Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer
Konstituering, ordförande, sekreterare, studieorganisatör, ledamöter, suppleant, reservationer, styrelsemöten, maktmissbruk, vicevärd & vaktmästare, anställda RSS-feed för detta forum om styrelse, protokoll, arbetsordning, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2012-03-13, 08:48
Neon Neon är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: Apr 2011
Ort: Järfälla
Inlägg: 4
Standard Tak på arvoden

Hej,

I våran förening får man ett fast belopp per möte i arvode (630 kr). Utöver det får man 150 kr / timme för allt jobb. Arvodet skenar kan man lugnt säga.

Vill kolla vad ni tycker om mitt förslag:

Ord, Kassör, Sek 7000 kr / år
Ledamot och suppleant 4500 kr år. Supp med på alla möten hos oss.

Utöver detta får styrelsen 200 timmar eller 30 000 kr att fördela mellan sig på det sätt styrelsen själv. Alla dessa timmar behöver inte utnyttjas.

Detta skulle ge en max kostnad för styrelsearvodet på 60 000 kr / år.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2012-03-13, 10:42
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Glad Arvode till förtroendevalda för vad man presterar, inget annat

Det finns absolut ingen, varken inom din brf eller utanför din brf, som kan svara på vilken nivå på arvodet som är rimlig för styrelseledamöterna i din bostadsrättsförening. Det beror på många omständigheter och kräver en intelligent och grundlig genomgång av alla parametrar som avgör arvodesnivån, vilket bara kan göras av en kvalificerad arbetsgrupp som utreder arvodesfrågan.

Det finns ett antal sajter där ute som, precis som t ex HSB, tror att man kan jämföra brf:ar för att därmed komma fram till ett rimligt arvode för styrelse och andra förtroendevalda i sin egen brf. Det är självfallet helt omöjligt att kunna göra en sådan jämförelse. Varför ska man jämföra sig med någon annan förening, utan att känna till vad arvodena där grundas på, och som dessutom med största säkerhet satt fel nivå på arvodet? Det enda man möjligen kan se är om arvodena till de förtroendevalda i den egna föreningen ligger helt galet.

I HSB Malmö gjordes en utredning om arvodena i organisationen. Det blev en massa siffror som jag kan garantera att det inte fanns en enda person som förstod. Inte ens de som deltog i utredningen, med bl a HSB Malmös lekmannarevisor Tommy Johansson, Brf Sandstenen.

Arvodesutredningen tog med alla parametrar de kunde komma på och drog mängder av slutsatser utan någon som helst grund eller ens försök att förklara varför de tog med vissa parameterar, eller hur de dragit sina slutsatser;
Arvodesreglemente HSB Malmö - Använd absolut inte som mall (endast exempel på hur man ej ska göra)!!!

Den enda parameter som egentligen är av betydelse i sammanhanget, den hoppades helt över och nämndes inte ens med ett ord i den många sidor långa och meningslösa utredningen.

Den enda parametern av betydelse för arvode till styrelse och övriga förtroendevalda kan beskrivas övergripande som;
Vad presterar respektive förtroendevald?

För det är bara detta styrelsen ska ha ett arvode för. Inget annat.

Ändå är detta nästan alltid den enda parametern som helt hoppas över när arvode fastställs. För såväl styrelse som övriga förtroendevalda.

Mitt tips är således att en arvodesutredning tillsätts i din brf där arbetsuppgifterna fastställs och arvoden (inte marknadsmässiga) sätts utifrån hur mycket de förtroendevalda presterar.

Angående ditt förslag

FÖRDELNING AV ARVODE INOM STYRELSEN I EN BRF
Styrelsesuppleant
Att en styrelsesuppleant ska ha lika mycket i arvode som en ledamot är helt uteslutet, hur man än räknar.
En suppleant i styrelsen ska förslagsvis ha ett lågt arvode per möte. Lägsta möjliga. Definitivt inte 630 kr, som gäller i er brf. Till och med hälften är på tok för mycket. Kanske inget arvode alls.
Att suppleanterna, som du säger, är med på alla möten styrelsen har saknar relevans för nivån på arvodet.

Kassör
Att en kassör (om detta ska finnas, vilket jag inte anser) ska ha lika mycket som ordföranden är som regel inte rimligt, men detta beror på vad jag beskrivit ovan; arbetsprestation och nerlagd tid. Titel är oväsentlig.

Sekreterare
Har du glömt bort sekreteraren? Det är den ledamot i styrelsen som i regel har näst mest i arvode efter ordföranden.

Vice ordförande
Om en brf har en vice ordförande (vilket starkt kan ifrågasättas), ska denna styrelseledamot inte ha mer i arvode än en ledamot utan särskild titel, såtillvida det inte tydligt framgår att det är befogat av arbetsuppgifterna för vice ordförande.

Styrelse
60.000 kr/år är ett högt styrelsearvode för en brf med 45 lägenheter. Men frågan är vad styrelsen gör som är av speciellt värde för föreningen och som sparar in pengar på olika sätt för föreningen?

Hur sedan arvodet fördelas inom styrelsen är helt avhängigt arbetsfördelningen. Den som gör mest ska ha mest, svårare än så är det inte. Där får styrelsen inledningsvis (på det konstituerande mötet) göra en uppskattning utifrån styrelsens arbetsordning per ledamot, och sedan får detta revideras så ofta under mandatperionde som behov finns för detta.

Mötesarvode för styrelse
Mötesarvode för ledamot i styrelsen (ej suppleant) bör ligga på mellan 150 och 300 kr, men nivån på mötesarvodet beror i huvudsak på nivån på övriga delar som ingår i arvodet.


För arvode och ersättningar till styrelse/styrelseledamöter, sekreterare, ordförande, revisor, valberedning och andra förtroendevalda, se;

Styrelsearvoden, här är listan! - Vad är rimlig nivå på styrelsens arvode?
Styrelsearvode för bostadsrättsföreningar - Sorterat på antal lägenheter - Arvode till styrelse per lgh för 200 brf:ar inom HSB Malmö

Högsta arvodet till styrelse i brf: 372 651 kr - Vad är rimlig nivå på styrelsearvodet?
Ledamöterna i Brf Näset, Höllviken (HSB Malmös styrelseordförandes brf) får i snitt minst 11 000 kr var (26 lgh).
Årsredovisning HSB Brf Näset Höllviken, Claes Caroli - att tolka en årsredovisning

Arvode för styrelse efter prestation - Motion om att styrelsens arvode ska baseras på vad styrelsen presterar

Hur fastställa styrelsearvode? - Styrelsearvode bostadsrättsförening, vad är rimligt? Förslag på hur arvodet till styrelsen ska fördelas.

Arvode i bostadsrättsföreningar - Vad är rimligt styrelsearvode i en bostadsrättsförening? Arvodesfördelning.

Vilken nivå på arvodet för styrelsen i bostadsrättsföreningen? - Vad är rimlig nivå på arvode för en styrelse i brf?

Arvode för styrelse i brf, vad är lagom? - Rätt nivå på arvoden i brf

Vad är lämplig nivå på styrelsearvodet? - Styrelsearvoden, hur mycket är brukligt i arvoden i en brf? Rimliga arvoden i bostadsrättsföreningen

Hur mycket är OK i arvode för styrelse? - Vad ska arvodet baseras på? Vad är skälig ersättning för en styrelse i en brf?

När ska arvode till styrelse/förtroendevalda i brf betalas ut? - Hur bestämma arvode i brf?


Arvode till brf-styrelse - Vad händer med arvodet till styrelsen om en ledamot hoppar av under mandatperioden?

Dela på arvode från avhoppad ledamot i styrelsen? - Kan/får resterande ledamöter dela på avhoppad ledamots arvode?

Ersättning till styrelse utöver av stämman beslutade arvoden i brf - Ersättning till styrelse i brf utöver av stämman beslutade arvoden. Olagligt?

Brf-styrelse tar ut 1 miljon kronor i stället för det bestämda arvodet på 100.000 kr - Maktmissbruk av styrelse

Arvodesutbetalning i brf - Styrelsen fick ej ansvarsfrihet - Styrelsen vägrar följa stämmans beslut att arvoden/ersättningar ska återbetalas till föreningen

Arvodesfördelning styrelse - trolöshet mot huvudman? - Styrelsens ordförande fördelar arvodet efter eget tycke. Vad är skäligt styrelsearvode?


Arvode till styrelsens suppleanter - Hur ska suppleanter i en brf-styrelse arvoderas? Vilket arvode till suppleant som ersätter ledamot?

Alternativt arvode till styrelse i brf - "Konferensresa" för styrelse istället för arvode? Måste restaurangbesök godkännas av stämman?

Arvode till styrelse och intern representation i brf? - Representation utan stämmans medgivande tillåtet i brf-styrelse?

Arvode på förslag av valberedningen - Vem föreslår arvode till förtroendevalda? Ska valberedning föreslå arvoden? Vad är rimliga arvoden till bostadsrättsföreningens styrelse, revisor, etc?

Arvode till styrelse och suppleanter - Arvode till styrelsen och övriga förtroendevalda. Kan frågan om arvode i dagordningen skjutas till annan stämma?

Arvode betalas ut retroaktivt till styrelse i brf - Styrelsearvode i brf. 260.000 kr i arvode till styrelsen


TV4 och Fastighetsägarna om styrelsearvode till styrelsemedlemmar - Äger bostadsrätt, vill inte engagera sig
Styrelsearvode för styrelseledamöter (TV4)

Hur mycket tid ska läggas på styrelsearbetet? - Indirekt arvode - Fem timmars styrelsearbete per vecka för ordföranden

Styrelsearvode i brf, ej tillräckligt - Styrelsens arvode ej tillräckligt i förhållande till arbetsbörda för styrelse i brf. Bristande intresse från medlemmar.


Styrelse lånar pengar av medlemmar istället för arvode - Kan en styrelse på eget bevåg låna pengar av föreningens medel?

Kan styrelse avstå från arvode? - Fråga om en brf-styrelse kan välja att inte ta ut det arvode stämman fastställt


Kostnader för förtroendevalda/personal - Övriga arvoden/ersättningar - Motion

Styrelsen har tagit ut mer arvode än stämman fastställt - Redovisning av arvoden - Motion

Återbetalning av för höga arvoden som styrelsen tagit ut till sig själva - Motion

Sänkning av revisorsarvode - Motion

Arvode för valberedning - Motion

Regelverk för arvoden i stadgar, förslag §17 och §18

Ersättning till styrelseledamöter i brf-styrelse - Hur mycket i ersättning till styrelse för bilkörning är rimligt?

Ersättning för förlorad arbetsinkomst för ledamöter

Julmiddag redovisas inte


Arvode/lön till vicevärd i bostadsrättsförening (inom HSB Malmö)
Vicevärdsarvode - Rimligt arvode för vicevärd i bostadsrättsförening?


Fiffel med arvoden inom HSB Malmö - Sveriges högsta arvode!

Styrelsens (och VDs) arvode i HSB Malmö

Arvode styrelse och VD-lön i alla HSB-regioner

En ordförande motsvarar 110 ledamöter i arvode - HSB Riksförbunds styrelseordförandes arvode

HSB-VD ½ mkr mer än statsministern i lön

VD:ns lön och förmåner inom HSB Malmö - Sveriges högsta löner för anställda?


Motioner till HSB Malmö - årsstämma 2008
- Halvering av valberedningens arvode
- Fastställande av framtida arvode till valberedning
- Revidering av arvode till HSB Malmös styrelse

Fastställande av arvode till valberedning - Motion

Arvodeskommitténs förslag till ekonomiska förmåner för förtroendevalda inom HSB Malmö ek. för. - UTKAST arvodesreglemente
Bilaga A till Arvodeskommitténs förslag 2009-01-20
Arvodesreglemente, HSB, förslag 2011


Principer för fördelning av arvode i dagordning - Arbetsordning för styrelse
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-03-15 klockan 19:32.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2012-03-13, 15:48
Nybörjare Nybörjare är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Apr 2011
Ort: Stockholm
Inlägg: 310
Arg Pris Efter Prestation

Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
Vad presterar respektive förtroendevald?

För det är bara detta styrelsen ska ha ett arvode för. Inget annat.

Ändå är detta nästan alltid den enda parametern som helt hoppas över när arvode fastställs. För såväl styrelse som övriga förtroendevalda.

Mitt tips är således att en arvodesutredning tillsätts i din brf där arbetsuppgifterna fastställs och arvoden (inte marknadsmässiga) sätts utifrån hur mycket de förtroendevalda presterar.
Ja, man kunde ju önska sig att arvoden sattes efter arbetsinsats. Vår förening har 74 lägenheter och man har valt att arvodet ska vara 1000 kr per lght. Ett mycket märkligt sätt att beräkna arvoden på.

Vår styrelse består av 4 ledamöter (inkl ordföranden, bara det helt idiotiskt) och inga suppleanter. All form av förvaltning, både den tekniska och den ekonomiska, är utlagd på entreprenörer. Det är alltså ingen "arbetande styrelse". (inga regelrätta upphandlingar av entreprenörer heller)

För min del tycker jag att 74.000 kr delat på 4 personer i en förening, där allt arbete sköts av utomstående, är väldigt mycket i överkant.

Det skulle vara intressant att höra hur ni ser på det.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2012-03-13, 22:32
tette tette är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: uppland
Inlägg: 1 895
Standard en vända till

i detta forum finns expertera som vet hur detskall arvoderas i bostadsrättsstyrelserna. Därute finns de giriga som förser sig själva på bästa sätt med mesta möjliga mygel.
Organisationerna HSB, Riksbyggen, SBC som borde under de snart 100 åren de funnits (rb. 50) skapat mallar.
men... de skiter ju i sina medlemmar och är bara nöjda med trubbel. all oenighet kan skapa kosultkostnader som dessa organisationer girigt suger i sig. 1000kr per/lgh låter som ett typikst SBC utlåtande.

Nej lika självklart som föreningar har ordningsregler, borde ALLA bostadsrättsföreningar ha arvodesmallar.
Stämman beslutar arvodesnivån, men inte ofta minskas arvodet i föreningen.
Vilket medför att det blir käpprätt åt helv.... ibland.

En styrelse gör ett hästarbete, sköter föreningen själv, ny styrelse tillträder, lägger ut allt som beskrivs i inlägget ovan på entreprenörer som gör allt.
styrelsen rullar tummar med saftigt arvode.

Varför, jo för att bostadsrättsföreningar har en lag som sällan prövas, ingen massmedia skriver om tvisterna, inga tvprogram som grannsämjan handlar om bostadsrättsföreningar.

Okunskap och största möjliga tystnad.
Svara med citat
  #5  
Gammal 2012-03-14, 22:09
Neon Neon är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: Apr 2011
Ort: Järfälla
Inlägg: 4
Standard

Tack för svar admin. Jag är idag mest ute efter att ändra modellen så att jag inte behöver oroa mig för att det i framtiden mjölkas sjukt mycket pengar från föreningen.

Just nu jobbar jag i motvind med att få över styrelsen över på min sida. Dvs engagerade människor som inte vill sko sig själv som inte vill ta ut marknadsmässigt arvode utan att för den skull inte få arvode. Jag var säker på att jag hade med mig sekreteraren på min sida men när han vill ha betalt 40 timmar för att skriva 8 protokoll som i princip är färdigskrivna redan under möten gav jag upp. Kanske är det fel på mig vad vet jag.

Så här sjukt ser det ut i min föreningen idag:
Varje möte ger ett arvode på 630 kr för första 3 timmarna. överstiger mötet 3 timmar får man 950 kr. Till detta ger varje arbetad timme ger 150 kr/timmen och då menar jag allt jobb. Styrelsen har också röstat för att det är frivilligt att lämna in timrapport på sin arbetade timmar. Dvs man går till kassören och säger jag vill ha betalt för 60 timmar 9500kr plus de 10 möten jag varit på 6300 = ge mig 15 800 kr.

När jag tog upp detta på årsmötet förra året såg medlemmarna ut som fågelholkar. Känns helt surrealistiskt att människor kan vara så oengagerade och korkade.
Svara med citat
  #6  
Gammal 2012-03-15, 00:36
tette tette är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: uppland
Inlägg: 1 895
Standard slut

om stämman beslutat om 50 000kr och ni kommer upp i det med 2 månader kvar, så läggs allt arbete ner?
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
När ska arvoden utbetalas? karintaavo52 Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 28 2011-02-08 22:35
Arvoden i en styrelse plattipus Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 14 2010-04-06 19:43
Ersättning utöver beslutade arvoden av stämma i brf John Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 5 2009-07-27 22:08
Arbetstagarrepresentanternas hemliga arvoden och HSB Malmös lagbrott Admin Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 0 2008-08-13 21:53
Nivå på arvoden för styrelse? nyombildad Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 18 2008-04-20 00:21Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 01:08.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2022.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare