Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Tolkningar av lagar och stadgar, Likabehandlingsprincipen, Lagen om ekonomiska föreningar (LEF), Bostadsrättslagen (BrL), vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt, informationsplikt, jäv (styrelse/stämma, för revisorer, HSB-representant, ledamöter, mötesordförande, m.fl.), trivselföreskrifter. Faktabanken innehåller många viktiga tips! Faktabanken RSS-feed för juridikforumet som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2011-04-27, 20:40
Ansan Ansan är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: Feb 2011
Ort: Stockholm
Inlägg: 15
OBS! OBS! OBS! Ökat taxeringsvärde koppling till andelstal i brf?

Vår förening består av 50 bostadsrättsradhus, som för fyra år sedan tog beslut på en årsstämma att låta medlemmar på egen bekostnad inreda de vindar som hör till radhuset (fastställt att vinden tillhör radhuset genom ursprunglig upplåtelse, vindsytan dock inte bostadsyta utan förrådsyta).

Överenskommelse/avtal om vindsinredning togs fram med hjälp av jurist där förutsättning och innebörd var att den medlem som ingick avtal med föreningen skulle stå för alla kostnader i samband med byggnationen och därefter för de merkostnader som vindsinredningen skulle kunna orsaka föreningen; identifierade som ökad försäkringskostnad och ökat behov av underhåll.

Medlemmar som inte inreder sin vind skulle enligt stämmobeslutet inte påverkas ekonomiskt.

Jag har skrivit om detta tidigare (Avskrivningar av brf-fastighetens värde), då styrelsen i föreningen fortsätter hitta metoder för att kunna lägga över ytterligare kostnader (än faktiska merkostnader) på de medlemmar som valt att inreda sin vind.

Den senaste vinklingen är att man nu har lagt förslag på att ändra våra andelstal, från att vara beräknade utifrån insats till att beräknas på yta, till årsstämman. Som motivering till detta hävdar man bl a att föreningens taxeringsvärde ökat och att andelstalen ska spegla husens andel av detta (?).

Enligt våra stadgar fördelas årsavgiften efter andelstalen. Styrelsens förslag skulle innebära att de medlemmar som inrett sina vindar får stå för en betydligt större del av årsavgiften medan övriga medlemmar får mindre del (sänkningar av avgiften).

Min fråga är om förändringar i taxeringsvärdet ger ökade kostnader för en bostadsrättsförening?
Jag vet att det tidigare hade effekt på fastighetsskatten, men inte nu med den nya fastighetsavgiften.

Finns det anledning att ändra beräkningsgrunden för andelstalen från insats till yta på grund av ett ökat taxeringsvärde (som beror på att föreningens bostadsyta ökat i och med vindsinredningarna), när det ger sådana konsekvenser på årsavgiften?

Är det inte avtalsbrott att så totalt ändra förutsättningarna för de avtal/överenskommelser som ingåtts?

Jag kan tillägga att jag är en av dem som inredde vinden, men hade vi vetat att vi skulle få stå för större del av föreningens totala kostnader och inte endast de merkostnader som vindsbygget kan orsaka hade vi inte valt detta alternativ - då hade vi sålt och flyttat istället.

Jag är tacksam för all hjälp jag kan få i detta! Vi har årsstämma snart och hoppas kunna samla så mycket kunskap som möjligt så vi kan stoppa dessa försök att lägga på oss mer än vad vi faktiskt slutit avtal om!


För mer information om andelstal i bostadsrättsförening, se bl a;
Andelstal i brf - Faktabanken

Andelstal, andel, betalningsgrundande andel, laglig grund

För lätt att omfördela årsavgifterna - andelstal i brf

Kringgående av 3/4-majoritet för ändring av årsavgiftsberäkning

Samma andelstal men olika avgifter - Koppling mellan andelstal och avgift i en brf

Insats eller andelstal som fördelningsgrund för avgifterna i en brf? - Faktabanken

Skillnad mellan andelstal för insater och andelstal för beräkning av avgifter

Beräkna andelstal

Beräkna andelstal och årsavgift för nybyggda lägenheter

Utökad boendeyta - högre månadskostnad

Dubbla andelstal i brf - Andelstal ska anges vid försäljning av en bostadsrätt och att detta kan innebära att två andelstal måste anges

Avgiftsskillnader i brf, mer än grava. Andelstal

Köpa del av grannens lägenhet i brf och omräkning av andelstal

Kostnader för bredband fördelat enligt andelstal?

Avgift för altan på vind i brf - Principer för att beräkna andelstal

Frågor kring råvindsupplåtelse - Exempel på hur andelstal räknas ut

Utvidgning av föreningens verksamhet i brf - Innebär en vindsförsäljning även ändrade andelstal?

Avskrivningar av brf-fastighetens värde - Vindsutrymme och höjning av andelstal för att täcka ökade kostnader

Andelstal vid ombyggnad av källare
Bygga om källare till en del av lägenheten, hur ska andelstal beräknas?

Tillbyggnad och höjd avgift i brf - Vad styr andelstal? Höjning av andelstal måste kunna motiveras utifrån lag/stadgar

Arrendeavtal för bakgård till bostadsrättsförening och andelstal

Sänka avgift / ändra andelstal?

Avgiftssänkning i brf - Felaktiga beslut? - Årsavgift kopplad till ekonomisk plan... men vilken?

Fördelning av kapitaltillskott baserat på andelstal?

Höjning av enskild medlems avgift - andelstal i brf - Frågor om andelstal i brf

Nya andelstal i brf. Olika andelstal för lika lägenheter - Frågor om andelstal i bostadsrättsförening

Senast redigerad av Admin: 2014-07-25 klockan 18:21. Anledning: Lagt till länkar om andelstal i brf
Svara med citat
  #2  
Gammal 2011-04-27, 21:22
clabbe clabbe är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2008
Inlägg: 2 599
Standard Fastighetsavgiften blev högre än fasighetsskatten

Hur mycket har taxeringsvärdet ökat pga vindsombyggnaderna? Har det de facto inneburit någon ökad fastighetsavgift? Vet man det kan man argumentera med styrelsen.

Jag googlade lite och det verkar som att småhusföreningar påverkas på annat sätt än flerfamiljshus av ändringar i taxeringsvärdet. Jag vet inte om det är relevant kunskap eller föråldrad men 2008 fick småhusföreningarna betala 0,75% av taxeringsvärdet, högst 6 000 kr per hus. Jämfört med lägenheter som har en avgift på 0,4% av taxeringsvärdet, högst 1237 kr.


Avgiften blir högre än skatten för bostadsrätter
Vid årsskiftet avskaffades fastighetsskatten. Reformen blev ingen succé för många bostadsrättsägare i småhus.

Den nya fastighetsavgiften kostar oss nästan en miljon mer i år. Vi känner oss lurade, säger David Homayoun Lafitpour, ordförande i en av HSB:s bostadsrättsföreningar i Lund.

Efter många turer avskaffades fastighetsskatten av riksdagen i höstas. Nu skulle småhusägare betala en avgift på 0,75 procent av taxeringsvärdet, dock max 6000 kronor om året.

Efterhand har bostadsrättsägare i radhusområden insett att de förlorar på reformen. De räknas som småhusägare.

Bostadsrättsföreningen Djingis Khan i östra Lund är bland de värst drabbade inom HSB i Skåne.
– Vi betalade 820000 kronor i fastighetskatt förra året. Nu ska vi i ut med nästan det dubbla

Det är inte rättvist att våra radhuslägenheter ska beskattas lika hårt som flotta villor.

På HSB Skånes kontor i Lund förklarar administrative chefen Björn Göransson varför just Lundaföreningen drabbas så hårt:– Det är en stor förening med väldigt mycket markyta. Under 2006 och 2007 har marken taxerats väldigt lågt, bara två kronor per kvadratmeter. Det tjänade föreningen bra på.

– Nu räknas den nya fastighetsavgiften på fullt värde. Det slår särskilt hårt i sydvästra Skåne, där tomt- och huspriserna stigit enormt på senare år.
– Många har nog heller inte fattat att fastighetsavgifterna kommer att räknas upp varje år

På bostadsrättsorganisationernas huvudkontor är kritiken mot den nya fastighetsavgiften massiv.
– Att beskatta bostadsrättslägenheter som villor bara för att de ligger på marken är ett skattetekniskt idiotresonemang. Vi ser det inte som att en skatt har avskaffats, utan som en skatteomläggning, säger Riksbyggens utredningschef

– Bostadsrätterna har länge varit straffbeskattade. Föreningarna kan inte göra samma avdrag som villaägarna. Det här kommer att leda till att ännu fler småhusföreningar avvecklas och blir vanliga egnahem.Avgiften blir högre än skatten för bostadsrätter

Senast redigerad av Admin: 2014-07-11 klockan 14:10.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2011-04-27, 21:34
Gusten Gusten är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Nov 2008
Ort: Sundbyberg
Inlägg: 3 540
Standard Omfördelning av årsavgifterna

Omfördelningen av årsavgifterna är alltså tänkta att genomföras genom en stadgeändring från fördelning efter insatser till fördelning efter inredd yta.

För en sådan stadgeändring krävs två stämmor med 75 procent majoritet på 2:a stämman.
Om det är minst 25 procent som inrett vindarna, och man kan mobilisera dessa till att rösta på stämman, så kan dessa alltså rösta ner den föreslagna stadgeändringen.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2011-04-27, 22:17
Ansan Ansan är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: Feb 2011
Ort: Stockholm
Inlägg: 15
Standard Måste andelstal ändras för att taxeringsvärdet ökar?

Redan innan vindsinredningsprojektet startade betalade föreningen den fasta avgiften, eftersom det är lägre än 0,75% av taxeringsvärdet. Så kostnaden för föreningen ökar inte avseende detta.

Finns det andra kostnader som påverkas av taxeringsvärdet?
Finns det något lag eller annat som säger att andelstal måste ändras för att taxeringsvärdet ökar?

Citat:
Ursprungligen skrivet av Gusten Visa inlägg
Omfördelningen av årsavgifterna är alltså tänkta att genomföras genom en stadgeändring från fördelning efter insatser till fördelning efter inredd yta.

För en sådan stadgeändring krävs två stämmor med 75 procent majoritet på 2:a stämman.
Om det är minst 25 procent som inrett vindarna, och man kan mobilisera dessa till att rösta på stämman, så kan dessa alltså rösta ner den föreslagna stadgeändringen.
Styrelsen har inte tagit upp det som en stadgeändring, men jag antar att det handlar om det eftersom det står i stadgarna att beslut om ändring av grund för andelstalsberäkning ska fattas av föreningsstämma. Men det står inte i stadgarna vad som är beräkningsgrunden - det framgår däremot av den ekonomiska planen.

Däremot har styrelsen lagt förslag om att lägga till ordet "Insats" i vår §5 som lyder enligt följande:
"Årsavgift och i förekommande fall upplåtelseavgift fastställs av styrelsen.
Föreningens kostnader finansieras genom att bostadsrättsinnehavarna betalar årsavgift till föreningen. Årsavgifterna fördelas på bostadsrättslägenheterna i förhållande till lägenheternas andelstal. Beslut om ändring av grund för andelstal skall fattas av föreningsstämma.
".
Detta vill man altså ändra till:
"Insats, årsavgift och i förekommande fall upplåtelseavgift fastställs av styrelsen... osv."

Behövs verkligen Insats? Föreningen består av 50 radhus, inga nya radhus kan tillkomma - varför ska man kunna ta ut ny insats? Detta ord har aldrig stått i våra stadgar, styrelsen har inte motiverat varför man vill lägga till detta i sitt förslag.
Svara med citat
  #5  
Gammal 2011-04-27, 22:24
Ansan Ansan är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: Feb 2011
Ort: Stockholm
Inlägg: 15
Standard Fastighetsavgiften

Citat:
Ursprungligen skrivet av clabbe Visa inlägg
Hur mycket har taxeringsvärdet ökat pga vindsombyggnaderna? Har det de facto inneburit någon ökad fastighetsavgift? Vet man det kan man argumentera med styrelsen.
Vi har inte fått uppgifter om detta, så jag vet inte. Kan jag ta reda på detta någonstans?
Fastighetsavgiften har inte ökat - eftersom vi redan hade maxbeloppet innan.
Svara med citat
  #6  
Gammal 2011-04-28, 07:18
Gusten Gusten är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Nov 2008
Ort: Sundbyberg
Inlägg: 3 540
Standard Höja insatserna för dem som inrett vinden

Citat:
Ursprungligen skrivet av Ansan Visa inlägg
Däremot har styrelsen lagt förslag om att lägga till ordet "Insats" i vår §5 som lyder enligt följande:
"Årsavgift och i förekommande fall upplåtelseavgift fastställs av styrelsen.
Föreningens kostnader finansieras genom att bostadsrättsinnehavarna betalar årsavgift till föreningen. Årsavgifterna fördelas på bostadsrättslägenheterna i förhållande till lägenheternas andelstal. Beslut om ändring av grund för andelstal skall fattas av föreningsstämma.
".
Detta vill man altså ändra till:
"Insats, årsavgift och i förekommande fall upplåtelseavgift fastställs av styrelsen... osv."

Behövs verkligen Insats? Föreningen består av 50 radhus, inga nya radhus kan tillkomma - varför ska man kunna ta ut ny insats? Detta ord har aldrig stått i våra stadgar, styrelsen har inte motiverat varför man vill lägga till detta i sitt förslag.
Det verkar som styrelsen är ute efter att höja inte bara årsavgifterna utan även insatserna, för de bostadsrättshavare som inrett vinden.

Om endast vissa ska betala mer i insats så krävs att samtliga medlemmar samtycker alternativt stämmobeslut med 2/3-majoritet och dessutom godkännande av hyresnämnden.

Om med "andelstal" avses insatsandelen så kommer alltså en förhöjd insats även att innebära höjd årsavgift för dem som inrett vinden. Det där borde ni nog försöka stoppa.

Senast redigerad av Gusten: 2011-04-28 klockan 08:30.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Belåning/Taxeringsvärde sirslobban Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 4 2009-08-08 18:00
Ökat mod för köp av första lyan Admin Bostadspolitik, bostadsbyggande, priser, utveckling 0 2009-04-06 15:10
Nya andelstal i brf - Olika andelstal för lika lägenheter Admin Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 0 2009-03-30 15:19Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 19:07.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare