Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Tolkningar av lagar och stadgar, Likabehandlingsprincipen, Lagen om ekonomiska föreningar (LEF), Bostadsrättslagen (BrL), vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt, informationsplikt, jäv (styrelse/stämma, för revisorer, HSB-representant, ledamöter, mötesordförande, m.fl.), trivselföreskrifter. Faktabanken innehåller många viktiga tips! Faktabanken RSS-feed för juridikforumet som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2010-09-06, 17:32
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Granskning Medlemskap och ägarskap i brf, på vilket sätt hör dessa ihop?

Det skulle vara intressant om du gick igenom nedanstående frågor och besvarar dessa med ja, nej eller vet ej (ev. med en kommentar, så kort som möjligt).

Därmed kan man se vilka frågor som det råder tveksamhet om och som därför behöver utredas och förklaras närmare.

Utgångspunkt för nedanstående frågor är en tråd som jag sammanställt på följande webbsida;
Medlemskap och ägarskap i bostadsrätt - Vad gäller?

Regelverket som reglerar medlemskap i brf och ägandeskap av bostadsrätt utgår från vad som beskrivits i följande tråd i forumet;
Styrelse kan stoppa delat ägarskap, men behöver inte göra det

Not. En förutsättning för frågorna nedan är att det i föreningens stadgar står (kopierat från HSBs normalstadgar);
"§1. Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för
permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning
och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen.
Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen.
Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

§4. Inträde i föreningen kan beviljas den som är medlem i HSB och
1. kommer att erhålla bostadsrätt genom upplåtelse i föreningens hus, eller
2. övertar bostadsrätt i föreningens hus.


§6. Om det kan antas att förvärvaren inte avser att bosätta sig permanent i bostadslägenheten har föreningen i enlighet med regleringen i §1 rätt att vägra medlemskap.

§7. Om en bostadsrätt har övergått till bostadsrättshavarens make
får maken vägras medlemskap i föreningen endast om maken inte är medlem i HSB.
Vad som nu sagts äger motsvarande tillämpning om bostadsrätt till bostadslägenhet
övergått till annan närstående person som varaktigt sammanbodde med bostadsrättshavaren.

För att den som förvärvat andel i bostadsrätt till bostadslägenhet ska beviljas medlemskap
gäller att bostadsrätten efter förvärvet innehas av makar, sambor
eller andra med varandra varaktigt sammanboende närstående personer.".

I övrigt gäller bostadsrättslagen.

Bortse från juridiska personer i nedanstående frågeställningar.

1. Kan ej boende i föreningen äga en bostadsrätt (bortsett från dödsbo)? (5)
Mitt svar: Ja, t.ex. som delägare.

2. Måste den som bor i föreningen också vara skriven i föreningen (bortsett från vid dödsbo)? (26, 29)
Mitt svar: Ja.

3a. Kan endast den bli medlem som bor i föreningen, dvs är mantalsskriven där (bortsett från dödsbo)?
Mitt svar: Nej. Men om köparen/förvärvaren av bostadsrätten inte har för avsikt att bosätta sig permanent i lägenheten så har föreningen rätt att vägra medlemskap.

3b. Måste man vara medlem i föreningen för att äga en bostadsrätt (helt eller delvis), bortsett från vid dödsbo? (7)
Mitt svar: Ja. (I denna och motsvarande frågor är, vad jag förstår, inte alla överens, när det gäller delägare).

4. Kan föreningen neka medlemskap endast av skälet att den som söker medlemskap bor/är mantalsskriven någon annanstans än i bostadsrätten? (13)
Mitt svar: Nej. Men om köparen/förvärvaren av bostadsrätten inte har för avsikt att bosätta sig permanent i lägenheten så har föreningen rätt att vägra medlemskap.

5. Är en förutsättning för beviljande av medlemskap i en brf är att man har sitt permanentboende i föreningen? (25)
Mitt svar: Nej. Men om köparen/förvärvaren av bostadsrätten inte har för avsikt att bosätta sig permanent i lägenheten så har föreningen rätt att vägra medlemskap.

6. Är en förutsättning för att bli medlem i en brf att man är mantalsskriven i föreningen, om inte annat specifikt anges i stadgarna? (29)
Mitt svar: Nej. Men om köparen/förvärvaren av bostadsrätten inte har för avsikt att bosätta sig permanent i lägenheten så har föreningen rätt att vägra medlemskap.

7. Kan man bli medlem i en brf utan att bo i föreningen, om detta inte strider mot stadgarna? (25)
Mitt svar: Ja, t.ex. som delägare.

8. Kräver medlemskap i föreningen att man är boende och skriven i bostaden? (15)
Mitt svar: Nej. Men om köparen/förvärvaren av bostadsrätten inte har för avsikt att bosätta sig permanent i lägenheten så har föreningen rätt att vägra medlemskap.

9. Måste man bo i brf:en för att godkännas som delägare i en bostadsrätt (bortsett från vid dödsbo)? (25)
Mitt svar: Nej.

10. Är det jurdiskt korrekt att kunna äga del av en bostadsrätt utan att vara medlem och utan att bo i föreningen (bortsett från dödsbo)? (29)
Mitt svar: Nej.

11. Kan man äga en del av lgh utan att vare sig bo där eller vara medlem i föreningen, bortsett från dödsbo? (15)
Mitt svar: Nej.

12. Kan man äga del i bostadsrätt, utan att vare sig vara medlem eller bo där, bortsett från dödsbo? (26, 29, 28)
Mitt svar: Nej.

13. Måste man bo i lägenheten för att kunna äga en andel av den (med undantag av dödsbo)? (32)
Mitt svar: Nej.

14. Måste man vara medlem i föreningen för att kunna äga en del av en bostadsrätt (bortsett från dödsbo). (29)
Mitt svar: Ja.

15. Kan man ha en andel i bostadsrätten utan att vara medlem i föreningen, bortsett från dödsbo? (16)
Mitt svar: Nej.

16. Finns det stöd i lagen för att man ska kunna äga en del av en lägenhet utan att vara medlem i föreningen (bortsett från dödsbo)? (29)
Mitt svar: Nej.

17. Är en förutsättning för att bli delägare i en brf att man medges medlemskap av styrelsen, bortsett från dödsbo? (30)
Mitt svar: Ja.

18. Är det nödvändigt att bli antagen som medlem om man ska kunna ha en giltig bostadsrätt eller andel i bostadsrätt, bortsett från dödsbo? (32)
Mitt svar: Ja.

19. Är det möjligt att ha en ekonomisk andel i en ekonomisk förening utan att också vara medlem i föreningen (med undantag av dödsbo)? (40)
Mitt svar: Nej.

20. Behövs medlemskap för att ha en andel i en bostadsrätt, bortsett från dödsbo? (47)
Mitt svar: Ja.

21. Kan man tillåta ägande av andelar av bostadsrätt utan krav på medlemskap, bortsett från dödsbo? (50)
Mitt svar: Nej.

22. Måste den som äger andel av föreningen vara medlem (förutom i de specialfall som finns i lagen, t.ex. dödsbo)? (53)
Mitt svar: Ja.

23. Måste den som har en bostadsrätt i föreningen också vara medlem i föreningen (bortsett från dödsbo)? (18)
Mitt svar: Ja.

24. Måste den som bara har en andel i bostadsrätten vara medlem i föreningen (bortsett från dödsbo)? (18)
Mitt svar: Ja.

25. Kan man bli medlem i en brf utan att äga en viss andel av föreningen? (30)
Mitt svar: Nej.

26. Måste man vara medlem i föreningen för att kunna äga en del av en bostadsrätt? (25)
Mitt svar: Ja.

27. Kan styrelsen vägra medlemskap för den som förvärvat en andel utan avsikt att bo där, och på så sätt göra förvärvet ogiltigt? (32)
Mitt svar: Ja, enligt bostadsrättslagen;
"6 § Den som har förvärvat en andel i en bostadsrätt får vägras inträde i föreningen, om annat inte bestämts i stadgarna.
Bestämmelserna i 3 och 5 §§ skall dock gälla om bostadsrätten efter förvärvet innehas av makar eller, om bostadsrätten avser bostadslägenhet, av sådana sambor på vilka sambolagen (2003:376) skall tillämpas. Lag (2003:383)."

28. Kan någon som inte har andel i föreningen godkännas som medlem och därmed få möjlighet att påverka föreningens angelägenheter? (52)

29. Innebär gemensamt ägande gemensamma förpliktelser? (19)
Mitt svar: Ja. Alla delägare har ett gemensamt ansvar för förpliktelserna i föreningen, oavsett hur stor eller liten andel man har.
I detta inbegrips inte bara betalningsansvar utan även t.ex. om en delägare missköter sig.
Föreningen kan vända sig till vem som helst av delägarna och ställa sina krav.
Dvs varje delägare delar ansvar och skyldigheter fullt ut.
Konsekvenser för en delägare drabbar alltså varje delägare på samma sätt.

30. Hör ägande och medlemskap ihop (förutom vid dödsbo)? (17)
Mitt svar: Ja (Medlemskap förutsätter ägande av bostadsrätt och ägande förutsätter medlemskap i förening. Åsikterna går isär här.).

31. Vem får beviljas medlemskap i en bostadsrättsförening? (7)
Mitt svar: Den som uppfyller villkor för detta i bostadsrättslagen (2 kap 1 §, 1 kap 3 § och 2 kap 3 §) och föreningens stadgar (t.ex enligt HSBs normalstadgar som återges här ovan).

32. Kan föräldrar vara delägare i en bostadsrätt om de inte också bor där tillsammans med barn? (7)
Mitt svar: Ja, under förutsättning att de godkänts av föreningen som medlemmar.

Tillägg:
I och med att jag nu lagt in de flesta av mina svar så räcker det med att uppge om åsikterna går isär för de frågor där jag gett min syn på saken.


Se även;
Hur många bostadsrätter kan man köpa och sälja samt äga?

Föräldrar 100% ägare till barnets bostadsrätt. OK?


Se även;
* Medlemskap och ägarskap i bostadsrätt - Vad gäller?

* Spekulationsköp av bostadsrätter via bulvan

* Vilka får äga bostadsrätt i föreningen?
* Jag har fått nog!

* Minimiandel i bostadsrätt för att bli medlem?

* Styrelse kan stoppa delat ägarskap av bostadsrätt...
* Fråga kring delägande av bostadsrätt
* Föräldrar 100% ägare till barnets bostadsrätt. OK?
* Går det att äga fler än en bostadsrätt på egen hand?

* Andrahandsuthyrning (Faktabanken)
* Olovlig andrahandsuthyrning till kriminell
* Min farfars bostadsrätt - Medlemskap, uthyrning, andrahand

* Borgensman för månadsavgiften
* Borgenär som inte vill vara borgenär längre

* Kreditupplysning
* Kreditprövning/kreditupplysning av ny medlem i brf överflödig

+ Att godkänna en ny medlem i bostadsrättsförening

* Betalningsanmärkning - vad gäller för att godkännas som medlem i brf?
* Nekande av medlemskap i brf, betalningsanmärkningar
* Medlemskap i bostadsrättsförening med betalningsanmärkningar

* Vara i stånd att fullgöra sina förpliktelser mot föreningen

* Gnällkärring - Kurs i bostadsrättsjuridik - Rätt att neka medlemskap i brf?

* Bli godkänd som medlem i brf?

* Stadgeändring äldreboende, olaglig

* Överdrivna krav för ansökan av medlemskap i brf

* Kan en styrelse neka medlemskap pga att inspektion först måste utföras?

* Befogat avslå ansökan om medlemskap i bostadsrättsförening?

* Folkbokförd på annan adress

* Medlemskap i BRF vid tidigare utlandsboende

* Tre köpare i rad nekades medlemskap

- Vägras inträde i brf Trollstigen i Hultsfred
- Brf Järnhand rostar smått! - Nekad medlemskap
- Styrelsen vägrar ny medlem medlemskap i brf

- Funderingar gällande medlemskap i brf
- Frågor angående medlemskap i BRF

* Ansökan om medlemskap i BRF

* Policy för prövning av medlemskap i brf (Faktabanken)
* Utökning av " policy för prövning av medlemskap i brf "?

* Hur lång tid ska det ta att godkänna medlem i brf?

* Rutiner för ansökning av medlemskap i Brf

* Skadestånd på 1,3 mkr för styrelse pga nekat medlemskap i brf

* Köpare hoppat av, dessutom nekad medlemskap

* Prövning av medlemskap i brf - Prop. 1990/91:92 s 61 och RH 2000:22

* Prövning av medlemskap i brf - Personliga egenskaper

* Ansökan om medlemskap, mall (Pdf)

* Överlåtelseavtal (Doc)
* Överlåtelse av bostadsrätt, mall från HSB (Pdf)
* Upplåtelseavtal, mall (Pdf)

* Överlåtelse/försäljning av bostadsrätt - vad gäller för brf?
* Förvärv av bostadsrätt - Köpa bostadsrätt (Faktabanken)
* Överlåtelse, övergång av bostadsrätt (Faktabanken)
* Överlåtelse, förvärv av bostadsrätt

* Hyresnämnden - Vad gör de för bostadsrättshavare? (Faktabanken)

* Hur protokollför man nekat medlemskap?

* Sälja bostadsrätt (utan mäklare) - Tillvägagångssätt för att sälja bostadsrätt, steg för steg

* Mäklarens ansvar vid köp av bostadsrätt?

* Prövning av medlemskap i brf - Bortselekterad som medlem

* Sambo ej medlem i brf?
* Ta över lägenhet och lån av sambo i brf

* Godkännande av ny medlem i brf
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-12-19 klockan 18:07.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2010-09-07, 09:10
clabbe clabbe är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2008
Inlägg: 2 599
Standard

Innan jag ger mina svar vill jag påpeka att jag inte förstår stadgarna. Det står i §2 att föreningen i enlighet med regleringen i §1 har rätt att vägra medlemskap.

Jag kan inte förstå vad det är i §1 som åsyftas med orden "regleringen i §1".
Svara med citat
  #3  
Gammal 2010-09-07, 09:39
clabbe clabbe är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2008
Inlägg: 2 599
Standard

Här följer mina svar.

Svar:
1. Ja

2. Ja (enligt 6 § Folkbokföringslagen (1981:481))

3. Nej (men stadgarna ger styrelsen rätt att vägra medlemskap om det saknas avsikt att bosätta sig permanent i föreningen)
3b. Ja.

4. Nej. Men finns det inte ngn avsikt av förvärvaren att bosätta sig permanent i lägenheten finns det en rätt att vägra medlemskap om det saknas avsikt att bosätta sig permanent i föreningen

5. Nej. Men finns det inte ngn avsikt av förvärvaren att bosätta sig permanent i lägenheten finns det en rätt att vägra medlemskap.
6. Nej.

7. Ja

8. Nej.

9. Nej

10. Nej.

11. Nej

12. Nej

13. Nej

14. Ja.

15. Nej

16. Nej

17. Ja.

18. Ja

19. Nej

20. Ja

21. Nej

22. Ja

23. Ja

24. Ja

25. Nej, inte i den aktuella föreningen

26. Ja

27. Ja som stadgarna är utformade.

28. Ja - man måste först antas som medlem för att sedan kunna göra ett giltigt förvärv. Stadgarna bör innehålla något om att medlemskap upphör om förvärvet inte slutfördes.

29. Vet ej med säkerhet.

30. Ja

31. Den som uppfyller villkoren enligt föreningens stadgar och om föreningen skäligen bör godta honom som bostadsrättshavare.

32. Ja, om de är medlemmar.

Senast redigerad av clabbe: 2010-09-07 klockan 11:10. Anledning: Admin har ändrat förutsättningarna så jag reviderar mina svar
Svara med citat
  #4  
Gammal 2010-09-07, 10:52
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av clabbe Visa inlägg
Jag kan inte förstå vad det är i §1 som åsyftas med orden "regleringen i §1".
Tack för att du var uppmärksam, Clabbe.
Det tog mig sammanlagt 14 timmar att skapa inlägget och webbsidan, var lite trött efter detta. Men nu har jag lagt in §1, och förhoppningsvis stämmer förutsättningarna nu.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Vaktmästare. Vilket är bäst? aalaestadius@hotmail.com Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 1 2014-04-19 20:05
Lyhört hus i brf; vilket ansvar har jag som medlem? Hemi Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 3 2010-12-27 21:08
Andel och behörighet i ägarskap? Ingå i styrelse, valberedning, rösta, etc Krickan Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 3 2009-09-17 17:28
Inbrottsskador i brf, vem ansvarar för dessa? Admin Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 0 2009-03-30 17:40
Garage - vem ansvarar för/underhåller dessa? vitsippan Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 3 2009-03-15 15:53Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 05:27.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare