Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma
Valberedning, mötesordförande, dagordning, "omedelbart justerat", ansvarsfrihet, klander/ogiltigförklaring av stämma, votering, rösträtt, röstningsordning, fullmakt, röstlängd, medlemsförteckning, tolka årsredovisning, o.dyl. RSS-feed för detta forum om stämmor, motioner, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!
Berätta gärna hur stämmorna går till i din brf. Vad fungerar bra/dåligt?

Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2011-04-21, 19:53
ThomasMore ThomasMore är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: Apr 2011
Ort: Stockholm
Inlägg: 9
Standard Beslut om ansvarsfrihet vid eventuella lagbrott

Vid genomgången av revisionsberättelsen valde årsmötets ordförande att bara ta upp de två sista styckena:
"Årsredovisningen har upprättats..."
"Jag tillstyrker att föreningsstämman...beviljar...ansvarsfrihet..."

1. Revisionsberättelsen tar inte upp eventuella brister i förvaltningen.
a) Ligger ansvaret hos revisorn eller varje medlem?
b) Vad händer med revisionsberättelsen om eventuella brister inte har anmälts till revisorn?

2) Vad skulle hända med revisionsberättelsen och beslutet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet, om det finns laglig grund för att göra en polisanmälan för eventuella brister i styrelsens förvaltning?

Varför hoppar mötesordföranden över tredje sista stycket i revisionsberättelsen? Vem vill blunda för eventuella lagbrott?

Uppenbarligen kunde revisorn inte upptäcka "om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid mot bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar." Tydligen skulle ingen medlem få tillfälla att på årsmötet komma med invändningar mot revisionsberättelsen. Vad skulle hända om det finns en laglig grund att göra en polisanmälan för eventuella brister i styrelsens förvaltning?

Den godkända revisorn hade inte heller anmärkt på att den senaste revisionsberättelsen från februari 2010 undertecknades av ombildningskonsultens hustru som i strid mot gällande lag valdes till föreningens revisor på det konstituterande styrelsemötet vid bildandet av föreningen våren 2007. Allt enligt de handlingar som registrerades hos bolagsverket samma år.

I kallelsen inför förra årsmötet år 2010 saknades bl.a punkten genomgång av revisionsberättelsen. Denna punkt fick på självaste årsmötet läggas till på dagordningen av årsmötets ordförande, tillika revisorns make, Jan Bjurfors från mäklarfirman Bjurfors & Thörner. Revisionsberättelsen hade upprättats i all hast och skulle godkännas av medlemmarna, trots att vare sig kallelsen eller revisionsberättelsen hade upprättats i behörig ordning!


Detaljerad genomgång av ansvarsfrihet för styrelsen i en bostadsrättsförening samt skadestånd;
Ansvarsfrihet för styrelsen, vad gäller?


Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen har utretts många gånger i forumet och här följer några exempel;
Vad gäller avseende ansvarsfrihet för styrelse i brf och skadestånd?

Vad innebär ansvarsfrihet för en styrelse i en brf? - Måste styrelsen granskas om styrelsen ej får ansvarsfrihet? Skadestånd? Revisorns roll?

Frågan om ansvarsfrihet har egentligen ingen betydelse - Vad innebär ansvarsfrihet?

Ny lag tar bort ansvarsfrihet för styrelseledamöter

Inom vilken tid kan skadeståndstalan väckas mot styrelse som ej får ansvarsfrihet i bostadsrättsförening?

Kan styrelse i brf som ej beviljats ansvarsfrihet sitta kvar? - Bostadsorganisationerna (HSB, Riksbyggen, SBC) försöker alltid - i eget intresse - avstyra att ansvarsfrihet ej beviljas eller att skadeståndsanspråk ställs

Ej bevilja ansvarsfrihet till brf-styrelsen pga att styrelsen ej verkat i medlemmarnas ekonomiska intressen

Ansvarsfrihet i brf, ett minoritetsbeslut? - Styrelseledamöter, HSB-ledamot och andra jäviga personer kan inte rösta i frågan om ansvarsfrihet

Hur många röster krävs för att neka ansvarsfrihet för styrelsen i en brf?

Ansvarsfrihet i brf, vem får rösta?

Ansvarsfrihet - Var väcker man talan mot ledamöter?

Ansvarsfrihet för styrelse i brf - Kan endast beslutas om på årsstämma?

Arvodesutbetalning i brf - Styrelsen fick ej ansvarsfrihet

Vad händer om ansvarsfrihet ej beviljas? - Frågor om vilka konskvenser det får att ej bevilja styrelsen ansvarsfrihet


Styrelsen fick inte ansvarsfrihet !!! Men revisorerna... ?

Senast redigerad av Admin: 2012-03-18 klockan 18:18. Anledning: Lagt in länkar om ansvarsfrihet för styrelse i brf samt skadeståndsanspråk
Svara med citat
  #2  
Gammal 2011-04-22, 11:37
clabbe clabbe är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2008
Inlägg: 2 599
Standard

Vad är det för lag du syftar på som revisorsvalet skulle strida emot?

Jag har aldrig förstått det magiska i att läsa upp revisionsberättelsen. Allt står ju skrivet och kan läsas och frågas om av medlemmarna. Vilken skillnad görs av att vissa delar inte läses upp?
Svara med citat
  #3  
Gammal 2011-04-22, 13:57
ThomasMore ThomasMore är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: Apr 2011
Ort: Stockholm
Inlägg: 9
Standard

8 kap. 7 § Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar;

Den får inte vara revisor som
1. är ledamot av styrelsen eller verkställande direktör i föreningen eller dess dotterföretag eller biträder vid föreningens bokföring eller medelsförvaltning eller föreningens kontroll däröver,
2. är anställd hos eller på annat sätt har en underordnad eller beroende ställning till föreningen eller någon som avses i 1,
3. är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder föreningen vid grundbokföringen eller medelsförvaltningen eller föreningens kontroll däröver,
4. är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till en person som avses i 1,
5. är besvågrad med en person som avses i 1 i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med den andres syskon, eller
6. utöver vad som normalt sammanhänger med medlemskap i föreningen, står i låneskuld till denna eller ett annat företag i samma koncern eller har en förpliktelse som föreningen eller ett sådant företag har ställt säkerhet för.

7 kap. 11 §
Styrelsen är skyldig att svara på alla frågor kring årsredovisningen och revisionsberättelsen. Dessutom kan inte revisorn betrakta en medlem som utomstående, eftersom revisorn arbetar på uppdrag av alla medlemmar.


Mötesordföranden kan påverka utgången av årsmötet genom att blockera eller undvika frågor som kan leda till problem för styrelsen. Om mötesordföranden får bra betalt av styrelsen kan det vara frestande att inte släppa fram känsliga frågor.

Senast redigerad av Admin: 2012-03-18 klockan 17:18.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2011-04-22, 14:53
clabbe clabbe är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2008
Inlägg: 2 599
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av ThomasMore Visa inlägg
8 kap. 7 § Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar
Den får inte vara revisor som
1. är ledamot av styrelsen eller verkställande direktör i föreningen eller dess dotterföretag eller biträder vid föreningens bokföring eller medelsförvaltning eller föreningens kontroll däröver,
2. är anställd hos eller på annat sätt har en underordnad eller beroende ställning till föreningen eller någon som avses i 1,
3. är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder föreningen vid grundbokföringen eller medelsförvaltningen eller föreningens kontroll däröver,
4. är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till en person som avses i 1,
5. är besvågrad med en person som avses i 1 i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med den andres syskon, eller
6. utöver vad som normalt sammanhänger med medlemskap i föreningen, står i låneskuld till denna eller ett annat företag i samma koncern eller har en förpliktelse som föreningen eller ett sådant företag har ställt säkerhet för.

7 kap. 11 §
Styrelsen är skyldig att svara på alla frågor kring årsredovisningen och revisionsberättelsen. Dessutom kan inte revisorn betrakta en medlem som utomstående, eftersom revisorn arbetar på uppdrag av alla medlemmar.
Det finns väldigt många alternativ att välja emellan i ovanstående lagtext.
Kan du specificera vad det var som var fel i just det här fallet?

Jag förstår inte poängen med den sista meningen men du kanske syftar på något er revisor sagt som du utelämnat här.

Senast redigerad av clabbe: 2011-04-22 klockan 15:16.
Svara med citat
  #5  
Gammal 2011-04-22, 15:35
ThomasMore ThomasMore är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: Apr 2011
Ort: Stockholm
Inlägg: 9
Standard

Alternativ 2, som är markerat med fet stil.

En ombildningskonsult arbetar på uppdrag av föreningen, dvs ha underordnad eller beroende ställning till föreningen. Vilka är vinnarna i en ombildning? Ombildningskonsulten brukar aldrig gå lottlös!

En byggherre måste låta en oberoende besiktningsman godkänna entreprenaden. Ett välkänt fall i media är turerna kring Älvsbyhus;
Citat:
Vilseledande
Verket konstaterar i sin skrivelse till företaget att en näringsidkare enligt Marknadsföringslagen, MFL, inte får använda sig av felaktiga påståenden eller andra framställningar som är vilseledande i fråga om sin egen eller någon annans näringsverksamhet. Man får heller inte utelämna väsentlig information.
Konsumentverkets jurist skriver vidare att vilseledande marknadsföring är att anse som otillbörlig om den påverkar mottagarens förmåga att fatta välgrundade affärsbeslut. I konsumenttjänstlagen sägs också att en besiktningsman, som anlitas för att utföra en slutbesiktning, dels ska ha den erfarenhet och kunskap som krävs, dels ska utföra sitt uppdrag med opartiskhet och självständighet.

Senast redigerad av Admin: 2012-03-18 klockan 17:24.
Svara med citat
  #6  
Gammal 2011-04-22, 15:56
clabbe clabbe är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2008
Inlägg: 2 599
Standard

Eftersom det som du säger var ombildningskonsultens hustru och inte han själv som var revisor så passar det väl inte riktigt in i lagtexten.

Däremot kan man tycka det är väldigt olämpligt att ha en revisor som kanske granskar föreningens affärer med hennes make.

Senast redigerad av Admin: 2012-03-18 klockan 17:25.
Svara med citat
  #7  
Gammal 2011-04-22, 23:53
ThomasMore ThomasMore är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: Apr 2011
Ort: Stockholm
Inlägg: 9
Standard

Det är inte så lätt att se alla delarna vid första anblicken.

Ombildningskonsult: Bjurfors & Thörner
Ägare: Jan Bjurfors, Eva Bjurfors
Styrelse: Jan och Eva Bjurfors (Källa: Allabolag.se)
Uppdragsgivare: Bostadsrättsföreningen
Revisor: Eva Bjurfors, som valdes vid bildandet av föreningen 2007

Ovanstående fakta talar sitt tydliga språk och strider mot gällande lag (se punkt 2 ovan)

Eva Bjurfors och Bjurfors & Thörner har dessutom varit omtalad i media:
Bildandet av borätt stred mot lagen
Hemlig boförening stäms av hyresgäster
Bjurfors & Thörner tvingas backa

Senast redigerad av Admin: 2012-03-18 klockan 17:25.
Svara med citat
  #8  
Gammal 2011-04-23, 00:07
Harald Harald är inloggad nu
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Mar 2008
Ort: Göteborg
Inlägg: 3 265
Standard

Verkar helmysko.

STÄMMAN utser och väljer revisor.
STÄMMAN avsätter och tillsätter ny revisor om den vill.

REVISORN kan inte granska om styrelsen förvaltar DÅLIGT. En styrelse kan vara mycket slarvig med pengar eller väldigt kortsiktig i sitt arbete, och ändå få en "ren" revisionsberättelse.

STÄMMAN måste se till att välja en styrelse som arbetar enligt medlemmarnas vilja. Långsiktigt eller kortsiktigt. Lånefinansierat eller fonderade pengar.

Tyvärr ser 99 % av alla medlemmar enbart på sin egen årsavgift, och börjar inte intressera sig förrän avgiften chockhöjs.

Det är synd, men det är faktiskt deras eget fel. ALLA borde avkräva styrelsenderas strategi, samt följa dess arbete och avkräva svar på stämmorna.

Revisorn letar efter lagbrott, fel i redovisning och uppställningar och liknande.Nu är väl denna lgh på väg bort från hemnet, men om ni hinner, här har ni en förenings årsredovisning, som är skräckläsning.
Finn fem fel och förklara för mig hur de kunnat få en REN revisionsberättelse av en auktoriserad revisor!

Senast redigerad av Admin: 2012-03-18 klockan 17:27. Anledning: Konstaterar att länk saknas
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Ansvarsfrihet totiki Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 5 2011-06-05 01:20
Kan reservation anmälas vid beslut om ansvarsfrihet? ThomasMore Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 3 2011-04-21 11:59
Kan beslut om ansvarsfrihet vara "enhälligt"? ThomasMore Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 1 2011-04-21 11:25
Ej ansvarsfrihet Boa Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 6 2010-05-11 14:58
Arbetstagarrepresentanternas hemliga arvoden och HSB Malmös lagbrott Admin Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 0 2008-08-13 20:53Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 17:06.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2022.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare