Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Tolkningar av lagar och stadgar, Likabehandlingsprincipen, Lagen om ekonomiska föreningar (LEF), Bostadsrättslagen (BrL), vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt, informationsplikt, jäv (styrelse/stämma, för revisorer, HSB-representant, ledamöter, mötesordförande, m.fl.), trivselföreskrifter. Faktabanken innehåller många viktiga tips! Faktabanken RSS-feed för juridikforumet som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2010-04-20, 07:49
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Olycklig Ansvar vid störningar i brf - HSB Malmös styrelse slår ifrån sig

Denna tråd är en del av tråden Medlem som hotar annan medlem, och som jag dragit ut från den ursprungliga tråden för att särskilt belysa problemet med det faktum att HSB i alla lägen - oavsett hur allvarliga lagbrott som begås av brf-styrelsen - skyddar såväl brf-styrelse som HSB-ledamot till varje pris.

Jag har skickat en skrivelse till HSB Malmös styrelse i mina desperata försök att få någonon inom HSB-organisationen att ta i alla fall någon form av ansvar.

Följande skickade jag till HSB Malmös styrelse (Claes Caroli, Maj-Britt Thulin, Anders Lundberg, Olle Strand, Birgitta Nilsson, Mimmi Zetterman);
Citat:
Till styrelsen för HSB Malmö

Jag önskar, med anledning av ärendets akuta art, ett snabbt svar från HSB Malmös styrelse på följande.

HSB Malmös styrelse är ytterst ansvarig för HSB-ledamöterna och HSB Malmö är genom sina HSB-ledamöter delansvariga i det som försigår i HSB-föreningarnas styrelser.

I min förening utsätts jag - pga mitt engagemang i föreningen - för allvarliga och ständigt återkommande hot från en annan medlem, Paul.

Styrelsen, med HSB-ledamot Bengt Skånhamre, tar inte tag i detta och besvarar inte ens mina skrivelser om att i alla fall skicka en anmodan om rättelse till denna hotfulla medlem. Styrelsen - med HSB-ledamot - vill alltså inte på något sätt ta avstånd från att jag utsätts för allvarliga hotelser enkom för mitt engagemang i föreningen.

[ Intern info här som beskriver allvaret i situationen ]

Det är möjligt att denna medlem kan ta sitt förnuft tillfånga och bete sig någorlunda normalt om styrelsen börjar sköta sina uppgifter som styrelse, där styrelsen tar detta på allvar och kontaktar Paul. Men detta har till dags dato inte skett.

Nu undrar jag vad HSB Malmös styrelses åsikt är om detta och vilket ansvar HSB Malmö, som delaktiga i brf-styrelsen och dess gärningar, anser sig ha?
Följande svar avgav styrelseordförande Claes Caroli;
Citat:
Det är med bestörtning jag läser ditt mail och ditt uttryck för fruktan för din säkerhet i samband med hot som du uppger dig ha utsatts för.

Känner du att du utsatts för ett hot som faller under allmänt åtal anser jag att du omedelbart skall anmäla detta till de rättsvårdande myndigheterna - polis eller åklagarmyndighet.

Givetvis måste du även göra en formell anmälan om händelsen till din egen förening. HSB Malmö har ju - som du väl vet - ingen "jurisdiktion" över din HSB förening, men självklart kommer vi att söka information genom vår HSB ledamot.
Här skriver Claes Caroli att jag måste göra en "formell anmälan" (formell???) till styrelsen, men problemet jag tillskriver Claes Caroli om är ju att min anmälan inte hörsammas av styrelsen, inte att jag inte har gjort en anmälan.

Jag nöjer mig inte med ovanstående märkliga svar och styrelsens nonchalanta inställning till det inträffade (att uttrycka bestörtning samtidigt som detta motsägs av vad Claes Caroli skriver i övrigt är inte bara motsägelsefullt, det visar också att detta inte är något som styrelsen tar på allvar);
Citat:
Visst kan jag göra en polisanmälan för olaga hot, det är jag naturligtvis väl medveten om. Men det kanske inte är det första steget i denna process.

Jag har ställt frågan till Bengt Skånhamre om detta, men han anser inte att det faller inom styrelsens ansvar.
Detta trots att bostadsrättslagen såväl som rättsfall konstaterar att det är styrelsens ansvar i föreningen att ta tag i frågor av denna art.

Det är fullt möjligt att HSB-ledamoten inte är insatt i vad lagen stadgar, men jag vill då bestämt hävda att det är HSB-ledamotens skyldighet att ta reda på detta. Det borde väl finnas någon inom en så stor organisation som HSB som vet vad som gäller avseende styrelsens ansvar?

I styrelsen ingår HSB-ledamoten och således kan jag inte se det på annat sätt än att HSB - via HSB-ledamoten, som i detta fall dessutom är anställd på HSB Malmö - har ett ansvar för att reda ut detta.

HSB Malmö har faktiskt delvis "jurisdiktion" i brf-styrelsen, detta genom HSB-ledamoten.
Men det handlar inte bara om "jurisdiktion". Det handlar precis lika mycket om HSB:s ansvar och HSB:s inställning till medlemmarna.
Och via HSB-ledamoten är det enligt min åsikt så att HSB har såväl ett ansvar och en skyldighet att agera.
Så min konkreta fråga är hur HSB Malmö tänker agera här? Och när?

Jag vill avvakta med min polisanmälan till dess att HSB via HSB-ledamoten och övriga delar av styrelsen uppfyllt sin skyldighet enligt lagen.
Och jag hoppas att du instämmer med mig i att HSB-ledamoten ska följa lagen.
Det är min förhoppning att hoten och trakasserierna från denna medlem upphör om styrelsen agerar snabbt och kraftfullt (vilket inte varit fallet så här långt).
Jag har flera gånger anmält detta till styrelsen, utan att ens få så mycket som ett svar tillbaka på detta.

Jag vill faktiskt kunna vistas i min egen förening utan att gång på gång utsättas för diverse hot från denna medlem.
Dessutom är dessa hot som sagt baserat enbart på grund av mitt engagemang i föreningen.
Sedan blev det - precis som alltid annars - knäpptyst från HSB Malmös styrelse.
Jag skickar ett önskemål till styrelsen om förtydligande;
Citat:
Till styrelsen för HSB Malmö

Claes.
Jag har inte fått något svar från dig, och jag vill gärna att du bemöter mina synpunkter och besvarar mina frågor.

Fråga 1.
Vad är anledningen till att HSB Malmös styrelse varken vill följa HSB:s kärnvärderingar (ETHOS) eller ta något som helst ansvar för HSB-ledamoten?

Fråga 2.
Är HSB Malmös styrelse införstådd med att styrelsen i min brf bryter mot lagen när styrelsen inte vill agera när en medlem med sina hot skrämmer andra medlemmar från att gå på stämman?

Fråga 2b.
Om det inte finns någon inom HSB Malmös styrelse som är i alla fall lite juridiskt kunnig, varför tar inte styrelsen reda på vad som gäller enligt lag?

Med önskemål om snabba svar från HSB Malmös styrelse med anledning av ärendets akuta art!

PS.
Den enda gång som jag hört att HSB värnat om en medlem, i alla fall till viss del, det var i frågan om 83-åriga Maj Holmblad som styrelsen ville avhysa utan skälig grund.
I fallet med Maj Holmblad skrev så många som 235.000 på en protestlista (den mest omfattande namninsamlingen i Sveriges historia) mot styrelsens och HSB:s agerande, där HSB och HSB:s representant i styrelsen inte lyfte ett finger, före namninsamlingen och mediauppståndelsen, för att hjälpa den utsatta medlemmen.
HSB är känd för att aldrig någonsin ta parti för de svaga och utsatta, utan HSB kämpar, med alla sina resurser, sida vid sida med styrelser mot som regel försvarslösa medlemmar.
Är det verkligen så det ska fungera i en kooperation?
Ja, hur ska man kunna sammanfatta denna historia på ett bra sätt?
Det finns tydligen absolut ingenting som kan få HSB att följa påstådda kärnvärderingar och slogans. När det gäller att skydda sig själva och HSB-ledamöterna så har detta alltid högsta prioritet och när det gäller att ta ansvar och agera för medlemmarna så har detta bevisligen alltid lägsta möjliga prioritet.

Denna historia skulle förmodligen kunnat lösas på ett enkelt sätt om bara styrelsen i min brf och HSB:s representant följt vad lagen stiftar.
Nu har varken styrelse eller HSB-ledamot något intresse av att följa lagen.
När jag då vänder mig till HSB Malmö och ber dem att ta sitt ansvar för HSB-ledamoten så händer ingenting (trots att det i regelverket för HSB-ledamoten bl.a. står "HSB-ledamoten företräder bostadsrättsföreningens medlemmar"). Alla bara har fullt förtroende för den HSB-ledamot och HSB-anställde som bryter mot lagen.
Om det beror på att det passar HSB att kritiska röster utsätts för hot eller om skälen för HSB:s inställning och passivitet är något annat kan man diskutera.

Det kan jämföras med påven Benedictus XVI.
Så här skriver London Evening Standard;
Citat:
Påven spelade en ledande roll i en systematisk mörkläggning av sexuellt utnyttjande av barn av katolska präster, enligt en chockerande dokumentär som sänds av BBC kväll. År 2001, medan han var kardinal, utfärdade han ett hemlig påbud till katolska biskopar i hela världen, som uppmanade dem att sätta Kyrkans intressen framför barnens säkerhet.

Dokumentet rekommenderar att inte rapportera sexuella övergrepp till myndigheterna och att biskopar ska uppmuntra offer, vittnen och gärningsmän att inte prata om det som hänt. För att hålla de drabbade tysta, hotades de med bannlysning av Kyrkan, om de upprepar anklagelserna.

The Panorama special, Sex Crimes And The Vatican, undersöker detaljerna i detta mindre kända dokument för första gången. I programmet framkommer också att den katolska kyrkan medvetet gömmer pedofila präster. Det visar att präster som anklagas för övergrepp mot barn i allmänhet inte fått yrkesförbud eller anmälts till polis, utan bara flyttas till en annan församling, där de ofta fortsatt att utnyttja barn sexuellt. Den ger även exempel på hur mutor används för att tysta offren.
Påvens agerande kan, som alla kan se av bl.a.denna historia (som bara är en i raden), rakt av översättas till hur det fungerar inom HSB.
Är det någon som förvånar sig över att HSB Riksförbunds styrelseordförande (tillika brottsmålsadvokat) hoppat av sitt uppdrag?
Han vill naturligtvis inte förknippas med en organisation som beter sig så här illa.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2010-09-03 klockan 14:51.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2010-04-21, 01:43
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Fråga "HSB Malmö kan inte agera i en händelse som faller under straffrätten"?

Jag fick till slut ett svar från Claes Caroli, dock fortfarande utan att besvara en enda av mina frågor;
Citat:
HSB Malmö kan inte agera i en händelse som faller under straffrätten och som skall hanteras av de rättsvårdande myndigheterna.
- Det är du som målsägande som äger frågan huruvida anmälan skall göras och händelsen skall utredas och det fastställs om brott begåtts.
Vad jag förstår har inte HSB ledamoten begått någon brottslig gärning.
Som jag angav tidigare söker styrelsen information i ärendet för att utvärdera huruvida HSB ledamoten följer aktuella riktlinjer.

Med vänlig hälsning
Claes Caroli
Min kommentar: HSB Malmö hade kunnat lösa detta problem på 5, max 15, minuter om bara viljan funnits.
Men tyvärr handlar det bara om att skydda HSB-ledamot och brf-styrelse.
Det är naturligtvis svårt att börja tänka om på "bara" några veckor när man under snart 100 år i denna organisation enbart utgått från sig själva och sitt eget personliga bästa, i stället för att sätta medlemmarna och medlemmarnas intressen främst.

Claes Carolis påstående;
"Som jag angav tidigare söker styrelsen information i ärendet för att utvärdera huruvida HSB ledamoten följer aktuella riktlinjer"
stämmer inte. Som synes här har detta inte angivits tidigare, i alla fall inte till mig.

Mitt svar;
Citat:
Claes.
Du har fel. Självklart kan HSB Malmö agera.

Om HSB Malmö levt efter HSBs påstådda kärnvärderingar/ETHOS så hade HSB Malmös styrelse - omedelbart efter mitt första mejl i detta ärende - först kontaktat HSB-ledamoten och tillrättavisat denne, samtidigt som HSB Malmö klargjort för denna tydligen inte rättskunniga HSB-ledamot om vad som gäller enligt lag.

Därefter skulle HSB Malmös styrelse självfallet gått ut med en skrivelse direkt till styrelsen i min brf med ett tydligt uttalat krav på att styrelsen ska följa lagen, och om rättelse inte sker av brf-styrelsen riskerar min förening att uteslutas av HSB, enligt HSB Malmös stadgar om uteslutning;
§ 35
Medlem som inte uppfyller sina skyldigheter eller förfar bedrägligt mot föreningen eller på annat sätt företar handling som skadar föreningens intressen kan uteslutas ur föreningen. Styrelsen beslutar om uteslutning.
Om styrelsen i min brf då fortfarande vidhåller sin åsikt att de inte behöver agera enligt bostadsrättslagen (vilket nog ingen av oss finner troligt, även om denna styrelse är skrämmande respektlös inför lagen) så måste HSB Malmö omedelbart plocka bort HSB-ledamoten från styrelsen och informera föreningen om att den kommer att uteslutas av skälet att föreningen inte följer HSB Malmös stadgar och att HSB Malmö inte kan vara delaktiga i de lagbrott styrelsen i min brf begår.

Detta kan och ska självfallet HSB Malmö göra, om inte HSB Malmö vill bryta mot i princip samtliga riktlinjer och regelverk för HSB Malmö!
Men sedan handlar det även om vilja, och jag tycker mig skönja att denna vilja saknas.

Kort och gott;
HSB Malmös styrelse har ett mycket stort ansvar i denna fråga!
Det kan inte i varje fråga handla om att till varje pris skydda HSB-ledamoten/brf-styrelsen och ignorera medlemmarnas behov.

Du undviker mina frågor, men konstaterar ändå att HSB-ledamoten inte begått någon brottslig handling.
Men att bryta mot lagen är en brottslig handling.
Bostadsrättslagen klargör vad en styrelses skyldigheter är vid störningar och dessa skyldigheter vill styrelsen i min brf inte följa.
Claes, om du - precis som HSB-ledamoten - inte vet vad bostadsrättslagen säger så kanske det vore idé att kontrollera detta? Eller?
Hur menar du att det inte skulle vara ett lagbrott att styrelsen inte uppfyller de krav som bostadsrättslagen ställer på styrelsen?
Kan du förklara detta?
HSB-ledamoten - och därmed HSB Malmö som juridisk person - är del i min brf-styrelse.
Dvs när HSB-ledamoten begår ett lagbrott, som här, så är HSB Malmö som organisation delaktig i detta lagbrott.

Du skriver;
"Det är du som målsägande som äger frågan huruvida anmälan skall göras och händelsen skall utredas och det fastställs om brott begåtts".
Det handlar inte om vad jag ska göra. Vilka åtgärder jag vidtar är min ensak.
Det är enligt lag styrelsen som ska utreda störningsfrågan. Om det nu är så illa att du inte ens idag har kontrollerat att detta är vad som gäller så kan man fråga sig varför du inte ens brytt dig om att ta reda på detta?
Det handlar om HSB-ledamoten och HSB Malmös ansvar och skyldigheter, inte minst via sin roll i brf-styrelsen via HSB-ledamoten, såväl för att följa de riktlinjer som gäller för organisationen som för att värna om medlemmarna. Det är ju så att även HSB Malmö (precis som HSB-ledamöterna) har skrivit under ett avtal att följa (och detta följs just nu inte av HSB Malmö).
Det kan i sin tur leda till att HSB Malmö utesluts ur organisationen (även om det tyvärr inte är troligt att det finns något en HSB-region kan göra för att uteslutas, oavsett hur mycket regionen bryter mot regelverk, riktlinjer och lagar).

Du skriver att HSB Malmös styrelse söker information för att "utvärdera" om HSB-ledamoten följer aktuella riktlinjer.
Men vad finns det att utreda? All information som behövs finns i mina skrivelser. Vad är det som är oklart?
Jag förtydligar gärna om det skulle vara någon punkt som du är osäker på.


Jag önskar fortfarande svar från HSB Malmö på följande frågor (eftersom det är detta saken handlar om, och inte vad jag ska göra);
  1. Är HSB Malmös styrelse införstådd med att styrelsen i min brf bryter mot lagen när styrelsen inte vill agera när en medlem med sina hot skrämmer andra medlemmar från att gå på stämman?
  2. Om det inte finns någon inom HSB Malmös styrelse som är i alla fall lite juridiskt kunnig, varför tar inte styrelsen reda på vad som gäller enligt lag?
  3. Vad är skälet till att HSB Malmö anser att brf-styrelse & HSB-ledamot inte ska följa lagen samt de direktiv och riktlinjer som HSB Malmö själv ger?
  4. Vad är anledningen till att HSB Malmös styrelse varken vill följa HSBs kärnvärderingar (ETHOS) eller ta något som helst ansvar för HSB-ledamoten?
  5. Varför anser HSB Malmö att det är viktigare att inte på något sätt reagera än att HSB/HSB-ledamoten polisanmäls för att inte följa lagen?
Med önskemål om att snabbt få denna fråga ur världen.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2010-06-08 klockan 11:07.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2010-05-25, 12:24
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Arg HSB Malmös styrelse gör allt för att undvika svara på kärnfrågorna

Efter drygt en månad utan svar från HSB Malmös styrelse skickade jag följande påminnelse till HSB Malmös styrelse;
Citat:
Claes.
Det har passerat över en månad och jag har fortfarande inte fått något svar från dig.
Detta trots att det här handlar om en mycket allvarlig fråga av tämligen akut art.

Jag har ställt några frågor till dig,

1. Är HSB Malmös styrelse införstådd med att styrelsen i min brf bryter mot lagen när styrelsen inte vill agera när en medlem med sina hot skrämmer andra medlemmar från att gå på stämman?

2. Om det inte finns någon inom HSB Malmös styrelse som är i alla fall lite juridiskt kunnig, varför tar inte styrelsen reda på vad som gäller enligt lag?

3. Vad är skälet till att HSB Malmö anser att brf-styrelse & HSB-ledamot inte ska följa lagen samt de direktiv och riktlinjer som HSB Malmö själv ger?

4. Vad är anledningen till att HSB Malmös styrelse varken vill följa HSBs kärnvärderingar (ETHOS) eller ta något som helst ansvar för HSB-ledamoten?

5. Varför anser HSB Malmö att det är viktigare att inte på något sätt reagera än att HSB/HSB-ledamoten polisanmäls för att inte följa lagen?
som jag anser borde vara mycket enkla att besvara.

Du har i varje svar helt undvikit dessa frågor och skulle uppskatta om du nu besvarar dessa (inte minst så att jag vet hur jag ska vidare i frågan).

Det står i senaste utgåvan av HSB Malmös tidning om hur mycket HSB Malmö bryr sig om medlemmarna.
Kanske hög tid att visa detta i praktiken?
Claes Caroli svarar;

Citat:
Du anger att du anser frågan vara "tämligen akut" och "mycket allvarlig".

Redan i mitt första svar uppmanade jag dig att omedelbart anmäla händelsen för rättslig prövning.
I ditt första mail beskriver du en händelse som kan utgöra ett brott och som följaktligen skall utredas av de rättsvårdande myndigheterna. Först när utredningen är genomförd går det att konstatera huruvida brott begåtts. Det är du som målsägande som i första hand skall anmäla händelsen. HSB Malmö har inte att utreda brott som faller under brottsbalken.

1. Jag kan inte finna att det är styrkt att en medlem med hot skrämt en annan medlem att gå på stämma. Följaktligen torde det inte finnas något incitament för styrelsen att agera.
2. Styrelsen inom HSB Malmö anser sig ha behövlig kunskap.
3. Se 1.
4. HSB Malmös styrelse följer (som jag tidigare angivit) självklart den av dig påstådda händelsen och styrelsen är övertygad om att HSB:s kärnvärderingar efterföljs.
5. Den här frågan förstår jag inte.
Vad är detta för svar???

Jag svarar;
Citat:
Men Claes, snälla.
Var ser du att jag skrivit att HSB Malmö ska utreda brott? Det är helt och hållet taget ur luften av dig.
Ingenstans har jag ens antytt detta.
Varför fortsätter du upprepa detta märkliga påstående trots att jag så tydligt förklarat att det inte är vad det handlar om!

Återigen, vilka åtgärder jag vidtar är min ensak. Här handlar det om HSB Malmös etiska och moraliska ansvar.

HSB Malmös roll i detta ärende är enbart att ta ansvar för den ledamot i styrelsen som styrelsen tvingar föreningen att ha och bl.a. se till så att HSB-ledamoten inte är delaktig i lagbrott samt att denna HSB-ledamot följer den av HSB Malmö framtagna policyn för HSB-ledamoten samt HSB:s kärnvärderingar.
När HSB Malmö skriver i HSBs tidning om att bry sig så kanske det vore bra att visa detta i praktiken också, eller hur?

Jag frågar;
1. Är HSB Malmös styrelse införstådd med att styrelsen i min brf bryter mot lagen när styrelsen inte vill agera när en medlem med sina hot skrämmer andra medlemmar från att gå på stämman?

Du svarar;
"Jag kan inte finna att det är styrkt att en medlem med hot skrämt en annan medlem att gå på stämma".

Från ditt första svar envisas du med att vända frågan till något helt annat än vad frågan är!
Det handlar här inte om att något ska "styrkas".
Det handlar inte om medlemmen hotat mig eller skrämt medlemmar från att gå på stämman.
Det handlar om styrelsens skyldighet att undersöka den av mig anmälda störningen!!!
Styrelsen med Bengt Skånhamre har uttryckligen vägrat undersöka störningsfrågan.
Min fråga till dig är alltså om HSB Malmös styrelse är införstådd med att styrelsen med Bengt Skånhamre är enligt lag skyldig att undersöka denna störningsfråga.

Sedan skriver du;
"Följaktligen torde det inte finnas något incitament för styrelsen att agera".
Genom att låtsas som det regnar och vägra följa lagen kan man kanske temporärt slippa undan sina lagstadgade skyldigheter som styrelse.
Men bara till dess att en rättslig prövning sker.

Frågan jag ställde kan omöjligen feltolkas, men jag kan formulera den på annat sätt;
1. Är HSB Malmös styrelse införstådd med att en brf-styrelse är skyldig enligt lag att undersöka störningsfrågor?
Frågan är identisk med tidigare ställd fråga, enligt ovan, men kanske nu något svårare att vinkla till något annat än vad som frågas.

I fråga 2 undrar jag varför inte HSB Malmös styrelse tar reda på vad lagen säger, och du svarar att du anser att styrelsen anser sig ha behövlig kunskap.
Men svara då "Ja" eller "Nej" på ovanstående fråga (i stället för att svara på en fråga som jag inte ställt).


Jag frågar;
5. Varför anser HSB Malmö att det är viktigare att inte på något sätt reagera än att HSB/HSB-ledamoten polisanmäls för att inte följa lagen?

Du svarar;
"Den här frågan förstår jag inte"

Jag förtydligar;
Eftersom föreningens styrelse inkl. Bengt Skånhamre inte vill följa lagen som säger att styrelsen ska utreda störningsfrågor så nödgas jag polisanmäla brf styrelsen inkl. Bengt Skånhamre/HSB Malmö för detta lagbrott.
HSB Malmö har alla möjligheter att utöva påtryckningar på styrelsen inkl. Bengt Skånhamre att följa lagen, men ännu så länge har du och resten av HSB Malmös styrelse inte gjort annat än att stödja styrelsen inkl. Bengt Skånhamre i detta lagbrott.
Fråga 5 är helt enkelt en fråga varför HSB Malmös styrelse inte tar sitt ansvar när HSB Malmös styrelse enkelt kan konstatera att brf styrelsen begår ett lagbrott. Ett lagbrott som följaktligen den av HSB Malmö anställde Bengt Skånhamre är delaktig i. Och ett lagbrott som skulle kunnat undvikas om HSB Malmös styrelse hade haft den minsta lilla vilja att engagera sig i denna fråga.

Emotser med tacksamhet svar på dessa två ovanstående av HSB Malmös styrelse fortfarande obesvarade frågor.

här skriver HSB Riksförbund (utdrag) i "Hemma i HSB";

Mina grannar stör och hotar

Medlemsfråga:
Jag har problem med störande grannar.
Det är högljudda röster, svordomar och hundar som skäller från morgon till kväll.
Jag har försökt prata med dem, men det slutade med att de hotade mig.
Talade efter det med en jurist och fick rådet att vända mig till styrelsen.
Styrelsen agerade i form av muntlig tillsägelse till de störande.
Då övergick störningarna i rena trakasserier, som jag tvingades polisanmäla.
Åklagaren ansåg att störningar i boendet var ett problem för styrelsen i bostadsrättsföreningen, och väckte aldrig åtal.
Styrelsen har nu skickat ut störningslistor med följebrev om att anteckna vilken tidpunkt störningarna förekommer och i vilken form störningarna är.
Har bett styrelsen om hjälp, men de verkar inte våga sätta stopp.
Vad ska jag göra?

HSB svarar (via Ylva Johansson, närområdesassistent, så kallad nabo, på HSB Göteborg, som hjälper föreningar att lösa sociala problem "där juridiken inte räcker till"):
Jag tycker att dina grannar brutit mot ett antal regler som gäller i en bostadsrättsförening och även emot vad som i övrigt gäller i vårt samhälle.
När någon uppträder störande och inte bättrar sig efter tillsägelse från grannar och styrelse är det viktigt att styrelsen skickar ut en skriftlig varning.
Det i sin tur väger tungt som bevismaterial om man måste gå vidare i en rättslig process.

Att styrelsen inte vågar agera emot störande tycker jag är anmärkningsvärt.

I Göteborg finns "HSB-ledamoten", en person som ingår i styrelsen utsedd av HSB Göteborg, som ska stödja styrelsen men även se till medlemmarnas bästa.
Har ni den funktionen i din bostadsrättsförening råder jag dig att ta kontakt med henne/honom för hjälp.

Det är alltså styrelsens ansvar att få slut på störningarna.
De får anlita juridisk expertis för att få vägledning om hur de ska agera och hur de eventuellt går vidare till en avhysning av de störande.


Vi kan alltså konstatera att HSB Riksförbund vet vad som gäller i denna fråga om störningar, andra HSB-regioner vet vad som gäller. t.o.m. HSB Malmös juridska kompetens är helt på det klara med att styrelsen är lagstadgat skyldig att undersöka störningar i föreningen.

De enda som tycks vara helt okunniga om vad som gäller är HSB Malmös ledning.
HSB Malmös styrelse och VD skyddar till varje pris den styrelse som bryter mot lagen och där en av HSB Malmös anställda är delaktig i detta lagbrott.Då uppstår frågan hur det kan vara så här. Två alternativ finns
1. HSB Malmös ledning är helt och hållet okunnig om vad som gäller i en brf.
Eller
2. HSB Malmös ledning väljer att blunda för det aktuella lagbrottet av den anledningen att det passar HSB Malmös ledning att en medlem som har synpunkter och vågar ifrågasätta de fel och lagbrott som begås inom HSB-organisationen utsätts för hot.
Eftersom HSB Malmös styrelse på min fråga om detta svarat;
Citat:
Styrelsen inom HSB Malmö anser sig ha behövlig kunskap.
tyder detta på att det är alternativ 2 som är gällande i detta fall.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2010-06-06 klockan 18:30.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2010-06-04, 19:37
Holger Holger är inte inloggad
Tera-medlem
 
Reg.datum: Apr 2008
Inlägg: 116
Standard Mjuk ryggrad.......

När man läser denna tråd och de svar som HSB Malmös ordförande Claes Caroli lämnat och den ende i styrelsen som tydligen har rätt att uttala sig så baxnar man ju. Står verkligen övriga i styrelsen bakom dessa svar ?

Något mer fega uttalande får man leta efter. Det är nog lättare att hitta den berömda nålen i höstacken.

Vad tänker han på ? Vad tänker han med ? Ett skämt ? Knappast.

Uttalandet stinker av pampattityd och härskartekniskt osynliggörande.

En översittare som inte räds att håna och häckla.
Svara med citat
  #5  
Gammal 2010-06-06, 01:57
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
OBS! OBS! OBS! Styrelsens skyldighet att utreda och agera vid hot‏

Ja, det rimmar illa med vad som sägs och hur det sedan fungerar i praktiken.

HSB Malmös styrelse vill fortfarande ta något ansvar och här följer det senaste i denna mejldialog mellan mig och HSB Malmös styrelse.
Citat:
I ditt första mail anger du att du känner allvarlig fruktan för ditt liv och din säkerhet på grund av hot från en medlem i den förening du tillhör. Du anger till och med att personen har - enligt din uppfattning - en allvarlig psykisk störning.
Objektivt sett torde händelsen/erna kunna rubriceras som olaga hot, alternativt grovt olaga hot.


I senare mail uppfattar jag att du önskar att styrelsen i din bostadsrättsförening - och HSB Malmö - skall utreda händelsen - som du nu kallar störning. Genom din initiala förklaring uppfattar jag att händelsen skall anmälas till de rättsvårdande myndigheterna - och utredas där. Det är du som målsägande som skall anmäla händelsen/erna. Enligt min uppfattning och erfarenhet skall inte din förening eller HSB Malmö företaga något förrän den straffrättsliga prövningen avsutats. Går enskilda in och försöker utreda en händelse som kan utgöra brott före myndigheternas brottsutredning avslutats föreligger en allvarlig risk att hela den rättsliga prövningen äventyras.

Med vänlig hälsning

Claes Caroli
Mitt svar;
Citat:
Du skriver;
"I senare mail uppfattar jag att du önskar att styrelsen i din bostadsrättsförening - och HSB Malmö - skall utreda händelsen - som du nu kallar störning".
Fel 1.
Vad det handlat om från första mejlet till dig är att styrelsen ska följa lagen och utreda ärendet samt delge medlemmen en rättelseanmodan i enlighet med vad lagen säger att styrelsen ska göra.
Det har alltså handlat om styrelsens roll. Inte min roll i detta, som du hela tiden försökt vända det till.

Fel 2.
Det har varit en "störning" från allra första början. Helt i enlighet med vad lagen säger såväl som domslut i detta ärende.

Du skriver;
"Genom din initiala förklaring uppfattar jag att händelsen skall anmälas till de rättsvårdande myndigheterna - och utredas där".
Jag har hela tiden bett dig att inte ta upp vad min roll är, bör eller ska vara.
Gång på gång, på gång, på gång har jag förklarat för dig att det handlar om styrelsens (= HSB-ledamotens och därmed = HSB Malmös) roll.
Jag behöver inte, och vill inte ha, några rekommendationer, förslag eller synpunkter från dig på vad jag ska göra. Det har jag aldrig i något läge efterfrågat eftersom jag vet detta mycket väl.

Du skriver;
"Det är du som målsägande som skall anmäla händelsen/erna".
Som sagt. Det är min ensak hur jag går vidare.
Det är jag som boende i en brf som ska anmäla störningen till brf:en, där sedan styrelsen är skyldig enligt lag att ta tag i detta.
Hur är det möjligt att du inte känner till något så absolut grundläggande som detta?

Du skriver;
"Enligt min uppfattning och erfarenhet skall inte din förening eller HSB Malmö företaga något förrän den straffrättsliga prövningen avsutats".
Nu fick jag äntligen, långt om länge, ett svar på min första fråga!
Det innebär att du - med den juridiska kompetens som många kanske tror finns i HSB - inte är medveten om en av de mest grundläggande skyldigheterna för en styrelse.

Om denna okunskap är utbredd inom HSB-organisationen så är det ytterst allvarligt.
Det är illa nog att brf-styrelser är så skrämmande okunniga som de tyvärr ofta är.
Om de som försöker ge sken av att vara kunniga - och säger sig vägleda styrelserna - ligger på samma låga nivå som dessa okunniga brf-styrelser så är det inte konstigt att det ser ut som det gör idag.
Att ha en HSB-ledamot innebär då en mycket stor fara för föreningen!

Intressant i sammanhanget är att varken HSB Riksförbund eller HSB Malmös juridiska kompetens är av den åsikt som du nu säger att du har (vilket finns svart på vitt).

Tilläggas kan att denna medlem för bara en liten stund sedan t.o.m. ringt på min dörr och fortsatt sin hotfulla attityd.
Han hotar och kränker alltså mig t.o.m. i min bostad!

Du vill inte att varken styrelsen eller HSB-ledamoten Bengt Skånhamre ska följa lagen.
Därmed återstår i detta läge bara för mig att polisanmäla styrelsen & Bengt Skånhamre för sitt lagbrott.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #6  
Gammal 2010-06-06, 18:28
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
OBS! OBS! OBS! Styrelsens skyldighet att utreda och agera vid hot‏

Återigen svarar HSB Malmös styrelse med tystnad, och jag skickar därför nedanstående påminnelse.

Citat:
Du har inte bemött mitt föregående mejl.
Jag vill tillägga att det här t.o.m. handlar om det som definieras så som "allvarlig störning".
Det innebär att den medlem som hotar t.o.m. kan avhysas från sin bostadsrätt utan föregående rättelseanmodan.

Du skrev senast;
"Enligt min uppfattning och erfarenhet skall inte din förening eller HSB Malmö företaga något förrän den straffrättsliga prövningen avsutats".
Jag vet inte vad din uppfattning eller erfarenhet grundas på, men du och Michael Carlsson tycks i alla fall vara helt ensamma om denna åsikt!
Lagen säger annat än din uppfattning och erfarenhet, och du kommer inte att kunna hitta någon juridiskt kunnig som är av din åsikt!
Enligt HSB:s presentation av dig så har du en jur. kand, vilket borde innebära att du har i alla fall lite mer juridiska kunskaper än "medelsvensson".

Du kan inte längre hävda att du är okunnig om regelverket.
I bostadsrättslagen, 7 kap, 9 §, står det svart på vitt att styrelsen är skyldig att utreda och vidtaga åtgärder i samband med störningar av den typ som drabbat mig.
Hela HSB i övrigt tycks vara fullt införstådd med styrelsens lagstadgade skyldighet att utreda och vidtaga åtgärder, så det är märkligt om du och HSB Malmös VD är de enda i organisationen som saknar de allra mest grundläggande kunskaperna om styrelsens skyldigheter.
Som jag tidigare påpekat så har HSB Riksförbund tryckt på styrelsens skyldighet att utreda och agera i störningsfrågor av denna typ, och om du läst det senaste numret av HSB Malmös medlemstidning så skriver t.o.m. HSB Malmö att styrelsen måste utreda och vidtaga nödvändiga åtgärder.

Observera att HSB-ledamoten agerar på uppdrag av HSB Malmö, som också är den som avlönar HSB-ledamoten för detta uppdrag.
Det innebär att HSB Malmö har ett ansvar för HSB-ledamoten, och är denna HSB-ledamot involverad i lagbrott i samband med sitt uppdrag har således HSB Malmö ett ansvar för detta. Jag hoppas du inte motsäger detta ansvarsförhållande, eller?

Om du vill undvika en polisanmälan av HSB för det lagbrott som HSB Malmös HSB-ledamot är delaktig i så är detta fortfarande möjligt, men förmodligen bara under ett par dagar till.

Kommer HSB Malmös styrelse att ta sitt ansvar?

Kommer HSB Malmös styrelse att informera HSB-ledamot Bengt Skånhamre om hans skyldigheter, inkl. det som stadgas i det avtal för HSB-ledamöter som Bengt Skånhamre skrivit under, och som han vid upprepade tillfällen bryter mot, alltså inte bara i denna störningsfråga?

Kommer HSB Malmös styrelse att informera styrelsen i min brf om styrelsens skyldigheter, och klargöra att i det fall denna styrelse inte omedelbart upphör med sina lagbrott så kommer föreningen - med stöd av HSB Malmös stadgar - att uteslutas ur HSB?

Eller är en polisanmälan det enda sättet att få HSB Malmö att ta något ansvar och reagera?

Avslutningsvis vill jag understryka att styrelsens/HSB-ledamotens lagbrott tyvärr inte stannar vid denna störningsfråga.
Aktuella lagbrott som styrelsen/HSB-ledamoten begått är t.ex.;
1. Ej svarat på frågor från årsstämma inom de lagstadgade två veckorna som styrelsen har på sig för detta.
2. Ej följt stämmans beslut att lämna ut kopia av stämmoprotokoll till den medlem som begär detta.


Vad kommer HSB Malmös styrelse att göra åt detta, nu när styrelsen informerats om även dessa lagbrott?

Med förhoppning om snabb respons denna gång.
Som framgår med all önskvärd tydlighet handlar det för HSB bara om att skydda dem som begår lagbrotten, brf-styrelse och HSB-ledamot.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #7  
Gammal 2010-06-08, 12:27
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Arg HSB prioriterar enbart att skydda HSB-ledamoten, medlemmarna har inget värde

Det tycks som att alla försök att aktivera HSB Malmös styrelse, och få dem att ta något ansvar för sin roll i den styrelse som begått lagbrott, är fruktlösa. HSB Malmös styrelse bemöter inte ens mina argument och frågor, utan tycks bara göra allt för att frånsäga sig sitt ansvar samt skydda HSB-ledamot och brf-styrelse som bryter mot lagen.

Jag har skickat ännu en påminnelse till HSB Malmös styrelse;
Citat:
Claes.

Jag tolkar det uteblivna svaret från HSB Malmös styrelse som att ni inte har något att invända mot att HSB Malmö är delaktig i ett mycket allvarligt lagbrott, bortom allt tvivel klarlagt via den lagtext jag refererat till såväl som via HSB Malmös och HSB Riksförbunds skrifter om styrelsens skyldighet i störningsärenden av denna typ.

Jag hade gärna sett att HSB Malmö visat intresse för att lösa denna fråga, som enligt min mening är en av de absolut viktigaste frågorna för medlemmarna, dvs medlemmarnas trygghet i boendet.
Jag är övertygad om att ifall HSB Malmö bara önskat detta så skulle denna fråga kunnat vara ur världen på några minuter.
Inte minst om HSB Malmö klarlagt för HSB-ledamot Bengt Skånhamre och övriga delar av brf-styrelsen att om brf-styrelsen inte omedelbart rättar sig efter lagen;
- Brf-styrelsen utreder frågan om störning och skickar vid behov rättelseanmodan till den medlem som hotar, alternativt avhyser medlemmen i fråga,
- Brf-styrelsen svarar på de frågor som skulle besvarats inom två veckor från föreningsstämman,
- Brf-styrelsen följer beslutet från föreningens högsta beslutande organ och lämnar ut kopia på stämmoprotokoll till den som så begär,
så kommer HSB Malmö att utnyttja sig av paragrafen i HSB Malmös stadgar;
"Uteslutning
§ 36
Medlem som inte uppfyller sina skyldigheter eller förfar bedrägligt mot föreningen eller
på annat sätt företar handling som skadar föreningens intressen kan uteslutas ur föreningen.
Styrelsen beslutar om uteslutning"
och utesluta föreningen ur HSB Malmö.

HSB Malmö har ju tidigare utnyttjat denna paragraf i stadgarna för att hota med uteslutning av förening enbart pga att HSB Malmö upplevde frågorna från denna förening som känsliga, så då tycker man att HSB Malmö även kan nyttja sig av denna paragraf när det nu verkligen är högst befogat.

Att styrelsen i min brf önskar att jag utsätts för hot (som en form av hämnd för att jag belyser styrelsens olagligheter) finns det många bevis för. Inte bara styrelsens agerande här och tidigare uttalade hot mot mig även från styrelsen (med all bevisning för detta).
Men genom HSB Malmös skrämmande passivitet i denna fråga - trots HSB Malmös resurser och uppenbara möjligheter att enkelt och snabbt få styrelsen på rätt väg - visar HSB Malmö att även ni anser det rätt att enskilda HSB-medlemmar utsätts för allvarliga hotelser av annan HSB-medlem.

Jag kan bara beklaga att HSB Malmös styrelse inte tycks ha den minsta vilja att bidraga med en lösning eller att upplysa Bengt Skånhamre om vilka skyldigheter han har i egenskap av HSB-ledamot (inte minst genom HSB-ledamotsavtalet han skrivit under).
Hur har det gått med den utredning som du tidigare nämnt avseende Bengt Skånhamre och om han följt HSB Malmös riktlinjer?

Det är för mig svårt att förstå att HSB Malmö, hellre än att lägga några minuter på att se till så att HSB-ledamot och styrelse börjar följa lagverket, ser det som mer i HSB Malmös intresse att jag utsätts för hotelser och att HSB Malmö polisanmäls för sin delaktighet i lagbrott.
Det är ju faktiskt så att det inte bara är brf-styrelsens uppdrag att arbeta för medlemmarnas bästa. Även HSB Malmös styrelses primära uppgift är att verka för medlemmarnas bästa. Men man kan fråga sig på vilket sätt HSB Malmös styrelse verkar för medlemmarnas bästa när ni varken tar det minsta ansvar för HSB-ledamoten eller medlemmarna i organisationen.

Jag hade önskat att HSB var lite mer samarbetsvillig och intresserad av att finna en lösning på problemet men nu finns det inget annat att göra i detta läge än att jag lämnar in en polisanmälan av brf-styrelse & HSB Malmö, och detta kommer jag då att göra under morgondagen.

Vi vet alla att majoriteten av de anmälningar som kommer in till polis och åklagare läggs ner på löpande band, och HSB Malmös styrelse sätter kanske sin förhoppning till att polis och åklagare gör som brukligt och lägger ner ärendet utan utredning i frågan.
Att ärenden läggs ner utan utredning och åtgärd visar att rättssystemet i Sverige inte fungerar, och det är tråkigt att detta faktum utnyttjas.

Men sedan är det också en fråga om etik och moral. Var finns denna i HSB? Och gäller inte HSBs styrdokument (t.ex. ETHOS) när det väl kommer till kritan?
VAD ÄR ETHOS INOM HSB?
Engagemang
Trygghet
Hållbarhet
Omsorg
Samverkan
Ovanstående är ETHOS, de värderingar som HSB påstår sig utgå från.
Men var ser vi något av detta i HSBs svar och brist på agerande i denna fråga om störningar?
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2010-06-08 klockan 14:21.
Svara med citat
  #8  
Gammal 2010-06-12, 18:38
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Tummen ner Fortsatta undvikande svar från HSB Malmö

HSB Malmös styrelse vill avsluta ärendet (långt innan detta ärende ens kommit till ett avslut och utan att någon fråga lösts eller besvarats);
Citat:
VD och jag har för HSB Malmö´s räkning löpande besvarat dina frågor och givit dig HSB Malmö´s uppfattning i ärendet.

Styrelsen har agerat i ärendet.

HSB Malmö finner således ingen grund att fortsätta dialogen.
Jag svarar;
Citat:
Claes.

Du skriver; "VD och jag har för HSB Malmö´s räkning löpande besvarat dina frågor".
Om det vore så väl, Claes, men nej, varken du eller Michael Carlsson har besvarat mina frågor, varken löpande eller på annat sätt.
Ni har tyvärr bara gjort allt för att försöka undvika svara på mina frågor.
Ni har dessutom gjort vad ni kunnat för att undvika behöva ta parti för utsatt/drabbad medlem, och ni har från första till sista mejl inte gjort något annat än att försöka skydda den styrelse som bortom allt rimligt tvivel begått lagbrott tillsammans med HSB-ledamoten.

Du skriver; "... och givit dig HSB Malmö´s uppfattning i ärendet.".
Ni har bara undvikit kärnfrågorna/ansvarsfrågorna och ni har inte tagit det minsta ansvar för HSB-ledamotens delaktighet i varken detta lagbrott eller i de andra lagbrotten som jag upplyst HSB Malmö om.

Du och Michael har - förmodligen i samarbete med Bengt Skånhamre - vänt på mina frågor till som om jag enbart skrivit frågan;
"Vad ska jag göra?" (vilket aldrig varit något jag undrat över).
Vad jag ska göra har jag vetat från första stund, och det har aldrig funnits ens en antydan i vad jag skrivit om att jag frågat om detta.
Tvärtom så har jag i sex mail upprepat att jag inte är intresserad av det enda svar du och Michael Carlsson upprepade varje gång, trots mina protester och försök att få er att i stället svara på de frågor jag ställt.

Du besvarade 1-2 av mina 5 inledande frågor, där ditt svar på fråga 1 stod i direkt motsats till vad lagen säger, och där ditt svar på fråga 2, i sin tur, stod i motsats till ditt svar på fråga 1.

Du besvarade sedan 0 (NOLL !!!) av mina 5 följdfrågor;
6. Observera att HSB-ledamoten agerar på uppdrag av HSB Malmö, som också är den som avlönar HSB-ledamoten för detta uppdrag.
Det innebär att HSB Malmö har ett ansvar för HSB-ledamoten, och är denna HSB-ledamot involverad i lagbrott i samband med sitt uppdrag har således HSB Malmö ett ansvar för detta. Jag hoppas du inte motsäger detta ansvarsförhållande, eller?
7. Kommer HSB Malmös styrelse att ta sitt ansvar?
Kommer HSB Malmös styrelse att informera HSB-ledamot Bengt Skånhamre om hans skyldigheter, inkl. det som stadgas i det avtal för HSB-ledamöter som Bengt Skånhamre skrivit under, och som han vid upprepade tillfällen bryter mot, alltså inte bara i denna störningsfråga?
8. Kommer HSB Malmös styrelse att ta sitt ansvar?
Kommer HSB Malmös styrelse att informera styrelsen i min brf om styrelsens skyldigheter, och klargöra att i det fall denna styrelse inte omedelbart upphör med sina lagbrott så kommer föreningen - med stöd av HSB Malmös stadgar - att uteslutas ur HSB?

Jag har upplyst HSB Malmös styrelse om ytterliggare två lagbrott som HSB-ledamoten är involerad i;
A. Ej svarat på frågor från årsstämma inom de lagstadgade två veckorna som styrelsen har på sig för detta.
B. Ej följt stämmans beslut att lämna ut kopia av stämmoprotokoll till den medlem som begär detta.
9. Vad kommer HSB Malmös styrelse att göra åt detta, nu när styrelsen informerats om även dessa lagbrott?

Ingen av ovanstående 4 följdfrågor har besvarats eller ens bemötts med ett enda ord.

Du har också undvikit att svara på min fråga (med anledning av ditt påstående om att dylik utredning gjorts);
10. Hur har det gått med den utredning som du tidigare nämnt avseende Bengt Skånhamre och om han följt HSB Malmös riktlinjer?

Alltså; 1-2 (halvdana) svar på 10 frågor. 8 av 10 helt obesvarade frågor! Det är inte en tolkningsfråga, utan fakta, svart på vitt!

Du skriver att brf-styrelsen; "har agerat i ärendet".
Har styrelsen agerat? Vad vet du om det? Vad är i så fall HSB Malmös styrelses roll i detta?
Den skrivelse jag fick från brf-styrelsen kom till mig bara några timmar innan jag skulle lämna in min polisanmälan av styrelse och HSB Malmö.
Det finns inget som tyder på att HSB Malmö tagit sitt ansvar, utan brf-styrelsen har bara gjort ett försök att undvika polisanmälan.
Du har fått kopia av mitt svar på att brf-styrelsen vill sammanföra mig med en allvarligt psykiskt störd person (som om det inte var nog med att jag ska försöka föra någon form av dialog med en grupp där alla står fullt ut på den hotande medlemmens sida).
Varför har du inte bemött mina synpunkter avseende brf-styrelsens vilja att sammanföra mig med denna person och brf-styrelsens ovilja att informera om mötets syfte, vem som kommer att närvara, och att svara på min fråga om hur många jag får ta med mig på mötet?
Är det HSB Malmös styrelse eller HSB-ledamoten som fått brf-styrelsen till att göra något så vansinnigt i ett försök av HSB Malmö och HSB-ledamot att kringgå lagen?

Att styrelsen i min brf "agerat" är inte samma som att frågan är "utagerad" eller att brf-styrelsen uppfyllt sina skyldigheter.
Hur kan du säga att HSB Malmö inte har för avsikt att fortsätta dialogen innan brf-styrelsen & HSB-ledamoten uppfyllt sina skyldigheter enligt lag?

Min polisanmälan ligger nu bara "på vänt".

Jag har till HSB Malmö tagit upp två exempel på ytterliggare lagbrott som HSB-ledamoten är delaktig i.
Jag vill gärna ha svar angående detta, på fråga 9, här ovan.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Ekonomiskt ansvar för styrelse? Sussan Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 3 2011-06-15 20:36
Ansvar för styrelse vid konkurs av brf resurs Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 0 2011-02-25 20:35
HSB Malmös styrelse förebild för hemsidorna? stephan Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 0 2008-11-30 16:59
HSB Malmös styrelse flippat ut helt nu? Admin Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 35 2008-06-28 20:00
HSB Malmös styrelse utreder sig själv! Admin Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 1 2008-05-29 14:17Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 07:56.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare