Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Tolkningar av lagar och stadgar, Likabehandlingsprincipen, Lagen om ekonomiska föreningar (LEF), Bostadsrättslagen (BrL), vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt, informationsplikt, jäv (styrelse/stämma, för revisorer, HSB-representant, ledamöter, mötesordförande, m.fl.), trivselföreskrifter. Faktabanken innehåller många viktiga tips! Faktabanken RSS-feed för juridikforumet som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2010-08-17, 20:30
Munin Munin är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: Feb 2010
Inlägg: 14
Fråga Hjälp om ägarandel / inneboende i brf

Någon som vet om vi som styrelse bör agera när det uppdagas att vindsvåningen i vår BRF igentligen är två lägenheter. Ägaren har sett till att bygga två ytterdörrar och två olika kök. Det enda som förenar lägenheterna är en igensatt dörr. Den andra lägenheten hyrs ut till "inneboende". Lägenhetsinnehavaren har formellt en lägenhet, men vissa i föreningen tycker det borde vara två lägenheter som det är byggt. Tips och råd... någon?
Svara med citat
  #2  
Gammal 2010-08-17, 20:40
Harald Harald är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Mar 2008
Ort: Göteborg
Inlägg: 3 139
Standard

Detta var en kreativ variant!!

Låt oss slå fast att det rör sig om EN lägenhet. Det är vad som står i lägenhetsförteckningen som gäller, ni kan inte hävda att det är två lgh bara för att denna stora lgh nyttjas så.

Men, ni får titta på hur planlösningen ser ut på bygglovet. Det är inte troligt att det är inritat ett kök på vinden tex. Då kan ni kräva att detta rivs.

"Vindslägenheten" kan antagligen aldrig bli godkänd som enskild lägenhet. Det ställs stora krav för att ett vindsutrymme ska kunna bli en enskild lgh. Del av lgh är däremot enklare.

Styrelsen sätter avgiften, och är ensamma om detta beslut. Avgiften skall täcka föreningens kostnader. Hävda att kostnaderna ökar när ytterligare kök, bad etc är installerat, och höj avgiften utav helvete för denna medlem.

Kolla om den igensatta dörren strider mot bygglovet vad gäller möjliga utrymningsvägar.

Hävda otillåten andrahandsuthyrning hos hyresnämnden. Borde gå.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2010-08-17, 20:51
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Två ytterdörrar till lägenhet

Oj! Där skulle man vilja veta lite mer om bakgrunden.
Ingen kan i ett flerfamiljshus bygga en extra ytterdörr utan föreningens tillstånd.
Har sådant tillstånd givits?
Annars är det ett "svartbygge".

Det extra köket är ett bra bevis för att lägenheten används som två lägenheter.
Och är dörren mellan dem igensatt så är väl det "sista spiken i kistan" så att säga.
Dvs det är två lägenheter.

Den "nya" lägenheten har alla faciliteter, alltså även dusch/bad och toa?

Det är bra med frihet i brf:ar men detta kanske inte är så bra ur vissa aspekter.


Om inneboende i bostadsrätt, se bl a;
Andrahandsuthyrning bostadsrätt - Inneboende - Faktabanken
Bostadsrättshavare har i likhet med hyresgäster rätt att utan särskilt tillstånd ha inneboende i sin lägenhet. Detta gäller såväl bostadsrättshavare som innehar bostadslägenheter som lokaler.

Hyresnämnden och bostadsrätt
Uthyrning av en del av en bostadshyreslägenhet. Den som ska hyra ut ett rum till en inneboende behöver inte i förväg fråga om lov.
Hyr du ut två lägenheter, till exempel var sitt rum till två inneboende, gäller lagen om uthyrning av egen bostad för den första upplåtelsen och hyreslagen (12 kap jordabalken) för den andra upplåtelsen. Om du hyr ut tre lägenheter eller fler, gäller hyreslagen för samtliga upplåtelser eftersom uthyrningen då normalt anses ske i näringsverksamhet.


Förverkande, utomstående person i lägenhet / bostadsrätt - Faktabanken
Huvudregeln är att bostadsrättshavare får ha inneboende i sin lägenhet.
Det är bostadsrättshavaren och inte den/de inneboende som skall anmanas att vidta rättelse.


BR-hyresgäst som inte bor i landet- Inneboende? Avhysning?
- Hur många inneboende får man ha?
- Kan man ha inneboende utan att själv vara skriven på adressen där lägenheten är belägen?
- Får en inneboende vistas i samma gemensamma lokaler och utrymmen som medlemmarna?
- Kan styrelsen/föreningen besluta att i efterhand avhysa ineboende om han inte bott där fast han sagt att han bor där?


Olovlig andrahandsuthyrning i brf

Andrahand eller inneboende?
Vad är det som avgör om man bor i andra hand eller är inneboende?

Regler för inneboende i brf
Skatt på inkomst från andrahandsuthyrning

Uthyrningsdel - andrahand eller inneboende?
Om man hyr ut en uthyrningsdel av en bostadsrätt som uppfyller nedanstående, rör det sig då om att man har inneboende eller är det en andrahandsuthyrning?

Andrahandsuthyrning eller inte? - Andrahandsuthyring / Inneboende, Vem har rätt att bo i LGH

Gräns mellan andrahand eller inneboende i bostadrättsförening?
Hur bevisa att den som är i lägenheten är inneboende?

Inneboende eller andrahandsuthyrning?
Inneboende, frågor

Vad gäller vid förfogande/inneboende i brf?
Min morfars bror har en bostadsrät) som han inte använder, kan jag skriva mig där, eller måste jag stå som inneboende?

Inneboende/andrahand
Jag ska resa bort en tid och vill då hyra ut min lägenhet, men sedan komma tillbaka och dela lägenheten med samma person.

Inneboende
Frågor om inneboende i bostadsrätt

Inneboende? Vad säger styrelsen om ägare ej är hemma regelbundet?
Kan styrelsen kan ha åsikter om att jag inte är i lägenheten regelbundet?

Inneboende i bostadsrätt - hur dela upp hyran?
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2014-07-07 klockan 12:29.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2010-08-17, 21:18
Munin Munin är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: Feb 2010
Inlägg: 14
Cool Inte bara två ytterdörrar...

Tack för snabba och bra svar. Frågan är komplex. Personligen bryr jag mig inte men fler i föreningen gör det och det är mitt ansvar att ta reda på vad som gäller.

Inte bara har lägenheten/lägenheterna två ytterdörrar och två kök. De har även varsina badrum. Den igensatta dörren mellan lägenheterna är tydligen ej "permanent" utan kan tas ner enkelt.

rågan i sig kom upp nu när föreningen skall bekosta nya FTX agregat i köken för var lägenhet. Föreningen bekostar som jag ser det endast då ett av dessa. Kanske kan man se det annorlunda om vederbörande har haft bygglov för två kök.
Svara med citat
  #5  
Gammal 2010-08-17, 21:23
Trötters avatar
Trötter Trötter är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2009
Ort: Ängelholm
Inlägg: 749
Skicka ett meddelande via MSN till Trötter
Standard Upplåtese

Om jag har tolkat ditt inlägg korrekt så har BRI delat av sin bostad och upplåtit en del av denna som bostad till annan person. BRI har installerat en ytterdörr i anslutning till föreningens trapphus, installerat kök och toalett. BRI har en inneboende, hyrt ut eller sålt en del av sitt innehav av bostaden till annan person för eget nyttjande.

Då kommer vi till vad lagen anger

Föreningen upplåter bostäder för permanent boende till medlemmarna i föreningen. detta utgår i från ett upplåtelse avtal som föreningen ingår med BRI. Det är bara föreningen som får upplåta bostäder i en BRF.

Att en medlem upplåter en bostad eller del av bostad strider mot lagen och ska bedömas som en otillåten upplåtes. Att en medlem i föreningen använde sin bostad till anat ända mål än det avsedda bör medföra avhysning och uteslutning ur föreningen. Att medlemmen tar föreningens tillgångar i besittning som en extradörr i trapphuset strider också mot reglerna.

Bostadsträslagen är strikt på denna punkt vad gäller användandet av bostaden.

Citat:
1 kap. Inledande bestämmelser

3 § Upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt får endast ske till den som är medlem i bostadsrättsföreningen. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen.
I 6 kap. finns bestämmelser om rätten att utöva bostadsrätten när den har övergått från en bostadsrättshavare till en ny innehavare.


4 § Upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt skall ske till nyttjande mot ersättning och utan tidsbegränsning. Endast bostadsrättsföreningar får upplåta sådan nyttjanderätt.
En upplåtelse med bostadsrätt får endast avse hus eller del av hus. En upplåtelse får dock även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till nyttjandet av huset eller del av huset.
Citat:
7 kap. Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter6 §
Bostadsrättshavaren får inte använda lägenheten för något annat ändamål än det avsedda. Föreningen får dock endast åberopa avvikelse som är av avsevärd betydelse för föreningen eller någon annan medlem i föreningen.
Om en bostadslägenhet som inte är avsedd för fritidsändamål innehas med bostadsrätt av en juridisk person, får lägenheten endast användas för att i sin helhet upplåtas i andra hand som permanentbostad, om inte något annat har avtalats.
7 § Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar
1. ingrepp i en bärande konstruktion,
2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller
3. annan väsentlig förändring av lägenheten.

Styrelsen får inte vägra att medge tillstånd till en åtgärd som avses i första stycket om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.
I stadgarna får föreskrivas att styrelsens tillstånd inte behövs för att utföra en åtgärd som avses i första stycket.
Det behöver klargöras om styrelsen har sanktionerat denna ombyggnad och förändring i nyttjande rätten.
Svara med citat
  #6  
Gammal 2010-08-17, 21:30
Trötters avatar
Trötter Trötter är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2009
Ort: Ängelholm
Inlägg: 749
Skicka ett meddelande via MSN till Trötter
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Munin Visa inlägg
Tack för snabba och bra svar. Frågan är komplex. Personligen bryr jag mig inte men fler i föreningen gör det och det är mitt ansvar att ta reda på vad som gäller.

Inte bara har lägenheten/lägenheterna två ytterdörrar och två kök. De har även varsina badrum. Den igensatta dörren mellan lägenheterna är tydligen ej "permanent" utan kan tas ner enkelt.

rågan i sig kom upp nu när föreningen skall bekosta nya FTX agregat i köken för var lägenhet. Föreningen bekostar som jag ser det endast då ett av dessa. Kanske kan man se det annorlunda om vederbörande har haft bygglov för två kök.
Om du sitter i styrelsen och inte bryr dig. Då är min fråga vad gör du i styrelsen. Styrelsens uppgift är att förvalta föreningens fastighet och att föreningen följer lag och stadga. Att man inom föreningen förändrar bostäder till annat ändamål än det avsedda enligt ekonomisk plan och upplåtelseavtalet är en överträdelse mot förordningar. Min rekommendation är att styrelsen ger BRI ett föreläggande om att återställa bostaden enligt upplåtelse avtalet. Om nu styrelsen har sanktionerat denna ombyggnad då kan det finnas skäl att stämma styrelsen.

Senast redigerad av Admin: 2012-12-05 klockan 21:52.
Svara med citat
  #7  
Gammal 2010-08-17, 21:36
Harald Harald är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Mar 2008
Ort: Göteborg
Inlägg: 3 139
Standard

Trötter, grymt bra som vanligt!!
Svara med citat
  #8  
Gammal 2010-08-17, 21:38
Munin Munin är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: Feb 2010
Inlägg: 14
Tummen upp

Trötter,
Jag uttryckte mig fel och du har helt rätt. Mitt jobb i styrelsen är som du nämner. Jag menade att jag ej har någon emitionell åsikt om vederbörande hyr ut en del av lägenheten. Rätt skall vara rätt. Således vill jag veta vad sog gäller. Dina svar var till stor hjälp. Tack!


Citat:
Ursprungligen skrivet av Trötter Visa inlägg
Om du sitter i styrelsen och inte bryr dig. Då är min fråga vad gör du i styrelsen. Styrelsens uppgift är att förvalta föreningens fastighet och att föreningen följer lag och stadga. Att man inom föreningen förändrar bostäder till annat ändamål än det avsedda enligt ekonomisk plan och upplåtelseavtalet är en överträdelse mot förordningar. Min rekommendation är att styrelsen ger BRI ett föreläggande om att återställa bostaden enligt upplåtelse avtalet. Om nu styrelsen har sanktionerat denna ombyggnad då kan det finnas skäl att stämma styrelsen.
Svara med citat
  #9  
Gammal 2010-08-17, 23:26
Munin Munin är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: Feb 2010
Inlägg: 14
Cool

Du har tolkat mig rätt. Det verkar som nyckelordet juridiskt sett är hurvida den inneboende anses bo självständigt med tanke på att hon/han har egen dörr, badrum och kök.

Hurvida tidigare styrelser har sanktionert denna byggnation och förändring i nyttjande rätten återstår att försöka ta reda på.

DACitat:
Ursprungligen skrivet av Trötter Visa inlägg
Om jag har tolkat ditt inlägg korrekt så har BRI delat av sin bostad och upplåtit en del av denna som bostad till annan person. BRI har installerat en ytterdörr i anslutning till föreningens trapphus, installerat kök och toalett. BRI har en inneboende, hyrt ut eller sålt en del av sitt innehav av bostaden till annan person för eget nyttjande.

Då kommer vi till vad lagen anger

Föreningen upplåter bostäder för permanent boende till medlemmarna i föreningen. detta utgår i från ett upplåtelse avtal som föreningen ingår med BRI. Det är bara föreningen som får upplåta bostäder i en BRF.

Att en medlem upplåter en bostad eller del av bostad strider mot lagen och ska bedömas som en otillåten upplåtes. Att en medlem i föreningen använde sin bostad till anat ända mål än det avsedda bör medföra avhysning och uteslutning ur föreningen. Att medlemmen tar föreningens tillgångar i besittning som en extradörr i trapphuset strider också mot reglerna.

Bostadsträslagen är strikt på denna punkt vad gäller användandet av bostaden.

Det behöver klargöras om styrelsen har sanktionerat denna ombyggnad och förändring i nyttjande rätten.
Svara med citat
  #10  
Gammal 2010-08-17, 23:43
Trötters avatar
Trötter Trötter är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2009
Ort: Ängelholm
Inlägg: 749
Skicka ett meddelande via MSN till Trötter
Standard

För att utreda förhållandena i ärendet bör ni söka i tidigare styrelse protokoll en eventuell ansökan av medlemmen om en väsentlig förändring av bostaden. Om det inte finns ett dokumenterat styrelse beslut som har gett BRI rätt att förändra sin bostad som du beskriver. Då tolka jag ombyggnationen i bostaden som väsentlig och att upplåtelsen är otillbörlig och i strid med förordningar som gäller på området. För att sköta detta på ett diplomatisk och bra sätt kan ni i styrelsen rådgöra med hyresnämnden om hur ni bör gå till väga för att lösa situationen. Ni kan även ta en diskussion med vederbörande och presentera fakta som stöder styrelsens och föreningens sak.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Vad gäller vid förfogande/inneboende i brf? viktor22 Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 2 2011-10-24 09:38
Gräns mellan andrahand eller inneboende i brf? smörblomman Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 6 2011-08-18 21:55
Regler för inneboende i brf tette Administration, förvaltning - Upphandling & Anbud - Ekonomi 1 2010-12-03 17:26
Inneboende i bostadsrätt sofiat Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 7 2009-02-03 10:47
Inneboende i bostadsrätt - hur dela upp hyran? Simply_me Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 2 2008-12-29 10:46Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 14:08.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare