Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Bostadsrättsforum
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Bostadsrättsforum
Sveriges största och bästa samlingsplats för bostadsrättshavare! Syftet med detta forum är att värna om bostadsrättshavarnas intressen och utveckla/förbättra bostadsförhållanden för dem som bor i bostadsrätt, öka engagemanget samt att fungera som styrelsestöd och bistå med hjälp till övriga förtroendevalda i föreningen. Hur fungerar det i din brf? Vad är bra/dåligt? Vilken information önskar du? Vad behöver du hjälp med? Genom att uppmärksamma de problem och frågeställningar som finns i brf:ar kan vi alla påverka i riktning mot en bättre boendemiljö. Dela med dig av Dina kunskaper och erfarenheter! Läs FAQ för att lära dig mer om alla funktioner/finesser i detta forum! De 10 senaste inläggen. Frågor om forumets användning; Brf gästbok RSS-feed för detta forum med de senaste trådarna som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!
                            Skriv motioner!

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2011-04-20, 06:42
Fullmäktig Öster Fullmäktig Öster är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: Apr 2011
Ort: Malmö
Inlägg: 12
Tummen ner Dom i Malmö Tingsrätt om motioner

Igår kom en dom i Malmö Tingsrätt som ger en motionär delvis rätt och tre motioner av nästan 80 måste tas om.

Motionären hade begärt att Tingsrätten skulle upphäva beslut att godkänna årsredovisningen och lägga den till handlingarna. Beslut att medge ansvarsfrihet för styrelsen, beslut att inte ta upp motionerna 1–22, 24–71 samt 73–75 till behandling och beslut att avvisa motionerna 23 och 72.

Beslutet blev att tre motioner ska tas om. Övriga yrkanden lämnas utan bifall. Trots att motionären delvis får rätt skriver Tingsrätten i sin dom:

"XX har fått bifall till sin talan till en del som, sedd i relation till samtliga framställda yrkanden, framstår som obetydlig. Han bör därför förpliktas att ersätta Föreningens rättegångskostnad. Den ersättning som föreningen yrkat är skälig."

36 250 kr kostar det kalaset motionären. Målet har nummer: T 6943-10

Senast redigerad av Fullmäktig Öster: 2011-04-20 klockan 07:14.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2011-04-20, 11:08
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Granskning Vad är en motion?

Oj, Fullmäktig Öster, du var verkligen uppe i arla morgonstund för att författa detta inlägg. Hoppas du är lika vaken på HSB Malmös årsstämma den 7 maj.

Ja, det stämmer att bara tre motioner måste tas om.
- Sänkning av revisorsarvode.
- Definition av vad styrelsen kan besluta om
- Ombud/biträde - styrelsen begår lagbrott.

Det innebär dock inte att styrelsen haft rätt i övrigt.
Det betyder bara att denna enskilda rådman randomiserat plockat ut tre motioner som han anser vara motioner av 80 motioner.

Dvs han ger rätt i att motioner måste behandlas och att styrelsen gjort fel i detta, men anser att han kan göra åtskillnad på motioner och motioner på ett sensationellt märkligt sätt.

Det visar på att det nog ligger något i den nymyntade devisen "det är något ruttet i Sverige", med anledning av det svenska rättsystemet i samband med Julian Assanges fall.

Rådmannen har i detta fall bortsett från fakta.

Men det visar bara att kampen mot det odemokratiska systemet måste gå vidare.

Tillägg;

Tingsrätten skriver;
"På föreningsstämman ska det, enligt 7 kap 4 § lagen om ekonomiska föreningar, fattas beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning, om dispositioner beträffande vinst eller förlust, om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och om andra ärenden som ankommer på stämman enligt lagen om ekonomiska föreningar (samt - i fråga om en bostadsrättsförening - enligt bostadsrättslagen) eller stadgarna.
Beslut som innebär väsentliga förändringar av föreningens hus eller mark ska enligt 15 § bostadsrättslagen fattas på en föreningsstämma, om inte något annat har bestämts i stadgarna.
Ändringar av föreningens stadgar ska, enligt 23 § bostadsrättslagen fattas av stämman.
Även frågor om fastställande av arvode för styrelseledamöter och revisorer torde vara en fråga för stämman.
För föreningens organisation och för förvaltningen av föreningens angelägenheter svarar, enligt 6 kap. 6 § lagen om ekonomiska föreningar - till vilken 9 kap. 12 § bostadsrättslagen hänvisar - föreningens styrelse".
Med detta anförande från Tingsrätten så anser Tingsrätten således att endast motioner som berör vad som tagits upp här kan anses som motioner;
- fastställelse av resultat- och balansräkning
- dispositioner beträffande vinst eller förlust
- ansvarsfrihet åt styrelseledamöter
- ärenden som ankommer på stämman enligt LEF och BRL eller stadgarna
- väsentliga förändringar av föreningens hus eller mark
- Ändringar av föreningens stadgar
- Fastställande av arvode för styrelseledamöter och revisorer
Motioner som berör annat är alltså enligt tingsrätten inte att anse som motioner.

Tingsrätten säger, enligt ovanstående citat, särskilt att motioner som berör föreningens organisation och förvaltning inte är motioner.

Därmed vill tingsrätten hävda att t.ex. följande motioner inte är motioner;
3. Val av fullmäktigeledamot
4. Valberedningen
8. Justering av protokoll
9. Vem kontrollerar revisorerna?
11 Föreningens inaktuella hemsida
13 Orimligt höga telekostnader
14 Undermålig förvaltningsberättelse, statistik
15 Motioner ska utredas - Effektivisering av stämman
16 Ofördelaktiga placeringar
17 Trivselföreskrifter
18 Offentliga styrelseprotokoll
19 Utdrag från styrelseprotokoll
20 Behandling/utredning av motioner
21 Redovisning av arvoden
22 Tryggare / säkrare boende
24 Plan för bättre information och engagemang
25 Styrelsen ska svara medlemmarna
26 Inga anonyma skrivelse från styrelsen
27 Info om kommande styrelsemöten
28 Föreningens budget
29 Prognos på månadsavgifter
30 Föreningens fastighetsförsäkring
32 10-års kalkylen
33 Mål för verksamheten
35 300.000 kr i stämmokostnader
36 Utredning av motioner
38 Fritidslokalen
39 Anbud administration/förvaltning
40 Olika bevakningsområden
41 Vad innebär det att vara justerare
42 Energistatistik för föreningen - Kontroll av förbrukning
43 Besparingsplan
47 Utnyttja kompetensen i föreningen
49 Vattenskada - Nödvändigt med snabb reaktion
51 Upphandling, städavtalet, Behovsöversyn, sänkning av kostnader
53 Kollektivt bostadsrättstillägg
54 Föreningen står för yt- och tätskikt vid underhåll
55 Redovisning av konferenser
57 Revisorernas berättelse
58 Medlemsenkät om information
60 Balkonginglasningstillstånd
61 Vaktmästartjänsten, arbetsbeskrivning
67 Fuktkontroll
68 Periodiseringsfel
69 Årlig stadgeenlig besiktning
70 Specifikation av underhållskostnader
71 Kostnader för förtroendevalda/personal
73 Utträde ur HSB Malmö
74 Löpande uppdaterad informationspärm
75 Övergripande riktlinjer för stämmor.

Tingsrätten skriver att av alla de 76 motionerna "måste tre stycken, nr 34, 46 och 72, anses vara sådana att de utgjort stämmoärenden i lagens mening".
Tingsrätten skriver sedan att det inte påvisats "att övriga motioner avsett ärenden som han med stöd av de åberopade lagrummet haft rätt att få behandlade av stämman".

Här har vi en vad jag skulle vilja säga världsunik personlig åsikt om vad motioner är för något.
Tingsrätten blandar ihop lag- och stadgeenliga ärenden med medlemmarnas ärenden.

Tingsrätten avslutar med;
"De tre motioner som utgjort ärenden i föreningslagens mening har Föreningen varit skyldig att på stämman behandla i sak.
Av protokollet framgår att så inte har skett.
De skäl som Föreningen anfört innebär inte att besluten att avvisa motion 72 och att inte ta upp motionerna 34 och 46 är godtagbara.
Besluten ska därför undanröjas.".

TILLÄGG:
För att denna dom överhuvudtaget ska kunna bli någorlunda överblickbar så har kommentarerna till tingsrättens dom lagts ut här.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2011-04-26 klockan 15:12.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2011-04-20, 11:29
Nybörjare Nybörjare är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Apr 2011
Ort: Stockholm
Inlägg: 309
Standard Demokrati ???

Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg

Det visar på att det nog ligger något i den nymyntade devisen "det är något ruttet i Sverige", med anledning av det svenska rättsystemet i samband med Julian Assanges fall.

Rådmannen har i detta fall bortsett från fakta.

Men det visar bara att kampen mot det odemokratiska systemet måste gå vidare.
Det är ju skrämmande om någon utomstående ska kunna ta ställning till vad som är motion eller inte. Lämnar man in ett större antal motioner, torde det visa på att styrelsen inte gör sitt jobb.

Ska bli spännande att se hur det blir med mina 24 motioner till årsmötet. Visst kan en del av dem betraktas som "normala styrelseärenden" - men när det inte fungerar och styrelsen inte gör något, finns det ju inga andra alternativ

Det här verkar inte riktigt klokt! Vad är vitsen med bostadsrättsförening om delägarna inte kan påverka boende och förvaltning?

Nej - Fram för Insyn och Demokrati i våra föreningar!!!

I Stockholm har några lyckligt lottade turen att bo i SKB (Stockholms Kooperativa Bostadsförening). Där är det välskötta fastigheter, verklig demokrati och ordning och reda. Så kan det också vara
Svara med citat
  #4  
Gammal 2011-04-20, 12:23
kluringens avatar
kluringen kluringen är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Dec 2009
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 608
Standard Kooperativa hyresrätter är inte bostadsrätter

Citat:
Ursprungligen skrivet av Nybörjare Visa inlägg
I Stockholm har några lyckligt lottade turen att bo i SKB (Stockholms Kooperativa Bostadsförening). Där är det välskötta fastigheter, verklig demokrati och ordning och reda. Så kan det också vara
En kooperativ hyresrätt kan inte säljas på den öppna bostadstättsmarknaden. Man får tillbaka insatsen bara när man flyttar. Men visst är det en trevlig boendeform. Har för mig (osäker) att HSB, Riksbyggen och Stockholmshem fungerade på liknande sätt för länge sedan, men ändrade verksamhetsinriktning.
Svara med citat
  #5  
Gammal 2011-04-20, 13:50
Nybörjare Nybörjare är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Apr 2011
Ort: Stockholm
Inlägg: 309
Standard Nej, inte bostadsrätter - men med demokrati

Citat:
Ursprungligen skrivet av kluringen Visa inlägg
En kooperativ hyresrätt kan inte säljas på den öppna bostadstättsmarknaden. Man får tillbaka insatsen bara när man flyttar. Men visst är det en trevlig boendeform. Har för mig (osäker) att HSB, Riksbyggen och Stockholmshem fungerade på liknande sätt för länge sedan, men ändrade verksamhetsinriktning.
Nej, de kan inte sälja sina lägenheter på öppna marknaden, vilket jag tycker är sunt. Det märkliga är, att de har så mycket mer demokrati än vad många, många bostadsrättsföreningar verkar ha. Det var just inflytandet över mitt boende och möjlighet att bidra, som gjorde att jag valde bostadsrätt och släppte en 3:a på Kungsholmen.
- Tji fick jag

Nu fick jag årsredovisningen i brevlådan och det ska bli en inressant läsning (hoppas att jag förstår mer det här året).
Svara med citat
  #6  
Gammal 2011-04-20, 15:24
clabbe clabbe är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2008
Inlägg: 2 584
Standard

Är det något jag inte fattar här eller varför kan det inte skrivas ut i klartext att det är Admin som är part i målet?
Svara med citat
  #7  
Gammal 2011-04-20, 15:34
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Cool Viktig info

Clabbe, du tyckte tydligen att detta var oklart (trots allt jag skrivit om detta där jag tror det var uppenbart för alla) samt att detta var av betydelse i sakfrågan och därför var viktigt att tillägga, så därmed är det gjort. Alla nöjda?

Hoppas vi därmed kan backa tillbaka till vad tråden egentligen handlar om, enligt Fullmäktig Öster.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #8  
Gammal 2011-04-20, 16:43
clabbe clabbe är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2008
Inlägg: 2 584
Standard

Kommer du att överklaga?
Svara med citat
  #9  
Gammal 2011-04-20, 16:51
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Prövningstillstånd

Ja, det kommer jag säkert att göra eftersom det här är så galet att det är svårt att hålla sig för skratt, trots det trista i sammanhanget.

För ett överklagande krävs alltid i detta land (sedan inte så länge sedan) ett prövningstillstånd, och jag vill minnas att Sveriges domstolar reducerat sin arbetsbörda på ett enkelt sätt genom att runt 95 % (eller mer?) av alla överklaganden nekas prövningstillstånd.
Vad jag förstår har domstolen ingen skyldighet att sakligt motivera varför de inte ger prövningstillstånd, vilket gör livet enkelt för domstolarna.

Men då finns det alltid JO, och sedan Europadomstolen, som man kan vända sig till.
Det sägs ju allmänt att Sverige ligger i topp med ärenden till Europadomstolen, så kanske rättssystemet har sina brister i detta land, inte bara i detta aktuella fall?

Tillägg:
Jag har redan nu, bara någon dag efter domen, tagit fram en säker grund för att prövningstillstånd ska beviljas!
Det visar sig bl.a. att tingsrätten gått tvärtemot till vad högre rättsinstanser beslutat!
Det var därmed kanske tur att tingsrättens dom var så absurd. Det skapar onödigt merarbete för mig (som jag gärna hade undvikit), men ärendet kommer i alla fall att behandlas och avgöras i en högre instans och därmed få mer genomslagskraft.

Tillägg:
  • För yrkandet att upphäva styrelsens/stämmans beslut att avvisa motion #72 (Yrkande: Föreningens stadgar ändras så att medlem får ta med sig ett juridiskt ombud/valfritt biträde) så har tingsrätten godkänt att styrelsen/stämman gjorde fel här och att svarandens argument är utan betydelse.
  • För yrkandet att upphäva styrelsens/stämmans beslut att avvisa motion #23 (Yrkande: Delägarnas insyn i verksamheten ska utökas för att uppnå ett tryggare och säkrare boende och det föreslås att en arbetsgrupp tillsätts för att utreda detta) så har tingsrätten inte godkänt att styrelsen/stämman gjorde fel här.
    Detta alltså med tingsrättens argument (som beskrivits i tidigare inlägg) att motion #72 är en motion, men motion #23 är inte en motion som nödvändigtvis måste behandlas enligt föreningslagen.
  • För yrkandet att upphäva styrelsens/stämmans beslut att inte behandla motion 1-22, 24-71 samt 73-75 så har tingsrätten godkänt att styrelsen/stämman gjorde fel i att inte behandla specifikt motion #34 (Yrkande: Sänkning av revisorsarvode) samt #46 (Yrkande: Regel införs om att styrelsen ska ägna sig åt underhåll) och att svarandens argument är utan betydelse.
  • För yrkandet att upphäva styrelsens/stämmans beslut att inte behandla övriga motioner så har tingsrätten inte godkänt att styrelsen/stämman gjorde fel här.
    Detta alltså med argumentet att alla övriga motioner inte är motioner enligt rådmannens personliga bedömning, och enligt den oerhört märkliga förklaringen från tingsrätten som jag redovisat i tidigare inlägg här ovan.
Tingsrätten bemöter inte prejudikat
Rådmannen använder sig, för sina argument, av ett mål i hovrätten om yrkande av nedsättning av rättegångskostnader (mål T 393-00), med ytterst tveksamma slutsatser och referenser till vad en enskild författare haft för personligt tyckande för 25 år sedan.
Samtidigt har rådmannen inte med ett enda ord bemött min referens till det prejudicerande fall i Högsta Domstolen som talar till min fördel.
Rådmannen vill alltså helt bortse från ett prejudikat i HD, men använder sig i stället av argument i ett mål i hovrätten för 10 år sedan som handlade om något helt annat.
Behöver man ens vara juridiskt kunnig för att förstå att ett prejudikat väger tyngre än personliga åsikter i ett hovrättsmål?
Hur kan en domstol bara hoppa över en av de viktigaste grunderna för ett klander?

Tingsrätten bemöter inget av fem skäl för klandret om motionerna
Rådsmannen har i sitt domskäl i vissa delar kopierat exakt ord för ord från hovrättsmålet T 393-00 som tydligen använts som någon form av mall för detta klander, t.ex.;
"Enligt 7 kap. 17 § lagen om ekonomiska föreningar kan klandertalan föras mot ett beslut av föreningsstämman om det inte har kommit till i behörig ordning eller i övrigt strider mot lagen om ekonomiska föreningar eller mot stadgarna. Enligt förarbetena till lagtexten kan med stöd av bestämmelsen talan föras mot ett beslut som är formellt felaktigt, dvs. felaktigt i fråga om tillkomstsättet, eller som är behäftat med ett materiellt fel därigenom att beslutet strider mot föreningslagen eller stadgarna (se prop. 1986/87:7 s 140 f).".

Samtidigt skriver rådmannen;
"Därtill har käranden gjort gällande att besluten att avvisa respektive inte ta upp motioner
kränkt den associationsrättsliga likhetsprincipen,
generalklausulen i 6 kap. 13 § och 7 kap. 16 § lagen om ekonomiska föreningar,
portalparagrafen i Föreningens stadgar och
föreningsrättslig praxis.
Det som käranden anfört ger inte något stöd för hans påstående att besluten att avvisa respektive inte ta upp hans övriga motioner i något avseende varit behäftade med något formellt eller materiellt fel.".

Vad rådmannen skriver i det första citatet motsägs av vad rådmannen sedan skriver i det andra citatet.
Av klandret framgår mycket tydligt hur brott begåtts mot var och en av dessa ovanstående punkter.
Materiella fel (beslut strider mot föreningslagen/stadgarna) enligt ovanstående punkter har bevisligen begåtts. Det har bevisats i klandret och inget av detta har motsagts av svaranden.
Rådmannen väljer emellertid att inte med ett enda ord bemöta de tungt vägande och bevisade argumenten för de materiella felen som angivits i klandret.

Tingsrätten obekant med vad som gäller för likhetsprincipen
Om någon åberopar likhetsprincipen ligger bevisbördan på svaranden. Rådmannen har helt missat detta. Svaranden har inte påvisat något överhuvudtaget som talar för att likhetsprincipen inte brutits mot och detta har inte ifrågasagts eller ens nämnts av rådmannen. Istället gör rådmannen det allvarliga misstaget (som visas av citatet här ovan) att lägga bevisbördan på käranden; "Det som käranden anfört ger inte något stöd för hans påstående..."

Inte ett enda av styrelsens/ombudets/svarandens argument bifölls av tingsrätten
När det gäller motionerna som avvisades/ej behandlades på stämman så fanns det inget av styrelsens/ombudets/svarandens argument som godkändes eller användes av rådmannen i sin argumentation.
Dvs utöver ett allmänt tyckande från svaranden att inget fel begåtts, dvs; "När det gäller besluten under punkterna 3 och 4 bestrider Föreningen att käranden haft rätt att få sina motioner behandlade på något annat sätt än vad stämman beslutat".
Detta osakliga tyckande utan referens til något regelverk vägde alltså tyngre än de sakliga argument för klandret, med referenser till konkreta lagtexter och regelverk, som rådmannen ej ens bemötte i sak.

Tingsrätten följer inte sina riktlinjer
Tingsrätten har också förhalat klandret (trots tydliga riktlinjer inom domstolsväsendet att klander av stämma ska prioriteras) så att dom faller bara några veckor innan nästa årsstämma, och att klandret därmed var utan verkan ändå.
Och detta trots att tingsrätten redan från start bedömt att beslut ej tillkommit i behörig ordning eller i övrigt strider mot LEF eller mot stadgarna (detta konstaterande av tingsrätten var en förutsättning för att klandret skulle tas upp av domstolen).

Meningslös förberedande förhandling
Till allt ovanstående kan tilläggas att det förekom en mycket märklig förberedande förhandling.
Den då märkbart oförberedda rådmannen (vem som haft målet i sin hand har ändrats ofta under målets gång) ställde inga frågor och gav ingen information. Allt han gjorde var att ta ett enskilt blad från alla stämmohandlingar och läsa upp detta och fråga om det fortfarande gällde.
Med facit i hand tycks det vara så att tingsrätten endast utgått från detta A4 (med en kort och mycket övergripande sammanställning från mig) och helt bortsett från samtliga övriga grunder för klandret.TILLÄGG:
För att denna dom överhuvudtaget ska kunna bli någorlunda överblickbar så har kommentarerna till tingsrättens dom lagts ut här.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2011-04-22 klockan 08:20. Anledning: Kompletterat med info att grunder för prövningstillstånd nu fastställts
Svara med citat
  #10  
Gammal 2011-04-20, 20:17
clabbe clabbe är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2008
Inlägg: 2 584
Standard

Vad jag förstår resonerar inte Tingsrätten om vad som är en motion eller inte. Bl.a. används uttrycket "att övriga motioner " och det syftar vad jag förstår på samtliga 73. Det måste betyda att Tingsrätten inte betvivlar att alla skrivelserna var motioner.

Vad tingsrätten gör är att säga att stämman är skyldig att ta upp till behandling sådant som är ärenden, och med ärenden menas sådant som stämman enligt lag ska besluta om. 3 av motionerna var av den arten.

Övriga sorters frågor är stämman inte skyldig att behandla utan får stämman avvisa eller inte ta upp till behandling, vilket skedde i 73 fall här.

Vad är det för HD-fall du syftar på Admin?
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
HSB Malmö censurerar motioner Admin Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 7 2011-05-04 17:21
HSB Malmö/Claes Caroli stoppar motioner ! Admin Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 13 2010-02-05 11:50
Motioner till HSB Malmö Katten Georg Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 27 2010-02-02 18:48
HSB Malmö lurar medlemmarna om antalet motioner Admin Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 22 2009-02-15 07:21
Motioner i HSB Malmö Talle Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 34 2009-01-30 10:38Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 14:52.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2020.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare