Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma
Valberedning, mötesordförande, dagordning, "omedelbart justerat", ansvarsfrihet, klander/ogiltigförklaring av stämma, votering, rösträtt, röstningsordning, fullmakt, röstlängd, medlemsförteckning, tolka årsredovisning, o.dyl. RSS-feed för detta forum om stämmor, motioner, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!
Berätta gärna hur stämmorna går till i din brf. Vad fungerar bra/dåligt?

Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2011-04-20, 12:49
Nybörjare Nybörjare är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Apr 2011
Ort: Stockholm
Inlägg: 310
Fråga Vad ska protokollföras från stämman?

Vid förra årsstämman hade jag en del frågor i samband med årsredovisningen. Det var, enligt min uppfattning, relevanta frågor, som bl a handlade om kostnader som dubblerats på ett år, hopblandning av konton i redovisningen mm.

När jag efter begäran fick protokollet, stod inte ett ord av vad som sagts i de frågorna. - Ungefär som om de inte hade ställts. Visserligen var svaren på några av dem undanglidande, men jag tycker det är konstigt att man helt bortsåg från dem i protokollet.

Är det OK att strunta i att protokollföra frågor som kommer upp under stämman?
Svara med citat
  #2  
Gammal 2011-04-20, 13:37
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Glad Vad måste protokollföras?

Ja, det är ett problem att regelverket anger att endast själva besluten måste föras in i stämmoprotokollet. Det gör att stämmoprotokoll enkelt kan vinklas åt det håll som styrelsen önskar.
Man kan alltid begära att man vill ha något infört i protokollet, men om protokollföraren väljer att inte göra detta så är det svårt att komma tillrätta med detta problem.


För mer information om stämmoprotokoll, se bl a;

Om stämmoprotokoll i förslaget till den nya föreningslagen
Ny föreningslag - Krav införs att yrkanden ska tas med i stämmoprotokoll

Förslag på ändringar och tillägg av föreningens stadgar avseende protokoll - Stämmoprotokoll: Punkt 43, 49, 51, 54, 55 70-73. Styrelseprotokoll: Punkt 91-95, 98. Även om valberedningens protokoll.
Förslag på stadgeändringar om arvoden i stämmoprotokoll, rutiner för stämmoprotokoll och styrelseprotokoll - §17, §18, §33

Förslag på nya stadgar, om stämmo- och styrelseprotokoll

Ogiltigt stämmoprotokoll, justering. Styrelse som försöker dölja justering - Måste bägge justerares namnteckning finnas med? Styrelse som försöker dölja justering; urkundsförfalskning och trolöshet mot huvudman. Kan protokoll ändras i efterskott? Kan protokoll skrivas om? Utdelning av stämmoprotokoll till medlemmarna

Justering av stämmoprotokoll - Manipulering av protokoll. Referens till justerares bilaga ska finnas i protokoll. Renskrivning av justerarnas justering. Vem får justera stämmoprotokoll? Hur ska ett protokoll från årsmötet justeras?

Justeringsmans avvikande mening i stämmoprotokoll - Stämmoordförande som försöker styra protokollets utformning. Vad göra om ordföranden inte accepterar avvikande mening från protokolljusterare? Samt en del om mötesordföranden

Exempel på justering av protokoll - Stämmoprotokoll (behäftat med enormt mycket fel) med inlagda justeringar av felaktigheter, 2009
Bilaga till justerat stämmoprotokoll - I justeringen har jag som justerare tagit tillfället i akt att bättre spegla vad som diskuterades och beslutades (bl a för att därmed stärka justeringarna av de direkta felen i protokollet), 2009

Justering av stämmoprotokoll med fler än 143 fel - 2007
Motion om stämmoprotokoll som efter justering visat sig innehålla fler än 143 fel - 2010

Vikten av att välja RÄTT justerare av protokoll - Om oengagerad justerare av stämmoprotokoll väljs så riskerar medlemmarnas sista säkerhet i föreningen att falla

Revisor och styrelseledamot justerar sig själva - Motion: Som justeringsman av stämmoprotokoll ska inte jäviga personer, t ex styrelseledamot och lekmannarevisor, väljas

Motion: Justerarens ansvar och uppgifter - Välj justerare på stämman som justerar felen som förekommer i protokoll

Motion: Uppgifter för justerare/rösträknare specificeras - Arvodering av protokolljusterare/rösträknare
Motion: Vad innebär det att vara justerare? - Vad är protokolljusterarens uppgift? Ta fram riktlinjer för justerare. Arvodering av justerare
Vad är justerarens uppgift? - Sammanställning över motioner om justerarens roll på stämman. Information om rutiner för justeringsman

Protokoll från extrastämma styrd av HSB - Protokoll justeras innan mötesordföranden skrivit på. Ordföranden som protokollförare.

Exempel på hur stämmoprotokoll ska skrivas av protokollförare - Mall, hur man skriver ett protokoll. Stämmoprotokoll skrivet av HSB där väsentlig information tagits med

Exempel på hur stämmoprotokoll inte ska skrivas - Protokollskrivning som det inte ska se ut
Justering av ovanstående torftiga stämmoprotokoll - Som justerare kan man få in information till protokollet som är av vikt

Exempel på stämmoprotokoll för brf - (2005)

Hur protokollförs fullmakter vid röstning på föreningsstämma? - Enkelt att fuska vid röstning om fullmakter ej protokollförs korrekt

Rösträtt för medlem, stämma - Röstlängd - FAKTABANKEN

Vem ansvarar för stämmoprotokollet? - Ansvar för innehåll i protokoll från stämman. Om mötesordförande och protokollförare inte är överens om skrivningen i protokollet?

Stämmoprotokoll i brf inte skrivet fem veckor efter stämman

Från hur långt tillbaka i tiden kan medlem begära tillgång till stämmohandlingar?

Stämmoprotokoll saknas för tidigare år, hur vet man t ex om styrelsen fått ansvarsfrihet? - Hur länge kan man vänta med att skriva ett stämmoprotokoll för att det ska vara giltigt?

Stämmoprotokoll på anslagstavlan - Skyldig att sätta upp protokoll från årsmötet på trappuppgången?

Vem skriver under stämmoprotokoll?

Frågor och svar om stämmoprotokoll - Vad reglerar stämmoprotokoll? Om mötesordföranden ej godkänner stämmoprotokoll, hur påverkar detta stämman och de beslut som tagits där? Etc.

Planering för styrelsearbete med bl a hantering av stämmoprotokoll

Numrerad röstlängd på stämma - Alla medlemmar ska kunna se hur var och en har röstat

"Öppenhet och insyn ska prägla nya HSB" - Verkligen? Varför inte öppna styrelseprotokoll då?

HSB Riksförbund vill utan grund ge sken av att medlem ej har rätt att skriva av/kopiera stämmoprotokoll
Hur ser HSB Riksförbund på stämmoprotokoll och det till stämmoprotokollet hörande röstlängden? - HSB Riksförbund vill insynsskydda föreningarna
HSB Riksförbund vägrar lämna ut eller visa stämmoprotokoll - Idag har dock HSB Riksförbund vikt sig i denna fråga
Bristen på öppenhet inom HSB - HSB Riksförbund rädd för att medlemmarna ska engageras genom enkel tillgång till stämmoprotokoll
Hemliga stämmoprotokoll inom HSB

HSB Landskrona vill försöka hålla stämmoprotokoll hemliga för medlemmarna
Stämmoprotokoll från olika HSB-regioner

HSB Malmös omotiverade beslut att censurera stämmoprotokoll - HSB Malmö inför censur av stämmoprotokoll för att försöka skydda sig själva från insyn
HSB Malmös stämmoprotokoll, exempel på den "nya öppenheten"?
Censurerade stämmoprotokoll från HSB - HSB följer ej riktlinjer, ETHOS, lagar, etik eller något annat
Exempel på stämmoprotokoll, HSB Malmö 2007
Exempel på stämmoprotokoll, HSB Malmö 2008
Exempel på stämmoprotokoll, HSB Malmö 2009
Exempel på stämmoprotokoll, HSB Malmö 2010 - HSB Malmös censurerade stämmoprotokoll från 2010
Exempel på stämmoprotokoll, HSB Malmö 2011
HSB Malmö lämnar ej ut stämmoprotokoll

Klander av HSB Malmös årsstämma pga felaktigt stämmoprotokoll - Årsmötesprotokoll förening, felaktigt

Stämmobeslut om medlemsavgift i HSB Malmö skiljer sig från vad protokollföraren skrivit i stämmoprotokoll
Motion om hur HSB Malmö manipulerar stämmoprotokoll - HSB hittar på uppgifter om medlemsavgift som förs in i protokoll av utsedd protokollförare

Motioner till HSB Malmö om stämmohandlingar på webben
Motion: Justerat stämmoprotokoll ska läggas ut på hemsidan - Motion till HSB om stämmoprotokollet. Justerat stämmoprotokoll med alla justeringar på webben
Motion: Stämmoprotokoll till medlemmarna - Motion till HSB om medlemmarnas möjlighet att läsa stämmoprotokoll

HSB Malmö vill inte låta medlemmarna få tillgång till stämmoprotokoll - HSB Malmös styrelse bryter direkt mot föreningslagen (2007)
HSB Malmö vill ännu en gång inte låta medlemmarna läsa stämmoprotokoll - (2012)

a. Styrelse i brf vägrar låta medlemmar få tillgång till stämmoprotokoll - Lagbrott stödjs av HSB !
b. Motion: Brf-styrelsen bryter mot lagen, vägrar lämna ut stämmoprotokoll
c. Anmälan till hyresnämnden med anledning av att styrelse ej vill ge medlem tillgång till stämmoprotokoll
d. Styrelses vägran att visa stämmoprotokoll tas upp i Hyresnämnden - Hyresnämnden är extremt okunnig om regelverk för brf, utreder inget och tillför inget !
e: Motion: Styrelse ska följa stämmobeslut att lämna ut stämmoprotokoll - Styrelse bryter mot stämmobeslut att varje medlem som begär detta ska erhålla stämmoprotokoll skriftligt. Årsmötesprotokoll ska kopieras till de medlemmar som önskar detta

Styrelsen vägrar ge tillgång till stämmoprotokoll - Hyresnämnden gör inget. Vad göra?

Nummerordning i protokollen - Hur ska de olika protokollen i en brf numreras?

Bolagsverket, vilka protokoll måste skickas in till dem? - Vad måste föreningen skicka till Bolagsverket?
Bolagsverket och protokoll - Bolagsverket utför ingen kontroll av de protokoll som skickas in till dem (protokollen bara arkiveras, de läses inte ens)

Allvarliga brister i protokoll. Ändra styrelse/stämmoprotokoll i efterskott - Kan styrelseprotokoll och stämmoprotokoll ändras i efterskott? Hur gör man om fel upptäcks i stämmoprotokoll efter justering?

Riktlinjer för styrelsen, om bl a stämmoprotokoll och styrelseprotokoll - Motion
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-03-23 klockan 14:44.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2011-04-20, 14:35
clabbe clabbe är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2008
Inlägg: 2 599
Standard

Det finns två olika sätt att skriva protokoll, beslutsprotokoll (som uppfyller lagliga minimikrav) och diskussionsprotokoll som både innehåller besluten och referat av diskussionerna. Att skriva diskussionsprotokoll är ganska svårt och ställer höga krav på sekreteraren. Många avhåller sig nog från att skriva mer än nödvändigt.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2011-04-20, 15:06
Nybörjare Nybörjare är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Apr 2011
Ort: Stockholm
Inlägg: 310
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av clabbe Visa inlägg
Det finns två olika sätt att skriva protokoll, beslutsprotokoll (som uppfyller lagliga minimikrav) och diskussionsprotokoll som både innehåller besluten och referat av diskussionerna. Att skriva diskussionsprotokoll är ganska svårt och ställer höga krav på sekreteraren. Många avhåller sig nog från att skriva mer än nödvändigt.
Ja Clabbe, så är det nog. Vad som blir svårt, är när diskussionerna rör viktiga frågor i årsredovisningen. Finns de inte i protokollet, så finns de inte alls. Eftersom jag verkar vara den enda, som läser årsredovisningen och ifrågasätter saker, känns det näst intill hopplöst att åstadkomma någon förändring.

Jag hoppas att jag får möjlighet att argumentera för mina motioner och att inte stämman bara beslutar att det är "vanliga styrelsefrågor" och lägger dem till handlingarna.
Svara med citat
  #5  
Gammal 2011-04-20, 16:37
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Glad Bristfälligt protokoll

Om du utses som justerare kan du lägga till vad du vill till stämmoprotokollet.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #6  
Gammal 2011-04-21, 00:12
Nybörjare Nybörjare är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Apr 2011
Ort: Stockholm
Inlägg: 310
Standard Split vision

Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
Om du utses som justerare kan du lägga till vad du vill till stämmoprotokollet.
Ja du, men då får jag nog ha med mig en egen sekreterare eller en bandspelare. Att både vara den som ifrågasätter, försöker få pejl på eventuella svar, tänka ett led längre, kräva förklaringar och föra noteringar .... Nä, det blir nog i mesta laget
Svara med citat
  #7  
Gammal 2011-05-29, 23:54
tette tette är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: uppland
Inlägg: 1 895
Standard vad skall protokollföras

Detta är ett ämne som efter 80 år av bostadsrätt i landet borde ha vissa regler?
Men inte idag kan ett bostadsrättsprotokoll från en stämma se ut hur som helst. Och några prövade fall finns väl inte att finnas i svensk lagstiftnng.

Jag vet ju hur det fungerar när det gäller hsb föreningar.
Därför lägger jag ut ett exempel här.
http://brf-jakob.com/pdfer/skanna0001.pdf

Något som är klart är att när man finner HSB chefsjurist, eller disriktschef Björn Crlsson så har det "hänt" något i föreningen.
Styrelsen skall försvaras och motståndarna skall "tämjas".
Detta gäller oavsett vem som har rätt eller vem som är "boven".

Oj från ämnet?
Kolla detta protokoll och tyck gärna till om ni anser arvodesfördelningen skall dokumenteras så här i ett stämmobeslutsprotokoll.

Motioners redovisning i stämmoprotokoll blir ofta många gissningar om man bara läser protokollet?

I detta protokoll går revisorn in och tycker att styrelsen sköter sig förträffligt, likaså fastighetsskötarna. Rätt?????

Som sagt protokollläsning kan vara underhållande, men fler regler borde nog till i brf protokoll då det handlar om värde för många miljarder som beslutas på stämmorna med minst sagt luddiga skrivningar?

Obs jag lärde mig något nytt av detta protokoll.
§ val av 2 personer att justera protokoll......
Men 3 väljs.
Ordföranden för föreningen säger att det inte finns hinder att välja fler, och HSB:s chefsjurist måste tycka samma??????
Svara med citat
  #8  
Gammal 2011-05-31, 02:18
Borättexperten Borättexperten är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: Lund
Inlägg: 519
Standard Bra protokoll !?

Jag har läst tettes protokoll och tycker nog att det är ett rätt bra protokoll, sekreteraren har uppenbarligen försökt beskriva vad som sagts på mötet i de olika frågorna, och man får en bra känsla för hur mötet har varit. Och besluten redovisas på ett klart och begripligt sätt, enligt min spontana mening. Angående styrelsearvodets principer är det väl också klart och tydligt hur det ska vara. Vad gäller motionerna så är de väl bilagda protokollet eller stämmohandlingarna, annars blir det förstås obegripligt.

Obs, detta är min spontana uppfattning efter en snabb genomläsning, jag kan ha missat någon väsentlig detalj, och jag var ju inte heller med på mötet och vet ju därför inte om det på något sätt är vinklat eller partiskt
Svara med citat
  #9  
Gammal 2011-05-31, 11:32
tette tette är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: uppland
Inlägg: 1 895
Standard glasklart arvode

Jag tycker inte en styrelse skall få sån här "chans" att ta ut arvode.

"arvode skall utgå med 1,6%av Pbb per möte och styrelseldamot."
"att styrelsen har rätt att få ersättning för tele o data med 5000kr per år".

+ 2 prisbasbelopp att fördela inom styrelsen.

Vad kan detta ge på ett år?
Svara med citat
  #10  
Gammal 2011-05-31, 12:00
clabbe clabbe är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2008
Inlägg: 2 599
Standard

Det finns 10 styrelsemedlemmar.
Jag får det till 685 kr per styrelsemöte och person och dessutom 85 600 att dela på. Samt 5000 att dela upp i styrelsen för tele/data.

Har de 10 möten om året? Om alla delar lika sku de bli 15 910 per person.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Dödsbo och representera på stämman? missaskungen Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 2 2011-04-16 18:41
Behöver stämman höras i bostadsrättsföreningen? Mr Magoo Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 3 2011-03-22 00:56
Får utomstående närvara på stämman? hmv Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 1 2010-11-29 13:22
Varför går du inte på stämman? Admin Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 0 2009-03-26 21:48
Ombud och biträde vid stämman i bostadsrättsförening Admin Faktabanken 0 2009-03-24 02:57Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 07:28.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2023.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare