelser mörkar med protokoll, revisorer som inte slår larm m m.

Låt mig slutligen komma med ett personligt påstående:
Den som inget har att dölja, döljer inte fakta från ägarna. Insatser är en tydlig indikator på ett starkt ägarintresse, jämfört med andelstal utan insats.

Har du en annan uppfattning? Berätta för oss.
Korsdraget
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Få kvinnor styr över borätter - Göteborgs-Posten Admin Senaste Nytt 0 2012-03-14 11:31
Finanskris ej över, stor oro över skuldkris - Privata Affärer Admin Senaste Nytt 0 2010-07-07 18:50
Styrelseuppdrag och stadgar - Normalstadgar för brf Sofi Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 5 2010-05-17 10:21Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 03:47.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2020.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare