Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma
Valberedning, mötesordförande, dagordning, "omedelbart justerat", ansvarsfrihet, klander/ogiltigförklaring av stämma, votering, rösträtt, röstningsordning, fullmakt, röstlängd, medlemsförteckning, tolka årsredovisning, o.dyl. RSS-feed för detta forum om stämmor, motioner, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!
Berätta gärna hur stämmorna går till i din brf. Vad fungerar bra/dåligt?

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2010-08-24, 10:30
Hallmat Hallmat är inte inloggad
Peta-medlem
 
Reg.datum: Oct 2009
Ort: Enköping
Inlägg: 140
Standard Rösträtt - per medlem eller per bostadsrätt?

I vår förenings mossiga stadgar står det:
”Medlems rätt att deltaga i föreningens angelägenheter utövas å föreningens sammanträden, där varje medlem, som fullgjort sina förbindelser till föreningen, äger en röst”

I mer moderna stadgar – och alla jag läst – står det, förutom ovanstående (dock skrivet på lite mer modern svenska), att
”Om flera medlemmar innehar bostadsrätt gemensamt har de dock tillsammans endast en röst.”


Det exakta citatet ovan kommer från SBC’s mönsterstadgar. Denna mening, eller något liknande, finns alltså inte i våra stadgar.

I bostadsrättslagen står det:
”Om flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt har de endast en röst, om inte något annat bestämts i stadgarna”

Min avsikt är att starta ett arbete för att modernisera våra stadgar, som inte har ändrats alls sen föreningen bildades 1943. Spontant tycker jag personligen att vår beskrivning känns bättre och mest naturligt, att varje medlem, oavsett om två eller fler medlemmar bor ihop, har en röst.
Men uppenbarligen är detta då väldigt ovanligt och jag söker argument för att det skulle vara bättre att det är själva bostadsrätten som har rösträtt och inte de enskilda medlemmarna som bor i den.

Vi har 9 lägenheter och en lokal. Totalt just nu 14 medlemmar. En av medlemmarna äger lokalen och bor inte i huset. Han är dock totalt ointresserad av föreningen.

Så, ni kunniga inom detta område – bör jag ändra detta eller inte?
Svara med citat
  #2  
Gammal 2010-08-24, 11:06
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad En medlem per bostadrätt har rösträtt

Måste rimligen ändras!

T.ex. till;
Citat:
30 § Röstning och Rösträtt
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar innehar en bostadsrätt tillsammans har de dock tillsammans endast en röst. Innehar en medlem flera bostadsrätter i föreningen har medlemmen endast en röst.
Rösträtt har endast den medlem som fullgjort sina ekonomiska åtaganden mot föreningen enligt dessa stadgar och enligt lag.
...
Enligt mina mallstadgar för brf.

Det är inte förenligt med likhetsprincipen att en familj med fler medlemmar har större inflytande än ensamstående, även om lagen nu gett en liten öppning för att bryta mot likhetsprincipen.

Se även;
Rösträtt i förhållande till ägarandel

För mer information om röstning och röstlängd i brf, se bl a;
Beslut på stämman - olika typer av majoritet - Faktabanken

Stämma - Beslut på stämman, votering - Faktabanken

Rösträtt för medlem, stämma - Röstlängd - Faktabanken

Beslut i brf - Hur och med vilken majoritet på stämma? - Hur röstar man i en brf? Med hur stor majoritet måste beslut tas vid röstning för att beslut ska gå igenom. Med exempel. Faktabanken

Röstning 2/3 beslut, hur räknas det? - Hyresnämnden tror att blankröster ska räknas in i majoritetsbeslut vid röstning på stämma

Olika typer av majoritet vid röstning på stämma - Röstning med enkel majoritet

Hur avgörs beslut på stämma vid lika röstetal?

Vem får rösta på en bostadsrättsförenings stämma (årsstämma eller extrastämma)? - Vem har rösträtt i en brf? Rösta via ombud. Exempel på jävsituationer vid röstning på föreningsstämma

Får sambo till styrelseledamot rösta på stämman i föreningen? - I vilka frågor får styrelsen inte rösta på stämman?

Ombud och biträde på stämman - Faktabanken
Regelverk för ombud på stämma i brf, hur många röster? - I röstlängden ska framgå vem som utövar rösträtt

Exempel på fullmakt i brf - En genomtänkt mall för fullmakt vid röstning i bostadsrättsföreningen
Mall för fullmakt till ombud - Exempel på hur en giltig fullmakt ska se ut i en brf. Regelverk för ombud. Vem får vara ombud i föreningen?
Vad gäller för fullmakter? - Frågor och svar om röstning via fullmakt? Hur länge gäller en fullmakt?
Fuska med fullmakt i brf
Hur ska giltig fullmakt se ut? - Vad ska fullmakt för röstning innehålla?
Regelverk för röstning via fullmakt - Kan två medlemmar i samma familj (samma bostadsrätt) ta var sin fullmakt?

Vem får rösta på stämma i brf för avliden medlem? - Hur styrker den som röstar för avliden medlem sin legitimitet och hur ska detta redovisas av styrelsen?

Får medlem som äger två lägenheter rösta två gånger på föreningsstämma i brf? - Har medlem lika många röster som bostadsrätter?
Hur många röster har medlem som äger fler än en bostadsrätt?
Två röster tillsammans trots gifta/sammanboende i två lägenheter i samma brf? - Hur stor andel som innehas av bostadsrätt ej relevant för rösträtt
Har ordföranden, som äger tre lokaler i föreningen, tre röster på stämman? - "En röst per medlem som innehar bostadsrätt gemensamt"

Är frågan om ansvarsfrihet ett majoritetsbeslut? - Hur många röster krävs för att neka ansvarsfrihet för styrelsen i en brf?
Är röstning på stämma om ansvarsfrihet för styrelsen ett minoritetsbeslut?
Vem får rösta på föreningsstämman i frågan om ansvarsfrihet? - Kan medlem som ingått i styrelsen rösta mot ansvarsfrihet eller är denna medlem jävig vid röstning?
Styrelsen röstar i egen sak vid frågan om ansvarsfrihet - Är styrelsens ledamöter röstberättigade om styrelsens ansvarsfrihet?

Har styrelsen rösträtt i frågan om utbyte av styrelse? - Får styrelseledamot rösta på stämma om att byta ut styrelse?

Kan man rösta i ett ärende som finns på dagordningen men endast som diskussions/informationspunkt? - Kan beslut tas under diskussionspunkt i dagordning?

Kan stämman rösta om att få in en ny punkt i dagordningen?

Förfalskade fullmakter, mutade ja-röstare och slagsmål på stämman - Artikel i SDS om hur det kan gå till vid röstning i samband med ombildning
Fusk vid rösträkning på stämma i samband med ombildning - Hur vet man att rösträkning gått rätt till?

Har HSB 1 eller 2 röster i bostadsrättsförening hörande till HSB? - Har HSB-ledamot rösträtt på föreningsstämma?

Röstning på föreningsstämma om inglasning, socialens röster inräknade?

Kvalificerad majoritet vid röstning om stamrenovering/badrumsrenovering i brf?

Röstning i samband med balkongbygge - Hur stor majoritet måste det vara vid röstningen för att balkongbygge ska gå igenom?

HSB/Mötesordförande, tillika advokat, hittar på vad som gäller avseende röstning om nya stadgar

Exempel på stämma med sluten röstning där röstning ändå genomförs öppet

Måste inte större förändringar i brf röstas om på stämma? - Styrelsens rättighet att ta beslut om TV/bredband/telefoni

Vid röstning på stämma, måste ej närvarande medlemmar också tillfrågas? - Röstning om tillbyggnad av entré

Vid röstning på stämma om garage fick de med garage inte rösta - Fick ej rösta "i egen sak"

Illojal styrelseledamot - röstar mot sig själv på stämman - Illojalt för ledamot att rösta mot styrelsens förslag?

Får styrelsen rösta om motion? - Får styrelseledamot rösta i motion som innebär ändring av styrelsebeslut?

Rösta på sin egen motion - Styrelsens ordförande säger att medlem inte får rösta på sin egen motion

En nej-röst räcker för att beslut ej ska genomföras? - Veto-rätt i brf? Röstning per capsulam

HSB:s kod för föreningsstyrning - - 2:a principen; "Medlemmarna i primärkooperativ har lika rösträtt (en medlem, en röst)".
1.3.4 "Röstning ska genomföras på ett formellt, noggrant och tillgängligt sätt. Vid föreningsstämman ska det användas en rättvis och tydlig metod för rösträkning och stämmoordföranden ska förklara denna metod".


Arbetsordning för styrelse i en brf - Majoritetskrav vid styrelsebeslut

Styrelsemöte brf - Lägga ner sin röst/reservera sig

HSB-ledamotens rätt att rösta om inträde i brf på styrelsemöte - HSB Riksförbund svarar

Rösta in vicevärd i styrelsen - Jäv?
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-03-24 klockan 20:35.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2010-08-24, 11:16
totiki totiki är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Aug 2008
Ort: sthlm
Inlägg: 2 204
Standard Rösträtt efter andelstal

Bra fråga. Som vanligt finns inget enhetligt svar.
Jag anser att ni ska ge varje lägenhetsnummer möjlighet till en ledamot i styrelsen, oavsett om de använder möjligheten eller inte. Det är 9 lägenheter. Och lika på stämman.

Som jag ser det är det väldigt stor skillnad när det gäller stora och små bostadsrättsföreningar vad gäller rösträtt.

Det skulle kunna rättas efter andelstal, precis som A resp. B aktier i Sverige. Ett system som lever kvar sedan innan 1917 när det Svenska rösträttssystemet grundade sig på rikedom. Det skulle väl ändå inte behöva vara orättvist i små föreningar med 3-5 lgh. Men rätt förlegat.

Det skulle kunna rättas efter medlemsskap, som jag beskrev i föreningar med biverksamhet eller ideologi.

I större föreningar tror jag inte att annat än en röst per lägenhetsnummer är möjligt.

Jag tror inte man ska begränsa att den som äger fler lägenheter endast har en röst. Det öppnar bara för att bostadsrätten skrivs över på annan familjemedlem eller släkting. Min åsikt är att rösten ska vara kopplad till lägenhetnummer och inte till personen. Föreningen är fastigheten uppdelad i enheter, vars enhetsroller ikläds av personer.
Dessutom så förändrar det andelstalet på ett abstrakt vis. Det är inte heller likvärdigt.

Med endast 9 lägenheter tycker jag att ni i stadgan ska ge en styrelseledamot till varjeb ostadsrätt d v s mellan 3 - 10 ledamöter i styrelsen. Det kan även skrivas in i stadgan att detta sker per automatik. Att styrelsen är beslutsför vid tre ledamöters närvaro och att beslut tas i styrelsen med enkel majoritet där ordförandens röst är utslagsgivande (eftersom det vid tillfälle kan vara jämnt antal ledamöter på plats).
Då är det upp till var och en av bostadsrättshavarna att bevaka sin rätt och röst. Att erhålla och läsa protokoll (total genomlysning) samt att dra konsekvenserna av att inte göra detta.

För stämman ska ni ge en röst till varje lägenhetsnummer samt även till lokalens nummer.

Senast redigerad av Admin: 2014-07-14 klockan 13:07.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2010-08-24, 11:38
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Köpa rösträtt?

Jag tycker inte man ska kunna köpa till sig mer makt i en brf. T.ex. att en medlem har två bostadsrätter.
Men det är inte skrivet i sten, så att säga.

Visst kan man med mitt förslag komma runt detta genom att en medlem som har två lägenheter skriver över en av sina två lägenheter på annan medlem.
Men det är nog sällsynt att det sker (kräver vissa förutsättningar) och får nog räknas som undantagsfall?
Blir svårt (omöjligt?) att täcka upp alla möjligheter och få ett helt rättvist system.

Men eftersom förmodligen nästan alla föreningar bygger på rösträtt enligt mitt förslag så kanske det blir så rättvist det nu kan bli bara av detta skäl?

Sedan kanske det i praktiken spelar mindre roll vilket alternativ man väljer så länge det ändå bara är 5-25 % av medlemmarna som går på stämmor?
Men det är ju alltid bra att planera för framtiden!

Dock vill jag understryka att hur man än gör så är rösträtt per medlem, enligt min mening, det absolut sämsta alternativet!
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #5  
Gammal 2010-08-24, 12:34
totiki totiki är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Aug 2008
Ort: sthlm
Inlägg: 2 204
Standard Röst per andelstal olika betydelse beroende på föreningens storlek

Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
Jag tycker inte man ska kunna köpa till sig mer makt i en brf.
T.ex. att en medlem har två bostadsrätter.
Men det är inte skrivet i sten, så att säga.
Som jag ser det är det stor skillnad i denna fråga avseende stor eller liten bostadsrättsförening.
I en förening med 100 lika stora eller endast ettor & tvåor. Blir andelstalet i princip 1 för alla mer eller mindre. Om en eller par individer äger två röster istället för 1 blir det förmodligen försumbart i de flesta frågor. Är det jämnt skägg har ändå ordföranden utslagsröst. Så problemet fanns där innan också.

I en liten förening med tre bostadsrätter. En barnfamilj med 5 barn i en trea på 70 kvm och 2 Stockholms-ettor på 15 kvm. Kommer denna brf att gå omkull om ettorna vill bygga en pool med spa med sina egna 15% insats var mot 3:ans 70% på egen hand (som kanske strider för ett barnvagnsrum som aldrig kan gå igenom).

Rättvisa i små föreningar måste nog förhandlas fram genom sunt förnuft och grannsämja eller så måste det skapas ett eget regelverk för dessa.

Senast redigerad av Admin: 2014-08-07 klockan 16:33. Anledning: Rättat felaktig tagg
Svara med citat
  #6  
Gammal 2010-08-24, 14:11
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Rösträtt/makt, olika mellan stor och liten brf

Citat:
Ursprungligen skrivet av totiki Visa inlägg
... tycker jag att ni i stadgan ska ge en styrelseledamot till varje Bostadsrätt d v s. mellan 3 - 10 ledamöter i styrelsen.
Tycker jag låter som en ypperlig idé.
Trodde lite det var så det generellt fungerade i mindre föreningar, men det kanske det inte är.

Citat:
Ursprungligen skrivet av totiki Visa inlägg
ordförandens röst är utslagsgivande
En intressant punkt och också något jag tycker ska ändras i stadgarna avseende stämmor. Dvs;
"Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller vid lika röstetal den mening som stämmoordföranden biträder".
Jag tycker inte det är rätt att möjligheten ens ska finnas att en utomstående, och som regel part i målet (dvs det innebär att man ger styrelsen en extraröst), ska kunna ha en utslagsröst.

Citat:
Ursprungligen skrivet av totiki Visa inlägg
För stämman skall ni ge en röst till varje lägenhetsnummer samt även till lokalens nummer.
Men bara om det är en bostadsrättslokal.

Citat:
Ursprungligen skrivet av totiki Visa inlägg
Rättvisa i små föreningar måste nog förhandlas fram genom sunt förnuft och grannsämja eller så måste det skapas ett eget regelverk för dessa.
Ja, många tror att rättvisa och demokrati är samma sak, men så är det inte.
Demokrati är lätt att uppnå, rättvisa ofta omöjligt.
Jag är för regelverk, och tydliga sådana, och jag tycker det ska tas fram regler där det är möjligt, men samtidigt kommer vi naturligtvis aldrig att uppnå ett läge där vi har ett regelverk som täcker allt.
Sunt förnuft är bra. Men jag kan ju säga att det sunda förnuftet lyser med sin frånvaro i bl.a. min brf, och man ska nog inte sätta för mycket tillit till detta.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #7  
Gammal 2010-08-24, 14:57
totiki totiki är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Aug 2008
Ort: sthlm
Inlägg: 2 204
Standard Stämmoordförande ska inte ha utslagsröst

Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
En intressant punkt och också något jag tycker ska ändras i stadgarna avseende stämmor. Dvs;
"Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller vid lika röstetal den mening som stämmoordföranden biträder".
Jag tycker inte det är rätt att möjligheten ens ska finnas att en utomstående, och som regel part i målet (dvs det innebär att man ger styrelsen en extraröst), ska kunna ha en utslagsröst.
Kan hålla med dig om avseende stämmor. Men för att det ordinarie styrelsemötet ska fungera krävs det nog avslut och inte bordläggningar, även om ett jämnt antal ledamöter infunnit sig.
Svara med citat
  #8  
Gammal 2010-08-24, 15:41
Hallmat Hallmat är inte inloggad
Peta-medlem
 
Reg.datum: Oct 2009
Ort: Enköping
Inlägg: 140
Standard Styrelsepost till alla inte rimligt ens i en lite brf

Citat:
Ursprungligen skrivet av totiki Visa inlägg
Med endast 9 lägenheter tycker jag att ni i stadgan ska ge en styrelseledamot till varje Bostadsrätt d v s. mellan 3 - 10 ledamöter i styrelsen. Det kan även skrivas in i stadgan att detta sker per automatik. Att styrelsen är beslutsför vid tre ledamöters närvaro och att beslut tas i styrelsen med enkel majoritet där ordförandens röst är utslagsgivande (eftersom det vid tillfälle kan vara jämnt antal ledamöter på plats).
Då är det upp till var och en av innehavarna att bevaka sin rätt och röst. Att erhålla och läsa protokoll (total genomlysning) samt att dra konsekvenserna av att inte göra detta.
För stämman ska ni ge en röst till varje lägenhetsnummer samt även till lokalens nummer.
Nja, jag tycker nog att det ska till ett lite större "generationsskifte" i föreningen för att det ska bli aktuellt att ge alla bostadsrätter en styrelsepost. Vi har t.ex. en dement 93-åring som dessutom är eremit. Jag har bott i huset i två år nu och har aldrig sett henne. Vad ska hon med en styrelsepost till? Vi har en annan 93-åring i huset. Klar i knoppen, men men med lite märkliga åsikter om saker och ting. Vad ska hon med en styrelsepost till? En annan multisjuk kvinna finns också. En riktig gnällkärring som bara är allmänt jobbig. Styrelseledamot? Nej tack.

Och så har vi lokalägaren. Som alltså bara äger lokalen (upplåten som bostadsrätt) men inte bor i huset. Har bott i huset en gång i tiden men som idag har noll intresse för huset och föreningen. Är aldrig med på medlemsmöten eller årsmöten. Varför ska han ha en styrelsepost?

Dessutom finns det risk att han som styrelseledamot upptäcker att han fått betala olagliga städavgifter i 10 år. Dessa är borttagna nu men han skulle aldrig låta en sån vetskap bero utan skulle kräva tillbaka dessa avgifter.
Svara med citat
  #9  
Gammal 2010-08-24, 16:05
clabbe clabbe är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2008
Inlägg: 2 599
Standard Alla ledamöter ska ges tillfälle att delta i ärendets behandling

Enligt lagen om ekonomiska föreningar gäller följande för ett styrelsebeslut:
Citat:
Beslut i ett ärende får dock inte fattas, om inte såvitt möjligt samtliga styrelseledamöter har fått tillfälle att delta i ärendets behandling och erhållit tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet.
Det låter spännande att tillämpa den lagregeln i Hallmats förening.

Det är svårt att säga att det är mer rättvist med en röst per medlem än en röst per lägenhet. En aspekt på att ha en röst per lägenhet är att maktbalansen på föreningsstämman inte skiftar beroende på om lägenheter ägs av en eller flera medlemmar.
Svara med citat
  #10  
Gammal 2010-08-24, 16:21
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad En röst per lägenhet = bäst

Ja, som Totiki säger så kan det skilja lite beroende om föreningen är stor eller liten, och som Hallmat visar på så kan också valet av det mest rättvisa alternativet skilja beroende på föreningens sammansättning.

En röst per medlem är säkert bra för storfamiljer och dem med många delägare (som kanske inte ens bor i föreningen).

Mina två huvudskäl för att en röst per medlem är det absolut sämsta alternativet är just;
1. att en det blir en orimlig fördelning av rösterna (faktiskt även i små föreningar).
2. det allmänt accepterade alternativet med en röst per lägenhet är det som används nästan överallt och varför frångå detta då?

Sedan kan man kanske göra olika definitioner av vad en röst per lägenhet innebär i praktiken, men det är nog ytterst sällan varianter på detta kan leda till något problem... så länge alla vet vad som gäller.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Rösträtt för medlem, stämma - Röstlängd bostadsrättsförening Admin Faktabanken 2 2017-05-04 22:31
Medlem som hotar annan medlem i brf Admin Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 30 2011-04-12 11:01
Minimiandel i bostadsrätt för att bli medlem? Anima Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 7 2009-10-12 09:14
Icke rättskapabla medlemmars rösträtt - ombud till stämma i brf Investigator Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 1 2009-05-09 17:14
Förvärv av bostadsrätt - Köpa bostadsrätt Admin Faktabanken 0 2009-03-24 01:33Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 23:07.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare