Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer
Konstituering, ordförande, sekreterare, studieorganisatör, ledamöter, suppleant, reservationer, styrelsemöten, maktmissbruk, vicevärd & vaktmästare, anställda RSS-feed för detta forum om styrelse, protokoll, arbetsordning, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2011-08-02, 12:53
matthew matthew är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: Aug 2011
Inlägg: 4
Standard Arvode, ansvarsfrågor förvaltningsbolag, medlemsförteckning, etc

Har egentligen många frågor att komma med. Men jag börjar med denna.

Bor i en bostad som nyligen gjordes om från hyresrätt till bostadsrätt.

208 lägenheter rörde det sig om från början. 138 köpte.

Första mötet hölls Juni 2010. Köpet gick igenom Mars 2011.

Vid kommande stämma beslutades det om att arvodet skulle betalas ut retroaktivt för 2010. Arvodet bestämdes också för 2011

För 2010 ska 7 personer dela på 260.000
För 2011 kommer summan bli 260.000, men då fördelad på 6 personer.

Föreningen hyr in revisor externt. Förvaltningsbolaget verkar sköta allt

Jag har frågat styrelsen om vilka ansvarsområden förvaltningsbolaget har.

Styrelsen hänvisar mig till VDn för detta förvaltningsbolag istället för att svara på mina frågor.
Det är ju styrelsen som valt förvaltningsbolaget, och därför borde styrelsen veta vad de betalar för.

Har väldigt lite kunskap om allt detta. Försökte som sagt få information från styrelsen, men jag blir ofta hänvisad till VD:n.

Enligt uppgifter jag fått från styrelsen, har VD:n för detta förvaltningsbolag informerat om arvoden och vad som är marknadsmässigt.


För arvode och ersättningar till styrelse/styrelseledamöter, sekreterare, ordförande, revisor, valberedning och andra förtroendevalda, se;

Styrelsearvoden, här är listan! - Vad är rimlig nivå på styrelsens arvode?
Styrelsearvode för bostadsrättsföreningar - Sorterat på antal lägenheter - Arvode till styrelse per lgh för 200 brf:ar inom HSB Malmö

Högsta arvodet till styrelse i brf: 372 651 kr - Vad är rimlig nivå på styrelsearvodet?
Ledamöterna i Brf Näset, Höllviken (HSB Malmös styrelseordförandes brf) får i snitt minst 11 000 kr var (26 lgh).
Årsredovisning HSB Brf Näset Höllviken, Claes Caroli - att tolka en årsredovisning

Tak på arvoden för förtroendevalda i brf - Att fördela ett styrelsearvode. Hur fördela styrelsearvode inom styrelsen?

Arvode för styrelse efter prestation - Motion om att styrelsens arvode ska baseras på vad styrelsen presterar

Hur fastställa styrelsearvode? - Styrelsearvode bostadsrättsförening, vad är rimligt? Förslag på hur arvodet till styrelsen ska fördelas.

Arvode i bostadsrättsföreningar - Vad är rimligt styrelsearvode i en bostadsrättsförening? Arvodesfördelning.

Vilken nivå på arvodet för styrelsen i bostadsrättsföreningen? - Vad är rimlig nivå på arvode för en styrelse i brf?

Arvode för styrelse i brf, vad är lagom? - Rätt nivå på arvoden i brf

Vad är lämplig nivå på styrelsearvodet? - Styrelsearvoden, hur mycket är brukligt i arvoden i en brf? Rimliga arvoden i bostadsrättsföreningen

Hur mycket är OK i arvode för styrelse? - Vad ska arvodet baseras på? Vad är skälig ersättning för en styrelse i en brf?

När ska arvode till styrelse/förtroendevalda i brf betalas ut? - Hur bestämma arvode i brf?


Arvode till brf-styrelse - Vad händer med arvodet till styrelsen om en ledamot hoppar av under mandatperioden?

Dela på arvode från avhoppad ledamot i styrelsen? - Kan/får resterande ledamöter dela på avhoppad ledamots arvode?

Ersättning till styrelse utöver av stämman beslutade arvoden i brf - Ersättning till styrelse i brf utöver av stämman beslutade arvoden. Olagligt?

Brf-styrelse tar ut 1 miljon kronor i stället för det bestämda arvodet på 100.000 kr - Maktmissbruk av styrelse

Arvodesutbetalning i brf - Styrelsen fick ej ansvarsfrihet - Styrelsen vägrar följa stämmans beslut att arvoden/ersättningar ska återbetalas till föreningen

Arvodesfördelning styrelse - trolöshet mot huvudman? - Styrelsens ordförande fördelar arvodet efter eget tycke. Vad är skäligt styrelsearvode?


Arvode till styrelsens suppleanter - Hur ska suppleanter i en brf-styrelse arvoderas? Vilket arvode till suppleant som ersätter ledamot?

Alternativt arvode till styrelse i brf - "Konferensresa" för styrelse istället för arvode? Måste restaurangbesök godkännas av stämman?

Arvode till styrelse och intern representation i brf? - Representation utan stämmans medgivande tillåtet i brf-styrelse?

Arvode på förslag av valberedningen - Vem föreslår arvode till förtroendevalda? Ska valberedning föreslå arvoden? Vad är rimliga arvoden till bostadsrättsföreningens styrelse, revisor, etc?

Arvode till styrelse och suppleanter - Arvode till styrelsen och övriga förtroendevalda. Kan frågan om arvode i dagordningen skjutas till annan stämma?


TV4 och Fastighetsägarna om styrelsearvode till styrelsemedlemmar - Äger bostadsrätt, vill inte engagera sig
Styrelsearvode för styrelseledamöter (TV4)

Hur mycket tid ska läggas på styrelsearbetet? - Indirekt arvode - Fem timmars styrelsearbete per vecka för ordföranden

Styrelsearvode i brf, ej tillräckligt - Styrelsens arvode ej tillräckligt i förhållande till arbetsbörda för styrelse i brf. Bristande intresse från medlemmar.


Styrelse lånar pengar av medlemmar istället för arvode - Kan en styrelse på eget bevåg låna pengar av föreningens medel?

Kan styrelse avstå från arvode? - Fråga om en brf-styrelse kan välja att inte ta ut det arvode stämman fastställt


Kostnader för förtroendevalda/personal - Övriga arvoden/ersättningar - Motion

Styrelsen har tagit ut mer arvode än stämman fastställt - Redovisning av arvoden - Motion

Återbetalning av för höga arvoden som styrelsen tagit ut till sig själva - Motion

Sänkning av revisorsarvode - Motion

Arvode för valberedning - Motion

Regelverk för arvoden i stadgar, förslag §17 och §18

Ersättning till styrelseledamöter i brf-styrelse - Hur mycket i ersättning till styrelse för bilkörning är rimligt?

Ersättning för förlorad arbetsinkomst för ledamöter

Julmiddag redovisas inte


Arvode/lön till vicevärd i bostadsrättsförening (inom HSB Malmö)
Vicevärdsarvode - Rimligt arvode för vicevärd i bostadsrättsförening?


Fiffel med arvoden inom HSB Malmö - Sveriges högsta arvode!

Styrelsens (och VDs) arvode i HSB Malmö

Arvode styrelse och VD-lön i alla HSB-regioner

En ordförande motsvarar 110 ledamöter i arvode - HSB Riksförbunds styrelseordförandes arvode

HSB-VD ½ mkr mer än statsministern i lön

VD:ns lön och förmåner inom HSB Malmö - Sveriges högsta löner för anställda?


Motioner till HSB Malmö - årsstämma 2008
- Halvering av valberedningens arvode
- Fastställande av framtida arvode till valberedning
- Revidering av arvode till HSB Malmös styrelse

Fastställande av arvode till valberedning - Motion

Arvodeskommitténs förslag till ekonomiska förmåner för förtroendevalda inom HSB Malmö ek. för. - UTKAST arvodesreglemente
Bilaga A till Arvodeskommitténs förslag 2009-01-20
Arvodesreglemente, HSB, förslag 2011


Principer för fördelning av arvode i dagordning - Arbetsordning för styrelse

Senast redigerad av Admin: 2012-03-15 klockan 20:08. Anledning: Lagt till länkar om arvoden
Svara med citat
  #2  
Gammal 2011-08-02, 12:57
tette tette är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: uppland
Inlägg: 1 895
Standard arvode

Ta genast kontakt med dina grannar utanför styrelsen och börja diskutera, fråga styrelsen och planera för nästa stämma.

Många nya föreningar verkar ha styrelser som ser som sin främsta uppgift att "sko sig själva".
Svaret du fick av styrelsen tyder på att er styrelse är enligt ovan beskrivet. AGERA FORT.

Senast redigerad av Admin: 2012-03-15 klockan 18:43.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2011-08-02, 13:09
matthew matthew är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: Aug 2011
Inlägg: 4
Standard

Jag frågade om medlemsmatrikel för att kunna ringa runt till övriga medlemmar. Detta har inte styrelsen, utan då skulle jag istället ringa VDn för detta förvaltningsbolag.

Jag bad även om att stadgarna skulle finnas tillgängligt för oss medlemmar.
På hemsidan står det att stadgarna ska komma upp inom kort. Men nu har styrelsen funnits över 1 år och borde inte detta finnas tillgängligt redan från början?

Senast redigerad av Admin: 2012-03-15 klockan 18:44.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2011-08-02, 13:28
Görgyl Görgyl är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: Aug 2011
Inlägg: 8
Standard

Medlemsförteckningen är de skyldiga att visa för dig, men du behöver egentligen inte den för att gå runt och knacka på hos grannarna, eller hur?

Vad gäller stadgarna finns de registrerade hos bolagsverket, så därifrån bör det inte vara några problem att få ut dem.

Vad gäller styrelsens arvoden är det däremot en potentiellt explosiv fråga, så den tycker jag gott stämman skall besluta om. Har er styrelse alltså beviljat sig själva dessa arvoden utan fråga medlemmarna?

Arvoden generellt tycker jag skall utbetalas efter nedlagt arbete för föreningen. Jag vill minnas att tidningen Bo Bättre hade en sådan modell för styrelsearvoden, du hittar den säkert om du googlar. Att bara kvittera ut pengar utan motprestation är inte snyggt!
Svara med citat
  #5  
Gammal 2011-08-02, 13:57
matthew matthew är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: Aug 2011
Inlägg: 4
Standard

Absolut, på så sätt behövs det ej. Enkelt att knacka dörr. Det jag ville få fram var att styrelsen borde kunna ge mig detta. Det är väl deras ansvar ?

Angående arvodet.
Jag fick inte hem inbjudan till stämman. Jag informerade ordföranden om detta. Hon menade på att det är förvaltningsbolaget som ansvarar för detta och att hon skulle ta kontakt med dem. Hon skulle återkomma, men har undvikit att svara om hon fått någon respons från förvaltningsbolaget.

Jag ville då få se på inbjudan till stämman och se ifall förslaget (summan) på arvodet fanns med. Om nu summan stod med, hade nog fler kommit (hoppas jag)

Summan stod dock inte med menade ordföranden, utan endast att frågan skulle tas upp på mötet (jag blev hänvisad till förvaltningsbolaget om jag ville ha dagordningen).

Jag undrar då;
Fullmakten som enligt ordföranden var hemskickat till oss medlemmar tillsammans med dagordningen inför mötet. Är inte den värdelös då det ej fanns något att rösta om ännu?

Hur fungerar detta ?

Jag har frågat om styrelsens ansvarsområden, hon har dock avslutat kontakten med mig eftersom hon anser att hon svarat på detta redan.

Jag har allt via mail och kan inte hitta de svar hon menar att hon svarat på (fanns inget annat kontaktsätt än via mail vid den tidpunkten).

Det handlar om otroligt mycket pengar för en styrelse.

Om allt läggs ut på förvaltningsbolaget, varför ska då styrelsen ha detta oskäliga arvode?

Som en i styrelsen sa innan allt detta om arvodet kom på tapeten; "Vi har bara varit på några möten"

Senast redigerad av Admin: 2012-03-15 klockan 18:46.
Svara med citat
  #6  
Gammal 2011-08-02, 21:27
Görgyl Görgyl är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: Aug 2011
Inlägg: 8
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av matthew Visa inlägg
Absolut, på så sätt behövs det ej. Enkelt att knacka dörr. Det jag ville få fram var att styrelsen borde kunna ge mig detta. Det är väl deras ansvar ?
Mja, styrelsen är skyldiga att visa medlemsförteckningen för vem som helst som begär det. Hur de visar den och var står det däremot inte, så det är troligtvis helt OK att hänvisa till förvaltningsbolaget, och där kan det till och med tänkas att du bara får läsa den på en dataskärm.

Så rent praktiskt sett är det mycket enklare att bara gå runt och prata med sina grannar och fråga om de är äger eller hyr, så får du en egen medlemsförteckning, och dessutom lär du känna grannarna. Vilket kan vara bra om du vill avsätta en korrupt styrelse!


Citat:
Ursprungligen skrivet av matthew Visa inlägg
Angående arvodet.
Jag fick inte hem inbjudan till stämman. Jag informerade ordföranden om detta. Hon menade på att det är förvaltningsbolaget som ansvarar för detta och att hon skulle ta kontakt med dem. Hon skulle återkomma, men har undvikit att svara om hon fått någon respons från förvaltningsbolaget.

Jag ville då få se på inbjudan till stämman och se ifall förslaget (summan) på arvodet fanns med. Om nu summan stod med hade nog fler kommit (hoppas jag).

Summan stod dock inte med menade ordföranden, utan endast att frågan skulle tas upp på mötet (jag blev hänvisad till förvaltningsbolaget om jag ville ha dagordningen).
Styrelsen verkar väldigt lat som hänvisar såna småsaker till förvaltningsbolaget, hur svårt är det egentligen att ta kopior på dessa papper? Men visst, de kan säkert göra så för att minska sin arbetsbelastning, om den nu är så hög. Så vänd dig till förvaltningsbolaget och få en kopia på dagordningen och på stämmoprotokollet. Det har du rätt till som medlem i föreningen.

Citat:
Ursprungligen skrivet av matthew Visa inlägg
Jag undrar då; Fullmakten som enligt ordföranden var hemskickat till oss medlemmar tillsammans med dagordningen inför mötet. Är inte den värdelös då det ej fanns något att rösta om ännu ?

Hur fungerar detta ?
Det vet jag inte säkert, men det beror ju på hur förslaget såg ut och hur fullmakten såg ut. Man kan göra fullmakter som i praktiken ger styrelsen befogenhet att rösta igenom vad som helst, föreställer jag mig. Men det är ju illa om medlemmarna bara fyller i dem och skickar in, så dumma är de väl inte?

Citat:
Ursprungligen skrivet av matthew Visa inlägg
Jag har frågat om styrelsens ansvarsområden, hon har dock avslutat kontakten med mig eftersom hon anser att hon svarat på detta redan.

Jag har allt via mail och kan inte hitta de svar hon menar att hon svarat på (fanns inget annat kontaktsätt än via mail vid den tidpunkten).

Det handlar om otroligt mycket pengar för en styrelse.

Om allt läggs ut på förvaltningsbolaget, varför ska då styrelsen ha detta oskäliga arvode?

Som en i styrelsen sa innan allt detta om arvodet kom på tapeten, "Vi har bara varit på några möten"
Ja, hur mycket pengar är det och hur mycket arbete har styrelsen? Det är svårt att säga något om vi inte blir konkreta. Att ta ett fullt basbelopp per man utan annan motprestation än att masa sig till några möten om året är för mig helt orimligt, men är det å andra sidan så att de själva hanterar mycket papper för att ha kontroll på verksamheten så är det tvärtom fullt rimligt.

Ta reda på lite mer om styrelsens förehavanden, är min rekommendation.

Eller rättare sagt, alla BRF-ägare borde engagera sig mer i sina föreningar, och prata med sina styrelser och kanske till och med se till att bli invalda. Det är ju faktiskt lite det som är tanken med denna boendeform, att medlemmarna skall engagera sig och tillsammans besluta om sådant som rör boendet. Eftersom så få gör det lämnar det spelutrymmet fritt för lata styrelser som mest ser till att kvittera ut arvoden.

Senast redigerad av Admin: 2012-03-15 klockan 18:49.
Svara med citat
  #7  
Gammal 2011-08-04, 12:51
matthew matthew är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: Aug 2011
Inlägg: 4
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Görgyl Visa inlägg
Ja, hur mycket pengar är det och hur mycket arbete har styrelsen? Det är svårt att säga något om vi inte blir konkreta. Att ta ett fullt basbelopp per man utan annan motprestation än att masa sig till några möten om året är för mig helt orimligt, men är det å andra sidan så att de själva hanterar mycket papper för att ha kontroll på verksamheten så är det tvärtom fullt rimligt.

Ta reda på lite mer om styrelsens förehavanden, är min rekommendation

Jag har försökt få information om styrelsens arbete. Ordföranden har dock svarat att hon ej vill ha mer kontakt med mig, då hon menar på att hon svarat på mina frågor och att diskussionen inte leder någonvart.

Saken är den, att jag inte kan hitta svaren.. Jag blir så frustrerad, och det är ju så uppenbart att hon inte har kompetensen att svara på mina frågor, eller att hon helt enkelt är så nonchalant att hon inte bryr sig.

En sak till som irriterar mig är att styrelsen stängde grovsoprummet. De satte upp en lapp " Stängt pga kostnadsskäl"

Kort efter, får vi stämmobeslutet där det visar sig att styrelsen får detta otroliga arvode. (520.000 för 18 månader)
Det har föreningen minsann råd med..
När jag frågar om detta, menar ordföranden att det handlar om att folk missbrukat grovsoprummet och att de därför stängde den.

De ger en förklaring och ändrar sig senare.
Svara med citat
  #8  
Gammal 2011-08-10, 17:13
idab idab är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: Oct 2010
Ort: Stockholm
Inlägg: 21
Standard

Det låter ju sinnessjukt mkt?

Jag sitter med i en styrelse, vi är 6 st.
Vi delar på 50 000 per år. Så det blir en ganska stor skillnad om du jämför.

( Dock är vi en ganska liten förening )

Även vi har hjälp med att sköta allt, vi har Botema och de hjälper oss med att ta hand om avierna för avgiften och sköter allt med det. De ger förslag på ekonomiplan för året etc. Plus att de ofta är rådgivare och hjälper oss i kluriga frågor.

Vi hänvisar aldrig folk till Botema, utan vi tar hand om frågan och tar själva kontakt med dom, sedan återkommer vi med ett svar. Låter inte som ni har rätt personer i styrelsen.. Hoppas du får ordning på detta
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Hur mycket är OK i arvode för styrelse? Undrandez Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 30 2011-02-16 14:32
Medlemsförteckning i Brf - Rättigheter/skyldigheter benkt Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 4 2010-12-11 13:59
Medlemsförteckning i brf - rätt att få se denna? Malcolm Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 17 2010-03-09 22:59
Arvode för styrelse i brf ulf30 Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 18 2010-02-09 12:53
Ansvarsfrågor vattenskada - läckage rör pga skador efter renovering i bostadsrätt Anna Badrum/badrumsrenovering, Stamrör/stamrörsbyte, Rör/ledningar 7 2008-03-08 07:06Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 12:33.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2022.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare