Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer
Konstituering, ordförande, sekreterare, studieorganisatör, ledamöter, suppleant, reservationer, styrelsemöten, maktmissbruk, vicevärd & vaktmästare, anställda RSS-feed för detta forum om styrelse, protokoll, arbetsordning, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2010-11-09, 14:35
Undrandez Undrandez är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: Nov 2010
Inlägg: 22
Standard Hur mycket är OK i arvode för styrelse?

Är det okej att flera styrelseledamöter i föreningen har arvoden på 50.000 kr/år?
Dvs 4.000 kr/mån i arvode i genomsnitt.
Tycker det låter mycket. Tror sjutton att alla vill sitta kvar och att ingen byts ut.

Senast redigerad av Admin: 2012-03-08 klockan 22:03. Anledning: Justerat rubrik
Svara med citat
  #2  
Gammal 2010-11-09, 15:06
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Glad Vad är lämplig nivå för arvode i en styrelse i en brf?

Tja, låter mycket, men du har inte fyllt i din profil (Fyll i din profil) så vi vet inget om din brf.

Jag gissar att du avser styrelsearvodet. På följande sida kan du se hur mycket styrelserna inom HSB-Malmö får i arvode;
Arvode för styrelse


För arvode och ersättningar till styrelse/styrelseledamöter, sekreterare, ordförande, revisor, valberedning och andra förtroendevalda, se;

Styrelsearvoden, här är listan! - Vad är rimlig nivå på styrelsens arvode?
Styrelsearvode för bostadsrättsföreningar - Sorterat på antal lägenheter - Arvode till styrelse per lgh för 200 brf:ar inom HSB Malmö

Högsta arvodet till styrelse i brf: 372 651 kr - Vad är rimlig nivå på styrelsearvodet?
Ledamöterna i Brf Näset, Höllviken (HSB Malmös styrelseordförandes brf) får i snitt minst 11 000 kr var (26 lgh).
Årsredovisning HSB Brf Näset Höllviken, Claes Caroli - att tolka en årsredovisning

Tak på arvoden för förtroendevalda i brf - Att fördela ett styrelsearvode. Hur fördela styrelsearvode inom styrelsen?

Arvode för styrelse efter prestation - Motion om att styrelsens arvode ska baseras på vad styrelsen presterar

Hur fastställa styrelsearvode? - Styrelsearvode bostadsrättsförening, vad är rimligt? Förslag på hur arvodet till styrelsen ska fördelas.

Arvode i bostadsrättsföreningar - Vad är rimligt styrelsearvode i en bostadsrättsförening? Arvodesfördelning.

Vilken nivå på arvodet för styrelsen i bostadsrättsföreningen? - Vad är rimlig nivå på arvode för en styrelse i brf?

Arvode för styrelse i brf, vad är lagom? - Rätt nivå på arvoden i brf

Vad är lämplig nivå på styrelsearvodet? - Styrelsearvoden, hur mycket är brukligt i arvoden i en brf? Rimliga arvoden i bostadsrättsföreningen

När ska arvode till styrelse/förtroendevalda i brf betalas ut? - Hur bestämma arvode i brf?


Arvode till brf-styrelse - Vad händer med arvodet till styrelsen om en ledamot hoppar av under mandatperioden?

Dela på arvode från avhoppad ledamot i styrelsen? - Kan/får resterande ledamöter dela på avhoppad ledamots arvode?

Ersättning till styrelse utöver av stämman beslutade arvoden i brf - Ersättning till styrelse i brf utöver av stämman beslutade arvoden. Olagligt?

Brf-styrelse tar ut 1 miljon kronor i stället för det bestämda arvodet på 100.000 kr - Maktmissbruk av styrelse

Arvodesutbetalning i brf - Styrelsen fick ej ansvarsfrihet - Styrelsen vägrar följa stämmans beslut att arvoden/ersättningar ska återbetalas till föreningen

Arvodesfördelning styrelse - trolöshet mot huvudman? - Styrelsens ordförande fördelar arvodet efter eget tycke. Vad är skäligt styrelsearvode?


Arvode till styrelsens suppleanter - Hur ska suppleanter i en brf-styrelse arvoderas? Vilket arvode till suppleant som ersätter ledamot?

Alternativt arvode till styrelse i brf - "Konferensresa" för styrelse istället för arvode? Måste restaurangbesök godkännas av stämman?

Arvode till styrelse och intern representation i brf? - Representation utan stämmans medgivande tillåtet i brf-styrelse?

Arvode på förslag av valberedningen - Vem föreslår arvode till förtroendevalda? Ska valberedning föreslå arvoden? Vad är rimliga arvoden till bostadsrättsföreningens styrelse, revisor, etc?

Arvode till styrelse och suppleanter - Arvode till styrelsen och övriga förtroendevalda. Kan frågan om arvode i dagordningen skjutas till annan stämma?

Arvode betalas ut retroaktivt till styrelse i brf - Styrelsearvode i brf. 260.000 kr i arvode till styrelsen


TV4 och Fastighetsägarna om styrelsearvode till styrelsemedlemmar - Äger bostadsrätt, vill inte engagera sig
Styrelsearvode för styrelseledamöter (TV4)

Hur mycket tid ska läggas på styrelsearbetet? - Indirekt arvode - Fem timmars styrelsearbete per vecka för ordföranden

Styrelsearvode i brf, ej tillräckligt - Styrelsens arvode ej tillräckligt i förhållande till arbetsbörda för styrelse i brf. Bristande intresse från medlemmar.


Styrelse lånar pengar av medlemmar istället för arvode - Kan en styrelse på eget bevåg låna pengar av föreningens medel?

Kan styrelse avstå från arvode? - Fråga om en brf-styrelse kan välja att inte ta ut det arvode stämman fastställt


Kostnader för förtroendevalda/personal - Övriga arvoden/ersättningar - Motion

Styrelsen har tagit ut mer arvode än stämman fastställt - Redovisning av arvoden - Motion

Återbetalning av för höga arvoden som styrelsen tagit ut till sig själva - Motion

Sänkning av revisorsarvode - Motion

Arvode för valberedning - Motion

Regelverk för arvoden i stadgar, förslag §17 och §18

Ersättning till styrelseledamöter i brf-styrelse - Hur mycket i ersättning till styrelse för bilkörning är rimligt?

Ersättning för förlorad arbetsinkomst för ledamöter

Julmiddag redovisas inte


Arvode/lön till vicevärd i bostadsrättsförening (inom HSB Malmö)
Vicevärdsarvode - Rimligt arvode för vicevärd i bostadsrättsförening?


Fiffel med arvoden inom HSB Malmö - Sveriges högsta arvode!

Styrelsens (och VDs) arvode i HSB Malmö

Arvode styrelse och VD-lön i alla HSB-regioner

En ordförande motsvarar 110 ledamöter i arvode - HSB Riksförbunds styrelseordförandes arvode

HSB-VD ½ mkr mer än statsministern i lön

VD:ns lön och förmåner inom HSB Malmö - Sveriges högsta löner för anställda?


Motioner till HSB Malmö - årsstämma 2008
- Halvering av valberedningens arvode
- Fastställande av framtida arvode till valberedning
- Revidering av arvode till HSB Malmös styrelse

Fastställande av arvode till valberedning - Motion

Arvodeskommitténs förslag till ekonomiska förmåner för förtroendevalda inom HSB Malmö ek. för. - UTKAST arvodesreglemente
Bilaga A till Arvodeskommitténs förslag 2009-01-20
Arvodesreglemente, HSB, förslag 2011


Principer för fördelning av arvode i dagordning - Arbetsordning för styrelse
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-03-15 klockan 18:43.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2010-11-10, 13:55
clabbe clabbe är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2008
Inlägg: 2 601
Standard Arvode brf styrelse

Citat:
Ursprungligen skrivet av Undrandez Visa inlägg
Är det okej att flera styrelseledamöter i föreningen har arvoden på 50.000 kr/år?
Dvs 4.000 kr/mån i arvode i genomsnitt.
Du skrev ju själv nyss att ni bytt ordförande 2009?

Senast redigerad av Admin: 2012-03-08 klockan 22:08. Anledning: Lagt in rubrik
Svara med citat
  #4  
Gammal 2010-11-11, 20:16
Puken Puken är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: Nov 2010
Inlägg: 4
Standard Styrelse arvode bostadsrättsförening

Arvodet måste hållas på en rimlig nivå baserat på:
- Storleken på föreningen
- Föreningens ekonomi
- Arbetsinsats från ledamöterna
- Ingår ersättning för merkostnader?
- Behövs en ekonomisk drivkraft för att få "bra" folk till styrelsen?

Senast redigerad av Admin: 2012-03-08 klockan 22:10. Anledning: Lagt in rubrik
Svara med citat
  #5  
Gammal 2010-12-13, 19:15
guben guben är inte inloggad
Giga-medlem
 
Reg.datum: Mar 2010
Ort: Örebro
Inlägg: 86
Standard Styrelse arvode

Intressant de här med arvoden.....

Vi är en liten brf, 15-20 lägenheter.
Styrelsearvoden (inklusive mötesarvode) kostar ca 50 000 kr/år (ca 10 000 kr/ledamot) eller 3000 kr/lägenhet (d.v.s. långt över snittet).

Jag har kollat HSBs rekommendationer, det skulle bli ca 20 000 kr/år (inga mötesarvoden utgår) för vår styrelse.

Till saken hör att vi köper samtliga tjänster från HSB, mycket lite arbete återstår för styrelsen.

Jag anser att styrelser som ligger över rekommenderade arvoden borde få motivera varför styrelseledamöterna ska ha högre arvoden. Det kan ju i vissa fall ge styrelsen en god möjlighet att informera om sina insatser för medlemmarnas bästa.

Senast redigerad av Admin: 2012-03-08 klockan 22:12. Anledning: Lagt in rubrik
Svara med citat
  #6  
Gammal 2010-12-13, 19:35
Mr Magoo Mr Magoo är inte inloggad
Exa-medlem
 
Reg.datum: Jun 2010
Ort: Göteborg
Inlägg: 168
Standard Styrelsearvode brf

Visst är det svårt. Min "kompis" Clabbe tipsade oss om en mycket bra idé som de använder i deras förening och som vi även infört i vår; "Se hur mycket tid ni "jobbat" och ta betalt när året är slut!". Nu har ju inte vi den ekonomin i vår förening så vi vet inte om vi kan ta betalt över huvud taget. Vi jobbar på ändå för att alla ska få det bättre.

Senast redigerad av Admin: 2012-03-08 klockan 22:14. Anledning: Lagt in rubrik
Svara med citat
  #7  
Gammal 2010-12-13, 19:36
Gusten Gusten är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Nov 2008
Ort: Sundbyberg
Inlägg: 3 580
Standard Brf styrelsearvode

Jag antar att det är styrelsen som lagt förslag till stämman om de höga arvodena.

Den som vill kan på stämman lägga ett motförslag med lägre belopp.
Sedan har man en omröstning där styrelsens förslag ställs mot motförslaget med lägre belopp.

Senast redigerad av Admin: 2012-03-08 klockan 22:18. Anledning: Lagt in rubrik
Svara med citat
  #8  
Gammal 2010-12-13, 22:25
guben guben är inte inloggad
Giga-medlem
 
Reg.datum: Mar 2010
Ort: Örebro
Inlägg: 86
Standard Styrelsearvode bostadsrättsförening, baserat på arbetsinsats

Citat:
Ursprungligen skrivet av Mr Magoo Visa inlägg
Min "kompis" Clabbe tipsade oss om en mycket bra idé som de använder i deras förening och som vi även infört i vår; "Se hur mycket tid ni "jobbat" och ta betalt när året är slut!". Nu har ju inte vi den ekonomin i vår förening så vi vet inte om vi kan ta betalt över huvud taget.
Det kan ju vara praktiskt, det brukar vara några få som gör ev. jobb och andra håller sig undan. Budgetera ett antal timmar och ta ut det som gått åt mot attesterade tidrapporter (tid och arbetsuppgift). Lämplig timtaxa 500 kr? Då skulle man ju kunna köpa in expertis utifrån när den egna kompetensen/tiden är skral.
Fast det är nog bättre med årsarvode, baserat på antagen arbetsinsats.

Finns det andra förvaltare än HSB som har arvodesförslag?

Senast redigerad av Admin: 2012-03-08 klockan 22:18. Anledning: Lagt in rubrik
Svara med citat
  #9  
Gammal 2010-12-13, 22:28
guben guben är inte inloggad
Giga-medlem
 
Reg.datum: Mar 2010
Ort: Örebro
Inlägg: 86
Standard Arvode styrelse bostadsrättsförening

Citat:
Ursprungligen skrivet av Gusten Visa inlägg
Jag antar att det är styrelsen som lagt förslag till stämman om de höga arvodena.

Den som vill kan på stämman lägga ett motförslag med lägre belopp.
Sedan har man en omröstning där styrelsens förslag ställs mot motförslaget med lägre belopp.
Vet inte hur våra höga arvoden för styrelsen har tillkommit. Det är väl valberedningens uppgift att föreslå arvoden?

Senast redigerad av Admin: 2012-03-08 klockan 22:20. Anledning: Lagt in rubrik
Svara med citat
  #10  
Gammal 2010-12-14, 08:54
clabbe clabbe är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2008
Inlägg: 2 601
Standard Styrelsearvode förening, valberedning föreslår?

Citat:
Ursprungligen skrivet av guben Visa inlägg
Vet inte hur våra höga arvoden för styrelsen har tillkommit. Det är väl valberedningens uppgift att föreslå arvoden?
Njae. Det är fritt för alla medlemmar på en stämma att ge förslag på styrelsearvoden.

Senast redigerad av Admin: 2012-03-08 klockan 22:22. Anledning: Lagt in rubrik
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Kan en styrelse avstå från sitt arvode? Borättexperten Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 14 2011-03-09 12:11
Arvode till styrelse och suppleanter Mr Magoo Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 3 2010-11-09 06:29
Styrelse låna pengar från medlemmar i brf istället för arvode plattipus Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 11 2010-04-30 16:56
Arvode för styrelse i brf ulf30 Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 18 2010-02-09 11:53
Alternativt arvode för styrelsen i brf Grönlund Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 2 2009-05-26 12:33Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 19:37.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2023.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare