Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > El, Uppvärmning/inneklimat, V&V, Vatten - Bredband, telefon, TV
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

El, Uppvärmning/inneklimat, V&V, Vatten - Bredband, telefon, TV
Energiförbrukning, elleverantör, elpris, elektricitet, gas, värme och ventilation, fjärrvärme, värmekostnader, värmeproblem, vattenförbrukning, bredbandsleverantörer, IT & föreningens hemsida, avfall/sopor/sopsortering, energi & miljö, o.dyl. RSS-feed för detta forum om uppvärmning, el, bredband, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2012-04-26, 20:44
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
OBS! OBS! OBS! Gruppanslutning HSB Bolina (bredband samt fast telefoni)

Gruppanslutning HSB Bolina (bredband samt fast telefon)

I och med att föreningen har anslutit sig till HSB Bolina 2.0 så finns nu möjligheten att gruppansluta föreningen till ett pris som är mycket fördelaktigt jämfört med att varje lägenhet ansluter sig själv.

Styrelsen har begärt in offerter från Telia och Bahnhof:

10/10 Mbps
Gruppanslutning Bahnhof = 72,50 kr/lgh (individuellt Bahnhof = 224 kr/lgh)
Gruppanslutning Telia = saknas (individuellt Telia = 299 kr/lgh)

100/10 Mbps
Gruppanslutning Bahnhof = 87,50 kr/lgh (individuellt Bahnhof = 224 kr/lgh)
Gruppanslutning Telia = 120 kr/lgh (individuellt Telia = 369 kr/lgh)

Bindningstiden är 3 år. I avtalen ingår att eventuella bundna abonnemang inom HSB Bolina löses.
Medlemmar som så önskar kan fortfarande teckna egna avtal om valfri hastighet med valfri leverantör, men gruppanslutningsavgiften måste ändå betalas för dessa lägenheter.

I avtalen ingår även IP-telefoniabonnemang utan abonnemangsavgift. IP-telefoni fungerar så att man kopplar in en enhet mellan Bolina-uttaget och telefonjacket och sedan använder man helt enkelt sina vanliga telefoner precis som tidigare.
Nuvarande telefonnummer kan behållas.

Priser för IP-telefoni:

Bahnhof
Till fast telefon = 0,15 kr/min
Till mobil = 1,24 kr/min
Till Telia mobil = -
Till andra med samma = 0 kr/min (min kommentar: ska vara "Till andra Bahnhof-kunder")
Öppningsavgift = 0,40 kr/samtal
Engångsavgift = 699 kr (endast om man vill utnyttja IP-telefonin och inte redan har en SIP-box)

Telia Bas (dagtid/kväll och helg)
Till fast telefon = 0,23 /0,115 kr/min
Till mobil = 2,95 / 1,95 kr/min
Till Telia mobil = 2,50 / 1,50 kr/min
Till andra med samma = 0 kr/min (min kommentar: Till andra med samma vad?)
Öppningsavgift = 0,59 kr/samtal
Engångsavgift = 0 kr

För Telia finns även ett antal olika prisavtal som kan tecknas individuellt.

I avtalen ingår även sådant som man ändå kan få gratis (med fördelen att de då inte är knutna till ett abonnemang) såsom e-post, antivirus och hemsida.

Argument för gruppanslutning

Det blir billigare att gruppansluta om man endast använder IP-telefonin istället för traditionell fast telefoni (enligt Telia från 145 kr/mån).

De som i dagsläget köper lägenheter i området är nästan uteslutande personer som annars åtminstone kommer att teckna ett eget internet-abonnemang. Om detta görs med 100/10 Mbps i Bahnhof innebär gruppanslutning en månadskostnad som är 136,50 kr lägre, vilket motsvarar en 4% bolånsränta för 40 950 kr.
Om detta motsvarar värdeökningen på lägenheten tjänar man alltså på gruppanslutningen även om man inte använder något av det som ingår överhuvudtaget, förutsatt att man säljer lägenheten inom 39 år (30 år om man räknar bort reavinstskatten).

En uppskattning är att mer än 60 % av alla lägenheter i föreningen är anslutna till internet. Om vi väljer Bahnhofs 100/10 Mbps-anslutning skulle alltså totala kostnaden för föreningens medlemmar för bara bredband minska och många skulle dessutom få högre anslutningshastighet.

Styrelsen yrkar att punkten Gruppanslutning läggs till efter punkt 16 i dagordningen.

Styrelsen föreslår att stämman beslutrar om föreningen ska gruppanslutas.
Vid bifall föreslås stämman låta styrelsen begära in offerter samt teckna det avtal som anses mest fördelaktigt för föreningen.


Ovanstående är rakt av en proposition från styrelsen om gruppanslutning av bredband för föreningen till den strax kommande årsstämman.

Av informationen framgår att de bostadsrättshavare som varken har bredband eller IP-telefoni ska betala för något de inte nyttjar.

Inget nämns om hur debitering sker och av vad för de enskilda bostadsrättshavarna.


Inget nämns om gruppanslutningen förutsätter någon särskild anslutningsavgift av respektive bostadsrättshavare (vilket man i detta fall får förutsätta att det inte blir).

Många vill säkert slippa fakturan från Telia för det fasta telefonabonnemanget. Men inget nämns om bostadsrättshavarna kan säga upp sina abonnemang med Telia för själva grundavgiften med tillhörande information om hur det går till, etc.


Bindningstiden för föreningen är 3 år för gruppanslutningen.
Inget uppges om bindingstid eller uppsägningstid för enskilda medlemmar avseende bredband.
Om man flyttar efter ett år, tvingas man då fortsätta betala för bredbandet under resterande tid som avtalet gäller?

Vad gäller avseende uppsägningstider/bindningstider för IP-telefoni (och IP-TV) med de olika leverantörerna?


GRUPPANSLUTNING = TVÅNGSANSLUTNING
Är det förenligt med lag att tvångsansluta medlemmar via en gruppanslutning för bredband, ip-telefoni, etc?

Så här skriver HSB Malmö;
Citat:
Kan min styrelse besluta om gruppanslutning själva?
Svar: Nej, beslut om gruppanslutning ska enligt vår uppfattning ske på en stämma, eftersom det är ett viktigt beslut som påverkar de enskilda medlemmarna.
Det krävs enkel majoritet, det vill säga 51 % av rösterna, för att beslutet ska gå igenom.
Detta gäller såväl Bolina eller om föreningen skulle vilja välja en annan operatör.
Men är detta verkligen sant? Självklart är en gruppanslutning till en internetleverantör inte något en styrelse har rätt att ta beslut om, men vad är det som säger att det skulle räcka med 51% av rösterna på en föreningsstämma för att tvångsansluta medlemmar?
Jag hävdar att HSB Malmö har fel, och vidareutvecklar detta lite här nedan;

Vad gäller för styrelsen enligt lag?
Bostadsrättslagen (9 kap, § 12) hänvisar till lagen om ekonomiska föreningar där det står i kap 6, § 13;
"Styrelsen eller annan ställföreträdare för föreningen får inte företa en rättshandling eller annan åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem."

Vad gäller för föreningsstämman enligt lag?
Bostadsrättslagen (9 kap, § 14) hänvisar till lagen om ekonomiska föreningar där det står i kap 7, § 16;
"Föreningsstämman får inte fatta beslut som är ägnade att bereda otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem."

I föreningslagen, § 17, står det:
"Om ett beslut av föreningsstämman inte har kommit till i behörig ordning eller i övrigt strider mot denna lag eller stadgarna, kan talan mot föreningen om att beslutet skall upphävas eller ändras föras av föreningsmedlemmar"

SLUTSATS
Enligt likabehandlingsprincipen får enskilda medlemmar inte särbehandlas.
Att ta ut olika avgifter från bostadsrättshavaren baserat på lägenhetens andel eller insats trots att föreningens kostnader är samma för alla lägenheter innebär en särbehandling och är således ej tillåten enligt lag.
- Avgiften för gruppanslutningen får ej påverkas vid kommande ändring av månadsavgifterna.
- Gruppanslutningsavgiften för respektive bostadsrättshavare får endast ändras om föreningens kostnader för gruppanslutningen, med anledning av avtalet för denna anslutning, ändras, och då ska denna justering göras med lika mycket för alla.

Dvs kostnaden för gruppanslutning för bredband/ip-telefoni får ej bakas in i månadsavgiften för bostadsrätten.


Korrigering av ovanstående redovisning för individuellt bredband med Bahnhof
Jag betalar idag 185 kr/mån (inte de 174 kr som felaktigt uppges i styrelsens utskick) för bredband (10/10) och skulle alltså kunna tjäna drygt 100 kr/mån på en gruppanslutning.


IP-TELEFONI
Korrigering av ovanstående redovisning av IP-telefoni för Bahnhof:
- Telefonidosa (SIP-box) kostar 499 kr.
- Priserna som uppges för IP-telefoni är de som gäller för alla, oavsett gruppanslutning eller ej.
- Oavsett gruppanslutning är fast avgift 0 kr/mån (för andra kunder - utanför Bolina-nätet - ligger den fasta avgiften på 29 kr/mån)
- Kostnad för om man behåller sitt telefonnummer (portering) uppges ej
Priserna för IP-telefoni är alltså inte upphandlade!

Korrigering av ovanstående redovisning av IP-telefoni för Telia:
- De priser som uppges är för Telia Bas fristående från anslutning till HSB Bolina 2.0
- Kostnad för om man behåller sitt telefonnummer (portering) uppges ej
Priserna för IP-telefoni är alltså inte upphandlade!


Priserna som uppges för IP-telefoni är alltså helt fristående från beslutet om att gruppansluta föreningen till en viss leverantör, dvs det är ingen skillnad i priserna för IP-telefoni om föreningen är gruppansluten eller ej..
Anmärkningsvärt att en styrelse vågar lura medlemmarna på detta sätt. Speciellt eftersom argumentationen för gruppanslutning enbart baseras på IP-telefonin för dem (uppskattningsvis 60%) som inte har bredbandsuppkoppling via HSB Bolina 2.0.

Priserna är alltid förhandlingsbara och slutpriset varierar beroende på tjänsteleverantör, avtalstider, föreningens storlek och vilka tjänster man väljer att lägga till gruppanslutningen.

T ex kan SIP-boxen (IP-telefoni) för 699 kr från Bahnhof garanterat prutas ner med allt från 200 kr till hela summan.


IP-TV
'Inga kostnadsexempel uppges för bredbands-TV i ovanstående utskick.

Bahnhof har ett antal olika paket att välja mellan för IP-TV, men det tycks inte som att man fritt kan välja ut de kanaler man är intresserad av, vilket är en mycket stor nackdel.

Någon som har synpunkter?

Se även;
Mobilt bredband för mobiltelefon/smartphone - vilket alternativ är billigast/bäst?
Internet i din Smartphone - jämförelse kontantkort för mobil, pris, hastighet, etc

HSB Bolina 2.0 - bredbandsuppkoppling

HSB Bolina 2.0 - Bredband - Pressmeddelande

TV, bredband telefoni i brf, erbjudande från Telia - Vad gäller?

Bredband för alla lgh:er i brf

Omröstning eller stämmobeslut för kollektiva kostnader?

Bredbandsdjungeln


BREDBAND/FIBER, TELEFON, TV & ANDELSTAL
TV, bredband telefoni i brf, erbjudande från Telia - Vad gäller?
Hur fördela höjning av avgift pga fiber?
Dubbla kostnaden för anlutning till fibernät?
Omfördelning till andelstal, HSB Brf Telegropen Eskilstuna, årsredovisning 2010
Brf tar över ComHem-nätet?

Andelstal i bostadsrättsförening - Beräkna och ändra andelstal bostadsrätt - Faktabanken
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-12-17 klockan 20:37.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2012-04-27, 12:26
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Bredbandsleverantörer, ip-telefoni, ip-television - Kontaktuppgifter

Bredbandsleverantörer - IP-telefoni - IP-television

Bahnhof (IP-TV, kanalpaket - Bahnhof TV)
Kontaktperson: Jonas Andersson
Telefon: 0761-11 01 20
E-post: jonas.andersson@bahnhof.net

Bredband 2 (levererar ingen bredbands-TV!!! - hänvisar till Canal Digital; fungerar endast om brf ansluten)
Kontaktperson: Per Wellton
Telefon: 040-621 97 34
E-post: per.wellton@bredband2.se


Tyfon (levererar ingen bredbands-TV!!!)
Kontaktperson: Johan Frentz
Telefon: 0704-92 92 52
E-post: jf@tyfon.se

T3 (levererar ingen bredbands-TV!!!)
Kontaktperson: Anna Björkman
Telefon: 070-355 80 68
E-post: anna.bjorkman@t3.se


Alltele (IP-TV 8 Favoriter; 9+8 TV-kanaler, brf måste vara ansluten)
Kontaktperson: Peter Samuelsson
Telefon: 042-495 18 01
E-post: peter.samuelsson@alltele.se


Tele2 (erbjuder endast någon enstaka kanal av de som är intressanta att välja fritt mellan, mest väldigt udda TV-kanaler)
Alla kanalutbud
Kontaktperson: Hans Silwersvärd
Telefon: 08-56 26 4000
E-post: hans.silwersvärd@tele2.com

Telia - Avrådes bestämt från (bl a orimligt höga priser på allt även om de försöker dölja detta med obegripliga avtal)
TV, bredband och telefoni HSB Bolina 2.0
Kontaktperson: Eva-Lena Jerksten
Telefon: 031-341 32 52
E-post: eva-lena.jerksten@teliasonera.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Serverado (IP-television, har bara två Viasat-paket att välja mellan; guld=409 kr/mån + ev. 99 kr/mån & silver = 199 kr/mån + diverse extra avgifter: Ointressant!!!)
Kontaktperson: Thomas Holmström
Telefon: 08-500 057 00
E-post: thomas@serverado.se

Observera att ovanstående endast är kontaktpersoner för styrelser i bostadsrättsföreningar (ej kundsupport).


Se även;
Priser för de olika bredbandsleverantörerna i HSB Bolina 2.0

Epost och telefon för privatpersoner till bredbandsleverantörer - med jämförelse av öppettider
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-04-30 klockan 13:31.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2012-04-29, 13:01
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Granskning Snedvriden konkurrens i HSB Bolina

Det är lustigt att om man går in på bredbandswebben.se (som är var man beställer abonnemang och tjänster i HSB Bolina 2.0) så listas bara två företag som leverantörer av IP-TV;
- Telia
- Serverado - som själva uppger att de inte levererar IP-TV inom HSB Bolina 2.0

På ett annat ställe på bredbandswebben.se uppges specifikt att det bara är Telia och Alltele (här har Serverado alltså ersatts med Alltele) som levererar IP-TV.

Detta trots att Bahnhof och Tele2 också erbjuder IP-TV.

Gissa vem som driver bredbandswebben.se. Jo, Telia.
Och Bahnhof och Tele2 är Telias tuffaste konkurrenter.

Snacka om snedvriden konkurrens.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-05-08 klockan 11:29.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2012-05-04, 13:52
Mia Mia är inte inloggad
Avancerad medlem
 
Reg.datum: Nov 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 30
Standard TV-kanaler i HSB Bolina

I HSB Malmös årsredovisning för 2011 står det:
"HSB Bolina är ett operatörsneutralt stadsnät.
Tillgång till nätet är en kostnadsfri
förmån för bostadsrättsföreningar
som är medlemmar i HSB Malmö.
Vid årsskiftet 2011/2012 lanserades HSB Bolina 2.0.
Bland nyheterna hittar vi möjligheten till
1000 Mbit/s, fl er tjänsteleverantörer
att välja mellan, bättre priser för de
boende, marknadens bästa säkerhet och
tillgång till fler än 200 globala tv-kanaler.
"

På andra ställen skriver HSB Malmö m.fl. att bostadsrättsföreningarna som är anslutna till HSB Bolina 2.0 har 400 TV-kanaler att välja mellan. Vad är det som gäller egentligen?

Jag hittar inte hur man ska göra för att få tillgång till dessa 200 eller 400 TV-kanaler. Var kommer dessa kanaler från? Är det någon som vet?
Svara med citat
  #5  
Gammal 2012-05-08, 10:37
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad IP-TV i HSB Bolina 2.0

Jag har gått igenom allt material som finns om HSB Bolina 2.0. De av HSB påstådda 400 eller 200 kanalerna vet jag inte hur man ska göra för att få tillgång till. Det står inte någonstans (ComHem säger sig ha Sveriges största utbud med drygt 140 TV-kanaler). De påstådda 200 och 400 TV-kanalerna tycks därför bara ha varit något som hävdades av HSB för att locka föreningarna till att teckna det tioåriga avtalet för HSB Bolina.

Vad gäller Bahnhof så har de inte riktigt kommit igång med sin IP-TV. Det är också så att de priser som Bahnhof har för IP-TV är monumentala i jämförelse med t ex ComHem. Om föreningen redan har kabel-TV ser jag det som ekonomiskt orimligt för enskilda bostadsrättshavare att teckna avtal för IP-TV med någon leverantör så som det ser ut idag.

Serverado erbjuder endast Viasats kanaler och kan därmed leverera max 66 TV-kanaler + 15 HD-kanaler.
Dessutom krävs en särskild/dyr digitalbox för Serverado och det fungerar alltså inte med moderna TV-apparater med inbyggd digitalbox.

Telia säger sig leverera 18 kanaler i HSB Bolina 2.0, men med Telias priser faller Telia ändå bort direkt som leverantör.

Det går inte att uttolka om Tele2 kan leverera IP-TV i HSB Bolina 2.0 eller vilka dessa kanaler i så fall skulle vara.

När det gäller Alltele så tror jag inte de leverarar någon IP-TV i verkligheten.

Ingen övrig leverantör erbjuder IP-TV (jag har frågat samtliga övriga leverantörer).

Med den info jag har så finns det ännu idag ingen kund i HSB Bolina 2.0 som har IP-TV. Någon som har annan info?


Kan annars tipsa om en "hemlighet";
IP Sweden säger sig sedan 2012-04-27 kunna leverera IP-TV i HSB Bolina 2.0. Utbudet är dock starkt begränsat och flera av de bästa kanalerna saknas. Deras webbplats fungerar extremt dåligt och informationen är klart undermålig, så om eller hur det fungerar i praktiken vet jag inte.


En seriös leverantör av TV-kanaler måste kunna erbjuda möjligheten att välja bl a följande TV-Kanaler;
  1. History HD Kanalplats 38. Dokumentärer om historiens största händelser och konflikter. Dygnet runt. Svensk text.
  2. National Geographic Channel HD Kanalplats 58. Naturprogram, dokumentärer och vetenskapsprogram, alla med knivskarp bild och Dolby Digital 5.1.
  3. Nat Geo Wild HD Kanalplats 35. Naturprogram från världsberömda National Geographic. Dygnet runt. Svensk text.
  4. BBC HD Kanalplats 37. Naturprogram, historiska dokumentärer, reseprogram och mycket mer. Dygnet runt. Svensktextad.
  5. BBC Knowledge Kanalplats 36. Prisbelönade dokumentärer, intervjuer och biografier presenterade av experter. Dygnet runt. Svensk text.
  6. Animal Planet HD Kanalplats 34. Djur och naturfilmer samt dokumentärer för hela familjen. Dygnet runt. Svensktextad.
  7. BBC Entertainment Kanalplats 43. Underhållning, drama, komedier, kriminalserier och barnprogram sänds dygnet runt. Delvis svensktextad
  8. Discovery Channel Kanalplats 44. Vetenskapliga och tekniska bedrifter, dokumentärer och realityserier där vi följer människor med annorlunda jobb eller personer som försöker överleva under extrema förhållanden. Dygnet runt. Svensk text
  9. Discovery World Kanalplats 45. Ger dig kunskap om världen idag och igår. Sändningstid 09.00-03.00 Svensktextad
ComHem tar 189 kr/mån för 8 valfria kanaler enligt ovanstående exempel.
Kortavgift på 59:-/mån tillkommer. Dvs totalt 248 kr. Pappersfaktura 45:- (autogiro och e-faktura 0:-). Frakt 99:-.
Div. rabatter tycks alltid förekomma.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-05-08 klockan 21:56.
Svara med citat
  #6  
Gammal 2012-05-22, 11:00
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Granskning Tvångsanslutning bredband

Frågan om tvångsanslutning av bredband aktualiseras i en insändare i Dagbladet (Sundsvall, 21/5 2012);

Seriösa människor presenterar kalkyler med siffror, inom HSB påstår man och tror en massa men har aldrig några ekonomiska underlag. Varifrån har BRF Ställarens styrelse fått iden om att man kan tvångsansluta boende till något utan deras godkännande?

Det spelar ingen roll om stadgar ändras, eller om medverkande på föreningsmöten röstar för, ni har glömt att ni inte har någon rätt att besluta om någon koll*ektiv bredbandsanslutning av medlemmarna, alla måste skriva på en skriftlig fullmakt där de godkänner anslutningen, inget annat gäller.

Det finns duktiga rättsadvokater som redan kontaktats och HSB och BRF Ställaren är ute på djupt vatten när de försöker teckna avtal utan att ha fullmakt av alla boende. HSB är ingen lagstiftande församling utan en samling personer som ska följa Svensk lag till punkt och pricka
.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #7  
Gammal 2012-05-22, 12:45
Gusten Gusten är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Nov 2008
Ort: Sundbyberg
Inlägg: 3 558
Standard Går det att tvångsansluta bostadsrättshavare till bredband?

När det gäller kvarboende hyresgäster i en BRF så är väl rättsläget klart:
De kan gå in och montera ett bredbandsuttag i hyresgästernas lägenheter, men hyresgästerna behöver inte aktivera tjänsten och behöver inte heller betala för tjänsten.

Frågan är sedan vad som gäller för bostadsrättshavarna?
Går det att tvångsansluta dessa genom att man låter kostnaden ingå i årsavgiften?
Svara med citat
  #8  
Gammal 2012-05-22, 13:47
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Kollektivanslutning i brf

Citat:
Ursprungligen skrivet av Gusten Visa inlägg
De kan gå in och montera ett bredbandsuttag i hyresgästernas lägenheter, men hyresgästerna behöver inte aktivera tjänsten och behöver inte heller betala för tjänsten.
Ja, frågan är bara om hyregäster i en brf kan påtvingas den löpande kostnaden (150 kr/mån) för bredbandsuppkoppling. Jag är inte hemma på hyreslagen men vill tro att föreningen skulle kunna göra detta, så som t.ex. HSB Malmö gjorde med sin "standardhöjning" av Sundsfastigheter vilket ledde till avsevärda hyreshöjningar. Hyreslagen lär inte klargöra detta, men det finns kanske någon som kan hitta vad som gäller här enligt något tidigare rättsfall i frågan? Oavsett vilket tror jag det ganska enkelt går att komma runt ett ev. hinder i regelverket.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Gusten Visa inlägg
Frågan är sedan vad som gäller för bostadsrättshavarna?
Går det att tvångsansluta dessa genom att man låter kostnaden ingå i årsavgiften?
Jag vet att många brf:ar gjort detta men vill bestämt hävda (enligt vad jag skrivit ovan) att det är lagstridigt att kollektivansluta alla bostadsrättshavare och påtvinga dem en kostnad för bredband som läggs i den andelsgrundade avgiften. Alltså precis enligt vad jag tidigare hävdat att det inte går att kollektivansluta alla bostadsrättshavare till ett bostadsrättstillägg hos ett försäkringsbolag.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-05-22 klockan 14:06.
Svara med citat
  #9  
Gammal 2012-05-22, 19:07
Gusten Gusten är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Nov 2008
Ort: Sundbyberg
Inlägg: 3 558
Standard Bostadsrättshavare tvingas betala bredband via årsavgiften?

Såg på nätet en bostadsrättsförening som gjort en blankett där deras kvarboende hyresgäster skulle skriva under att de godkänner att betala ett tillägg för det kollektiva bredbandet.
Men det är ju möjligt att detta inte behövs utan att det går att påtvinga bredbandet som en standardhöjning med höjd hyra.

När det gäller bostadsrättshavarna så får ju alla vara med och betala för tvättstugan i en brf, även de som aldrig använder den.
Frågan är om detta gäller även för bredband, dvs att alla bostadsrättshavare kan tvingas vara med och betala bredband via årsavgiften?
Svara med citat
  #10  
Gammal 2012-05-22, 20:29
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Granskning Frågor som ingen kan svara på?

Citat:
Ursprungligen skrivet av Gusten Visa inlägg
När det gäller bostadsrättshavarna så får ju alla vara med och betala för tvättstugan, även de som aldrig använder den.
Frågan är om detta gäller även för bredband, dvs att alla bostadsrättshavare kan tvingas vara med och betala bredband via årsavgiften?
Ja, eller så kan man uttrycka det så här;
Vad är det för skillnad mellan att alla i föreningen får vara med och - i månadsavgiften - betala för TV-kanaler eller lekplats på gården eller tvättstuga (som inte alla använder) och de argument som jag skrivit i trådens första inlägg där det framgår (dessutom väldigt tydligt, enligt mig) att det strider mot lagen att påtvinga alla medlemmar en kostnad i månadsavgiften för en bredbandsuppkoppling som inte alla utnyttjar?

Det är väl själva kärnfrågan?

Jag har inget svar på detta och jag är 100 % säker på att varje rättsinstans i Sverige skulle ha varierande åsikter i sin argumentation om detta, och de slutgiltiga besluten skulle variera från rättsinstans till rättsinstans.

Tilläggsfråga:
Om föreningen skulle kunna påtvinga alla bostadsrättshavare en kostnad i månadsavgiften för bredband som bara vissa medlemmar använder, var går då gränsen för hur de grundläggande rättsprinciperna (likabehandlinsprincipen/generalklausulen, bostadsrättslagen 9 kap, § 12 och § 14) kan åsidosättas och vad en minoritet kan påtvingas för kostnader i föreningen utan att de drar nytta av detta?

Märkligt att ha lagar/grundläggande rättsprinciper om de inte behöver följas, eller hur?

Känns lite tråkigt, men jag tror ingen kan ge något säkert svar på ovanstående två frågor, för det är helt enkelt inte reglerat.

En tredje fråga:
Är det någon skillnad på;
- om föreningen lägger kostnaden för kollektiv bredbandsanslutning i månadsavgiften (vilket innebär att de med större lägenheter får betala mer för bredbandet än dem med mindre lägenhet)
och;
- om föreningen lägger en fast kostnad för kollektiv bredbandsanslutning på varje lägenhet som tilläggsavgift till månadsavgiften (då kostnaden blir lika för alla lägenheter)?

Dvs är bägge alternativen enligt lag, eller bara det ena (eller inget)?
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-05-22 klockan 21:30.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
HSB Bolina 2.0 bredband för brf - antal leverantörer = 7? Admin El, Uppvärmning/inneklimat, V&V, Vatten - Bredband, telefon, TV 4 2011-09-01 21:39
HSB Bolina 2.0 - Bredband - Pressmeddelande Admin El, Uppvärmning/inneklimat, V&V, Vatten - Bredband, telefon, TV 5 2011-03-10 23:00
TV, bredband telefoni i brf, erbjudande från Telia - Vad gäller??? lennart El, Uppvärmning/inneklimat, V&V, Vatten - Bredband, telefon, TV 21 2010-01-19 15:00
HSB-föreningar väljer Tele2 för fast och mobil telefoni - Newsdesk Admin Senaste Nytt 0 2009-04-06 15:10Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 06:06.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2022.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare