Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma
Valberedning, mötesordförande, dagordning, "omedelbart justerat", ansvarsfrihet, klander/ogiltigförklaring av stämma, votering, rösträtt, röstningsordning, fullmakt, röstlängd, medlemsförteckning, tolka årsredovisning, o.dyl. RSS-feed för detta forum om stämmor, motioner, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!
Berätta gärna hur stämmorna går till i din brf. Vad fungerar bra/dåligt?

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2011-11-24, 01:55
Rotkiv Rotkiv är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: Mar 2011
Ort: Stockholm
Inlägg: 22
Fråga Röstning 2/3 beslut, hur räknas det?

Hur ska man räkna rösterna vid en föreningstämma där ett 2/3 beslut var tvunget enligt lag.

Det rör sig 53 lägenheter, 16 var mot och 33 för, 4 avstod från att rösta.
Gör man beräkning 16/53 så förlorade vi, men jag har hört att man inte ska räkna med de 4 som avstod från att rösta.

Kan det stämma? I sådana fall vann vi? Finns det någon därute som vet, eller kan hänvisa mig vidare.

Senast redigerad av Admin: 2012-03-23 klockan 23:54.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2011-11-24, 09:54
Gusten Gusten är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Nov 2008
Ort: Sundbyberg
Inlägg: 3 530
Standard Hyresnämndens godkännande

Beslutet ser ut att gå igenom även om man räknar 16/33.
Beslut som tas med 2/3-majoritet kräver ju ofta hyresnämndens godkännande, och kan ju i så fall gå att stoppa i hyresnämnden.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2011-11-24, 11:56
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Standard Röstningsförfarande på föreningsstämma

Citat:
Ursprungligen skrivet av Rotkiv Visa inlägg
Det rör sig 53 lägenheter, 16 var mot och 33 för, 4 avstod från att rösta.
Avstår man från att rösta så är det naturligtvis samma som att dessa röstberättigade medlemmar inte var med på stämman och dessa icke-röster vägs inte in på något sätt, varken åt det ena eller det andra hållet.

Man ställer bara ja-röster (33) mot nej-röster (16).

Sedan har jag aldrig någonsin hört talas om en stämma där alla röstberättigade var närvarande (det brukar vara allt från bara styrelsen till 1/4 av medlemmarna som röstar på stämman), så man undrar vad detta är.

Nu vet vi inte vad det röstades om, men det kan vara som Gusten säger att Hyresnämnden har sista ordet.


För mer information om röstning och röstlängd i brf, se bl a;
Beslut på stämman - olika typer av majoritet - Faktabanken

Stämma - Beslut på stämman, votering - Faktabanken

Rösträtt för medlem, stämma - Röstlängd - Faktabanken

Beslut i brf - Hur och med vilken majoritet på stämma? - Hur röstar man i en brf? Med hur stor majoritet måste beslut tas vid röstning för att beslut ska gå igenom. Med exempel. Faktabanken

Olika typer av majoritet vid röstning på stämma - Röstning med enkel majoritet

Hur avgörs beslut på stämma vid lika röstetal?

Vem får rösta på en bostadsrättsförenings stämma (årsstämma eller extrastämma)? - Vem har rösträtt i en brf? Rösta via ombud. Exempel på jävsituationer vid röstning på föreningsstämma

Får sambo till styrelseledamot rösta på stämman i föreningen? - I vilka frågor får styrelsen inte rösta på stämman?

Ombud och biträde på stämman - Faktabanken
Regelverk för ombud på stämma i brf, hur många röster? - I röstlängden ska framgå vem som utövar rösträtt

Exempel på fullmakt i brf - En genomtänkt mall för fullmakt vid röstning i bostadsrättsföreningen
Mall för fullmakt till ombud - Exempel på hur en giltig fullmakt ska se ut i en brf. Regelverk för ombud. Vem får vara ombud i föreningen?
Vad gäller för fullmakter? - Frågor och svar om röstning via fullmakt? Hur länge gäller en fullmakt?
Fuska med fullmakt i brf
Hur ska giltig fullmakt se ut? - Vad ska fullmakt för röstning innehålla?
Regelverk för röstning via fullmakt - Kan två medlemmar i samma familj (samma bostadsrätt) ta var sin fullmakt?

Vem får rösta på stämma i brf för avliden medlem? - Hur styrker den som röstar för avliden medlem sin legitimitet och hur ska detta redovisas av styrelsen?

Får medlem som äger två lägenheter rösta två gånger på föreningsstämma i brf? - Har medlem lika många röster som bostadsrätter?
Rösträtt per medlem eller per bostadsrätt i brf? - Möjlighet att köpa sig mer makt i en brf, jämfört med andra medlemmar
Hur många röster har medlem som äger fler än en bostadsrätt?
Två röster tillsammans trots gifta/sammanboende i två lägenheter i samma brf? - Hur stor andel som innehas av bostadsrätt ej relevant för rösträtt
Har ordföranden, som äger tre lokaler i föreningen, tre röster på stämman? - "En röst per medlem som innehar bostadsrätt gemensamt"

Är frågan om ansvarsfrihet ett majoritetsbeslut? - Hur många röster krävs för att neka ansvarsfrihet för styrelsen i en brf?
Är röstning på stämma om ansvarsfrihet för styrelsen ett minoritetsbeslut?
Vem får rösta på föreningsstämman i frågan om ansvarsfrihet? - Kan medlem som ingått i styrelsen rösta mot ansvarsfrihet eller är denna medlem jävig vid röstning?
Styrelsen röstar i egen sak vid frågan om ansvarsfrihet - Är styrelsens ledamöter röstberättigade om styrelsens ansvarsfrihet?

Har styrelsen rösträtt i frågan om utbyte av styrelse? - Får styrelseledamot rösta på stämma om att byta ut styrelse?

Kan man rösta i ett ärende som finns på dagordningen men endast som diskussions/informationspunkt? - Kan beslut tas under diskussionspunkt i dagordning?

Kan stämman rösta om att få in en ny punkt i dagordningen?

Förfalskade fullmakter, mutade ja-röstare och slagsmål på stämman - Artikel i SDS om hur det kan gå till vid röstning i samband med ombildning
Fusk vid rösträkning på stämma i samband med ombildning - Hur vet man att rösträkning gått rätt till?

Har HSB 1 eller 2 röster i bostadsrättsförening hörande till HSB? - Har HSB-ledamot rösträtt på föreningsstämma?

Röstning på föreningsstämma om inglasning, socialens röster inräknade?

Kvalificerad majoritet vid röstning om stamrenovering/badrumsrenovering i brf?

Röstning i samband med balkongbygge - Hur stor majoritet måste det vara vid röstningen för att balkongbygge ska gå igenom?

HSB/Mötesordförande, tillika advokat, hittar på vad som gäller avseende röstning om nya stadgar

Exempel på stämma med sluten röstning där röstning ändå genomförs öppet

Måste inte större förändringar i brf röstas om på stämma? - Styrelsens rättighet att ta beslut om TV/bredband/telefoni

Vid röstning på stämma, måste ej närvarande medlemmar också tillfrågas? - Röstning om tillbyggnad av entré

Vid röstning på stämma om garage fick de med garage inte rösta - Fick ej rösta "i egen sak"

Illojal styrelseledamot - röstar mot sig själv på stämman - Illojalt för ledamot att rösta mot styrelsens förslag?

Får styrelsen rösta om motion? - Får styrelseledamot rösta i motion som innebär ändring av styrelsebeslut?

Rösta på sin egen motion - Styrelsens ordförande säger att medlem inte får rösta på sin egen motion

En nej-röst räcker för att beslut ej ska genomföras? - Veto-rätt i brf? Röstning per capsulam

HSB:s kod för föreningsstyrning - - 2:a principen; "Medlemmarna i primärkooperativ har lika rösträtt (en medlem, en röst)".
1.3.4 "Röstning ska genomföras på ett formellt, noggrant och tillgängligt sätt. Vid föreningsstämman ska det användas en rättvis och tydlig metod för rösträkning och stämmoordföranden ska förklara denna metod".


Arbetsordning för styrelse i en brf - Majoritetskrav vid styrelsebeslut

Styrelsemöte brf - Lägga ner sin röst/reservera sig

HSB-ledamotens rätt att rösta om inträde i brf på styrelsemöte - HSB Riksförbund svarar

Rösta in vicevärd i styrelsen - Jäv?
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-03-24 klockan 21:18.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2011-11-24, 14:54
Rotkiv Rotkiv är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: Mar 2011
Ort: Stockholm
Inlägg: 22
Standard Vad innebär 2/3 majoritet vid röstning i brf? Ingår blankröster?

Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
Avstår man från att rösta så är det naturligtvis samma som att dessa röstberättigade medlemmar inte var med på stämman och dessa icke-röster vägs inte in på något sätt.
De som inte var på plats hade lämnat fullmakter (13 st).

Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
Man ställer bara ja-röster (33) mot nej-röster (16).
Det jag menade var hur räknas det ut? 16/53 (som är alla lägenheter) eller 16/49 (om man drar bort de fyra som röstade blankt de var alltså på plats men valde att inte ta ställning).
Hur ska det ställas mot varandra för att få fram korrekt procenttal?

Således totalt 53 lägenheter
Fullmakter: 13
Närvarande: 40

33 JA
16 NEJ
4 Blankröster, tog inte ställning

Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
Sedan har jag aldrig någonsin hört talas om en stämma där alla röstberättigade var närvarande (det brukar vara allt från bara styrelsen till 1/4 av medlemmarna som röstar på stämman), så man undrar vad detta är.
Nu vet vi inte vad det röstades om, men det kan vara som Gusten säger att Hyresnämnden har sista ordet.
Vi röstade om en vindsförsäljning för ombygge tilll nya lägenheter. Frågan har varit upp i hyresnämnden och fått avslag (flytt av vindsförråd, mm). Vi (jag är en av de 16 som röstade nej) önskar inte att detta bygge genomförs pga olika orsaker.

Senast redigerad av Admin: 2012-03-24 klockan 18:09.
Svara med citat
  #5  
Gammal 2011-11-24, 21:21
tette tette är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: uppland
Inlägg: 1 895
Standard mer

Skriv lite mer hur förslaget såg ut, konsult som föreläsare?
Hur långt har det gått?
Vad beslutade ni om?
Har styrelsen haft något mandat att påbörja utredningar?

Jag tror att det här kommer bli vanligt att "krafter/entreprenörer" försöker påverka styrelser att bygga till fler lägenheter i bostadsrättsföreningarna. Inget kan vara "farligare".

En konsult/förvaltare kan dribbla upp en lekmannastyrelse på läktaren, med uträkningar om hur många miljoner föreningen kommer att kunna sälja nybyggda lägenheter för. Alla avgifter som kommer in gör att nuvarande medlemmar gör vinster.

Sanningen kommer att bli något helt annat.

Senast redigerad av Admin: 2012-03-24 klockan 18:11.
Svara med citat
  #6  
Gammal 2011-11-29, 21:51
Rotkiv Rotkiv är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: Mar 2011
Ort: Stockholm
Inlägg: 22
Standard Överklagan til Hovrätt

Citat:
Ursprungligen skrivet av tette Visa inlägg
Skriv lite mer hur förslaget såg ut, konsult som föreläsare?
Det var i första omgången ett projekteringsbolag med (som fortfarande är kvar och hjälper styrelsen), och även en advokat/exploatör som stod och pratade om "när han fick" sälja/göra vad han ville med vinden. Efter det mötet backade styrelsen och sa att de inte alls hade valt exploatör, utan minsann skulle gå ut på marknaden och välja den bäste.

Citat:
Ursprungligen skrivet av tette Visa inlägg
Hur långt har det gått?
Så långt som röstning, som de vann med exakt 2/3, som är överklagat till hyresnämnd = förlorat men som nu väntar på överklagande till Hovrätten.

Citat:
Ursprungligen skrivet av tette Visa inlägg
Vad beslutade ni om?
Stambyte, all el, vindsförsäljning med påföljd av vindsförråd flytt, uppborrning av hiss till vind och tre trappor ner i källaren, flytt av tvättstuga, garagerenovering, gård, balkonger mm.
Allt detta under en tvåårsperiod.

De har inte har skrivit om den ekonomiska planen som var på renoveringar under en 10 års period på ca 17 miljoner, nu har de ändrat om till renoveringar mm (inklusive vinden) till 30 miljoner på två år.

Vi har skrivit motioner på motioner om ekonomiska planer, fel röstningsförfarande, att de "tagit" de 14 miljonerna "extra" som tillkom på försenade anmälningar vid köpet som vi ville betala av lån med eller dela ut tillbaka till föreningens medlemmar (som var sagt innan ombildningen).

Citat:
Ursprungligen skrivet av tette Visa inlägg
Har styrelsen haft något mandat att påbörja utredningar?
Tyvärr fick de det, men återkom inte med olika förslag utan bara ETT som redan var spikat och klart som skulle röstas om. Inga val eller olika vägar fram, bara deras.

Citat:
Ursprungligen skrivet av tette Visa inlägg
Jag tror att det här kommer bli vanligt att "krafter/entreprenörer" försöker påverka styrelser att bygga till fler lägenheter i bostadsrättsföreningarna. Inget kan vara "farligare".
En konsult/förvaltare kan dribbla upp en lekmannastyrelse på läktaren, med uträkningar om hur många miljoner föreningen kommer att kunna sälja nybyggda lägenheter för. Alla avgifter som kommer in gör att nuvarande medlemmar gör vinster.
Tyvärr är vi redan där... 14 av 53 har haft turen att de redan sålt och flyttat inom detta år. Det är försent för oss nu att ta oss härifrån, pga att stamrenovering startar i första kvartalet nästa år = omöjligt att sälja. Men egentligen vill man inte härifrån pga att man bott här väldigt länge och det eminenta läget i innerstan i Stockholm. Bostadsrättsföreningen är enbart 1,5 år gammal.

Senast redigerad av Admin: 2012-03-24 klockan 18:12.
Svara med citat
  #7  
Gammal 2011-11-29, 22:19
totiki totiki är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Aug 2008
Ort: sthlm
Inlägg: 2 204
Standard Styrelser först att flytta efter ombildning

Jag har deklarerat min åsikt i denna tråd;
Kostnad för hiss vid vindsbyggnation
Jag har sett hur det gått till när styrelser varit först att flytta ett år efter ombildningen, därefter nästa styrelse i samband med att vindslägenheterna ska byggas (de flesta köpte villor för pengarna). En tvåstegsraket för dem som vet och kan tjäna pengar på bostadsrättsföreningar.
De som bor kvar får ta den faktiska kostnad som uppstår under nästkommande 10 års period.
Att ångra sig då är för sent. Då får man försöka ombilda källaren och köpa tvättmaskiner till bostadsrättshavarna för pengarna.

Stockholm kommer snart att se ut som "Five point distriktet" gjorde på Manhattan 1850. Trångboddheten idag är bara förnamnet.
Svara med citat
  #8  
Gammal 2011-11-29, 22:28
Rotkiv Rotkiv är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: Mar 2011
Ort: Stockholm
Inlägg: 22
Standard Värdeökning av fastigheten

Håller med dig! Kan bara inte förstå att nästan alla blivit duperade av styrelsens alla löften om "värdeökning av fastigheten" mm.
Vi vill ju bara ha råd att bo kvar där vi alltid bott. Inte bo i en arbetsplats under en tvåårsperiod till ingen nytta (förutom styrelsens glädje). Men skam den som ger sig, det är en sista instans kvar att överklaga beslutet.

Eftersom det även är många nyinflyttade som antagligen inte förstått att de kommer att bo i en byggarbetsplats under en tvåårsperiod kanske vi kan bryta styrelsen makt/inflytande?

Dessutom finns det ett gammalt förslag om vindsombyggnad som inte innebär hissborrningar och flytt av tvättstugor, men detta har styrelsen förkastat.
Svara med citat
  #9  
Gammal 2011-12-06, 11:33
Adebisi1891 Adebisi1891 är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: Dec 2011
Inlägg: 2
Standard Kvalificerad majoritet

Jag har samma ursprungsfråga:

Vi röstade om balkongbygge i föreningen och fick rösterna: 15 för, 7 mot och 2 nedlagda.

Enligt mitt sätt räkna blir det 68,2% majoritet (alltså kvalificerad majoritet) då de nedlagda rösterna ej borde räknas till totalen.

Detta tyckte dock varken de Nej-röstande ELLER Hyresnämnden, som ansåg att förslaget hade röstats ned.


Är det rimligt? Borde man i så fall också räkna med de medlemmar som ej fanns representerade på stämman? Att inte dyka upp borde ju vara samma sak som att lägga ned sin röst.

Senast redigerad av Admin: 2012-03-24 klockan 18:13.
Svara med citat
  #10  
Gammal 2011-12-06, 13:09
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Standard Hyresnämnden anser att blankröster ska räknas in vid röstning

Citat:
Ursprungligen skrivet av Adebisi1891 Visa inlägg
Enligt mitt sätt räkna blir det 68,2% majoritet (alltså kvalificerad majoritet) då de som nedlagda rösterna ej borde räknas till totalen.

Detta tyckte dock varken de Nej-röstande ELLER Hyresnämnden, som ansåg att förslaget hade röstats ned.
Vad? Är detta verkligen sant?

Menar du att hyresnämnden tycker att blankröster/nedlagda röster/icke-röster ska räknas med?

Jag vet att hyresnämnden tyvärr är väldigt okunniga, men sitter man i en hyresnämnd så måste man väl ändå ha i alla fall lite grundkunskaper om området man sysslar med, tycker man.

Har du möjligen något dokument från hyresnämnden där det du sagt här framgår? Skulle vara mycket intressant att se.

Not.
Kvalificerad majoritet innebär att ett beslut ska tas med större majoritet än "enkel majoritet" (51%). I detta fall 2/3 majoritet (66%), men kan också vara 3/4 majoritet (75%).

15 röster för ja utav 22 röster blir mycket riktigt 68,2%. Dvs kvalificerad majoritet (fler än 2/3 av rösterna).
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2011-12-06 klockan 13:24.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Stämma/motion/röstning och suppleant som kassör Akva Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 1 2011-06-28 01:51
Beslut som inte fullföljs och nya beslut tas Akva Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 0 2011-04-26 22:43
Röstning om fast grill i brf Granne Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 14 2010-11-10 11:00
Vilka räknas som boende i en BRF? totiki Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 4 2010-01-15 10:43
Vilka beslut får styrelsen i en brf ta? - Beslut om kabelTV MrStax Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 2 2009-02-03 21:43Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 20:25.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare