Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Tolkningar av lagar och stadgar, Likabehandlingsprincipen, Lagen om ekonomiska föreningar (LEF), Bostadsrättslagen (BrL), vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt, informationsplikt, jäv (styrelse/stämma, för revisorer, HSB-representant, ledamöter, mötesordförande, m.fl.), trivselföreskrifter. Faktabanken innehåller många viktiga tips! Faktabanken RSS-feed för juridikforumet som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2010-10-20, 17:25
kluringens avatar
kluringen kluringen är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Dec 2009
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 608
Standard En rättvis modell för balkongbygge i BRF

Föreningen tar ansvar för byggets genomförande men det är medlemmarna som betalar alla kostnader.

Avtal upprättas mellan föreningen och varje enskild balkongbyggare:AVTAL
angående balkong på gårdsfasad i anslutning till angiven lägenhet och tillägg till upplåtelseavtal


Mellan medlemmen ………, som innehavare av
bostadsrätten av lägen nr….i fastigheten Stockholm Lavetten 11, och
Bostadsrättsföreningen Lavatten 11 träffas härmed följande

Det antecknas

att Stadsbyggnadsnämnden efter ansökan av bostadsrättföreningen den 27 maj 2002 meddelat bygglov för balkongen,
dnr 2002-01544-571,

att beslut att bygga balkong fattades enhälligt (30 röster) på extra föreningsstämma
den 8 juni 2006 och

att styrelsen därefter inhämtat godkännande av berörda medlemmar.
 1. Bostadsrättsföreningen genomför byggnation av balkong, vilken kostnad i sin helhet skall bäras av bostadsrättshavaren. Bostadsrättsföreningen skall således inte belastas med några som helst kostnader för balkong och dess installation eller erforderliga arbeten på fastigheten eller bygglov och andra administrativa åtgärder eller beslut som installationen förutsätter, se punkten 9 nedan
 2. Bostadsrättsföreningen upplåter efter uppförandet balkongen, som sker i enlighet med bygglov och de handlingar som bifogats kallelsen till den extra föreningsstämma som ägde rum de 8 juni 2006, till bostadsrättshavaren med bostadsrätt nr …. för en insats av en (1) krona. Någon särskild månadsavgift utgår inte för upplåtelsen utan innefattas av månadsavgiften för bostadsrättslägenheten, vilken kommer att höjas med anledning av underhållskostnaderna för balkongen. Avsikten är att samma kronhöjning av avgiften skall ske för samtliga de som erhåller samma typ av balkong, d v s höljningen kopplas inte till lägenhetsstorleken/andelstalet, se punkten 5 nedan.
 3. Denna upplåtelse är ett tillägg till bostadsrättsupplåtelsen av lägenhet och skall antecknas i lägenhetsförteckningen.
 4. Balkongen skall för all framtid utgöra en del av lägenheten och omfattas av bostadsrätten till denna och får ej tas bort eller ändras utan bostadsrättsföreningens skriftliga tillstånd. Inte heller får räckets färg eller utformning ändras utan styrelsens skriftliga tillstånd.
 5. Bostadsrättshavaren åtar sig att medverka till att byggnationen kan ske på ett effektivt och bra sätt genom att lämna erforderligt tillträde till lägenheten och i övrigt på alla sätt underlätta för anlitade entreprenörer m fl som är involverade i byggnationen.
 6. Underhåll: Avsikten är att underhållet av balkong med tillhörande anordningar på sikt skall åvila bostadsrättsföreningen, dock att kostnaden härför skall belastas den aktuelle bostadsrättshavaren genom en höjd månadsavgift (justering av månadsavgiften). Fram till den tidpunkt detta är genomfört genom bl a stadgeändringar och avgiftsjustering mm gäller att bostadsrättshavaren utför och bekostar underhållet av balkongen med därtill hörande anordningar.
 7. Skötsel och tillsyn: Bostadsrättshavaren svara för all skötsel och tillsyn av balkongen med därtill hörande anordningar.


  Bostadsrättshavaren är införstådd med och godtar att bostadsrättsföreningen i samband med överlåtelse och antagande av köparen som ny medlem villkorar antagandet med att denne övertar bostadsrättshavarens förpliktelser enligt detta avtal.
 8. [För balkonger på Kronobergsgatan:] Bostadsrättshavaren förbinder sig att balkongen alltid är försedd med insynsskydd mot fastighetens hörnvinkel.
 9. Kostnaden för balkongen och förfarandet enligt vad som ovan angivits uppgår preliminärt till 115 000 kr. Beloppet skall erläggas till bostadsrättsföreningen senast den 31 juni 2006 genom insättning på bostadsrättsföreningens bankkonto i Föreningssparbanken 8381 69936001420. Slutlig uträkning av kostnaderna kommer att ske inom sex månader från det att byggnationen är avslutad och slutbesiktigad. Bostadsrättshavaren har då att erlägga resterande belopp inom en månad från anmodan.
En förutsättning för att balkongen skall byggas är att ovanstående belopp betalas i rätt tid och att bostadsrättsföreningen erhåller samtliga erforderliga tillstånd för byggnationens genomförande. Ytterligare en förutsättning för byggnationen är att jämväl huvuddelen av de övriga medlemmar som har anmält intresse av att erhålla balkong till sina med bostadsrätt innehavda lägenheter på rätt sätt fullgör sina betalningar.

Bostadsrättsföreningen Lavetten 11

Stockholm den 27 juni 2006

……………………………..…
…………………………………

namnförtydligande (2 firmatecknare i föreningen)

Bostadsrättshavare


…………………………………………

namnförtydligande (medlem)


Så här matchas ovanstående i stadgarna avseende avgiftsjustering och överlåtelse:


11.3 Innehavare av lägenhet med balkong som inte ingår i den ursprungliga upplåtelsen ska påföras en fondavgift enligt § 14 punkt 2.

14.2 Den del av beloppet som har beräknats enligt § 13 punkt c) för husets underhåll och som avser balkonger som inte ingår i den ursprungliga upplåtelsen ska reserveras i en särskild balkongfond.


§ 12 c) beräkna beloppet för avsättning för yttre underhåll i enlighet med underhållsplanen.


20.2 Balkonger som utgör ett tillägg till den ursprungliga upplåtelsen ska för all framtid utgöra en del av lägenheten och ingår alltid i överlåtelsen. Balkonger mot gården på Kronobergsgatan ska vara försedda med permanent insynsskydd mot fastighetens hörnvinkel.Den kompletta stadgan finns på:

http://www.lavetten11.se/stadgar.html

Senast redigerad av Admin: 2012-12-05 klockan 21:35. Anledning: Länkat till Faktabanken om upplåtelseavtal
Svara med citat
  #2  
Gammal 2010-10-20, 19:02
Gusten Gusten är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Nov 2008
Ort: Sundbyberg
Inlägg: 3 503
Standard

Ser bra ut tycker jag. Det hela sker alltså på avtalsmässig grund.
Ingen påtvingas balkong mot sin vilja och de som väljer att inte få ny
balkong behöver inte vara med och betala kostnader pga nya balkongerna.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2010-10-21, 07:36
kluringens avatar
kluringen kluringen är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Dec 2009
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 608
Olycklig Många får inget bygglov

Citat:
Ursprungligen skrivet av Gusten Visa inlägg
Ser bra ut tycker jag. Det hela sker alltså på avtalsmässig grund.
Ingen påtvingas balkong mot sin vilja och de som väljer att inte få ny
balkong behöver inte vara med och betala kostnader pga nya balkongerna.
Inte enbart väljer att inte bygga utan får inte bygga. Intresset är stort men av 41 lägenheter är det endast 13 som har fått bygglov. Tolv är byggda, den trettonde tvekar på grund av kostnadsskäl, då den balkongen kommer att kosta runt 500 000 kr att bygga. Fyra till har fått bygglov som är överklagad. Överklagan har fått bifall i två instanser så här långt. Man får inte hänga upp vad som helst på en kulturklassad kåk, det finns något som heter ”Stockholm byggdansordning” som tolkas olika. Man är mycket restriktiv att tillåta balkonger mot gatan.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2010-10-21, 09:53
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Balkong, bygglov, kostnad

Citat:
Ursprungligen skrivet av kluringen Visa inlägg
Tolv är byggda, den trettonde tvekar på grund av kostnadsskäl, då den balkongen kommer att kosta runt 500 000 kr att bygga.
½ miljon kronor för en balkong !!! ??? Hur är detta möjligt ??? Hur många kvm?

Nu är jag inte insatt i det här med hur bygglov ges för balkongbygge, men jag trodde att bygglov inte gavs per balkong, utan i grupp (per hus eller sida av hus). Innebär detta att det kan bli en lösning där det t.ex. mitt i en "stapel" lägenheter saknas balkong?

Byggs balkongerna en och en? Om så är fallet, blir det inte mycket dyrare än vad som behövts jämfört med om detta samordnats och alla balkonger byggts samtidigt?
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #5  
Gammal 2010-10-21, 11:47
kluringens avatar
kluringen kluringen är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Dec 2009
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 608
Standard Smaken är som baken med bygglov, olika

Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
½ miljon kronor för en balkong !!! ??? Hur är detta möjligt ??? Hur många kvm?
Titta på bakgrundbilden som vi har använt på vår hemsida. De tre hörnbalkongerna har uppförts i samband med nybyggnationen 1906. Nu vill man peta dit en fjärde. Bygglovet avser en exakt likadan balkong. Alla tillfrågade firmor som har specialiserat sig på att bygga balkonger har tackat nej. Det måste bli en hantverksmässig tillverkning. Tekniken för infästningarna är komplicerad, golvet måste bland annat. delvis rivas upp. Frågan är om det hela stannar på en ½ mille. Det är upp till de som bor där att avgöra om det är värt priset.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
Nu är jag inte insatt i det här med hur bygglov ges för balkongbygge, men jag trodde att bygglov inte gavs per balkong, utan i grupp (per hus eller sida av hus). Innebär detta att det kan bli en lösning där det t.ex. mitt i en "stapel" lägenheter saknas balkong?
På gårdssidan är en av balkongerna ca 30 % större än de övriga. Den byggdes först av alla några år innan andra medlemmar började fundera på att bygga. Inte ens i samma ”stapel” beviljades lika stora balkonger till de övriga.

Hus är individer och det avgörs från fall till fall om det är arkitektoniskt störande om det fattas en balkong mitt i en stapel eller ej. Det finns mängder av exempel på hus på stan där balkongerna inte är symetriskt fördelade.

Ansökan om bygglov för hörnbalkongen gjordes tillsammans med lov för ytterligare fyra balkonger (”stapel”) en bit bort på fasaden till vänster om hörnan mot parken. Lovet beviljades men blev överklagat med motivering om stadsbildens bevarande. Överklagan bifölls med undantag för hörnbalkongen.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
Byggs balkongerna en och en? Om så är fallet, blir det inte mycket dyrare än vad som behövts jämfört med om detta samordnats och alla balkonger byggts samtidigt?
Man kan bygga balkong en och en, men det blir så klart billigare om man samordnar och bygger flera på samma rad. Går det bra i högre instans för de resterande fyra så blir även dessa balkonger betydligt dyrare än en vanlig standardbalkong. De berörda medlemmarna ryggar inte för kostnaden utan kämpar vidare för sitt bygglov.
Svara med citat
  #6  
Gammal 2010-10-21, 13:25
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Bygglov balkong

Ok, då förstår jag. Det är någon byggnadsteknisk grej som gör att kostnaden rasar i höjden för hörnlägenheten, men det är en avskräckande summa.
Annars är väl kostnaden för de mer normala balkongerna en kostnad som höjer värdet på lägenheten i motsvarande grad så jag förstår att det finns intresse för detta.

Ni har inte parallellt sökt om bygglov för inglasning?
Speciellt om man har en lägenhet mot en gata så är väl en inglasning värdefull, även om det ökar på kostnaderna en bit.

Intressant att bygglov kan ges på det sätt som i er fastighet. Känns lite som att man är rätt utlämnad åt personlig bedömning hos dem som ger bygglov. Jag har kikat runt lite i Malmö (även på innergårdar) men ännu inte hittat osymmetriskt placerade balkonger. Men jag letar vidare.

Jag ser att medlemmarna själva betalar för bygglov. Så det är medlemmarna själva som söker bygglov var och en för sin egen balkong? Föreningen sköter inte detta?

PS.
Tycks som det varit samma arkitekt som ritat Lavetten som husen runt Drottningtorget i Malmö (misstänkt lika).
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #7  
Gammal 2010-10-21, 15:06
kluringens avatar
kluringen kluringen är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Dec 2009
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 608
Standard Medlemmarna står både kostnader och det mesta av jobbet

Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
Ok, då förstår jag. Det är någon byggnadsteknisk grej som gör att kostnaden rasar i höjden för hörnlägenheten, men det är en avskräckande summa.
Annars är väl kostnaden för de mer normala balkongerna en kostnad som höjer värdet på lägenheten i motsvarande grad så jag förstår att det finns intresse för detta.
Inte bara det byggtekniska, designen också. Enbart smideshantverket kommer att kosta mer än en masstilverkad standardbalkong som inte kostar mer än 20-30 tusen inklusive montering. Det är väl oväsentligt om balkongen höjer lägenhetens värde eller inte om man ska bo kvar. Det handlar om livskvalitet.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
Ni har inte parallellt sökt om bygglov för inglasning?
Speciellt om man har en lägenhet mot en gata så är väl en inglasning värdefull, även om det ökar på kostnaderna en bit.
Ingen har visat intresse för det. Mot gatan får man vara glad om bygglovet går igenom över huvud taget. Kåken är ”grönklassad” snäppet lägre än ”blå klass” som är att jämställa med byggnadsminne men det är petigt. Nya balkonger måste se ut som om de hade suttit där sen huset byggdes annars är det förvanskning av byggnadsstilen.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
Intressant att bygglov kan ges på det sätt som i er fastighet. Känns lite som att man är rätt utlämnad åt personlig bedömning hos dem som ger bygglov. Jag har kikat runt lite i Malmö (även på innergårdar) men ännu inte hittat osymmetriskt placerade balkonger. Men jag letar vidare.
Man är alltid utlämnad för personliga bedömningar med alla bygglov. På byggnadskontoret är det proffs, men i nämnden är det politiker som avgör.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
Jag ser att medlemmarna själva betalar för bygglov. Så det är medlemmarna själva som söker bygglov var och en för sin egen balkong? Föreningen sköter inte detta?
Medlemmarna betalar för ALLT som orsakas av balkongprojekt, även bygglov men det är föreningen som står som sökande. De gör också det mesta av jobbet, styrelsen informeras löpande och står för besluten.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
PS.
Tycks som det varit samma arkitekt som ritat Lavetten som husen runt Drottningtorget i Malmö (misstänkt lika).
Kan vara samma arkitekter, Hagström och Ekman, de har ritat många vackra hus i liknande men även avvikande stil.

Senast redigerad av kluringen: 2010-10-21 klockan 15:14. Anledning: komplettering
Svara med citat
  #8  
Gammal 2010-10-23, 15:49
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Balkong bild

Absolut handlar det i första hand om livskvalitet, men tyvärr är ju livskvaliteten till viss del kopplad till ekonomin i många fall, så det går lite hand i hand.

Här kommer två bilder från Kluringen på balkonger.
Men även om man här "hoppat över" en våning med balkonger så är dessa balkonger emellertid placerade på ett sätt att man nästan inte ser att det är ett litet "hack" där.
Utan att kunna något om kraven för bygglov för balkonger så tror jag inte det hade fungerat på ett traditionellt 60- eller 70-tals flerfamiljshus.

Om det är fler som har bilder på osymmetriska balkonger så skicka dem gärna till mig så lägger jag ut dem här.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #9  
Gammal 2010-10-24, 00:43
kluringens avatar
kluringen kluringen är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Dec 2009
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 608
Fråga Var går gränsen mellan förändring och förvanskning

Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
[color=darkred]
Här kommer två bilder från Kluringen på balkonger.
Tack Admin för hjälp med bilderna. Nu till saken vad jag vill säga med dessa bilder.


Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
Men även om man här "hoppat över" en våning med balkonger så är dessa balkonger emellertid placerade på ett sätt att man nästan inte ser att det är ett litet "hack" där.
Nej, man tänker inte på att det finns ett hack. Ett medvetet grepp av arkitekten. Fönstren ovan den andra balkongen har en annan fönsterindelning än underliggande våningar. I det här fallet skulle det vara en styggelse att peta in en extra balkong i ”hacket”. En möjlig lösning skulle kunna vara en längre balkong som täcker två fönster. Smaken är olika, men personligen tycker jag att det vore ”våld” mot arkitektens intentioner och effekterna av de dekorativa stuckaturerna (även om det är möjligt att bevara dem) skulle tillintetgöras.


Den översta balkongen lever lite sitt eget liv. Av takkuporna att döma tillhör den sannolikt en senare byggd vindsvåning. En ovärderlig tillgång med utsikt över hela Kronobergsparken, Riddarfjärden och vy bort till Södermalm.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
Utan att kunna något om kraven för bygglov för balkonger så tror jag inte det hade fungerat på ett traditionellt 60- eller 70-tals flerfamiljshus.
Nej, det gör inte det, likväl beviljas det bygglov. Jag har inget bildbevis, men det men det finns många fler ”fula hack” i balkongstaplar än du kan föreställa dig.

Det Stockholms Stadsmuseum har att säga om balkonger är läsvärt. Sidan har även bilder på mindre lyckade balkongbyggen.

http://www.stadsmuseum.stockholm.se/...&sprak=svenska

Lite av lotteri om man får bygglov eller inte. Bedömningsgrunderna är subjektiva. Sen, när bygglovet väl har beviljats är risken påtaglig för att bygglovet blir överklagat om det är fråga om påtagliga förändringar på en husfasad eller nybyggnation i ett tätt bebyggt område.

Vem som helst kan ansöka om ett bygglov, men utan fastighetsägarens tillstånd har man inte rätt att bygga. Åtminstone en punkt där lagen är klockren.

Att vem som helst har rätt att överklaga ett bygglov är en nödvändighet i ett demokratiskt samhälle.
Svara med citat
  #10  
Gammal 2013-06-23, 00:28
Königs avatar
König König är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: Jun 2013
Ort: Stockholm
Inlägg: 4
Glad

Citat: Föreningen tar ansvar för byggets genomförande men det är medlemmarna som betalar alla kostnader.

Avtal upprättas mellan föreningen och varje enskild balkongbyggare:

AVTAL
angående balkong på gårdsfasad i anslutning till angiven lägenhet och tillägg till

Mellan medlemmen ………, som innehavare av
bostadsrätten av lägen nr….i fastigheten Stockholm Lavetten 11, och
Bostadsrättsföreningen Lavatten 11 träffas härmed följandeJag måste tacka för inlägget - det besparar mig (och föreningen) en omfattande utredningsaktivitet...

Vänliga hälsningar
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Balkongbygge - Får man göra så här? Hoyer Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 6 2010-10-22 11:21
Värdenedsättning pga bygge av balkonger i brf Pelle B Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 5 2009-09-19 19:59
En rättvis bostadsmarknad - Smålandsposten Admin Senaste Nytt 0 2009-08-26 01:11Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 13:35.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2020.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare