Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige
HSB-ledamoten, HSB:s strategi/prioritering, fördelar/nackdelar med att vara med i HSB/Riksbyggen/SBC, utträde, bostadspolitik, kooperativt tänkande, tillvarata/främja medlemmarnas ekonomiska intresse, certifiering, medlemsavgift, etc. Vikten av att påverka bostadsorganisationen! RSS-feed för detta forum om HSB, Riksbyggen, Bostadsrätterna, etc, som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2012-02-10, 16:36
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
OBS! OBS! OBS! Hur HSB inte svarar på medlemsfrågor - Axrups stipendiefond

Jag har från HSB Malmös styrelse försökt få svar på några enkla frågor. Här kan alla se hur HSB som alltid undviker frågor på alla sätt som är möjliga;

1/2 2012
Claes.
Vill fråga dig vilken roll du har i Arne Axrups stipendiefond och vem som utsett dig att företräda denna fond och bestämma vem som ska erhålla stipendier?


1/2 2012
"Svar" från Claes Caroli;
Citat:
Jag är vald till ordförande i föreningen Arne Axerups stipendiefond.
2/2 2012
Claes.
Tack för svaret, men jag noterar att du inte svarade på vem som valt in dig i denna ideela förening.
Skulle du vilja vara vänlig och mejla mig stämmoprotokollet från föreningsstämman i stipendiefonden?


3/2 2012
Claes.
Jag erhöll inget svar från dig så jag är osäker på om du fick nedanstående mejl.
Vill tillägga att jag skulle vara tacksam om du också mejlade mig stipendiefondens stadgar.


5/2 2012
Claes.
Jag saknar svar från dig.
Vill passa på att lägga till en fråga;
- Hur går val till för att välja förtroendevalda till Arne Axrups stipendiefond? / Vilka ingår i valberedningen här?
Sammanfattningsvis är mina frågor alltså;
1. Vem har valt dig som ordförande i Arne Axrups stipendiefond och att bestämma vem som ska erhålla stipendier?
2. Hur går val till för att välja förtroendevalda till Arne Axrups stipendiefond? / Vilka ingår i valberedningen här?
3. Kan du mejla mig stämmoprotokoll för Arne Axrups stipendiefond?
4. Kan du mejla mig stadgarna för Arne Axrups stipendiefond?


6/2 2012
Claes.
HSB Malmö skriver att du finns på plats nu (mellan kl 13 och 18) för att svara på medlemmarnas frågor. Det lär väl som vanligt vara tunnsått med dessa frågor, men jag hoppas att jag inte exkluderas här, och att du svarar på mina frågor som jag ställt i mitt ursprungsmejl här och i efterföljande påminnelser.


6/2 2012
"Svar" från Claes Caroli;
Citat:
En presentation av Arne Axerups stipendiefond finns på HSB Malmö´s hemsida.
Jag noterar att du önskar erhålla:
1. Föreningens stadgar
2. Senaste stämmoprotokollet
3. Vem som valt nuvarande ordföranden
4. Hur väljs styrelsen i fonden
5. Vilka ingår i valberedningen

Jag kommer att lägga fram din begäran vid nästa styrelsemöte i fonden.
6/2 2012
Claes.
Jag noterar att du inte vill svara på en enda av mina frågor om Arne Axrups stipendiefond, oavsett hur oskyldiga dessa frågor är (och det är de alla). Otroligt nog väljer du att göra mina simpla frågor om stadgar, stämmoprotokoll (där jag gärna vill ha kopior av stämmoprotokollen från 2009 och framåt, om möjligt) och frågor om vem som ingår i valberedningen, vem som valt dig och hur val går till i fonden, till ett beslut för den anonyma styrelsen i Arne Axrups stipendiefond.

Inte utan att man undrar vad det är du försöker dölja här. Vad är det du är så rädd för ska komma fram ifall mina elementära frågor skulle besvaras?

Du undanhåller t o m information om när nästa styrelsemöte i fonden är. En naturlig/given följdfråga blir därför;
När håller ni nästa styrelsemöte i Arne Axrups stipendiefond (där jag gissar att Birgitta Nilsson och Rolf Brandt ingår i den anonyma styrelsen)?

Om du envisas med att göra mina frågor till frågor för styrelsebeslut om de ska besvaras och uppfyllas, så skulle jag dessutom vara tacksam för en kopia från styrelseprotokollet i Arne Axrups stipendiefond av styrelsen behandling om mina allmänna frågor ska besvaras.

I väntan på detta styrelsebeslut om mina frågor ska besvaras hoppas jag att du har vänligheten att mejla mig informationsmaterialet om fonden som du och resten av HSB Malmös styrelse tog fram till styrelsekonferensen 18-19/3 2010.


7/2 2012
Claes.
Jag ber att få påminna om gårdagens mejl i frågorna om Arne Axrups stipendiefond och speciellt det efterfrågade informationsmaterialet.

Du skriver;
"En presentation av Arne Axerups stipendiefond finns på HSB Malmö´s hemsida."
Jag vill understryka att denna s k "presentation" inte besvarar någon av mina frågor, utan det som står där är endast väldigt allmängiltigt eller irrelevant.

Vill dessutom lägga till följande fråga;
Om jag idag vill nominera någon till Arne Axrups stipendiefond, vilka förutsättningar gäller för dem som kan kan erhålla stipendium enligt regelverket för stipendiefonden? Kan t.ex. medlemmar utanför HSB erhålla stipendier?

Sammanställning av vad jag tidigare uppgivit att jag önskar erhålla;
1. Stipendiefondens stadgar.
2. Stämmoprotokoll för fonden, om möjligt alla stämmoprotokoll från och med 2008-2009.
3. Svar på vem/vilka som valt dig som ordförande i Arne Axrups stipendiefond (och Birgitta Nilsson som ledamot).
4. Svar på hur val går till för att välja förtroendevalda till Arne Axrups stipendiefond.
5. Svar på vilka som ingår i valberedningen för fonden.
6. Svar på när nästa styrelsemöte är för stipendiefonden.
7. Informationsmaterialet om fonden som HSB Malmös styrelse tog fram till styrelsekonferensen 18-19/3 2010.
8. Frantida stämmoprotokoll där du och resten av den anonyma stipendiefondens styrelse ska besluta om jag ska erhålla svar på mina frågor och ovanstående allmänna dokument.


9/2 2012
Claes.
Jag noterar att jag inte erhållit något svar på nedanstående och vill därför här påminna dig om detta.

Dvs;
1. När håller ni nästa styrelsemöte i Arne Axrups stipendiefond (där jag gissar att Birgitta Nilsson och Rolf Brandt ingår i den anonyma styrelsen)?

2. Jag önskar informationsmaterialet om fonden som du och resten av HSB Malmös styrelse tog fram till styrelsekonferensen 18-19/3 2010.

3. Jag önskar kopia från styrelseprotokollet i Arne Axrups stipendiefond av styrelsen behandling om ifall mina allmänna frågor om stipendiefonden ska besvaras.

Jag vill i övrigt påminna HSB Malmös styrelse samt Arne Axrups stipendiefond om att jag är del av fonden och har - utan ens tillfrågan om detta - betalat pengar till fonden, alltså mot min vilja. Således kan HSB Malmös styrelse och Arne Axrups stipendiefond näppeligen neka mig information om den fond/förening jag med tvång (i strid med bl a lagen och Europakonventionen) är delaktig i.

Här ska det noteras att HSB Riksförbund skriver;
Citat:
De kooperativa principerna är riktlinjer för hur kooperativa företag ska omsätta sina värderingar i handling:
1. Frivilligt och öppet medlemskap
2. Demokratisk medlemskontroll
3. Medlemmarnas ekonomiska deltagande
4. Självständighet och oberoende
5. Utbildning, praktik och information
6. Samarbete mellan kooperativa föreningar
7. Samhällshänsyn
Men som kan konstateras från verkligheten så är HSB maximalt motståndare till frivilligt & öppet medlemskap såväl som demokratisk medlemskontroll. Dvs HSB följer bevisligen inte ens de mest grundläggande kooperativa värderingarna; punkt 1 och punkt 2.

Not. I det fall HSB Malmös styrelse/Claes Caroli/Birgitta Nilsson/Rolf Brandt/Arne Axrups Stipendiefond inte snarast besvarar mina frågor tvingar ni mig därmed att söka svaren om stipendiefonden på andra vägar och med andra metoder, där det i mina ögon känns ganska onödigt att krångla till något så enkelt som detta, och som knappast lär höja förtroendet bland medlemmarna och allmänheten för HSB Malmö som medlemsorganisation.


10/2 2012
Claes.
Saknar fortfarande svar från dig och dessutom upptäckte jag att jag missade en punkt i min senaste påminnelse, som jag önskar svar på direkt, och som jag hoppas det inte krävs styrelsebeslut för om medlemmarna ska få tillgång till denna information (se frågan den 7/2 2012);

4. Om jag idag vill nominera någon till Arne Axrups stipendiefond, vilka förutsättningar gäller för dem som kan kan erhålla stipendium enligt regelverket för stipendiefonden? Kan t.ex. medlemmar utanför HSB erhålla stipendier?
Vilka förutsättningar gäller enligt fondens stadgar för vilka som är nominerbara? Dvs vad är den exakta formuleringen i stadgarna avseende vem som kan nomineras (för att kunna veta om det t ex måste vara medlemmar i HSB, medlemmar i HSB Malmö, föreningar, juridiska personer eller vem som helst?)

Jag förstår inte varför HSB Malmö vill hålla hemligt vilka olika kategorier som kan nomineras till stipendiefonden.


OBS! I det fall man inte skickar påminnelser om ställd fråga så är praxis inom HSB att inte svara överhuvudtaget. Det är därför tyvärr nödvändigt - med den mentalitet som råder inom HSB - att skicka frekventa påminnelser (men även då kan det ta allt från månader till aldrig att få någon form av svar).

Se även bl.a.;
Claes Caroli (styrelseordförande HSB Malmö) / Styrelsen lurar HSB Malmös medlemmar om Arne Axrups stipendiefond - År 2013

Utträde ur HSB(Malmö). Orsak och Verkan. Del 1

Jonny Samuelssons (HSB Malmö) klandervärda behandling av medlemsförening

HSB Malmös styrelseordförande självutnämnd i Arne Axrups stipendiefond?
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2013-04-23 klockan 19:01.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2012-02-12, 13:12
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Granskning 1000 foldrar med konstiga bilder

Fortsättning.

11/2 2012. Svar från Claes Caroli på mina "för-frågor";
Citat:
Ber att få bifoga den folder du efterlyser.
Enligt stadgarna kan stipendiet utdelas till medlemmar, förtroendevalda och anställda i HSB Malmö ek för:s bostadsrättsföreningar.
Något datum för nästa styrelsemöte är inte utsatt.
11/2 2012. Min respons;
Claes.
Tack för foldern från 2011-03-10. Jag hade hoppats att den var mer informativ och mindre fylld med bilder (där bilderna - som man undrar vad de har i foldern att göra eftersom det inte går att hitta någon koppling mellan fonden och bilderna - upptog ca 70% av de 4 sidorna).
Man blir inte särskilt klokare av denna folder, men där fanns i alla fall en mening med information som tillförde något;
"NÄR VET JAG VEM SOM HAR FÅTT STIPENDIER? Stipendier delas ut i samband med HSB Malmös föreningsstämma".

Det var illa att det inte är utsatt något datum för nästa styrelsemöte i stipendiefonden, eftersom det innebär att jag inte bara inte får svar på mina frågor nu, jag får inte ens reda på när jag kommer att få svar eftersom du vill göra det till en styrelsefråga om jag ska få svar på mina allmäna frågor om stipendiefonden.
Kan du ge mig en tidsram för när jag får svar på om jag ska få svar?

Kan också tillägga att min fråga #3 av de 8 första frågorna, delvis besvarats av HSB Malmös styrelse år 2009. Då svarade HSB Malmös styrelse att två av ledamöterna till Arne Axrups stipendiefond utsågs av HSB Malmös styrelse enligt de ej offentliga (ens för medlemmarna i fonden) stadgarna för fonden.

Det framgår inte någonstans vilka som är ledamöter i fonden, men du har i alla fall bekräftat att du är ordförande i stipendiefonden. Sedan kan jag gissa mig till att Birgitta Nilsson och Rolf Brandt är två övriga ledamöter i fonden (dvs fonden består av två ledamöter i HSB Malmös styrelse och en valberedare i HSB Malmö). Hur många som ska vara ledamöter enligt stadgarna och hur många som är ledamöter i fonden i verkligheten är också uppgifter som HSB Malmös styrelse och stipendiefonden tyvärr håller hemligt. Dessa frågor förklaras säkert til viss del av stadgarna, men leder osökt till två nya frågor;

9. Hur många ska vara ledamöter i stipendiefonden enligt stadgarna, och vilka, utöver dig, är ledamöter i denna fond idag?

10. Hur och när har den eller de personer (Rolf Brandt?) som inte ingår i HSB Malmös styrelse valts som ledamot i Arne Axrups stipendiefond? (Vidareutveckling av fråga #4.)


HSB Malmö trycker alltså upp en folder (som mest bara innehåller en massa bildtextlösa bilder på lika glada som okända människor - inte ens på ledamöterna i fonden - och träd) i 1000 exemplar som sedan bara en liten grupp på 50-100 personer får tillgång till.

Är det inte "falsk marknadsföring" att visa bilder på "glada människor" som ej hör det minsta till vad foldern handlar om (precis som HSBs årsredovisningar är fulla av)?

Sedan svarar Claes bara så kort som det är möjligt, som alltid, vilket framtvingar helt onödiga följdfrågor... i stället för att han t ex svarat på ett meningsfullt sätt att jag kommer att få svar på om jag får svar på mina allmängiltiga frågor inom x veckor. Trots allt är Claes Caroli sammankallande till mötena i fonden, så han är inte utan möjlighet att styra när nästa möte ska bli.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-06-11 klockan 10:13.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2012-02-12, 16:16
tette tette är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: uppland
Inlägg: 1 895
Standard fråga brukar man få veta, HSB undantag

Beundrar din envishet. tydligen hjälper det inte att få denna usla organisations chefer att förstå att de är till för medlemmarna inte tvärtom.

Foldern är lite intressant, som allt annat blir i "hemliga klubbar" kostar skjortan för medlemmarna utan att någon fullmäktigeledamot någonsin kommer att ifrågasätta detta?
jag kom ihåg när jag satt i Riksbyggens styrelse (arbetagarrepresentant) och på ett möte frågade varför det var samma människor i Riksbyggens årsredovisningar och annan reklam. Svar det var betalda modeller.
Det duger alltså inte att visa sina anställda fastighetsskötare, när man gör reklam för fastighetsskötaravtal, min följdfråga.

Då tittade 8 stycken "fågelholkar" på mig och såg ut som.......
Svara med citat
  #4  
Gammal 2012-03-21, 18:25
Holger Holger är inte inloggad
Tera-medlem
 
Reg.datum: Apr 2008
Inlägg: 116
Standard Claes Caroli och Michael Carlsson, det blir bara för mycket.

När det gäller Claes Caroli så kan man bara konstatera att hans sätt att leda organisationen är en sakta pågående kulturförändring mot en allt mer sluten organisation.

Därmed framstår han mer som en del av problemet än lösningen. Samma sak kan sägas om HSB Malmös VD Michael Carlsson.
Svara med citat
  #5  
Gammal 2012-06-11, 09:21
misteln misteln är inte inloggad
Giga-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Inlägg: 91
Standard Varför detta medlemsförakt?

Sen 2008 har det bara gått utför. HSB Malmö (Michael Carlsson och Claes Caroli) har infört en strategi som innebär att man bara besvarar de frågor som man för dagen tycker att man ska besvara. Detta är ytterst allvarligt men allvarligare ändå är att man efter några påminnelser säger sig ha besvarat frågan eller frågorna och vägrar att på begäran återigen sända svaren. Det är alltså medlemmarna som delägare av HSB Malmö som man behandlar på detta sätt.

Man anser sig stå över den granskning av makthavare som är grundbulten i varje demokratisk organisation. Man kan därför starkt ifrågasätta HSB Malmö som en demokratisk medlemsorganisation.
Svara med citat
  #6  
Gammal 2012-06-11, 12:51
Kulan Kulan är inte inloggad
Exa-medlem
 
Reg.datum: Jun 2008
Inlägg: 158
Standard Organisationen som har gett lögn och förbannad dikt ett ansikte.

Framför allt har man inte medlemmarnas bästa för ögonen. Det är ju tydligt att HSB Malmös ledning anser sig kunna stå över lag, stadgar och respekt för ägarna. Det var inte byggnaden Turning Torso som avslöjades som katastrof 2004 utan organisationen HSB Malmö. Man ljuger och svänger sig lika friskt nu som då.
Svara med citat
  #7  
Gammal 2012-06-17, 13:49
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Arg Inga frågor om Arne Axrups stipendiefond besvaras av HSB Malmös styrelse

Inte mycket har hänt på denna front sedan den 11/2.
För Claes Caroli/den antidemokratiska styrelsen i HSB Malmö handlar det bara om att ljuga och bedra medlemmarna, vilket denna mejlsekvens bevisar bortom allt rimligt tvivel.

Sedan den 11/2 har ytterligare 22 mail passerat under 4 månader (totalt 35 mejl) utan att ett enda svar givits på en enda av mina totalt 18 frågor om Arne Axrups stipendiefond.

1.
18/2 2012
Claes.
Jag noterar att jag inte erhöll något svar på nedanstående fråga, i väntan på att jag ska få svar på om jag ska få svar;
Kan du ge mig en tidsram för när jag får svar på om jag ska få svar?

2.
20/2 2012 16:08
Svar från: Claes.Caroli@malmo.hsb.se
Citat:
Under förutsättning att styrelsen hinner träffas innan kan jag lämna styrelsens svar på dina frågor under vecka 12.

3.
14/3 2012
Claes.
Jag hoppas ditt tidigare besked om när svar skulle avges fortfarande gäller. Dvs att jag kommer att erhålla svar nästa vecka.
(Lagt till fråga 11-16 här)

4.
22/3 2012
Claes.
Jag vill bara påminna dig om att det nu är vecka 12, och du lovade mig svar denna vecka på mina 16 frågor om Arne Axrups stipendiefond. Hoppas att du avser att besvara de frågor jag ställt och att du gör detta på ett seriöst sätt.
Som jag påpekat tidigare har du i varje fråga försökt göra HSB Malmö t o m ännu mer slutet och insynsskyddat än vad det varit tidigare, så jag hoppas att du inte avser göra likadant när det gäller Arne Axrups stipendiefond.

5.
23/3 2012 13:29
Svar från Claes.Caroli@malmo.hsb.se
Citat:
Arne Axerups stipendiefond har ännu inte haft något styrelsemöte. Nytt datum för styrelsemöte är inte bestämt.
Jag ber att få återkomma betr. dina frågor
6.
23/3 2012
Ok, men har du någon tidsram för när detta styrelsemöte i Axrups stipendiefond ska komma till stånd? Dagar, veckor, månader?
Eftersom det inte är så långt kvar till HSB Malmös årsstämma förutsätter jag att detta styrelsemöte måste ske ganska snart, eller hur?

7.
28/3 2012
Claes.
Efterlyser tidsram när jag kommer att få svar på om du kommer att besvara mina 16 frågor rörande Arne Axrups stipendiefond.
Vid det här laget måste ni rimligtvis ha bestämt nytt datum för det styrelsemöte i fonden, som enligt dig inte blev av i vecka 12.

8.
2/4 2012
Till: Claes Caroli
Påminnelse.
Claes, har du någon tidsram för när jag kommer att erhålla svar på mina 16 frågor?

9.
4/4 2012 15:48
"Svar" från: Claes.Caroli@malmo.hsb.se
Citat:
Stipendiefonden kommer att ha möte före HSB Malmö:s stämma. Jag återkommer efter mötet.
10.
10/4 2012
Claes.
Är det för mycket begärt att du uppger det datum när stipendiefonden ska ha detta möte?

Det känns inte rimligt om det skulle vara sant att ni inte redan haft detta möte med tanke på att HSB Malmös årsstämma är om endast 11 dagar (till vilken jag fortfarande inte erhållit stämmohandlingarna, i motsats till alla andra).

11.
10/4 2012 17:00
Svar från: Claes.Caroli@malmo.hsb.se
Citat:
Arne Axerups stipendiefond har sitt nästa styrelsemöte den 16/4.
12.
11/4 2012
Tack för denna info. Jag förutsätter då att jag erhåller svar på samtliga av mina frågor om stipendiefonden innan HSB Malmös årsstämma, lämpligen senast den 17/4. Detta så att jag slipper lämna över mina frågor till någon fullmäktige att ställa frågorna på stämman istället.

13.
17/4 2012
Claes.
Eftersom Arne Axrups stipendiefond hade styrelsemöte igår undrar jag nu hur det blir med svaren på mina 16 frågor om stipendiefonden?

14.
20/4 2012
Claes.
Du lovade återkomma efter styrelsemötet i stipendiefonden med svar till mig.
Vad har du för skäl till att bryta detta löfte?

Måste jag verkligen be en fullmäktige att ställa frågorna på HSB Malmös årsstämma för att erhålla svar?

15.
26/4 2012
Claes.
Var blev dina utlovade svar av?
Du har lovat svara på mina frågor om Arne Axrups stipendiefond, men det blev bara helt tyst från dig. Varför?
(Lagt till fråga 17-18 här)

16.
3/5 2012
Claes.
Jag noterar att jag fortfarande inte erhållit något svar från dig på mina frågor om Arne Axrups stipendiefond.
När behagar du avge svar?

17.
14/5
Claes.
var blir svaren av på de 18 frågorna om Arne Axrups stipendiefond?

18.
22/5 2012 19:35
"Svar" från: Claes.Caroli@malmo.hsb.se
Citat:
Arne Axerups stipendiefond är en ideell förening.
HSB Malmö är tillsammans med 159 bostadsrättsföreningar medlem i föreningen.
Föreningens historik finns på HSB Malmö´s hemsida.
Det är viktigt att sprida information om denna förening som har till syfte att genom stipendier främja den kooperativa idén och dess utveckling.
Jag tackar dig för dina synpunkter och frågor och jag skall se till att föreningens information utvecklas.
19.
23/5 2012
To: claes.caroli@malmo.hsb.se
CC: izet.omanovic@malmo.hsb.se; jonas.henriksson@malmo.hsb.se; susann.sorensson@malmo.hsb.se;
birgitta.nilsson@malmo.hsb.se; maj-britt.thulin@malmo.hsb.se; bjorn.andersson@malmo.hsb.se

Claes Caroli !

Jag har sedan den 1 februari 2012, med ett 20-tal påminnelser, försökt få dig att besvara mina frågor om Arne Axrups stipendiefond. Du har utlovat svar på mina frågor, men tydligen är dina löften inte vatten värt.

Efter snart 4 månader besvarar du inte en enda av mina 18 frågor. Istället kopierar du en allmän text från HSB Malmös hemsida med tillägget;
"Föreningens historik finns på HSB Malmö´s hemsida".
Som du och Rolf Brandt mycket väl vet finns där inga svar på någon av mina frågor, utan texten på HSB Malmös hemsida är skriven på ett så intetsägande och meningslöst sätt som möjligt. Precis som alla dina "svar" på frågor.

Därefter skriver du dina floskler utan fäste i verkligheten;
"Det är viktigt att sprida information om denna förening som har till syfte att genom stipendier främja den kooperativa idén och dess utveckling.".
Men att "sprida information" genom att besvara några frågor vill inte du och Rolf Brandt.
Alltså finns det nu svart på vitt att ni ljuger!
Du och Rolf Brandt upplever således mina frågor om Arne Axrups stipendiefond alltför känsliga för er själva för att ni skulle våga svara på mina frågor, eller hur?

Är det så att om mina frågor besvarats skulle ett omfattande mygel inom denna fond avslöjas? Det är svårt att tolka dina och Rolf Brandts försök att dölja så mycket som möjligt om Arne Axrups stipendiefond på annat sätt.

Avslutningsvis skriver du;
"Jag tackar dig för dina synpunkter och frågor och jag skall se till att föreningens information utvecklas.".
Claes, det enda du ser till är att informationen reduceras. Bättre bevis för detta än denna mejlsekvens går väl inte att få? Du försöker reducera insynen i HSB Malmö till max, och nu försöker du och Rolf Brandt med gemensamma krafter även insynsskydda Arne Axrups stipendiefond så mycket ni kan.

Hur kan du sova om nätterna när du beter dig så här ofattbart illa och nonchalant mot de medlemmar det egentligen är tänkt att du ska arbeta för?

Besvara nu mina 18 frågor, tack!

20.
7/6 2012
Claes.
Min senaste påminnelse till dig om att besvara frågorna rörande stipendiefonden skickade jag till dig för drygt två veckor sedan. I vanlig ordning hörde jag sedan inte ett ord från dig.

Med tanke på att du har en särskild tid avsatt för att besvara medlemmarnas frågor idag mellan kl. 13.00 och 18.00, samt det faktum att du då sällan får några frågor, så kanske du idag kunde bemöda dig med att ge mig seriösa svar om stipendiefonden enligt de 18 frågor jag ställt sedan början av året, men där du bara gjort allt hela tiden för att glida undan dessa för dig uppenbart känsliga frågor.

Tidigare frågor om stipendiefonden

1. När håller ni nästa styrelsemöte i Arne Axrups stipendiefond (där jag gissar att Birgitta Nilsson och Rolf Brandt ingår i den anonyma styrelsen)?

2. Jag önskar erhålla en kopia av stadgarna för Arne Axrups stipendiefond.

3. Vem har utsett dig, Claes Caroli, att företräda denna fond och bestämma vem som ska erhålla stipendier?

4. Om jag idag vill nominera någon till Arne Axrups stipendiefond, vilka förutsättningar gäller för dem som kan kan erhålla stipendium enligt regelverket för stipendiefonden? Vilka förutsättningar gäller enligt fondens stadgar för vilka som är nominerbara? Dvs vad är den exakta formuleringen i stadgarna avseende vem som kan nomineras (för att kunna veta om det t ex måste vara medlemmar i HSB, medlemmar i HSB Malmö, föreningar, juridiska personer eller vem som helst?)

5. Vem ingår i valberedningen för fonden?

6. Hur väljs styrelsen i Arne Axrups stipendiefond?

7. Har stipendiefonden inga stämmor (eller informationsträffar överhuvudtaget) för oss som är tvångsmedlemmar?

8. Jag önskar kopia av protokollet där du och resten av den anonyma stipendiefondens styrelse beslutar om jag ska erhålla svar på mina frågor och ovanstående allmänna dokument.

9. Hur många ska vara ledamöter i stipendiefonden enligt stadgarna, och vilka, utöver dig, är ledamöter i denna fond idag?

10. Hur och när har den eller de personer (Rolf Brandt?) som inte ingår i HSB Malmös styrelse valts som ledamot i Arne Axrups stipendiefond?

11. På vilken stämma (dvs i vilket årsstämmoprotokoll) för HSB Malmö har det diskuterats om att starta upp Arne Axrups stipendiefond (eller hur gick det till rent praktiskt att fonden startade)?

Jag noterade att det inte stod ett ord om Arne Axrups stipendiefond i HSB Malmös årsstämmoprotokoll för år 1995 (det år det hävdas av HSB Malmö att fonden beslutades om och startades upp).

Om inte beslut tagits på en stämma om Arne Axrups stipendiefond så ser jag inte hur det kan ha gått till att beslutet om fonden kommit till stånd. Knappast sannolikt att detta skulle skett genom ett direktutskick till alla brf:ar i Malmö eftersom det skulle vara väldigt omständigt och komplicerat. Dessutom hade det omöjligen blivit den uppslutning det blev om det inte var ett stämmobeslut, så det faller definitivt på sin egen orimlighet att beslutet tagits på annat sätt än direkt eller indirekt via en stämma.

12. Varför är Arne Axrups stipendiefond maximalt sluten?
Inga stämmor, inga öppna möten, inga redovisade protokoll, ingen redovisning av vilka som nominerats eller av vem/vilka nomineringar skett, ingen redovisning av hur mycket pengar fonden har att tillgå, ingen information, inga löpande uppdateringar, etc, etc.
Vad exakt planerar du (och övriga ledamöter i fonden) att göra för att insyn ska finnas i denna fond i framtiden?

13. Hur mycket pengar finns det i fonden idag?

14. Vem kontrollerar fonden, dvs vilka kontrollorgan finns? Revisor (i så fall vem?)?

15. Vem/vilka nominerade föregående års stipendiater?

16. Fanns det 2011 någon som nominerats som inte erhöll något stipendium, och i så fall på vilka grunder rent konkret?

17. Vilka har nominerats till Arne Axrups stipendiefond sedan årsstämman 2011?

18. Varför nämnde du inte Arne Axrups stipendiefond med ett enda ord på årsstämman 2012?

Det skulle uppskattas om du denna gång vill vara ärlig och öppen istället för att försöka lägga locket på i varje fråga!


21.
14/6 2012
Claes.
Efterlyser svar.


Naturligtvis har Claes Caroli inte en enda gång under denna mejlsekvens sedan februari 2012 haft det minsta syfte att besvara en enda fråga.

Hur kan fullmäktigeledamöterna tillåta att Claes Caroli får sitta kvar som styrelseordförande? Hur skulle det vara om fullmäktigeledamöterna i alla fall en enda gång verkade för de medlemmar de har som uppgift att verka för?
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-06-17 klockan 14:40.
Svara med citat
  #8  
Gammal 2012-06-17, 15:46
tette tette är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: uppland
Inlägg: 1 895
Standard hsbliknelse av nationalteatern

Jag beundrar dig admin som inte gjort något dumt emot denna fruktansvärda organisation som kallar sig HSB.

Svårt att finna ord vad man skall skriva, när du beskriver hur denna "ständiga vessla" Clas Caroli och hans gäng beter sig.

Skulle vara intressant att höra hur det går till i ledningen när Riksförbundet diskuterar "vad som händer i Malmö" Men Lago verkar ha fullt upp med att uppvakta bostadsministern Attefall om andrahandsuthyrning.

Hoppas att för all framtid sanningarna om HSB och speciellt HSB Malmö toppas googelsökningarna.

Citerar ett av mina favoritbands text som skrevs för 40 år sedan och stämmer verkligen bra in på HSB.

"Men en sak har jag undrat mycket över
Och den snurrar i hjärnan min
Att dom som lever gott på andras slit
Dom går fria och vältrar sej som svin"

Hank Williams: We shall not be moved= aldrig aldrig ger vi upp.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
HSB Malmös styrelseordförande självutnämnd i Arne Axrups stipendiefond? Admin Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 26 2012-06-08 23:07
Medlemsfrågor vid årsstämma eller extrastämma Benedict Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 6 2011-03-04 10:16
Fuktskada från ventilationskanal i brf - Vem svarar för reparationskostnad? koman23 Badrum/badrumsrenovering, Stamrör/stamrörsbyte, Rör/ledningar 6 2010-04-08 09:13
Hur HSB (inte) svarar på frågor! Admin Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 0 2008-10-18 18:12Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 16:55.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2019.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare