Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer
Konstituering, ordförande, sekreterare, studieorganisatör, ledamöter, suppleant, reservationer, styrelsemöten, maktmissbruk, vicevärd & vaktmästare, anställda RSS-feed för detta forum om styrelse, protokoll, arbetsordning, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2011-04-28, 14:22
STP STP är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: Apr 2011
Inlägg: 3
Standard Fördelning av styrelsearvode (trolöshet mot huvudman?)

Vem är det som bestämmer fördelningen av styrelsearvodena?

För att göra en lång historia kort; på grund av olika uppfattningar i vår styrelse så valde ordförande (som inte delar de andra styrelsemedlemmarnas åsikt) att skicka in fördelningen av styrelsearvodena utan att vi tog ett styrelsebeslut.
Detta kan väl inte vara OK?

Som pricken över i:et valde han även att ta ut 35% av hela arvodet (2 x basbelopp) till sig själv och gav cirka 5% till de ledamöter som han inte kom överens med.

Tacksam för svar hur vi andra i styrelsen kan bemöta detta,

Senast redigerad av Admin: 2012-03-15 klockan 19:55.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2011-04-28, 14:27
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Glad Arvodesfördelning styrelse

Det är ett gemensamt styrelsebeslut, ett majoritetsbeslut i styrelsen, som måste tas för att bestämma hur stor del av arvodet varje ledamot ska ta.
Varje ledamot har lika stor röstandel.

Har inget styrelsebeslut tagits kan ingen ta ut något arvode av den "gemensamma pott" som stämman godkänt.

Men jag förstår inte vad du menar med "skicka in". Skicka in vad var?


För arvode och ersättningar till styrelse/styrelseledamöter, sekreterare, ordförande, revisor, valberedning och andra förtroendevalda, se;

Styrelsearvoden, här är listan! - Vad är rimlig nivå på styrelsens arvode?
Styrelsearvode för bostadsrättsföreningar - Sorterat på antal lägenheter - Arvode till styrelse per lgh för 200 brf:ar inom HSB Malmö

Högsta arvodet till styrelse i brf: 372 651 kr - Vad är rimlig nivå på styrelsearvodet?
Ledamöterna i Brf Näset, Höllviken (HSB Malmös styrelseordförandes brf) får i snitt minst 11 000 kr var (26 lgh).
Årsredovisning HSB Brf Näset Höllviken, Claes Caroli - att tolka en årsredovisning

Tak på arvoden för förtroendevalda i brf - Att fördela ett styrelsearvode. Hur fördela styrelsearvode inom styrelsen?

Arvode för styrelse efter prestation - Motion om att styrelsens arvode ska baseras på vad styrelsen presterar

Hur fastställa styrelsearvode? - Styrelsearvode bostadsrättsförening, vad är rimligt? Förslag på hur arvodet till styrelsen ska fördelas.

Arvode i bostadsrättsföreningar - Vad är rimligt styrelsearvode i en bostadsrättsförening? Arvodesfördelning.

Vilken nivå på arvodet för styrelsen i bostadsrättsföreningen? - Vad är rimlig nivå på arvode för en styrelse i brf?

Arvode för styrelse i brf, vad är lagom? - Rätt nivå på arvoden i brf

Vad är lämplig nivå på styrelsearvodet? - Styrelsearvoden, hur mycket är brukligt i arvoden i en brf? Rimliga arvoden i bostadsrättsföreningen

Hur mycket är OK i arvode för styrelse? - Vad ska arvodet baseras på? Vad är skälig ersättning för en styrelse i en brf?

När ska arvode till styrelse/förtroendevalda i brf betalas ut? - Hur bestämma arvode i brf?


Arvode till brf-styrelse - Vad händer med arvodet till styrelsen om en ledamot hoppar av under mandatperioden?

Dela på arvode från avhoppad ledamot i styrelsen? - Kan/får resterande ledamöter dela på avhoppad ledamots arvode?

Ersättning till styrelse utöver av stämman beslutade arvoden i brf - Ersättning till styrelse i brf utöver av stämman beslutade arvoden. Olagligt?

Brf-styrelse tar ut 1 miljon kronor i stället för det bestämda arvodet på 100.000 kr - Maktmissbruk av styrelse

Arvodesutbetalning i brf - Styrelsen fick ej ansvarsfrihet - Styrelsen vägrar följa stämmans beslut att arvoden/ersättningar ska återbetalas till föreningen


Arvode till styrelsens suppleanter - Hur ska suppleanter i en brf-styrelse arvoderas? Vilket arvode till suppleant som ersätter ledamot?

Alternativt arvode till styrelse i brf - "Konferensresa" för styrelse istället för arvode? Måste restaurangbesök godkännas av stämman?

Arvode till styrelse och intern representation i brf? - Representation utan stämmans medgivande tillåtet i brf-styrelse?

Arvode på förslag av valberedningen - Vem föreslår arvode till förtroendevalda? Ska valberedning föreslå arvoden? Vad är rimliga arvoden till bostadsrättsföreningens styrelse, revisor, etc?

Arvode till styrelse och suppleanter - Arvode till styrelsen och övriga förtroendevalda. Kan frågan om arvode i dagordningen skjutas till annan stämma?

Arvode betalas ut retroaktivt till styrelse i brf - Styrelsearvode i brf. 260.000 kr i arvode till styrelsen


TV4 och Fastighetsägarna om styrelsearvode till styrelsemedlemmar - Äger bostadsrätt, vill inte engagera sig
Styrelsearvode för styrelseledamöter (TV4)

Hur mycket tid ska läggas på styrelsearbetet? - Indirekt arvode - Fem timmars styrelsearbete per vecka för ordföranden

Styrelsearvode i brf, ej tillräckligt - Styrelsens arvode ej tillräckligt i förhållande till arbetsbörda för styrelse i brf. Bristande intresse från medlemmar.


Styrelse lånar pengar av medlemmar istället för arvode - Kan en styrelse på eget bevåg låna pengar av föreningens medel?

Kan styrelse avstå från arvode? - Fråga om en brf-styrelse kan välja att inte ta ut det arvode stämman fastställt


Kostnader för förtroendevalda/personal - Övriga arvoden/ersättningar - Motion

Styrelsen har tagit ut mer arvode än stämman fastställt - Redovisning av arvoden - Motion

Återbetalning av för höga arvoden som styrelsen tagit ut till sig själva - Motion

Sänkning av revisorsarvode - Motion

Arvode för valberedning - Motion

Regelverk för arvoden i stadgar, förslag §17 och §18

Ersättning till styrelseledamöter i brf-styrelse - Hur mycket i ersättning till styrelse för bilkörning är rimligt?

Ersättning för förlorad arbetsinkomst för ledamöter

Julmiddag redovisas inte


Arvode/lön till vicevärd i bostadsrättsförening (inom HSB Malmö)
Vicevärdsarvode - Rimligt arvode för vicevärd i bostadsrättsförening?


Fiffel med arvoden inom HSB Malmö - Sveriges högsta arvode!

Styrelsens (och VDs) arvode i HSB Malmö

Arvode styrelse och VD-lön i alla HSB-regioner

En ordförande motsvarar 110 ledamöter i arvode - HSB Riksförbunds styrelseordförandes arvode

HSB-VD ½ mkr mer än statsministern i lön

VD:ns lön och förmåner inom HSB Malmö - Sveriges högsta löner för anställda?


Motioner till HSB Malmö - årsstämma 2008
- Halvering av valberedningens arvode
- Fastställande av framtida arvode till valberedning
- Revidering av arvode till HSB Malmös styrelse

Fastställande av arvode till valberedning - Motion

Arvodeskommitténs förslag till ekonomiska förmåner för förtroendevalda inom HSB Malmö ek. för. - UTKAST arvodesreglemente
Bilaga A till Arvodeskommitténs förslag 2009-01-20
Arvodesreglemente, HSB, förslag 2011


Principer för fördelning av arvode i dagordning - Arbetsordning för styrelse
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-03-15 klockan 19:57.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2011-04-28, 14:39
clabbe clabbe är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2008
Inlägg: 2 599
Standard Att skicka in

I vår förening skrev vi en blankett för utbetalning av arvoden och skickade in till sbc. det kanske är en sån hantering som avses.
kan tilläggas att sbc inte skulle godkänna att den som skriver på blanketten själv finns med som arvodesmottagare på listan. Vi gjorde så att vi gjorde två blanketter så att olika i styrelsen kunde underteckna.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2011-04-28, 14:46
STP STP är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: Apr 2011
Inlägg: 3
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
Det är ett gemensamt styrelsebeslut, ett majoritetsbeslut i styrelsen, som måste tas för att bestämma hur stor del av arvodet varje ledamot ska ta.
Varje ledamot har lika stor röstandel.

Har inget styrelsebeslut tagits kan ingen ta ut något arvode av den "gemensamma pott" som stämman godkänt.

Men jag förstår inte vad du menar med "skicka in". Skicka in vad var?
Med skicka in syftar jag att han attesterade dokumentet och skickade in det till vår intresseförening, Riksbyggen. Det är RB som sköter våra utbetalningar av arvoden.

Vad kan vi andra ledamöter göra nu? Vi känner oss överkörda.

Senast redigerad av Admin: 2012-03-25 klockan 19:54.
Svara med citat
  #5  
Gammal 2011-04-28, 17:14
tette tette är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: uppland
Inlägg: 1 895
Standard utbetalt arvode

Om Riksbyggen betalat arvodet ska både ordföranden och Riksbyggen polisanmälas.
Riksbyggen måste veta att (om det inte finns speciellt uttalat) att 2 måste signera godkännande av utbetalning av arvode. Ordföranden ska förutom polisanmälan för stöld "hängas ut" till samtliga medlemmar om sin girighet.
Vilket förhoppningsvis gör att stämman väljer bort honom/henne och ej beviljar ansvarsfrihet.

För övrigt är arvodessystemet knepigt.
Själv "råkade" jag ut för banditerna i brf Vädurens styrelse. 4 personer som inte gjorde ett smack under ett år valde att rösta för att arvodet skulle fördelas lika mellan oss 5 ordinarie. + att 3 suppleanter inte skulle få mer än kaffepengar. Här talar vi om 400 000 kr.
Detta medförde att de 4 ledamöterna erhöll 1000 kr per kväll för att servera gratiskaffe till ett pensionärscafe med cirka 10 gäster varje torsdag.

För att få mer rättvisa måste ett system tas fram samt att årsstämmorna beslutar någon sorts regler för arvodesutbetalningar.
Man ska också veta att HSB, Riksbyggen, SBC spelar ut ledamöter mot varandra i arvodesfrågan.
För i "mitt fall" röstade HSB-ledamoten mot mitt förslag, vilket alltså resulterade i att ledamöter fick 50 000kr för ingenting.


Om Riksbyggens ledamot "lägger sig i arvode" (vilket de ibland gör för att splittra) skulle jag reservera mig mot detta.

Människor gör det mesta för pengar? Därför är det oftast arvodet som försämrar "andan" i styrelsen. Det är ju lätt för de som gör/gjort minst att gadda ihop sig att rösta för tillexmepl lika fördelning av arvode oavsett arbetsbörda.

Lika gäller också ledamöter som skall sluta har oftast inga "hämningar" att med alla medel rösta för lite extra tillskott i kassan.

DÄRFÖR ÄR DET AV VIKT ATT DET FINNS RÄTTVISA SYSTEM FÖR ARVODESFÖRDELNING.

Senast redigerad av Admin: 2012-03-25 klockan 20:05.
Svara med citat
  #6  
Gammal 2011-04-29, 10:36
häxan surtant häxan surtant är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: Feb 2011
Ort: StorStockholm
Inlägg: 18
Standard

I min förening är det stämman som beslutar om arvodet. Inte bara det totala utan hur mycket varje styrelsledamot och suppleant ska få per år och per möte. Skulle någon avgå i förtid så har kan inte övriga i styrelsen "dela" på den personens arvode eftersom de inte har rätt till mer arvode än vad stämman beslutat.
Svara med citat
  #7  
Gammal 2011-04-29, 11:48
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Glad Anmäla ordföranden

Citat:
Ursprungligen skrivet av STP Visa inlägg
Vad kan vi andra ledamöter göra nu? Vi känner oss överkörda
Ja, om styrelsens ordförande tagit ut ett arvode utan styrelsebeslut om detta, där denna ordförande fördelat arvodena efter eget tycke och smak så skulle ni kunna göra en polisanmälan, eftersom det inte är förenligt med lagen.

Det skulle kunna gå under både förskingring och trolöshet mot huvudman.

Sedan skulle ni kunna kontakta Riksbyggen och fråga hur de kunnat betala ut arvoden utan att styrelsebeslut om detta tagits.
Ni har väl en Riksbyggen-ledamot i styrelsen? Vad säger denna person om detta?
Riksbyggen kommer att göra allt för att skyla över detta, men när Riksbyggen gör sådana missar, vilka missar har de då inte gjort titigare... och kommer att göra framöver?

Har ordföranden ensam attesträtt?
Om det skulle vara så märkligt i er brf måste ni naturligtvis genom styrelsebeslut omedelbart frånta ordföranden dennes attesträtt.

Så som det går till i Häxans brf är nog hur det borde fungera i alla brf:ar.
Det finns många fördelar med att stämman fördelar arvodet mellan ledamöterna istället för att det görs i hemlighet internt i styrelsen!!!
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #8  
Gammal 2011-04-29, 13:51
clabbe clabbe är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2008
Inlägg: 2 599
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
Har ordföranden ensam attesträtt?
Om det skulle vara så märkligt i er brf måste ni naturligtvis genom styrelsebeslut omedelbart frånta ordföranden dennes attesträtt.

Så som det går till i Häxans brf är nog hur det borde fungera i alla brf:ar.
Det finns många fördelar med att stämman fördelar arvodet mellan ledamöterna istället för att det görs i hemlighet internt i styrelsen!!!
Det är inte så viktigt i sammanhanget om ordföranden har ensam attesträtt eller inte. Det är ändå grovt olämpligt att attestera utbetalningar till sig själv, så även om han skulle fått någon mer i styrelsen att attestera utbetalningen så har både han och RB ändå gjort något väldigt olämpligt. (Jag tänkte skriva att de gjort fel, men jag är inte 100% säker på att det är otillåtet enligt ngn lag. Det är dock något som borde ge en anmärkning i revisionen).

I vår styrelse tyckte jag det var en fördel att vi själva kunde fördela arvodet. Det fanns lite spelrum att de som jobbat mest fick en extra slant (dvs kanske en tusenlapp) mot de andra. Hur mkt vi hade jobbat visste man ju inte förrän året var slut medan stämmobeslutet kom redan i april.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Ordförande i brf fälls för förskingring och trolöshet mot huvudman - Dagens Juridik Admin Senaste Nytt 0 2010-11-15 22:30
Fördelning reparationskostnader kontra lägenheternas storlek i brf Anders i Lund Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 6 2010-03-12 18:05
Styrelsearvode till suppleanter i brf Jonte_1953 Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 1 2009-04-23 18:58
Fördelning av källarförråd i brf Jan Eriksson Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 1 2008-09-13 08:07
HSB - Trolöshet mot huvudman Admin Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 0 2008-04-03 16:12Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 13:20.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2022.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare