Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Senaste Nytt
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Senaste Nytt Länkar till artiklar om bostadsrätter och bostadsorganisationer. RSS-feed för detta forum med senaste nytt om bostadsrätter som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!
Öresundsvädret

Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2011-04-10, 11:23
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Standard Äger bostadsrätt - vill inte engagera sig - TV4

Allt fler bostadsrättsföreningar har problem med att engagera sina medlemmar i föreningsarbetet. Enligt en branchenkät upplever 7 av 10 bostadsrättsföreningar i Stockholm att det är svårt att rekrytera medlemmar till styrelsearbetet.

Se; Allt svårare hitta styrelsmedlemmar till bostadsrättsföreningar (Fastighetsägarna)
Ett viktigt skäl till att medlemmarna i en bostadsrättsförening väljer att inte engagera sig i styrelsearbetet är att man ”bara vill bo”. Få vill ta ansvar för helheten, alltså huset som bostadsrättföreningen äger, trots att husets skick och förvaltning i sig påverkar värdet på den enskilda bostadsrätten.

Undersökningen visar också att frågan om ersättning till styrelsen blivit allt viktigare. Majoriteten av bostadsrättsföreningarna säger att de ger någon form av ersättning till styrelsen. Arvodet kan vara allt från en fast ekonomisk ersättning, till mer symboliska ersättningar i form av exempelvis ett restaurangbesök. Ofta är dock även den ekonomiska ersättningen relativt liten.

Se Rapport om undersökningen
Det övergripande problemet är att arbetsbelastningen i styrelserna ofta anses som för stor.
För att minska den kan bostadsrättsföreningen bland annat:
• Tydliggöra rollfördelningen i styrelsen
• Se över styrelsens arbetsformer vilket ofta ökar effektiviteten
• Diskutera om föreningen ska köpa fler tjänster för att slippa göra allt arbete själv. Exempel på tjänster som många bostadsrättsföreningar köper är ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning, fastighetsskötsel, byggprojektledning och liknande.

I en genomsnittlig bostadsrättsförening i Stockholm (44 lägenheter) ägnar ordföranden i snitt 6-7 timmar/vecka åt styrelsearbetet, varje vecka året om, samtidigt som många (75 %) ordföranden kombinerar uppdraget med ett heltidsarbete. I större bostadsrättsföreningar (fler än 100 lägenheter) tar styrelsearbetet ännu mer tid för ordföranden, i snitt 10 timmar/ vecka.

Knappt hälften (46 %) av bostadsrättsföreningar ger en ekonomisk ersättning till styrelsen för arbetsinsatsen, medan 36 % har mer en symbolisk ersättning eller bjuder styrelsen på en middag vid verksamhetsårets slut.

17% av styrelserna erhåller ingen ersättning alls för sitt styrelsearbete enligt Fastighetsägarnas webbundersökning.

Klicka här för att läsa hela artikeln...

Senast redigerad av Admin: 2011-04-10 klockan 16:26.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2011-04-10, 23:47
tette tette är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: uppland
Inlägg: 1 895
Standard undersökningen ett skämt?

Denna undersökning av Fastighetsägarna måste vara ett skämt?
Skulle 1 av 5 brf inte ha något arvode alls.???
Och bara 46 % det vill säga hälften av föreningarna få ett arvode värt namnet?
Jag gjorde en utredning över HSB malmös brfer som finns i forumet och gick nog igenom 100 årsredovisningar. alla dessa föreningar fick arvode och det var inga peanuts vi talar om.

Ofattbart hur man får publicera något liknande!!!!!
Svara med citat
  #3  
Gammal 2011-04-11, 00:05
tette tette är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: uppland
Inlägg: 1 895
Standard vem har rätt ?

http://hotpot.se/hsb-arvode-styrelse-per-lgh.htm

Statistiken i detta forum jämfört med Fastighetsägarnas härovan verkar vara natt o dag?
Svara med citat
  #4  
Gammal 2011-04-11, 00:57
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Granskning Hur man kan ljuga med statistik

Ja, det är synd att fokus tas från det verkliga - och existerande - problemet att det är svårt att rekrytera förtroendevalda genom denna absurda undersökning.

Att två av tio brf-styrelse inte skulle erhålla något arvode överhuvudtaget och att var tredje brf-styrelse endast skulle få en symbolisk ersättning/middag en gång om året är ju så långt ifrån sanningen som man kan komma.

Fastighetsägarnas helgalna slutsats är att det är arvodet som är huvudorsaken till svårigheten att få medlemmarna att ställa upp. Så illa blir det när man inte vet varken hur en undersökning ska genomföras eller hur den ska tolkas. Fastighetsägarna har bara spånat fritt och därmed blev i princip varje ord Fastighetsägarna skriver fel.


För arvode och ersättningar till styrelse/styrelseledamöter, sekreterare, ordförande, revisor, valberedning och andra förtroendevalda, se;

Styrelsearvoden, här är listan! - Vad är rimlig nivå på styrelsens arvode?
Styrelsearvode för bostadsrättsföreningar - Sorterat på antal lägenheter - Arvode till styrelse per lgh för 200 brf:ar inom HSB Malmö

Högsta arvodet till styrelse i brf: 372 651 kr - Vad är rimlig nivå på styrelsearvodet?
Ledamöterna i Brf Näset, Höllviken (HSB Malmös styrelseordförandes brf) får i snitt minst 11 000 kr var (26 lgh).
Årsredovisning HSB Brf Näset Höllviken, Claes Caroli - att tolka en årsredovisning

Tak på arvoden för förtroendevalda i brf - Att fördela ett styrelsearvode. Hur fördela styrelsearvode inom styrelsen?

Arvode för styrelse efter prestation - Motion om att styrelsens arvode ska baseras på vad styrelsen presterar

Hur fastställa styrelsearvode? - Styrelsearvode bostadsrättsförening, vad är rimligt? Förslag på hur arvodet till styrelsen ska fördelas.

Arvode i bostadsrättsföreningar - Vad är rimligt styrelsearvode i en bostadsrättsförening? Arvodesfördelning.

Vilken nivå på arvodet för styrelsen i bostadsrättsföreningen? - Vad är rimlig nivå på arvode för en styrelse i brf?

Arvode för styrelse i brf, vad är lagom? - Rätt nivå på arvoden i brf

Vad är lämplig nivå på styrelsearvodet? - Styrelsearvoden, hur mycket är brukligt i arvoden i en brf? Rimliga arvoden i bostadsrättsföreningen

Hur mycket är OK i arvode för styrelse? - Vad ska arvodet baseras på? Vad är skälig ersättning för en styrelse i en brf?

När ska arvode till styrelse/förtroendevalda i brf betalas ut? - Hur bestämma arvode i brf?


Arvode till brf-styrelse - Vad händer med arvodet till styrelsen om en ledamot hoppar av under mandatperioden?

Dela på arvode från avhoppad ledamot i styrelsen? - Kan/får resterande ledamöter dela på avhoppad ledamots arvode?

Ersättning till styrelse utöver av stämman beslutade arvoden i brf - Ersättning till styrelse i brf utöver av stämman beslutade arvoden. Olagligt?

Brf-styrelse tar ut 1 miljon kronor i stället för det bestämda arvodet på 100.000 kr - Maktmissbruk av styrelse

Arvodesutbetalning i brf - Styrelsen fick ej ansvarsfrihet - Styrelsen vägrar följa stämmans beslut att arvoden/ersättningar ska återbetalas till föreningen

Arvodesfördelning styrelse - trolöshet mot huvudman? - Styrelsens ordförande fördelar arvodet efter eget tycke. Vad är skäligt styrelsearvode?


Arvode till styrelsens suppleanter - Hur ska suppleanter i en brf-styrelse arvoderas? Vilket arvode till suppleant som ersätter ledamot?

Alternativt arvode till styrelse i brf - "Konferensresa" för styrelse istället för arvode? Måste restaurangbesök godkännas av stämman?

Arvode till styrelse och intern representation i brf? - Representation utan stämmans medgivande tillåtet i brf-styrelse?

Arvode på förslag av valberedningen - Vem föreslår arvode till förtroendevalda? Ska valberedning föreslå arvoden? Vad är rimliga arvoden till bostadsrättsföreningens styrelse, revisor, etc?

Arvode till styrelse och suppleanter - Arvode till styrelsen och övriga förtroendevalda. Kan frågan om arvode i dagordningen skjutas till annan stämma?

Arvode betalas ut retroaktivt till styrelse i brf - Styrelsearvode i brf. 260.000 kr i arvode till styrelsen


Styrelsearvode för styrelseledamöter (TV4)

Hur mycket tid ska läggas på styrelsearbetet? - Indirekt arvode - Fem timmars styrelsearbete per vecka för ordföranden

Styrelsearvode i brf, ej tillräckligt - Styrelsens arvode ej tillräckligt i förhållande till arbetsbörda för styrelse i brf. Bristande intresse från medlemmar.


Styrelse lånar pengar av medlemmar istället för arvode - Kan en styrelse på eget bevåg låna pengar av föreningens medel?

Kan styrelse avstå från arvode? - Fråga om en brf-styrelse kan välja att inte ta ut det arvode stämman fastställt


Kostnader för förtroendevalda/personal - Övriga arvoden/ersättningar - Motion

Styrelsen har tagit ut mer arvode än stämman fastställt - Redovisning av arvoden - Motion

Återbetalning av för höga arvoden som styrelsen tagit ut till sig själva - Motion

Sänkning av revisorsarvode - Motion

Arvode för valberedning - Motion

Regelverk för arvoden i stadgar, förslag §17 och §18

Ersättning till styrelseledamöter i brf-styrelse - Hur mycket i ersättning till styrelse för bilkörning är rimligt?

Ersättning för förlorad arbetsinkomst för ledamöter

Julmiddag redovisas inte


Arvode/lön till vicevärd i bostadsrättsförening (inom HSB Malmö)
Vicevärdsarvode - Rimligt arvode för vicevärd i bostadsrättsförening?


Fiffel med arvoden inom HSB Malmö - Sveriges högsta arvode!

Styrelsens (och VDs) arvode i HSB Malmö

Arvode styrelse och VD-lön i alla HSB-regioner

En ordförande motsvarar 110 ledamöter i arvode - HSB Riksförbunds styrelseordförandes arvode

HSB-VD ½ mkr mer än statsministern i lön

VD:ns lön och förmåner inom HSB Malmö - Sveriges högsta löner för anställda?


Motioner till HSB Malmö - årsstämma 2008
- Halvering av valberedningens arvode
- Fastställande av framtida arvode till valberedning
- Revidering av arvode till HSB Malmös styrelse

Fastställande av arvode till valberedning - Motion

Arvodeskommitténs förslag till ekonomiska förmåner för förtroendevalda inom HSB Malmö ek. för. - UTKAST arvodesreglemente
Bilaga A till Arvodeskommitténs förslag 2009-01-20
Arvodesreglemente, HSB, förslag 2011


Principer för fördelning av arvode i dagordning - Arbetsordning för styrelse
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-03-15 klockan 20:09.
Svara med citat
  #5  
Gammal 2011-04-11, 04:38
kluringens avatar
kluringen kluringen är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Dec 2009
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 608
Standard Ni är inne på fel spår i er kritik mot undersökningen

Undersökningen bygger på svar från Fastighetsägarnas medlemmar. Hur många HSB/Rikbyggen/SBC BRF:ar är medlemmar hos Fastighetsägarna?

Statistiken som Tette hänvisar till och Admins slutsarser är givna när man jämför äpplen och päron.
Svara med citat
  #6  
Gammal 2011-04-11, 10:35
Gusten Gusten är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Nov 2008
Ort: Sundbyberg
Inlägg: 3 577
Standard

Om styrelsen lägger fram förslag till stämman om styrelsearvode så torde det vara ovanligt att stämman avslår en sådan begäran.
Svara med citat
  #7  
Gammal 2011-04-11, 11:48
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Fråga Skillnad mellan Fastighetsägarnas brf:ar och övriga?

Citat:
Ursprungligen skrivet av kluringen Visa inlägg
Undersökningen bygger på svar från Fastighetsägarnas medlemmar. Hur många HSB/Rikbyggen/SBC BRF:ar är medlemmar hos Fastighetsägarna?
Ja, jag missade detta. Och det gjorde tydligen media också, som inte nämnde ett ord om detta, varken på webben eller i TV-nyheterna.
Inte ens nu när jag läser texten kan jag riktigt finna att undersökningen bara gjorts bland Fastighetsägarnas brf:ar, även om det förmodligen är så.

Men skulle det verkligen vara en sådan enorm skillnad mellan Fastighetsägarnas brf:ar och alla andra brf:ar?
Jag vet inte, men finner detta högst osannolikt.
I det fall att Fastighetsägarnas 2.700 brf:ar (med 6.000 medlemmar) skulle skilja sig så markant mot alla övriga brf:ar så skulle det vara mycket intressant att veta såväl vad mer som skiljer sig och varför arvodesdifferensen och övriga skillnader finns. Varför är Fastighetsägarnas brf:ar äpplen och alla övriga brf:ar päron... eller tvärtom?
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #8  
Gammal 2011-04-11, 12:18
tette tette är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: uppland
Inlägg: 1 895
Standard skillnad

Jag backar.
Precis som admin fick jag inte klart för mig att detta endast gällde fastighetsägarnas brf:er, vilka skiljer sig klart från kolossernas föreningar har jag också fått veta genom kontakt med undersökaren.

Fastighetsägarnas föreningar har 44 bostadsrätter i snitt per förening (44), medan HSB har det dubbla (84).
Underssökningen som visas bygger på att fastighetsägarna frågat 155 av sina föreningars ordföranden.

utredarens synpunkter:
"Av de HSB-föreningar som jag har kommit i kontakt med, får jag bilden av att HSB-föreningar generellt har högre styrelsearvoden än bostadsrättsföreningar anslutna till Fastighetsägarna. Vilket kan bero på att HSB har varit framgångsrika i sina rekommendationer kring frågan och rekommendation kring ersättningsprincip. En annan förklaring kan också vara att HSB sannolikt har något större föreningar i snitt än Fastighetsägarna Stockholm. Vår genomsnittliga förening är 44 lägenheter."
Svara med citat
  #9  
Gammal 2011-04-11, 12:42
totiki totiki är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Aug 2008
Ort: sthlm
Inlägg: 2 204
Standard

Är storleken på arvodet den springande punkten så skall det inte finnas några problem i HSB föreningar?

Jag tror att problemet snarare har att göra med att BRFrna ökat så i antal under de senaste åren och att medlemmarna till långt över 50% består av tidigare hyresgäster som ännu inte förstått vidden av att äga sin fastighet tillsammans med sina grannar.

Ju mindre föreningarna är desto mindre är arvodena, men desto större är insikten om att man tillsammans står för kostnaderna. Det är min övertygelse.

Det är stor skillnad mellan en liten och en stor förening. Ur ett stort antal olika frågor. Ibland till den enas förmån och vice versa.
Det enda jag är riktigt säker på är att i en liten förening är medvetenheten om gemensamt ägande större och också riskerna. Eftersom 100.000:- är försumbart i en förening med 100 lgh eller mer, men halva årsavgiften i en förening med mellan 3 - 7 lgh.
__________________
STÄMMAN JUBLAR!! FANTASTISKT!! TROLLERI!! GÖR DET IGEN!!
Och När tycker Man? Att Evigheten Ska gå och Lägga sig?
Grottekvarnen ett Levande Slukhål!
Svara med citat
  #10  
Gammal 2011-04-11, 12:49
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Granskning Fastighetsägarnas utredning om arvoden

Om det skulle stämma (vilket jag fortfarande betivlar så länge det inte framgår vilka frågor som ställts och hur) vad undersökningen visar på avseende arvodena för Fastighetsägarnas föreningar så skulle jag vilja säga att det är ganska uppseendeväckande.

När utredaren skriver att han/hon/de tror att skillnaden i arvode mellan Fastighetsägarnas brf:ar och specifikt HSB-brf:ar beror på att HSB-brf:arna är större i snitt, så är det bara ett antagande. Ett antagande som inte är baserat på varken fakta eller utredning. Dvs bara en gissning som vem som helst av oss kan göra.

Går vi på de absolut minsta brf:arna (3-8 bostadsrätter upp till kanske 10-15 bostadsrätter) så är det en sak. De har säkert väldigt lågt eller inget arvode, men om man kontrollerar arvodena för de mindre föreningarna så har de ofta högre arvode än de större brf:arna. Allt beroende på hur man räknar, förståss.

T.ex. har HSB Malmös styrelseordförande ett av de absolut högsta arvodena i sin egen brf, Brf Näset med 26 lägenheter.

Fastighetsägarnas undersökning är tyvärr inte värd namnet. De har inte ens kopplat arvodesnivån till antalet lägenheter!

Och som Totiki säger, skulle arvodet vara den springande punkten för att det är svårt att rekrytera förtroendevalda så faller då Fastighetsägarns resonemang helt, i och med att problemet uppenbart är precis detsamma i HSB-brf:arna.

__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Riksbyggen vill locka fler att engagera sig... men hur? Admin Senaste Nytt 2 2011-01-06 15:51
Juristen: Jag vill inte säga att vi inte lyssnar på dem - Sydsvenskan Admin Senaste Nytt 0 2010-11-04 20:21
Rökkanaler i bostadsrätt - Vem äger rätt att använda denna? Ballfa Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 11 2010-05-02 11:46Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 16:48.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2023.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare