Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige
HSB-ledamoten, HSB:s strategi/prioritering, fördelar/nackdelar med att vara med i HSB/Riksbyggen/SBC, utträde, bostadspolitik, kooperativt tänkande, tillvarata/främja medlemmarnas ekonomiska intresse, certifiering, medlemsavgift, etc. Vikten av att påverka bostadsorganisationen! RSS-feed för detta forum om HSB, Riksbyggen, Bostadsrätterna, etc, som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2011-11-14, 17:47
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Fråga När ska HSB-ledamoten lämna lokalen?

I varje HSB brf-styrelse sitter det en HSB-ledamot utsedd av HSB-regionen och oftast anställd på HSB. Denna HSB-ledamot (också kallad HSB-representant, vilket egentligen är en bättre beteckning på denna person) är utsedd av HSB och arbetar för HSB (inte alltid, men oftast).

Ofta uppkommer frågan i vilka lägen denna HSB-ledamot ska lämna det rum som styrelsen håller sitt sammanträde i. De flesta svarar säkert så som även HSB svarar på denna fråga. Dvs styrelsen ska be HSB-ledamoten att lämna lokalen när beslut ska tas i en fråga där HSB-ledamoten skulle vara jävig till förmån för HSB (t.ex. i beslut om vem som ska anlitas i en upphandling).

Det är dock inte riktigt hela sanningen, och HSB har varit medvetet luddig i denna fråga som är betydligt större och viktigare än vad de flesta nog förstått.

I vilket annat läge än det här ovan nämnda tror du att HSB-ledamoten inte ska tillåtas befinna sig tillsammans med styrelsen på styrelsesammanträdet?

Se även;
Motion: HSB-tjänsteman ska ej vara HSB-ledamot
Motion: HSBs involvering i bostadsrättsföreningarna

HSBs syn på HSB-anställd som HSB-ledamot

HSB-ledamot/HSB-representant, vad innebär detta?

Vilket ansvar/vilka skyldigheter har en HSB-ledamot i en HSB-brf?

Har HSB-ledamoten tystnadsplikt?

Hemligt HSB-dokument - Uppdragsavtal för HSB ledamöter

Policy för HSB-ledamot i HSB Sydost

HSB-ledamot, hur f-n blir man det?
Fyra år för att ta beslut om HSB-ledamot i HSB Malmö

Måste vi ha en HSB-representant i styrelsen?

Hur många styrelser kan man sitta i?

Lista över HSB-ledamöter i HSB Malmö
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-02-16 klockan 13:56.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2011-11-16, 17:11
insidern insidern är inte inloggad
Tera-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Inlägg: 105
Standard Han/Hon skall aldrig vara i rummet.

Med tanke på att HSB ledamoten är arvoderad av HSB så är det självklart att det är HSB:s intressen som kommer i första hand till skillnad från av bostadsrättsföreningens stämma valda styrelsemedlemmar som har föreningens medlemmar som högsta och enda prioritering. I varje fall borde det vara så. Alltså bort med HSB ledamoten och om detta inte går så gå ur HSB.

Det finns precis lika bra organisationer och bättre utan att man ska ha en informatör till organisationen i sin styrelse.

Om ledamoten är en tjänsteman anställd i HSB så borde vederbörande inte ens få vistas i föreningens närhet. Detta borde vara ett krav från bostadsrättsföreningens sida.

Dessvärre tenderar allt för många föreningar att göra kravlösheten till princip.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2011-11-18, 17:08
tette tette är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: uppland
Inlägg: 1 895
Standard hsb ledamot alltid jävig

Om man har dessa HSB stadgar kan man inte ha en hsb ledamot?

Måste vara jävig i de allra flesta frågor?
Certifierad förening som då skall vara ansiktet utåt med öppenhet för sina medlemmar.
Vad håller dessa medlemmar på med????

Om denna styrelse får erbjudandet att placera 1 miljon till 4% ränta kan man inte göra det på grund av stadgarna.

Man måste placera till 2% i HSB.

Öppna hsbarkiven.

"HSB handhar föreningens räkenskaper och medelsförvaltning samt biträder föreningen i förvaltningen av dess angelägenheter mot ersättning enligt av HSB:s Riksförbund vid varje tidpunkt fastställda arvodesnormer."

VAKNA detta kan inte vara verklighet 2011

Läs också årsredovisningen om inköp av datorer. och träningsredskap.
Inte utan att man får sig en fundrerara om tjänster o gentjänster?
Svara med citat
  #4  
Gammal 2011-11-18, 19:30
Kulan Kulan är inte inloggad
Exa-medlem
 
Reg.datum: Jun 2008
Inlägg: 158
Standard

7 kap. Föreningsstämman
3 § En medlem får inte själv eller genom ombud rösta i fråga om
1. talan mot honom,
2. hans befrielse från skadeståndsansvar eller annan förpliktelse gentemot föreningen, eller
3. talan eller befrielse som avses i 1 eller 2 beträffande annan, om medlemmen i frågan har ett väsentligt intresse som kan strida mot föreningens.

Bestämmelserna i första stycket om medlem gäller även ombud för medlem.

Detta betyder ju att HSB representant inte har rösträtt på en brf – stämma i frågor avseende t.ex. medlemskap i HSB Malmö
Svara med citat
  #5  
Gammal 2011-11-19, 16:55
Kulan Kulan är inte inloggad
Exa-medlem
 
Reg.datum: Jun 2008
Inlägg: 158
Standard

Detta betyder att vid jämn omröstning kan HSB - rösten avgöra om medlemskapet ska kvarstå trots att utan HSB - rösten brf skulle lämna HSB.

Hur i helvete kan man ha en sådan ordning som dessutom bryter mot lagen om ekonomiska föreningar? Detta är ingen liten företeelse. Detta är Sveriges största bostadsorganisation som bryter mot lagen och struntar i Jäv.

Fy fan för en sådan organisation.
Svara med citat
  #6  
Gammal 2012-01-25, 12:36
misteln misteln är inte inloggad
Giga-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Inlägg: 91
Standard Dåligt omdöme herr ordförande

Det borde vara alldeles självklart att HSB ledamot eller annan representant för HSB Malmö aldrig deltager i diskussioner som gäller en bostadsrättsförenings begäran om utträde ur HSB Malmö.

Detta gäller naturligtvis också vid de två extrastämmor som krävs för utträde ur denna organisation. Dessvärre fungerar det inte på det viset utan man skickar istället sin ordförande som både agiterar och röstar i denna fråga. Naturligtvis röstar han alltid mot beslutet och alltså på tvärs med medlemmarna i bostadsrättsföreningens önskan.

Nu är det ju bevisat med all önskvärd tydlighet att HSB Malmös representanter inte sätter bostadsrättsföreningens medlemmar i första hand. Detta är i och för sig ingen nyhet men gör ju inte deras agerande mindre klandervärt.
Svara med citat
  #7  
Gammal 2012-01-25, 22:37
Korsdraget Korsdraget är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2009
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 286
Standard Föreningsfrihet

Vi hade extra stämma med en enda punkt, ett yrkade att lämna HSB. Ordförande som styrelsen tillfrågat har arbetat på HSB.
HSB representanten var med på mötet och ytterligare en högre chef från HSB var där.

Styrelsen förslag var mot yrkandet. Inlämnat underlag har inte delats ut, ett underlag bestående av bilagor med argument om varför, t ex lagfarterna där det står; ägare HSBs bfr..., gällande ek plan vilken inte följts, beslut om K-märkt vilket inte heller följts de senaste åren.

Som kompensation fick vi ha med en SBC representant som fick presentera SBC som ett alternativ.

En egendomlig stämma hölls, där ordförande tillät tiden att gå när det argumenterades för att kvarstå och aggresiva tillrättavisningar när det argumenterades för att lämna. Vid röstningen föreslog han teströstning och den föll givetvis ut på det sättet att han uppfattade en stor övervikt till fördel för HSB. Folk är nu upprörda att denna ordförande tillämpar den här metoden, många hade fullmakter och de hörs inte.

HSB är den ända som vann på det här? Argumentet var tryggheten i HSB!
När kan LEF 6:13, eller 7:16 tillämpas? " Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnat att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan, till nackdel för föreningen eller annan medlem."

Våra argument som dämpades ner handlade i huvudsak om argument mot HSBs kostnader, men också argument som hänvisningade till att det i protokoll noterats att HSB varit närvarande och vägrat lämna rummet då teknisk förvaltning upphandlades, m fl argument i samma anda. Nu väntar vi på protokoll som givetvis inte tar med diskussionen. Kört alltså!

Ytterligare en fråga: Stämmoprotokoll är mycket försenade, vad är en acceptabel tidsförsening?
Svara med citat
  #8  
Gammal 2012-02-26, 10:34
misteln misteln är inte inloggad
Giga-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Inlägg: 91
Standard HSB ledamot med säljansvar.

Oavsett vem som fungerar som HSB ledamot i en bostadsrättsförening så innebär det ju en uppenbar intressekonflikt för vederbörande. Att vara arvoderad av HSB Malmö innebär ju självklart att man står i en beroendeställning till denna organisation. Då rekrytering till HSB-ledamöter väldigt ofta sker bland av HSB Malmös anställda tjänstemän, och i dessa fall (Bengt Skånhamre) som ett exempel, så är ju beroendet alldeles uppenbart. Vederbörande uppbär då både lön och arvode från HSB Malmö. Mer part i målet än så kan väl knappast finnas.

I ledamotens uppdrag ingår att informera om tjänster, service och annat som HSB Malmö erbjuder vilket innebär att ledamoten har en säljande roll. Kan också sägas att mellan HSB Malmö och HSB ledamoten finns ett uppdragsavtal som bland annat reglerar villkoren för uppdraget. Allt detta tillsammans visar ju på den fullständigt omöjliga sits som en ledamot har om man ska tänka och arbeta för medlemmarna i den bostadsrättsförening där man har sitt uppdrag.

Intressekonflikten är ju av naturliga skäl ännu mer uppenbar när bostadsrättsföreningen har valt bort HSB Malmö som förvaltare.
Svara med citat
  #9  
Gammal 2012-05-24, 17:33
insidern insidern är inte inloggad
Tera-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Inlägg: 105
Standard Jäv, inget för mångsysslare Skånhamre.

HSB ledamoten är ju arvoderad av HSB Malmö. Som i fallet med Bengt Skånhamre så är han ju som anställd dessutom rikligt avlönad. Att han vid något tillfälle skulle såga av den gren han sitter på är väl föga troligt, eller hur? HSB ledamoten ska egentligen bara vara med vid ett fåtal punkter på dagordningen och definitivt inte ha rätten att föra vidare vad som avhandlas och beslutas på styrelsemöten. Som det fungerar idag så uppträder ledamoten i allmänhet och Bengt Skånhamre i synnerhet som en spion för HSB Malmö.

Det är för alla utom dessa ledamöter uppenbart att man är jävig. Men det kanske mest uppseendeväckande är ju att Bengt Skånhamre är ansvarig för HSB Malmös ledamöter!
Med tanke på att han representerar HSB Malmö i snart sagt alla bostadsrättsföreningar så kanske förklaringen är att förutom att han är en mångsysslare av rang så tycks han leva i tron att jäv inte gäller just honom. När ska styrelserna i bostadsrättsföreningarna förstå att HSB ledamoten enbart är till för HSB Malmö? Är det inte dags att reagera snart?
Svara med citat
  #10  
Gammal 2012-05-24, 22:40
tette tette är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: uppland
Inlägg: 1 895
Standard favorit i repris

http://www.allabolag.se/?what=bengt+...&s.x=39&s.y=15

Vad håller hsb föreningars styrelse på med?

att 100 hsbledamöter sitter med i 1000styrelser och dessa styrelser tror att dessa 100 tillför något för medlemmarna.

100 000 bostadsrättsägare som inte tar tag i detta är skam.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
HSB-ledamoten, en fara för föreningen! Admin Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 20 2013-04-11 23:07
Förvägrad att lämna bostadsrättsförening - Styrelsen godkänner ej utträde ur brf Equinox Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 3 2009-04-29 09:36
HSB Malmös styrelse bryter medvetet mot lagen - HSB-ledamoten Admin Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 9 2008-10-14 11:04
Subversiv verksamhet inom HSB - Stänga stämman med hjälp av HSB-ledamoten Admin Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 6 2008-04-24 20:47
Har HSB-ledamoten tystnadsplikt? Admin Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 11 2008-03-15 18:05Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 15:09.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2019.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare