Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige
HSB-ledamoten, HSB:s strategi/prioritering, fördelar/nackdelar med att vara med i HSB/Riksbyggen/SBC, utträde, bostadspolitik, kooperativt tänkande, tillvarata/främja medlemmarnas ekonomiska intresse, certifiering, medlemsavgift, etc. Vikten av att påverka bostadsorganisationen! RSS-feed för detta forum om HSB, Riksbyggen, Bostadsrätterna, etc, som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2010-10-27, 12:05
Katten Georg Katten Georg är inte inloggad
Zetta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Inlägg: 192
Standard Medlemsavgift för/av/till vem

Frågor från bostadsrättsförening till HSB Malmö.
Har några frågor som diskuterats angående medlemskapet i HSB Malmö.
1. Antag att enskild medlem vill gå ur HSB Malmö, vad gäller i detta fall?
2. Kan detta ske när som helst på året?
3. Bostadsrättsföreningen betalar ju in medlemsavgiften med utgångspunkt från antalet lägenheter i föreningen. Om medlem går ur HSB Malmö betalar då bostadsrättsföreningen mindre i avgift? Och i så fall hur mycket?
4. Medlem som beviljats utträde ur HSB Malmö har då ingen motionsrätt och andra förmåner som medlemskapet innebär. Men vad får ”lägenheten” för sin avgift? Under förutsättning att HSB Malmö kräver denna medlemsavgift.
5. HSB Malmö är ju medlem i bostadsrättsföreningen men betalar ingen avgift, varför?
6. Är det brf stämman som avgör storleken på medlemsavgiften för HSB Malmö i brf: en?

Svar från HSB Malmö
Här kommer svar på dina nedan ställda frågor angående medlemskapet i HSB Malmö:

Utträde ur HSB Malmö ska begäras skriftligen och har verkan från nästkommande räkenskapsår om begäran inkommit senast en månad före räkenskapsårets slut. Insatsen kommer att återbetalas till dig efter att du avgått ur föreningen.

Medlemsavgiften i HSB Malmö fastställs av HSB Malmös årsmöte. När det gäller beräkningsgrunden för medlemsavgiften har vårt fullmäktige beslutat att anta stadgar som säger att bostadsrättsförening som är medlem i HSB Malmö ska betala en medlemsavgift för varje lägenhet. Medlem som bor i bostadsrätt i bostadsrättsförening betalar inte egen medlemsavgift.

Detta innebär att bostadsrättsföreningen får betala medlemsavgift även om en medlem väljer att lämna medlemskapet i HSB Malmö. Medlemmen får tillbaka sin andel i HSB Malmö.

De förmåner HSB Malmö har tar sikte på, dels för föreningen som sådan och för den enskilde medlemmen i föreningen framgår av vår hemsida. Förutom centrala upphandlingar är de främsta förmånerna som föreningen har, och som även finansieras av den enskilde medlemmen, HSB ledamoten och de kostnadsfria utbildningarna som vi erbjuder förtroendevalda. Dessa medlemsförmåner skapar trygghet för alla våra medlemmar.

En bostadsrättsförening kan inte ta ut medlemsavgift. De avgifter en bostadsrättsförening normalt har rätt att ta ut av sina medlemmar är: insats, upplåtelseavgift, pantsättningsavgift, överlåtelseavgift och årsavgift.

Sista frågan förstår jag inte riktigt men tar den sikte på bostadsrättsföreningen som sådan kan medlemmarna som sagts inte fatta beslut om någon medlemsavgift. Då det gäller HSB Malmö är det HSB Malmös fullmäktige som beslutar om medlemsavgiftens storlek ingen annan.

Några reflexioner:
HSB Malmö framhåller/skryter alltid inför allt och alla hur duktig man är och vilken trygghet det innebär att tillhöra HSB - organisationen. Brl är entydig.
"Något förbud att ta ut avgifter för åtgärder som föreningen inte författningsenligt är skyldig att vidta, finns inte".
Eftersom HSB Malmö hävdar att ett sådant förbud finns så infinner sig genast 2 frågeställningar:
1. Hur kan HSB Malmö med de enorma kunskaper, som man påstår sig ha, påstå att en bostadsrättsförening inte kan ta ut medlemsavgift. Man påstår ju att de avgifter en bostadsrättsförening normalt har rätt att ta ut av sina medlemmar är: insats, upplåtelseavgift, pantsättningsavgift, överlåtelseavgift och årsavgift.
Har man verkligen så dåliga kunskaper inom HSB Malmö och vilken trygghet och vilket förtroende skapar dessa brister.
2. Om HSB Malmö har några kunskaper om Brl, vilket man rimligtvis borde ha, så återstår bara att konstatera att man öppet ljuger.
Det är inte alldeles självklart vilket som är värst men uruselt är det i vilket fall som helst.

Det är ju alldeles uppenbart att en brf får ta ut en medlemsavgift av HSB Malmö. Eftersom stämman i en Brf är dess högsta beslutande organ så återstår det endast att kalla till stämma och föreslå att brf XXX skall ta ut den medlemsavgift som stämman beslutar.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2010-10-27, 12:21
clabbe clabbe är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2008
Inlägg: 2 555
Standard

Jag håller med dig om att föreningen får ta ut en medlemsavgift från HSB. Frågan är väl på vilken grund den ska beräknas? Det känns konstigt om föreningen bara skulle hugga till med en godtycklig summa.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2010-10-27, 12:56
Katten Georg Katten Georg är inte inloggad
Zetta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Inlägg: 192
Standard

Ja det kan ju rimligen inte stå i relation till nyttan för då blir det inte många kronor. Kanske man skall bestämma storleken i relation till den inverterade nyttan för då blir det rejält med pengar. Kan kanske jämna ut diskrepansen mellan avgälder, medlemsavgifter, dyra och dåliga tjänster och vad föreningen får för dessa pengar.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2010-11-01, 09:47
Kulan Kulan är inte inloggad
Exa-medlem
 
Reg.datum: Jun 2008
Inlägg: 158
Standard

En bostadsrättsförening kan inte ta ut medlemsavgift. De avgifter en bostadsrättsförening normalt har rätt att ta ut av sina medlemmar är: insats, upplåtelseavgift, pantsättningsavgift, överlåtelseavgift och årsavgift. Så skriver HSB Malmö i sitt svar på fråga om medlemsavgift.
HSB Malmö måste ha haft kunskap om att något avgiftsförbud inte finns. Varför ljuger man så uppenbart om detta?
Svara med citat
  #5  
Gammal 2010-11-01, 10:42
tette tette är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: uppland
Inlägg: 1 895
Standard deposition

Man skall heller inte glömma att HSB 2010 tar ut en deposition för att få bli medlem i deras organisation. Tvångsanslutas är ett bättre ord om man vill köpa en lägenhet i någon hsb brf.

En deposition som väl oftast går i graven?

Men det är ju typisk HSB filosofi ta av de döda, bara det rullar in pengar.
Svara med citat
  #6  
Gammal 2010-11-01, 13:25
Katten Georg Katten Georg är inte inloggad
Zetta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Inlägg: 192
Standard

Ja hur många 500 - lappar från döda som simmar på HSB: s konto kan man bara gissa sig till. Åtskilliga tusen är min gissning.
Antag 1 000 döda ggr 500 = 500 000 kronor. Sätt igång och multiplicera så får ni fram otroliga siffror.
Svara med citat
  #7  
Gammal 2010-11-03, 12:06
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Granskning Olaglig medlemsavgift

"När det gäller beräkningsgrunden för medlemsavgiften har vårt fullmäktige beslutat att anta stadgar som säger att bostadsrättsförening som är medlem i HSB Malmö ska betala en medlemsavgift för varje lägenhet", skriver HSB Malmö.

Detta bryter mot bostadsrättsföreningarnas stadgar som i portalparagrafen säger att bostadsrättsföreningen ska verka i medlemmarnas ekonomiska intresse.

Om det är sant som HSB Malmö säger här (vilket vi inte har sett några bevis för), hur motiverar fullmäktige sitt beslut?
Hur ser detta beslut ut, och när har det tagits av vilka?

Det är inte i medlemmarnas ekonomiska intresse att inte själva få bestämma om de vill vara medlem och betala medlemsavgift.

HSB har alltså här gått in och fråntagit enskilda medlemmars deras egen beslutanderätt för medlemskapet i HSB.

Varför finns inte denna fråga om medlemsavgiften med på den årliga stämman?

Vad gör den brf som inte vill ställa upp på detta medlemsavgiftstvång, och som i stället vill att medlemmarna själva ska betala sin medlemsavgift på egen hand?

OBS!!!

A. HSB Malmö säger att det är §13 (dvs föreningen betalar medlemsavgiften, inte de enskilda medlemmarna) som fullmäktige beslutat ska gälla för medlemsavgiften;
"Bostadsrättsförening som är medlem i föreningen ska varje år betala en medlemsavgift för varje lägenhet med högst 3% av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring".
  1. Förutom att jag inte begriper vad lagen om allmän försäkring har med medlemsavgiften att göra (men det är kanske prisbasbeloppet som åsyftas?) så kan jag inte finna något som helst i denna lag om detta. Vad skulle det i så fall vara?
  2. Sedan tolkar jag §13 i HSB Malmös stadgar att HSB får ta ut som allra mest 3 % av prisbasbeloppet från föreningen. Dvs totalt runt 1.300 kr/brf (eller vad det nu blir) i medlemsavgift som max.
    HSB Malmö vill naturligtvis tolka detta som att det är 3% per lägenhet, men det finns inget som indikerar att det skulle vara så som HSB Malmö vill tolka det. Och HSB har inte tolkningsföreträde!!!
    Den logiska tolkningen är den som jag företräder.
B. Notera svaret från medlemsansvarig Bengt Skånhamre;

Mina frågor om vad resultatet blir om jag som medlem i en HSB-brf skulle begära utträde ur HSB:
3d.

I framtiden;
Hur kommer jag att kompenseras för den avgift som idag dras kollektivt från föreningens konto?
- Kommer jag att få utbetalt medlemsavgiften till mitt konto varje år, och i så fall när?
- Kommer det dras av en summa motsvarande vad andra medlemmar - som står kvar i som medlemmar i HSB Malmö - från min årsavgift för bostadsrätten, och när i så fall görs detta varje år?
Svar från HSB Malmö:
"Din bostadsrättsförening kommer inte att debiteras någon medlemsavgift för dig om du begär utträde ur HSB Malmö".

Det stämmer inte med övrig information (HSB Malmös stadgar) som säger att oavsett hur många medlemmar i en brf som går ur HSB så kommer brf:en att debiteras precis lika mycket i medlemsavgift av HSB.


Se även;

Tvångsmedlemskapet i HSB strider mot Europakonventionen
där speciellt inlägg #14 i denna tråd innehåller de viktigaste frågorna som inte HSB Malmö vill besvara!

Utträde ur HSB - Gå ur HSB som medlem!


Medlemsavgiften beskrivs här;
- Medlemsavgift och insats inom HSB, utredning - Du betalar i onödan! - 2009

- Medlemsavgift och insats i respektive HSB-region - Enligt stadgar och stämmoprotokoll
- Medlemsavgift till HSB - Vad tror du att du betalar? - 2011
- Stor prisskillnad mellan de olika HSB-regionerna för medlemskap i HSB! - 2008

- Hur HSB stjäl pengar från medlemmarna

- HSB Malmös styrelse desavouerar stämmobeslut. Tar ut för hög medlemsavgift - 2010-2011
- HSB Malmö bryter mot lagen ! - Påtvingad medlemsavgift till HSB även efter att man utträtt ur HSB. Lagbrott! 2010
- Sanningen om medlemsavgiften i HSB Malmö för 2010 - 2011 (se även HSBleaks)


- Medlemsavgift och deposition inom HSB 2008-2009
- HSB Medlemsavgift, deposition och föreningsavgift - 2008


Skriv motioner till brf och HSB om medlemsavgiften !!!

MOTIONER:
#6
HSB Malmö manipulerar protokoll - lurar fullmäktige/medlemmar!
Fullmäktige har ej beslutat att medlemsavgift ska betalas via brf
Fullmäktige har ej beslutat att brf ska betala medlemsavgift
Fel i stämmoprotokoll om beslut enligt "föredragningen"
(ej heller beslutades att lgh/lokal skulle betala medlemsavgift)
HSB Malmö följer varken protokoll eller stämmans beslut!
(4 sidor) - med bilaga - 2012

#9
Återbetalning av felaktigt debiterad medlemsavgift 2010
Vid debitering har hänsyn ej tagits till indexreglering
HSB Malmö följer varken protokoll eller stämmans beslut
VD & styrelseordförande går ut med fel info till brf-styrelserna
- 2012

Återbetalning av medlemsavgift för brf - 2012

#10
Medlemsavgift ska inte indexregleras - 2012

#11
Särredovisning av medlemsavgiften i årsredovisningen

#12
Beslut om kriterier för medlemsavgift
Kriterier för medlemsavgift ska protokollföras
(5 sidor) - 2012

#13
Medlemsavgift - Lever vi i en diktatur ???
Varför måste medlemsavgift betalas via brf?
HSB Malmö/fullmäktigestämman ska inte - och kan inte - bestämma hur enskilda medlemmar ska betala sin medlemsavgift
(4 sidor) - 2012

#14
Varje medlem ska själv bestämma över sin medlemsavgift till HSB !!!
HSB Malmö kan inte ta ut medlemsavgift från icke-medlemmar!
- 2012

#16
HSB Malmö lurar bostadsrättsföreningarna på pengar !!!
HSB ska inte ta ut medlemsavgift för lokaler i brf:en
- 2012

Återbetalning av medlemsavgift för annat än bostadsrätt - 2012

#17
Medlemskap i HSB Malmö avgörs av den årliga medlemsavgiften - 2012

#18
Redovisning av medlemmarnas insats - 2012

#19
Ta bort/återbetala HSB Malmös insats/deposition - 2012

#20
Fullmäktige bestämmer om insats - Bosparare ej medlem! - 2012

#21
De som betalat felaktig, ej stadgeenlig, insats ska komplettera denna
Bosparare utan HSB bostadsrätt ej medlemmar i HSB Malmö!
- 2012
"HSB ser över register med döda själar"


Lista över bostadsrättsföreningar som begärt utträde ur HSB

Föreningar som lämnat Riksbyggen, uppdaterad lista


Bospara i HSB / Riksbyggen / SBC ? Varför det?
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2014-05-30 klockan 11:11.
Svara med citat
  #8  
Gammal 2010-11-03, 13:38
Katten Georg Katten Georg är inte inloggad
Zetta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Inlägg: 192
Standard

Visst är det märkligt att HSB inte kan svara på väldigt enkla och raka frågor så snart dessa är "besvärliga".
Det är ju så uppenbart att HSB ljuger, undanhåller information, påstår saker som aldrig har beslutats, vinklar "sanningen".

Det kanske är dags att kategorisera en av Sveriges största bostadsbyggare som den förljugna organisationen. Det måste vara unikt att det som ser ut som "olycksfall i arbetet" i själva verket är den förhärskande företagskulturen.

De brf som inte upplever nyttan med medlemskapet i HSB uppmanas att göra en kalkyl över vad man får för medlemsavgifterna.

När man tagit i beaktande:
1. Priset för den dåliga servicen,
2. Den värdelösa ekonomiska förvaltningen,
3. Den ännu sämre och dyrare tekniska förvaltningen samt jämför vad man får på andra ställen så är svaret ganska givet.

HSB Malmö har definitivt inte medlemmarnas bästa för ögonen. Det bästa och mest ekonomiska och trivsamma för en brf och dess medlemmar är att:
GÅ UR HSB OCH SÖKA ANDRA ALTERNATIV. Sådana finns det gott om.

Anlita professionella upphandlingskonsulter, om ni inte har sådan i styrelsen, så får ni se hur dåligt pris/prestanda som kommer från HSB.
Svara med citat
  #9  
Gammal 2010-11-04, 09:48
Kulan Kulan är inte inloggad
Exa-medlem
 
Reg.datum: Jun 2008
Inlägg: 158
Standard

Här har vi ytterligare ett exempel på att HSB Malmö bara helt enkelt hittar på saker. Det är ju så uppenbart att man ljuger.

Parallellt med detta ämne pågår ju en debatt om vad som egentligen beslutades om på 2010 års stämma.

Här hänvisar HSB Malmö till protokollet, trots att det är bevisat genom inspelning att det är felaktigt och där protokollföraren uppenbarligen medvetet har gjort en efterhandskonstruktion. Det faktum att 2010 skall utgöra bas för medlemsavgiften framfördes aldrig på stämman.

Det komiska, nåja, i den här situationen är emellertid att HSB Malmös styrelse hävdar att stämman fattat felaktigt beslut trots att man fattade beslut enligt styrelsens förslag. Något annat förslag fanns inte.

Hur kan det då vara felaktigt?

Varför säger man inte rent ut att detta är vad ni får för er medlemsavgift.
Svara med citat
  #10  
Gammal 2010-11-11, 08:24
Katten Georg Katten Georg är inte inloggad
Zetta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Inlägg: 192
Standard

Hur många 500 - lappar, som tillhör döda personer, skalpar runt i HSB Malmös medlemsregister?
Det måste vara väldigt enkelt att göra en datakörning för att få reda på detta och sedan betala tillbaka dessa pengar till sina rättmätiga ägare.
Törs inte HSB Malmö detta?
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Medlemsavgift och deposition inom HSB stephan Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 16 2009-11-25 20:43
Medlemsavgift och insats inom HSB - Du betalar i onödan! Admin Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 5 2009-07-10 22:22
HSB Medlemsavgift, deposition och föreningsavgift stephan Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 4 2008-09-23 16:26Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 01:02.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2019.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare