Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Tolkningar av lagar och stadgar, Likabehandlingsprincipen, Lagen om ekonomiska föreningar (LEF), Bostadsrättslagen (BrL), vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt, informationsplikt, jäv (styrelse/stämma, för revisorer, HSB-representant, ledamöter, mötesordförande, m.fl.), trivselföreskrifter. Faktabanken innehåller många viktiga tips! Faktabanken RSS-feed för juridikforumet som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2010-04-19, 13:39
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Olycklig Styrelsen i brf behöver ej följa lagen enligt HSB

Denna tråd är en del av tråden Medlem som hotar annan medlem, och som jag dragit ut från den ursprungliga tråden för att särskilt belysa problemet med HSB-ledamoten och det faktum att HSB i alla lägen - oavsett hur allvarliga lagbrott som begås av styrelsen - skyddar såväl brf-styrelse som HSB-ledamot till varje pris.

HSB Malmös VD är ansvarig för HSB-ledamöterna som ingår i varje HSB-brf.
I denna tråd tar jag enbart upp HSB Malmös VDs syn på saken att styrelsen inte har några skyldigheter vid störningar.

HSB Malmös ledning uttalar sig i frågan om störningar och uppger att de anser att styrelsen i en brf inte behöver följa lagen!

I mina ännu så länge fruktlösa försök att få HSB Malmö att ta någon form av ansvar för sin HSB-ledamot och för att lagen ska följas så har jag även tillskrivit HSB Malmös VD, Michael Carlsson, i denna fråga där en förtroendevald hotar och skrämmer andra medlemmar från att gå på stämmorna.
Citat:
Som ansvarig för HSB-ledamöterna och VD för HSB Malmö så vill jag ställa dig en fråga som jag hoppas du kan ge ett snabbt och konkret svar på.

Jag utsätts gång på gång av allvarliga hot av en medlem i min brf. Styrelsen i föreningen, med HSB-ledamot Bengt Skånhamre, lyfter inte ett finger.
Det innebär alltså att styrelsen - självfallet inkl. Bengt Skånhamre - stödjer att jag utsätts för hot för mitt engagemang i föreningen.

Fråga 1.
Är det även din åsikt att HSB ska stödja hot och trakasserier av medlemmar, eller vad anser du att HSB ska ta för ansvar i denna fråga?

Fråga 2.
Vad kommer du att vidtaga för åtgärder?

Eftersom det drog ut på tiden skickade jag även en påminnelse om ärendet;
Citat:
Du är nämnd som ansvarig för den nya policy som nu gäller för HSB-ledamöter.
Jag har några synpunkter där (bl.a. så är punkt 5 felaktig och inte med verkligheten överensstämmade, och det saknas en hel del) men sammanfattningsvis kan jag säga att du förbättrat denna policy, tack!

Som punkt 2 i policyn har du;
"HSB-ledamoten är ett kvalificerat stöd och bollplank för bostadsrättsföreningen i styrelsearbetet och föreningsverksamheten".
Detta har HSB-ledamot Bengt Skånhamre allvarligt misslyckats med i min brf.

Som punkt 3 i policyn har du;
"HSB-ledamoten företräder bostadsrättsföreningens medlemmar".
Trevligt. Det är rakt tvärtemot till hur det fungerar i verkligheten, men det är ju bra att (efter mina synpunkter om just detta) det i alla fall finns en tanke hos någon inom HSB att det är så det borde fungera.
Även detta har HSB-ledamot Bengt Skånhamre allvarligt misslyckats med i min brf.

Bengt bryter också mot de grundläggande värderingar som HSB påstår sig ha, ETHOS.
Han bryter mot i princip varje punkt där, och dessutom på ett gravt allvarligt sätt

När nu Bengt på ett synnerligen allvarligt sätt bryter mot bl.a. den policy som gäller för HSB-ledamoten så undrar jag vad detta får för konsekvenser för HSB-ledamoten i min brf?
Är det något som någon inom HSB bryr sig om, eller är policyn bara ett spel för galleriet, där ledamotspolicyn inte fyller någon som helst praktisk funktion?
Handlar det för HSB bara om att skydda HSB-ledamoten till varje pris, och helt strunta i konsekvenserna för medlemmarna?

Av tidigare erfarenhet så vet jag att HSB skyddar HSB-ledamöterna in i det sista, och under HSB:s beskyddande vingar pågår det säkert väldigt mycket oegentligheter.
Nu begår HSB-ledamoten lagbrott, men inte ens detta verkar HSB Malmö ta den minsta notis om.

Sedan undrar jag om det inte finns några som helst kompetenskrav på dem som agerar HSB-ledamöter?
Om inte Bengt, som arbetar på HSB (och gjort detta under många år), ens vet vad en styrelsens grundläggande skyldigheter är så undrar man hur illa ställt det är inom den kår av HSB-ledamöter som HSB Malmö omger sig med.
I policyn för HSB-ledamöter står det under punkt 8;
"HSB Malmö ansvarar för att HSB-ledamoten" kontinuerligt erhåller kompetensutveckling och information för sitt uppdrag".
Det känns som att om Bengt ska få fortsätta som HSB-ledamot så måste han omedelbart skickas på en grundkurs i styrelsearbete.
Behöver jag förklara för dig hur stor skada en inkompetent HSB-ledamot kan ställa till med i en brf?

I det senaste HSB Malmö Nytt, #2, står det;
"Om vi vill vara en livaktig organisation behövs medlemmarnas idéer och engagemang för att föra verksamheten framåt. Det finns flera sätt
att påverka den framtida utvecklingen för HSB Malmö och att delta på stämman är ett sätt, säger Bengt Skånhamre, medlemskoordinator på HSB
Malmö".
Men hur ser det då ut i verkligheten, och hur följer Bengt Skånhamre själv det han talar sig varm för i HSB:s tidning, för bara ett par dagar sedan?
Vi kan idag kallt konstatera att Bengt inte vill lyfta ett finger för att den aggressiva förtroendevalda i min brf inte ska lyckas med att skrämma medlemmar från att gå på stämmorna i föreningen.

Du är en av de få (den enda i hela HSB?) som i alla fall till viss del vågar gå ut med hur illa ställt det är i bostadsrättsföreningarna och dess styrelser.
Vad jag saknar är bara att du omsätter ord i handling, och visar att det måste till en skärpning.
Då kan det vara bra att börja såväl med HSB-ledamöterna som i det egna huset.

Finns det inte någon på HSB Malmö som ens öppet vågar ta avstånd från att medlemmar med hot skräms från att gå på stämmorna?

PS.
Jag väntar fortfarande, sedan några år tillbaka, på HSB Malmös svar angående mitt intresse för att bli HSB-ledamot.
Vad har du för svar till mig på detta?
Är det brukligt att de som söker till detta uppdrag måste vänta flera år på svar?
Svar från HSB Malmös VD;
Citat:
Jag beklagar den situation som uppkommit och har samma ståndpunkt som Claes Caroli, är du utsatt för hot så skall du anmäla detta till polismyndigheten!
När det gäller HSB ledamoten så pågår ett utvecklingsarbete. När det gäller Bengt Skånhamre så har han mitt fulla förtroende som HSB ledamot.
Mitt svar;
Citat:
Din inställning att styrelsen inte har något ansvar innebär därmed att du som VD för HSB Malmö stödjer en brottslig handling.
Jag hoppas du är fullt införstådd med detta.
Jag skulle gärna vilja höra din motivering till att du hellre stödjer en brottslig handling, och en HSB-ledamot som inte tar något ansvar, än att du agerar för medlemmarnas bästa. Hur resonerar du där?

Som jag redan förklarat så vill jag undvika en polisanmälan om det nu bara är möjligt eftersom jag tror och hoppas att situationen kan lösas utan detta.
Det förutsätter dock att styrelsen följer lagen.

Din inställning indikerar också att "det goda boendet" inte är mer än en reklamslogan för HSB, helt utan värde.
Så även ETHOS (Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och Samverkan). Bara tomma ord.

Det är mycket tråkigt att alla bara svär sig fria från allt ansvar, och att HSB inte värnar det minsta om medlemmarna och deras bästa.

Om det är din inställning att styrelsen inte behöver följa lagen och att HSB-ledamoten inte har något ansvar för något (och absolut inte behöver följa varken den policy som gäller för HSB-ledamoten, eller HSB:s påstådda kärnvärderingar) så återstår det emellertid bara att göra en polisanmälan. Som du säkert förstår måste jag då även polisanmäla HSB/HSB-ledamoten, och är det något som kan beklagas så är det just detta.
Se även;
Ansvar vid störningar - HSB Malmös styrelse slår ifrån sig

Störningar i bostadsrätt
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2010-06-06 klockan 20:16.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2010-04-23, 18:41
misteln misteln är inte inloggad
Giga-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Inlägg: 91
Standard Är inte alla medlemmar lika värda ?

En styrelse får under inga omständigheter se mellan fingrarna på ett hot från en medlem riktat mot en annan medlem. Även om styrelsen som i detta fall fegar ur och blundar så ingår det i styrelsens uppdrag att värna medlemmarna i bostadsrättsföreningen.
Alla medlemmar ! Innebörden i att värna medlemmarna kan inte betyda att någon utsätter annan medlem för hot.

HSB Malmö måste genom sin ledamot i styrelsen stå upp för alla medlemmars lika rätt och värde. Varje form av diskriminering eller särbehandling begränsar allas demokratiska utrymme.

Detta är ju en präktig skandal av hela styrelsen och inte minst av HSB ledamoten som ju både som tjänsteman och ledamot borde kunna HSB:s värderingar. Vad kan syftet med denna brist på civilkurage bero på ? Och varför agerar inte HSB Malmö.

Är det så att man hade agerat likadant om hotet riktats mot annan medlem ?
Svara med citat
  #3  
Gammal 2010-05-21, 19:21
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Tummen ner HSB tar inget ansvar !

Man hade verkligen önskat att HSB-organisationen haft inställningen att alla medlemmar är lika värda. Nu vet vi att så tyvärr inte är fallet.

HSB tar inget ansvar, inte ens för den HSB-ledamot som är delaktig i trakasserierna.

I handling ser vi vad som gäller, men i ord låter det annorlunda;
Så här skriver HSB Malmös VD, Michael Carlsson i senaste numret av den lokala utgåvan till Hemma i HSB;
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #4  
Gammal 2010-06-05, 13:51
Katten Georg Katten Georg är inte inloggad
Zetta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Inlägg: 192
Standard

Citat från Michael Karlsson, VD HSB Malmö:
Vi tror på vår idé om ett tryggt samhälle. Och ett tryggt bostadsområde skapar vi genom att vi bryr oss om varandra och vår omgivning.
 Och det gör vi i HSB.
Hur rimmar detta med HSB Malmös attityd och agerande i fallet med hot mot ADMIN? Svar inte alls.
Detta är falskheten personifierad - ingenting annat!
Svara med citat
  #5  
Gammal 2010-06-07, 11:09
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
OBS! OBS! OBS! HSB Malmös VD skjuter ifrån sig

HSB Malmös VD, Michael Carlsson, svarar och vidhåller med bestämdhet att HSB-ledamoten och HSB-anställde Bengt Skånhamre inte gjort något fel när han inte följt lagen som stadgar hur styrelsen ska hantera störningar i brf:en.

Precis som HSB Malmös styrelse så försöker han vända frågan till vad jag ska göra i stället för vilka skyldigheter styrelsen och HSB-ledamoten har.

Citat:
Vi ser allvarlig på det som hänt, hot skall aldrig accepteras! Jag grundar mitt svar på många års erfarenhet när det gäller händelser mellan boende i flerbostadshus. Som styrelse/fastighetsägare måste man prata med inblandade parter och då uppstår allt för ofta situationen att man skyller på varandra.

Ett hot är allvarlig och därför anser jag att det finns bättre instanser än bostadsrättsföreningens styrelse och HSB Malmö som kan utreda denna typen av händelser. Det hör till saken att vi har bara hört din version av det hela och vet inte hur den du pekar ut känner i den aktuella situationen. Jag anser därför att du bör anmäla händelsen till polis- eller åklagarmyndigheten.
Hans resonemang håller inte.
Förutom att han här avviker från sin tidigare inställning och säger att styrelsen måste prata med de involverade parterna så vill han inte erkänna att styrelsen/HSB-ledamoten gjort fel, trots att de inte vill göra just detta.

Det är också ytterst märkligt att han som argument använder sig av att han bara hört min version.
Inte bara saknar det helt relevans för styrelsens skyldigheter, det är inte i något läge en acceptabel ursäkt för någonting.

Jag svarar;
Citat:
Det är bra om ni ser allvarligt på det som hänt.
Men hur kan då HSB Malmö svara mig att styrelsen i min brf inte har något ansvar för att ta tag i och utreda denna störning?

Du säger att det finns "bättre instanser" än bostadsrättsföreningens styrelse och HSB Malmö för att utreda dessa störningar.
Det förstår jag inte hur du kan tycka, och jag håller definitivt inte med.
Du säger med detta att bostadsrättslagen inte ska gälla!!!
Anser du inte att det primära måste vara att undvika att behöva gå så långt som till en polisanmälan, om nu detta i stället kan lösas på ett betydligt smidigare och snabbare sätt?

Det är detta som jag vill att HSB Malmö ska förklara för mig.
Vad är det som gör att bostadsrättslagen inte ska gälla specifikt för styrelsen i min brf?

Sedan säger du att ni bara hört min version och att ni inte vet hur den jag pekar ut känner i den aktuella situationen.
Hur ska jag kunna lösa det, menar du?
Om styrelsen i min brf och HSB-ledamoten i stället följt lagen så hade ni fått den andra partens version också.
Men räkna inte med att den kommer nerdimpandes från klar himmel. Det är nog idag mest aska som kommer därifrån i så fall.

Vad jag vill är alltså att få svar från HSB Malmö på följande 3 frågor;
1. Är HSB Malmö medveten om att styrelsen - inkl. HSB-ledamoten - i min brf bryter mot lagen när denna styrelse vägrar att agera på något sätt efter min anmälan om störning?

2. Vad är skälet till att HSB Malmö anser att brf-styrelse & HSB-ledamot inte ska följa lagen samt de direktiv och riktlinjer som HSB Malmö själv ger?

3. Varför anser HSB Malmö att det är viktigare att inte på något sätt reagera än att HSB/HSB-ledamoten polisanmäls för att inte följa lagen?

Det är väl inte särskilt svåra frågor?
Som du säkert förstår är dessa frågor viktiga för mig när jag befinner mig under den nu ganska utdragna hotbilden.


Du skriver;
"Det hör till saken att vi har bara hört din version av det hela och vet inte hur den du pekar ut känner i den aktuella situationen".

Om jag inte förklarade det tydligt nog i mitt föregående mejl så vill jag kraftigt understryka att detta inte alls hör till saken. Inte på något sätt överhuvudtaget!
Det handlar inte om vem som har rätt eller fel, och det handlar inte om hur den jag pekat ut känner! Det är helt irrelevant i sammanhanget!

Det handlar enbart om vilken skyldighet styrelsen och Bengt Skånhamre har samt om HSB Malmö har för avsikt att följa sina reklamslogans, policy för HSB-ledamoten, påstådda riktlinjer och värdegrunder, ETHOS, etc. Eller om HSB Malmö har för avsikt att - på ett bräde - bryta mot i princip allt som du och resten av HSB gett sken av att stå för sedan starten av denna organisation.

Du & Claes Caroli, samt Bengt, försöker hela tiden vända det till vad jag ska göra, men vad jag gör har ingen annan med att göra, utan det handlar om ifall HSB har för avsikt att fullt medvetet vara delaktiga i ett lagbrott utan att ens lyfta ett finger i frågan, trots att jag gett HSB alla chanser att göra det enda rätta.

Innan jag gör en polisanmälan så vill jag alltså åtminstonde ha svar på mina tre frågor.
Det kan väl inte vara för mycket begärt, eller?

Med önskemål om snabb respons.
Svar kommer att dröja!
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2010-06-07 klockan 11:20.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
"Egen uteplats" enligt mäklare, "gemensam yta" enligt förening KFES Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 15 2013-07-03 23:25
Måste styrelsen följa stämmans beslut? Nalle Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 7 2011-09-19 01:01
Vattenskada i brf, oväntad kryddad faktura på 34 635 kr från Fastighetsägarna CPLS Badrum/badrumsrenovering, Stamrör/stamrörsbyte, Rör/ledningar 9 2011-08-08 15:27
Lagen, stämman, styrelsen eller medlemmen? Mr Magoo Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 5 2011-04-18 12:44
Styrelsen skyldig svara på frågor, enligt lag! Admin Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 3 2010-05-22 09:41Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 04:03.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2023.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare