Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma
Valberedning, mötesordförande, dagordning, "omedelbart justerat", ansvarsfrihet, klander/ogiltigförklaring av stämma, votering, rösträtt, röstningsordning, fullmakt, röstlängd, medlemsförteckning, tolka årsredovisning, o.dyl. RSS-feed för detta forum om stämmor, motioner, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!
Berätta gärna hur stämmorna går till i din brf. Vad fungerar bra/dåligt?

Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2011-04-21, 16:05
ThomasMore ThomasMore är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: Apr 2011
Ort: Stockholm
Inlägg: 9
Standard Ansvarsfrihet - ett minoritetsbeslut?

Delar av ordinarie föreningsstämma fick ajourneras då revisionsberättelsen inte hade lämnats in och frågan om ansvarsfrihet inte kunde behandlas. När det väl var dags att genomföra det ajournerade årsmötet så fanns 17 medlemmar upptagna i röstlängden, inklusive undertecknad och delar av den gamla styrelsen, bl.a. ordföranden och kassören och en fd styrelseledamot.

Jag vet inte hur många bostadsrätter som dessa 17 medlemmar representerade, men om man antar att antal närvarande medlemmar motsvarar antalet bostadsrätter så kan det ha varit mindre än 1/3-del som röstade för att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. En medlem var emot att bevilja styrelsen ansvarsfrihet och beslutet var därmed inte enhälligt.

Är ett beslut om ansvarsfrihet giltigt, om mindre än 1/3-del av ”bostadsrätterna” är närvarande eller röstar för, oavsett om beslutet är enhälligt eller inte?

Bor i en förening med 54 bostadsrätter.
16/54=29% (exkl medlemmen som röstade emot ansvarsfrihet)
13/54=24% (som ovan & exkl ordföranden, kassören och en fd styrelseledamot)


Detaljerad genomgång av ansvarsfrihet för styrelsen i en bostadsrättsförening samt skadestånd;
Ansvarsfrihet för styrelsen, vad gäller?


Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen har utretts många gånger i forumet och här följer några exempel;
Vad gäller avseende ansvarsfrihet för styrelse i brf och skadestånd?

Vad innebär ansvarsfrihet för en styrelse i en brf? - Måste styrelsen granskas om styrelsen ej får ansvarsfrihet? Skadestånd? Revisorns roll?

Frågan om ansvarsfrihet har egentligen ingen betydelse - Vad innebär ansvarsfrihet?

Ny lag tar bort ansvarsfrihet för styrelseledamöter

Inom vilken tid kan skadeståndstalan väckas mot styrelse som ej får ansvarsfrihet i bostadsrättsförening?

Kan styrelse i brf som ej beviljats ansvarsfrihet sitta kvar? - Bostadsorganisationerna (HSB, Riksbyggen, SBC) försöker alltid - i eget intresse - avstyra att ansvarsfrihet ej beviljas eller att skadeståndsanspråk ställs

Ej bevilja ansvarsfrihet till brf-styrelsen pga att styrelsen ej verkat i medlemmarnas ekonomiska intressen

Beslut om ansvarsfrihet i bostadsrättsförening vid eventuella lagbrott

Ansvarsfrihet - Var väcker man talan mot ledamöter?

Ansvarsfrihet för styrelse i brf - Kan endast beslutas om på årsstämma?

Arvodesutbetalning i brf - Styrelsen fick ej ansvarsfrihet

Vad händer om ansvarsfrihet ej beviljas? - Frågor om vilka konskvenser det får att ej bevilja styrelsen ansvarsfrihet


Styrelsen fick inte ansvarsfrihet !!! Men revisorerna... ?


För mer information om röstning och röstlängd i brf, se bl a;
Beslut på stämman - olika typer av majoritet - Faktabanken

Stämma - Beslut på stämman, votering - Faktabanken

Rösträtt för medlem, stämma - Röstlängd - Faktabanken

Beslut i brf - Hur och med vilken majoritet på stämma? - Hur röstar man i en brf? Med hur stor majoritet måste beslut tas vid röstning för att beslut ska gå igenom. Med exempel. Faktabanken

Röstning 2/3 beslut, hur räknas det? - Hyresnämnden tror att blankröster ska räknas in i majoritetsbeslut vid röstning på stämma

Olika typer av majoritet vid röstning på stämma - Röstning med enkel majoritet

Hur avgörs beslut på stämma vid lika röstetal?

Vem får rösta på en bostadsrättsförenings stämma (årsstämma eller extrastämma)? - Vem har rösträtt i en brf? Rösta via ombud. Exempel på jävsituationer vid röstning på föreningsstämma

Får sambo till styrelseledamot rösta på stämman i föreningen? - I vilka frågor får styrelsen inte rösta på stämman?

Ombud och biträde på stämman - Faktabanken
Regelverk för ombud på stämma i brf, hur många röster? - I röstlängden ska framgå vem som utövar rösträtt

Exempel på fullmakt i brf - En genomtänkt mall för fullmakt vid röstning i bostadsrättsföreningen
Mall för fullmakt till ombud - Exempel på hur en giltig fullmakt ska se ut i en brf. Regelverk för ombud. Vem får vara ombud i föreningen?
Vad gäller för fullmakter? - Frågor och svar om röstning via fullmakt? Hur länge gäller en fullmakt?
Fuska med fullmakt i brf
Hur ska giltig fullmakt se ut? - Vad ska fullmakt för röstning innehålla?
Regelverk för röstning via fullmakt - Kan två medlemmar i samma familj (samma bostadsrätt) ta var sin fullmakt?

Vem får rösta på stämma i brf för avliden medlem? - Hur styrker den som röstar för avliden medlem sin legitimitet och hur ska detta redovisas av styrelsen?

Får medlem som äger två lägenheter rösta två gånger på föreningsstämma i brf? - Har medlem lika många röster som bostadsrätter?
Rösträtt per medlem eller per bostadsrätt i brf? - Möjlighet att köpa sig mer makt i en brf, jämfört med andra medlemmar
Hur många röster har medlem som äger fler än en bostadsrätt?
Två röster tillsammans trots gifta/sammanboende i två lägenheter i samma brf? - Hur stor andel som innehas av bostadsrätt ej relevant för rösträtt
Har ordföranden, som äger tre lokaler i föreningen, tre röster på stämman? - "En röst per medlem som innehar bostadsrätt gemensamt"

Är frågan om ansvarsfrihet ett majoritetsbeslut? - Hur många röster krävs för att neka ansvarsfrihet för styrelsen i en brf?
Vem får rösta på föreningsstämman i frågan om ansvarsfrihet? - Ansvarsfrihet i brf, vem får rösta? Kan medlem som ingått i styrelsen rösta mot ansvarsfrihet eller är denna medlem jävig vid röstning?
Styrelsen röstar i egen sak vid frågan om ansvarsfrihet - Är styrelsens ledamöter röstberättigade om styrelsens ansvarsfrihet?

Har styrelsen rösträtt i frågan om utbyte av styrelse? - Får styrelseledamot rösta på stämma om att byta ut styrelse?

Kan man rösta i ett ärende som finns på dagordningen men endast som diskussions/informationspunkt? - Kan beslut tas under diskussionspunkt i dagordning?

Kan stämman rösta om att få in en ny punkt i dagordningen?

Förfalskade fullmakter, mutade ja-röstare och slagsmål på stämman - Artikel i SDS om hur det kan gå till vid röstning i samband med ombildning
Fusk vid rösträkning på stämma i samband med ombildning - Hur vet man att rösträkning gått rätt till?

Har HSB 1 eller 2 röster i bostadsrättsförening hörande till HSB? - Har HSB-ledamot rösträtt på föreningsstämma?

Röstning på föreningsstämma om inglasning, socialens röster inräknade?

Kvalificerad majoritet vid röstning om stamrenovering/badrumsrenovering i brf?

Röstning i samband med balkongbygge - Hur stor majoritet måste det vara vid röstningen för att balkongbygge ska gå igenom?

HSB/Mötesordförande, tillika advokat, hittar på vad som gäller avseende röstning om nya stadgar

Exempel på stämma med sluten röstning där röstning ändå genomförs öppet

Måste inte större förändringar i brf röstas om på stämma? - Styrelsens rättighet att ta beslut om TV/bredband/telefoni

Vid röstning på stämma, måste ej närvarande medlemmar också tillfrågas? - Röstning om tillbyggnad av entré

Vid röstning på stämma om garage fick de med garage inte rösta - Fick ej rösta "i egen sak"

Illojal styrelseledamot - röstar mot sig själv på stämman - Illojalt för ledamot att rösta mot styrelsens förslag?

Får styrelsen rösta om motion? - Får styrelseledamot rösta i motion som innebär ändring av styrelsebeslut?

Rösta på sin egen motion - Styrelsens ordförande säger att medlem inte får rösta på sin egen motion

En nej-röst räcker för att beslut ej ska genomföras? - Veto-rätt i brf? Röstning per capsulam

HSB:s kod för föreningsstyrning - - 2:a principen; "Medlemmarna i primärkooperativ har lika rösträtt (en medlem, en röst)".
1.3.4 "Röstning ska genomföras på ett formellt, noggrant och tillgängligt sätt. Vid föreningsstämman ska det användas en rättvis och tydlig metod för rösträkning och stämmoordföranden ska förklara denna metod".


Arbetsordning för styrelse i en brf - Majoritetskrav vid styrelsebeslut

Styrelsemöte brf - Lägga ner sin röst/reservera sig

HSB-ledamotens rätt att rösta om inträde i brf på styrelsemöte - HSB Riksförbund svarar

Rösta in vicevärd i styrelsen - Jäv?

Senast redigerad av Admin: 2012-03-25 klockan 12:48. Anledning: Lagt in länkar om ansvarsfrihet för styrelse i brf och skadeståndsanspråk
Svara med citat
  #2  
Gammal 2011-04-21, 16:42
clabbe clabbe är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2008
Inlägg: 2 599
OBS! OBS! OBS!

Om stämman är korrekt sammankallad spelar det ingen roll hur stor andel av medlemmarna som är representerade.
Möjligtvis kan era stadgar ha en gräns angiven förstås så att ni var för få, men det är nog ovanligt.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2011-05-25, 17:30
Peter B Peter B är inte inloggad
Mega medlem
 
Reg.datum: Jan 2009
Inlägg: 56
Standard

En majoritet av de närvarande medlemmarna eller minst 10% av samtliga medlemmar måste rösta emot, för att ansvarsfrihet ska vägras styrelsen.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2011-05-25, 18:29
tette tette är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: uppland
Inlägg: 1 895
Standard röstning ansvarsfrihet

Viktigt att tänka på vid röstning avseende ansvarsfrihet; Styrelseledamöter ska inte rösta i frågan om sin egen ansvarsfrihet.

Självklart kanske men jag var för några år sedan på en stämma där HSB.s chefsjurist Ove schramm var med.
När en medlem tog upp frågan var Ove Schramm och den andra HSB-höjdaren tvungen att ajournera stämman och använda telefonen.
Nu var de ju tillsatta att skydda styrelsen med allla medel, men att de inte kunde reglerna visar ju på några saker; HSB jurister även de högsta är klåpare och lagen är mycket oklar och oprövad.

Det som kan vara svårt att bena ut är om suppleanter som deltagit enbart som "åhörare" på styrelsemöten kan rösta avseende styrelsens ansvarsfrihet?

Senast redigerad av Admin: 2012-03-18 klockan 18:06.
Svara med citat
  #5  
Gammal 2011-05-25, 18:42
Peter B Peter B är inte inloggad
Mega medlem
 
Reg.datum: Jan 2009
Inlägg: 56
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av tette Visa inlägg
Styrelseledamöter ska inte rösta i frågan om sin egen ansvarsfrihet.
Ja, och hur gör man när styrelseledamöterna låter sina sambor rösta för styrelseledamöternas ansvarsfrihet?

Senast redigerad av Admin: 2012-03-18 klockan 18:08.
Svara med citat
  #6  
Gammal 2011-05-25, 20:26
Sandlådans avatar
Sandlådan Sandlådan är inte inloggad
Exa-medlem
 
Reg.datum: Sep 2010
Inlägg: 150
Standard

Medlemskapet och rösträtten i en brf är kopplad till medlemslägenheterna.
Varje medlemslägenhet har en röst.
Ett sambopar som båda är medlemmar i brf har en röst tillsammans och om en av personerna inte har rösträtt i en fråga får naturligtvis inte den andra personen rösta i dennes ställe.
Svara med citat
  #7  
Gammal 2011-05-25, 23:03
tette tette är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: uppland
Inlägg: 1 895
Standard Kan styrelseledamot rösta för sin egen ansvarsfrihet via fullmakt?

Självklart håller jag med senaste skribent att man inte kan rösta som sambo, gift eller liknande.
Men var går gränsen för att rösta för ansvarsfrihet? På den stämman jag talade om hade samtliga styrelseledamöter var sin fullmakt.
Dessa röstades det med på ansvarfrihetsfrågan.
En styrelseledamot som fick frågan vem hon röstade på svarade mamma som också bor i föreningen.

Senast redigerad av Admin: 2012-03-18 klockan 18:11.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Ansvarsfrihet totiki Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 5 2011-06-05 02:20
Ansvarsfrihet för styrelsen? - Styrelsens mål spantet Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 10 2011-05-28 22:24
Ansvarsfrihet: Vem får rösta? spantet Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 4 2010-12-27 23:52
Ansvarsfrihet majoritetsbeslut? plattipus Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 2 2010-05-11 16:45
Ej ansvarsfrihet Boa Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 6 2010-05-11 15:58Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 13:00.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2022.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare