Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer
Konstituering, ordförande, sekreterare, studieorganisatör, ledamöter, suppleant, reservationer, styrelsemöten, maktmissbruk, vicevärd & vaktmästare, anställda RSS-feed för detta forum om styrelse, protokoll, arbetsordning, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2011-03-08, 02:06
Borättexperten Borättexperten är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: Lund
Inlägg: 519
Fråga Kan en styrelse avstå från sitt arvode?

En styrelse kan inte ta ut mer arvode än vad som beslutats på stämman, det är självklart. Men kan styrelsen ta ut mindre än vad som beslutats?

Stämman har alltså beslutat om ett totalbelopp, "att fördelas inom styrelsen". Men sen har styrelsen beslutat att begränsa ersättningen till sig själva, man vill alltså inte utnyttjar hela arvodet. Kan man göra det?

Problemet är nämligen att beslutet inte var enigt, det var bara en majoritet i styrelsen som ville göra denna begränsning. Frågan är om en majoritet i styrelsen kan förvägra övriga i styrelsen att få ut sin del av arvodet, som stämman beslutat om?

Intressant fråga, eller hur?
Svara med citat
  #2  
Gammal 2011-03-08, 09:55
clabbe clabbe är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2008
Inlägg: 2 599
Standard

Hur var beslutet ordagrant formulerat?
Svara med citat
  #3  
Gammal 2011-03-08, 11:40
tette tette är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: uppland
Inlägg: 1 895
Standard lägre arvode

självklart gäller ett majoritetsbeslut i en styrelse även om det handlar om arvoden och de som röstat emot vill ha sitt urprungsbeslutade arvode.

Detta kanske tillochmed borde vara vanligt. stämman beslutar ju om arvode utifrån en utgångspunkt som oftast grundar sigpå tidigare kunkaper.

Om nu en styrelse som gjort mycket i en förening plötsligt får för sig att köpa många av de tjänster de tidigare utfört själva, då vore det väl ett brott att fortsätta ta ut arvode för sånt som de inte fortsätter och gör?
Svara med citat
  #4  
Gammal 2011-03-08, 11:47
clabbe clabbe är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2008
Inlägg: 2 599
Standard

Jo man kan vara i majoritet. Man kan också vara jävig. Har de som fått ut ett arvode själva beslutat om fördelningen till sig själva kanske beslutet kan vara otillåtet. Svårt att säga mer innan man vet exakt om hur besluten ser ut.
Svara med citat
  #5  
Gammal 2011-03-08, 11:50
totiki totiki är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Aug 2008
Ort: sthlm
Inlägg: 2 204
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av clabbe Visa inlägg
Hur var beslutet ordagrant formulerat?
Det hänger nog som Clabbe säger, på formuleringen. Styrelsen får ju heller inte sätta sig över stämmobeslut.
Men är formuleringen..."högst antal kronor"... bör det inte vara något problem med majoritetsbeslut i styrelsen.
Är det en specifik summa skall, ifall någon avstår arvode, dennes arvode fördelas på de övriga.
Å andra sidan kan de ledamöter som vill sänka arvodet kalla till extra stämma för att lägga fram ärendet för medlemmarna. Ändra formulering eller storleken på arvodet.
__________________
STÄMMAN JUBLAR!! FANTASTISKT!! TROLLERI!! GÖR DET IGEN!!
Och När tycker Man? Att Evigheten Ska gå och Lägga sig?
Grottekvarnen ett Levande Slukhål!
Svara med citat
  #6  
Gammal 2011-03-08, 13:02
Borättexperten Borättexperten är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: Lund
Inlägg: 519
Granskning Förtydligande

Jag ska förtydliga stämmans beslut om styrelsearvodet:

"X prisbasbelopp att fördelas inom styrelsen till dess ledamöter och suppleanter i förhållande till närvaro, ansvar och arbetsinsats"

Styrelsen beslutar sedan på konstituerande möte om principerna för denna fördelning:

* En grundsumma för deltagande på styrelsemötena.
* En särskilt summa till ordföranden.
* Resten fördelas i proportion till hur mycket man "arbetar" med föreningen, alltså antal timmar, som redovisas när året är slut.
* (Men sen kommer det kontroversiella) Att denna "timpeng" ska begänsas till max en viss timpeng. Man vill alltså inte fördela hela det belopp som stämman beslutat om.

Som jag ser det måste ett sådant beslut att begränsa arvodet vara enhälligt för att gälla. För det kan drabba den enskilda ledamoten väldigt olika. De som arbetar mest förlorar mest.

Som jag ser det bryter styrelsen mot intentionen i stämmans beslut. Vill någon avstå från arvodet måste det vara individuellt.
Svara med citat
  #7  
Gammal 2011-03-08, 15:25
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Glad Fri fördelning av arvode

Citat:
Ursprungligen skrivet av Borättexperten Visa inlägg
"X prisbasbelopp att fördelas inom styrelsen till dess ledamöter och suppleanter i förhållande till närvaro, ansvar och arbetsinsats"
Ja, fast detta stämmobeslut innebär inte att styrelsen måste fördela hela arvodet mellan ledamöterna, om de nu inte vill detta.
Beslutet innebär att styrelsen via majoritetsbeslut kan välja att fördela arvodet fritt mellan styrelseledamöterna.
Det som sedan inte utnyttjats av styrelsearvodet går tillbaka till föreningen.
Det är ju egentligen bara så det fungerar i normalfallet. Ingen går in i en brf-styrelse med vetskap om hur mycket ledamoten kommer att få i arvode, mer än i de extrema undantagsfall där ledamöternas arvode fastställs av stämman per person/uppdrag.

Så jag kan inte se något problem med att styrelsen med majoritetsbeslut sänker sina arvoden.

Sedan är det som alltid fritt för var och en att hoppa av styrelsen om man inte anser sig nöjd med det arvode man får.


För arvode och ersättningar till styrelse/styrelseledamöter, sekreterare, ordförande, revisor, valberedning och andra förtroendevalda, se;

Styrelsearvoden, här är listan! - Vad är rimlig nivå på styrelsens arvode?
Styrelsearvode för bostadsrättsföreningar - Sorterat på antal lägenheter - Arvode till styrelse per lgh för 200 brf:ar inom HSB Malmö

Högsta arvodet till styrelse i brf: 372 651 kr - Vad är rimlig nivå på styrelsearvodet?
Ledamöterna i Brf Näset, Höllviken (HSB Malmös styrelseordförandes brf) får i snitt minst 11 000 kr var (26 lgh).
Årsredovisning HSB Brf Näset Höllviken, Claes Caroli - att tolka en årsredovisning

Tak på arvoden för förtroendevalda i brf - Att fördela ett styrelsearvode. Hur fördela styrelsearvode inom styrelsen?

Arvode för styrelse efter prestation - Motion om att styrelsens arvode ska baseras på vad styrelsen presterar

Hur fastställa styrelsearvode? - Styrelsearvode bostadsrättsförening, vad är rimligt? Förslag på hur arvodet till styrelsen ska fördelas.

Arvode i bostadsrättsföreningar - Vad är rimligt styrelsearvode i en bostadsrättsförening? Arvodesfördelning.

Vilken nivå på arvodet för styrelsen i bostadsrättsföreningen? - Vad är rimlig nivå på arvode för en styrelse i brf?

Arvode för styrelse i brf, vad är lagom? - Rätt nivå på arvoden i brf

Vad är lämplig nivå på styrelsearvodet? - Styrelsearvoden, hur mycket är brukligt i arvoden i en brf? Rimliga arvoden i bostadsrättsföreningen

Hur mycket är OK i arvode för styrelse? - Vad ska arvodet baseras på? Vad är skälig ersättning för en styrelse i en brf?

När ska arvode till styrelse/förtroendevalda i brf betalas ut? - Hur bestämma arvode i brf?


Arvode till brf-styrelse - Vad händer med arvodet till styrelsen om en ledamot hoppar av under mandatperioden?

Dela på arvode från avhoppad ledamot i styrelsen? - Kan/får resterande ledamöter dela på avhoppad ledamots arvode?

Ersättning till styrelse utöver av stämman beslutade arvoden i brf - Ersättning till styrelse i brf utöver av stämman beslutade arvoden. Olagligt?

Brf-styrelse tar ut 1 miljon kronor i stället för det bestämda arvodet på 100.000 kr - Maktmissbruk av styrelse

Arvodesutbetalning i brf - Styrelsen fick ej ansvarsfrihet - Styrelsen vägrar följa stämmans beslut att arvoden/ersättningar ska återbetalas till föreningen

Arvodesfördelning styrelse - trolöshet mot huvudman? - Styrelsens ordförande fördelar arvodet efter eget tycke. Vad är skäligt styrelsearvode?


Arvode till styrelsens suppleanter - Hur ska suppleanter i en brf-styrelse arvoderas? Vilket arvode till suppleant som ersätter ledamot?

Alternativt arvode till styrelse i brf - "Konferensresa" för styrelse istället för arvode? Måste restaurangbesök godkännas av stämman?

Arvode till styrelse och intern representation i brf? - Representation utan stämmans medgivande tillåtet i brf-styrelse?

Arvode på förslag av valberedningen - Vem föreslår arvode till förtroendevalda? Ska valberedning föreslå arvoden? Vad är rimliga arvoden till bostadsrättsföreningens styrelse, revisor, etc?

Arvode till styrelse och suppleanter - Arvode till styrelsen och övriga förtroendevalda. Kan frågan om arvode i dagordningen skjutas till annan stämma?

Arvode betalas ut retroaktivt till styrelse i brf - Styrelsearvode i brf. 260.000 kr i arvode till styrelsen


TV4 och Fastighetsägarna om styrelsearvode till styrelsemedlemmar - Äger bostadsrätt, vill inte engagera sig
Styrelsearvode för styrelseledamöter (TV4)

Hur mycket tid ska läggas på styrelsearbetet? - Indirekt arvode - Fem timmars styrelsearbete per vecka för ordföranden

Styrelsearvode i brf, ej tillräckligt - Styrelsens arvode ej tillräckligt i förhållande till arbetsbörda för styrelse i brf. Bristande intresse från medlemmar.


Styrelse lånar pengar av medlemmar istället för arvode - Kan en styrelse på eget bevåg låna pengar av föreningens medel?


Kostnader för förtroendevalda/personal - Övriga arvoden/ersättningar - Motion

Styrelsen har tagit ut mer arvode än stämman fastställt - Redovisning av arvoden - Motion

Återbetalning av för höga arvoden som styrelsen tagit ut till sig själva - Motion

Sänkning av revisorsarvode - Motion

Arvode för valberedning - Motion

Regelverk för arvoden i stadgar, förslag §17 och §18

Ersättning till styrelseledamöter i brf-styrelse - Hur mycket i ersättning till styrelse för bilkörning är rimligt?

Ersättning för förlorad arbetsinkomst för ledamöter

Julmiddag redovisas inte


Arvode/lön till vicevärd i bostadsrättsförening (inom HSB Malmö)
Vicevärdsarvode - Rimligt arvode för vicevärd i bostadsrättsförening?


Fiffel med arvoden inom HSB Malmö - Sveriges högsta arvode!

Styrelsens (och VDs) arvode i HSB Malmö

Arvode styrelse och VD-lön i alla HSB-regioner

En ordförande motsvarar 110 ledamöter i arvode - HSB Riksförbunds styrelseordförandes arvode

HSB-VD ½ mkr mer än statsministern i lön

VD:ns lön och förmåner inom HSB Malmö - Sveriges högsta löner för anställda?


Motioner till HSB Malmö - årsstämma 2008
- Halvering av valberedningens arvode
- Fastställande av framtida arvode till valberedning
- Revidering av arvode till HSB Malmös styrelse

Fastställande av arvode till valberedning - Motion

Arvodeskommitténs förslag till ekonomiska förmåner för förtroendevalda inom HSB Malmö ek. för. - UTKAST arvodesreglemente
Bilaga A till Arvodeskommitténs förslag 2009-01-20
Arvodesreglemente, HSB, förslag 2011


Principer för fördelning av arvode i dagordning - Arbetsordning för styrelse
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-03-15 klockan 20:17.
Svara med citat
  #8  
Gammal 2011-03-08, 16:35
clabbe clabbe är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2008
Inlägg: 2 599
Standard

Hur mycket diffar det mot taket då?
Hur såg kalkylen ut?

Att man sätter en gräns kan jag förstå om det annars finns risk att stämmans beslut överskrids med en timpeng.

Skulle en normal brf-styrelse ta ut skälig timpeng för nedlagd tid tror jag arvodena i gemen skulle behöva höjas kraftigt.
Svara med citat
  #9  
Gammal 2011-03-08, 18:10
tractors tractors är inte inloggad
Peta-medlem
 
Reg.datum: Apr 2008
Ort: Stockholm Norr
Inlägg: 128
Standard Timpeng

I vår privata brf har stämman givit oss möjligheten att ta ut max 1 basbelopp.
Vi har nöjt oss med en summa som gav var och en av oss (6st) nto ca 600 kr
för 12 månaders arbete. För egen del betyder det ett gage på ca 4 kr per
timme. Dessutom har jag själv betalat papper till skrivare, lite bensin, tel etc.
mvh / tractors
Svara med citat
  #10  
Gammal 2011-03-08, 18:23
totiki totiki är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Aug 2008
Ort: sthlm
Inlägg: 2 204
Standard

Vi tar inte ut något arvode i styrelsen. Däremot ska det inte kosta oss något att jobba gratis, därför kan den det berör lämna in kvitto på porto, milersättning, utlägg o s v. Så det är bara för den som har störst andelstal att jobba mest. Annars.....?
__________________
STÄMMAN JUBLAR!! FANTASTISKT!! TROLLERI!! GÖR DET IGEN!!
Och När tycker Man? Att Evigheten Ska gå och Lägga sig?
Grottekvarnen ett Levande Slukhål!

Senast redigerad av Admin: 2014-07-14 klockan 02:04.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Dela på arvode från avhoppad ledamot? Admin Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 7 2011-05-31 00:19
Arvode till styrelse och suppleanter Mr Magoo Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 3 2010-11-09 07:29
Styrelse låna pengar från medlemmar i brf istället för arvode plattipus Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 11 2010-04-30 17:56
Arvode för styrelse i brf ulf30 Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 18 2010-02-09 12:53Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 13:04.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2022.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare