Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Tolkningar av lagar och stadgar, Likabehandlingsprincipen, Lagen om ekonomiska föreningar (LEF), Bostadsrättslagen (BrL), vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt, informationsplikt, jäv (styrelse/stämma, för revisorer, HSB-representant, ledamöter, mötesordförande, m.fl.), trivselföreskrifter. Faktabanken innehåller många viktiga tips! Faktabanken RSS-feed för juridikforumet som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2012-01-15, 17:43
Silva Silva är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2012
Inlägg: 1 169
Standard Jag har fått nog!

Jag hoppas att min resumé kan hjälpa andra med liknande problem och visa på hur dagens bostadsrättsinnehavare, som betalar flera miljoner för sin lägenhet, saknar inflytande och stöd i bostadsrättslagen.

Det är på tiden att vi bostadsrättshavare startar en förening liknande hyresgästföreningen. Varför inte en bostadsrättsbyrå med kunniga advokater och jurister som bryr sig om sina klienter och inte bara pengarna. Då kan vi bostadsrättshavare bli en maktfaktor och remissinstans som politiker och regeringen lyssnar på och som styrelsen, SBC och andra bostadsorganisationer slutar hunsa med.

Jag och min partner är i konflikt med vår bostadsrättsförening pga att styrelsen inte följer föreningens stadgar, bostadsrättslagen och bygglagen. Nu har styrelsen en vendetta mot oss. Man ska kunna kritisera en styrelse som missköter sitt uppdrag utan att drabbas av repressalier. Som exempel skriver jag en resumé över vad vi varit med om.

På slutet ger jag också ett exempel på hur juridiskt kunniga och högt uppsatta politiker kan uppträda privat.

Vi flyttade in i vår förening på våren 2008. Ordinarie föreningsstämma ska hållas årligen före juni månads utgång. Den första stämman som vi deltog på 2008 hölls visserligen i rätt tid, men utan årsredovisning. Det beslutades om att avhandla årsredovisningen på en extra föreningsstämma under hösten.

År 2009 är ordinarie föreningsstämman försenad. I slutet på juni kan vi läsa på Hemnet att kassörens lägenhet är till försäljning och att månadsavgiften ska sänkas med 50 % från 1 augusti.
Vi skrev ett brev till styrelsen 2009-06-26 och frågade varför medlemmarna i föreningen inte blivit informerade om sänkningen innan det publiceras på internet. Vi påtalade också att årsredovisningen som delats ut saknade revisorspåteckning samt att det saknades revisionsberättelse. Detta krävs för att den ska kunna godkännas på stämman.
Vi får svar från styrelsen 2009-06-28 att avgiften sänkts av flera skäl. Dels har en vindsförsäljning gett visst överskott men framförallt har föreningen ombildat och sålt två hyresrätter. Styrelsen svarar även att årsredovisningen kommer att vara komplett till föreningsstämman då kassören stämt möte med revisorn kommande vecka (början på juli).

I början av juli fick medlemmarna ett brev från styrelsen att ordinarie föreningsstämman ska hållas den 11 juli. Då skrev vi själva ett brev till medlemmarna pga att styrelsen bestämt att ha föreningsstämma den 11 juli när de flesta medlemmar är på semester.
Vi tog även upp hur kassören använde sänkningen av månadsavgiften i sin lägenhetsannons på internet, utan att vi medlemmar informerats om sänkningen, och att styrelsen vid flera tillfallet har brutit mot stadgarna som att inte hålla ordinarie föreningsstämma i tid eller tillhandahålla årsredovisningen i tid.
Då svarar styrelsen med ett brev till medlemmarna att ordinarie föreningsstämma ska hållas på gården den 17 augusti då makarna (vårt efternamn) är missnöjda.

På föreningsstämman den 17 augusti kommer en för oss helt okänd kvinna till gården innan stämman började. Hon frågade "Vem är (hon sade vårt efternamn ganska högt)?" Efter att vi presenterade oss sade hon "Aha är det ni som är så arga.".

På stämman, varje gång vi försökte få ordet, avbryter hon oss med hög röst. Hon var den person som pratade mest och kritiserade oss oftast tillsammans med kassörens fru och en medlem till.
Vid frågan om ansvarsfrihet för styrelsen krävde vi sluten omröstning. Vi gav inte styrelsen ansvarsfrihet men vid omröstningen fick styrelsen ansvarsfrihet av övriga medlemmar.

På stämman fick styrelsen kritik för brist i informationen. Det beslutades att ha en extra föreningsstämma om en månad, preliminärt den 15 oktober.

I november 2009 mejlade vi till styrelsen. Vi bad att få en kopia på protokollet från senaste stämman i augusti. Vi bad även att få en kopia på protokollet från en extra föreningsstämma som hölls året innan i december 2008. Trots att vi bad om dem delades de aldrig ut. Sedan frågade vi om det blir någon extra föreningsstämma före årsskiftet (den som preliminärt skulle hållits 15 oktober).

Den extra föreningsstämman hölls 20 december när flertalet medlemmar hade rest bort för att fira jul. Kassören och den andra medlemmen som kritiserade oss på stämman i augusti har sålt sina lägenheter med den 50 % sänkta avgiften.
Styrelsen säger på stämman att de tagit till sig en del av kritiken angående sänkningen av månadsavgiften, att kritiska medlemmar menade att detta skulle försämra föreningens ekonomi på sikt.
Ordföranden gick igenom samtliga poster i budgeten och förklarade att avgifterna därför måste höjas igen med 25 % från april 2010.
Det beslutades att en pärm med stämmoprotokoll och årsredovisningar kommer att hållas tillgängligt för medlemmar från 1 januari 2010.

I april 2010 kommer kallelse till ordinarie föreningsstämma den 5 maj.
Utdrag från dagordningen:
18. OVK och öppna spisar
19. Votering om intäkt från försäljning av Lgh 9.

Den 30 april, mindre än en vecka kvar till ordinarie föreningsstämman, mejlar vi till styrelsen och frågar efter kopia på årsredovisningen. Senare samma dag får vi årsredovisningen utan revisorspåteckning och den saknar revisionsberättelse.
På stämman får vi lösa blad med revisorspåteckning och revisionsberättelse daterad den 4 maj (dagen innan stämman). Enligt stadgarna ska medlemmarna ha fått en komplett årsredovisning minst en vecka innan föreningsstämman

Punkt 18. OVK och öppna spisen är en motion från oss.
Vi fick inget gehör från styrelsen. Under året hade det gjorts en kontroll av ventilationen och det fanns en OVK-rapport. Styrelsen undanhöll OVK-rapporten för medlemmarna och vi blev avbrutna gång på gång. Trots att vi försökte berätta att vi på en gästtoalett hade 0 l/s i ventilation och problem med öppna spisen, beroende på att styrelsen ändrat ventilationen från självdrag till mekanisk frånluft. Stämman beslutade att vi skulle bekosta problemet med vår öppna spis själva, trots att problemen berodde på den ändrade ventilationen.

Styrelsen ville bara prata om punkt 19. Votering om intäkter från försäljning av Lgh 9.
Styrelsens förslag om återföring av insats till medlemmarna röstades igenom. Det beslutades om återföring av insats med ca. 7,7 miljoner kr i stället för att amortera på föreningen skulder som var på 8,3 miljoner.

Den tidigare nämnda kvinnan på stämman i augusti 2009 var lika högljudd. Hon tyckte att styrelsen gjort ett jättebra jobb och de borde få ett styrelsearvode. Sedan tog hon initiativ till ett fyrfaldigt leve för styrelsen. På den här stämman hade styrelsen självservering av vin före och under stämman och vi blev även verbalt angripna av alkoholpåverkade medlemmar.

I juni 2010 kontaktade vi en jurist och i september 2010 anmälde vi ärendet för andra gången till stadsbyggnadskontoret då fastigheten även saknar bygganmälan för ändrad ventilation.

Under hösten 2010 bytte styrelsen den ekonomiska förvaltaren till SBC. Föreningen är inte medlem i SBC.

Vi hade gjort flera försök tidigare att få kopior på protokoll från föreningsstämmor som saknades. Nu ställde vi frågan igen och då hänvisar styrelsen till deras jurist på SBC, trots att vi medlemmar har rätt att få protokoll och begärda dokument enligt stadgarna och att det finns stämmobeslut att dokumenten ska finnas i en pärm tillgängliga för medlemmarna.

I februari 2011 hade vi på vår begäran ett sammanträde i hyresnämnden angående problemen med öppna spisen. Jag, min partner och en styrelseledamot som hade en jurist från SBC med sig. Det beslutades att föreningen skulle ta in offerter på installation av rökgasfläkt. Det blev bestämt att ett nytt sammanträde skulle äga rum den 29 mars.
Föreningens SBC-jurist avbokade mötet med motiveringen att styrelsen inte lyckats finna någon entreprenör som velat lämna offert på de aktuella arbetena.
Ärendet avskrevs i hyresnämnden och i hyresnämnden protokoll kan man läsa:
”Föreningen har den 18 mars inkommit med en skrivelse till hyresnämnden där man uppger att man sökt gå makarna (vårt efternamn) tillmötes, men inte lyckats. Med anledning av detta finner föreningen det inte meningsfullt med fortsatt medling i hyresnämnden och att man inte kommer att infinna sig till utsatt sammanträde.".

På vilket sätt hyresnämnden menar att föreningen sökt gå oss tillmötes vet vi inte. Denna formulering finns inte i föreningens brev från SBC-juristen. Denna formulering i hyresnämndens protokoll, " ...man sökt gå makarna (vårt efternamn) tillmötes...", har styrelsen senare använt emot oss. Vår erfarenhet är att hyresnämnden gör mer skada än nytta för bostadsrättshavare. De är inte intresserade att införa fakta i protokollet trots att bostadsrättshavare begär det.

I juni 2011 ger Stadsbyggnadsnämnden fastigheten eldningsförbud på grund av att fastigheten saknar bygganmälan och att öppna spisens rökkanal nu fungerar som ventilationskanal till lägenheten.

I november 2011 installerades rökgasfläkt på skorstens rökkanal och eldningsförbudet upphävdes.

Nu står vi med juristkostnader, efter att ha fått ersättning från hemförsäkringen, då jurister i Stockholm kostar cirka 2000 kr per timme och försäkringsbolagen bara ersätter cirka 1400kr.


Vi har under lång tid frågat efter en lista med medlemmarnas namn och andelstal, som vi nu har fått.
På listan såg jag att en lägenhet hade två medlemmar men andelstalet stämde inte och det fattades 30 %. Då fick jag svar från styrelsen. Dotter 10 %, pappa 60 % och mamma 30 %.
Föräldrarna är inte folkbokförda på denna lägenhetsadress. Dottern är folkbokförd på lägenheten men hennes post har efter förvärvet 2007 gått till föräldrarnas adress. De har en lägenhet i Stockholm nära där vi bor. Enligt Skatteverket har dottern hela tiden haft en "särskild postadress" till föräldrarnas bostad. Lägenheten har under de senaste två åren även använts av sonen som företagsadress och det finns en till person folkbokförd på lägenheten.

Det visar sig att den tredje ägaren av denna lägenhet är samma kvinna som högljutt motarbetade oss under stämmorna 2009 och 2010, utan att själv bo i fastigheten. Det visar sig nu att denna kvinna är en högt uppsatt politiker och har bl a varit vice ordförande i justitieutskottet och har titel kammarrättsråd. Även hennes man är Kammarrättsråd. Vi skattebetalare betalar ersättningen till hennes och hennes partners bostadsrätt i centrala Stockholm. Hur kan en person med den bakgrunden behandla en föreningsmedlem på detta sätt? Hon bor inte i föreningen och hon vet ingenting om vårt problem. Vi har varit på alla stämmor efter vi förvärvade vår bostadsrätt 2008 men hon har bara varit på två. Hennes man och dotter har inte varit närvarade på någon stämma. Hur kan hon försvara och applådera en styrelse som säljer vind, bygger hiss, ändrar ventilation i hela fastigheten utan stämmobeslut eller bygganmälan för ändringen av ventilation, vilket orsakat problem för medlemmarna, och som dessutom vägrat återgälda problemen.

Nu i januari 2012 ställde jag frågor till styrelsens ordförande:
"När det gäller delat ägarskap av bostadsrätt i föreningen. Hur många ägare godkänner föreningen på samma lägenhet? Vem får dela ägarskap. Makar, sambos, barn, släktingar icke släktingar?"

Styrelsens ordförande svarar:
"Vi tar stöd av stadgar i detta fall. Om ej stadgarna ger stöd så använder vi oss av sunt förnuft. Normalt så är det familjen samt bankens krav som sätter regler för beviljat medlemskap. I samhället idag så brukar det vara vanligt att föräldrar beviljas medlemskap trots att de ej bor i lägenheten. Detta då borgensregler för lån i bank ibland kräver att den som går i borgen för ett lån skall vara delägare i lägenhet. Men det är mycket skiftande".

I föreningens stadgar paragraf 8§ står det:
"Den som har förvärvat andel i bostadsrätt får vägras medlemskap i föreningen om inte bostadsrätten efter förvärvat innehas av makar eller sådana sambor på vilka lagen om sambors gemensamma hem skall tillämpas."


För mer information om stämmoprotokoll, se bl a;

Om stämmoprotokoll i förslaget till den nya föreningslagen
Ny föreningslag - Krav införs att yrkanden ska tas med i stämmoprotokoll

Förslag på ändringar och tillägg av föreningens stadgar avseende protokoll - Stämmoprotokoll: Punkt 43, 49, 51, 54, 55 70-73. Styrelseprotokoll: Punkt 91-95, 98. Även om valberedningens protokoll.
Förslag på stadgeändringar om arvoden i stämmoprotokoll, rutiner för stämmoprotokoll och styrelseprotokoll - §17, §18, §33

Förslag på nya stadgar, om stämmo- och styrelseprotokoll

Ogiltigt stämmoprotokoll, justering. Styrelse som försöker dölja justering - Måste bägge justerares namnteckning finnas med? Styrelse som försöker dölja justering; urkundsförfalskning och trolöshet mot huvudman. Kan protokoll ändras i efterskott? Kan protokoll skrivas om? Utdelning av stämmoprotokoll till medlemmarna

Justering av stämmoprotokoll - Manipulering av protokoll. Referens till justerares bilaga ska finnas i protokoll. Renskrivning av justerarnas justering. Vem får justera stämmoprotokoll? Hur ska ett protokoll från årsmötet justeras?

Justeringsmans avvikande mening i stämmoprotokoll - Stämmoordförande som försöker styra protokollets utformning. Vad göra om ordföranden inte accepterar avvikande mening från protokolljusterare? Samt en del om mötesordföranden

Exempel på justering av protokoll - Stämmoprotokoll (behäftat med enormt mycket fel) med inlagda justeringar av felaktigheter, 2009
Bilaga till justerat stämmoprotokoll - I justeringen har jag som justerare tagit tillfället i akt att bättre spegla vad som diskuterades och beslutades (bl a för att därmed stärka justeringarna av de direkta felen i protokollet), 2009

Justering av stämmoprotokoll med fler än 143 fel - 2007
Motion om stämmoprotokoll som efter justering visat sig innehålla fler än 143 fel - 2010

Vikten av att välja RÄTT justerare av protokoll - Om oengagerad justerare av stämmoprotokoll väljs så riskerar medlemmarnas sista säkerhet i föreningen att falla

Revisor och styrelseledamot justerar sig själva - Motion: Som justeringsman av stämmoprotokoll ska inte jäviga personer, t ex styrelseledamot och lekmannarevisor, väljas

Motion: Justerarens ansvar och uppgifter - Välj justerare på stämman som justerar felen som förekommer i protokoll

Motion: Uppgifter för justerare/rösträknare specificeras - Arvodering av protokolljusterare/rösträknare
Motion: Vad innebär det att vara justerare? - Vad är protokolljusterarens uppgift? Ta fram riktlinjer för justerare. Arvodering av justerare
Vad är justerarens uppgift? - Sammanställning över motioner om justerarens roll på stämman. Information om rutiner för justeringsman

Protokoll från extrastämma styrd av HSB - Protokoll justeras innan mötesordföranden skrivit på. Ordföranden som protokollförare.

Exempel på hur stämmoprotokoll ska skrivas av protokollförare - Mall, hur man skriver ett protokoll. Stämmoprotokoll skrivet av HSB där väsentlig information tagits med

Exempel på hur stämmoprotokoll inte ska skrivas - Protokollskrivning som det inte ska se ut
Justering av ovanstående torftiga stämmoprotokoll - Som justerare kan man få in information till protokollet som är av vikt

Exempel på stämmoprotokoll för brf - (2005)

Vad ska protokollföras från föreningsstämman? - Vad innehåller protokoll?

Hur protokollförs fullmakter vid röstning på föreningsstämma? - Enkelt att fuska vid röstning om fullmakter ej protokollförs korrekt

Rösträtt för medlem, stämma - Röstlängd - FAKTABANKEN

Vem ansvarar för stämmoprotokollet? - Ansvar för innehåll i protokoll från stämman. Om mötesordförande och protokollförare inte är överens om skrivningen i protokollet?

Stämmoprotokoll i brf inte skrivet fem veckor efter stämman

Från hur långt tillbaka i tiden kan medlem begära tillgång till stämmohandlingar?

Stämmoprotokoll saknas för tidigare år, hur vet man t ex om styrelsen fått ansvarsfrihet? - Hur länge kan man vänta med att skriva ett stämmoprotokoll för att det ska vara giltigt?

Stämmoprotokoll på anslagstavlan - Skyldig att sätta upp protokoll från årsmötet på trappuppgången?

Vem skriver under stämmoprotokoll?

Frågor och svar om stämmoprotokoll - Vad reglerar stämmoprotokoll? Om mötesordföranden ej godkänner stämmoprotokoll, hur påverkar detta stämman och de beslut som tagits där? Etc.

Planering för styrelsearbete med bl a hantering av stämmoprotokoll

Numrerad röstlängd på stämma - Alla medlemmar ska kunna se hur var och en har röstat

"Öppenhet och insyn ska prägla nya HSB" - Verkligen? Varför inte öppna styrelseprotokoll då?

HSB Riksförbund vill utan grund ge sken av att medlem ej har rätt att skriva av/kopiera stämmoprotokoll
Hur ser HSB Riksförbund på stämmoprotokoll och det till stämmoprotokollet hörande röstlängden? - HSB Riksförbund vill insynsskydda föreningarna
HSB Riksförbund vägrar lämna ut eller visa stämmoprotokoll - Idag har dock HSB Riksförbund vikt sig i denna fråga
Bristen på öppenhet inom HSB - HSB Riksförbund rädd för att medlemmarna ska engageras genom enkel tillgång till stämmoprotokoll
Hemliga stämmoprotokoll inom HSB

HSB Landskrona vill försöka hålla stämmoprotokoll hemliga för medlemmarna
Stämmoprotokoll från olika HSB-regioner

HSB Malmös omotiverade beslut att censurera stämmoprotokoll - HSB Malmö inför censur av stämmoprotokoll för att försöka skydda sig själva från insyn
HSB Malmös stämmoprotokoll, exempel på den "nya öppenheten"?
Censurerade stämmoprotokoll från HSB - HSB följer ej riktlinjer, ETHOS, lagar, etik eller något annat
Exempel på stämmoprotokoll, HSB Malmö 2007
Exempel på stämmoprotokoll, HSB Malmö 2008
Exempel på stämmoprotokoll, HSB Malmö 2009
Exempel på stämmoprotokoll, HSB Malmö 2010 - HSB Malmös censurerade stämmoprotokoll från 2010
Exempel på stämmoprotokoll, HSB Malmö 2011
HSB Malmö lämnar ej ut stämmoprotokoll

Klander av HSB Malmös årsstämma pga felaktigt stämmoprotokoll - Årsmötesprotokoll förening, felaktigt

Stämmobeslut om medlemsavgift i HSB Malmö skiljer sig från vad protokollföraren skrivit i stämmoprotokoll
Motion om hur HSB Malmö manipulerar stämmoprotokoll - HSB hittar på uppgifter om medlemsavgift som förs in i protokoll av utsedd protokollförare

Motioner till HSB Malmö om stämmohandlingar på webben
Motion: Justerat stämmoprotokoll ska läggas ut på hemsidan - Motion till HSB om stämmoprotokollet. Justerat stämmoprotokoll med alla justeringar på webben
Motion: Stämmoprotokoll till medlemmarna - Motion till HSB om medlemmarnas möjlighet att läsa stämmoprotokoll

HSB Malmö vill inte låta medlemmarna få tillgång till stämmoprotokoll - HSB Malmös styrelse bryter direkt mot föreningslagen (2007)
HSB Malmö vill ännu en gång inte låta medlemmarna läsa stämmoprotokoll - (2012)

a. Styrelse i brf vägrar låta medlemmar få tillgång till stämmoprotokoll - Lagbrott stödjs av HSB !
b. Motion: Brf-styrelsen bryter mot lagen, vägrar lämna ut stämmoprotokoll
c. Anmälan till hyresnämnden med anledning av att styrelse ej vill ge medlem tillgång till stämmoprotokoll
d. Styrelses vägran att visa stämmoprotokoll tas upp i Hyresnämnden - Hyresnämnden är extremt okunnig om regelverk för brf, utreder inget och tillför inget !
e: Motion: Styrelse ska följa stämmobeslut att lämna ut stämmoprotokoll - Styrelse bryter mot stämmobeslut att varje medlem som begär detta ska erhålla stämmoprotokoll skriftligt. Årsmötesprotokoll ska kopieras till de medlemmar som önskar detta

Nummerordning i protokollen - Hur ska de olika protokollen i en brf numreras?

Bolagsverket, vilka protokoll måste skickas in till dem? - Vad måste föreningen skicka till Bolagsverket?
Bolagsverket och protokoll - Bolagsverket utför ingen kontroll av de protokoll som skickas in till dem (protokollen bara arkiveras, de läses inte ens)

Allvarliga brister i protokoll. Ändra styrelse/stämmoprotokoll i efterskott - Kan styrelseprotokoll och stämmoprotokoll ändras i efterskott? Hur gör man om fel upptäcks i stämmoprotokoll efter justering?

Riktlinjer för styrelsen, om bl a stämmoprotokoll och styrelseprotokoll - Motion

Senast redigerad av Admin: 2018-04-16 klockan 17:00. Anledning: Kompletterat med länkar till information om stämmoprotokoll i en bostadsrättsförening
Svara med citat
  #2  
Gammal 2012-01-16, 12:02
pjärlumjär pjärlumjär är inte inloggad
Giga-medlem
 
Reg.datum: Aug 2010
Ort: Malmö norra
Inlägg: 92
Standard Sa du resumé?

Det finns många här på forumet som är "specialister"! Dock inte jag.
Du skriver i frustration och mycket, så det osar svavel. Uppenbart att du fått nog. Men det finns nog mer o ge.
Stoppa ner stickorna, släck elden, (håll lättantändlig bensin borta) vädra ut röken, dax för brandorsaksutredning!

Så här tror jag;
1. Sköter inte styrelsen sina administrativa uppgifter/protokoll, etc, kan man kontakta länstyrelsen.

2. Om man misstänker att styrelsen sänker hyran tillfälligt för att gagna en försäljning, (låter olagligt, låter insider, jäv, vet inte), då tror jag att de bryter mot lagen, det finns ju olika lagar att följa, inte bara bostadsrättslagen, kanske ett civilrättsligt övertramp. Då skyddas inte styrelsen av en okunnig stämmas ansvarsfrihet styrelsen.

3. Om ni har undermålig ventilation i toaletten bör ni kontakta miljö o hälsovårdsnämnden. De har mycket tungt mandat att driva igenom hälsomässiga åtgärder om det visar att det inte är tillräckligt ventilation.

4. Det är glädjande att ni fick er öppna spis trots hyresnämndens misslyckande. Undrar bara om inte det är mycket rök (utan eld) i denna fråga. Du har anledning att vara frustrerad över styrelsen o hyresnämnden men det fixade sig till slut. Var det styrelsen som ordnade med er öppna spis?

5. Juristkostnader och självrisker. Det faller under samma vilkor om något knasar i trafiken. Det kostar att få bilen reparerad, det underlättar med självrisken. Du nämner inte i vilket sammanhang ni fått juristkostnader. Och om det kan räknas som rimliga kostnader? Vill du att föreningen ska betala dessa?

6. Lägenhetsfrågan med diverse boende o ägarskap lämnar jag helt. Vet inte om det är tillåtet att man köper en lägenhet och sen inte bor där, kolla stadgarna. Jag tror det finns ngn diskution om det här i forumet. Boendeformen är traditionellt sett inte tänkt så, man ska vara permanent boende, även om detta har fått viss uppluckring.

Om den otrevliga kvinnan har rätt att vara på mötena får du också kolla upp. Dock verkar det för mig som du letar efter tändstickorna, stoppa tillbaka dem och beta av frågorna efterhand. Kyla, tålamod och intellektuell prestige
Svara med citat
  #3  
Gammal 2012-01-16, 17:38
Silva Silva är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2012
Inlägg: 1 169
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av pjärlumjär Visa inlägg
Det finns många här på forumet som är "specialister"! Dock inte jag.
Du skriver i frustration och mycket, så det osar svavel. Uppenbart att du fått nog. Men det finns nog mer o ge.
Stoppa ner stickorna, släck elden, (håll lättantändlig bensin borta) vädra ut röken, dax för brandorsaksutredning!
Jag känner inte igen mig i din beskrivning av mitt inlägg. Du missuppfattade det hela. Min resumé är en sansad historik om hur en styrelse kan behandla medlemmar. Jag efterlyste att vi bostadsrättshavare startar en förening eftersom bostadsrättshavare saknar stöd i dagens lagar. Bostadsrättshavare står ensamma vid en konflikt med styrelsen.

Citat:
Ursprungligen skrivet av pjärlumjär Visa inlägg
Sköter inte styrelsen sina administrativa uppgifter/protokoll, etc, kan man kontakta länstyrelsen.
Man kan inte ensam som bostadsrättshavare kontakta länsstyrelsen för en granskning av föreningen.

OBS!
Från den 1 november 2013 är det Bolagsverket som kallar till föreningsstämma och förordnar revisor, med- och minoritetsrevisor samt särskild granskare för föreningar, enligt ändring i Föreningslagen.

Se Särskild granskare och medrevisor i brf.

Citat:
Ursprungligen skrivet av pjärlumjär Visa inlägg
Om man misstänker att styrelsen sänker hyran tillfälligt för att gagna en försäljning, (låter olagligt, låter insider, jäv, vet inte), då tror jag att de bryter mot lagen, det finns ju olika lagar att följa, inte bara bostadsrättslagen, kanske ett civilrättsligt övertramp. Då skyddas inte styrelsen av en okunnig stämmas ansvarsfrihet styrelsen.
Om bostadsrättsinnehavare ska göra vad du föreslår behöver man anlita en jurist. Det är inte bara fråga om ”en okunnig stämmas ansvarsfrihet till styrelsen”. Vad kan bostadsrättshavare göra när styrelsen vägrar lämna stämmoprotokoll och man inte vet vilka beslut som har fattats på stämmor innan man köpte lägenheten. Styrelsen säljer vinden och bygger hiss men man har inte tillgång till stämmoprotokoll så man får veta vika beslut som har fattats. Sedan väntar styrelsen med att lämna ut protokoll tills det blir preskriberat.

Citat:
Ursprungligen skrivet av pjärlumjär Visa inlägg
Om ni har undermålig ventilation i toaletten bör ni kontakta miljö o hälsovårdsnämnden. De har mycket tungt mandat att driva igenom hälsomässiga åtgärder om det visar att det inte är tillräckligt ventilation.
Vi hade 0 l/s i ventilation på toaletten men det har styrelsen återgäldat efter att vi anmälde ärendet till Stadsbyggnadskontoret och Stadsbyggnadskontor krävde åtgärd.

Citat:
Ursprungligen skrivet av pjärlumjär Visa inlägg
Det är glädjande att ni fick er öppna spis trots hyresnämndens misslyckande. Undrar bara om inte det är mycket rök (utan eld) i denna fråga. Du har anledning att vara frustrerad över styrelsen o hyresnämnden men det fixade sig till slut. Var det styrelsen som ordnade med er öppna spis?
Vi försökte under lång tid prata med styrelsen angående öppna spisen. Från 2008 till 2010 har vi även försökt med en medling hos Hyresnämnden. Vi köpte en lägenhet med fungerade öppen spis enligt säljare och föreningen ordförande. Det är inte ”mycket rök (utan eld)” när lägenheten sjunker i värde utan fungerande öppen spis.
Föreningen ordnade problemet med öppna spisen då vi och en nyinflyttad granne över oss hade samma problem. Vi anmälde det till Stadsbyggnadskontoret och Stadsbyggnadsnämnden krävde åtgärd.

Citat:
Ursprungligen skrivet av pjärlumjär Visa inlägg
Juristkostnader och självrisker. Det faller under samma vilkor om något knasar i trafiken. Det kostar att få bilen reparerad, det underlättar med självrisken. Du nämner inte i vilket sammanhang ni fått juristkostnader. Och om det kan räknas som rimliga kostnader? Vill du att föreningen ska betala dessa?
Jag tycker inte att medlemmar i detta fall ska betala. Se lagen om ekonomiska föreningar 13 kap 1§;
”Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna”.

Citat:
Ursprungligen skrivet av pjärlumjär Visa inlägg
Lägenhetsfrågan med diverse boende o ägarskap lämnar jag helt. Vet inte om det är tillåtet att man köper en lägenhet och sen inte bor där, kolla stadgarna. Jag tror det finns ngn diskution om det här i forumet. Boendeformen är traditionellt sett inte tänkt så, man ska vara permanent boende, även om detta har fått viss uppluckring.
Jag letar inte efter tändstickorna. Jag efterlyser att styrelsen ska följa stadgar och lagar och inte bara kräva det av vissa medlemmar. Annars blir det anarki. Du borde läsa min resumé en gång till.

Senast redigerad av Admin: 2014-08-01 klockan 12:49. Anledning: Kompletterat med info om förändring i Föreningslagen
Svara med citat
  #4  
Gammal 2012-01-16, 21:36
Korsdraget Korsdraget är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2009
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 300
En bra idé vi är fler som har fått nog

Jag ser att styrelsen är driven i sin ambition att styra på sitt sätt. Det här känner jag igjen, styrelsen (HSB i styrelsen) här är också mycket driven i att åka runt paragraferna. Det är en känd härskarteknik att skapa förvirring om vad som gäller. Oklarheten bidrar då till att lägga en dimridå över sakläget. Deras tvärsäkerhet kräver tvärsäkerhet hos den som går emot också och den är det få som har.
Alla förändringar som en medlem vill ha till stånd kräver 10% av rösterna, för extra stämma, begäran att länsstyrelsen utser särskild granskning mm.
Är det här en stor förening? Vem är förvaltare, finns det flera medlemmar som är beredd att förändra?
Jag delar din uppfattning att det saknas någon som kan ingripa när det gäller medlemmar, dvs beställarens intressen, den önskan skriver jag under på saknas och behövs. De stora medlemsorganisationerna arbetar ju enbart med styrelser som kunder/klienter. Jag har en del kontakter med andra och kan hända det är nåt på G. Du kanske kan skicka ett e-mail till mig direkt om det så berättar jag mera.
Svara med citat
  #5  
Gammal 2012-01-16, 23:07
skanke skanke är inte inloggad
Tera-medlem
 
Reg.datum: Sep 2011
Ort: Västerhaninge
Inlägg: 117
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Silva Visa inlägg
Det är på tiden att vi bostadsrättshavare startar en förening liknande hyresgästföreningen. Varför inte en bostadsrättsbyrå med kunniga advokater och jurister som bryr sig om sina klienter och inte bara pengarna. Då kan vi bostadsrättshavare bli en maktfaktor och remissinstans som politiker och regeringen lyssnar på och som styrelsen, SBC och andra bostadsorganisationer slutar hunsa med.
En jättebra idé. Kan inte annat än hålla med.

Känner igen mig lite i vad du beskriver, även om det inte är lika illa hos oss, eller gått lika långt ännu. Det verkar vara ett ständigt återkommande tema det här med styrelser som gör som de vill, antingen av ren dumhet eller okunskap, och går tvärs emot lagar och regler. Samtidigt som de medlemmar som påpekar detta snabbt stämplas som rättshaverister och behandlas därefter. Ensam är man inte så stark.
Svara med citat
  #6  
Gammal 2012-01-16, 23:32
tette tette är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: uppland
Inlägg: 1 895
Standard spottar man på en sten blir den våt

Förr i tiden fick man spotta på de som hade uppfört sig illa. Illa tycker jag juristerna hos bostadsorganisationerna uppför sig.
Man kan bara hoppas på att stenen blir mycket våt och att det visar sig att nämnda jurister sågar av grenen de sitter på, och att det är långt till marken.
Svara med citat
  #7  
Gammal 2012-01-17, 18:36
Silva Silva är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2012
Inlägg: 1 169
Standard

Vi är en privat bostadsrättsförening med 34 medlemmar. Vi har en passiv revisor från KPMG och fram till 2010 har den ekonomiska förvaltningen skötts av Rådrum Mäkleri & Förvaltning AB. Den tekniska förvaltningen har skötts av bostadsrättsföreningen.

På stämman i maj 2010 påstod styrelsen att alla försenade årsredovisningar som varit berodde på Rådrum och att föreningen behövde byta ekonomisk förvaltare. När vi pratade med revisorn och Rådrum sade de att förseningarna med årsredovisningarna berodde på att styrelsen inte lämnade underlaget till årsredovisningen i tid.

Den 20 december 2010 får vi medlemmar ett brev från styrelsen att de har beslutat, att fr.o.m. januari 2011, byta föreningens ekonomiska förvaltning till SBC.
Svara med citat
  #8  
Gammal 2012-11-25, 22:52
Silva Silva är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2012
Inlägg: 1 169
OBS! OBS! OBS! Glöm inte Nostradamus

Profetian om en ekonomisk kris har nått forumet. Jag har blivit kritiserad av några forummedlemmar när jag kritiserat min förenings styrelse. Mina konflikter med styrelsen började när jag ifrågasatte och kritiserade styrelsen när de sänkte månadsavgiften med 50 %. Styrelsen har även övertygat medlemmarna att rösta för en återbetalning av insats i ställer för att amortera på föreningens skulder, när styrelsen sålde den sista hyresrätten. Vi kunde ha varit en välmående skuldfri förening med alla renovering bakom oss, men styrelsens medlemmar valde att plundra föreningen innan de flyttade. Jag har upplevt 1992 års bostads kris då min dåvarande förening var tvungen att höja månadsavgiften med 100 %, på grund av att hyresgästen till en lokal gick i konkurs och vi stod utan hyresintäkter.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Olovlig andrahandsuthyrning + andrahandsgästen har fått ett flertal klagomål Tom1980 Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 29 2010-10-01 21:38
Försäljning, bryr sig köpare om att styrelse ej fått ansvarsfrihet? plattipus Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 3 2010-04-27 17:43
Om styrelsens ordförande fått betalt för badrumsrenovering och dörrbyte i brf Life Badrum/badrumsrenovering, Stamrör/stamrörsbyte, Rör/ledningar 1 2009-05-19 16:27
Riksdagsledamöter (M): Äntligen har vi fått ägarlägenheter i Sverige! Admin Ombildning av hyresrätt - Kooperativ hyresrätt - Ägarlägenheter 0 2009-05-04 13:31



Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 21:42.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2022.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare