Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Administration, förvaltning - Upphandling & Anbud - Ekonomi
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Administration, förvaltning - Upphandling & Anbud - Ekonomi Ekonomisk-, drifts- och underhållsförvaltning, underhåll, underhållsplan, budget, planering, driftskostnader, ekonomisk plan, kapitaltillskott, kontering av fakturor, inventarielistor, inre fond, krav på upphandling, upphandling av förvaltning, offerter, entreprenörer, fastighetsskötsel, anlita HSB, tips på bra entreprenörer, varning för dåliga entreprenörer, skattefrågor, skattereduktion, ROT-avdrag, o.dyl. RSS-feed för detta forum om förvaltning, administration, upphandling, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!
Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2010-06-03, 12:04
AndreasB AndreasB är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: Jun 2010
Ort: Skövde
Inlägg: 5
Fråga Hur stort mandat har en brf-styrelse i beslut?

Är mycket novis inom området kring det här med bostadsrättsföreningar och sitter själv inte i någon styrelse.

Min frågeställning rör hur mycket styrelsen har mandat att utföra upphandlingar etc gällande bitar som ekonomiskt påverkar de boende.

Det är en het potatis att idag ansluta sig till en leverantör av internet (bredband), TV & telefoni. Det finns en del aktörer att välja mellan, och min fundering rör kring i vilken utsträckning en styrelse i en bostadsrättsförening har mandat att göra ett val av en leverantör där kostnaderna kommer helt att hamna på de boende, samt att möjlighet till valfrihet av leverantör för boende begränsas oerhört.

I hur pass stor utsträckning får en styrelse fatta beslut som berör den enskilde individens (boende) ekonomi?

Måste inte stora förändringar beslutas genom röstningar bland medlemmarna?

Senast redigerad av Admin: 2012-03-24 klockan 00:49.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2010-06-03, 12:43
clabbe clabbe är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2008
Inlägg: 2 594
Standard

Styrelsen ska sköta den löpande förvaltningen av fastigheten. Bl.a. göra upphandlingar av sådant som kabel-tv.
Enligt bostadsrättslagen så ska:
Citat:
Beslut som innebär väsentliga förändringar av föreningens hus eller mark skall fattas på en föreningsstämma, om inte något annat har bestämts i stadgarna.
Där har du den lagstadgade gränsen för styrelsens förvaltningsmandat.
Att besluta om att välja en leverantör av internet (bredband), TV & telefoni innebär ingen väsentlig förändring av föreningens hus enligt mitt tycke iallafall.
Men samtidigt kan man ju fundera på om föreningen egentligen ska teckna sig. Nu finns det ju så många olika leverantörer så det skulle var och en av de boende själva kunna upphandla för egen räkning. Man kan ju få hela tjänsten via nätet tillskillnad från förr.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2010-06-03, 13:18
MikHo MikHo är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Mar 2009
Ort: Malmö
Inlägg: 690
Skicka ett meddelande via MSN till MikHo
Standard

Det får bli ett litet svävande, kort svar som kanske belyser ämnet lite grann.

När det gäller installation/tillbyggnad/förändring skall detta godkännas på stämman.

Om det istället faller under ämnet underhåll, kan styrelsen i princip bestämma själva oavsett kostnad.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2010-06-03, 14:25
Trötters avatar
Trötter Trötter är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2009
Ort: Ängelholm
Inlägg: 749
Skicka ett meddelande via MSN till Trötter
Standard

Jag vinkla och förtydligar detta ämne lite.

Om det är så att föreningen ska uppföra en ny infrastruktur av någon typ av IT-lösning i fastigheten som kräver tillträde till bostaden och/eller en ombyggnad av föreningens tillgång/ar=fastighet. Då krävs det ett medgivande av vajer enskild medlem alternativt ett stämmobeslut med kvalificerad eller enkel majoritet.


Om föreningen har en IT infrastruktur och ska byta leverantör av viss/a tjänst/er då kan styrelsen ha mandat för att göra denna upphandling. Detta förutsätter att det inte blir en negativ förändring ekonomiskt eller tekniskt, men eftersom föreningen/styrelsen alltid ska utgå ifrån medlemmarnas ekonomiska intressen så bör inte styrelsen gör en upphandling som försämrar läget.

Om föreningen ska göra en investering av ekonomiskt betydande karaktär. Då kan det krävas ett beslut vid stämma.

Du bör granska er stadga om det finns eller är reglerat hur och vad styrelsen får göra och inte göra. Föreningens lagen och BRL är otydliga och dåligt formulerad för att ge ett klart och entydigt svar på din frågeställning. Som regel ska styrelsen förvalta föreningens tillgångar på ett marknadsmässigt sätt och alltid ha medlemmarnas ekonomiska intressen på sin agenda.

Styrelsens mandat kan alltid regleras vid stämma. Genom att stämman ger styrelsen direktiv för specifika åtgärder som normalt styrelsen sköter i sitt förvaltningsuppdrag. Styrelsen har som uppgift att alltid följa medlemmarnas demokratisk framtagna vilja vid stämma.
Svara med citat
  #5  
Gammal 2010-06-08, 12:10
AndreasB AndreasB är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: Jun 2010
Ort: Skövde
Inlägg: 5
Standard Stadgar

Tackar Er alla för svar.

Följande har jag funnit stadgarna. En paragraf som har titeln "BESLUT SOM ALLTID SKALL FATTAS AV FÖRENINGSSTÄMMA MED KVALIFICERAD MAJORITET".

Så här står det under denna paragraf:

För att ett beslut i fråga smo anges i denna paragraf skall vara giltigt krävs att det har fattats på en föreningsstämma och att följande bestämmelser har iakttagits.

1. Om beslutet innebär ändring av någon insats och medför rubbning av det inbördes förhållandet mellan insatserna, skall samtliga bostadsrättshavare som berörs av ändringen ha gått med på beslutet. Om enighet inte uppnås, blir beslutet ändå giltigt om minst två tredjedelar av de berörda bostadsrättshavarna har gått med på beslutet och det dessutom har godkänts av hyresnämnden.

1 a. Om beslutet innebär en ökning av samtliga insatser utan att förhållandet mellan de inbördes insatserna rubbas, skall alla bostadsrättshavarna ha gått med på beslutet. OM enighet inte uppnås, blir beslutet ändå giltigt om minst två tredjedelar av de röstande har gått med på beslutet och det dessutom har godkänts av hyresnämnden. Hyresnämnden skall godkänna beslutet om detta inte framstår som otillbörligt mot någon bostadsrättshavare.

2. Om beslutet inneäbr att en lägen som upplitits med bostadsrätt kommer att förändras i sin helhet behöva tas i anspråk av föreningen med anledning av en om- eller tillbyggnad, skall bostadsrättshavaren ha gått med på beslutet. Om bostadsrättshavaren inte ger sitt samtycke till ändringen, blir beslutet ändå giltigt om minst två tredjedelar av de röstande har gått med på beslutet och det dessutom har godkänts av hyresnämnden.

3. Om beslutet innebär utvidgning av förenings verksamhet, skall minst två tredjedelar av de röstande ha gått med på beslutet.

...

Enligt min tolkning av ovan, så torde det innebära att alla bostadsrättsinnehavare (föreningsmedlemmar) skall ha godkänt den förändring som nu styrelsen enväldigt fattat ett beslut om, eller har jag fel?
Svara med citat
  #6  
Gammal 2010-06-08, 12:25
Trötters avatar
Trötter Trötter är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2009
Ort: Ängelholm
Inlägg: 749
Skicka ett meddelande via MSN till Trötter
Standard

Om föreningen/styrelsens ska gå in i sin bostad för att utföra någon typ av förändring så måste föreningen/styrelsen ha din tillåtelse. Om föreningen ska förändra föreningens fastighet så ska detta beslut fattas på stämma. Detta gäller även om styrelsen beslutar om att förändra en funktion i fastigheten.

Jag föreslår att du kontaktar de andra medlemmarna i föreningen för att se om det finns ett gemensamt intresse. Om ni är en minoritet som stöder din stånd punkt så har ni möjlighet att få till stånd en extrastämma för att få frågan utagerad.
Svara med citat
  #7  
Gammal 2010-06-08, 12:59
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Fråga Styrelsens rättighet att ta beslut om TV/bredband/telefoni

Citat:
Ursprungligen skrivet av AndreasB Visa inlägg
Det är en het potatis att idag ansluta sig till en leverantör av internet (bredband), TV & telefoni. Det finns en del aktörer att välja mellan, och min fundering rör kring i vilken utsträckning en styrelse i en bostadsrättsförening har mandat att göra ett val av en leverantör där kostnaderna kommer helt att hamna på de boende, samt att möjlighet till valfrihet av leverantör för boende begränsas oerhört.
Notera att alla ekonomiska beslut styrelsen tar i en brf hamnar helt på de boende, utan undantag.

Personligen tycker jag styrelsen i din brf betett sig mycket illa om de inte gett medlemmarna möjlighet att vara delaktiga i detta beslut om val av leverantör för TV/telefoni/internet.

Det finns rättsfall på detta, och då har domstolen bedömt att enskilda medlemmar inte har något att säga till om vad gäller kabel-TV/bredband
.
Men varje fall är unikt och det är inte säkert att rätt argument låg till grund för domstolens beslut.

Dock är stämman styrelsens arbetsgivare och står över styrelsen i alla frågor.

Och du kan alltid som enskild brf-medlem utan kostnad söka medling i hyresnämnden;
Hyresnämnden - Detta visste du inte !!! !!! !!!


Frågan har debatterats ett antal gånger tidigare, och här följer några länkar till trådar som berör ämnet;

Väsentliga förändringar av föreningens fastighet

Om styrelsen - dess konstitution, skyldigheter, etc

Vilka befogenheter har en styrelse - Arbetsplikt för medlemmar?

Vad får en styrelse göra? - Om parabol och mycket annat

Kan styrelsen fatta beslut själv om hyreshöjning?

Vilka rättigheter har en brf att förändra en medlems lägenhet?

Balkong - Vem är behörig att fatta beslutet?

Beslut om balkonger

Otillbörlig fördel

Är styrelsen egenmäktig?

Vad för beslut får en styrelse ta?

Väsentlig förändring?

Underhåll

Vad gäller???


För mer information om röstning och röstlängd i brf, se bl a;
Beslut på stämman - olika typer av majoritet - Faktabanken

Stämma - Beslut på stämman, votering - Faktabanken

Rösträtt för medlem, stämma - Röstlängd - Faktabanken

Beslut i brf - Hur och med vilken majoritet på stämma? - Hur röstar man i en brf? Med hur stor majoritet måste beslut tas vid röstning för att beslut ska gå igenom. Med exempel. Faktabanken

Röstning 2/3 beslut, hur räknas det? - Hyresnämnden tror att blankröster ska räknas in i majoritetsbeslut vid röstning på stämma

Olika typer av majoritet vid röstning på stämma - Röstning med enkel majoritet

Hur avgörs beslut på stämma vid lika röstetal?

Vem får rösta på en bostadsrättsförenings stämma (årsstämma eller extrastämma)? - Vem har rösträtt i en brf? Rösta via ombud. Exempel på jävsituationer vid röstning på föreningsstämma

Får sambo till styrelseledamot rösta på stämman i föreningen? - I vilka frågor får styrelsen inte rösta på stämman?

Ombud och biträde på stämman - Faktabanken
Regelverk för ombud på stämma i brf, hur många röster? - I röstlängden ska framgå vem som utövar rösträtt

Exempel på fullmakt i brf - En genomtänkt mall för fullmakt vid röstning i bostadsrättsföreningen
Mall för fullmakt till ombud - Exempel på hur en giltig fullmakt ska se ut i en brf. Regelverk för ombud. Vem får vara ombud i föreningen?
Vad gäller för fullmakter? - Frågor och svar om röstning via fullmakt? Hur länge gäller en fullmakt?
Fuska med fullmakt i brf
Hur ska giltig fullmakt se ut? - Vad ska fullmakt för röstning innehålla?
Regelverk för röstning via fullmakt - Kan två medlemmar i samma familj (samma bostadsrätt) ta var sin fullmakt?

Vem får rösta på stämma i brf för avliden medlem? - Hur styrker den som röstar för avliden medlem sin legitimitet och hur ska detta redovisas av styrelsen?

Får medlem som äger två lägenheter rösta två gånger på föreningsstämma i brf? - Har medlem lika många röster som bostadsrätter?
Rösträtt per medlem eller per bostadsrätt i brf? - Möjlighet att köpa sig mer makt i en brf, jämfört med andra medlemmar
Hur många röster har medlem som äger fler än en bostadsrätt?
Två röster tillsammans trots gifta/sammanboende i två lägenheter i samma brf? - Hur stor andel som innehas av bostadsrätt ej relevant för rösträtt
Har ordföranden, som äger tre lokaler i föreningen, tre röster på stämman? - "En röst per medlem som innehar bostadsrätt gemensamt"

Är frågan om ansvarsfrihet ett majoritetsbeslut? - Hur många röster krävs för att neka ansvarsfrihet för styrelsen i en brf?
Är röstning på stämma om ansvarsfrihet för styrelsen ett minoritetsbeslut?
Vem får rösta på föreningsstämman i frågan om ansvarsfrihet? - Kan medlem som ingått i styrelsen rösta mot ansvarsfrihet eller är denna medlem jävig vid röstning?
Styrelsen röstar i egen sak vid frågan om ansvarsfrihet - Är styrelsens ledamöter röstberättigade om styrelsens ansvarsfrihet?

Har styrelsen rösträtt i frågan om utbyte av styrelse? - Får styrelseledamot rösta på stämma om att byta ut styrelse?

Kan man rösta i ett ärende som finns på dagordningen men endast som diskussions/informationspunkt? - Kan beslut tas under diskussionspunkt i dagordning?

Kan stämman rösta om att få in en ny punkt i dagordningen?

Förfalskade fullmakter, mutade ja-röstare och slagsmål på stämman - Artikel i SDS om hur det kan gå till vid röstning i samband med ombildning
Fusk vid rösträkning på stämma i samband med ombildning - Hur vet man att rösträkning gått rätt till?

Har HSB 1 eller 2 röster i bostadsrättsförening hörande till HSB? - Har HSB-ledamot rösträtt på föreningsstämma?

Röstning på föreningsstämma om inglasning, socialens röster inräknade?

Kvalificerad majoritet vid röstning om stamrenovering/badrumsrenovering i brf?

Röstning i samband med balkongbygge - Hur stor majoritet måste det vara vid röstningen för att balkongbygge ska gå igenom?

HSB/Mötesordförande, tillika advokat, hittar på vad som gäller avseende röstning om nya stadgar

Exempel på stämma med sluten röstning där röstning ändå genomförs öppet

Vid röstning på stämma, måste ej närvarande medlemmar också tillfrågas? - Röstning om tillbyggnad av entré

Vid röstning på stämma om garage fick de med garage inte rösta - Fick ej rösta "i egen sak"

Illojal styrelseledamot - röstar mot sig själv på stämman - Illojalt för ledamot att rösta mot styrelsens förslag?

Får styrelsen rösta om motion? - Får styrelseledamot rösta i motion som innebär ändring av styrelsebeslut?

Rösta på sin egen motion - Styrelsens ordförande säger att medlem inte får rösta på sin egen motion

En nej-röst räcker för att beslut ej ska genomföras? - Veto-rätt i brf? Röstning per capsulam

HSB:s kod för föreningsstyrning - - 2:a principen; "Medlemmarna i primärkooperativ har lika rösträtt (en medlem, en röst)".
1.3.4 "Röstning ska genomföras på ett formellt, noggrant och tillgängligt sätt. Vid föreningsstämman ska det användas en rättvis och tydlig metod för rösträkning och stämmoordföranden ska förklara denna metod".


Arbetsordning för styrelse i en brf - Majoritetskrav vid styrelsebeslut

Styrelsemöte brf - Lägga ner sin röst/reservera sig

HSB-ledamotens rätt att rösta om inträde i brf på styrelsemöte - HSB Riksförbund svarar

Rösta in vicevärd i styrelsen - Jäv?
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-03-24 klockan 22:05.
Svara med citat
  #8  
Gammal 2010-06-08, 15:29
clabbe clabbe är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2008
Inlägg: 2 594
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av AndreasB Visa inlägg
Följande har jag funnit stadgarna. En paragraf som har titeln "BESLUT SOM ALLTID SKALL FATTAS AV FÖRENINGSSTÄMMA MED KVALIFICERAD MAJORITET".

Så här står det under denna paragraf:

För att ett beslut i fråga smo anges i denna paragraf skall vara giltigt krävs att det har fattats på en föreningsstämma och att följande bestämmelser har iakttagits.

1. Om beslutet innebär ändring av någon insats och medför rubbning av det inbördes förhållandet mellan insatserna, skall samtliga bostadsrättshavare som berörs av ändringen ha gått med på beslutet. Om enighet inte uppnås, blir beslutet ändå giltigt om minst två tredjedelar av de berörda bostadsrättshavarna har gått med på beslutet och det dessutom har godkänts av hyresnämnden.

1 a. Om beslutet innebär en ökning av samtliga insatser utan att förhållandet mellan de inbördes insatserna rubbas, skall alla bostadsrättshavarna ha gått med på beslutet. OM enighet inte uppnås, blir beslutet ändå giltigt om minst två tredjedelar av de röstande har gått med på beslutet och det dessutom har godkänts av hyresnämnden. Hyresnämnden skall godkänna beslutet om detta inte framstår som otillbörligt mot någon bostadsrättshavare.

2. Om beslutet inneäbr att en lägen som upplitits med bostadsrätt kommer att förändras i sin helhet behöva tas i anspråk av föreningen med anledning av en om- eller tillbyggnad, skall bostadsrättshavaren ha gått med på beslutet. Om bostadsrättshavaren inte ger sitt samtycke till ändringen, blir beslutet ändå giltigt om minst två tredjedelar av de röstande har gått med på beslutet och det dessutom har godkänts av hyresnämnden.

3. Om beslutet innebär utvidgning av förenings verksamhet, skall minst två tredjedelar av de röstande ha gått med på beslutet.

...

Enligt min tolkning av ovan, så torde det innebära att alla bostadsrättsinnehavare (föreningsmedlemmar) skall ha godkänt den förändring som nu styrelsen enväldigt fattat ett beslut om, eller har jag fel?
Du menar alltså att en anslutning till en leverantör av internet (bredband), TV & telefoni innebär en ökning av samtliga insatser utan att förhållandet mellan de inbördes insatserna rubbas? Eller att det innebär ändring av någon insats och medför rubbning av det inbördes förhållandet mellan insatserna

Kan du utveckla din tolkning? För jag förstår inte hur du kommer till den slutsatsen.

Senast redigerad av Admin: 2012-03-24 klockan 19:38.
Svara med citat
  #9  
Gammal 2010-06-08, 17:38
AndreasB AndreasB är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: Jun 2010
Ort: Skövde
Inlägg: 5
Se här...

Citat:
Ursprungligen skrivet av clabbe Visa inlägg
Du menar alltså att en anslutning till en leverantör av internet (bredband), TV & telefoni innebär en ökning av samtliga insatser utan att förhållandet mellan de inbördes insatserna rubbas? Eller att det innebär ändring av någon insats och medför rubbning av det inbördes förhållandet mellan insatserna

Kan du utveckla din tolkning? För jag förstår inte hur du kommer till den slutsatsen.
Jag kan själv inte komma underfund med om det som står i stadgarna (de som jag bifogade) är något som berör att styrelsen fattat ett beslut utan att låta bostadsrättsinnehavarna yttra sig på en föreningsstämma i form av röstning om frågan att tillåta en annan leverantör utföra installation i husen + en box i varje lägenhet som möjliggör att de boende enbart kan välja just denna leverantör.

Jag förstår inte begreppet insatser. Är icke kompetent inom detta område.

Vad jag vill få klarhet i, är i vilken utsträckning/omfång/mandat kan en styrelse fatta beslut som i någon form begränsar bostadsrättsinnehavarnas valfrihet av leverantör av internet, TV och telefoni?

Det styrelsen avtalat om är att denna leverantör har ensamrätt i många år att få leverera sina tjänster via den installation de utfört.

Är jag något tydligare nu i med vad jag önskar få klarhet i?

STORT TACK för Era engagemang i att hjälpa mig.
Svara med citat
  #10  
Gammal 2010-06-08, 18:10
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Avgift och insats

Vad innebär avgift och insats i bostadsrätt?
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Beslut som inte fullföljs och nya beslut tas Akva Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 0 2011-04-26 22:43
Nyttjanderätt och beslut i styrelse i brf gåvotomta Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 4 2010-11-11 19:46
Stora beslut innan ny styrelse tar vid... tractors Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 2 2010-03-28 14:29
Styrelsens mandat och likabehandlingsprincipen Sverre Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 5 2008-05-19 16:26
Vad för beslut får en styrelse i en brf ta? Ullis E Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 9 2008-02-27 23:15Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 00:57.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare