Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer
Konstituering, ordförande, sekreterare, studieorganisatör, ledamöter, suppleant, reservationer, styrelsemöten, maktmissbruk, vicevärd & vaktmästare, anställda RSS-feed för detta forum om styrelse, protokoll, arbetsordning, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2011-01-22, 17:48
Pensionär Pensionär är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 226
Standard Hur bestämmer vi styrelsearvodet?

Frågan har diskuterats i många trådar. Se bl a
Hur mycket är OK i arvode?
Arvodet satt under lupp
T o m i SvD. Högsta arvodet

Jag har lagt in admins samlade värden från Malmöföreningar i ett diagram, och man får följande bild (som ses längst ned i underkant,tror jag).

Man kan konstatera att spridningen är stor, f a i små föreningar. Finns det logiska förklaringar? Troligen tunnsått därmed. Man har nog mestadels gjort som på vilda västerns tid, -skjutit från höften.
Förslag:
Någon, (eller helst flera medlemmar) motionerar till stämman om att föreningen ska bilda en arbetsgrupp, med uppgift att se över eller skapa arvoderingsrutiner.
Sen blir det förstås genast svårare, men ingen borde ge upp direkt.
Projektet i sig genererar uppenbara vinster.

1 Man kan skapa rutiner som får åtminstone något innehåll av förnuft och systematik.
2 Man får alldeles gratis ett rejält inslag av internutbildning. Säkert är att flera medlemmar tvingas att sätta sig in i, och fundera över mängder av för föreningen väsentliga problem, under arbetets framåtskridande.
Förslaget måste presenteras, förklaras och försvaras på en stämma. Fler "hyresgäster" tvingas följaktligen att börja fundera och reagera.
3 Ett välbehövligt tillfälle att upp- eller nedjustera det befintliga arvodesläget.
Hur kan man då resonera?
Man läser givetvis på, och begrundar vad som skrivits i de länkar som finns på detta forum. En god början på ett bättre liv.
I princip delar jag Admins åsikt: Arvode efter prestation. Men för att nå det målet återstår en lång resa för flertalet föreningar.

Hur ser dagens situation ut?. Vad är föreningens erfarenhet?
Sitter folk för länge, eller har man svårt att nyrekrytera?

Ett sätt att påverka arbetslusten vore kanske att dela upp arvodet i en fast del¤, som styrelsen fördelar själv internt vid årets slut, beroende på ledamöternas olika arbetsinsatser. En förnämlig metod att låta styrelsen hålla koll på sig själv och sin kompetens. Vem skulle annars kunna se något?
¤
Ett fast belopp, här kallad A-potta. Ska täcka den normala styrelseverksamheten (om det finns någon normal styrelse, eller verksamhet? I dought it)
I den summan borde ingå ett väl avvägt belopp även till valberedningen. Vi vet att detta viktiga jobb lätt fuskas bort, med resultatet att styrelsen övertar även den biten. Borde aldrig tillåtas.

Om vi tror att styrelsen kan påverkas att arbeta mer, introducerar vi en morot.
Vi skapar en flexibel pott, B-potta.¤¤
¤¤
En rörlig del, som justeras och fastställs av stämman årligen, och som bygger på den rapportering till stämman om vilka tjänster (köps vanligtvis rakt av från HSB, SBC etc.) som faktiskt har övertagits och utförts av styrelsen själv under året.

Köper man alla tjänster från HSB eller annan part => 0 kronor i p.
Gör styrelsen mycket arbete själv => bör det bli rätt många kronor i B-p.¤¤¤

Styrelsen måste då lämna en redovisning till stämman över:
vilka tjänster man utfört själv,
hur mycket man vill se i potten,
och hur mycket man anser sig ha sparat in åt föreningen genom att göra jobbet själv.
Man kan (bör då) även till stämman redovisa sin inbördes fastställda procentuella fördelning av denna pott mellan ledamöterna, beroende på insatser/kompetens i arbetet.

Beloppet fastställs (efter ev justering) av stämman, och levereras i efterhand till den gamla styrelsen.

Ytterligare vinster
4 Rättvisan i fördelningen, har styrelsen fixat själv, (i sann och demokratisk anda, fan trot!). Latmaskar i styrelsearbetet torde i ett sådant system inte bli långvariga i tjänsten.
5 Blir inte så intressant att hemlighålla protokollen längre.
6 Nästan lika bra är att stämman äntligen får chansen att ha en susning om vad den faktiskt röstar om.

Tjänsterna är många:
Ekonomi och administration
Fastighetsservice
Driftövervakning & uppföljning
I sin tur uppdelade i massor av undergrupper. Se t ex HSB:s utbud.

Hur mycket kan egenhantering ge i vinst? Kanske kunde man få internrevisorns hjälp med att bläddra lite i bunten av gamla fakturerade tjänster. Vad kan det vara värt att locka den egna styrelsen att ta över? Och vad blir riskerna? Svåra styrelsebeslut och bedömningar ibland. Men livet är svårt. Blir inte enklare av att man fortsätter att skjuta från höften.

Irriterande komplikation
¤¤¤
Den rörliga andelen kan uppfattas som alltför stor och lockande?
Förutsättningarna för egen-insatser varierar stort. Kompetenser kommer och går. Skillnaderna mellan styrelser är stor. Likväl vet vi att en del styrelser är synnerligen aktiva. Ibland går det bra,-belöna, ibland inte, -hang'em high.

Styrelser borde nog lite oftare besluta om att försöka bilda arbetsgrupper utanför styrelsen, vilka får specifika uppgifter ( ansvar och slutliga beslut tas av styrelsen). I demokratiskt verkande föreningar blir HSB m fl inblandade parasitära organ då utsatta för viss konkurrens (och kritik). Bra för alla parter.

Om det hela kunde utföras på klokt sätt, (ja, jag fick med ordet även här :-) borde så småningom kurvorna över föreningars kostnader/ medl. (liksom styrelsearvoden) få synbara samband med medlemsantalet. Dvs ju större förening desto lägre kostnad/medlem.

En liten avvikelse från tråden.
När föreningarna storlek når den gräns att man måste tillsätta en vd (med tjänstekärra och direktörsfasoner). Hur mycket finns då kvar av grundtanken om medlemmarnas aktiva medverkan?
Har vi några data som visar att stora föreningar ger bättre eller billigare boende?
"Universitetens tredje uppgift" som för ett antal år sedan lanserades med buller och bång, verkar vara bortglömd. Vi får nog tills vidare forska själva.


För arvode och ersättningar till styrelse/styrelseledamöter, sekreterare, ordförande, revisor, valberedning och andra förtroendevalda, se;

Styrelsearvoden, här är listan! - Vad är rimlig nivå på styrelsens arvode?
Styrelsearvode för bostadsrättsföreningar - Sorterat på antal lägenheter - Arvode till styrelse per lgh för 200 brf:ar inom HSB Malmö

Högsta arvodet till styrelse i brf: 372 651 kr - Vad är rimlig nivå på styrelsearvodet?
Ledamöterna i Brf Näset, Höllviken (HSB Malmös styrelseordförandes brf) får i snitt minst 11 000 kr var (26 lgh).
Årsredovisning HSB Brf Näset Höllviken, Claes Caroli - att tolka en årsredovisning

Tak på arvoden för förtroendevalda i brf - Att fördela ett styrelsearvode. Hur fördela styrelsearvode inom styrelsen?

Arvode för styrelse efter prestation - Motion om att styrelsens arvode ska baseras på vad styrelsen presterar

Arvode i bostadsrättsföreningar - Vad är rimligt styrelsearvode i en bostadsrättsförening? Arvodesfördelning.

Vilken nivå på arvodet för styrelsen i bostadsrättsföreningen? - Vad är rimlig nivå på arvode för en styrelse i brf?

Arvode för styrelse i brf, vad är lagom? - Rätt nivå på arvoden i brf

Vad är lämplig nivå på styrelsearvodet? - Styrelsearvoden, hur mycket är brukligt i arvoden i en brf? Rimliga arvoden i bostadsrättsföreningen

Hur mycket är OK i arvode för styrelse? - Vad ska arvodet baseras på? Vad är skälig ersättning för en styrelse i en brf?

När ska arvode till styrelse/förtroendevalda i brf betalas ut? - Hur bestämma arvode i brf?


Arvode till brf-styrelse - Vad händer med arvodet till styrelsen om en ledamot hoppar av under mandatperioden?

Dela på arvode från avhoppad ledamot i styrelsen? - Kan/får resterande ledamöter dela på avhoppad ledamots arvode?

Ersättning till styrelse utöver av stämman beslutade arvoden i brf - Ersättning till styrelse i brf utöver av stämman beslutade arvoden. Olagligt?

Brf-styrelse tar ut 1 miljon kronor i stället för det bestämda arvodet på 100.000 kr - Maktmissbruk av styrelse

Arvodesutbetalning i brf - Styrelsen fick ej ansvarsfrihet - Styrelsen vägrar följa stämmans beslut att arvoden/ersättningar ska återbetalas till föreningen

Arvodesfördelning styrelse - trolöshet mot huvudman? - Styrelsens ordförande fördelar arvodet efter eget tycke. Vad är skäligt styrelsearvode?


Arvode till styrelsens suppleanter - Hur ska suppleanter i en brf-styrelse arvoderas? Vilket arvode till suppleant som ersätter ledamot?

Alternativt arvode till styrelse i brf - "Konferensresa" för styrelse istället för arvode? Måste restaurangbesök godkännas av stämman?

Arvode till styrelse och intern representation i brf? - Representation utan stämmans medgivande tillåtet i brf-styrelse?

Arvode på förslag av valberedningen - Vem föreslår arvode till förtroendevalda? Ska valberedning föreslå arvoden? Vad är rimliga arvoden till bostadsrättsföreningens styrelse, revisor, etc?

Arvode till styrelse och suppleanter - Arvode till styrelsen och övriga förtroendevalda. Kan frågan om arvode i dagordningen skjutas till annan stämma?

Arvode betalas ut retroaktivt till styrelse i brf - Styrelsearvode i brf. 260.000 kr i arvode till styrelsen


TV4 och Fastighetsägarna om styrelsearvode till styrelsemedlemmar - Äger bostadsrätt, vill inte engagera sig
Styrelsearvode för styrelseledamöter (TV4)

Hur mycket tid ska läggas på styrelsearbetet? - Indirekt arvode - Fem timmars styrelsearbete per vecka för ordföranden

Styrelsearvode i brf, ej tillräckligt - Styrelsens arvode ej tillräckligt i förhållande till arbetsbörda för styrelse i brf. Bristande intresse från medlemmar.


Styrelse lånar pengar av medlemmar istället för arvode - Kan en styrelse på eget bevåg låna pengar av föreningens medel?

Kan styrelse avstå från arvode? - Fråga om en brf-styrelse kan välja att inte ta ut det arvode stämman fastställt


Kostnader för förtroendevalda/personal - Övriga arvoden/ersättningar - Motion

Styrelsen har tagit ut mer arvode än stämman fastställt - Redovisning av arvoden - Motion

Återbetalning av för höga arvoden som styrelsen tagit ut till sig själva - Motion

Sänkning av revisorsarvode - Motion

Arvode för valberedning - Motion

Regelverk för arvoden i stadgar, förslag §17 och §18

Ersättning till styrelseledamöter i brf-styrelse - Hur mycket i ersättning till styrelse för bilkörning är rimligt?

Ersättning för förlorad arbetsinkomst för ledamöter

Julmiddag redovisas inte


Arvode/lön till vicevärd i bostadsrättsförening (inom HSB Malmö)
Vicevärdsarvode - Rimligt arvode för vicevärd i bostadsrättsförening?


Fiffel med arvoden inom HSB Malmö - Sveriges högsta arvode!

Styrelsens (och VDs) arvode i HSB Malmö

Arvode styrelse och VD-lön i alla HSB-regioner

En ordförande motsvarar 110 ledamöter i arvode - HSB Riksförbunds styrelseordförandes arvode

HSB-VD ½ mkr mer än statsministern i lön

VD:ns lön och förmåner inom HSB Malmö - Sveriges högsta löner för anställda?


Motioner till HSB Malmö - årsstämma 2008
- Halvering av valberedningens arvode
- Fastställande av framtida arvode till valberedning
- Revidering av arvode till HSB Malmös styrelse

Fastställande av arvode till valberedning - Motion

Arvodeskommitténs förslag till ekonomiska förmåner för förtroendevalda inom HSB Malmö ek. för. - UTKAST arvodesreglemente
Bilaga A till Arvodeskommitténs förslag 2009-01-20
Arvodesreglemente, HSB, förslag 2011


Principer för fördelning av arvode i dagordning - Arbetsordning för styrelse
Bifogade bilder
Filtyp: jpg arvoden.jpg (17.0 KB, 23 visningar)

Senast redigerad av Admin: 2012-03-15 klockan 19:33. Anledning: Lagt till länklista om arvoden
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Styrelsen i föreningen bestämmer dina gardiner Admin Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 5 2008-03-18 15:29Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 14:12.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2022.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare