Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Bostadsrättsforum
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Bostadsrättsforum
Sveriges största och bästa samlingsplats för bostadsrättshavare! Syftet med detta forum är att värna om bostadsrättshavarnas intressen och utveckla/förbättra bostadsförhållanden för dem som bor i bostadsrätt, öka engagemanget samt att fungera som styrelsestöd och bistå med hjälp till övriga förtroendevalda i föreningen. Hur fungerar det i din brf? Vad är bra/dåligt? Vilken information önskar du? Vad behöver du hjälp med? Genom att uppmärksamma de problem och frågeställningar som finns i brf:ar kan vi alla påverka i riktning mot en bättre boendemiljö. Dela med dig av Dina kunskaper och erfarenheter! Läs FAQ för att lära dig mer om alla funktioner/finesser i detta forum! De 10 senaste inläggen. Frågor om forumets användning; Brf gästbok RSS-feed för detta forum med de senaste trådarna som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!
                            Skriv motioner!

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2011-09-12, 10:06
Chrissofsweden Chrissofsweden är inte inloggad
Mega medlem
 
Reg.datum: Sep 2011
Ort: Falun
Inlägg: 63
Blink, blink Nybyggda BoKlok - Ny förening

Totalt 20 lgh i fyra huskroppar. (6+6+4+4)
 • Medelåldern är ca 25-30
 • Det är helt nybyggda hus med stort stöd från Skanska
 • En suppleant och en ledamot utses av BoKlok Housing AB och dessa två behöver ej vara medlem i föreningen
 • Del ur §9 "BoKlok skall kunna utöva insyn i föreningens verksamhet genom av BoKlok utsedd rapportör. Rapportören skall taga del av styrelsens förvaltnings och äger rätt att närvara vid föreningsstämmor, styrelsesammanträden och besiktningar. forts. BoKloks insyn skall utövas under sju år från dagen för entreprenadens godkännande vid slutbesiktning av respektive lägenhet i föreningens fastighet."
 • Färdiga grundstadgar vad avser ex. avgifter, styrelsen, avflyttning m.m. för Bostadsrättsföreningen BoKlok ***** med totalt 44 paragrafer
 • Det finns tonvis med information, riktlinjer, regler som man kan ta del av från andra BoKlokföreningar som är näst intill identisk med vår
 • Det finns en ekonomisk plan

Men nu är det en ny förening, unga människor (inkl. mig själv) och nya hus. Med förväntansfulla ögon ser jag ett ypperligt tillfälle att skapa en förening som från början lägger upp en lysande grund för de boende, huskropparna inkl. tomt och grannsämjan.

Jag kommer kämpa hårt för att få oss medlemmar att känna trygghet inför reglerna, och inte en begränsning.

Vad jag är ute efter nu handlar om ett varningens finger. Jag är ute efter vad vi bör se upp med som en ung och ny förening. Vi saknar tyvärr mycket kunskap och erfarenhet. Däremot hungrar vi efter kunskap och att bygga föreningen så att den är hållbar över tid.


Finns det några klassiska nitar en ny och ung förening ofta stöter på?


Hälsningar
Christian
Svara med citat
  #2  
Gammal 2011-09-12, 10:19
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
OBS! OBS! OBS! Kärnproblemet i alla brf:ar

Ja, det alla brf:ar missar, pga att det är så mycket att tänka på vid en "nystart", är att man inte skaffar sig hållbara stadgar som täcker upp i alla fall en del av de oerhört många svarta hål som finns i lagen.

Trots att stadgarna är grunden för en fungerande bostadsrättsförening så missar i princip 100 % av de nystartade bostadsrättsföreningarna att ta fram bra stadgar från start.

Att inte ha "heltäckande" stadgar (i kombination med trivselföreskrifter) är sedan grunden för i princip 100% av alla de problem som sedan löpande uppstår i föreningen.

Jag vet inte hur era stadgar ser ut men de stadgar med 44 paragrafer som er förening har är säkert bara den standardavskrift (i huvudsak) av några punkter i lagen som alla brf:ar börjar med. Alla problem som ni kommer att uppleva i er brf framöver kommer att ha sitt ursprung i era otillräckliga stadgar.

Ju bättre stadgar desto lättare blir det för styrelsen att sköta sitt uppdrag. Ju sämre stadgar desto fler och mer missnöjda bostadsrättshavare.

Mall för stadgar till en bostadsrättsförening


Sedan kommer den brf som har en styrelse som engagerar medlemmmarna och alltid arbetar för största möjliga engagemang och närvaro på stämmor att fungera avsevärt bättre.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #3  
Gammal 2011-09-12, 10:31
Chrissofsweden Chrissofsweden är inte inloggad
Mega medlem
 
Reg.datum: Sep 2011
Ort: Falun
Inlägg: 63
Standard

Mycket riktigt är våra 44 paragrafer grundstadgar till viss del.

Dom behandlar:
 • Medlemskap
 • Avgifter
 • Avsättning och användning av årsvinst
 • Styrelse
 • Knstituering och beslutsförhet
 • Firmateckning
 • Förvaltning
 • Avyttring
 • Styrelsens åligganden
 • Revisor
 • Föreningsstämma
 • Kallelse till stämma
 • Motionsrätt
 • Dagordning
 • Protokoll
 • Röstning, ombud och biträde
 • Formkrav vid upplåtelse och överlåtelse
 • Rätt att utöva bostadsrätten
 • Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter
 • Föreningens rätt att avhjälpa brist
 • Tillträde till lägenheten
 • Avsägelse av bostadsrätt
 • Förverkande av bostadsrätt
 • Avflyttning
 • Upssägning
 • Tvångsförsäljning
 • Övriga bestämmelser
Sen finns det ytterligare sju tilläggsparagrafer (Föreningen avser att träffa avtal om Bostadsrättsgaranti med BoKlok Housing AB vilket föranleder tillägg till stadgar).

BoKlok husen har satts upp lite var stans i Sverige och det finns ett (gissningsvis) tjugotal eller fler liknande föreningar med likadana hus. Från dem kommer vi söka tips och råd. Vi kommer även se över deras lokala stadgar.


/Christian
Svara med citat
  #4  
Gammal 2011-09-12, 10:55
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Vikten av bra stadgar i en brf

Tänk på att ni inte lär ha någon glädje av att gå igenom de övriga BoKlok-föreningarnas stadgar. Utan att veta så törs jag nästan garantera att ingen av dem lagt någon större energi (om ens något överhuvudtaget) på stadgarna. Ni har alla anammat ett standardförslag på stadgar enligt den lista du gav här.

Man upplever det helt enkelt för besvärligt att sätta sig in i stadgarna, och man saknar kompetens för arbetet att ta fram stadgar (som ju kräver även jurdiska kunskaper).

Men om man utgår från den mall med stadgar som jag gav en länk till här ovan, så är 90% av arbetet klart. Och i detta forum finns mycket erfarenheter där du och din brf säkert kan få hjälp i specifika stadgefrågor.

Det är av ett antal olika anledningar inte så lätt att ändra stadgarna så det är viktigt att göra så rätt man kan från början. Ska ni nu ändå ändra stadgarna så kan jag inte tillräckligt understryka hur viktigt det är att ni lägger alla resurser ni överhuvudtaget kan uppnå på att ta fram de bästa möjliga stadgarna i samband med detta!
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #5  
Gammal 2011-09-12, 11:08
Chrissofsweden Chrissofsweden är inte inloggad
Mega medlem
 
Reg.datum: Sep 2011
Ort: Falun
Inlägg: 63
Standard

Tack för ett jättebra svar! Inspirerande!

Det är jättebra att du tar upp detta med vaga stadgar bland BoKloks föreningar. Många konflikter och problem jag har läst om här på forumet skulle aldrig ha löst sig med deras stadgar.

Just nu har jag enbart skummat igenom stadga-länken, men jag kommer i dagarna sätta mig och gå igenom den, punkt för punkt. Kanske har jag lite mer kött på benen efter det och kan motivera varför vi skall anamma detta.


Återigen tack!


/Christian
Svara med citat
  #6  
Gammal 2011-09-12, 14:53
Harald Harald är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Mar 2008
Ort: Göteborg
Inlägg: 3 010
Standard

Det viktigaste för en ny förening är:

1) Ta ut tillräcklig avgift som täcker drift, framtida underhåll och amorteringar.

2) Betala av på era lån.

Löser du ovanstående, så kan man sedan lösa nästan alla andra problem. Bolaget blir starkt och har ekonomiska muskler att underhålla/reparera/förbättra för medlemmarna.

Därefter, betänk att ni har fem år på er att lösa besiktningsanmärkngar och garantifel. Här måste styrelsen lägga mycket kraft, och bevaka att ni får så mycket som möjligt av säljaren (byggföretaget).

Det Admin pratar om är en metod att hålla sämjan och föregripa konflikter. Nog viktigt, men knappast ert första problem.
Svara med citat
  #7  
Gammal 2011-09-12, 15:21
Chrissofsweden Chrissofsweden är inte inloggad
Mega medlem
 
Reg.datum: Sep 2011
Ort: Falun
Inlägg: 63
Standard

Viktiga punkter, absolut. Jag ska kolla igenom vår ekomiska plan som BoKlok och Skanska tagit fram. Jag måste granska vad den innefattar.

/Christiab
Svara med citat
  #8  
Gammal 2011-09-12, 16:07
tette tette är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: uppland
Inlägg: 1 895
Standard boklok

http://www.boklok.com/Sverige/

Ja Ikea o Skanska tillsamans kan väl bli bra?

När miljonprogrammet byggdes satt många kommunalpolitiker i styrelserna första tiden för att bevaka sina intressen.

Det jag tror är viktigt för nya föreningar är att det sitter en styrelse under en längre tid.
Denna styrelse skall också informera om att det "lönar sig att utbilda styrelsen".
Det traditionella låter väl som att styrelserna "svirar" för medlemspengar?
Utbildning är dyrt, men lönar sig.
Det jag tror skulle vara bäst är att i samand med styrelsemötena köra en utbildning. Förr i tiden kallade man det studiecirkel, men idag kan man nog komponera något modernare?

En timme stadgeförståelse inför varje möte, med lite olika experters injudan skulle löna sig?
Svara med citat
  #9  
Gammal 2011-09-12, 18:24
Chrissofsweden Chrissofsweden är inte inloggad
Mega medlem
 
Reg.datum: Sep 2011
Ort: Falun
Inlägg: 63
Standard

Mycket värdefulla tips.

Vad tycker ni är viktigt i det första skedet?

1. Att styra upp regler och stadgar
2. Skaffa sig en ekomisk plan
3. Båda
4. Annat..

/C
Svara med citat
  #10  
Gammal 2011-09-12, 21:22
Chrissofsweden Chrissofsweden är inte inloggad
Mega medlem
 
Reg.datum: Sep 2011
Ort: Falun
Inlägg: 63
Standard

Jag har tänkt mer och mer på detta.

Vad bör man upprätta/tänka på den första månaden?

Vad är viktigast att ta tag i och hur prioriterar man? Självklart är det jätteviktigt med både en ekomisk plan och väl genomarbetade stadgar. Men är det prio #1 första månaden? Eller är de lokala reglerna/stadgarna viktigast som begränsar brh från att ex bygga ut sin uteplats?

Det kanske är ännu viktigare att reda ut en så enkel sak som hur snöröjningen ska gå till? Det står ju inte på förens vintern är här.

Förstår ni mina funderingar? Det finns redan ett antal stadgar som behandlar en del kritiska frågor som kanske får duga i en månad. Likaså kanske vi inte ska grotta ner oss i ekonomiplanen första veckan? Eller är det så att allt måste ske samtidigt? Hur och vad hade ni priorriterat, gärna i kronologisk ordning.

/Christian

Ursäkta alla dessa, för er, dumma frågor. Men eftersom det är en ung skara brh så känner jag ett visst ansvar för min egen del att detta ska bli bra. Hittills är det inte mer än en som visat intresse för styrelsen, vilket oroar mig en del. Så just nu hårdpluggar jag brf så att jag kan bilda mig en uppfattning om vad som förväntas av styrelsen och hur de får/skall agera. Jag brinner verkligen för att lära och tror detta kommer bli super i slutändan!
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Byggstart för Boklok-lägenheter - Helsingborgs Dagblad Admin Bostadspolitik, bostadsbyggande, priser, utveckling 0 2009-04-20 21:43
Många ville se nybyggda lägenheter Admin Bostadspolitik, bostadsbyggande, priser, utveckling 0 2009-03-23 09:10
Nybyggda bostäder reas ut Admin Bostadspolitik, bostadsbyggande, priser, utveckling 0 2009-03-14 13:05Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 02:17.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2020.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare