Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Tolkningar av lagar och stadgar, Likabehandlingsprincipen, Lagen om ekonomiska föreningar (LEF), Bostadsrättslagen (BrL), vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt, informationsplikt, jäv (styrelse/stämma, för revisorer, HSB-representant, ledamöter, mötesordförande, m.fl.), trivselföreskrifter. Faktabanken innehåller många viktiga tips! Faktabanken RSS-feed för juridikforumet som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2012-10-04, 23:09
mammaVesna mammaVesna är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: Oct 2012
Inlägg: 2
OBS! OBS! OBS! Olovlig andrahandsuthyrning till kriminell

Jag bor i Borås i en bostadsrätt i HSB och har blivit utsatt för brott sedan 2007 av en man som i dec 2010 lyckades få tag på en lägenhet som han olovligen hyrde i andra hand av ägaren/HSB.
Jag påpekade mannens långa kriminella historia (8 sidor i Belastningsregistret) och vilka brott han hade utsatt mig för och fortfarande gör, men HSB (eg Tommie Andersson) valde att se mellan fingrarna och lät mannen bo kvar!!
Nu är det bara 2½ månad kvar tills besittningsrätten går ut, men jag misstänker att HSB kommer att mygla sig ifrån det och fortsätta att bryta mot sina egna stadgar/lagen.
Jag har mailat HSB lokalt, regionalt och även upp till Stockholm och juristerna där, men INGEN har svarat mig sedan januari 2011(!) på frågan om hur/när/om de ska vräka mannen och ägaren till lägenheten.

Hur skulle ni ha löst ett sådant här problem och vart jag kan vända mig för att anmäla HSB/få ett slut på skiten.

Bifogar fil (gick inte) så ni kan se vad saken handlar om.

Senast redigerad av Admin: 2012-10-05 klockan 15:47. Anledning: Tagit bort text om felplacerat inlägg. Fil kan skickas till Admin som lägger in den om du ej kan detta.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2012-10-17, 16:38
Karisma Karisma är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: Oct 2012
Inlägg: 13
Standard Lägenhet som hyrs ut i brf till kriminell

Det låter riktigt hemskt, stackars dig! Jag vet inte om jag är rätt person att ge råd, men kan ett första steg vara att ansöka om kontaktförbud, och därefter se vad det leder till? Försök påtala att han hyr i andra hand för att komma dig närmare och att du känner dig otrygg. Du får även samma råd som jag fick av dig, ring och hör med hyresnämnden, de kanske kan vägleda dig till rätt instans.

HSB: Vad hände med grannsämjan och alla boendes välbefinnande?

Senast redigerad av Admin: 2012-12-19 klockan 12:00.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2012-10-17, 17:11
tette tette är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: uppland
Inlägg: 1 895
Standard HSB hjälper bara styrelser mot sina medlemmar

"HSB: Vad hände med grannsämjan och alla boendes välbefinnande?"

aldrig har så många betalat så myclet för inget?

Undrar om det inte gick till vinsten på det där skatteparadiset man visar i reklamen ändå?

Eller till att hålla sina medlemmar utanför och oinformerade.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2012-11-02, 17:17
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
OBS! OBS! OBS! Styrelsen uppfyller ej sina plikter!

Från Mammavesnas digra material lägger jag här in hyresnämndens respons i frågan;
"Om mannen, vars bakgrund du beskriver i den bifogade PDF-filen, utsätter dig för obehag och störningar i ditt boende faller detta enligt bostadsrättslagens regler tillbaks på den bostadsrättshavare som upplåter sin bostadsrätt i andra hand till honom. Bostadsrättsföreningen ska ge bostadsrättshavaren en tillsägelse att se till att störningarna upphör och den ska underrätta socialnämnden om störningarna (7 kap. 9 § bostadsrättslagen). Fortsätter störningarna kan bostadsrättsföreningen säga upp bostadsrätten till omedelbart upphörande på grund av förverkande genom att vända sig till tingsrätten. Upphör bostadsrätten kan inte heller andrahandshyresgästen bo kvar."

Och vad Mammavesna skriver att lagen (BRL) säger;
"9 § När bostadsrättshavaren använder lägenheten skall han eller hon se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Bostadsrättshavaren skall även i övrigt vid sin användning av lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset. Han eller hon skall rätta sig efter de särskilda regler som föreningen i överensstämmelse med ortens sed meddelar. Bostadsrättshavaren skall hålla noggrann tillsyn över att dessa åligganden fullgörs också av dem som han eller hon svarar för enligt 12 § tredje stycket 2.
Om det förekommer sådana störningar i boendet som avses i första stycket första meningen, skall föreningen
1. ge bostadsrättshavaren tillsägelse att se till att störningarna omedelbart upphör, och
2. om det är fråga om en bostadslägenhet, underrätta socialnämnden i den kommun där lägenheten är belägen om störningarna.
"

Och vad de aktuella stadgarna i föreningen säger;
"§ 2 Bostadsrättsföreningens ändamål
Bostadsrättsföreningen har till ändamål att i bostadsrättsföreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende...

§ 5 Rätt till medlemskap
Inträde i bostadsrättsföreningen kan beviljas den som är medlem i HSB och
1. kommer att erhålla bostadsrätt genom upplåtelse i bostadsrättsföreningens hus, eller
2. övertar bostadsrätt i bostadsrättsföreningens hus.
Om en bostadsrätt har övergått till bostadsrättshavarens make får maken nekas medlemskap i bostadsrättsföreningen endast om maken inte är medlem i HSB. Vad som nu sagts får motsvarande tillämpning om bostadsrätt till bostadslägenhet övergått till annan närstående person som varaktigt sammanbodde med bostadsrättshavaren.
Den som en bostadsrätt övergått till får inte nekas inträde i bostadsrättsföreningen, om de villkor för medlemskap som föreskrivs i denna paragraf är uppfyllda och bostadsrättsföreningen skäligen bör godta honom som bostadsrättshavare. Om det kan antas att förvärvaren inte avser att bosätta sig permanent i bostadslägenheten har bostadsrättsföreningen i enlighet med bostadsrättföreningens ändamål rätt att neka medlemskap.
Medlemskap får inte nekas på diskriminerande grund.

§ 9 Prövning av medlemskap
Fråga om att anta en medlem avgörs av styrelsen.
Styrelsen är skyldig att avgöra frågan om medlemskap inom en månad från det att skriftlig ochn fullständig ansökan om medlemskap tagits emot av bostadsrättsföreningen.
För att pröva frågan om medlemskap kan bostadsrättsföreningen komma att begära kreditupplysning avseende sökanden.

§ 38 Användning av bostadsrätten
Vid användning av lägenheten ska bostadsrättshavaren se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas...

Om det förekommer störningar i boendet ska bostadsrättsföreningen ge bostadsrättshavaren tillsägelse att se till att störningarna omedelbart upphör. Det gäller inte om bostadsrättshavaren sägs upp med anledning av att störningarna är särskilt allvarliga med hänsyn till deras art eller omfattning...

§ 40 Andrahandsupplåtelse
En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt skriftliga samtycke. Styrelsens samtycke bör begränsas till viss tid och ska lämnas om bostadsrättshavaren har beaktansvärda skäl för upplåtelsen och bostadsrättsföreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke.
Om inte samtycke till andrahandsupplåtelse lämnas av styrelsen får bostadsrättshavaren ändå upplåta sin lägenhet i andra hand om hyresnämnden lämnar sitt tillstånd. När en juridisk person innehar en bostadslägenhet kan samtycke till andrahandsupplåtelse endast nekas om bostadsrättsföreningen har befogad anledning.

§ 44 Förverkandegrunder
Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt och som tillträtts är förverkad och bostadsrättsföreningen har rätt att säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning enligt följande;
3. Olovlig upplåtelse i andra hand
om bostadsrättshavaren utan nödvändigt samtycke eller tillstånd upplåter lägenheten i andra hand,
4. Annat ändamål
om lägenheten används för annat ändamål än det avsedda,
5. Inrymma utomstående
om bostadsrättshavaren inrymmer utomstående personer till men för bostadsrättsföreningen eller annan medlem...
10. Brottsligt förfarande
om lägenheten helt eller till väsentlig del används för näringsverksamhet eller därmed likartad verksamhet, vilken utgör eller i vilken till en inte oväsentlig del ingår brottsligt förfarande eller om lägenheten används för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning...


Rent generellt, lite utanför ämnet, tycker jag Karismas förslag är bra. Det är nog högst lämpligt att ansöka om besöksförbud (vilket kan vara lite komplicerat i aktuellt fall, efter vad jag läst i Mammavesnas mejl till mig).

Aktuell person är ganska tungt belastad i brottsregistret samt verkar inte ha den minsta respekt för lagen, så här måste man nog vara lite försiktig.

En fråga i sammanhanget;
Har styrelsen i brf:en forfarande inte svarat på dina frågor?;

Har ni lämnat tillsägelser till bostadsrättsägare/andrahandsuthyrare?
Har ni underrättat Socialnämnden?
Har ni vänt er till Tingsrätten?
Har ni sagt upp bostadsrättshavaren? Varför "bor" i så fall andrhandshyresgästen kvar?
Bostadsrättshavarens besittningsrätt - hon måste flytta in eller sälja inom ett par månader. Hur hanterar ni det?
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Olovlig andrahandsuthyrning + andrahandsgästen har fått ett flertal klagomål Tom1980 Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 29 2010-10-01 20:38
Olovlig parkering i brf Stamcire Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 8 2009-10-20 00:06
Olovlig andrahandsuthyrning i brf Quattro4 Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 5 2009-09-05 07:51Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 18:43.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare