Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige
HSB-ledamoten, HSB:s strategi/prioritering, fördelar/nackdelar med att vara med i HSB/Riksbyggen/SBC, utträde, bostadspolitik, kooperativt tänkande, tillvarata/främja medlemmarnas ekonomiska intresse, certifiering, medlemsavgift, etc. Vikten av att påverka bostadsorganisationen! RSS-feed för detta forum om HSB, Riksbyggen, Bostadsrätterna, etc, som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2011-09-28, 15:27
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Arg Fyra år för att ta beslut om HSB-ledamot i HSB Malmö

Beslutsvägarna i HSB Malmö tycks oändligt långa.
Nedanstående mejlkommunikation med HSB Malmös styrelseordförande Claes Caroli visar på en dåligt fungerande organisation och ledning.

1. (Skrivelse med påminnelse från mig till HSB Malmös styrelse)

Till: "Fraga Styrelse" 5 Jan 2010
Ämne: Protokollutdrag önskas
Till styrelsen för HSB Malmö

Jag önskar erhålla protokollutdrag för alla ärenden som berört mig i HSB Malmös styrelsearbete under perioden från januari 2008 till dagens datum.
Särskilt viktigt här är styrelsens behandling i frågan om mig som HSB-ledamot. Jag har inte lyckats erhålla något svar från HSB Malmö om vad styrelsens beslut - med styrelsens motivering - blev sedan jag gick ledamotskursen för nu drygt 2 år sedan. Därför ser jag nu som enda utväg, för att få svar på detta, att begära utdrag från styrelseprotokollen.

Tacksam för bekräftelse på att denna skrivelse mottagits av HSB Malmös styrelse tillsammans med besked om när jag får dessa utdrag (vilket jag hoppas är snarast).

2.
Från: Claes.Caroli@malmo.hsb.se 21 Jan 2010
Ämne: Protokollutdrag önskas
Jag bekräftar att jag fått ditt mail och ber att få återkomma.

KOMMENTAR AV MIG: Denna lilla mottagningsbekräftelse tog 16 dagar att leverera. Sedan hände inget överhuvudtaget under ett helt år... återigen.

3-4.
Till: claes.caroli@malmo.hsb.se 10 Jan 2011 + 11 Jan 2011
Ämne: HSB-ledamot
För ett år sedan frågade jag dig om HSB Malmös styrelse ännu behandlat mitt ärende som HSB-ledamot efter att jag en gång i tiden anmälde mitt intresse som sådan;
"Särskilt viktigt här är styrelsens behandling i frågan om mig som HSB-ledamot. Jag har inte lyckats erhålla något svar från HSB Malmö om vad styrelsens beslut - med styrelsens motivering - blev sedan jag gick ledamotskursen för nu drygt 2 år sedan. Därför ser jag nu som enda utväg, för att få svar på detta, att begära utdrag från styrelseprotokollen".
Idag, tre år senare, har jag fortfarande inte fått något svar från HSB Malmös styrelse, och av vad jag kunde se från protokollutdragen hade HSB Malmös styrelse fortfarande under 2008-2009 inte behandlat frågan om mig som HSB-ledamot.

När kommer HSB Malmös styrelse behandla detta ärende?
Tycker du inte tre år och uppåt är lite väl lång tid för att behandla ett så enkelt ärende, speciellt med tanke på att många andra HSB-ledamöter tillsatts under denna tid. Varför är det bara för mig som det tar så här lång tid?

Det är min förhoppning att du vill besvara ställd fråga... där jag väntat ett helt år på att du ska återkomma enligt vad du skrev den 21 januari 2010. Det är idag den 11 januari 2011.

5.
Från: Claes.Caroli@malmo.hsb.se 11 Jan 2011
Ämne: Påminnelse: HSB-ledamot
I mitt mail av 2010-01-21 bekräftar jag på begäran av dig att jag erhållit din begäran om protokollsutdrag. Vidare ber jag få återkomma med översändande av de av dig begärda protokollsutdragen, vilka jag förstår du erhållit.

6-7.
Till: claes.caroli@malmo.hsb.se 11 Jan 2011 + 14 Jan 2011
Ämne: Påminnelse: HSB-ledamot
Men du skrev inte att du skulle återkomma bara i en del av de två delar jag tog upp i mejlet.

Jag skrev;
"Särskilt viktigt här är styrelsens behandling i frågan om mig som HSB-ledamot. Jag har inte lyckats erhålla något svar från HSB Malmö om vad styrelsens beslut - med styrelsens motivering - blev sedan jag gick ledamotskursen för nu drygt 2 år sedan. Därför ser jag nu som enda utväg, för att få svar på detta, att begära utdrag från styrelseprotokollen".

Du svarade;
"Jag bekräftar att jag fått ditt mail och ber att få återkomma".

Hur ska jag tolka ditt svar? Du skriver att du menade att du bara lovade återkomma i den ena av de två frågorna för ett år sedan?
Menar du att du inte vill svara mig på om HSB Malmös styrelse avser att behandla frågan om mig som HSB-ledamot och att du inte vill informera mig om vad resultatet blev i det fall styrelsen behandlar denna sedan 2008 "bortglömda" fråga?

I de protokollutdrag jag fick stod inget om styrelsens behandling av min ansökan som HSB-ledamot, och det är ju enligt HSB Malmös arbetsordning HSB Malmös styrelse som fattar det slutgiltiga beslutet om vilka som ska tillsättas som HSB-ledamöter.

Jag vill minnas att jag t.o.m. i efterföljande mejl skickade påminnelser om min fråga ifall styrelsen behandlat min ansökan som HSB-ledamot, när detta skett och vad resultatet blev, tillsammans med motivering.

Jag fick inget svar då, så jag ställer frågan igen;
Har HSB Malmös styrelse behandlat min ansökan 2008 som HSB-ledamot, när har detta i så fall skett, vad blev resultatet, och hur motiverades beslutet?

KOMMENTAR AV MIG: Inget svar från Claes Caroli, så drygt en vecka senare skickar jag en påminnelse.

8.
Till: Claes Caroli 19 Jan 2011
Ämne: Påminnelse: HSB-ledamot
Efterlyser svar på min fråga om behandlingen av mig som HSB-ledamot.
1. Har styrelsen behandlat detta ärende och i så fall när?
2. Kommer styrelsen att behandla detta ärende och i så fall när?
3. När får jag besked, med motivering, som övriga aspiranter?

9.
Från: Claes.Caroli@malmo.hsb.se 19 Jan 2011
Ämne: Påminnelse: HSB-ledamot
Styrelsen har inte haft din ansökan om att bli utsedd som HSB-ledamot uppe för behandling. När är din ansökan daterad?

10-11.
Till: claes.caroli@malmo.hsb.se 19 Jan 2011
Ämne: Påminnelse: HSB-ledamot
Datum 2008-03-04 !!! Alltså för snart tre år sedan.
Vad jag hört från andra så verkar det inte vara någon annan som haft så lång behandlingstid som tre år.
Dessutom blev jag 2008 utlovad att styrelsen skulle behandla min ansökan på ett av de närmaste styrelsemötena.
Och jag har skickat några fler påminnelser om detta än de som framgår av detta mejl.

Jag noterade också att andra som gick samtidigt som jag på aspirantkursen tydligen snabbt behandlades av styrelsen och utnämndes som HSB-ledamot.

Vill tillägga att med tanke på att den som är ansvarig för HSB-ledamöterna (Bengt) nu placerat sig själv som HSB-ledamot i så många som 16 brf-styrelser, så tycks det vara en ganska omfattande brist på HSB-ledamöter.

KOMMENTAR AV MIG: Återigen inget svar från Claes Caroli så tre veckor senare skickar jag nedanstående påminnelse.

12.
Till: Claes Caroli 9 Feb 2011
Ämne: Påminnelse: HSB-ledamot
Hur går det i denna fråga?
Har min ansökan som HSB-ledamot behandlats av HSB Malmös styrelse, och om så ej är fallet, när kommer detta att ske?

13.
Från: Claes.Caroli@malmo.hsb.se 11 Feb 2011
Ämne: Påminnelse: HSB-ledamot
Styrelsen har inte behandlat någon ansökan från dig. Beredningen av ansökningar hanteras inte av styrelsen.

14.
Till: claes.caroli@malmo.hsb.se 11 Feb 2011
Ämne: Påminnelse: HSB-ledamot
Du sitter väl i HSB Malmös styrelse?
I sådant fall måste du känna till att det är HSB Malmös styrelse som, enligt det skriftliga regelverket, avgör vilka som ska utses som HSB-ledamöter?
Eller har du glömt det?

KOMMENTAR AV MIG: Återigen inget svar från Claes Caroli så en vecka senare skickar jag nedanstående påminnelse (av en lång rad bara i denna frågeställning).

15.
Till: Claes Caroli 17 Feb 2011
Ämne: Påminnelse: HSB-ledamot
Tacksam för besked om när HSB Malmös styrelse avser att behandla min ansökan som HSB-ledamot.
Som jag tidigare påpekat verkar det som HSB Malmös styrelse behandlat samtliga övriga ansökningar de senaste tre åren, och det är bara min ansökan som tycks ha glömts bort. Varför denna särbehandling?

KOMMENTAR AV MIG: Fyra dagar senare kommer nedanstående luddiga svar från Claes Caroli.

16.
Från: Claes.Caroli@malmo.hsb.se 21 Feb 2011
Ämne: Påminnelse: HSB-ledamot
Styrelsen kommer att behandla din önskan om att utses till HSB ledamot vid nästa styrelsemöte den 3:e Mars.


16b.
UTDRAG FRÅN HSB MALMÖS STYRELSEPROTOKOLL 3 MARS 2011:
"Styrelsen diskuterar mejl från Admin, bilaga 10 Innehållet i Admins mejl får uppfattas som att han ansöker om att få bli HSB-ledamot. Styrelsen beslutar överlämna Admins ansökan till ledningen för HSB Malmö för behandling."

KOMMENTAR AV MIG: Bilaga 10 som refereras till är ovanstående mejltexter (punkt 1 - 15). Vad jag skrivit "tolkar" HSB Malmös styrelse som att jag ansökt om att bli HSB-ledamot. Behövs det verkligen en tolkning från HSB Malmös styrelse efter allt vad jag skrivit under 3 år?
Det kan också noteras att styrelsen inte ser sig som del av ledningen för HSB Malmö.

Styrelsemötet hölls den 3:e mars där Claes Caroli utlovat beslut i frågan om mig som HSB-ledamot. Så blev det emellertid inte, enligt nedan.


17.
Till: claes.caroli@malmo.hsb.se 12 Mar 2011
Ämne: Påminnelse: HSB-ledamot
HSB Malmös styrelsemöte där frågan om mig som HSB-ledamot hölls var för snart två veckor sedan.
Jag förväntar mig nu - efter tre år - ett svar med resultatet, tillsammans med motivering för det avslag som jag förutsätter att resultatet blev.

Samtidigt önskar jag ett rakt svar på frågan om HSB Malmös styrelse anser det rätt att HSB Malmös ansvarige för HSB-ledamöterna placerar sig själv i 16 brf-styrelser som HSB-ledamot? Är det en maktkoncentration som överensstämmer med HSB Malmös policy?
Jag hoppas HSB Malmös styrelse förstår att ett av de många problemen och nackdelarna med Bengt Skånhamres tilldelning av HSB-ledamotsplatser blir att brf:arna får mycket svårt att planera sina styrelsemöten. Är HSB Malmös styrelse införstådd med detta?

KOMMENTAR AV MIG: Efter att drygt två veckor passerat utan att Claes Caroli (precis som nästan alltid annars) brytt sig om att svara skickar jag nedanstående påminnelse.

18.
Till: Claes Caroli 28 Mar 2011
Ämne: Påminnelse: HSB-ledamot
Vill påminna om mina obesvarade frågor, främst; "Jag förväntar mig nu - efter tre år - ett svar med resultatet, tillsammans med motivering för det avslag som jag förutsätter att resultatet blev".

19.
Från: Claes.Caroli@malmo.hsb.se 31 Mar 2011
Ämne: Påminnelse: HSB-ledamot
Styrelsen behandlade ditt mail till mig vid styrelsemöte 2011-03-03.

Styrelsen uppfattar att du ansöker om att bli utsedd till HSB ledamot. I anledning härav har styrelsen översänt denna ansökan till ledningen för HSB Malmö för beredning.

Jag ber dig även bekräfta till ansvarig för HSB-ledamöterna, Bengt Skånhamre, att du ansöker om att bli utsedd till HSB ledamot.

I sammanhanget må det även påpekas, att även om vissa personer förekommer i många styrelser är det inte givet att personen deltager i styrelsearbetet i egenskap av HSB ledamot.

HSB Malmö´s styrelse har ett stort förtroende för Bengt Skånhamres arbete och det är med tillfredsställelse vi konstaterat en markant fokusering på HSB ledamotens utbildning och betydelse - helt i linje med styrelsens intentioner.

20.
Till: claes.caroli@malmo.hsb.se 1 Apr 2011
Ämne: Påminnelse: HSB-ledamot
När du skriver;
"Jag ber dig även bekräfta till ansvarig för HSB-ledamöterna, Bengt Skånhamre, att du ansöker om att bli utsedd till HSB ledamot"
så undrar jag om du menar att det inte finns någon kommunikation mellan den ledning för HSB Malmö som bereder min ansökan till HSB-ledamot (för tre år sedan och med tre års dialog mellan mig och HSB Malmö om detta) eller HSB Malmös styrelse och Bengt Skånhamre?
Jag förstår inte varför jag efter tre år ska behöva fortsätta att berätta detta i motsats till hur det fungerar för alla andra som blivit HSB-ledamöter!!!

När du skriver;
"Styrelsen uppfattar att du ansöker om att bli utsedd till HSB ledamot. I anledning härav har styrelsen översänt denna ansökan till ledningen för HSB Malmö för beredning",
menar du då Michael Carlsson, och hur går denna "beredning" till... efter tre års "förberedelser"?

Du skriver;
"Det är inte ansvarige för HSB ledamöterna som beslutar om i vilka styrelser han själv sitter."
När du svarar på skrivelser så tycks det som att du fullt medvetet försöker vara så kryptisk som möjligt.
Vem är det då?

Du skriver;
"I sammanhanget må det även påpekas, att även om vissa personer förekommer i många styrelser är det inte givet att personen deltager i styrelsearbetet i egenskap av HSB ledamot".
Jag vet inte hur det är möjligt att vara mer luddig och uttala sig mer i strid med HSB Malmös kommunikationspolicy än vad du gör, Claes.
Vad "deltager" HSB-ledamoten (i detta fall Bengt Skånhamre) som i brf-styrelsen annat än som HSB-ledamot?

Hur tycker du att t.ex. dina svar här överensstämmer med HSB Malmös kommunikationspolicy;
- "Styrelsens kommunikation är rak och tydlig, öppen och snabb, lyhörd och tillförlitlig"?
- "Vi uttrycker oss klart, enkelt och begripligt"?

21.
Till: claes.caroli@malmo.hsb.se 14 Apr 2011
Ämne: Påminnelse: HSB-ledamot
Jag upprepar mina frågor sedan några veckor tillbaka (eg. 3 år);

...

3. Vem beslutar i vilka styrelser och hur många styrelser som den ansvarige för HSB-ledamöterna ska sitta i? Styrelsen för HSB Malmö?
Det är HSB Malmös styrelse som placerat Bengt Skånhamre i 16 brf-styrelser, och detta trots att HSB Malmös styrelse svarat på mina motioner att en HSB-ledamot ska sitta i max 5 brf-styrelser (vilket redan detta är lite väl mycket, om systemet ska fungera i alla fall någorlunda)?

Det skulle vara trevligt om du svarade på de frågor som ställs till dig.

22.
Till: Claes Caroli 16 Apr 2011
Ämne: PÅMINNELSE: HSB-ledamot
Jag noterar att du här, precis som för alla övriga frågor, underlåter att besvara av mig ställda frågor.
Jag förstår att ditt mål har varit att inga frågor från mig skulle besvaras överhuvudtaget innan stämmohandlingarna gick ut.

Jag ber dig återigen besvara mina fyra frågor i denna mejlsekvens som pågått under drygt tre månader, och där du i vanlig ordning gjort allt för att undvika svara på precis varje fråga!

23.
Från: Claes.Caroli@malmo.hsb.se 26 Apr 2011
Ämne: PÅMINNELSE: HSB-ledamot
Det är mitt mål att besvara alla frågor som ställs till mig.

Det är inte HSB Malmö´s styrelse som beslutar vilka styrelser Bengt Skånhamre är ledamot i.

När ärenden som behandlas vid styrelsemöten återremitteras till organisationen är det genom VD.

Jo det finns kommunikation.

24.
Till: claes.caroli@malmo.hsb.se 27 Apr 2011
Ämne: PÅMINNELSE: HSB-ledamot
Du skriver; "Det är mitt mål att besvara alla frågor som ställs till mig". Men varför svarar du då inte på mina frågor?

Följande fråga "besvarades";
1. När du skriver;
"Jag ber dig även bekräfta till ansvarig för HSB-ledamöterna, Bengt Skånhamre, att du ansöker om att bli utsedd till HSB ledamot"
så undrar jag om du menar att det inte finns någon kommunikation mellan den ledning för HSB Malmö som bereder min ansökan till HSB-ledamot (för tre år sedan och med tre års dialog mellan mig och HSB Malmö om detta) eller HSB Malmös styrelse och Bengt Skånhamre?
Du svarar på denna fråga bara; "Jo det finns kommunikation".
Bra. Då vet jag i alla fall att det är något annat i HSB Malmö som inte fungerar i denna del... eller att den kommunikation som du påstår finns i sig inte fungerar.

2. När du skriver;
"Styrelsen uppfattar att du ansöker om att bli utsedd till HSB ledamot. I anledning härav har styrelsen översänt denna ansökan till ledningen för HSB Malmö för beredning", menar du då Michael Carlsson, och hur går denna "beredning" till... efter tre års "förberedelser"?
Du svarar på den första delfrågan; "När ärenden som behandlas vid styrelsemöten återremitteras till organisationen är det genom VD", men den andra delfrågan hoppar du fullt medvetet över, som vanligt.
Så återigen;
Hur går denna "beredning" till... efter tre års "förberedelser"?

3. Vem beslutar i vilka styrelser och hur många styrelser som den ansvarige för HSB-ledamöterna ska sitta i?
Det är någon - som HSB Malmös styrelse tydligen vill hemlighålla vem det är - som placerat Bengt Skånhamre i 16 brf-styrelser, och detta trots att HSB Malmös styrelse svarat på mina motioner att en HSB-ledamot ska sitta i max 5 brf-styrelser (vilket redan detta är lite väl mycket, om systemet ska fungera i alla fall någorlunda)?
Du svarar; "Det är inte HSB Malmö´s styrelse som beslutar vilka styrelser Bengt Skånhamre är ledamot i", men att du upprepar detta igen är väl inget svar på den frågeställning HSB Malmös styrelse fått i denna punkt, eller hur?

4. Vad "deltager" HSB-ledamoten (i detta fall Bengt Skånhamre) som i brf-styrelsen annat än som HSB-ledamot?
Här har du inte ens försökt undvika svara på frågan med ett icke-svar, utan frågan har inte alls bemötts.

25.
Till: claes.caroli@malmo.hsb.se 9 Jun 2011
Ämne: PÅMINNELSE: HSB-ledamot
Jag noterar att du inte besvarat, eller ens bemött, tidigare mejl och frågor.

26.
Till: Claes Caroli 3 Jul 2011
Ämne: PÅMINNELSE #5: HSB-ledamot
Jag efterlyser svar på mina tre ställda frågeställningar.

KOMMENTAR AV MIG: Efter tre ovanstående påminnelser får jag nedanstående svar från Claes Caroli om att de obesvarade frågorna ska ses som besvarade.

27.
Från: Claes.Caroli@malmo.hsb.se 6 Jul 2011
Ämne: PÅMINNELSE #5: HSB-ledamot
När jag granskar vår tidigare mailkonversation finner jag att du fått svar på dina frågor. I samband med vår senaste stämma uppdaterades också policyn för HSB ledamoten.

KOMMENTAR AV MIG: Som alla kan se av denna redogörelse mejl för mejl så har de av mig ställda frågorna lämnats helt obesvarade.

28.
Till: Claes Caroli 6 Jul 2011
Subject: PÅMINNELSE #5: HSB-ledamot
Din granskning gav ett märkligt resultat eftersom du bevisligen inte besvarat mina frågor.
Om du menar att du svarat trots att du inte gjort detta så är det väl inte svårt att peka på svaren eller upprepa dessa?

Var hittar du t.ex. svar på den första frågan?;
1. Vem beslutar i vilka styrelser och hur många styrelser som den ansvarige för HSB-ledamöterna ska sitta i?
Ditt svar vem som inte beslutar om detta är väl ett ganska infantilt svar, tycker du inte det?

Fråga 2 har du bara helt ignorerat, i vanlig ordning;
2. Vad "deltager" HSB-ledamoten (i detta fall Bengt Skånhamre) som i brf-styrelsen annat än som HSB-ledamot?
Om du svarat på denna fråga, var har du gjort det?

Och var har du svarat på fråga 3, menar du?;
3. Vid ansökan till HSB-ledamot, hur går "beredningen" till i ledningen för HSB Malmö och vilka åsyftas (bara VD?)... efter tre års "förberedelser"?

Tacksam om du seriöst försöker besvara dessa simpla frågor, i stället för att bara göra som vanligt och undvika frågorna.

KOMMENTAR AV MIG: Något svar, tre månader senare, har ännu inte dykt upp.


Se även;
Motion: HSB-tjänsteman ska ej vara HSB-ledamot
Motion: HSBs involvering i bostadsrättsföreningarna

HSBs syn på HSB-anställd som HSB-ledamot

HSB-ledamot/HSB-representant, vad innebär detta? - Vad innebär det att vara HSB-ledamot?

Vilket ansvar/vilka skyldigheter har en HSB-ledamot i en HSB-brf? - Vad krävs av en HSB-ledamot?

Har HSB-ledamoten tystnadsplikt?

Hemligt HSB-dokument - Uppdragsavtal för HSB ledamöter - Avtal för HSB-ledamot

Policy för HSB-ledamot i HSB Sydost - Policy HSB-ledamot

HSB-ledamot, hur f-n blir man det? -Hur blir man HSB-ledamot?

När ska HSB-ledamoten lämna lokalen?

Måste vi ha en HSB-representant i styrelsen?

Hur många styrelser kan man sitta i?

Lista över HSB-ledamöter i HSB Malmö
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-02-16 klockan 13:56.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2011-09-28, 18:12
clabbe clabbe är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2008
Inlägg: 2 584
Standard

Det är svårt att läsa och hänga med för mycket av texten är ljusgrå på vit bakgrund
Svara med citat
  #3  
Gammal 2011-09-28, 23:12
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Sammanfattning

Det som står i nertonad text är inte relevant för själva frågan om HSBs sätt att arbeta, och kan hoppas över. Vill man ändå läsa denna text kan man enkelt göra detta genom att markera texten. Jag bara ville behålla mejlen i orginal i mesta möjliga mån för att inte anklagas över att ha förvrängt sanningen (så som HSB gör i många frågor för att själva försöka framstå i bättre dager).

Punkt 1-20 ovan är texten som berör själva frågan i denna tråd.

Sammanfattningsvis tog det fyra år för HSB Malmö att komma fram till ett beslut i frågan om ifall jag skulle utses som HSB-ledamot. HSB Malmös styrelse förlängde denna process in i det längsta.

Som famgår av ovanstående redovisning så undviker Claes Caroli på alla sätt han kan att ta tag i frågan. För nästan alla andra (vad jag vet) som gått HSB-ledamotskursen, precis som jag, så har svar om de blivit antagna kommit direkt. Men då har det ju bara varit personal på HSB Malmö eller de som står HSB Malmö närmast som gått denna kurs. Jag är förmodligen den enda som haft modet att både gå kursen och vara kritisk mot HSB Malmö.

HSB Malmös styrelse (Claes Caroli, Maj-Britt Thulin, Birgitta Nilsson, 2 stycken Björn Andersson enligt det styrelseprotokoll som han själv skrivit, Anders Lundberg och den fackliga representanen Maria Strandh) avslog enhälligt min ansökan att bli HSB-ledamot med ett uttalande som är mycket kränkande, ogrundat och rent ut sagt hatiskt. Jag kommer att redovisa detta senare.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #4  
Gammal 2011-09-29, 00:16
tette tette är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: uppland
Inlägg: 1 895
Standard motivering

"går inte att blanda proffs o amatörer".
Du har i alla fall visat att amatörerna vill spela i en egen division
Svara med citat
  #5  
Gammal 2011-09-29, 15:10
tette tette är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: uppland
Inlägg: 1 895
Standard människan nyfiken

En del får sparken för att man kritiserar sin arbetsgivare på facebook.
jag undrar om Casoli o C/o kollar om andra hsb anställda kollar den här sidan och läser hur cheferna beter sig?
Svara med citat
  #6  
Gammal 2011-10-20, 17:40
Fredde Fredde är inte inloggad
Giga-medlem
 
Reg.datum: Mar 2008
Inlägg: 82
Standard Ju fler kockar......

När man läser denna tråd så får man ju en klar uppfattning om att Admin såsom medlem i HSB Malmö diskriminerats på ett otroligt sätt. Vad kan anledningen till detta vara tro?

Sanningen är ju att förutom styrelsen så har även VD Michael Carlsson och HSB Malmös allt i allo Bengt Skånhamre ett eller flera fingrar med i denna soppa.

Det är ju så att när man gått ledamotskursen så ska ju först styrelsen godkänna personen ifråga och sedan är VD ansvarig för var personen blir placerad. Detta sköter Bengt Skånhamre om.
Han innehar ett oslagbart rekord i ledamotsuppdrag i HSB Malmö snart 100-åriga historia.

Claes Carolis krumbukter i denna handläggning närmar sig det parodiska- det obehagligt parodiska.
Svara med citat
  #7  
Gammal 2011-11-10, 15:24
Goran Goran är inte inloggad
Tera-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Inlägg: 101
Standard Gäller partiboken?

Man kan ju konstatera att detta förfarande från HSB Malmös tjänsteman Bengt Skånhamre och ordförande Claes Caroli är ytterligare ett bevis på att för att komma ifråga som HSB ledamot så måste man ha ”partiboken” väl synlig och lyda dessa herrars minsta vink.

Att ha egen kunskap, egna tankar och idéer går inte för sig, nej, rätta in dig i ledet är tydligen det som gäller. Det är bara att beklaga den före detta kooperativa organisationen och kanske framförallt dess medlemmar. För att bli HSB ledamot så måste man nog vara både svansviftare och att ha lätt för att tro på att det ”far” säger är alltid det rätta.

Eller kanske det räcker med någon form av släktskap?
Svara med citat
  #8  
Gammal 2011-11-10, 17:45
tette tette är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: uppland
Inlägg: 1 895
Standard från toppen till avgrunden

hsb den federala kooperativa organisationen som numera bara har "minnen kvar" från vad som en gång var HSB.
Nu gäller helt andra värderingar nepotism, är förnamnet.
I kortleken Svarte Petter fanns det en ond, men i familjen HSB är nu alla med inflytande i organisationen Svarte Petter.
Inom avelsarbetet fungerar det inte med "LIKA BARN LEKA BÄST".
HSB kommer fortsätta dalgången

Många höga arvoden blir det enligt nedan.


Från toppen
http://www.allabolag.se/befattningsh...00f1efc20c2a9f
Michael Karl Peter Carlsson
http://www.allabolag.se/befattningsh...67cada9423922a
skånhamre
http://www.allabolag.se/befattningsh...d7b924f54ef18f
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Beslut som inte fullföljs och nya beslut tas Akva Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 0 2011-04-26 21:43
Fyra av tio hyreslägenheter i Stockholm hyrs ut svart - Expressen Admin Senaste Nytt 0 2010-04-14 23:25
Fyra våningar höga hus på Lägerplatsen - Helsingborgs Dagblad Admin Bostadspolitik, bostadsbyggande, priser, utveckling 0 2009-05-11 17:22Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 14:12.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2020.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare